Hur artistiskt kreativa är egentligen illustrationer av dinosaurer?

2015-06-08

Jag vet inte alls och har om jag ska vara ärlig ingen egentligen lust att lära mig mer om redan utdöda djur. Ändå känns målningarna man möter av och till som över-kreativa i dimensioner jag kan föreställa mig är svåra att trovärdigt säga något om (och mer än jag just nu i alla fall subjektivt minns att diverse filmbolag varit när dom tecknat dinosaurer). Hur ofta kan vi ex. egentligen just säga något alls om huden de hade än mindre färgteckning?För aktuella dinosauren jag fann i nyheten ovan hos Reuters upplever jag dessutom att vi har ett fenomen elegant "arkitektur" för påkostade konstruktioner korrekt bör ha när problemområdet ej störs av det (exempelvis kryssningsfartyg inkl. många av de svensken reser till Åland med för att fortsatt kunna handla tax-free inom Europa) adderande värde med då mer eller mindre försumbar kostnad resp. är ännu vanligare för konstruktioner tecknade men ej byggda. "Fenomenet" adderar positiva eller intensiva emotionella associationer diskret gömda som gör att konstruktionen i den mån de alls märks (och alls märks ska absolut inte underskattas som dämpande faktor) kan kännas starkt, motiverad att göra sin uppgift, trevlig, snäll m.m. D.v.s. lite samma sak så mycket tydligare bl.a. japanska tecknade figurer uttrycker. Jag säger inte att det adderades rent anmärkningsvärt mycket (långt ifrån nivå med japanska tecknade figurer) men samtidigt vad kan vi alls säga om sådant egentligen.


Vi noterar i bilden också att "spetsarna" i toppen vi kan gissa (men knappast vet) är till för att skrämma andra (män? av samma ras) passande nog är röda. Medan det är meningsfullhet i mötet färg och funktion vad jag spontant kommer på från liknande djur idag (som noshörningen exempelvis) är mindre vanligt.Illustration av: Julius T. Csotonyi, för Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, Drumheller, Alberta.


Illustration av: Julius T. Csotonyi, för Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, Drumheller, Alberta.

Faktablad om djuret ovan med foton av vad man faktiskt hittat:Därmed inte sagt att jag menar att illustrationer av något indikerat här är "felaktigt" eller ska undvikas. Snarare får man väl när ej felaktigt i dimensioner kända eller orimliga se som delvis nödvändiga. Och rörande det sista håller jag det nog också för långt innanför vad som är accepterat eller rent av förväntat och snarare här intressant i dimensionen av att marknadsföra forskning när nu resultat ligger i domäner folk i allmänhet kan tycka är intressanta och särskilt när samtidigt ej varande domäner som trivialt drar till sig forskning säkerställande "positivt-feedback-värde" för framtiden när så är möjligt.


Intressanta upptäckter om hundar psyke är ju annars ett klockrent område inom forskning bedömde jag får några år sedan här. Sedan dess har vi ju haft mycket god tillväxt i just sådana hund-studier men tråkigt nog utan att jag ännu följt upp hur väl de nådde ut jämfört med "forskning rörande psyke hos djur många färre bryr sig i" (d.v.s. tråkigare mindre engagerande djur ex. fiskar man ej sportfiskar, lagar mat av eller visar på hotfulla föroreningar vars psyke eller mer specifikt förmåga att ex. uppleva känslor och smärta få om någon utanför forskare just intresserade av dessa djur bryr sig i: De i förmåga förvånande kapabla jämfört med nästan alla andra djur bläckfiskarna torde sortera här även om jag gissar att de ej är fiskar utan just bläckfiskar).


Relaterat:


Perspektiv och inlevelse när hunden och människan slåss om maktten över födan (2013-02-11)
Terriers och Brukshundar: Ylande som funktion av distans och tid relativt samarbete (2013-08-23)
Intelligens hos bläckfiskar: För perception lika skickliga som någon annan (2015-03-05)
Jättebläckfisken söker i gömda havsdjup sanningens upp och vrakens skattade ner (2012-06-16)

Att skatta emotionell intensitet för adverb och/eller adjektiv från morfologiskt nära relaterat adjektiv och/eller adverb 2

I en fortsättning (eller möjligen mer början till en) till:Kan jag konstaterat efter att härlett via olika metoder förslag på om ett adverb antingen följer UP (mer av indikerande ökad intensitet) resp. DOWN (mer av indikerande ökad intensitet) när jag saknar uppgift om det, och därefter gått igenom ett par tusen manuellt för att korrigera eller (undantaget ett särskilt ganska stort typ-fall vi återkommer till) oftare ta bort tveksamma fall att tänkbart kanske bättre skattningsmetod är åtminstone möjlig att föreställa sig för lågfrekventa adverb.


