Riktad information - "Counting Semantics for Abstract Argumentation": Några exempel på praktiska utmaningar

2015-09-19

Vi följer denna definition och utgår därefter från enklaste möjliga praktiska tolkning:


"Dung’s abstract argumentation framework consists of a set of interacting arguments and a series of semantics for evaluating them."
[...]
"In our previous work [1] [Red. Attacker and Defender Counting Approach for Abstract Argumentation1. /HH] , we have proposed a novel semantics, called counting semantics, [...].#

[...]

"Our proposal is based on counting the number of attackers and defenders for each argument, hence called counting semantics. An argument is more acceptable if there are more defenders for it and less attackers against it. In this paper, we will continue our previous work to discuss the determination of the damping factor for the counting semantics and relate our proposal with some existing approaches."

Some Supplementaries to The Counting Semanticsfor Abstract Argumentation for Abstract Argumentation
Fuan Pu, Jian Luo och Guiming Luo, School of Software, Tsinghua University, Beijing China.

Se även Argumentation framework, Wikipedia för information rörande Dung's ramverk.


Säg att vi söker ett argument att använda utnyttjande historiskt data av sådan typ att vi kan få uppgifter enligt ovan.


1. Antalen i sig är på flera sätt otillräckliga. Ett exempel är risken för att ett argument är tråkigt eller varande bara vad som uttrycker något som accepteras som mer eller mindre givet eller "vad alla andra hederliga personer som jag redan tycker" och därför inte ger något riktigt avtryck på någon.


Att ett arguments-innehåll angripits är med andra ord inte nödvändigtvis uteslutande något som kan tolkas för att det talar emot vad vi argumenterar i praktisk mening av att det kan övertyga någon. Viss dynamik här kan betyda att det är intressant och vad man lyssnar på.


Rent av om än inte fullt riktigt med definitionen kan vi ibland se att vi kan börja från en försvarare eller en angripare mot samtliga andra i en population uttalat mot och likväl vända det även när ingenting i mätbart / känt eller jämförbart stödjer uppfattningen. Det emotionella kan räcka. Typiskt här gäller dock att vi har personerna med varandra geo-nära (ex. jury i ett rum) vägande in en mängd påverkande faktorer i allt från tonläge, kroppsspråk, utseende m.m. utanför "vanligt ordspråk". En hel "vetenskap" med en mängd mer eller mindre från mer spekulatva till troligt fungerande principer för vad som kan spela inhär finns också och viss får vi tvingas säga (där av ej fullt riktigt exempel) meta-argumentation för själva försvaret eller angreppet av något är en naturlig del av det. Likväl gäller att rekursiva eller om vi så vill vad som kan beskrivas som hierarkiska relationer gäller för argument. Att försvara vad ett argument uttrycker direkt närastående tal eller text är det enklaste exemplet och förutom kanske något rationellt "bevisande" argumentet (eller bara något så enkelt som referens till händelse eller studie) är det med eller utan rationellt verifierbart en container för emotionell pay-load som gör att upplevelsen av huvudargument kommande lättare "kommer rätt" om för det anpassad (dessutom kan det avleda från en praktiskt för argumentande sämre fokus på huvudargumentet för istället något som kanske verkar vara viktigt att kontrollera eller känns gång-bart att argumentera mot men om så kan hanteras kanske med en liten-del-seger av arguments-fienden visande vem man ska lyssna på).


2. Tidsdimensionen är självklar men lätt att missa när man tänker abstrakt och föreställer sig det i "viktigare" frågor mindre vanliga fallet av ett par personer som står i samma rum och argumenterar mot varandra med publik. Söker vi uppgifter rörande för eller mot argument kan de ge föga bra resultat om vi ej betänker tid. Ex. kan en ledande politiker ha kraftig polarisering för det ena eller det andra under en valrörelse men där det oavsett om man argumenterar i samma domäner med ens i närheten av samma magnitud antal eftervalet kan vara allmänt förstådd som därefter omvänd. Kanske i det extra upplevd av nästan alla som en så defekt politiker att man inte ens vill eller ofta nog vågar uttrycka argument (kanske rent av gärna avstår från positiva argument även om man gärna skulle vilja ha en hand-out av politikern därför att råkar man fattas fel eller missuppfattas kanske man samlas in och skjuts någon dag senare: Paranoida personer på ledande poster i diktaturer är verkligen inte ovanligt).


3. Vidare är frågan varför någon argumenterar för eller mot. Argumenterar någon för därför att dom är för eller argumenterar dom för därför att dom är mot och tror det är bra att presentera dåliga argument för att få för-gruppen att verka vara sämre (kanske associera dem i det direkt emotionella i pay-load till en grupp verklig eller overklig negativa stereotyper finns om: Personer som är för att få bära vapen i hela USA är oftast XXX och bör i XXX med en kunskapsnivå rent allmänt som är XXX med en religiös tro XXX med kvinnosyn inkluderande åsikter rörande förvärsarbete m.m. tyckande XXX. Skåningen är ofta ZXX därför att denne äter en kost XXX och är i tänkande och resonerande väldigt XXX rörande jordbruk medan tekniska områden XXX och är viktiga om Danmark invaderar därför att XXX rörande sin försvarsvilja jämfört med norrlänningen: För något svagt numera i alla fall mest för att reta dom förbannade halv-danskarna som de säkert förtjänar. Om du tappar din plånbok är det bättre att tappa den XXX vid en tiggare från Östeuropa och XXX vid en svensk promenerande runt - Det har prövats med varierade resultat utan just någon skillnad när det kommer till icke-pengar relaterade föremål men antalen försök som jag fick det beskrivet var minst sagt få, rörande skillnad pengar är det också ett svårt område oavsett om vi betraktar tiggare eller svenskar: För alla behöver man väga in vad som är pengar för dem och vilka deras behov är. Tappar du fyra hundra tusen i din plånbok när jag väntar på bussen hade jag stulit det om inte för min paranoida-föreställningen om att folk av och till testar min moral och etik skapande en förbannat över-uttryck - försök muta mig med en miljon kring något värdelöst ej påverkande och jag avstår med en moral-predikaen därför att jag akut är helt övertygad om något själv-organiserat moral-test av mig - jämfört med vilken normal person som helst. Men har jag ej ätit på mer än en vecka - innan det upplever jag som välnärd svensk egentligen inget problem att klara det även om viss osmaklig despeeration rörande mat och små-bitar hittade där jag bodde prövande det just då kändes helt naturliga och något bra att lägga en timme på efter några dagar och sedan mot slutet av experiment-tiden försökande hitta smulor och gamla chips i suffan: Därefter om det är pengar som hindrar ätandet äter jag upp alla pengar du tappar som jag hittar oavsett om jag rent av vet säkert att ett det är ett test - Hunger är starkt - mer än man kanske föreställer sig jfr chips-exemplet - styrande för beteende).


