Dataprogram och psykolog för par-relationer och kärnvapen-ångest

2015-05-07

Kanske något dataprogram i deras säkra Linux version den moderna tekniskt motiverade såväl som kunniga president-kanditater gjort en code review eller liknande och tycker till om:Fast titeln pekar på att det ska vara ett program för telefonerande. Kanske en auto-dieler för något marknadsföring.


Kanske en psykolog specialiserad på par-relationer som konsulterats?Eller är det mer Obama som ska "konsultera" "Israel" till något sådant? Kring ångest om massförstörelsevapen? Eller är det konsulter man ska handla upp där Obama tänker köpa det från Israel? För att tillverka kärnvapen kanske?


Inte 100% stabilt alltid att avgöra automatiserat utan att behöva läsa resten av nyheten - nöja sig med titeln så att säga. Emellertid gäller för båda att vi kan se att upparbetad discourse antingen långt in i common sense eller för NSA på väg mot det kanske kan hjälpa.

Google Webcache och Weblogin.stanford.edu: Generellt fel att komma ihåg

Att vara observant på ev. särskilda rättigheter man ger Google tycks sunt för att slippa publicera innehåll man tänkt ska kräva autenticering eller per IP-adress vara strikt internt. Just för redirects till Weblogin.stanford.edu skulle det inte direkt förvåna mig om de struntar i det och snarare föredrar att innehåll man kanske relaterat rättigheter för artiklar deras medarbetare publicerat i journaler lite diskret dyker upp i Google Cache trots att man verkar följa regler om någon kontrollerar (strikt bedömt allmänt för universiteten och hur deras medarbetare helst vill att artiklar de skrivit ska synas på webben: Märkbart som faktor när man söker elektroniska representationer särskilt inom data där större förståelse för den flera magnituder större räckvidd man får via indexering idag - och särskilt så sista tre till sex åren).


Här utnyttjar jag ett av Google's fortfarande signifikant större värden jämfört med Google Bing när det kommer till att söka journal-artiklar:
Läser man denna väg - och korrekt moraliskt ex. enligt den codex jag föreslår sist som jag resp. har följt resp. för närvarande följer - behöver man kontrollera när sessions-variabler och funktion för att skicka vidare efter redirect är tydlig att man i sökresultaten faktiskt rekommenderades samma artikel man sökte. För ex. ovan struntade jag i det därför att den var i vilket fall som helst inte intressant för mig rörande vad resultat gav och ej för vad det kom ifrån värt att försöka hitta med större ansträngning än så här.


Är man publicist eller webbsajt är det klokt att kontrollera att man inte öppnar sig mer än tänkt p.g.a. detta.


Codex: Vad vi rimligt kan förutsätta att ägarna av innehåller hanterar utan att vi läsare ska behöva ödsla tid

Givet andelen ej tillgängliga dokument man får där läsande är accepterat p.g.a. omflyttningar eller "ej rätt" publicerad position menar jag att det från grov statistik är fullt korrekt att läsa denna väg när den gjorts fungerande för att med mindre nivå ej få tillgång till en mängd artiklar ej moraliskt problematiska från deras copyright.


Och vidare närmare den nivå jag tillämpar är det brett rimligt att kunna förutsätta och utgå från att publiceras vägar oavsett Google Cache eller universitetens sidor direkt görs genomtänkt och att faktiska ägare av copyright på rimlig nivå engagerar sig att säkerställa att det görs korrekt - Särskilt gäller att flera journalhus generellt ger Google med tillåtelse av cache tillgång till dokument därför att de tror att det för resp. faktor d.v.s. både tillgång och att de ska gå in i cache är gynnsamt för trafiken mot html-sidor med endast begränsad tillgång för den ej betalande vilket jag förstår som att man accepterar och uppmuntrar oss att läsa artiklarna kostnadsfritt den vägen). Har man publicerat vilken som helst kanal tillgängligt - eller så via vad som kanske är samarbetspartner eller aktör som köpt rättighet att publicera - oavsett begränsade kanaler i övrigt är det rimligt att förutsätta att detta är accepterat för att läsa (om än ej självklart för att själv publicera).

Viktiga adjektiv-kategorier språkforskning, ontologier, thesaurus m.m. nästan helt missat

Varför hade jag inte tänkt / läst / sett i min strukturering detta tidigare? Trots att jag när jag ser det noterar att jag faktiskt lärt mig det någon gång. Och vad är generellt fel med så mycket generellt skrivet om adjektiv?


