Kreml anteckningarna: Om vi antar dem korrekta...

2015-03-02

Utan att betraktat dem mer alls. Endast att vi helt enkelt antar att den sista av de löst spekulerade möjliga ursprungen stämmer så finns det ett helt jämförbart fall egentligen samma sak men kanske en aning mer intressant.


Abstrakt över-organisationen pågående dialog är självklart naturligt i varje grupp. Ex. e-postande varandra eller pratande på möten.


Säg nu att det var en argumentation lite lösare men väl förstådd i argumenten och faktorerna man själv prioriterar och(eller kan vara intresserad av hos den man argumenterar. Det behöver nu ju inte varit en aktör person utan kanske var just ett motsvarande nätverk vi har naturligt men format i en ganska annorlunda kultur än de mer administrativt (urtråkiga) korrekta svenskarna är vana vid.


I så fall får man nästan tänka sig att man kan roas att titta lite mer på dokumentet trots att jag egentligen aldrig brukar läsa eller följa Ryssland särskilt aktivt i vad jag läser. Ty då kan det vara mer än åtminstone jag egentligen kanske hade hållit för troligt mer tänkande om äta externa vänner med pengar och resurser runt om Kreml. Men det här kan vara strukturer Putin tagit med sig och byggt vidare på över åren nära i sin funktionalitet ex. när han vill gå utanför korrekt rörande görande.


Jag vet föga (ingenting faktiskt) just om dom ryska datanäverken. Än mindre Kreml. Och kanske kom det ej ut alls så. Men det här är kanske vad man kan tänka sig lite friare bland folk i sådant nätverk lättare att nå från vad externt eller externt men inte externt som om du inte själv var en politiker med tillgång till vissa av byggnaderna närastående funktioenellt kanske inte ens krävande just Kreml utan mer sådant Duman har: Jag vet ingenting om hur sådant är organiserat locational för aktuella entiteter i Ryssland.


Fanns det mer? Hur svårt om man upptäckte det givet den ryska paranoian kring IT sedan mer uttryckt 2012 om jag minns rätt var det för dem att få en indikation om vägen ut dokumentet tog? Ingen aning. Men jag tänker att om alls relaterat kanske Putin också tyckte att det var ett egentligen potentiellt mer besvärligt dokument (i värsta fall i alla fall) än man enkelt först tänker.


Dock ska absolut sägas att jag inte alls föreslår att det är relaterat mordet nyligen i Moskva. Faktiskt även om mycket upparbetat tämligen bestickande rörande Putin över åren vill jag inte bara föreslå honom skyldig utan något konkret alls. Det känns lite inkorrekt när inget konkretiserat värde i större frågor går att se då jag tänker att ryska folket likaväl som vi vet att inget känt konkret ännu finns. Det gör kanske överspekulerande mest en känsla av att få stöd för redan ej Putin troende men kanske inte övertygande någon mätbart? Svårt att veta om man inte följer attityder kontinuerligt i Ryssland.


Också behöver det ju heller inte i allt övrigt fortfarande accepterande hypotesen förutom att vi nu utesluter Putin från den vara just att Putin nödvändigtvis är vän till något relaterat dokumentet. Vad är egentligen ekonomin kring sådant här som gas? Vi vet att den är stor men hur mycket av den ekonomin är egentligen så kontrollerat att ex. Putin inte kan bli lurad om någon fått möjlighet att få mer än korrekt. Även om Putin nu har de många hundra tals miljarder (ev. bra mycket mer än så) och kanske inte ens bryr sig i pengarna längre så ser jag i honom att makt är kontrollerad berusning för honom (eller bättre sagt motiverande faktor). Kanske kan pengar till någon "odokumenterat" i den "nattsvarta politiska ekonomin" mörkare än bara svart också visa på ett tänkbart hot.


"Halva" (skrivande en andel utan att jag tror någon riktigt vet) halva nöjet av att bibehålla makt högst upp i något över åren är ju att den bestrids fordrande battle vilket så länge man segrar ger fortsatt refresh i inlärnings-nätverken runt dopamin såväl som orbitofrontala cortex värdering av hur viktigt det är att uttrycka ett värde som inte skapar inflation jämfört med det för-predikterade värdet (d.v.s. temporalt uttryckande mer tidigare). Eller kanske bättre sagt: Du tråkas inte ut av det på samma sätt och det håller i sig länge efteråt.


Dock både realitet såväl som själva frågan om relativt mycket mer inlärnings-signal just runt risk jämfört med annan verklighet kan ju också späda på viss paranoia (välkänt från kokainister m.m.) Den temporalt tidiga signaler gör att nätverken i kognitionen söks längre ut än normalt för de flesta av oss relaterat organisationer. Därmed tas interferens upp längre ut med mindre beviskrav. Och rent spekulerande möjligheter blir enklare.


Det är nästan som man kunde tänka sig att försöka göra någon liten dataimport relaterat något relevant kring Kreml om alls någon datakälla tillräckligt praktiskt för att det inte ska vara en massa besvär. Politiska tal till parlamentet eller folket kanske. Dom bör goda engelska översättningar finnas för så slipper man hela översättnings-problematiken (jag har inget eget system för översättning för ryska i alla fall och inget tungt för andra språk heller: Sådant som Google Translate jag gillar att använda själv är döfött på större datamängder utan man behöver något lokalt så bara där att hitta något och få upp det praktiskt snabbt nog är ju besvär men bättre lägger på om alls ett större språk mer politiskt internationellt såväl som nationellt mer spännande likt några av de större kinesiska språket).


I sammanfattning: Kanske var dokumentet i "trafikanalys" kontext tänkbart intressantare än man först tänkte sig. Men även om så kanske det inte var just Putin som oroade sig mest över det. Samtidigt har vi verkligen ingen aning. Skulle man verkligen tänka över möjligheterna kunnande mer om saker och ting i Moskva går det säkert att rada upp massor lika eller rent av mer troliga (eller kanske direkt kunna utesluta min tanke här).


Och blir det inte av att följa upp på dokumenten kanske man i alla fall om något dyker upp i nyheterna man råkar se noterar byggnadsrelaterade incidenter i Moska. Ex. om någon får inbrott eller vars hus utrymms eller brinner ner. Om vi tänker hoss korrekt Hollywood-film potential (som ju Moskva av och till tycks uttrycka faktiskt) stängande dörrar till information tänkbart mer än publicerat.


Kanske bara Putin som trots ivrigt skrivande på skrivmaskin för god säkerhet råkade lura sig av en nyköpt mobiltelefon som felinställd satt och auto-fotograferande publicerande det till Facebook?Får mig minnas utbildningen i skrivmaskin i årskurs sex under vilken jag kunde imponera (fungerande rent av) med att kunna skriva alfabetet på ev. något lite under 10 s (sista nedslagen missas normalt när folk tar tid på dig givande kanske en halvsekund extra). Svårare än 5.5 s i årskurs nio på COMPIS-terminal.


Hade jag varit kvinna hade säkert någon bland elever eller lärare föreslagit att jag har tur som kan tänkas bli en framgångsrik sekreterare mer än att sitta och skriva i större rum bland en massa andra kvinnor.