Al-Masih ad-Dajjal

2015-02-25

När ett namn för en grupp alltid används - vi kan kalla namnet A - och det samma gäller en grupp vi kallar B.


Om vi vet att en falsk B finns och en prövning av vår del av B är att se den falska A. Och vi vet att den falska B kallar sig för B.


Att A är den falska B är ej en värdig prövning. Är det nu Gud som givit oss preferenserna är detta också att säga att Gud ljuger. Det är vad den som redan ljuger Guds ord är den vi redan vet gör detta.


Lögnen här är ju över givna kännetecken bred egenskap. Något att diskutera här längre fram hade jag tänkt. Trots allt när nu tecknen finns att läsa i Orden och ganska ofta är tämligen entydiga: Mer så än i tiden mycket mer distansierade bokens folks heliga skrifter.


Att se en individ - en konkret - varande prövning är vad människan gärna vill sättande namn och roller även på vad vi vet är väder och vind. Al-Masih ad-Dajjal är ej namnet jag ser själv och även ser att andra pekat ut som kommande senare i tiden. Varande ej kunnig nog i språken är det likväl ändå troligt riktigt att namnet släktar från daggālā (medan Wikipedia och mycket mer har fel pekande på ett substantiv såväl som menar jag tolkande al ganska vanskligt: Wikipedia har dock rätt i det Syriska ursprunget i språkhistorien). Vad är prövningen att se innan att möta ondskan om så mycket av det ligger i en av vad vi så självklart som lästs in i namnet och rollen efter Orden att det liknar en konkret människa?


Tryggare finns profetens ord.


Att tänka över fram till dess är att om falsk B är en prövning av de troende görande vad som är fel att se är handling separerad ordet. Det kan ej vara rätt att göra samma som den falska B gör under den stora prövningen av de troende utan att vara den falska B.


異端 i Tekniken: Copula + Mandarin

Vad jag gillar med Google - ofta verkligen en glädje - är när den lärt sig av mig. Söker man så näraliggande som jag ofta gör så får man inte bra och relevanta resultat.


Dessutom börjar Google av och till spekulera om underliggande behov man har. Och inte sällan kommer sökmotorn rätt som vi har exempel på här i sökresultaten för:
Öppenhet tagande möjlighet att kanske lära sig något om vad man egentligen sökte efter kan vara lika tillfredsställande som att betrakta det större avståndet från normalt förväntat som heretic där sanningen är det förväntade omedelbara rymden för svaren.


Hellre kan vi söka heretic när värdet över tiden visar oss att en upparbetad kostnad relativt värde och meningsfull divergerar i fel riktning. Värde kan vara glädje: Sökmotorn roar mig när den kommer fel experimenterande lite osäker om domän för meningen jag vill lägga orden. Eller att den faktiskt ibland kanske hittar vad jag optimalt egentligen vill ha eller i bästa fall åtminstone normalt leverera vad man på längre tid själv hittar i index och arkiv-resurser.


Och när meningsfullhet från det omvända perspektivet från mitt perspektiv är det riktat negativa och skadliga. I det när lösningen är kollektivt anpassad med lite större distans mellan människor skapande den och mig själv kan därför heretics i all praktiskt verklighet om alls endast finnas hos användaren själv om man väljer att fortsätta använda lösningen.


Etymology

Middle English, from Old French eretique, from Medieval Latin haereticus, from Ancient Greek αἱρετικός (hairetikós, “able to choose, factious”)

Från: Heretic | Wiktionary

Och meningen menar Wikipedia (heresy) kom i grekiskan gå till att avse från en grupp avvikande mening. Det är ju ofta vad vi menar idag också. I någon mening ganska rationell definition av heresy utifrån perspektiv av den egna gruppen är ju därför att sätta sig ner och noggrant göra en lista över vad som är realiserat fel bland folk man menar borde vara i den egna gruppen men som inte får det därför att dom gör fel. Nedan har vi ett exempel på en lista:


http://zh.wikipedia.org/wiki/中华人民共和国政府认定的邪教组织列表

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fzh.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E7%2595%25B0%25E7%25AB%25AF

Det är som jag brukar ropa på stan när någon ser grekisk ut:


- Ett Tyskt Heligt Krig för er greker straffande greken som stör vårt nyhets-flöde med samma år efter år!

