Hypotetiskt: Bred sökning Sverige med sensorer monterade flygplan under Biden besöket

2016-08-26

Och jag noterade Obbes hommie Biden besökande Sverige. Säg nu givet det att plan nämnd sist i är intressant, säg förutom tyst gående lågt (vilket är mer värdefullt än man kanske kan tro i GEO-miljö runt Östersjön: Säg ex. att du vill klättra kommande in från Indien till Bhutan upp över höjd skillnaden in i Bi Pip. så vill du gärna komma lågt litande på problematik storlek GEO och kostnad infrastruktur övervakning, resp. entropin i image analysing satellit-data när för berg-skarpt miljö radar-övervakningen falerar: Du vill att det är ganska tyst så ev. flyg någon trots det hör ej just verkar flyga lågt över stepp-miljö längre streckor) var ett "sensor-verktyg".


Antag vidare att det ej var amerikanskt (vilket jag ej kan och ej ser som rimligt utan kontroll att utesluta men vi gör detta antagande). Vem går då över Sverige prioriterat med sensor? Söker man existerande kanaler brett man hoppas visa sig tydligare givet "Biden situationen" för samma tid.


Nå jag fick bl.a. bra bilder på det. Så vi får se om det någonsin blir av att lära mig något kring ontologier, bilddatabaser m.m. flygplan. Spontant kändes det dock dyrt i grundmodell. Så troligen en civilmodell här (d.v.s. notera kommentar tidigare parentes).


It's (almost all) in the air: Och oavsett säkerhet informationen överförd kanal d.v.s. sådant som kryptering gäller att förekomst kommunikation mellan entiteter i sig är information som kan vara mycket intressant.

Hypotetiskt: Bred sökning Sverige med sensorer monterade flygplan under Biden besöket

Och jag noterade Obbes hommie Biden besökande Sverige. Säg nu givet det att plan nämnd sist i är intressant, säg förutom tyst gående lågt (vilket är mer värdefullt än man kanske kan tro i GEO-miljö runt Östersjön: Säg ex. att du vill klättra kommande in från Indien till Bhutan upp över höjd skillnaden in i Bi Pip. så vill du gärna komma lågt litande på problematik storlek GEO och kostnad infrastruktur övervakning, resp. entropin i image analysing satellit-data när för berg-skarpt miljö radar-övervakningen falerar: Du vill att det är ganska tyst så ev. flyg någon trots det hör ej just verkar flyga lågt över stepp-miljö längre streckor) var ett "sensor-verktyg".


Antag vidare att det ej var amerikanskt (vilket jag ej kan och ej ser som rimligt utan kontroll att utesluta men vi gör detta antagande). Vem går då över Sverige prioriterat med sensor? Söker man existerande kanaler brett man hoppas visa sig tydligare givet "Biden situationen" för samma tid.


Nå jag fick bl.a. bra bilder på det. Så vi får se om det någonsin blir av att lära mig något kring ontologier, bilddatabaser m.m. flygplan. Spontant kändes det dock dyrt i grundmodell. Så troligen en civilmodell här (d.v.s. notera kommentar tidigare parentes).


It's (almost all) in the air<(i>, Och oavsett säkerhet informationen överförd kanal d.v.s. sådant som kryptering gäller att förekomst kommunikation mellan entiteter i sig är information som kan vara mycket intressant.

JumpFresh new kicks and pants
You got it like that now you know you wanna dance
So move out of your seat
And get a fly girl and catch this beat
While it's rollin' hold on pump a little bit
And let me know it's going on like that like that
Cold on a mission so pull on back
Let 'em know that you're too much
And this is a beat uh u can't touch

"fly girl
Backup dancer in music videos"

Från: Urbandictionary.com

Cold on a mission so pull [on /HH] back
Let 'em know that you're too much

Every time you see me that Hammer's just so hype
I'm dope on the floor and I'm magic on the mic
Now why would I ever stop doing this
With others makin' records that just don't hit
I toured around the world from London to the bank
It's Hammer go Hammer
It's a Hammer yo Hammer and the rest go and play

Can't touch this (oh-oh oh oh oh-oh-oh)
Can't touch this (oh-oh oh oh oh-oh-oh)
Can't touch this (oh-oh oh-oh-oh)
Yeah u can't touch this
I told you u can't touch this (oh-oh oh-oh-oh)
Too hype can't touch this
Get me outta here u can't touch this
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)

Låt oss avsluta på temat av att hoppa (över säg träningen).
HH will make you junp.

