Riktad information - "Counting Semantics for Abstract Argumentation": Några exempel på praktiska utmaningar

2015-09-19

Vi följer denna definition och utgår därefter från enklaste möjliga praktiska tolkning:


"Dung’s abstract argumentation framework consists of a set of interacting arguments and a series of semantics for evaluating them."
[...]
"In our previous work [1] [Red. Attacker and Defender Counting Approach for Abstract Argumentation1. /HH] , we have proposed a novel semantics, called counting semantics, [...].#

[...]

"Our proposal is based on counting the number of attackers and defenders for each argument, hence called counting semantics. An argument is more acceptable if there are more defenders for it and less attackers against it. In this paper, we will continue our previous work to discuss the determination of the damping factor for the counting semantics and relate our proposal with some existing approaches."

Some Supplementaries to The Counting Semanticsfor Abstract Argumentation for Abstract Argumentation
Fuan Pu, Jian Luo och Guiming Luo, School of Software, Tsinghua University, Beijing China.

Se även Argumentation framework, Wikipedia för information rörande Dung's ramverk.


Säg att vi söker ett argument att använda utnyttjande historiskt data av sådan typ att vi kan få uppgifter enligt ovan.


1. Antalen i sig är på flera sätt otillräckliga. Ett exempel är risken för att ett argument är tråkigt eller varande bara vad som uttrycker något som accepteras som mer eller mindre givet eller "vad alla andra hederliga personer som jag redan tycker" och därför inte ger något riktigt avtryck på någon.


Att ett arguments-innehåll angripits är med andra ord inte nödvändigtvis uteslutande något som kan tolkas för att det talar emot vad vi argumenterar i praktisk mening av att det kan övertyga någon. Viss dynamik här kan betyda att det är intressant och vad man lyssnar på.


Rent av om än inte fullt riktigt med definitionen kan vi ibland se att vi kan börja från en försvarare eller en angripare mot samtliga andra i en population uttalat mot och likväl vända det även när ingenting i mätbart / känt eller jämförbart stödjer uppfattningen. Det emotionella kan räcka. Typiskt här gäller dock att vi har personerna med varandra geo-nära (ex. jury i ett rum) vägande in en mängd påverkande faktorer i allt från tonläge, kroppsspråk, utseende m.m. utanför "vanligt ordspråk". En hel "vetenskap" med en mängd mer eller mindre från mer spekulatva till troligt fungerande principer för vad som kan spela inhär finns också och viss får vi tvingas säga (där av ej fullt riktigt exempel) meta-argumentation för själva försvaret eller angreppet av något är en naturlig del av det. Likväl gäller att rekursiva eller om vi så vill vad som kan beskrivas som hierarkiska relationer gäller för argument. Att försvara vad ett argument uttrycker direkt närastående tal eller text är det enklaste exemplet och förutom kanske något rationellt "bevisande" argumentet (eller bara något så enkelt som referens till händelse eller studie) är det med eller utan rationellt verifierbart en container för emotionell pay-load som gör att upplevelsen av huvudargument kommande lättare "kommer rätt" om för det anpassad (dessutom kan det avleda från en praktiskt för argumentande sämre fokus på huvudargumentet för istället något som kanske verkar vara viktigt att kontrollera eller känns gång-bart att argumentera mot men om så kan hanteras kanske med en liten-del-seger av arguments-fienden visande vem man ska lyssna på).


2. Tidsdimensionen är självklar men lätt att missa när man tänker abstrakt och föreställer sig det i "viktigare" frågor mindre vanliga fallet av ett par personer som står i samma rum och argumenterar mot varandra med publik. Söker vi uppgifter rörande för eller mot argument kan de ge föga bra resultat om vi ej betänker tid. Ex. kan en ledande politiker ha kraftig polarisering för det ena eller det andra under en valrörelse men där det oavsett om man argumenterar i samma domäner med ens i närheten av samma magnitud antal eftervalet kan vara allmänt förstådd som därefter omvänd. Kanske i det extra upplevd av nästan alla som en så defekt politiker att man inte ens vill eller ofta nog vågar uttrycka argument (kanske rent av gärna avstår från positiva argument även om man gärna skulle vilja ha en hand-out av politikern därför att råkar man fattas fel eller missuppfattas kanske man samlas in och skjuts någon dag senare: Paranoida personer på ledande poster i diktaturer är verkligen inte ovanligt).