"Typically, pain will be described with adjecties that reflect a thermal quality (e.g., hot, burning, cold, frozen), a kinesthetic quality (e.g., dull, aching, sharp, stabbing), and a temporal quality (e.g., continous, constant, intermittent, unpredictable)."

Rörande referensen vill jag kontrollera boken i övrigt innan jag refererar den. Ämnet indikerat titel tycks höra till ett också en försvarlig mängd mindre seriöst. Därför att jag vill markera ett föredöme här hur jag tycker att man ska göra när refererande referensböcker för att inte bygga upp en massa implicita rekommendationer av denna typ av böcker även när man som jag här faktiskt ej läst boken utan tog citatet via Google Books snarare än att jag tror mina läsare är så begränsade att de ej skulle begripa en varning trots direkt referens. Planerat för nästa års nästa version av grundläggande mått kring symboler (där förra var all befintlig mänsklig forskning publicerad på engelska så långt jag kunde samla till corpus med rimlig energi: säg 10%) är "alla böcker" ej romaner eller liknande utan ej-nöjes-ämnes-täckande (ex. just referens böcker) så långt jag kan få samman (10% och av dessa 10% är målet att 25% går att omvandla tidseffektivt till text-format) har jag dessutom visst egenintresse här (ett segment rörande providers jag ger stor respekt till Kina och Ryssland där fler än från Europa och Nordamerika klarat att hitta reklambaserade modeller: Och avseende sådana som av allt att döma ej är agerande inkorrekt).


Beskrivs-kategorin citatet visar är fundamentalt mänskligt. Det är vanligt förekommande händelse och/eller fenomen del av pågående livssituation. Så hur kommer det sig att strukturell uppdelning av adjektiv eller för den delen vad som skrivits om adjektiv ännu inte (av vad jag läst vilket säkert är en försvarlig andel nog för att ge mycket god skattning om vad som förväntat av resten ej läst)?


Så basalt mänskligt i språket ändå ej vad som berörs i arbeten som särskilt just berör lingvistik eller användande av adjektiv i sig. Hur utelämnande är inte detta om det som jag tycker rimligt gäller alla möjliga liknande avgränsande områden?


Och som jag förväntar av praktiskt betydelse om vi önskar en god uppdelning av adjektiv med vid sidan om statistisk viktsystem ämnesförstådda kategorier av den mycket mer dyrbara exakt typ som motsvarar resultatet av att lära barn språket i skolan kontinuerligt snarare än statistisk inlärning av vektormodeller mot grovare ämnen (att man i princip lär sig resp. ord).


För mig är exemplet vad jag upplever som kraftigt indikerande på att kategorisering av adjektiv långt in i det för språkanalys viktiga normalt utelämnar viktiga grundläggande områden. Kan jag identifiera själva de områden lika grundläggande som detta är problemet vad jag kan lösa även om jag behöver göra kategoriseringen utnyttjande egen statistisk träning kombinerat manuellt arbete. Emellertid är jag inte alls trygg i att jag spontant klarar att sätta mig med en tom-textfil och listande upp alla dessa områden: Samma utmaning som förklarande varför detta generellt missats i lingvistiska- och ontologiska arbeten föreligger. Jag kan belöna värdefulla tips - många områden eller källor där de kan extraheras fram ifrån - här med såväl corpus (där jag i vissa segment är lika stor eller större än nästan alla andra - och ska snart nog seriöst börja etablera corpus för mig i det sista text-typs-området jag är liten i men ska : Specialistböcker d.v.s. ej dikter, noveller eller romaner men inkluderande från kokböcker upp till handböcker) som kategoriserat data.


Jag tror problemområdet här är i grovare fenomen besläktat med varför statistiska (och andra praktiska) arbeten journal-publicerande om språk håller högre kvalitet i biologiska och medicinska journaler än de inriktade just på språk. Det finns en praktisk dimension adderande värde nära en specialiserad tillämpning som ej är själva språkområdet i sig - samt att jag märkt att trots såväl närmare cirka datavetare resp. medicinare lär sig ganska litet av statistik respektive har medicinare en sundare mindre över-ambitiös praktisk inställning till statistik. Delvis från att de standardmetoder de tenderar att komma till att använda genom åren hållit sig bättre genom åren.


