Cash flow financing: Begreppen Reuters / Vita huset bara antar att jag förstår

2015-03-31

Ett begrepp vi hittar i Obama lifts hold on U.S. military aid to Egypt:


"Obama said he would continue to ask the U.S. Congress for $1.3 billion in military aid for Egypt per year, but has decided to 'modernize' the aid by discontinuing the use of cash flow financing for military equipment starting in fiscal 2018, the White House said."

Cash-Flow Financing (investopedia.com) föreslår att det är samma som Cash flow loan vilket Wikipedia förklarar enligt:


"Cash flow loan is a type of debt financing, in which a bank lends funds, generally for working capital, using the expected cash flows that a borrowing company generates as collateral for the loan."

Från: Cash flow loan | Wikipedia

Kanske kan vi tänka oss mer military aid med större befintlig militärbudget eller intäkten av skatt i Egypten eller ev. möjligen troligare beräknad från storleken på budget satt (d.v.s. pengar som saknas rörande sådan del av budget som USA önskar ge stöd för (ex. counter-terrorism, unspecific keep top-military people also ruling country happy friends o.s.v. - det senare exempel också på vad man kanske försöker komma ifrån tillsammans med att ev. gynna egen industri).


Men är det verkligen vad White House menade? Vem vet. Med mindre än ha sett dom eller Reuters tolkande ut dem tidigare där det gjorts begripligt vad man menar. Jag misstänker lätt att vad man här avser är att man inte ger pengar i form av lån. Men ingen trovärdig förståelse egentligen förutom att jag har förtroende för cash-flow financing nära nog synonym med cash flow loan. Ev. Vita huset som hörde fel vad Obama said?


Komplettering: Nu hittade jag en definition av vad som avses och kan inte annat än imponeras vilken vetskap Reuters typiska läsare måste ha för att de ska våga anta att man begriper dessa Egypten-lokala-termer:


"Since the early 1980s, the United States has granted Egypt an extraordinary ability to place orders with American defense contractors that are worth far more than Congress has appropriated for military aid, according to U.S. officials. Under the mechanism, called cash-flow financing, Egypt can submit large orders for equipment that takes years to produce and deliver, under the assumption that U.S. lawmakers will continue to allocate the same amount in military aid year after year."

Från: In debate over military aid to Egypt, contractual issues loom large for U.S. (2013-07-25) | The Washington Post

D.v.s. i praktiken blir big summa Egypten kan köpa vapen för lägre än förr. Där big summa är den summa som Egypten orkar upp till för att betala med. Ska Egypten köpa väldigt dyra vapen så når man inte lika högt upp när förändringen är genomförd utan för nöja sig med billigare vapensystem. Detta även om Egypten mot all förmodan över ett antal år får samma summa i military aid (under det högst rimliga antagandet att Egypten inte vill och/eller tillåts att spara military aid tills de fått nog för att köpa dom senaste och dyraste flygplanen eller jämförbart dyr).


Och i den mån Egypten är redan belånande efter leveransen av dom här flygplanen m.m. de ska köpa nu kan vi fundera över när det ev. balanserats? Om nu inte military aid på årligen basis efter förändringen gjorts fortgår oavsett vad Egypten redan handlat upp så att säga. Egentligen fullständigt kritisk information för att begripa vad det här kommer innebära men givet att det lär dröja flera år (om jag begriper det hela rätt) innan man behöver förstå det här struntar jag i att ta reda på det här.

Determiners vs Stopp-ord

Kanske behöver man frekvenserna med från det härledda värden för såväl a, an, the m.fl. när determiners, och rent av i den mån vår noun phrase saknar dem (och initierar / indikerar en named entity som Bill Clinton medan vi lämnar alla övriga alternativ bortom vad vi diskuterar här) att ett the får antas vara underförstått och läggas till?


Orsaken till att man kan tänka så är att vi dels kan se intensitet för resp. del av frasen projiseras framåt (ex. ett adverb modifierande ett adjektiv eller ett adjektiv ett adverb) vilket jag tror är sunt. Emellertid tycks också troligt att vi rent linjärt har påverkan framåt av intensitet bl.a. därför (och samtidigt med liknande påverkan intensitet) att interferens för detektion av flergram pågår (ex. very much vs very + much).


Så gör man det senare först gäller nu att åtminstone för de varianter jag prövade att vi gärna får mycket upplevt bättre världen initierande med en determiner vi tar hänsyn till.


Emedan den första projektions-typen tar hänsyn till intensitet hos ordet (och/eller ett chunk) som funktion av den linjära-effekten såväl som emotionell intensitet m.fl. ej omedelbart / ensamt "frekvensberoende" vikter utelämnar den linjära effekten detta.


Så har vi:


bad X

Istället för:


very bad X

Blir det när resp. ska betraktas för linjär-intensitet jämfört med en kostnad underligt (för mig i alla fall) därför att längden i antal ord får en påverkan som ej är rimlig för en "subfras" (ex. adverb i noun-fras).


Medan om vi har initialt relativt övriga högt värde i alla dom här fallen tycks det kanske lösa sig vettigt: Ex. the eller a. Samtidigt kan vi göra viss värdering rörande sådant som ev. större kostnad av processa ovanliga DT och möjligen rent av emotionell polaritet hos dem vilket om vi samtidigt kastar dom vanligaste DT känns mer vågat.


Vill man nu övertänka den initiala vikten kan vi fundera över hur en implicit vikt är möjlig när DT saknas samtidigt som själva konceptet för den linjära effekten är att intensitet föregående (om vi tänker oss bara två ord annars åtminstone som jag gjorde det med påverkan från avståndet indirekt från hur länge ordet funnits i arbetsminne). Hur kan vi tänka oss något med en intensitet jämförbar med the initialt om den saknas?


Kanske jämförbart med själva konceptet för stoppord? Är det stoppord tvingar vi det till 0. Det motsvarar nu höga värden här. Eller bättre uttryckt ser vi vår frekvensberoende initiala vikt som en ren kostnad och subtraherar den jämförbart från ett. Det kan tänkbart vara bättre än jag gör nu därför att jag testade endast för kanske de fem vanligaste (eller ungefär så) DT.