Vågade fler ta ställning här kunde vi samman fördriva dem och på köpet rent av istället få en myckenhet av unga kvinnor kanske lite socialt isolerade av familj som finner styrka i vårt ställningstagande och väljer att invandra till EU.


Tänkbart unga japanska kvinnor. Det finns viss "medicinsk / social" statistik indikerande att de minskande år från år kanske inte finner allt jämförbara kvinnor i andra länder finner i sina förhållanden.


Egentligen är jag inte främmande för att fördriva tysken heller. Om nu inte detta med ekonomi-bokföringen för EU ej är vad en rätttänkande hederlig vanlig man ska behöva göra. För sådant kan man behöva acceptera tysken. Det vore mer heretic om vi hade tvingats göra sådant.

Kompletterande PP lovade (upp till ditransitiv verkande på NP)

Kompletterande Verbens roller: Advice, Advise och Upplevelse / Uttryck - For / Against för att visa skillnaden i antal såväl som att ge fler ex. för den intresserade:Jag genererade filen endast från The Specialist varande det som var diskuterat. För det andra tror jag säkert det är lättare att använda webbsidan hos Colorado länkad i inlägget.


Nyligen prövade jag dessutom något nytt med en del roller sätta till argumenten eller endast argumenten för olika kända för verb:et. Möjligen tog det in lite felaktigt när jag försökte kors-köra det också så att resp. äldre och det nya datat fick komplettera varandra på samma. Men om inte är det mycket möjligt att det finns en del kanske ganska konstiga roller satta relaterat den här gruppen av "advise-relaterade" (i mening indikerande mer eller mindre explicit preferens rimlig att anta hos den som talar) i någon källa som det jag importerade använt. Nedan finns denna länkade för den som ev. önskar titta efter själv (jag har inte gjort det och gör det antagligen inte: det kom endast lite utsträckning över verb:en egentligen som inte redan hade roller sätta även om ibland som sagt kanske lite varierade):


"NULEX is an open-license lexicon, combining WordNet, VerbNet, and Wiktionary, linked to the OpenCyc ontology."

Från: http://www.qrg.northwestern.edu/resources/nulex.html

Eftersom jag inte försökte leta bakåt till källorna byggt från där för Propbank och övriga exempel meningar finns kan det också vara någon form-förekomst jag inte tänkt på.


Just genom att det är mycket tydligt personer som uttrycker preferens ofta riktat preferens med en avgränsad mening är detta förestås intressantare genom att det antagligen finns fler "speech act" med "preferens-bias" relaterade grupper.

Riktad information - Muren är starkare än Linjen: Tydligare

Kraftfullt koncept i litterär och film är muren. Givet den framgång Game of Thrones haft förklaras konceptet väl genom att peka på första bokens avslutande del i dynamiken till försvaret av muren på norr och den "gigantiska" armé på väg mot den.


Inom film är Kingdom of Heaven korsfararnas försvar av Jerusalems mur när Saladins styrkor ett till exempel.


Även om jag upplevde muren i Game of Throne starkare i skildring än försvaret av Gondor (såväl som Gondolin) i Sagan om Ringen är nu Tolkiens böcker vad som ger det äldsta ex. jag minns från vad jag läst. Hela Tolkiens samling av romaner kan förövrigt argumenteras vara en på olika nivåer upp från mest abstrakt (börjande överst och först med sången och Mekors divergens) ner till det direkt konkreta ex. försvaret av Gondolins mur.


Potent exempel har vi i sköldmurens försvar i slutet av The Winter King,Cornwall (länk senare till en elektronisk-version av boken någon gjort tillgänglig utan kostnad).