För egen del har jag redan sökt kompensering i ett ämnesområde men utan att förrän läsande detta citat inseende hur mycket mer generellt problemet troligt är. Kompensering jag redan påbörjat var för psykiatriska / psykologiskt medicinska beskrivningar av fenomen där jag började med The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) där man särskilt försökt etablera beskrivningar utnyttjande adjektiv (ett projekt jag tror är sunt eftersom det kan underlätta för såväl medicinsk-personal beskrivande som tolkande patient - givet den över-förenklande budget-tillgång i all rimlighet DSM måste ha jämfört med nära nog allt som görs inom referensböcker eftersom alla läkare förväntas ha en inte fullständigt föråldrad generation av DSM). Rörande det psykiatriska framför allt arbeten inför IV medan jag ej haft möjlighet att kontrollera hur det slutligen blev i IV (som jag förstått som publicerat men ej för mig fritt tillgängligt ännu om jag inte ska behöva låna tryckta böcker och själv omvandla till läsbara format vilket ej känns aktuellt).


Emellertid insåg jag att från vad jag längre tillbaka redan mer begränsat utnyttjat att väsentligt större arbeten oavsett psykiatri eller medicin generellt redan hade gjorts längre bak med början under 1960-talet. Jag kompletterande segmentet vi kan kalla "human mind traits" med en del nytt när just publicerat i böcker.


Ett för mig nytt arbete jag givet tiden och omfånget i mätande på personer resp. det säkert mycket tidsödande arbetet med datoranalysen (hålkorts-tidsåldern) var Allports arbete (se nedan) föregripande och inspirerande bl.a. Cattells mer välkända - om än idag just för personlighet föråldrat och mindre väl beskrivande eller rörande beteenden predikterande än senare system (men idag hör ju också Big Five till det föråldrade sämre än senare arbeten) - arbeten. Ett exempel på arbete från denna tid jag menar att många inte minst från ämnesområden närmare datalogi borde titta på som inspiration när det kommer till ambitionsnivå. Nu för tiden tycks många nöjda med att göra någon liten variant av ett i allt etablerat löst problem och sedan göra lite mätningar på människa för kanske 30 upp till ett par hundra ord. Med rätt personlig ambition där man går utanför idag normal arbetskultur betraktande forskningsroller endast som arbeten ska det verkligen normalt inte vara mindre än förväntat att de mer kapabla ska göra istället några tusen koncept. Mest begränsande är trots allt för en grupp av arbeten där det mer krävande är initial personlig kategorisering mest att det är oerhört tråkigt att göra det för hand medan det konkret inte behöver krävas mer än två - tre upp till två veckors kontinuerligt arbete för att kategorisera med god kvalitet några tusen koncept (jag vet).


För diskussion Allports arbeten vandrar den intresserade läsaren vidare till:


Appendix A: Allports ena arbete resp. sökande textigenkänning för bokformat resp. PDF-filer med bilder av texter

Rörande Allports arbete får jag ev. återkomma om det visar sig att jag blandar samman vad jag avser med Allport (jag kan förövrigt ta och dela min extraktion av det när jag gjort om den: 70% av värdena jag fick ut från resp. bild till PDF resp. bild blev skräp för mig så jag behöver göra om det. Citatet beskrivande arbetet i Wikipedia tycks indikera antingen sammanblandning eller troligare att skribenterna i Wikipedia utnyttjat en källa beskrivande det hela som ej korrekt beskrev arbetena. Vi har förvissa fyra huvud-kategorier - av totalt 15 inkl. varianter - men kategoriserade enligt dessa och sedan mätta för respons-vikter på personer är totalt ej 3000 st utan några hundra nedanför (säg 2600) samt uppföljande om jag minns rätt ett par år senare antagligen de ca 4300 Wikipedia refererar till men ej riktigt som beskrivit utan följande resp. kolumn samt fler. Det är lätt hänt genom att original-arbetena idag är mer eller mindre bortglömt i senare referensböcker och dessutom notoriskt svåra att få tag på elektroniskt (och därmed också att de svårligen träffas på när man allmänt söker arbeten i områden snarare än besökande bibliotek för att kopiera ut ett arbete man vet finns - vilket jag förövrigt aldrig ser som ekonomiskt försvarbart i tid och knappast numera normaliserat effekt kan vara vad det för någon annan heller oavsett doktorand eller kommersiellt arbetande med ett fåtal undantag).