Jag tror dock att det är tvärtom. En tänkbar förklaring jag ej prövat ges för resp. upplevd effekt (jag fick prövande här och nu på mig själv):


a dog

an dog

D.v.s. om nu istället an hade saknats kan vi se P ( dog givet DT ) som att vara P ( dog ). Och om så att utnyttja intensitet för determiner som jag gör det är att anta att det är givet följande ord är skalbart jämförbart troligt motsvarande den beräknade intensiteten.


Och om vi råkar på ett ord bestående av prefix + base där vi känner ett frekvensberoende för resp. prefix och base men ej ordet i sig kan vi skatta det jämförbart tror jag (men har inte prövat därför att jag valde en annan väg i algoritm för dessa av orsaker relaterat till begränsningen ev. fallet här d.v.s. rörande huruvida en tänkt P ( base | prefix ) kan ses relaterad till P (prefix) genom att skattningen av P (prefix) kan göras på sådant sätt eller antas vara semantiskt relaterad i priming i mening till P(base) eller som vi kan se som att vi kanske har en frekvens stor bunt ord med prefix:et först där prefix har tämligen annorlunda semantisk betydelse i förhållande till base än typiskt för prefix:et). Och saknas prefix framför base är man lockad till att se något jämförbart till när DT saknas.


Nå nu ser jag kanske varför den blir initierat högt om implicit. Det gäller att försöka minnas att intensitet kan vara såväl kostnad som värde. I den mån intensitet projiseras framåt oavsett linjärt till nästa eller via dependency relationer kan det rörande det ej vara kostnad. Vi kan ej detektera i framtiden initierats ett historiskt värde om det är noll eller negativt. Ett antagande om att vi i varje steg valt att fortsätta läsa meningen snarare än att bryta läsning av ex. en titel för att leta rätt på något annat att läsa finns.


I all rimlighet måste jag tänkt fel någonstans. Sak samma: Bara ett inlägg som "skymmer" komiska teckningar m.m. intressant innehåll enligt den tycks det normala synen på värdet för olika typer av inlägg. Tragiskt att man ej motiverade sig nog att lära sig tyskan ordentligt: Jag är säker på att den normala tyska läsaren skulle sätta sig och leta matematiska, logiska, och algoritmiska fel i detaljerna istället för att fuska förbi inlägg med riktigt värde letande efter något kul likt svensken. Nå jag struntar att tyska det här själv tillsvidare.


Hur som helst avseende del av noun-fras varande just noun blir det givetvis omvänt rörande själva projektionen.

Belgien kan vara ett lite bättre land än många andra: Dess folk löser svåra mycket viktiga problem (Samplings-normalisering som funktion av "corpus-regionens" yta)

2015-03-28

Varande på gått humör var jag rent av lite små-ärligt rolig: Håller det i sig kanske jag roar upp mig själv mer genom att dela lite av det data som redan roat mig kring noun-fraser. Det känns alltid via inbyggd moralisk funktion när man får möjlighet att både dela något och vara ett bra föredöme för barn, ungdomar eller sämre (motiverade) vuxna. Vi får se. Föredömes-betydelsen gör att jag gärna innan vill kontrollera igen så att något missat fel inte stör Sveriges framtid genom att vara ett defunct föredöme. Sådant tänker jag på naturligt: Det känns helt enkelt spontant lite fel att riskera när är publik och verkligen att man ibland får tänka till vilken orsak kognitionen i bakgrunden detekterat.


Surfande över lingvistiken i publicerat data och studier (jfr RT: "Frekvens" vs "emotionell intensitet" för adverb och adjektiv i NP modifierande intensitet) hittade jag dessutom en algoritm som möjligt (om den fungerar bra nog) kan vara oerhört praktiskt.


Problemet när språk samplas är att antingen samplar vi nära relaterat ett område och får praktiskt bra statistik. Fortfarande behöver vi resten av mänskligheten samplad också därför att andra termer kommer förekomma i området vi tittar närmare på samtidigt som många användningsområden kan beröra sådant som att identifiera likheter, vägar till ny teknik, kopplingar tekniskt, mellan personer, vetskap, forskning m.m. exempelvis att man i område a utnyttjar en teknisk-lösning sedan flera år som kan tas ut till område b sparande sådant som forskningsbudget sedan flera år på att lösa problemet.


Det senare löser man genom att sampla allt mänskligt eller kompromissa och nöja sig exempelvis med engelskan. Välkänt stort sample är Google N-gram som jag i min sampling tog sista fyra år eller så därför att jag redan hade tämligen ordentligt samplat längre bak (särskilt var jag redan översamplad från cirka 1960-talet och en bit in i 1970-talet och rörande recensioner, "forskning" - som de kallade det då - vissa former artiklar inom religion och filosofi tämligen täckande alla tänkbara behov från cirka 1550-talet och framtill 1900-talet). Generellt utsmetat språk likt Google N-gram kan vara en bra grund men vad jag prioriterade 95% av all tid på när jag expanderade det förra året var riktad sampling in till forskningsområden eller områden i vetande resp. sampling riktat specifikt mot för mig existerande koncept (ex. en person, ett verktyg eller växt - totalt cirka i andra varvet 2 miljoner koncept som samplades riktat mot meta-funktioner likt ex. access-lösning till bibliotek, uppslagsböcker m.m., militära databaser, - och Yahoo, Microsoft höll jag på att skämta men jag tror inte att jag samplade något som åtminstone inte hade en subdomän ej omfattat av robot.txt - samlat kanske 500 meta-källor och cirka 2000 databaser med artiklar, forskning o.s.v. av "enklare" typ (mer begränsad som för ett universitet), samt cirka 50 riktigt stora.


Svårigheten såväl när allt ska föras samman som när en riktad representation för ett område ska göras är hur datat ska värderas för resp. källa. Jag hade tydliga kontinuerliga lågintensiva problem med att hitta en problem lösning trots att jag av och till prövade en del över dom sista fyra månaderna jag fortfarande samplade. Uppenbara vägar är sådant som Zipf såväl som att ta hänsyn till storleken i antal termer man samplat riktat, antal termer man fått (det sista är sundare), största värdet m.m. En del gör också smoothing men jag kände inte förutom viss långt senare (mindre än normalt) att det särskilt troligt skulle addera mer värdera än det tog bort givet att jag nu ändå samlat ville ha egenskaperna som de är - mitten så att säga - och samplade nog för det.