Så vi blir öppna för medveten manipulation eller lurar oss själva om man inte betänker detta och alla besläktade problem när vi "räknar" argumenten. Att rösta som i svenskt val är i kontrast enklare: Du kan inte gå att rösta på motsatt parti och visa upp det för folk i tillräckligt antal för att få dem att välja ett annat parti därför att dom förstår från hur du beskriver ditt röstande att man är dum i huvudet som röstar enligt dig. Men i debatt innan så går det ju alldeles utmärkt. Viss prestigelöshet om du gör det i faktisk person snarare än via som är känt existerar några tio tusen till miljoner sock-puppets stickade i IT ute på nätet.


Eller om du är ledare för ett stort land och kan bestämma vad du vill där så kan du ju faktiskt också bestämma att hundra tusen av dina ägda personer rörande vilja och åsikter också ska tycka i andra länders debatt. Denna risk som nu faktisk är realiserad sedan ett antal år har emellertid för mig i alla fall bra ofta tycks så dålig gjord i hur för det kanske vanligaste fallet man tänker på oftast översta kommentaren till en nyhet publicerad om Kina eller Ryssland. Medarbetarna som gör detta - och det är människor - är ofta antingen omotiverade, över-arbetade eller helt enkelt dåliga på att tolka och förstå området nyheten berör. Ibland har jag rent av misstänkt att andra försökt få diktaturen rörande en fråga att se dåliga ut men insett från text jag bedömde som samma person att han eller hon ibland helt enkelt presterar riktigt dåligt (och annars heller inte direkt är i det övre segmentet i kvalitet rörande någon dimension: Fakta, känslor, argumentera mer för chefen än för folket som läser nyheten naturligt visande att jag då är en trovärdig diktatur-tjänare - eller bara skadad av dålig propaganda och inlärning i allt från skolan till arbetsplatsen rörande frågorna nyheten berör - man kan lita på - med det sista vanligare förr än idag).


4. Den sista direkta begränsningen att peka på är nära besläktad med 3. Vad är din effekt-storlek när du talar? Du kan tala och nå många vilket när tillräckligt antal med känd statistik för populationen kan göra mer eller mindre för eller mot räkning möjlig. Eller så når du i andra extremen ett fåtal men möjligen - att bedöma om vi ska räkna ditt argument och tycker oss behöva den hänsynen trots ökad komplexitet - men personer som från någon här viktig faktor är större i sin effekt-magnitud: Kanske helt enkelt de personer som argumentationen i sig är tänkt att propagera till att ager utifrån som övertygade eller så agerande. Eller som mellan-steget mellan de två extremerna andra personer som du påverkar och som ibland argumenterar vidare.


Inriktar man sig på mellan-segmentet finns fallet som kan förekomma (och som jag diskuterat tidigare) potentiellt bra gjort mycket effektivt men ej helt vanligt att ej argumentera för att övertyga någon i sig. Utan argumentera för att visa de redan övertygade hur de kan argumentera själva. Hos dessa kan ju ibland om populationen konstruktionen riktar sig mot är färre ha en högre komplexitet, inkludera argument som går emot tesen som uttalade eller implicit-förstådda illustrationer o.s.v.


Denna grupp illustrerar det för argumentation grundläggande målsättningen om att:


  • Göra information.
  • Där informationen gör en händelse i det fysiska rummet troligare inträffande som atomär eller som en allmän förekomst.
  • Förändra information från vår information. Och vi inkluderar i information vad andra personer tycker och tänker såväl som vad de säger eller skriver.

Ev. "whitening" eller naturlig eller onaturlig utspädning mellan "skarp-argumentation" och mer allmänt tyckande och tänkande om vardagen kan göra svårigheten för rent automatiserad analys minst sagt utmanande när det kommer till hantering av tidskostnaden för analys. Medan vi i enklaste fallet för något som en påve eller diktator med en eller ett fåtal tydliga kanaler för information typiskt eller alltid påbud folk ska följa och om ej indikerande reducerad makt kanske predikterande sönderfall, men annars predikterande fortsatt "stabilitet" i tron på diktatorn (dit nu påven åtminstone i kyrkostaten korrekt sorterar).


Ibland kan det i komplexitet vara görligt att binda ej korrekt orsakssamband (som vad normalt kan antas möjligt) men hur väl en entitet talande predikterar förändring. P.s.s. kan vi tänka oss att person A som innan varje val brukar sätta av en timme varje dag för att gå runt och knacka-dörr för att riktigt ur-dåligt försöka övertyga folk om ett parti (kanske rent refererande lögnaktigt om vad "vi i partiet" egentligen tycker om Stockholmare, Skåningar, handikappade, lönearbetare, arbetslösa m.m. Förbannade idioter vi helst skulle vilja utvisa / utrota) om han som person är så effektiv att han faktiskt påverkar resultatet där han bor. D.v.s. argumentationens riktning - annat än att den är del av att förstå vad som sägs för att kunna stämma av hur väl det predikterar - saknar betydelse. Självklart krävs en viss trolig görlighet kontra komplexitet här: Medier, kända personer, politiker m.m. kan vara vad man tycker är värt energin på medan att försöka bestämma av vad som fordrar att man tittar på en större grupp av det tillsammans kan vara orimligt dyrt i beräkningskraft m.m. (ex. alla som skrivit något om XXX på Facebook eller dyligt: Förövrigt var min tolkning av test i sociala media att de dåligt predikterar framtid även om de kan visa på händelser föregripande dem tidsmässigt men tänkbart kan andra metoder prestera mer effektivt resp. om man nu inte filtrerar bort sockpuppets och diverse marknadsföring av andra typer kan man så klart få alla möjliga prediktioner som stämmer så som hur väl en film visar sig prestera därför att marknadsföringsbudget i sig för dem är predikterande då de får mer perngar när "stora filmer skapade" resp. att det faktiskt får folk att titta på filmen vilket jag nu gjorde därför att jag kan en hel del om sådan marknadsföring).


