Riktad information - Muren är starkare än Linjen: Tydligare

2015-02-25

Kraftfullt koncept i litterär och film är muren. Givet den framgång Game of Thrones haft förklaras konceptet väl genom att peka på första bokens avslutande del i dynamiken till försvaret av muren på norr och den "gigantiska" armé på väg mot den.


Inom film är Kingdom of Heaven korsfararnas försvar av Jerusalems mur när Saladins styrkor ett till exempel.


Även om jag upplevde muren i Game of Throne starkare i skildring än försvaret av Gondor (såväl som Gondolin) i Sagan om Ringen är nu Tolkiens böcker vad som ger det äldsta ex. jag minns från vad jag läst. Hela Tolkiens samling av romaner kan förövrigt argumenteras vara en på olika nivåer upp från mest abstrakt (börjande överst och först med sången och Mekors divergens) ner till det direkt konkreta ex. försvaret av Gondolins mur.


Potent exempel har vi i sköldmurens försvar i slutet av The Winter King,Cornwall (länk senare till en elektronisk-version av boken någon gjort tillgänglig utan kostnad).


Vad som gör murarna i exemplen ovan starkare än andra murar är att de förutom att ha konceptet murens egenskaper i övrigt (där vi återvänder till dessa) att vi är konkretiserade till aktiv strid med en försvarare upplevt svagare och som går att identifiera sig med:


 • Identifiera sig med: Vad du möjligt kan lära av varande relevant för dig därför alltid i myt, historia m.m. människan använt som kunskaps-komponenter viktig del.
 • Identifiera sig med: Vad under "emulerad upplevelse" - tycks verkligt - vad som känns nära vad som mer konkret kan vara du eller närastående person.
 • Förvara mot starkare: Om istället överlägsna försvarare du identifierar dig med är det mer av en icke-fråga rörande risk.
 • Förvara mot starkare: Om istället överlägsna försvarare du identifierar dig med mindre osäkerhet om utgången och därmed mindre att lära. Detta därför att eftersom det kreativa värdet är inlärning - som vi gör bredare piggy-backing på allmänt inom film m.m. - slutar saker gärna antingen med ett varnande exempel eller ett gott utfall. Mot överlägsen fiende kan vi lära och sedan uppleva belöning av att ändå segra. Medan vi annars ej lär något annat än initial indikation om säg något fel vi gjorde som fick fienden att komma för att sedan trots det ändå förlora.

Dessutom gäller ibland men som vi ej bryr oss om här storslagenheten i "korrekt" kraftfull förlust.


Muren: Tydligt revir i direkt dynamik

Linjen säger vi är gränsen mellan två grupper av människor utefter någon dimension separerad med divergent perspektiv rörande någon fråga engagerande dem pågående. Engagerande dem pågående är viktigt därför att grupper av människor är intensivt separerade kring vad de tycker om man frågar dem men här har de märkt att dom andra tycker annorlunda och det har gjorts till en fråga mellan dem. Därefter om värde och risk upplevt för resp. blir det lätt självgående i och från vad vi kan kalla flock-mentalitet.


Muren är tydligare är linjen. Rent visuellt när skapad självklart. I kreativitet är den dessutom lätt att skala upp utan att det känns orimligt hur stor del blev. Och muren står skyddande runt själva centrum av reviret där de flesta människorna håller till. Har fienden nått dit är det mycket pågående fara just nu och mycket viktigt att larma till varandra och klättra upp för att försvara muren. Ty efter den finns inte längre något försvar.


Att "muren" - konkret en sköldmur - i The Winter King ända klarade att uttrycka i personlig subjektiv upplevelse tycker jag hör till det lite ovanligare. Förklaringen är nog just att Cornwall konkret förklarar stabiliteten vid en punkt över en längre tid med händelser runt om kring såväl som konsekvensen konkret tämligen slutgiltig i försvaret liksom abstrakt (ett chansartat försök till seger vågat därför att få andra alternativ fanns).