Jag hittade två mycket lovande förslag på hur problemet kunde lösas. En - eller rättare sagt två relaterade - artiklar från kanske tio - 30 år bakåt. Men det fungerade ej bra för mig. Vidare såg jag en formel i en färdig datakälla med språksstatistik relaterat ett universitet i Tyskland som jag kunde se skulle kunna fungera. Men jag klarade inte helt bra att ta den till det för mig mer kritiska området av att ha koncept snarare än ord eller likt Google fasta fler-gram utan hänsyn till vad det är (när jag samplade Google på några år processades resp. menings-fragment i filerna och koncepten i dem identifierades och propagerades). Det hade säkert gått att göra men på den tid jag upplevde var för mina naturliga förutsättningar att må bra av att göra matematik bättre lämnade jag det.


Det var då ej ett stort problem att strunta i därför att jag byggde den större mitten. Grundstatistiken man kan lägga under varje anpassad databas till ett område så att allt ej samplat ändå kan fås men med mer "utsmetad över all kultur och kunnande värden".


Dock problem kvar att lösa. Och lite genererande att egentligen inte ha klarat att löst bra. Men det var väldigt mycket på tiden övergripande runt detta på att få samplingen och räknandet på data att fungera: Massor av problem man råkar utför man (jag i alla fall) hade räknat med skulle bli aktuella. Någonstans efter några Tera-byte ngram-detekterat data börjar problemen gå smärtsamma över redan lätt-plågsam men övergående nivå när relationerna mellan koncepten ska börja räknas samman. Och man inte trivialt kan ha en tråd räknande på en bit och en annan någon annanstans.


Och tråkigt nog är det exakt sådan matematik som ofta inte blir bra för mig. Går ej att visualisera och är ej uteslutande vad koncept från information science jag redan kan sedan många år direkt fungerar för, och är ej heller teknik och algoritmer använd inom krypteringsanalys eller neuroscience för statistik, bildanalys o.s.v.


Och jag tror det inte ens var tyskar den här gången som gjort en möjligt fungerande algoritm utan folk från Benelux. Och inte bara det: Här finns en färdig redan propagerad datakälla till det som möjligen kanske täcker upp en del lågsamplade koncept. Ej liten som sådant här normalt är. Mycket stort är dock av föga värde för mig i alla fall: Ex. håller jag värdet för stora datakällor gjort av spindlad webb som ej värt att addera därför att det stör intressantare områden som teknik, forskning, politik o.s.v. där föga färdigt finns. Jag har ej kontrollerat var de fått data från men såg att en mindre representation var baserad på språk från film vilket jag tyckte verkade lovande (avgränsat, ett särskilt område med sina egenskaper så sunt att ha separerat, genom tänkt data dessutom, och gör man det själv kan man rent försöka ge sig på att koppla statistik till ekonomiska värderingar utifrån framgång för film även om det just för film är mycket svårare än för en del andra områden).


Jag blev faktiskt allmänt lite små-imponerad av allt möjligt jag bara såg rubriken på medan jag sparade ner till hela. Så möjligen blir jag besviken om några månader när jag ev. synkar in någon del möjligt värdefull om nu copyright o.s.v. tillåter det.


Och kanske att dom gjorde det delvis från Zipf-koncepten. Det vet jag är sunt även om jag trots flera försök aldrig kom så att jag blev nöjd.


Hur löste jag då detta problem för den samlade representationen från alla enskilda samples? Jag adderade direkt propagerande. Hade jag samplat på mer normal storlek och försökt föra samman flera källor är det potentiellt problematiskt för termer som kan vara viktiga och som har otur att förskjutas problematiskt. Liggande mer representativt i det mindre men föga uttryckt i det större medan termer det mindre saknar (kanske p.g.a. av riktad sampling eller att de normalt aldrig diskuteras där) förskjuter saker än mer.


Samplar man mycket nog kan man dock göra som jag gjorde. När du känner att alla dina - eller i alla fall en gedigen hälften - 2 miljoner viktigare koncept av fler existerande (upp till 20 miljoner för mig) har fått åtminstone någon riktad sample så att deras relationer kan skattas från något givet kontext om de nu inte redan naturligt förekommit.


En del tror säkert att de kan lösa sådant endast med smoothing. En del algoritmer bygger ju på samma principer också jag anar att man utnyttjat här. Men det beror verkligen också på hur du har samplat - eller här vilka olika metoder för sampling som används. Vad jag särskilt behöver där detta står nu är verkligen ingenting som gör smoothing utan vad som kan skatta tillväxten från antalet samplings-punkter oavsett om dessa ses som antal ord eller koncept detekterade i datat eller mer komplext dom termer som samplades riktat.


Sampla mycket - varande på bra humör ger jag mig på att skämta osmakligt antydande kanske något om den åttande största datakällorna eller så av dom tio största inom vetenskap - dör en del av faktiskt. Kan utlösa självdestruktivt beteende när vad man givit möjlighet att visa upp sin del av världen så att de betyder något och ej är osynliga får för sig att det är ett federalt ärende. Men för den som samplat mycket innan är det känt att sätter man sig ner och läser igenom allt rörande api:er, kontrollerar subdomäner, laddar ner och tittar på alla robots.txt, behöver man inte alltid sitta och dumpa ner deras databaser med journaler från universitetets bibliotek utan kan nöja sig med att utnyttja saker de någon gång antagligen trött när de byggde det folk skulle använda och om jag gissar rätt därefter varit väldigt sällan använt. Tills den läraktiga svensken kom och samplade det närmare en miljon gånger från spridda IP-adresser runt om i världen utan att göra annat än exakt som förskrivet.