Vem nådde vi säkert?

Jag vill också peka på att om någon argumenterar säg mot vad en nyhet eller liktnande säger direkt på sidan eller refererande den vet vi säkert - eller troligare i alla fall - att argumenten han eller hon argumenterar mot nått åtminstone denne. D.v.s. surfarméer m.m. är ju en konkret grupp man faktiskt kan nå och argumentera till därför att de har till uppgift att ta sig tid och titta lite på vad uttryckt och ex. skriva något emot det.

Diktatorns likhet med missbrukaren i reaktion och beteende preferenser

Efter år av omfattande problem är det inte ovanligt att börja se historien som bättre än den alltid var:För Tafari Makonnen Woldemikael (ofta kallad Haile Selassie) minns jag en bok jag köpte som barn på bokrean och läste kanske 4 - 5 år senare när jag var 16 - 17 år. Författaren till boken hade gjort ett större arbete på att söka rätt på tidigare administratörer m.fl. roller i palatset och det politiska systemet. Många levde gömda. Och få dem att berätta om hur det var under kejsarens tid.


Samlat gav det en bild av hur en dag typiskt såg ut för den åldrade kejsaren. Inkl. tidpunter när han förutom chef för officiell "polis" för det träffades fick den dagliga rapporten också av bl.a. en av ministrara som hade ett eget spionnät i palatset.


Och så timmen för att dela ut pengar. Pengar delade kejsaren ännu dessa sista år efter alla år vid makten sittande på tronen ur sin hand från vad som var om jag minns rätt här motsvarande en säck under honom. Låt oss jämföra detta med hur föräldrar försöker använda pengar som medel till att få ut arbetee eller mindre negativt arbete från sina barn (många gör det emellertid egentligen inte efter några år då något form av equilibrium mås mellan olika värden och tidskostnader). Men här med alla av någon betydelse i kejsarens värld.


Vid denna tid när han inte längre var särskilt mobil - åldrad med värk i kroppen och enligt en roll motsvarande påklädare eller något liknande var det troligt för honom en stor insats att alltid gå upprätt utan att visa smärtan från kroppen p.g.a. något problem kanske reumatism - var nu världen palatset. De som kan avsätta honom ser han som just dessa (vilket om jag förstår dynamiken revolutionen i huvudsak var färsk berörande mer mellan- och lägre officerare med soldater?).


Och ute i landet svalt folket de sista åren medan magasinen nära hamnen var fulla med levererade av hjälporganisationer och internationella kontakter han byggt upp.


Likväl ska kanske visst erkännande ges för ett tror jag ambitiöst arbete som yngre på att bygga upp landet. Men makt tenderar vara vad vi ger ett växande fokus till över åren fixering särskilt när upplevda risker och egen svaghet upplevs tydligare. Istället för att förstå sig själv som för gammal - överlevt sig själv på rollen - och lämna över till något annat tycks många om än inte riktigt alla som haft absolut makt längre än några år att aldrig överge den frivilligt.


Och vid denna tid var det helt säkert många år efter att kejsaren varit en konstruktiv-kraft Etiopien hade nytta av.


Jag minns det som att jag fann skildringarna av kejsaren efter att revolutionen var realitet som intressanta men vågar mig inte på att säga något om det. Men jag vill nog läsa om dom skildringarna eller jämförbart. Jag har för andra i samma roll märkt tecken i kroppsspråk och mimik annars typiska för akut withdraw efter lång tids användning av droger eller läkemedel som stödjer eller överdriver olika aspekter av dopamin-funktionen d.v.s. förändrad hållning, stelare muskler o.s.v. Såg vi inte detta sist exempelvis för Egyptiens diktatur innan den nuvarande?


Det är förövrigt en orsak till ett relaterat resultat i några kommentarer här av och till sista åren rörande Nordkoreas diktators ansikte då jag lekt med möjligheten att ev. "palatskupp" dold kanske kan ge förändrad muskel-mimik av nedsatt dopamin-funktion som en effekt av det resp. ev. i kombination från ev. droger man i så fall skulle ge honom. Men där endast hans under ett par perioder i alla fall månansikte (något kortison-relaterat i den dagliga medicinen? Eller en stereoid-producerande tumör? Eller bara störda hormoner efter för mycket frossande ovanpå stress?).


Snarare ser tecken vi kan jämföra med de den nya - av droger resulterande i motsvarande överdrivna effekter av dopamin: "over-flooding" - missbrukarens möte med drogen innan kroppen ställer om sig och missbruk tenderar till att bli mer av att försöka bibehålla normal funktion. Och för kokain som bör vara en god jämförelse innan toleransen i det systematiska som gör att väldigt korta perioder av något upplevt värde vid en missbruksperiod också om missbrukaren har varit utan drogen en längre tid inkl. kanske några månader eller år i fängelse (vid väldigt lång tid kanske särskilt vid andra perioden av missbruksdagar?) i fängelse. Medan som en vän till en känd country musiker beskrev det: "Amfetamin-piller var magiska på den tiden". Nja de är nog samma idag men missbruk av dessa typer av droger ger en systematiskt omställning (skadeverkning korrekt därför att andra effekter av det är försämrad resp. störd kognition och funktion rörande en rad funktioner).


Han uttrycker och firar och försöker förstärka "drog-upplevelsen" på olika sätt (jämför gärna med de fullständigt gigantiska överdrifter al-Gaddafi hade nått till att lägga tillsammans med makt-upplevelsen: Förutom narkotika - särskilt kokain - av alla de slag, en armé av sexuellt tillgängliga kvinnor i uniform vilka också på olika sätt "firade" honom i rummet på olika slag: Verser, sång, hailing o.s.v.). Och ger ett i huvudsak intryck av att vara positivt ställd till det hela.