3. Vidare är frågan varför någon argumenterar för eller mot. Argumenterar någon för därför att dom är för eller argumenterar dom för därför att dom är mot och tror det är bra att presentera dåliga argument för att få för-gruppen att verka vara sämre (kanske associera dem i det direkt emotionella i pay-load till en grupp verklig eller overklig negativa stereotyper finns om: Personer som är för att få bära vapen i hela USA är oftast XXX och bör i XXX med en kunskapsnivå rent allmänt som är XXX med en religiös tro XXX med kvinnosyn inkluderande åsikter rörande förvärsarbete m.m. tyckande XXX. Skåningen är ofta ZXX därför att denne äter en kost XXX och är i tänkande och resonerande väldigt XXX rörande jordbruk medan tekniska områden XXX och är viktiga om Danmark invaderar därför att XXX rörande sin försvarsvilja jämfört med norrlänningen: För något svagt numera i alla fall mest för att reta dom förbannade halv-danskarna som de säkert förtjänar. Om du tappar din plånbok är det bättre att tappa den XXX vid en tiggare från Östeuropa och XXX vid en svensk promenerande runt - Det har prövats med varierade resultat utan just någon skillnad när det kommer till icke-pengar relaterade föremål men antalen försök som jag fick det beskrivet var minst sagt få, rörande skillnad pengar är det också ett svårt område oavsett om vi betraktar tiggare eller svenskar: För alla behöver man väga in vad som är pengar för dem och vilka deras behov är. Tappar du fyra hundra tusen i din plånbok när jag väntar på bussen hade jag stulit det om inte för min paranoida-föreställningen om att folk av och till testar min moral och etik skapande en förbannat över-uttryck - försök muta mig med en miljon kring något värdelöst ej påverkande och jag avstår med en moral-predikaen därför att jag akut är helt övertygad om något själv-organiserat moral-test av mig - jämfört med vilken normal person som helst. Men har jag ej ätit på mer än en vecka - innan det upplever jag som välnärd svensk egentligen inget problem att klara det även om viss osmaklig despeeration rörande mat och små-bitar hittade där jag bodde prövande det just då kändes helt naturliga och något bra att lägga en timme på efter några dagar och sedan mot slutet av experiment-tiden försökande hitta smulor och gamla chips i suffan: Därefter om det är pengar som hindrar ätandet äter jag upp alla pengar du tappar som jag hittar oavsett om jag rent av vet säkert att ett det är ett test - Hunger är starkt - mer än man kanske föreställer sig jfr chips-exemplet - styrande för beteende).


Så vi blir öppna för medveten manipulation eller lurar oss själva om man inte betänker detta och alla besläktade problem när vi "räknar" argumenten. Att rösta som i svenskt val är i kontrast enklare: Du kan inte gå att rösta på motsatt parti och visa upp det för folk i tillräckligt antal för att få dem att välja ett annat parti därför att dom förstår från hur du beskriver ditt röstande att man är dum i huvudet som röstar enligt dig. Men i debatt innan så går det ju alldeles utmärkt. Viss prestigelöshet om du gör det i faktisk person snarare än via som är känt existerar några tio tusen till miljoner sock-puppets stickade i IT ute på nätet.


Eller om du är ledare för ett stort land och kan bestämma vad du vill där så kan du ju faktiskt också bestämma att hundra tusen av dina ägda personer rörande vilja och åsikter också ska tycka i andra länders debatt. Denna risk som nu faktisk är realiserad sedan ett antal år har emellertid för mig i alla fall bra ofta tycks så dålig gjord i hur för det kanske vanligaste fallet man tänker på oftast översta kommentaren till en nyhet publicerad om Kina eller Ryssland. Medarbetarna som gör detta - och det är människor - är ofta antingen omotiverade, över-arbetade eller helt enkelt dåliga på att tolka och förstå området nyheten berör. Ibland har jag rent av misstänkt att andra försökt få diktaturen rörande en fråga att se dåliga ut men insett från text jag bedömde som samma person att han eller hon ibland helt enkelt presterar riktigt dåligt (och annars heller inte direkt är i det övre segmentet i kvalitet rörande någon dimension: Fakta, känslor, argumentera mer för chefen än för folket som läser nyheten naturligt visande att jag då är en trovärdig diktatur-tjänare - eller bara skadad av dålig propaganda och inlärning i allt från skolan till arbetsplatsen rörande frågorna nyheten berör - man kan lita på - med det sista vanligare förr än idag).