Det förbannade Elsevier står jag baffled inför här såväl så ofta när jag själv vill läsa något. Bra ofta finns artiklarna inte publicerade i övrigt att hitta med Google heller. Jag har dock svurit på att aldrig betala dem en krona för en artikel redan för en nio år sedan och lär inte börja nu. Verkligen användarfientliga gränssnitt trots alla möjliga små applikationer de utvecklat över åren. Tråkigt nog ej värt besväret trots en av världens mest intressanta datakällor inom forskning: Förr eller senare vad man får lösa på något sätt. De täcker bitvis områden som jag inte ser något annat uppenbart till. Jag tänker att ser man över möjligheter noggrannare än jag gjorde förra året (med en lång lista på också annat investerande begränsad tid när deras filosofi visade sig vara världsfientligt defunct så kan nog kanaler såväl som alternativa datakällor finnas: Just att utnyttja sekundära ej korrekta kanaler eller sampla rough avstår jag från som regel så att med metoder byggda med visst kunnande om nätverk utnyttjande universitetens access - där jag känner många runt om i världen - är ej aktuellt).


Library of Congress var ett fint exempel på datakälla där de hade som dedikerat en hel subdomän säkert avsedd just för automatiskt samplande. Ty den var ej inkluderad i robots.txt och hade alla gränssnitt och api:er övrigt hade också. Mitt medan jag samplade den såg att Google också låg och troligen samplade den intensivt ty dynamiska sidor läckte av och till ut i index med alla möjliga ovanliga sökningar under några månader tror jag. Jag har svårt att se vad de kan ha träffat på som kan ha lett dem naturligt in i dem. Inga enorma taggningssidor över sök-kombinationer hitttade jag på dom vanliga subdomänerna. Hur som helst ganska ok data som komplement till mycket annan excellent statistik som finns att hämta från Library of Congress. De stödjer många dataformat och har genom åren investerat tid och kunnande - såväl som absolut inte vara teknik-fientliga eller önska ha allt data själva. Deras representationer över böcker med meta-information är ett exempel på excellent data tämligen unikt (när jag samplade det första gången: Numera finns en del liknande också att tillgå) svårt att ersätta med annat: Utmärkt exempel på vad man kan använda för riktad koncept-sampling givet att meta-informationen om ämnen, relationer mellan ämnen, såväl om man hanterar Library of Congress riktigt själva böckerna (ej innehållet).


Så i sammanfattning: En del bra folk i tyskland och Holland (om jag inte fattade informationen fel på sajten sist), även USA när det gäller bibliotek är meningsfullt dragande sitt strå till stacken för en bättre värld, Svenskarna skäms jag över att behöva säga ej gjort det uppenbart på den timme jag lade förra året för hur man samplar ner DISA m.m. men dåvarande regeringen var åtminstone inte defunct i accesstid samplande deras publicerade dokument m.m. som finns på webben (ingen som störde genom att störa access: Vilket jag förövrigt endast drabbats av två gånger totalt varav båda är hanterade nu - Ingen stor sak heller efter jag uteslöt viss möjlig annan problematik med det jag tror jag kort diskuterade det här vid tillfället).


SUBTLEX

Jag ser nu att det var Belgien och ej Holland. Belgien konsultade jag förr en del i. Först för en svensk bank relaterat informationssäkerhet och senare rörande en del annat teknik-relaterat inom data.


http://crr.ugent.be/programs-data/subtitle-frequencies/subtlex-nl

http://expsy.ugent.be/subtlexus/


Mycket lovande utan att tittat ens på hur stort datat är att de insett problematiken och betydelsen av att kunna normalisera samplings-regionerna. Det är sådant som normalt aldrig diskuteras av vad jag sett i referensböcker eller artiklar kring data samplat eller metoder om dem. Vanligen har man inte användningen efteråt tillräckligt riktad med samtidigt behov av väldigt stort eller samplar så stort såväl som region varierat att det krävs. Så här indikerar det åtminstone tror jag att man samplat ganska seriöst och kanske också ganska kompetent rörande hur man skapat värden om nu algoritmen fungerar. Man tror kanske at det är en lätt sak att lösa men mycket diffusa utmaningar som dyker upp och matematiserar ens humör till att känna sig lite avhumaniserad.


Fungerar inte algoritmen bra ska jag leta rätt på en review sajt och för första gången göra en rewview.Efter att surfat review sajter några miljoner gånger känns det korrekt att ge tillbaka och delande mitt kunnande med andra som samplar subjektivt-bias, testar detektion av betald review, eller samplar det äldre datat där mycket mindre av sådant finns 8för flera år sedan).

UN börjar uppleva Libyen belönande att arbeta möten med

Klarar man att leverera mycket imponerande. Det hela kunde ju tolkats ha lämnat modern historia och fallit bak ner till mänsklig förhistoriskt tid likt Syrien: Vad jag brukar kalla inföding när det inkluderar att man bränner upp sitt eget land i stora delar av processen irrationellt. Men kanske började man luta för tidigt åt den tolkningen. Det är ju ett så starkt folk som ofta prövats att viss turbulens är att vänta för den ändå mycket svåra transformation att ta en diktatur till demokrati är.


"Libyan stakeholders have reached a consensus on a range of issues – including on the need for a unity government and security arrangements – and are now convinced that there is a political solution to the country’s crisis, Special Representative of the Secretary-General (SRSG), Bernardino Léon, said at the conclusion of the latest round of peace talks which he praised for making “very important progress.”

Från: UN envoy says Libya latest peace talks have gone ‘well beyond what we have expected’ | UN.org - UN News Centre

Jag tycker likväl man bäst säkrar upp möjlighet till att det här inte fortgår i all evighet om det nu inte blir något av med fredssamtalen utan att stabilitet går att återta. Annars kommer åren gå medan det fortsätter gå sönder. D.v.s. tillföra kompetens och verktyg i domän av krigföring: Effektiva moderna vapen med vad som nu krävs för utbildning såväl som stöd organisation i det rent taktiska om sådant behövs finns (det senare kanske ej är vad någon annan annat än få kan bättre än dom själva numera efter år av turbulens).


Det känns ju lite som man kanske närmar sig något av en tröskel-period under vilken man riskerar att passera in i något mer problematiskt permanent. Så verkligen att jag kan uppleva att export av vapen och kompetens inte är vad man ska dröja överdrivet med om det här inte leder till något. Någon månad max kanske.