Att tystna striden för ett ögonblick

Vad jag både kan se som också ovanligt i The Winter King men tror kanske är vanligare än jag nu minns exempel på (något i det fick mig att känna igen vad som kanske är vad som förekommer ibland om än mindre tydligt (möjligen när Gandalf med Gondolins soldater tågat iväg till fiendens "mur" för att språka en stund tills Gandalf verkar bli orolig att man ska prata bort konflikten och får slut på det hela: Mycket Bamse över Gandalf - tycks moraliskt riktig men i mycket funderar man).


Vad har vi då här särskilt? Stora värden och stora risker i potten. Pågående konflikt ytterst konkret i situationen. Ändå när rätt entitet - här en person - kommer förbi med ett ärende kan de för ett ögonblick stoppa upp allt pågående. De kan kanske inte klara att hindra något eller förändra situationen just där: Sådant är i pågående konkret konflikt vad som är svårt.


"Merlin walked towards me and, just as on the day when he had saved my life at Caer Sws, he came in stark, cold majesty. There was no smile on his dark face, no hint of joy in his deep eyes, just a look of such fierce anger that I sank to my knees and bowed my head as he came close. Sagramor did the same, then suddenly our whole battered band of spearmen was kneeling to the Druid."

Alla böckerna här: https://7chan.org/lit/src/Bernard_Cornwell_-_Warlord_1_-_Winter_King.pdf

Är det realistiskt? Ja:


 • Två flockar fiender.
 • Resp. blick riktad direkt mot den andra.
 • Ej ännu att resp. person har blick på en annan individ rörlig (d.v.s. man slåss ännu inte med svärdet men ett fåtal meter från varandra som grupper).
 • Känd person kommer från annan vinkel med lite höjd så att alla ser honom.
 • Terräng med träd där lite av varje annat kan finnas i miljön.
 • Dessutom står Blodsköldarna inte långt ifrån Gandalf som han hjälpt igenom en mer "imaginär mur" skapad av huvuden av döda förbannade.
 • Så alla fäster blicken. Därefter talar du.

Viktigast

Muren är effektiv och för skaparen skicklig i övrigt vad som kan skapa riktigt stor publik. Över allt förklarande det är att detta är ett grundläggande viktig del av människan natur. Det är därför gärna mindre vad vi bör uppleva är motiverande faktor för att lära oss något om hur vi segrar i strid (vilket ej heller konkret snarare än möjligen moraliskt sämre normalt inte är fallet) utan en del av vad som driver och låser oss i konflikt om vi är oförsiktiga.


Det finns storslagen i striden försvarande muren som faller. Men precis som Gandalf för ett ögonblick klarade att flytta uppmärksamhet är det när blicken är låst föga som annat korta ögonblick får resp. att betrakta annat med syn lika lite som tankarna.


Du behöver kanske för att undvika det ta dig tid att avbryta lite då och då för att tydliggöra något från kullen (tills resp. sida tröttnat antagligen snart nog eller hunnit gå i strid direkt och ej längre ser och hör något). Eller promenera ner till en (eller båda sidorna samtidigt och kontinuerligt samtala det hela med dem från resp. "höjd" nivå om nu relevant: Folket i bred för drivkraft och motivation den nivå som konkret beslutande om samtal med dom andra).


Det är i alla fall metoder vi kan visualisera relevanta för hur vi har muren i kreativa skapelser. Riktiga gäller här så klart att allt som påverkar allmänt påverkar här också kommande ner till en fråga om effekt som tas emot på kanalen per tidsenhet hos de som lyssnar och förmåga att anpassa vad och hur mycket som läggs med effekt eller avsaknad av det vi ser. Fler egenskaper finns här än förmåga att avbryta plötsligt resp. tala nära lokalt.


"For seven years," Merlin said in a voice that reached clear across the vale and right up its deep centre so that even Arthur and his men could hear him, "I have searched for the Knowledge of Britain. I have searched for the power of our ancestors that we abandoned when the Romans came. I have searched for those things that will restore this land to its rightful Gods, its own Gods, our Gods, the Gods who made us and who can be persuaded to come back to help us." He spoke slowly and simply so that every man could hear and understand. "Now," he went on, "I need help. I need men with swords, men with spears, men with hearts unafraid, to go with me to an enemy place to find the last Treasure of Britain.