Men som reward learning fungerar hos oss kommer nu makten precis som drogerna "läras". Och har du lärt dem får du endast prediktionen om det reward värde du en gång fick. Medan när du reagerat på prediktionen d.v.s. suget och önskan efter drogen får du däremot ej det reward värde som du lärde dig från tidiga upplevelser. Det är befintligt kunskap och om upprepat nog vad reward systemet ser som vad du ska klara dagligen utan behov av mer än prediktionen om hur det borde kännas. Och har det dessutom överdrivits över allt rimligt tillräckligt många gånger (och för diktaturer kan detta bli aktuellt när de försöker kompensera nedsatt reward av makten kontra prediktionen av reward genom missbruk av droger) när det gäller droger är dessutom andra skador verklighet p.g.a. de inflammatoriska processer det utlöser i hjärnan skadande dess förutsättning till normal effekt.


Välkända problem hos åtminstone nyktra kokainster från amerikanska studier bl.a. gjorda av deras medicinska myndighet visar att stora delar av dessa kan medicineras bort. Problemet för dessa grupper av nyktra missbrukar är emellertid att en försvarlig andel av dem ej klarar av de läkemedel som klarar av detta. Läkemedlen aktuella normaliserar basnivåerna av dopamin-funktion och när regelbundet använda särskilt balanserar ner reward-prediktionens upplevelse av att vardags-motivation behöver slås på. Men hos de som missbrukat och behöver dessa gäller för många att läkemedlen utlöser som "reward-minnesbilder" av drogen de använt vilket för de som ej klarar att ta dem länge nog innan det hos en del försvinner in i det mer diffusa att det kan utlösa katastrofala missbruks-perioder efter år av nykter tid ibland värre enligt vad de beskriver det som de någonsin gjorde förr. Jag tror mig läst något liknande för nyktra alkolister när missbruks utlöses igen av någon anledning med för dem ibland livshotande konsekvenser om deras inreorgan redan är allvarligt skadade och nivåerna av alkohol når det abnorma resp. därför att även om fenomenet som föreslagit nedan är en eller den fulla orsaken till beteendet är det mycket mer osäkert om något koppling mellan nivån det gör "naturlig" till nivåer som kroppen numera klarar att hantera akut utan medvetslöshet med ev. andningsdepression eller kvävning av spyor, akuta problem runt hjärta, diabetes, njurar o.s.v.


Kanske får dessa i sådana perioder nära nog full reward men att de fortfarande behöver uppfylla den gamla prediktionen i mängd? Någon diktator som behövt fly sitt land för många år sedan levt kanske i Sverige eller annat notoriskt demokratiskt land länge: Rent av kanske givit sig på att missionera runt bland unga politiker i ungdomsförbunden om faran med att ta absolut makt över sitt. Men som vid semester i grannlandet hamtas utan diskussion av någon etnisk-grupp, missnöjda officerare eller något, och igen sätts på tronen. Skulle kanske kunna ge en ledtråd om liknande fenomen gäller för återfall i diktatur som återfall i drogmissbruk. Appropå Burkina Faso där jag upplevde mig förstå att ledande kulturbäraren i detta försök att hindra valen som kommer såväl som att ta tillbaka makt är en officerare / Kraftman som var precis bredvid "tronen" den refererade tidigare top dog hade innan protester och önskan om något bättre påbörjade transformation till demokrati med val som skulle hållits senare i år.


Man ska dock ha viss respekt för komplexiteten när vi söker jämföra vad som är känt om vårt reward system och motiverande resonerande från effekten av drogen till dynamiken runt makt eller ekonomi. Jag har nu ej tittat alls på studien refererad nedan utan endast läst om den i en nyhet och ej troligt kan kanske förklaringar till resultaten ges. Men rent spontant tycks principen om tillgång och efterfrågan för en större population här ej fungera som det gör för en missbrukande individ (där reward värdet av pengar drogen kostar även när dyr är försumbart mot påslaget drogen i sig ger "kemiskt" d.v.s. kostnaden är i bästa fall hastighetsbestämmande på nivåerna av missbruk och ger vi en missbrukare av reward-påslagstydliga-droger som kokain kan nivåerna de når bli fullständigt gigantiska) resp. ekonomiska principer rent allmänt i handel.Medan tillgängligheten av cannabis i USA aldrig varit högre.


Cannabis är givetvis ett sämre subjekt att betrakta än kokain eftersom det ej är lika notoriskt manipulerande reward-systemet omedelbart. Och rent socialt och politiskt är riskbilden heller inte sådan att nivån av tillgång som begränsas av samhället är en avgörande fråga: Det är tänkbart att politik som i Sverige ger positiva effekter men det är samtidigt heller inte troligt att någon personlig eller ekonomisk samlad skada av liberalisera nuvarande system heller skulle uppstå. Praktiskt lite som från vad som är känt från olika länder resp. förändringar i länder. Känns det bra för svensken att det är olagligt fungerar det bra och tycker kalifornia-bon i allmänhet att det ska vara ganska lagligt fungerar det lika bra. Samtidigt är för alla droger som ger tillvänjning (inkl. benzodiazepinerna som blev känt för några år sedan vilket gav elegans i en förstådd funktion för beroendesjukdomar baserad i reward-learning via bl.a. och kanske huvudsak dopamin-relaterad signalering och dess inverkan på strukturer skapade / förändrade och nivåer för att utlösa vidare signalering - små utlöser viss signalering i prediktion medan mycket mer krävs för att systemet ska uppleva - vantolka - att vi lärt något nytt viktigt för "överlevnad" från drogupplevelsen).


Så den tänkbara jämförelsen med utbud och efterfrågan i handel är ju åtminstone inte icke-relevant. Möjligen gäller kanske när cannabis-drogerna skalas upp i population att dynamik från adenosin-dynamiken ger effekt störande annars enklare likhet till ekonomiska teorier. Droger som manipulerar dessa system har en dynamik vi kanske lättast förstår från koffein: Koffein har en stark preferens mot att verka centralstimulerande reducerande trötthet. Emellertid sker det nu via adenosin-systemet där vi har vad vi kanske kan kalla för en buffert-verkan för att möjliggöra att vi har varierad vakengrad över dagen som (spekulerar jag delvis) funktion av tidigare vakengrad så att tidigare behov av hög närhet i vardagen (ett stort rovdjur jagade dig och kanske är i närheten) ger en fortsatt högre än normal vakengrad. D.v.s. samma inverkan kan också verka sederande. Hos äldre är den senare effekten nu märkbar av koffein och många på "hemmet" somnar efter de fått sin dagliga dos kaffe.