War bias skrämmer med U-hjälp bort engelskans positiva bias

2015-03-27

Komplettering: Rörande öarna Kina bygger går det att göra en annan - tänkbart mindre trolig och i praktiskt ev. inte skild såväl som jämförbart problematiskt - tolkning. Att man passar på sista åren som vedertaget instabil aktör som tänkbart kanske kan göra lite hur som helst fortfarande mer distansierad till vedertagna system. Jag säger ej att jag håller det som troligare än att man - diktaturen - bara gillar att plocka åt sig utan plan på att hamna i en verklighet där något i egna politiska system eller internationella samarbeten hindrar än. Men därmed inte sagt att det behöver vara fel oavsett det. Själv har jag som sagt ingen åsikt om vems territorium det är även om det hela lämnar en del att önska i regionens säkerhetspolitik. Ex. vet jag inte ens var dom omstridda gränserna ungefär kan tänkas finnas. Och nationell säkerhet relativt världen utanför det egna landet är ju rent allmänt den korrekta domänen för ett försvar medan självklart ev. civilt-missbruk av den är fel såväl som säkert kostsamt. Jag känner mig lätt - lite initialt - försiktigt positivt: Att skapa och bygga är ju bra - Utveckla något kommande generationer kan ha nytta av. Kanske kommer det marinforskning också kring miljö eller annat viktigt? En bra sak här kanske kan vara att göra ett FN-vapenembargo så att övriga asiatiska länder inte riskerar att slarva bort sina vapen om Kina eller någon annan kommer och krigar runt i deras länder. Det verkar ju vara en lösning man tror på för Libyen: UN Draft Resolution Would Keep in Place Libya Arms Embargo.


Kompletterande Ej säkert att engelskan har ett positivt bias såväl som "hela EU's", "hela USA's", "hela världens" ekonomi går snart - mycket snart kanske - helt sönder - bias jag förr här av och till genom åren berört har vi såklart risk- och high-intensity bias i generell mening för kontext snabbt intresse ska fångas (ex. film-reklam eller nyhetstitlar). Ett bra såväl som fyndigt exempel fångande något av dynamiken kring relativt inflytande rent allmänt just nu i regionen:


"Wall Street Journal
Vietnam Plays Key Role in China-Japan Aid Battle
Wall Street Journal - ‎14 hours ago‎
HANOI, Vietnam—In the battle between China and Japan for economic pre-eminence in Asia, Vietnam is center stage. Beijing and Tokyo have plied the country with investment and aid, with an eye to building up low-cost manufacturing bases there."

Artikel refererad: Vietnam Plays Key Role in China-Japan Aid Battle
Men citerat från Google News.

Också om så klart när det gäller krig mer realistiskt är nyheterna om att Kina etablerar baser långt in i grannländernas territorium - eller artigt påbörjande välkomnandet av snart nog hela Asiens och kanske om ett par år Europas härskare vad vi nog bättre kallar för åtminstone omstritt territorium - vad som det närmaste året kan föranleda väpnad-konflikt ("krig") snarare än att strida med ekonomiskt stöd till gediget korrupta såväl som praktiskt cyniska - på alla nivåer - Vietnam som utan tvivel tar vad de får utan preferens till något av dem.


Lite kul att Kina plötsligt börjat intressera sig i Vietnam. Väldig kontrast mot hur det normalt brukar fungera i deras relationer sedan så många år nu: Flytta på er och håll käften annars skjuter vi igen. Kina utanför något enstaka minimalistiskt ordentligt utanför vad som intresserar dem för egen del (Peru exempelvis) har aldrig haft någon preferens till den här mer romantiska drömmer om en pan-global kommunistisk-wave. Åtminstone en del stöd näraliggande under 1960-talet (Korea och Vietnam under "inbördeskrigen"). Numera har det inte varit vänskapligt sedan många år. Förändring är vad som ska förstås ganska intressant. Ty kanske bryr man sig inte överdrivet om ekonomiskt expansion trots att jag tycker mig minnas att man borrar en bit in på Vietnams vatten. Utan om att etablera området som sitt. Jag kan dock så lite som hela konceptet naval warfar att jag ofta upplever det som lite svårtolkat hur man tänker sig saker och ting. Ex. tror jag ju inte att man bygger baserna på det ny-skapade landen för att de behövs där utan för att man bygger något och då vill man kunna försvara det. D.v.s. jag tror baserna är till för att försvara baserna. Etablera givet att man där existerar för att få större kontroll över vilka som kan gå i närheten genom att när så sker hävda att det är ens territorium. Men jag kan missa en massa grova mer än fina poänger svåra att skilja ut med dom här baserna därför att jag inte är särskilt intresserad av båt-krigföring.

RT: "Frekvens" vs "emotionell intensitet" för adverb och adjektiv i NP modifierande intensitet

Jag såg tittade snabbt över diverse publicerade studier inför att göra algoritm-förbättringar antydda i:


 1. Att skatta komplexitet för NP är svårare än ofta föreslaget
 2. Är "man" verkligen större än "woman"?
 3. Ej säkert att engelskan har ett positivt bias

Jag såg i en artikel jag lästa ganska ytligt och ej hela sökande efter särskild information jag upplevde mig behöva eller föredra att ha om den fanns att vi:


 • För koncept med hög emotionell intensitet såväl som hög "frekvens" när de också är associerade negativ mening tenderar att bottna ut den senare aktivitet därför att den första verkar så ensamt nog.
 • Vidare kan vi närmast överstiga något när mycket högt på båda för värdet "frekvens" bidrar med. Eller så vill jag förstå det indikerande att ett samband finns där EMI delvis men ej uteslutande drivs av aktivitet från frekvens vilket alltid har viss kostnad i all rimlighet hamnade på ett maximum jag tänker mig något lite under den andra.

Jag förstod diskussionen på slutet resp. bilderna och bildtext av man tog ut resultaten genom att avbilda aktivitet. Och i delar sådan aktivitet jag brukar förstå och tolka som motsvara när högre vad som ger snabbare responstid om man ska besvara något resp. med (om jag inte minns fel) lite sämre tydliga samband bättre priming (att relaterade koncept gynnas nära i tiden). Tänkbart har jag fel rörande detta med responstid: Kanske kontrollerar jag bättre och följer upp - artikeln är på arbetsdatorn i andra rummet. Men det är ett bra sätt att förstå den sorts aktivitet vi diskuterar när den verkar omedelbart.