"I did, do, and will make you jump or jump over.
Either you jump the fat away or you jump over the [SV: HINDER] the energy effient way
Cause I am so good

I do voice u jump."Jump...
Jump for my love.
Hoppa kan vara såväl den abstrakta symbolen. Kanske rent av en huvudsakligen booster inlärning reinforced (ex. av en teve-serie) via exempelvis komik. Men att hoppa kan så klart vara konkret: Hoppa från brinnande byggnad för något otäckt, eller hoppa ner i ett kul bollhav som visar sig vara godis för något kul (tror jag: Det återstår för övning av min styrka självförtroende att pröva hoppa ner i ett bollhav för preparerat med godis).


Stina D. hoppar al-Gaddafi (RIP) som en kul sak stimulerande återkomst till teveprogrammet.
Det var tror jag en ganska abstrakt generation. Styrkan i tillväxt företag och produkter i så ofta helt nya övergripande domäner skapande av personer från min generation upplever jag ofta är en grupp exempel på hur min generation (och kanske senare därefter) gärna oftare klarar det abstrakta med det konkreta. En abstrakt förståelse av frihet och i den processen i kollektiv att al-Gaddafi hoppades av livet. Låter kanske lite brutalt kombinerande musiken men min önskan hr är temat hoppa med ej överdriven insats av mig: Och min önskan när den får möjlighet att inverka på mig realiserande något har alltid varit viktig för mig. Jag lyssnar gärna på vad jag vill när jag ska göra något.


Holy diver DEF: IS The star of the masquerade.Google Chrome: Local vs Global i den ej skalfria världen

Skalförändring globalt över domän kan göra assertions antaget etablerade rimligt ej funktionella såväl rörande vad avsett parsning sida ej ej terminerande / lämnande uppgift rätt / antaget ej lämnande alls falerande under förutsättning att vi nära inpå gjort samma nedladdning korrekt i samma fönster.


Tid är ej oviktigt i säkerhetsmodeller. Betraktar vi för enkelheten formaliserade standarder eller så nära ser vi också enkelt att i allmänhet gäller att när tid inverkar konkret säkerhet hanterat är detta vanligare ju närmare användare / appklikationslager vi befinner oss (jfr ex. Kerb eros vs SSL). Medan tid längre ner (jfr SSL) är en mer trivial fråga (oavsett trots det falerande kanske nästan mer i det trivala: Jfr tid certifikat X.500 - 509). Hantera tid för något så användar konkret som ex. su är en övergripande gigantiskt mer komplex fråga än att hantera väldefinierande sessioner relevaterat trafik över IP / TCP. Miljön är ju ej definierad. Men för ansvaret su blir givetvis åtminstone just problem trivialt genom att den ej kontrollerar eller påverkar själv miljön i övrigt.


SPKM argumenterar jag (havande nu lärt mig det en gång för evigheter sedan implementerande bland några fåtal saker single-signon med det som sista sak) är kanske också en relevant kontrast här. Och apropå var jag gjorde första SPKM projekt är kanske RFC 2705 Keynote ej en helt dålig (men även om ingenting presenterar sig spontant finns bättre) utgångspunkt för att betrakta tid i miljö-kontrollerad applikation. D.v.s. likt Chrome modigt nog accepterande sitt ansvar för sig själv sä att säga och vad som körs och sker i den.