Vad som gör murarna i exemplen ovan starkare än andra murar är att de förutom att ha konceptet murens egenskaper i övrigt (där vi återvänder till dessa) att vi är konkretiserade till aktiv strid med en försvarare upplevt svagare och som går att identifiera sig med:


 • Identifiera sig med: Vad du möjligt kan lära av varande relevant för dig därför alltid i myt, historia m.m. människan använt som kunskaps-komponenter viktig del.
 • Identifiera sig med: Vad under "emulerad upplevelse" - tycks verkligt - vad som känns nära vad som mer konkret kan vara du eller närastående person.
 • Förvara mot starkare: Om istället överlägsna försvarare du identifierar dig med är det mer av en icke-fråga rörande risk.
 • Förvara mot starkare: Om istället överlägsna försvarare du identifierar dig med mindre osäkerhet om utgången och därmed mindre att lära. Detta därför att eftersom det kreativa värdet är inlärning - som vi gör bredare piggy-backing på allmänt inom film m.m. - slutar saker gärna antingen med ett varnande exempel eller ett gott utfall. Mot överlägsen fiende kan vi lära och sedan uppleva belöning av att ändå segra. Medan vi annars ej lär något annat än initial indikation om säg något fel vi gjorde som fick fienden att komma för att sedan trots det ändå förlora.

Dessutom gäller ibland men som vi ej bryr oss om här storslagenheten i "korrekt" kraftfull förlust.


Muren: Tydligt revir i direkt dynamik

Linjen säger vi är gränsen mellan två grupper av människor utefter någon dimension separerad med divergent perspektiv rörande någon fråga engagerande dem pågående. Engagerande dem pågående är viktigt därför att grupper av människor är intensivt separerade kring vad de tycker om man frågar dem men här har de märkt att dom andra tycker annorlunda och det har gjorts till en fråga mellan dem. Därefter om värde och risk upplevt för resp. blir det lätt självgående i och från vad vi kan kalla flock-mentalitet.


Muren är tydligare är linjen. Rent visuellt när skapad självklart. I kreativitet är den dessutom lätt att skala upp utan att det känns orimligt hur stor del blev. Och muren står skyddande runt själva centrum av reviret där de flesta människorna håller till. Har fienden nått dit är det mycket pågående fara just nu och mycket viktigt att larma till varandra och klättra upp för att försvara muren. Ty efter den finns inte längre något försvar.


Att "muren" - konkret en sköldmur - i The Winter King ända klarade att uttrycka i personlig subjektiv upplevelse tycker jag hör till det lite ovanligare. Förklaringen är nog just att Cornwall konkret förklarar stabiliteten vid en punkt över en längre tid med händelser runt om kring såväl som konsekvensen konkret tämligen slutgiltig i försvaret liksom abstrakt (ett chansartat försök till seger vågat därför att få andra alternativ fanns).


Att tystna striden för ett ögonblick

Vad jag både kan se som också ovanligt i The Winter King men tror kanske är vanligare än jag nu minns exempel på (något i det fick mig att känna igen vad som kanske är vad som förekommer ibland om än mindre tydligt (möjligen när Gandalf med Gondolins soldater tågat iväg till fiendens "mur" för att språka en stund tills Gandalf verkar bli orolig att man ska prata bort konflikten och får slut på det hela: Mycket Bamse över Gandalf - tycks moraliskt riktig men i mycket funderar man).


Vad har vi då här särskilt? Stora värden och stora risker i potten. Pågående konflikt ytterst konkret i situationen. Ändå när rätt entitet - här en person - kommer förbi med ett ärende kan de för ett ögonblick stoppa upp allt pågående. De kan kanske inte klara att hindra något eller förändra situationen just där: Sådant är i pågående konkret konflikt vad som är svårt.


"Merlin walked towards me and, just as on the day when he had saved my life at Caer Sws, he came in stark, cold majesty. There was no smile on his dark face, no hint of joy in his deep eyes, just a look of such fierce anger that I sank to my knees and bowed my head as he came close. Sagramor did the same, then suddenly our whole battered band of spearmen was kneeling to the Druid."

