Jump

2016-08-26


Fresh new kicks and pants
You got it like that now you know you wanna dance
So move out of your seat
And get a fly girl and catch this beat
While it's rollin' hold on pump a little bit
And let me know it's going on like that like that
Cold on a mission so pull on back
Let 'em know that you're too much
And this is a beat uh u can't touch

"fly girl
Backup dancer in music videos"

Från: Urbandictionary.com

Cold on a mission so pull [on /HH] back
Let 'em know that you're too much

Every time you see me that Hammer's just so hype
I'm dope on the floor and I'm magic on the mic
Now why would I ever stop doing this
With others makin' records that just don't hit
I toured around the world from London to the bank
It's Hammer go Hammer
It's a Hammer yo Hammer and the rest go and play

Can't touch this (oh-oh oh oh oh-oh-oh)
Can't touch this (oh-oh oh oh oh-oh-oh)
Can't touch this (oh-oh oh-oh-oh)
Yeah u can't touch this
I told you u can't touch this (oh-oh oh-oh-oh)
Too hype can't touch this
Get me outta here u can't touch this
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)

Låt oss avsluta på temat av att hoppa (över säg träningen).
HH will make you junp.

"I did, do, and will make you jump or jump over.
Either you jump the fat away or you jump over the [SV: HINDER] the energy effient way
Cause I am so good

I do voice u jump."Jump...
Jump for my love.
Hoppa kan vara såväl den abstrakta symbolen. Kanske rent av en huvudsakligen booster inlärning reinforced (ex. av en teve-serie) via exempelvis komik. Men att hoppa kan så klart vara konkret: Hoppa från brinnande byggnad för något otäckt, eller hoppa ner i ett kul bollhav som visar sig vara godis för något kul (tror jag: Det återstår för övning av min styrka självförtroende att pröva hoppa ner i ett bollhav för preparerat med godis).


Stina D. hoppar al-Gaddafi (RIP) som en kul sak stimulerande återkomst till teveprogrammet.
Det var tror jag en ganska abstrakt generation. Styrkan i tillväxt företag och produkter i så ofta helt nya övergripande domäner skapande av personer från min generation upplever jag ofta är en grupp exempel på hur min generation (och kanske senare därefter) gärna oftare klarar det abstrakta med det konkreta. En abstrakt förståelse av frihet och i den processen i kollektiv att al-Gaddafi hoppades av livet. Låter kanske lite brutalt kombinerande musiken men min önskan hr är temat hoppa med ej överdriven insats av mig: Och min önskan när den får möjlighet att inverka på mig realiserande något har alltid varit viktig för mig. Jag lyssnar gärna på vad jag vill när jag ska göra något.


Holy diver DEF: IS The star of the masquerade.