När man i annat givit upp på att få en hårddisk att visa sitt default i mening av core minsta vetande om sig själv nedanför branding mot leverantören (till kund ovanför lego-tillverkningen) gick jag tidigt år eller troligare förra året över den med en elsladd för att inducera magnetfält och därmed bitfel. Ytterst relevant närmast rakt så trots föga exakthet kontra den förväntade i vad som gärna uttrycks matematiskt formellt är självklart differential analysen. Det fungerade väl faktiskt. Särskilt om du köper hårdvara och plattform från samma leverantör är skillnaden i vad miljö något som uttrycker att man tar ansvar börjar och slutar diffus. Och efter upp till en timme inklusive bränna / peta bort några kretsar jag var ganska trygg i var redundanta för vad som vid den punkten intresserade mig kvarstående för att inducera "lite nytt i det hela" presentrerade den sig plötsligt i default och jag fick bl.a. information om vem som tillverkat den och dess verkliga storlek (till min förvåning i det sista). En Passport tillverkad väldigt nära efter förändringarna tillverkningar följt efter översvämningarna. Så vet man mer om just den modellen / versionen Passport än troligen WD.


Och just för vad jag inledde inlägget om var aktuell webbplats utnyttjad Google Youtube.


Google Chrome: Local vs Global i den ej skalfria världen

Skalförändring globalt över domän kan göra assertions antaget etablerade rimligt ej funktionella såväl rörande vad avsett parsning sida ej ej terminerande / lämnande uppgift rätt / antaget ej lämnande alls falerande under förutsättning att vi nära inpå gjort samma nedladdning korrekt i samma fönster.


Tid är ej oviktigt i säkerhetsmodeller. Betraktar vi för enkelheten formaliserade standarder eller så nära ser vi också enkelt att i allmänhet gäller att när tid inverkar konkret säkerhet hanterat är detta vanligare ju närmare användare / appklikationslager vi befinner oss (jfr ex. Kerb eros vs SSL). Medan tid längre ner (jfr SSL) är en mer trivial fråga (oavsett trots det falerande kanske nästan mer i det trivala: Jfr tid certifikat X.500 - 509). Hantera tid för något så användar konkret som ex. su är en övergripande gigantiskt mer komplex fråga än att hantera väldefinierande sessioner relevaterat trafik över IP / TCP. Miljön är ju ej definierad. Men för ansvaret su blir givetvis åtminstone just problem trivialt genom att den ej kontrollerar eller påverkar själv miljön i övrigt.


SPKM argumenterar jag (havande nu lärt mig det en gång för evigheter sedan implementerande bland några fåtal saker single-signon med det som sista sak) är kanske också en relevant kontrast här. Och apropå var jag gjorde första SPKM projekt är kanske RFC 2705 Keynote ej en helt dålig (men även om ingenting presenterar sig spontant finns bättre) utgångspunkt för att betrakta tid i miljö-kontrollerad applikation. D.v.s. likt Chrome modigt nog accepterande sitt ansvar för sig själv sä att säga och vad som körs och sker i den.


När man i annat givit upp på att få en hårddisk att visa sitt default i mening av core minsta vetande om sig själv nedanför branding mot leverantören (till kund ovanför lego-tillverkningen) gick jag tidigt år eller troligare förra året över den med en elsladd för att inducera magnetfält och därmed bitfel. Ytterst relevant närmast rakt så trots föga exakthet kontra den förväntade i vad som gärna uttrycks matematiskt formellt är självklart differential analysen. Det fungerade väl faktiskt. Särskilt om du köper hårdvara och plattform från samma leverantör är skillnaden i vad miljö något som uttrycker att man tar ansvar börjar och slutar diffus. Och efter upp till en timme inklusive bränna / peta bort några kretsar jag var ganska trygg i var redundanta för vad som vid den punkten intresserade mig kvarstående för att inducera "lite nytt i det hela" presentrerade den sig plötsligt i default och jag fick bl.a. information om vem som tillverkat den och dess verkliga storlek (till min förvåning i det sista). En Passport tillverkad väldigt nära efte4r förändringarna tillverkningar följt efter översvämningarna. Så vet man mer om just den modellen / versionen Passport än troligen WD.


Och just för vad jag inledde inlägget om var aktuell webbplats utnyttjad Google Youtube.


Google Chrome: Local vs Global i den ej skalfria världen

Skalförändring globalt över domän kan göra assertions antaget etablerade rimligt ej funktionella såväl rörande vad avsett parsning sida ej ej terminerande / lämnande uppgift rätt / antaget ej lämnande alls falerande under förutsättning att vi nära inpå gjort samma nedladdning korrekt i samma fönster.