Jag får implementerande ny algoritm avseende adverb i NP inklusive ev. terminering på adjektiv funktionellt som adverb i mening av intensitet samma - nära nog - undantaget att jag ej prövat med just negativa koncept vilket om jag förstod det rätt var vad man gjort i studien (när jag besökt arbetsdatorn igen i morgon får jag se till att hämta över studien och referera så får vi se andelen fel jag har här om den). Här är det inte aktuellt för mig att kontrollera ev. positivt - negativt bias utan det är aktivitet upp eller ner som är aktuellt. Om något är emellertid upp-aktivitets-ord positiva (ex. på ett adverb vanlig i noun-fraser är very).


Och det är i algoritm för mig inte riktigt en inlärd frekvens så mycket som frekvensen modifierad via roten-ur (frekvens^0.5 om jag tar fel på svenska ordet) och från summan av dessa för alla ord (som mätta utan utnyttjande bas, prefix m.m. eller än mindre stemming). Och vidare den sannolikheten WP (normaliserad p.s.s. att den troligare är smidigare jämförbar med emotionell intensitet) för att beräkna ett WE = WP log (WP) / log (2). Annan log-skalning för WE tycks troligt likaväl funktionell men jag har sedan evigheter alltid först prövat att göra den så här eftersom den normalt fungerar bra för språk (men bör inte riktigt inte tolkas som entropi eftersom den är konkreta värden vi utnyttjar: Snarare en skalning för att uttrycka något av aktivitets-reduktionen vid normalt alltid får växande på avstånd mellan neuroner, mellan ord vi ska minnas o.s.v.).


Och det är här WE som uttrycker ungefär stapeln för frekvens-sambandet jag såg i en av studierna för negativa ord jämfört med EMI.


Respektive WE och EMI har emellertid innan resp. båda multiplicerats med samma ord-beroende vikt inspirerad av hur vi uttalar ord något tydligare resp. dispersity. Det senare fångar troligen delvis (eller kanske större delen) av vad jag diskuterade rörande negativa koncept i . D.v.s. tänkbart finns något här som förklarar det även om jag inte riktigt ser varför (eller för den delen kontrollerat att inte motsvarande samband inte gäller positiva koncept vilket jag egentligen håller för ganska troligt och kanske normalt alltid så om meningen vi läser ut känns viktig för oss vilket jag kommit att se sådan länge här såväl som i annat generellt är lättare att uppnå via negativa gärna farliga koncept: Du är mindre benägen att chansa på att reklamen för ett nätcasino är korrekt snarare än hanterande bonus via särskilda algoritmer men för information indikerande en konkret risk chansar du gärna mer så länge det inte ökar risken även om det säkert inte minskar den).


Sambandet i storlek gäller emellertid för mig endast så länge jag behandlar resp. term WE och EMI var för sig. Jag värderar dem normalt alltid tillsammans och normalt förr tillsammans med en till vikt (bluelight intensity som dock tråkigt nog nu är någon generation efter de andra och svårligen - om alls - går att få i jämförbar skala så att den går att ta in: Men för ord snarare än bakomliggande koncept är det sak samma). Ty åtminstone adderar jag helt enkelt samman.


Att vi får denna verkan förutsätter (men värderar ej i mängd-påverkan d.v.s. positivt bias är fortfarande möjligt såväl som troligt) markedness effekten diskuterad i Ej säkert att engelskan har ett positivt bias. Att mindre troliga men negativa termer aktiverar bra när de väl kommer. Samma funktion som kan ge viss boost åt dem i EMI ger ett starkare uttryck i WE när modifierad via påverkan av funktion av kontext och dispersity.


Och jag tror egentligen att det är vad som är korrekt. Effektiv processande - här motsvarande högre WE - ger om vi betraktar från perspektiv av att utnyttja risk och möjlighet bredare en väg att prioritera snabbare hantering av information. Stressad-tid och vi tenderar att "medvetet" (ofta inte särskilt medvetet) välja snabb information. Bias mot risk och värde upparbetas dock tydligare separerat till kontext och ligger kvar gärna oberoende av vad nu direkt möter för information medan kontextuell aktivering motsvarande WE kan fall ifrån snabbare när det i sig ej är mål-relaterat lika mycket som vägen.


I all rimlighet bör man få något senare toppande för det emotionella när interferens till ev. pågående kontext bekräftat kommer. Det är möjligt att man såg något sådant. Jag läste detta ytligt d.v.s. sökande på frequency och sedan när till avslutande diskussion. Det tycks för mig att jag inte lagt märkte till det förr men för annat än N400 (med risk att jag namnger fel) brukar jag inte ens känna igen dom här begreppen för vad dom här.


Hur som helst och nu rörande vad jag känner kanske får en vikt på resp. term (d.v.s. mer av otestat resonerande) att vi summerar trots att jag just skrev att EMI rimligen kommer att tendera upparbetas tydligare är att för resp. sådan indikation just nu gäller att dess vanlighet när hanterat för dispersity som funktion av kontext är en indikation för hur vi efterföljande kommer möta risken eller möjligheten. Det ger en bättre bild av den. Hög relevans just, vanligt förekommande tillsammans med högt värde eller hög risk är inverkande faktorer.


Taggarna sist för weapon effect, primacy effect, propaganda-effekten (som jag för den senare approximerar in diverse relaterat oavsett tidsperspektiv inkl. vad som ibland kallas frequency effect).


Att modifiera upp EMI via något exponentiellt eller multiplikation känns spontant elegantare och mer riktigt. Men jag har allmänt redan en ganska beräknings dyr preferens för att dividera och multiplicera när det motsvarar hur jag tänker och ett av få områden jag bättre brukar undvika det är mina normalisera vikter i sista steget beräknande som WE ovan. Så tills de eventuellt visar sig mindre funktionella adderar jag dem.