Den förväntade effekten av ökad legalisering i USA på nyhetsrapporteringen håller sig dock bl.a. inkluderande mer av nyheter av en typ vi har exempel på i följande nyhetssökning, Google:Samtidigt gäller ju att tillgången till tobak reducerats i USA. Nikotin är liksom bl.a. kokain gör en mycket omedelbar och direkt manipulation av reward-systemet hos den färska missbrukaren (påverkan senare efter längre tids missbruk av tobak förändrar delvis effekten ej riktigt lika entydigt följande principen om prediktion och effekten också om denna även är sann för nikotin så som man kan märka om direkt slutar utan något reducerar ner effekten i upplevelse från prediktionen).


Förutom affärsnyheter som ej handlar om den svarta ekonomin utan riskkapital till nya lagliga ventures. En allmän ökad systematisk bevakning av cannabis lär säkert också komma till en stabil nivå efter en period av omställningen till ett oftare legalt användar-intresse med tillhörande annonsering.


Om jag skulle våga mig på att ge en spekulativ ganska negativ förklaring till skillnaden skulle det vara att en mer potent lättare mer tillgänglig ersättningsdrog når ungdomarna. Nivåerna av kraftigt opioda läkemedel som vuxna får utskrivna i USA har växt fullständigt gigantiskt. Och inte minst de tio åren som avses för studien. För egen del skulle direkt akuta smärtor där behandling fordras rent medicinskt krävas för att jag skulle acceptera en opiod medicin redan på den lägre effektnivå normal i Sverige vid smärta ej på nivå jämförbar med cancernivå. Orsaken är att jag vet vilken effekt de har och är från allmän kunskap om kognition och olika personligheter rörande deras genetiska känslighet trygg i att det är en typ av läkemedel väldigt osund för mig att äta: Risken för en olämplig vana kanske abnormt svår att bryta eller i värsta fall om kommande i en kanske allmänt svår period p.g.a. säg hamnat i rullstol, i svår depression eller liknande vad jag inte skulle utesluta kanske kan leda till att man söker illegala ersättningsdroger när man ej längre får opioder utskrivan i de nivåer som krävs (d.v.s. heroin). Ungdomar har dock ingen naturlig realism om sig själva och deras risk management är fullständigt defunct jämförd med barnen precis innan tonnåren såväl som den äldre visare vuxna som passerat 30 år.


Jag kan tänka mig att försvarliga mängder av de jämfört med de svagare svenska varianterna för sådant som kronisk ryggsmärta m.m. rinner ner från föräldrarnas användning (eller ofta nog numera i USA underhålls-missbruk av dem utanför vad förskrivningen är för) till ungdomar. Det hela redan på påverkan vuxenbefolkning är en riskfaktor delvis nu realiserad som USA förr eller senare behöver hantera seriöst. Svaret kanske för sund samhällseffekt resp. vad bättre för individen att bara skärpa upp förskrivningen som ända åtgärd (även om detta i sig måste till). Befintligt tillvänjda behöver också hanteras.


Rörande våra tidigare jämförelser mellan drogernas effekt och maktspel resp. ekonomi vill jag här inte utesluta att för dom nivåer missbruket av opioda läkemedel nått i USA att det får effekt på ekonomin om man snabbt stryper ner den legala förskrivningen (en möjlighet för att strypa denna är ju att helt ta bort dessa läkemedel för nästan allt de förskrivs för idag och hållande dem till motsvarande Sverige d.v.s. väldigt svår smärta medan betydligt mindre beroende-problematiska droger när cox-2 hämmare m.m. ej riktigt räcker som i Sverige ex. tramadol eller SSRI-antidepressiva m.m.). Ty sådan snabb reduktion tycks hjärnan tolka som att livet allmänt är helt defekt och att det ej går att lyckas eller vinna i något: Allt är bara meningslöst. D.v.s. det utlöser nedstämdhet eller akut depression och namnlikheten mellan det som medicinskt tillstånd resp. ekonomiskt tillstånd är ej en slump. Under depression går det ej att vinna utan du överlever.


Dessutom för USA måste myndigheter och politiska representationer ifrågasätta hur man alls hamnade i den situation man nu har med över tio procent av den vuxna befolkningen användande opioda-läkemedel över stora delar av året utan längre åtminstone stora delar (antagligen nästan alla av dessa snarare än användningen ej avsedd just tillfällig en vecka eller ett par månader). Och sägs det nu att indikationer om delvis ökad kontroll resulterat i att många av dessa ofta med annars välordnat liv bidragande till ekonomin via arbete (ty även om Obama Care kan förändrat det krävs det bäst för medicinsk behandling och här ligger vi delvis i mer lyx-artade åkommor som att bli ordentligt behandlad för ont i ryggen, tandvärk m.m. istället för att spara pengarna genom att stå ut). Nästa gång kan det vara ett annat gigantiskt problem - beroendeproblem, cancer-risker, skadeverkning på barn i cogninen, miljöskador av avfallet eller vad helst eftersom fungerande kontrollsystem tycks saknas - som byggs upp år från år utan att man hanterar det innan det börjat kosta ordentligt för individerna såväl som samhället allmänt.