Tid är ej oviktigt i säkerhetsmodeller. Betraktar vi för enkelheten formaliserade standarder eller så nära ser vi också enkelt att i allmänhet gäller att när tid inverkar konkret säkerhet hanterat är detta vanligare ju närmare användare / appklikationslager vi befinner oss (jfr ex. Kerb eros vs SSL). Medan tid längre ner (jfr SSL) är en mer trivial fråga (oavsett trots det falerande kanske nästan mer i det trivala: Jfr tid certifikat X.500 - 509). Hantera tid för något så användar konkret som ex. su är en övergripande gigantiskt mer komplex fråga än att hantera väldefinierande sessioner relevaterat trafik över IP / TCP. Miljön är ju ej definierad. Men för ansvaret su blir givetvis åtminstone just problem trivialt genom att den ej kontrollerar eller påverkar själv miljön i övrigt.


SPKM argumenterar jag (havande nu lärt mig det en gång för evigheter sedan implementerande bland några fåtal saker single-signon med det som sista sak) är kanske också en relevant kontrast här. Och apropå var jag gjorde första SPKM projekt är kanske RFC 2705 Keynote ej en helt dålig (men även om ingenting presenterar sig spontant finns bättre) utgångspunkt för att betrakta tid i miljö-kontrollerad applikation. D.v.s. likt Chrome modigt nog accepterande sitt ansvar för sig själv sä att säga och vad som körs och sker i den.


När man i annat givit upp på en få en hårddisk att visa sitt default OS nedanför branding mot leverantören gick jag tidigt år eller troligare förra året över den med en elsladd för att inducera magnetfält och därmed bitfel. Ytterst relevant närmast rakt så trots föga exakthet kontra den förväntade i vad som gärna uttrycks matematiskt formellt är självklart differential analysen. Det fungerade väl faktiskt. Särskilt om du köper hårdvara och plattform från samma leverantör är skillnaden i vad miljö något som uttrycker att man tar ansvar börjar och slutar diffus. Och efter upp till en timme inklusive bränna / peta bort några kretsar jag var ganska trygg i var redundanta för vad som vid den punkten intresserade mig kvarstående för att inducera "lite nytt i det hela" presentrerade den sig plötsligt i default och jag fick bl.a. information om vem som tillverkat den och dess verkliga storlek (till min förvåning i det sista). En Passport tillverkad väldigt nära efte4r förändringarna tillverkningar följt efter översvämningarna. Så vet man mer om just den modellen / versionen Passport än troligen WD.


Och just för vad jag inledde inlägget om var aktuell webbplats utnyttjad Google Youtube.


Google Chrome: Local vs Globalt i den ej skalfria världen

Skalförändring globalt över domän kan göra assertions antaget etablerade rimligt ej funktionella såväl rörande vad avsett parsning sida ej ej terminerande / lämnande uppgift rätt / antaget ej lämnande alls falerande under förutsättning att vi nära inpå gjort samma nedladdning korrekt i samma fönster.


Tid är ej oviktigt i säkerhetsmodeller. Betraktar vi för enkelheten formaliserade standarder eller så nära ser vi också enkelt att i allmänhet gäller att när tid inverkar konkret säkerhet hanterat är detta vanligare ju närmare användare / appklikationslager vi befinner oss (jfr ex. Kerb eros vs SSL). Medan tid längre ner (jfr SSL) är en mer trivial fråga (oavsett trots det falerande kanske nästan mer i det trivala: Jfr tid certifikat X.500 - 509). Hantera tid för något så användar konkret som ex. su är en övergripande gigantiskt mer komplex fråga än att hantera väldefinierande sessioner relevaterat trafik över IP / TCP. Miljön är ju ej definierad. Men för ansvaret su blir givetvis åtminstone just problem trivialt genom att den ej kontrollerar eller påverkar själv miljön i övrigt.


SPKM argumenterar jag (havande nu lärt mig det en gång för evigheter sedan implementerande bland några fåtal saker single-signon med det som sista sak) är kanske också en relevant kontrast här. Och apropå var jag gjorde första SPKM projekt är kanske RFC 2705 Keynote ej en helt dålig (men även om ingenting presenterar sig spontant finns bättre) utgångspunkt för att betrakta tid i miljö-kontrollerad applikation. D.v.s. likt Chrome modigt nog accepterande sitt ansvar för sig själv sä att säga och vad som körs och sker i den.