"Similar to the earlier work of M. L. Perkins, they used Webster's New International Dictionary as their source. From this list of approximately 400,000 words, Allport and Odbert identified 17,953 unique terms used to describe personality or behavior.

This is one of the most influential psycholexical studies in the history of trait psychology.[4] Not only was it the longest, most exhaustive list of personality-descriptive words at the time,[4] it was also one of the earliest attempts at classifying English-language terms with the use of psychological principles. Using their list of nearly 18,000 terms, Allport and Odbert separated these into four categories or "columns":

Column I: This group contains 4,504 terms that describe or are related to personality traits. Being the most important of the four columns to Allport and Odbert and future psychologists,[4] its terms most closely relate to those used by modern personality psychologists (e.g., aggressive, introverted, sociable). Allport and Odbert suggested that this column represented a minimum rather than final list of trait terms. Because of this, they recommended that other researchers consult the remaining three columns in their studies.

Column II: In contrast with the more stable dispositions described by terms in Column I, this group includes terms describing present states, attitudes, emotions, and moods (e.g., rejoicing, frantic). Reflecting this focus on temporary states, present participles represent the majority of the 4,541 terms in Column II.

Column III: The largest of the four groups, Column III contains 5,226 words related to social evaluations of an individual's character (e.g., worthy, insignificant). Unlike the previous two columns, this group does not refer to internal psychological attributes of a person. As such, Allport and Odbert acknowledged that Column III did not meet their definition of trait-related terms. Predating the person-situation debate by over 30 years,[15] Allport and Odbert included this group to appease researchers in social psychology, sociology, and ethics.[14]

Column IV: The last of Allport and Odbert's four columns contained 3,682 words. Called the "miscellaneous column" by the authors, Column IV contains important personality-descriptive terms that did not fit into the other three columns. Allport and Odbert offered potential subgroups for terms describing behaviors (e.g., pampered, crazed), physical qualities associated with psychological traits (e.g., lean, roly-poly), and talents or abilities (e.g., gifted, prolific). However, they noted that these subdivisions were not necessarily accurate, as: (i) innumerable subgroups were possible, (ii) these subgroups would not incorporate all of the miscellaneous terms, and (iii) further editing might reveal that these terms do fit into the other three columns.

Allport and Odbert did not present these four columns as representing orthogonal concepts. Many of their nearly 18,000 terms could have been differently classified or placed into multiple categories, particularly those in Columns I and II. Although the authors attempted to remedy this with the aid of three outside editors, the average level of agreement between these independent reviewers was approximately 47%. Noting that each outside judge seemed to have a preferred column, the authors decided to present the classifications performed by Odbert. Rather than try to rationalize this decision, Allport and Odbert presented the results of their study as somewhat arbitrary and unfinished."

Rörande basdatat "presenterades" de faktiskt i mening att datat gjordes tillgängligt och om man har en fet mängd rådata av allt inom forskning publicerats går att hitta även om det i alla fall för mig när jag sökte runt dessa med Google och andra sökfunktioner för sådant här är döfött att hitta. Dessa saknar dock viktvärden till sig med är bättre manuellt kategoriserade än artikel-publicerat i övrigt vill få en att tro. Möjligen kanske det kan vara så att de gjordes mer exakt följande för att förbereda något annat utnyttjande mer personal men att detta i sig aldrig slutfördes som publicerat öppet förrän långt senare när "deklassifierat" efter att också via andra personer fortsättande tagande några år inom militärt finansierade projekt. Om så var det inte samma personer som gjorde den mer exakta kategoriseringen (jag har svårt att stabilt avgöra vilket för detta data resp. exakt vilket år de presenterades).