Lite som Sverige och utsläppen av kemiska ämnen skadande kognitionen. Alla svenskar tros sig veta att Sverige är ytterst rent här och tidiga varningar som att blodnivåerna av blo hos barn i Sverige vissa år översteg vad man hade i dom värsta amerikanska storstäder passerade förbi politiker och folk liksom för diverse andra kognitivt skadande substanser. Jag hoppas verkligen att alla barn är tacksamma för alla som engagerat sig för Kungsörnar, torsk (förstå mig inte här som jag föreslår någon att äta något upphämtat från något vatten Sverige gränsar till eller har inom sig: Om komplexa kemiska beteckningar eller varningar skrämmer så gör vad svenska hobby-dykare struntar i - så spännande något cementerat i regelbundet form verkar finnas på botten av världens största vattenbaserade soptipp för högrisk avfall: den ska jag utgräva ty kanske har någon dumpat guld där - och reflektera att Sovjetunionen dumpade försvarliga mängder radioaktivt avfall bl.a. från Tjernobyl i Östersjön) m.m. Annars hade kanske situationen varit ännu värre för dom än som kan vara fallet:


Linux stacken har utrymme för optimering av access till minne resp. kopiering av filer disk och mellan fysiskt olika diskar

Liksom tidigare konstaterat rörande CPU-schedulering (ordentligt mycket mer CPU-kraft realiserat för mig från algoritmen: Ta allt som finns, fatta inga egna beslut om att vänta på något och låt Hans oroa sig för på ev. problem som kan uppstå om till blir brist och dator blir tyst: Bara gör på) kan Linux (åtminstone den Ubuntu variant - variant i mening av att jag förändrat den en hel del över åren - jag kör) kan prestandan förbättras genom att förändra koden. Utplattning ger viss förbättring på ganska liten insats och mer kan vara möjligt. Förbättring konstaderad optimering rör filkopieringen medan referensen i titel rörande ram-minne avser vad jag läste om Linux stacken och som fick mig att titta och pröva lite medan koden på vad mer intressant för mig (att accesstid ram-minne eller liknande är hastighetsbestämmande för mig finns inte).


Nedsidan är här i alla fall som aktuellt gjort av mig (användande kodoptimerings-arbete som jag kan) att man får ännu värre kod att underhålla än innan. Så egentligen är jag inte 100% på att så divergerat projekt som Linux så centralt ändå i arkitekturen bör arbete annorlunda än de gör rörande sådant här.


Möjligheten kom till mig i samband med att jag sista gången sökte information om olika möjligheter att introducera närmare "ram-diskar" och "minnesbussar" för snabb överföring av data mellan olika komponenter och en presentation rörande en ny typ (ny för mig som har ganska atavistisk begreppsbild rörande vad ran-minnen kallas för sist uppdaterad kanske 1995 eller så) och strategi för att dra nytta av dem i Linux kernel och såväl komplexiteten som att noterade att man i andra delar av jämförbar access hade problem att få nytta av snabbare hårdvara därför att stacken bottnade ut.


Men alltså även kopiering mellan hårddiskar när det handlar om väldigt många små filer går att få lite med kodförbättring. Trots viss positiv effekt på ganska liten insats lär jag inte fortsätta det. Jag varken gillar C eller den C-kod som man har efter att suttit och försökt över-optimera den. Det är kod av typen att behöver man göra om optimering så är risken hög att man sparar tid på att utgå från den o-optimerade koden ännu en gång snarare än att ändra resultatet av befintlig insats: Dyrt arbete över tiden med andra ord.


Att förhållandevis stora möjligheter till optimering i Linux finns att hämta fram är dock bra att veta. Konstaterat i detta område förutom närmare hantering CPU:er gör det troligt att möjligheten finns allmänt i områden som lätt prestanda-flaskhalsar (så här spontant kom jag faktiskt inte att tänka på något mer än just att utnyttja alla CPU:er hårt samt kopiera filer snabbt: Det är mina två begränsande faktorer medan säkert andra områden ganska diffusa för mig är aktuella för annan användning som områden inom grafik m.m.).

Säkerhet: Google Chrome med Google Youtube bryter mot förväntat beteende sessions-storage (+ kort rörande likartade exempel med elektroniska nationella id-kortet resp. affärsbankernas system för att förändra innehåll bankkonton)

Jag har varit säker bra länge på att åtminstone kombinationen Google Chrome mot Youtube ej hanterar sessionerna korrekt som instruerat mot webbläsare och som förväntat av normalt beteende. Detta då jag för evigheter sedan råkade ut för exemplet här även om jag misstänkte att jag klickat fel fram eller bakåt. Sedan också bra länge sedan råkade jag ut för det en gång till.


Därefter har jag av och till försökt få tillbaka det igen när jag använder Youtube för att bekräfta. Vidare för metoden inkluderade viss manuell tidskostnad av och till (ej överdrivet) såg jag ett spekulativt kompenserande värde om beteendet ev. skulle visa sig resultera i att Youtube singulerar typ av annonsering till mig till uteslutande de som kan klickas bort efter 4 s (eller endast sidoannonsering).


Att kvalitetsfrågor relaterat Youtube är fallet i delar från rent programmerings-tekniska frågor kan jag förövrigt konstatera enkelt varje gång jag använder tjänsten och jämför prestandan jag får ut från den i relation till de brutal annonserings-stinna ofta bredbands-begränsade teve- och film-streanibgstjänster jag använder. Typiskt där med några sekunders vänte-tid även om något eller ett par extra fönster med rörlig reklam råkar smyga ut sig utan jag dödar dem klarar min tämligen gamla internetdator att utan några som helst problem (nära nog regelmässigt för alla jag använder regelbundet och nästan liga regelmässigt för alla tillfälliga jag använder sökande efter något de vanliga ej har). Youtube kan dock av och till (som jag vill minnas det och konstaterat idag men innan det utan att ha använt Youtube på aktuell kvalitesnivå regelmässigt ofta) medan Youtube på samma kvalitet ger kvalitetsproblem i hur deras lösnign för att visa film körd i Google Chrome fungerar (diskreta små hack i ljud eller mer ovanligt själva bildrutorna: det senare går att komma ifrån genom att av och till ge den tid att arbeta självständigt med filmen stannad medan det första ej så varande säkert en ren onödigt långsam logik helt ovanför själva nedladdningen). Sessionsproblematiken förvånar mig därför inte helt.


Hur konstaterade jag nu sessionsdefekten? Youtube förflyttat visning av film till annan sida nu visande reklam med samma url (vad nu dessa nya saker html och allt annat fyllts på med sedan HTML 1.0 kallas). Jag sätter mig och gör reload på sidan med tidigare tilläggs motivering och går igenom kanske 8 - 15 st filmvisningar.