Alla böckerna här: https://7chan.org/lit/src/Bernard_Cornwell_-_Warlord_1_-_Winter_King.pdf

Är det realistiskt? Ja:


 • Två flockar fiender.
 • Resp. blick riktad direkt mot den andra.
 • Ej ännu att resp. person har blick på en annan individ rörlig (d.v.s. man slåss ännu inte med svärdet men ett fåtal meter från varandra som grupper).
 • Känd person kommer från annan vinkel med lite höjd så att alla ser honom.
 • Terräng med träd där lite av varje annat kan finnas i miljön.
 • Dessutom står Blodsköldarna inte långt ifrån Gandalf som han hjälpt igenom en mer "imaginär mur" skapad av huvuden av döda förbannade.
 • Så alla fäster blicken. Därefter talar du.

Viktigast

Muren är effektiv och för skaparen skicklig i övrigt vad som kan skapa riktigt stor publik. Över allt förklarande det är att detta är ett grundläggande viktig del av människan natur. Det är därför gärna mindre vad vi bör uppleva är motiverande faktor för att lära oss något om hur vi segrar i strid (vilket ej heller konkret snarare än möjligen moraliskt sämre normalt inte är fallet) utan en del av vad som driver och låser oss i konflikt om vi är oförsiktiga.


Det finns storslagen i striden försvarande muren som faller. Men precis som Gandalf för ett ögonblick klarade att flytta uppmärksamhet är det när blicken är låst föga som annat korta ögonblick får resp. att betrakta annat med syn lika lite som tankarna.


Du behöver kanske för att undvika det ta dig tid att avbryta lite då och då för att tydliggöra något från kullen (tills resp. sida tröttnat antagligen snart nog eller hunnit gå i strid direkt och ej längre ser och hör något). Eller promenera ner till en (eller båda sidorna samtidigt och kontinuerligt samtala det hela med dem från resp. "höjd" nivå om nu relevant: Folket i bred för drivkraft och motivation den nivå som konkret beslutande om samtal med dom andra).


Det är i alla fall metoder vi kan visualisera relevanta för hur vi har muren i kreativa skapelser. Riktiga gäller här så klart att allt som påverkar allmänt påverkar här också kommande ner till en fråga om effekt som tas emot på kanalen per tidsenhet hos de som lyssnar och förmåga att anpassa vad och hur mycket som läggs med effekt eller avsaknad av det vi ser. Fler egenskaper finns här än förmåga att avbryta plötsligt resp. tala nära lokalt.


"For seven years," Merlin said in a voice that reached clear across the vale and right up its deep centre so that even Arthur and his men could hear him, "I have searched for the Knowledge of Britain. I have searched for the power of our ancestors that we abandoned when the Romans came. I have searched for those things that will restore this land to its rightful Gods, its own Gods, our Gods, the Gods who made us and who can be persuaded to come back to help us." He spoke slowly and simply so that every man could hear and understand. "Now," he went on, "I need help. I need men with swords, men with spears, men with hearts unafraid, to go with me to an enemy place to find the last Treasure of Britain.

Ökad relativ närhet mellan Kina och Ryssland: Washington Post mediterar över riskerna

Ja:Men kanske inte just problemet nu där Washington Post pekar. Den närheten har ju blivit starkare och där jag började lägga märke till den mer som att på väg att bli något framöver som kanske stabil faktor påverkande utåt annat än som innan cirka runt BRIC mötet i Brasilien.


Problemet framöver nära här mer tror jag är möjligheten av större förutom mellan dessa en alternativ större ekonomi inkluderade ex. Iran. Vidare Kina kanske adderande i det byggande också vidare till övriga sin redan enorma räckvidd i Afrika som ofta är 100% amoralisk.


Amoralisk uttrycker väl ett av de stora problem jag tror detta kan ge: Reduktion av effekt av sådant som sanktioner rörande ett fåtal större länder och vidare kanske ner till mindre länder eller grupper i länder.


Men det behöver inte bli så här. Människan är ju väldigt värdedriven och själva balansen mellan världen och delar i sådant här när bibehållen var handel går relativt och kanske ökande i delar gör ju när så mycket är självorganiserat i all handel (ej inkl. problem rörande vapensystem på nationell nivå och besläktat så klart) att effekt av sanktioner ändå blir effektiva.


