Mujtahid

2015-02-25

Inlägg diskuterande moral och religion nära muslimsk tro i hur språkets yta argumenterat mer än innehåll utnyttjats för att rationalisera såväl som emotionellt motivera terrorism valde jag att ge den gemensamma taggen Mujtahid, och gör så fortsatt också (och markerar tror jag i fortsättningen även i titeln eftersom dessa inlägg lär komma lite mer utspritt).


Att nu diskutera detta ämne är att ta rollen mujtahid när utgångspunkt och perspektiv sätts till samma: Av och i religionen. Allmännare är det inte sällan en sund utgångspunkt när man uttrycker med målsättning att reducera ett problem som delvis realiserar sig och/eller har orsak i en distans mellan grupper av människor. Även det ursprungligen ej var relaterat problemet eller något problemet är det vad som i sig kan hindra i sig allt konstruktivt rörande problemet utan att människan upplever att just det är hindrande när aktivt som orsak också om människan annars betraktande problemet kan se det som en faktor allmänt (men har svårare där att konkretisera när och hur).


Det är möjligt att läsaren upplever en kontrast mot hur jag vanligen skriver här. Att jag väljer att anpassa språk och form mer mot syfte än jag normalt annars gör förutom ett fåtal utpekade eller underförstådda exempel. Det bör inte vara ett problem men är heller inte självklart värdefullt att diskutera genom att det större antalet gör dem otympligt som exempel. Att samtidigt för dessa inlägg konkret indikera roll jag tar är korrekt.


Att ge mig själv möjlighet att se och läsa ännu en gång i denna kultur blir ett nöje. Och jag har också all respekt på höjden av mycket av den samtida information. Också om jag inte i kontext av detta lär diskutera det lika litet som jag av naturliga skäl lär göra det i övrigt: Det är i metod-konkretisering mer problematiskt att göra exempel från samtida ex. ISIS information än för ex. Kinesiska kommunistpartiet. En mer rörlig nivå där man lyckas resp. misslyckas i effekt finns som jag inte tror tillför något att indikera och som möjligt kanske rent av kan vara problematisk adderande ett värde för omoralisk användning trots att lika bra eller bättre föga problematiska exempel finns.