För adverb så lågfrekventa att faktiska mätvärden för mig i mening av emotionell intensitet (eller vilken som helst dimension som jag ej beräkningar pågående för värden tänkta att vara stabila över ej korta tidsperioder) men där ex. (för troligen enklast tänkbara att räkna från) adjektiv morfologiskt och semantiskt relaterat till lågfrekvent adverb existerar med tydliga mätvärden kan man uppleva det som mycket rimligt att vi från det ska kunna beräkna intensiteten för adverb givet att det tycks troligt att människa gör det kognitivt (utanför påverkan från corpus människan möter som barn i hem och skola sämre samplat av mig vilket jag är trygg i faktiskt påverkan för en del fall men långt ifrån - inte ens 10% i all rimlighet från ämne och "komplexitet" - alla).


För NP gäller att adverb ej funktionellt speglar adjektiv direkt i UP / DOWN. Adverb ligger istället med en större andel i UP där den större andelen "kommer från" jämförande med adjektiv-motsvarigheterna:


  • Adjektiv som är uteslutande (inkl. vid manuell kontroll av säg minst 100 st och troligen färre än 400 st korrekt uteslutande) POSITIVE d.v.s. ej dessutom UP eller DOWN.
  • Adjektiv som är DOWN (och korrekt så för samma manuella kontroll i antal resp. adjektiv) och ej UP (ett fåtal - kanske 50 - 200 st adjektiv är resp. UP och DOWN: Förutom uppenbara också hanterande effektivitets-indikationer som "kompakt", "wastefull" vilka kan gå resp. riktning UP och DOWN beroende på hur använda och/eller hur vi analyserande vill se på vad som sägs utifrån behoven).

I sig är ingenting här egentligen förvånande. Adverbens natur i NP har huvudsakligen att göra med att förändra intensitets uttryck för adjektiv utefter vanligen vad som kan hanteras via sammanfattande dimensioner som UP och DOWN eller ibland icke-så resp. för ett försvarligt stort antal som jag har ej vad jag ännu vet om de kan hanteras så eller ska ses ytterst specifika funktionellt (huvudsakligen adverb som har att göra med medicinska ingrepp, sjukdomar, tillstånd i kroppen m.m. även om numera diverse grupper hanteras exempelvis betraktande laterala funktioner i hjärnan som generellt mer UP).


Samtidigt är det uppenbart för mig att jag underskattat mängden adverb som är POSITIVE i adjektiv-form och som specifikt saknats (d.v.s. under körning härletts härifrån vid behov till POSITIVE snarare än UP). Det är också verkligen lätt att förstå deras funktionalitet som använda i faktiskt språk felaktigt om man endast ser dem som ord.


Jag noterade under första försöket att adverb gärna tenderade att (när en IDF-liknande vikt ej multiplicerat med emotionell intensitet) att när trovärdiga mätvärden (i mening att ej få mätvärden från faktiskt språk finns) finns ligga oftare än kanske spontant förväntat högre än för deras adjektiv-motsvarighet. Ännu har jag inte försökt räkna fram värdena igen men det verkar i alla fall inte otroligt att den större mängd adverb i UP som beskrivet här kanske förklarar detta och åtminstone gör det lättare att försöka beräkna värdena rätt. Vi kan tänka oss att kanske indikationen av adverb UP medan adjektiv ej är UP (lämnande dock tillsvidare fallet när adjektiv är DOWN vilka jag verkligen behöver se värdena för innan jag spekulerar om d.v.s. typiskt istället att adjektiv är POSITIVE) indikerar trovärdigt om emotionell intensitet adverb kommer visa sig ligga högre än för adjektiv.