Snarare att man ej onödigt kommer där det blir som över ett tröskelvärde där det känns som bredare strategi för aktörerna. Och att man ser till att saker man gör nu faktiskt fungerar: Att man bättre tar till så att det märks än för litet etablerande vana av alternativ ekonomi kring vad påverkat.


Det är en orsak till varför jag tror att det är bra att Iran konvergerar allmän världsligt istället för att välja ifrån världen genom att engagera sig i egentligen små-strunt i allt jämfört med världen de tappar under pågående sanktioner. Dessutom tror jag att det kan visa sig konstruktivt kring andra frågor som ev. uppkommer i framtiden eftersom man då kan addera sanktioner på färre eller inga sanktioner vilket märks mer i skillnad än att försöka hitta något mer som nu.


Att understryka så att tidigare ej förstås fel: Kina och Iran samarbetar redan mer än vad jag märker vanligen överhuvudtaget diskuterat i media. Det rör bl.a. vapensystem men även intressantare tror jag kommunikation telefoni resp. datanät - såväl som vad vi kan referera till som vad man kan göra ovanför sådan infrastruktur i statliga funktioner närmare militära tillämpningar och intelligence. Men jag är här ej uppdaterad på ett fåtal år. Det var efterföljande BRIC Brasilien jag av och till intresserade mig lite kring frågan som sådan bredare inkl. noterande här. En del av detta bör finnas av och till bakåt i tiden från 2011 för den som orkar leta rätt på det. Reflexiv teknik kategorisering (Hans Skapar en ny term för läsarens värde: Att vad A och B gör hos A säger något om hur B gjorde hos B) kan finnas även om jag ej minns säkert (jag såg det som möjligt åtminstone rörande ett annat land så ev. minns jag det som kanske här också).

Verbens roller: Advice, Advise och Upplevelse / Uttryck - For / Against

Betydelsen Wiktionary markerat föråldrad kan vi likväl visar något djupare i mening för advice:


"(obsolete) Deliberate consideration; knowledge.
How shall I dote on her with more advice, That thus without advice begin to love her? — Shakespeare."

Från: Advice ł Wiktionary

Ett råd är ett stycke avgränsad information. Informationen har normalt alltid (även om relativt mycket färre väldigt generella råd ytterst för instanserna repeterade finns) tydlig mottagare antingen individ, grupp av personer, eller en kategori av tänkta individer.


Råd har syfte d.v.s. vi rör oss här med riktad information: Avståndet mellan intresse av att åstadkomma effekt och någon till vem vi transfererar information är kortare i resonemang och intresse (att i kontrast jämföra med att skriva - eller för den delen pågående läsa - en bok med syftet läsa: Kanske väljer vi att skriva / läsa en efterföljande bok efter denna).


Advise (ej advice) Against

Vi kan ge råd mot något: Vanligt genom att använda PP-operatorn against. Vi kan ge råd stående mot en vägg och vi kan slå mot väggen. Men här avser vi råd som rekommenderar mot något: Att rekommendera är ett råd (mycket konkret så) medan om vi taggar karakteriserar (kategoriserar) något. Vi skiljer ut råd från vad som övervägande kategoriserar genom att:


 • Verb vilka uttrycker råd ger gärna möjlighet till flerdimensionella uttryck vilka ej trivialt tillåter förenkling ner till to (som PP-operator).
 • Medan övervägande kategoriserande verb kan ha färre möjligheter i breda valmöjligheter rörande argumenten.

Exempelvis kan vi ofta behöva förklara vårt råd med att något görs som är bra eller dåligt:


För:
A recommends B to leave food on the table for the elderly.

Emot:
A recommends against running outside the building.

Det är inte alltid recommend beskrivits närmare advise som kategori. Ibland har det beskrivits hellre varande kategorisering. Det finns emellertid fler fördelar egenskaper som stämmer väl för indelningen här:


 • Ett stycke information vi ger någon - talar, skickar o.s.v. - med ett syfte består dels av den konkreta informationen skriven resp. informationen implicit.
 • Implicit information inkl. sådant som ex. bransch-termonologi, subkulturella värderingar och vad helst gemensamt för en stabilt existerande grupp av personer relevant för språk mellan dem.

