Ökad relativ närhet mellan Kina och Ryssland: Washington Post mediterar över riskerna

2015-02-25

Ja:Men kanske inte just problemet nu där Washington Post pekar. Den närheten har ju blivit starkare och där jag började lägga märke till den mer som att på väg att bli något framöver som kanske stabil faktor påverkande utåt annat än som innan cirka runt BRIC mötet i Brasilien.


Problemet framöver nära här mer tror jag är möjligheten av större förutom mellan dessa en alternativ större ekonomi inkluderade ex. Iran. Vidare Kina kanske adderande i det byggande också vidare till övriga sin redan enorma räckvidd i Afrika som ofta är 100% amoralisk.


Amoralisk uttrycker väl ett av de stora problem jag tror detta kan ge: Reduktion av effekt av sådant som sanktioner rörande ett fåtal större länder och vidare kanske ner till mindre länder eller grupper i länder.


Men det behöver inte bli så här. Människan är ju väldigt värdedriven och själva balansen mellan världen och delar i sådant här när bibehållen var handel går relativt och kanske ökande i delar gör ju när så mycket är självorganiserat i all handel (ej inkl. problem rörande vapensystem på nationell nivå och besläktat så klart) att effekt av sanktioner ändå blir effektiva.


Snarare att man ej onödigt kommer där det blir som över ett tröskelvärde där det känns som bredare strategi för aktörerna. Och att man ser till att saker man gör nu faktiskt fungerar: Att man bättre tar till så att det märks än för litet etablerande vana av alternativ ekonomi kring vad påverkat.


Det är en orsak till varför jag tror att det är bra att Iran konvergerar allmän världsligt istället för att välja ifrån världen genom att engagera sig i egentligen små-strunt i allt jämfört med världen de tappar under pågående sanktioner. Dessutom tror jag att det kan visa sig konstruktivt kring andra frågor som ev. uppkommer i framtiden eftersom man då kan addera sanktioner på färre eller inga sanktioner vilket märks mer i skillnad än att försöka hitta något mer som nu.


Att understryka så att tidigare ej förstås fel: Kina och Iran samarbetar redan mer än vad jag märker vanligen överhuvudtaget diskuterat i media. Det rör bl.a. vapensystem men även intressantare tror jag kommunikation telefoni resp. datanät - såväl som vad vi kan referera till som vad man kan göra ovanför sådan infrastruktur i statliga funktioner närmare militära tillämpningar och intelligence. Men jag är här ej uppdaterad på ett fåtal år. Det var efterföljande BRIC Brasilien jag av och till intresserade mig lite kring frågan som sådan bredare inkl. noterande här. En del av detta bör finnas av och till bakåt i tiden från 2011 för den som orkar leta rätt på det. Reflexiv teknik kategorisering (Hans Skapar en ny term för läsarens värde: Att vad A och B gör hos A säger något om hur B gjorde hos B) kan finnas även om jag ej minns säkert (jag såg det som möjligt åtminstone rörande ett annat land så ev. minns jag det som kanske här också).