Möjligheten / Begränsningen sådan här beräkning representerar är inte direkt helt avgörande givet den försvarliga mängd koncept en god mängd mätvärden finns för. Samtidigt gäller att antalet (tänkbara) ord mätvärden saknas på i tillräcklig mängd i princip oavsett storlek på corpus använt i antal unika ord (typer om än inte samlad frekvens jämfört med de vi har mätvärden för) är enormt. D.v.s. samlad frekvens för ord mätvärden finns för i tillräcklig mängd dominerar frekvensen samlad för övriga medan antalet ord (i typ-mening d.v.s. räknande "samlad samlad" som ett ord "samlad") tänkbara mätvärden saknas i tillräckligt antal för är enormt stort. Det är därför också tillfredsställande om man precis som människan när hon möter ett ord vi kanske aldrig förr sett men där vi kan förstå dess mening genom att betrakta hur ordet skapats. Exempelvis:


uni - lateral - ly | Kontext = Hjärnan

uni - lateral: Vi betraktar eller opererar på en del av hjärnan del av en lateral struktur där vad betraktat eller som vi opererar på endast är del av den laterala strukturen i mening av att den "andra sidan" som gör det hela lateralt ej betraktas eller opereras på.

Lägger vi nu till en metod-beskrivning (enklast här i form av ett adjektiv) för att operera på hjärnan (jag kommer ej på något så vi kallar det NN) som kan tillämpas effektuellt lateral såväl som icke-lateralt vet vi att det senare gäller begränsande och tydliggörande vad som egentligen menas med metod-beskrivningen.

I exemplet gör jag just detta kognitivt som om jag mött begreppet jag ej är säkert på att jag sett någonsin tidigare. D.v.s. exemplet ovan ska inte alls förstås som en trovärdig beskrivning av vad begreppet avser eller typiskt används för (det kanske typiskt avser något helt annat).


Rörande uni med flera liknande konstruktioner har jag bara använt dem för att ta fram förslag och oavsett dem manuellt satt UP / DOWN m.fl. dimensioner. Min erfarenhet är att för den här typen av kategorisering underliggande mycket man använder många år är de flesta (kanske alla) metoder ganska dåliga introducerande en massa fel som stör på nivåer att man ändå senare får gå in och manuellt hantera fel-klassificeringar så bäst sätter man sig tidigare och kontrollerar dem manuellt innan inkludering från ganska trovärdiga automatiserade klassificeringar.


Kommer jag ihåg är det inte otroligt att jag följer upp när jag igen kontrollerat möjligheterna att räkna fram den emotionella intensiteten för adverb där den mätt saknas.

Kina: "Liberalism floats up from the dregs"

En så komisk formulering om vi nu ska tro Reuters är svår att inte tolka som lite smyg-positiv. Den komiska biten markerades röd och tjock av mig.


"China's military said on Sunday it must be governed by the ruling Communist Party and not succumb to "liberal" voices who wish to challenge the party's control."
[...]
"'Still today, political liberalism floats up from the dregs from time to time,' the paper added."

Från: China military stresses Party control in face of 'liberal' enemies (2015-07-07) | Reuters

Och givet President Xi's ansträngning bedömer han nog likt andra att liberalism gömmer sig i försvaret.


Själv betraktar jag numera PLA alldeles fylld med hemliga brödraskap ned bekännare av olika politiska och ekonomiska liberalistiska skolor oavsett i perspektiv från traditionell europeisk och amerikansk politisk teori eller kinesisk politisk teori. Dom är så stora att även om riktiga kommunister numera kan vara sällsynta så finns i alla fall en liberalist med tio tusen kamrater oavsett vilken mening vi lägger i begreppet liberalist: Eller så förstår i alla fall jag nivån President Xi's motivation.


Oavsett vilket ska vi givetvis inte betrakta detta som ett uttryck av de personer eller funktioner jag avsåg när jag pekade på PLA's faktiskt sunda funktion eller att de verkligen om Kina går in i våldsam förändring inte behöver bry sig i vad partiet ber dem att gör. Så fort Kina är i våldsam förändring står PLA fri att fatta beslut själv om vad de finner moraliskt acceptabelt.


Och fattar PLA fel beslut innebär det risk för att man per individ längre fram kan bedömas för allvarliga brott oavsett om det sker nationell eller en internationell domstol. Samt görande PLA aktör i en politisk process man sundare står utanför och därmed kommande till kostnaden av att höga funktionärer i PLA riskerar att dödas som del av den processen.


Men fram till dess varför inte lugna och roa Xi om det gör saker enklare?