4. Den sista direkta begränsningen att peka på är nära besläktad med 3. Vad är din effekt-storlek när du talar? Du kan tala och nå många vilket när tillräckligt antal med känd statistik för populationen kan göra mer eller mindre för eller mot räkning möjlig. Eller så når du i andra extremen ett fåtal men möjligen - att bedöma om vi ska räkna ditt argument och tycker oss behöva den hänsynen trots ökad komplexitet - men personer som från någon här viktig faktor är större i sin effekt-magnitud: Kanske helt enkelt de personer som argumentationen i sig är tänkt att propagera till att ager utifrån som övertygade eller så agerande. Eller som mellan-steget mellan de två extremerna andra personer som du påverkar och som ibland argumenterar vidare.


Inriktar man sig på mellan-segmentet finns fallet som kan förekomma (och som jag diskuterat tidigare) potentiellt bra gjort mycket effektivt men ej helt vanligt att ej argumentera för att övertyga någon i sig. Utan argumentera för att visa de redan övertygade hur de kan argumentera själva. Hos dessa kan ju ibland om populationen konstruktionen riktar sig mot är färre ha en högre komplexitet, inkludera argument som går emot tesen som uttalade eller implicit-förstådda illustrationer o.s.v.


Denna grupp illustrerar det för argumentation grundläggande målsättningen om att:


  • Göra information.
  • Där informationen gör en händelse i det fysiska rummet troligare inträffande som atomär eller som en allmän förekomst.
  • Förändra information från vår information. Och vi inkluderar i information vad andra personer tycker och tänker såväl som vad de säger eller skriver.

Ev. "whitening" eller naturlig eller onaturlig utspädning mellan "skarp-argumentation" och mer allmänt tyckande och tänkande om vardagen kan göra svårigheten för rent automatiserad analys minst sagt utmanande när det kommer till hantering av tidskostnaden för analys. Medan vi i enklaste fallet för något som en påve eller diktator med en eller ett fåtal tydliga kanaler för information typiskt eller alltid påbud folk ska följa och om ej indikerande reducerad makt kanske predikterande sönderfall, men annars predikterande fortsatt "stabilitet" i tron på diktatorn (dit nu påven åtminstone i kyrkostaten korrekt sorterar).


Ibland kan det i komplexitet vara görligt att binda ej korrekt orsakssamband (som vad normalt kan antas möjligt) men hur väl en entitet talande predikterar förändring. P.s.s. kan vi tänka oss att person A som innan varje val brukar sätta av en timme varje dag för att gå runt och knacka-dörr för att riktigt ur-dåligt försöka övertyga folk om ett parti (kanske rent refererande lögnaktigt om vad "vi i partiet" egentligen tycker om Stockholmare, Skåningar, handikappade, lönearbetare, arbetslösa m.m. Förbannade idioter vi helst skulle vilja utvisa / utrota) om han som person är så effektiv att han faktiskt påverkar resultatet där han bor. D.v.s. argumentationens riktning - annat än att den är del av att förstå vad som sägs för att kunna stämma av hur väl det predikterar - saknar betydelse. Självklart krävs en viss trolig görlighet kontra komplexitet här: Medier, kända personer, politiker m.m. kan vara vad man tycker är värt energin på medan att försöka bestämma av vad som fordrar att man tittar på en större grupp av det tillsammans kan vara orimligt dyrt i beräkningskraft m.m. (ex. alla som skrivit något om XXX på Facebook eller dyligt: Förövrigt var min tolkning av test i sociala media att de dåligt predikterar framtid även om de kan visa på händelser föregripande dem tidsmässigt men tänkbart kan andra metoder prestera mer effektivt resp. om man nu inte filtrerar bort sockpuppets och diverse marknadsföring av andra typer kan man så klart få alla möjliga prediktioner som stämmer så som hur väl en film visar sig prestera därför att marknadsföringsbudget i sig för dem är predikterande då de får mer perngar när "stora filmer skapade" resp. att det faktiskt får folk att titta på filmen vilket jag nu gjorde därför att jag kan en hel del om sådan marknadsföring).


Vem nådde vi säkert?

Jag vill också peka på att om någon argumenterar säg mot vad en nyhet eller liktnande säger direkt på sidan eller refererande den vet vi säkert - eller troligare i alla fall - att argumenten han eller hon argumenterar mot nått åtminstone denne. D.v.s. surfarméer m.m. är ju en konkret grupp man faktiskt kan nå och argumentera till därför att de har till uppgift att ta sig tid och titta lite på vad uttryckt och ex. skriva något emot det.