Det minsta ca 2600 grupperade men ej mätt rörande något relevant idag (vilket ej gäller det större som är kompletterande hela gruppen mätta viktvärden för just adjektiv finns nedan). Som jag förstår copyright-regler ska publiceringen vara korrekt. Om ej så rekommenderar jag ägare att strunta i att bry sig i det i övrigt varande ett allmänt viktigt område samtidigt som jag faktiskt hör till aktörer som har tillgång till journal-artiklar i elektroniskt format i jämförbar mängd som journal-husen för åren fram till 1970-talet (stor andel av det corpus jag samlade under ett antal månader färre än 12 månader totalt inför förra årets version av stabila grund-vikter för koncept) - och bra mycket därefter också - slut vilket bör ses som möjliga balans-skapande dimensioner om man mer än klagande agerar inhumant eller mänskligt destruktivt som jag känslomässigt tolkar saker (även om jag inte säkert komprimerar ner det på hårddiskar och skickar det till några aktörer i Kina, Ryssland och ett par i USA publicerande allt de får tag på som ex. böcker och journal-artiklar i elektroniskt format vilket jag ej arg helt säkert skulle se som inkorrekt och ej göra vandrande URL:er och organisationer publicerande allt de får fatt i - oavsett om i grundtillstånd irriterad redan sedan cirka tio år för flera aktörer publicerande journaler inkl. särskilt APA och Elsevier - och nästan 100% säkert inte ödslande en massa privat tid på att förklara SEO inom forskningssegmentet för dem oavsett om inte fullt 100% direkt innan om jag blir förbannad nog tror jag i alla fall - det har väl inte hänt allt för ofta att Elsevier tappat därför att man irriterade sig på dem som säkert fem - sex år sedan sist och säkert utan betydelse för dem ekonomiskt tråkigt nog - Faktiskt numera sedan ett år ännu mer små-sur konstant på APA jag hoppas - vilket tråkigt nog bl.a. p.g.a. DSM är otroligt - får väsentliga problem i sina grundaffärer och förtvinar bort från världens publikations-träd: Riktigt otrevlig dum-girig små-destruktiv aktör): Men vet aldrig med personer som är så här osäkra i sin självbild att vi behöver göra lite Cold War power show-off innan de delar ett dokument från 1936: Som välkänt är är rädda hundar dom farligaste (eller om jag är lite som Fantomen: Hård mot det hårda vilket jag likt han mer känner kommande rätt regelmässigt och mjuk mot dom mjuka eller i alla fall socialt intressanta kvinnor - Eller om det är förstärkande svag självbild igen med den jämförelsen) . 77 - 78 år i ålder ska väl dock räcka har jag fått för mig?PDF-representationen ovan för artikeln har jag inte försökt konvertera till text än. Tråkigt nog är min erfarenhet att för ursprungsålder på dokument gäller för aktörer andra än amerikanska militären (via Dtic.mil) och normalt andra väsentliga lager från amerikanska staten att PDF-representationer av gamla artiklar man "kopierat-" / "scannat-" in ej trivialt konvertrar från PDF till text för mig utnyttjande färdiga verktyg och bibliotek (medan amerikanska staten tycks skapat något generiskt för detta som såväl får med "noise" och "färg-fläckar" inskannade såväl som texten på sådant sätt att texten trivialt av verktyg förstås att konverteras eller manuellt markeras i PDF-läsare för kopiering.


Vanligen brukar ju det amerikanskt statliga om ej inköpt publicera sådant här fritt om så marknadsför det bättre så får ni ju själva mer tillbaka naturligt av satsningar när fler använder det och er databehandling av andras PDF-dokument blir snabbare sparande flera steg. Ovan tror jag vi är inte riktigt sämsta företeelsen - test markerande text i PDF-läsare gav att det var möjligt men ej klarade att följa eller få med tabellerna rätt - men heller inte bättre än att väsentliga manuella steg krävs i processen.


Verktygen jag normalt använder är kommando-prompts program hittade via Ubuntu-rekommenderar (ex. pdftotext) resp. fria utbyggnader till Perl: Allt fungerande ofta utmärkt nog för något gratis men för gammalt inskannat ofta ej klarande saker eftersom meningarna upp till i värsta fall bara är stora bilder.


Givet att jag redan när jag läste mönsterigenkänning på Teknisk fysik ett fåtal år innan 1999 gjorde laboration i textigenkänning ska idag just bra standardiserade lösningar för detta finnas (motsvarande vad jag antar att amerikanska staten standardiserat sig tekniskt på att använda för inskannade dokument). Så tips på lösning tas gärna emot (gärna just vad amerikanska staten använder eftersom jag vet att det är bra) särskilt som jag misstänker formatet DjVu såväl som vissa bokformat generellt utnyttjande bild-representationer och detta är format vanliga när det kommer till böcker (d.v.s. viktigt byggande nästa års bok-corpus i år).