Reload's förväntade beteende är att sessions-data ska vara bruten relaterat filmen som emellertid innan stod en bit in i det hela. Jag får också filmen visad från start minst två gånger efter passerad reklam. Men så efter några till reload (notera att Chrome ej har back-information om sida innan d.v.s. ingen risk för ńågot fel där).Vad vi har ovan ska ej vara möjligt att komma tillbaka till. Var det ens fanns i minne eller hårddisk (troligen det första) är anmärkningsvärt i så mycket att fundera över på. Min känsla är att det ej var Youtube som försökte hjälpa mig rätt via någon kvalitetsfunktion också om jag ej vill utesluta detta och om så tror jag ett korrekt lite små imponerande beteende om det nu verkligen skulle fungera mer allmänt utan att ge mer problem än de löser (men jag tvivlar som starkt oerhört på att detta är aktuellt).


Anmärkningsvärt ty data som ej ska finnas som finns måste ha funnits någonstans. Generellt är en möjlighet att applikationen - här Google Chrome - adresserat minne som ej längre är allokerat eller åtminstone minne som ej längre är avsett för funktionen (men tänkbart fortfarande allokerad för applikationen: Programmerande C gör jag själv regelmässigt - ty all C-programmering jag någonsin gjorts är säkerhetsfunktioner och protokoll - egna allokeringsfunktioner för att garantera att inga minnesfel existerar vilket för motsvarande fel som här skulle innebära att minnet fortfarande ligger i applikationen om än åtminstone efter viss tid eller låg-belastning skrivits till noll).


Google Chrome har skapats utifrån målsättningen att visa stöd jämförbara med min allokerings-metodik men bredare berörande också logiken hindra säkerhetsproblem genom inkappsling i själva applikationen.


Det är nu långt ifrån självklart att felbeteendet vi har här har någon som helst säkerhetsrisk som kan realiseras via den eller ens någonsin visar sig under allt normalt surfbeteende.


Emellertid är den viktigaste motivationen för att göra en sådan säkerhetsprioritering aktuell för Google Chrome just filmklipp, musik m.m. data som är oerhört komplext att parsa och ofta inkluderar användning av programvara (kallas det insticksprogram fortfarande?) som kommer från många olika aktörer och som leverantören av webbläsaren ej nödvändigtvis har någon kontroll över. Och är satt vi nu just och reloade sådant data och med visningsstöd från aktören Google i sin realisering Youtube snarare än man kanske hade förväntat sig att se problem först för något för att visa en film man verkligen vill se och har svårt att hitta men anar bara är fylld med allt tänkbart som kan fungera för att få till autosurfande, reklamvisning m.m. dagarna i ända oavsett vad jag surfar på.


Appendix: Hur är det egentligen med det svenska elektroniska nationella ID-kortet?

Både det elektroniska nationella id-kortet, bankernas ID-tjänst, Verified by visa och några till finns ganska som jag vill minnas det tekniskt kompletta artiklar publicerade hos IDG (dåvarande Säkerhet & Sekretess resp. Nätverk och Kommunikation) jag skrev åt dem. Jag tror ett par finns publicerade som helgläsning också på nätet även om man lär få leta bakåt en bit. Mindre troligt just för dom artiklarna men kanske i annan artikel kan jag förövrigt diskuterat säkerhetsdefekter sessionshantering i webbtjänster (jag skulle gissa det: Själva mängden levererat dom åren gör att det mesta man kan diskutera rörande sådant som är tekniskt intressant d.v.s. mer high value som motiverar fler tecken och därmed mer betalt har skrivits och sessionshantering är nu något jag kunnat med början innan IDG så troligen finns någon 25 000 tecken artikel att hitta om det i IDG åtminstone tryckt).


Är verkligen tillstånden som genereras trygga i att vi ej genom vissa typer av kontinuerliga förfrågningar kan få till ett inloggat tillstånd samtidigt verkande med access till annars skyddade resurser? För typisk realisering tolkat från vanlig klientkod jag sett av och till genom åren och senast i dagarna när jag tittade lite på en receptutfärdande tjänst (oavsett vilket tvivlar jag dock på att man ej gör någon mer verifiering innan jag kan börja utfärda recept utnyttjande valfri läkares namn: Om jag nu alls anar rätt ty det kräver bra mycket mer verifiering och att man konkret prövar mot något vilket jag ej ids göra: Typiska aktörer här har budget nog att göra det själva eller betala för det om de är intresserade av det - Emellertid har jag sett liknande uttryck i motsvarande tillståndsmaskinen vi kan tänka oss ofta annars så jag skulle ej bli helt förvånad om vi har något möjligt här om än kanske praktiskt riktigt svårt för de flesta att klara bl.a. därför att det nu kommer inkludera tidshantering - kontinuerligt missbruk av race conditions - och konkurrerande vandring i vår förfalskade tillståndsmaskin vi vill ska bli som en riktig).


Så Youtube och Chrome kan trösta sig med (och Google centralt när de funderar över nästa års incitament-program för medarbetarna hos Youtube och Chrome eller vilka nu ansvariga) att sådant här är vanliga fel och de kan vara mycket värre än alls troligt för Youtube - Chrome kombinationen.


(Jag sätter också taggen kryptologi därför att det är möjligt att tids-dispergenserna om verkliga kanske kan utnyttjas lite bredare relaterat tidshanteringen i själva säkerhetsprotokollen för autentiseringen via id-kortet: Protokoll för sådant har tror jag för alla ej ovanliga någon gång under sin existens haft tänkbara problem här och vidare när det gäller hårdvara kan ju som mer välkänt och praktiskt mindre komplext att utnyttja problem från tidshantering - som troligare idag i alla fall jfr vad bitfel m.m. annars kan utnyttjas för -via introduktion av bitfel ibland vara möjligt som diskuterat bl.a. i klassiska Timing Attacks on Implementations of
Di e-Hellman, RSA, DSS, and Other Systems, Paul C. Kocher
[Red. Sökande Kochers papper från 1996 noterade jag förövrigt att troligare / vanligae missbruk av bitfel idag troligen ej handlar om tidsdefekter då angreppsområdet gjorts större än de lösningar förr aktuella: Hardware Bit-Flipping Attac rörande minneskretsar och en säkerhetsdefekt Mark Seaborn och Thomas Dullie (åtminstone vid tiden medarbetare hos Google) upptäckte: Exploiting the DRAM rowhammer bug to gain kernel privileges. Rörande defekten ska vi minnas sedan länge good-practise att skriva över minneskrets data en gång tillräckligt länga medan vi bitflippar hårddisken och skillnaden jag först såg diskuterad av en finsk forskare kanske publicerad 1994 eller där runt är som jag vill minnas det trots förändring elektronik delvis i fysiken relaterad till vad som gör problemet med DRAM möjligt]).