Ibland argumenteras för att egenskaper hos kulturgrupper relaterade kollektiv (vilket vi framöver tänkbart återvänder kring rörande arabiska och kinesiska kulturer vilka ibland - kanske ibland över- / feltolkande det) kan komma med en större andel implicit information. Nära relaterat är när sändande person är välkänd för oss i vilket fall vi kan förenkla kontroll av den konkreta informationen rörande oavsett hur explicit en domän är:


 • Medicinsk forskning är argumenterat väldigt explicit men råden i sig om informationen översätter till sådana kan vara helt implicita rörande allt i övrigt.
 • Alla resultat från forskning går att abstrahera bort från information vi skickar. Och om skickad kan mottagaren strunta i den.

Optimeringen är mer rationell / fungerande när mottagaren har förtroende för avsändaren.


Att kategorisera tenderar att för språk verb-argument är analysfråga för ha tämligen allmän-mänskliga styrande faktorer (här ofta den implicita informationen) och också väldigt ofta att vi snabbt kan bekräfta nästan automatiserat när kategoriseringen är oviktig eller inte tycks felaktig: Vi reagerar snarare på att något inte stämmer och stannar upp om indelningen känns fel alt. blir agiterade och önskar uttrycka avvikande mening om kategorisering följer värdering vi ej stödjer (Ex. djäv*a nedvärderande-kategori-av-personer som kallar oss hederliga fin-kategori-av-personer för något dåligt).


Men för recommend är kategoriseringen (där nu kategorisering mellan för och emot är det aktiva för råden hos mottagaren) behöver hur sändaren vägde samman säg en mängd kategoriseringen rörande bra eller dåligt inte alls vara en fråga oavsett explicit eller implicit information.


Värde för mottagaren

I perspektiv från den som ger information vill man gärna att mottagaren ser ett värde med råd vi ger. D.v.s. det är de flesta av oss alltid vill se på råd i alla de situationer vi ev. mer genomtänkt uttrycker information. Detta avspeglar sig också hur engelskan utvecklat sig och vi finner det naturligt att se att vi kan ge råd till vad som får ett värde av det.


I engelskan gör vi det ofta med for som PP-operator:


Hans fights for the whole world and we don't do enough for him

[Red. I sanning så: Vi kan alla göra mer här - Kanske mest andra eftersom jag redan ligger före naturligt här men annars i ev. brist på det får man väl anstränga sig ännu mer...]

Koppling mellan värde och att göra modellerar vi med reinforced learning. Även om belöningen där efterföljer görande under inträning gäller att när en motiverande faktor därefter åstadkommande beteende föregår (before) det handlande: Varande orsaken (be the cause ~ because) vilket möjligen är relaterat ordets historia Wiktionary ger:


From Middle English for, from Old English for (“for, on account of, for the sake of, through, because of, owing to, from, by reason of, as to, in order to”)

Against

Negativt värde generaliserar likartat i språkmönster:


Hans fights back

Hans fights against the enemy

Hans fights back against all odds

Men ändå upplever jag också annorlunda (som vi vill se det men kanske just egentligen samma sak här också). Värdet är vad vi antar / ofta har motiverande ex. som ovan fienden och den motivation är vad som tvingar / motiverar mig att agera against flodvågen av ytligt värde-motiverad omoral / samhällsdestruktion / beskattning av mig eller vad helst i övrigt.


Ändå kan vi lätt hitta "fight" against där det negativa värdet för oss om vi ej gör något är tydligt samtidigt som "fienden" ej är mänsklig. Väder och vind är en kategori av verb vi lätt ser detta för: Hans fights against the ice storm to save all the children still inside the city walls.


Möjligen gäller för de sista att det är samma fenomen vi gärna - trots ej mänskliga - ger mänskliga namn: Stormen Gudrun. Eller kanske The Bigger Storm Hans där vi görande det hela mer komplext att om för står kan det få något av Varelse och avhumaniseras till vad det gör men med en manner eller goal / "negativ-värde" komponent: The World Ender.