Här får det den mindre pedagogiska bieffekten att lågt värde eller låg risk men trolig i kontext kan propageras ganska högt som EMI. Dock är nu inte vad jag propagerar vad jag kommer använda just för detta och heller inte exakt vad som kommer propageras ut till den globala värden utan nu adverb resp. en särskild undergrupp av adjektiv i noun-fraser för att få ett värde som därefter ska påverka själva substantiven (noun om jag tar fel på begrepp: Jag var aldrig intresserad av grammatik i skolan och egentligen inte nu heller annat än att slå upp resp. vid behov räkna associationerna för depency-projektioner - men trots dyslexin fick jag fyror ändå).


Rörande när ett adverb modifierar ett annat avseende en riktning eller den andra såg jag i en annan artikel att en vikt-faktor utnyttjades efter utvärdering bland några fler alternativ. Vikten hamnade på cirka 0.35 vilket ungefär motsvarar dispersity för very, much (som förövrigt ligger på ungefär samma EMI båda resp. ]0,1] för kända ord). Och om det egentligen är samma sak (vilket jag fick för mig men det var inte helt lätt att säkert se i artikeln) men att vi här utnyttjar ett värde per ord (att man kan få en vikt hygglig för alla ord torde bero på att diverse ord som bl.a. very är väldigt vanliga) kan man spekulera att en alternativ beräkning än den jag gör kanske är rimligare.


Att oavsett om resp. av två ord båda verkande ex. upp i aktivitet värdera den sista mer och betraktande den första som en indikation om att den ska gå upp från sitt kontext. Det är inte alls orimligt. Samtidigt är närhet till adjektiv resp. noun kort. Och när nu flera adverb uttrycks tillsammans finns ett samband till det. De är meningsfulla för den som skriver och mer att läsa. Vidare tänker vi oss konceptet very much (som självklart är ett koncept i sig själv oavsett orden) håller jag det som lite löjligt att tänka sig att man mer logiskt resonerar om hur very påverkar much. För "verb" av typer som can, could m.m. har vi liknande man kan pröva och många gör vilka emellertid för en jämförbar vikt som funktion av WE, EMI (och BLI) rangordnar dem väl utifrån omedelbart troligare aktuell nu (med ett par från dessa tillsammans med ungefär lika många liknande ord som avviker besvärligt oförklarligt samt två som avviker p.g.a. att de samplades på väsentligt mindre data eftersom de lades till i erkänt inom ngram-recognition väldigt sent). Emellertid i snabbt-arbetsminne är upparbetat kontext med interferens mellan koncept vad som etableras fortlöpande och med viss fördröjning. Det kommer mindre mellan resp. ord oavsett adverb-adverb eller adverb-adjektiv och deras närhet motsvarande rent topologiskt mellan våra neuroner bör därför också motsvara just som de står i meningen - väldigt nära varandra - och givet det har vi heller inte just här och nu för orden möjlighet att direkt utan att bryta och fundera att ta ut deras kontextuella avstånd eller ens likhet och likhet och distans mellan dem som koncept i stabilt långtidsminne.


När vi lämnar frasen - här NP - bryts emellertid möjlighet till vissa grupper av priming effect innan verkande. Och en konvergens samlande upp aktivitets riktning gående mot koncepten slutförs. Nu är mer av tydligare arbetare prioritet som normalt. Jag menar därför att när vi för samma ord till "begrepp" likt väldigt mycket eller litet mycket handlar det mer om att de jämförs och kan påverka någon form av konvergens dimension som propageras framåt (ex. aktivitet uppåt som kan öka på efterföljande adjektiv eller kanske ett substantiv).


Dock kändes det mer osäkert - även om värdena verkande för mig för några fåtal jag testade bra så tillsvidare nöjde jag mig med lösningen trots att jag räknat med något jobbigare - hur vi bäst hanterar DOWN adverb föregripande UP adverb eller adjektiv. Den emotionella intensitet i lösningen jag valde propageras vidare: D.v.s. uttrycker jag neråt aktivitet med ett väldigt emotionellt potent-ord (tyska-ner standardiserings-arbetet till detalj-fixering, svenska-sönder) så reducerar det inte emotionell intensitet framåt utan propageras via addition som vanligt.


Medan däremot WE är vad som faktiskt kan jämföras direkt i snabbt-arbetsminne: Vi vet att det påverkar aktivitet omgående och effekt finns icke-diskriminerande oavsett annan effekt (om jag förstod artiklarna jag refererade tidigt rätt såväl som diverse annat man läst genom åren). Och om det är ner-aktivitet som förringar ditt folk eller din prestige riskerar du inte att ta medvetenhet om det utan kan ge korrekt respons tillbaka.


Variant för att reducera gjorde jag ej via negativ addition. Jag är inte säker på att det går att göra det heller. Gör vi positiv addition är det ju toppen för centraliteten för vad som motsvarande hos våra neuroner ger en fler-dimensionell form inte helt olikt normalfördelningen. Så toppen via fasta korta avstånd i snabbt arbetsminne kan för ord till ord tas upp direkt.


För less much med less pos-taggad adverb och much som adjektiv (vilket ej är den vanligaste pos-taggningen när de förekommer i noun-fraser men jag föregrep mig på det hela eftersom jag inte kom på mer "vanliga" test meningar: Så King Duncan got less much irresponsible green horses vilket gav lite udda pos-taggning) ger upparbetning additivt cirka 0.75 medan när less får reducera via WE och upparbeta EMI får vi cirka 0.5.


Men samma interferens har inte samma enkla optimerande möjligheter att reducera ord per ord (är jag något så när trygg i: Det här är ju snabbt processande). Så istället behöver vi göra något (jag tror är möjligt och kan ske i snabbt arbetsminne men som kan bygga på en mycket mer generell brutal missuppfattning om hur biologiska neuroner fungerar rörande matad aktivitet) liknande att propagera aktivitet och utlösa aktivitet p.s.s. egentligen (även om vi räknande inte behöver bry oss om det) men nu som ej ger interferens. Dock får vi också den andra mindre toppen från interferens på föregående neuron som nu kan ge interferens på den andra neuronen. Och cirka att jag tror (för att välja något som visade sig ge rimliga värden inför att senare mäta ut ev. behov av konstanter ev. som funktioner av något för att vikta in för den användningen det ska till) skattas via (1 - WE(föregående DOWN)) * WE(nuvarande UP). Första toppen motsvarar ju dess centralitet och topp precis som när de är i samma riktning. Medan den andra toppen är något så när längre som typiskt åtminstone för neuroner associerade visuell detektion vilket för vanliga ord ger ungefär samma samband (medan de för väldigt ovanliga ord ej skulle vara rimliga: Dock har vi ju ingen upparbetad WE värt namnet för dem då från första början).