Sessionshantering med enklare problem i tiden

Enklare tekniskt därför att det ej längre inkluderar att försöka kontinuerligt i "snabb-tid" utnyttja race conditions för att hålla ett falskt tillstånd som autentiserad. Men i princip i övrigt samma sak även om problem handlar om timmar eller dagar snarare än realiseras via ständiga requests.


Dock för rent ekonomiska defekter finns så klart värre än sådant relaterat identitet individer oavsett om det nationella id-kortet elektroniskt används eller inte. En mycket tänkbar variant är när budget finns och målet är att införskaffa väldigt mycket pengar finns att starta en finansiell aktör som ansluter sig till affärsbankernas kanaler för sådant rörande primärt och tillräckligt här bankomaternas uppdateringar av vad som hänt och vad de ska veta samt att diskreta batchar rörande transferering hos affärsbankerna "lokalt så att säga" snarare än via Swift eller liknande (vilket jag inte ens tror de är aktuella för). Där kan kanske logik fel finnas när arkitektur betraktas över mer än själva IT-delarna görande nära nog vad som helst möjligt under upp till en tidsgräns där tidsgräns indikerar tidigaste tidpunkt det hela kan detekteras (annat än genom ev. analys av underliga trafikmönster: Ex. vi gör operationer mot 1 miljon konton vilket något märker och varnar). Vad detta tidsfönster är idag (det var flera år sedan jag gjorde säkerhetsarkitektur rörande bank som integrerade bl.a. mot detta) vet jag ej och jag tror det kan ha reducerats mot förr för delar av själva "terminal-strukturen" (läs ex. bankomater) tre dagar (om jag inte helt missminner mig: Knappast mer dock och knappast en tid. Jag tror att just för bankomater är detta reducerat idag men gissningsvis ej perfekt hindrande problem bl.a. relaterat integration mot annat än affärsbankerna.


Jag tog väl mitt ansvar (innan noterande det här för vem som helst intresserad) kanske 2004 eller 2005 noterande något i telefon med någon hos dem om att de nog kanske skulle titta på risker att någon tömmer mängder av bankkonton relaterat tidslogik. Förutom någon teknisk fråga mer aktuell kring något från dem relaterat någon annan som köpt lite timmar av mig.


Jag skrev förändra bankkonton i rubriken därför i affärsbankernas gemensamma system skickar vi eller tar ut pengar ej så mycket som att förändra informationen på en definierad identitet varande just bankkontot. Detta i kontrast (kontrast är väl att ta i men viss kanske esoterisk skillnad finns) mot ex. Swift och Western Union som är mycket mer av att vi skickar pengar eller när transferering sker via bankkonton som kontrolleras av annan aktör (ex. din bank som har samarbete med en bank i något obyggdsland där de kan hjälpa dig att skicka pengar genom att föra över pengar på sitt eget bankkonto hos den införstådda - eller ibland i vilket fall det kan vara men ej behöver vara relaterat någon skum verksamhet ej införstådda - samarbetande banken. Möjligheten till divergens av verkligheten där flera potentiellt olika verkligheter kan samexistera tills kollapsande till en verklighet är en till sida som öppnar möjlighet till utnyttjande. Förr (jag tror ej så längre idag) kunde vanliga kunder märka en aspekt på divergerad verklighet bl.a. hos affärsbankerna när de tog ut pengar från bankomat hörande till annan affärsbank och sedan gick och tog ut pengar i bankomat från sin egen bank och noterade ett för högt saldo (ska vi kalla det The just before pay-out day extra social bank help service defect från att jag tror säkert många dagarna före att lån betalade ut ibland utnyttjade detta för att låna några tusen av banken på eget beslut). Men som sagt åtminstone inom affärsbankerna tvivlar jag på några divergenser tid från bankomat uttgag i dag (rörande andra bankomatsystem foreign eller säg sparbankerna om de fortfarande är en egen aktör och om så heter Sparbanker vet jag ej vad som typiskt gäller men förväntat är att sådant här ska minska som möjligt år från år i och med allt mer infrastruktur och prestanda nät och datorer görande mer till transaktion hela vägen ensam snarare än batch-köras tillsammans med andra transaktioner av och till).


Mer om tid
Mer om finansiella vapen

Och med egen rubrik för möjligheten att viss komik förutom realism peka på att ett låg-komplext med dyrt vapen mot hela världens finansiella system är att ge "rätt" amerikanska investment-banker en stor summa pengar och fria händer att försöka föränta den (ex. tydliggöra att 30% av all värderingsstegring är för er medarbetare att dela på). Sådant är ju välkänt vad som får nationell ekonomier på rad på fall i tillräcklig mängd att få nedbrytningen av ekonomierna självgående.

Jag är lätt förvånad över hur vissa amerikanska politiker en dag uttrycker prioritet nationell säkerhet via mer låg-komplexa frågor och nästa dag argumenterar mot säkerhetssystem rörande de finansiella riskerna. Man ska ej underskatta riskerna i denna domän eller vara trygg i att de inte är ordentligt värre än vad vi ännu haft exempel på om någon försöker utlösa dem medvetet snarare än att det är inkompetens och onaturlig girighet som utlöst problem som bakåt i tiden. Jag kände mig personligen ganska länge ej på något sätt säker på från vad som hade gjorts känt att the meltdown på lånemarknaden i USA inte skulle visa sig vara medvetet utlöst av någon aktör.

Egentligen hade nog taggen finansiell krigföring varit bättre än ekonomisk krigföring för en uppdelning där vi i det senare mer har sådant som sanktioner, bojkott m.m. Ekonomisk krigföring är dock taggen som fanns så jag sätter även denna.