Tänkbart kan myter inom religion ge oss exempel här i skillnad mellan Skaparen och Förstöraren. Dock är jag inte säker på att jag har rätt här. Jag har ännu inte tittat på hur detta fördelas i stort corpus utan endast hanterat en del "särskilda" fall rörande sättande av roll-nära funktioner argument har under "parsning" av lexical decomposition semantics ty det är nu så att:


 • Against hanteras väldigt dåligt (tycker jag) i alla större verb-common-sense jämfört med hur vanligt det är just för riktad information nära eller just råd.
 • Och när vi har just eller nära "konflikt-liknande" konstraster mellan mänskligt som proto-agent resp. proto-patient.

Kanske har against blivit vanligare för ett antal konstruktioner än det förr varit? Common sense för verb är ju för alla av de få stora mycket besläktade med varandra byggande på gemensamma kulturbärare med arbeten (och så känner de och arbetar och publicerar tillsammans också av och till). En konstruktion jag tycker översatte till en regel jag gjorde i kod snarare än att ännu förändra min representation av verb-subkategorisering-med-roller är för recommend ger ett vanligt och tydligt exempel för:


The Medical board recommends against feeding pets to children if the moon is visible during lent.

Rekommenderar är ju ett naturligt positivt ord (medan forget är exempel på ett naturligt negativt ord) tror jag ännu oftare. Så against löser ett problem för alla fall där tappande naturligt positivt.


Vi skriver emellertid ogärna Hans forgets against coming in time. Men vi skriver utan mer problem än normalt: Hans forgets against all odds to reach the city in the time.


Den mänskliga motiverande drivkraften tycks också för många andra verb vara vad som styr här. Detta är tror jag säkert besläktat med samma bakomliggande dynamik vi har för dative alternation där vi mycket oftare än annars gör det endast för mänskliga mottagare:


Alternation möjlig och vanlig:


Hans transfers the package to Bill.
Hans transfers Bill the package

Alternation ej vanlig men tror jag säkert begriplig. Hus är av och för mänskligt där det rent av kan vara en människa som skriver på för paketet medan själva objektet är vad vi naturligt ser är vad vi går runt med:


Hans transfers the package to the house.

Hans transfers the house the package

Ej vanligt och känns konkret underligt (men fortfarande lär vi säkert ha preferens till en tolkning: Kanske något kring Bamse skickande något till den kolsvarta skogen dit de antar jag innan serierna började hade fördrivit dom färgade djuren som primärt den svarta vargen):


Hans transfers the forrest the package

Och:


Hans transfers the forrest, the package.

Reference i Verbnet ger en indikation om hur upplever jag sämre samlad. Emellertid ska jag ta och följa upp med min lista av verb jag tog ut kompletterande genom att se över i The Specialist vilka som tog against och titta igenom dem manuellt efter just people against people filtrerande port de spatiellt.


Hans advises on how to pet him with rewards

On har mer förstärkning av priming av vad som är relaterat underlaget än var vi är väg (om det senare alls är relevant): Vi förväntar oss oftare och har oftare relevans av underlaget i sig än vad vi gör stående eller gående på underlaget.


Rör vi oss till något eller om vi agerar mot nog är motivationen vad vi uppfattar relevant oftare. För advise och to gäller (om jag inte förleder mig fel nu när jag inte direkt kontrollerat: Ibland resonerande kring PP kommer jag fel oavsett hur mer typiskt rätt jag använder dem) att vi har mycket stark preferens mot agentens motivation för att ge råden snarare än rådens värde eller motivation för att realisera:


Hans advises to earn money. The role is consultant.

Men när vi har målet för rådet föregående gäller att vi nu har samma starka preferens att avse deras mål:


Hans advises adults to have fun instead of wasting money on gifts to themself.

Konkret tydligt mål nära just vad som avses: Ett "ord-steg" mellan där vi är och dit vi ska (när vi kan gömma hela vägen mellan from och to).


Och för advises och många andra verb har vi ofta det ämne vi kan kategori råden med indikerade via on som PP-operator:


Hans advises women on rewards.

Säg nu att jag istället för att uttrycka från hjärnan tar indata via perception:


Hans feels on the thing.

Hans feels heat on the thing.