När man i annat givit upp på en få en hårddisk att visa sitt default OS nedanför branding mot leverantören gick jag tidigt år eller troligare förra året över den med en elsladd för att inducera magnetfält och därmed bitfel. Ytterst relevant närmast rakt så trots föga exakthet kontra den förväntade i vad som gärna uttrycks matematiskt formellt är självklart differential analysen. Det fungerade väl faktiskt. Särskilt om du köper hårdvara och plattform från samma leverantör är skillnaden i vad miljö något som uttrycker att man tar ansvar börjar och slutar diffus. Och efter upp till en timme inklusive bränna / peta bort några kretsar jag var ganska trygg i var redundanta för vad som vid den punkten intresserade mig kvarstående för att inducera "lite nytt i det hela" presentrerade den sig plötsligt i default och jag fick bl.a. information om vem som tillverkat den och dess verkliga storlek (till min förvåning i det sista). En Passport tillverkad väldigt nära efte4r förändringarna tillverkningar följt efter översvämningarna. Så vet man mer om just den modellen / versionen Passport än troligen WD.


Och just för vad jag inledde inlägget om var aktuell webbplats utnyttjad Google Youtube.


Google Chrome: Local vs Globalt i den ej skalfria världen

Skalförändring globalt över domän kan göra assertions antaget etablerade rimligt ej funktionella såväl rörande vad avsett parsning sida ej ej terminerande / lämnande uppgift rätt / antaget ej lämnande alls falerande under förutsättning att vi nära inpå gjort samma nedladdning korrekt i samma fönster.


Tid är ej oviktigt i säkerhetsmodeller. Betraktar vi för enkelheten formaliserade standarder eller så nära ser vi också enkelt att i allmänhet gäller att när tid inverkar konkret säkerhet hanterat är detta vanligare ju närmare användare / appklikationslager vi befinner oss (jfr ex. Kerb eros vs SSL). Medan tid längre ner (jfr SSL) är en mer trivial fråga (oavsett trots det falerande kanske nästan mer i det trivala: Jfr tid certifikat X.500 - 509). Hantera tid för något så användar konkret som ex. su är en övergripande gigantiskt mer komplex fråga än att hantera väldefinierande sessioner relevaterat trafik över IP / TCP. Miljön är ju ej definierad. Men för ansvaret su blir givetvis åtminstone just problem trivialt genom att den ej kontrollerar eller påverkar själv miljön i övrigt.


SPKM argumenterar jag (havande nu lärt mig det en gång för evigheter sedan implementerande bland några fåtal saker single-signon med det som sista sak) är kanske också en relevant kontrast här. Och apropå var jag gjorde första SPKM projekt är kanske RFC 2705 Keynote ej en helt dålig (men även om ingenting presenterar sig spontant finns bättre) utgångspunkt för att betrakta tid i miljö-kontrollerad applikation. D.v.s. likt Chrome modigt nog accepterande sitt ansvar för sig själv sä att säga och vad som körs och sker i den.


När man i annat givit upp på en få en hårddisk att visa sitt default OS nedanför branding mot leverantören gick jag tidigt år eller troligare förra året över den med en elsladd för att inducera magnetfält och därmed bitfel. Ytterst relevant närmast rakt så trots föga exakthet kontra den förväntade i vad som gärna uttrycks matematiskt formellt är självklart differential analysen. Det fungerade väl faktiskt. Särskilt om du köper hårdvara och plattform från samma leverantör är skillnaden i vad miljö något som uttrycker att man tar ansvar börjar och slutar diffus. Och efter upp till en timme inklusive bränna / peta bort några kretsar jag var ganska trygg i var redundanta för vad som vid den punkten intresserade mig kvarstående för att inducera "lite nytt i det hela" presentrerade den sig plötsligt i default och jag fick bl.a. information om vem som tillverkat den och dess verkliga storlek (till min förvåning i det sista). En Passport tillverkad väldigt nära efte4r förändringarna tillverkningar följt efter översvämningarna.


Och just för vad jag inledde inlägget om var aktuell webbplats utnyttjad Google Youtube.