Hans feels heat to the end of the day

Hans feels heat for satisfaction.

Så framgår kanske tydligare antagandet om ämnet: För advises var Hans ursprunget till råden vi kan se som en kognitiv (och nyttig) stimulans för den läser eller hör på. Men varifrån kommer råden "on Hans": Från ämnet rewards i mängden råd han ger. Förutom den normala rimligheten allmänt för PP att vanligen översätter topologiska PP och därefter fordrande att vi kan särskilja om de är konkret topologiska (ex. on Hans foot) eller avser något annat.


För against, on m.fl. för "råd", kategorisering och några fler grupper verkade dock stora verb-grupper komma ut där riktat mer specialisering för särskiljande från spatiell mening var möjlig. Grupper vilka tillsammans formar verb där det är meningsfullt att:


 • Vid första steg i analys av mening i LCS tänka oss en BE_AG operation.
 • Där BE_AG fångar in diverse grupper av implicit information.
 • Alla grupper avsedda här varande vad de säger om agenten nära direkt varande sådant vi normalt antar (eller antar att agenten är "korrupt" eller jämförbart defunct om det inte riktigt stämmer).

Ex. att om någon endorses, recommends, o.s.v. en produkt, person eller liknande föredrar dom det samma själva åtminstone för det explicita kontext indikerat (explicit kontext: Ex. gruppen vi rekommenderar det till och on topic). Eller om någon tvingat eller köpt dig att rekommendera är du defunct men inte självklart rådet som vi alltid antar det: Propaganda effekt resp. värde-association kan fortfarande göra att vi värderar rådet också medvetna om det (det senare särskilt just när vi söker saker som höjer upp vår upplevelse av hur andra upplever vårt värde som med dyra smycken m.m.).


Har vi nu kanske några naturligt negativa verb jämförbara med råd? I så fall finns typiskt om jag tänker rätt inte ett positivt värde om man gör som du säger man annars har: threat med besläktade verb är kanske ett exempel.

Mujtahid

Inlägg diskuterande moral och religion nära muslimsk tro i hur språkets yta argumenterat mer än innehåll utnyttjats för att rationalisera såväl som emotionellt motivera terrorism valde jag att ge den gemensamma taggen Mujtahid, och gör så fortsatt också (och markerar tror jag i fortsättningen även i titeln eftersom dessa inlägg lär komma lite mer utspritt).


Att nu diskutera detta ämne är att ta rollen mujtahid när utgångspunkt och perspektiv sätts till samma: Av och i religionen. Allmännare är det inte sällan en sund utgångspunkt när man uttrycker med målsättning att reducera ett problem som delvis realiserar sig och/eller har orsak i en distans mellan grupper av människor. Även det ursprungligen ej var relaterat problemet eller något problemet är det vad som i sig kan hindra i sig allt konstruktivt rörande problemet utan att människan upplever att just det är hindrande när aktivt som orsak också om människan annars betraktande problemet kan se det som en faktor allmänt (men har svårare där att konkretisera när och hur).


Det är möjligt att läsaren upplever en kontrast mot hur jag vanligen skriver här. Att jag väljer att anpassa språk och form mer mot syfte än jag normalt annars gör förutom ett fåtal utpekade eller underförstådda exempel. Det bör inte vara ett problem men är heller inte självklart värdefullt att diskutera genom att det större antalet gör dem otympligt som exempel. Att samtidigt för dessa inlägg konkret indikera roll jag tar är korrekt.


Att ge mig själv möjlighet att se och läsa ännu en gång i denna kultur blir ett nöje. Och jag har också all respekt på höjden av mycket av den samtida information. Också om jag inte i kontext av detta lär diskutera det lika litet som jag av naturliga skäl lär göra det i övrigt: Det är i metod-konkretisering mer problematiskt att göra exempel från samtida ex. ISIS information än för ex. Kinesiska kommunistpartiet. En mer rörlig nivå där man lyckas resp. misslyckas i effekt finns som jag inte tror tillför något att indikera och som möjligt kanske rent av kan vara problematisk adderande ett värde för omoralisk användning trots att lika bra eller bättre föga problematiska exempel finns.