Jag tror man bättre ser sådant här bättre förklarat betraktande resonerande kring aktivitet mellan neuroner framåt till interferens med olika topologiska polaritets-riktningar. Men görande den förklaringen blev det tydligt för mig att jag gärna önskade ta med de booleanska operatorer jag tror det var Max Planck som visade fanns kanske 2011 men som jag just nu inte minns har vad vi vill använda och jag inte ids slå upp. Man kan resonerande likartat utnyttjande wave-activity men jag gör aldrig det: Jag ogillar verkligen vågrörelselära. Min förklaringen i föregående stycke känns inte helt bra men den får stå som den gör så får vi se om jag kanske återvänder till. Ovanligt mycket osäkerhet rörande "refererat men icke-refererat och med tveksamt minne" gäller ju redan så...

Att skatta komplexitet för NP är svårare än ofta föreslaget

Jag skulle behöva en bättre complexity gör godtyckliga noun phrases för att balansera upparbetning av ex. emotionell intensitet mot named entity eller andra noun compounds mot slutet. Detta förslag med en mängd liknande går dock inte att använda:


"Noun Phrase Complexity (Ravid & Berman, 2010)
1. Mean length of NP in words
2. Mean number of modifier tokens
3. Mean number of modifier types
4. Mean number of subordinated lexical nouns
5. Head noun concreteness (Coltheart, 1981; Nippold, et al. 1999)"

Från: Language Proficiency and Linguistic Complexity Craig Lambert, Ph.D. December 19th 2014 Vrije Universiteit, Brussel

Feltänket är antagandet att fler av resp. ökar komplexitet men det stämmer inte. Har vi en modifier av adjektiv-typ modifierande noun och till den lägger en modifier varande adverb modifierande adjektiv gäller att vi nu har en mening lättare att processa. Går vi ner i åldrarna hos barn (men inte uteslutande bedömt från vad känt från studier där) kan rent av adverb föregripande adjektiv modifierande den varan förutsättning för att förstå och klara ut adjektivet.


Av samma anledning är längden av NP i ord ej tillförlitlig att använda. Fler ord kan öka komplexitet men kan också minska ord för såväl tillägg av adverb, adjektiv och noun (noun berördes lite längre fram medan jag utelämnande adjektiv vara tämligen självklart: Direkt nära adjektiv kan vara förutsättning för att efterföljande noun compound alls kan tolkas medan tidigt evaluativt-adjektiv kan vara motivationen som gör att vi överhuvudtaget läser resten av meningen).


Vidare finns chunks intränade till välkända ofta sedda koncept i sig själv som ex. Carl Bildt eller Hans Husman är identifikationen av detta som chunk effektivt och kommer med lägre komplexitet för åtminstone vissa former av adjektiv och föregripande noun ej del av named entity helt enkelt därför att det inte blir förvirrat eller meningslöst hur de påverkar jämfört med om vi istället anger med säg efternamn och läsaren p.g.a. annan person nyligen förekommande i nyheter med samma namn behöver hålla divergent representation uppe för båda när han går framåt.


Av samma anledning är längden på orden - om än ibland - inte alltid heller bra för att skatta komplexitet. Förutom en del rent visuella egenskaper jag känner är korrekt att utelämna (men är heller inte vad jag någonsin betraktat i detalj utanför titlar, abstract, och taggar för journal-artiklar, news-artiklar och blog-postningar) eftersom vi nu ändå måste flytta ögonen eller huvudet förr eller senare (och idag med html-innehåll känns det inte alltid självklart att man kan skatta bra här under förutsättning att man endast ska ta hänsyn till text utan formatering).


Och tämligen spekulativt om propagerar vikt från adjektiv med indikerad kanske högre komplexitet från sannolikhet, idf, diskriminerbarhet m.fl. mer eller mindre jämförbara mått som kan kombineras samman för att uttrycka hur vana vid är vid en term resp. hur sannolikt den i sig själv är marked förekommande i ett dokument (very förekommande i många kontext, dokument, meningar är föga marked och kan ha viss inflation medan en udda term kan märkas ut mer men vara dyrare att processa) är det tänkbart att den kostnaden givet emotionell intensitet hos termen gör ett längre noun-compound lättare att processa därför att det blir emotionellt intensivt och spännande istället för väldigt tråkigt.


Vidare anknytande till vad jag skrev i Ej säkert att engelskan har ett positivt bias såg jag för ett par timmar sedan gående igenom vad publicerat i hopp om att slippa få ett överdrivet antal lingvistiska studier gjorda av lingvistiker mer önskande från andra områden faktiskt men också att jag hitta en del bra från dom också jag inte redan sett samma studie gjord förr av tio andra (lingvistik är låg-budget i forskning jämfört med ex. medicinsk grundforskning så när man rör sig mer i lingvistik i deras område är i min erfarenhet kvaliteten såväl som unikheten riktigt bra mycket bättre) en artikel intressant åtminstone i problemformuleringen där man bl.a. pekade på att recall av vissa former av koncept gynnas av konceptet är välkänt för oss (uppbearbetning till ungefär som frequency effect m.fl. likartade företeelser) medan diskriminerbarhet och att addera tid på konceptet kan gynnas av oväntade slumpmässiga kombinationer av bokstäver (minns jag rätt meningsfulla ljud). Det kändes tilltalande att någon mer noterat problematiken även om jag inte såg någon lösning där.


Och om vi har två adverb efter varandra fyllande samma funktioner gäller ibland att de mer än ska tolkas tillsammans också är en ofta förekommande kombination vi bäst ser som ett koncept i sig. Dels därför att vi kanske kan få korrektare värden genom att erkänna den som en gemensam koncept (jämför med Hans Husman istället för Hans + Husman) vidare relevant för komplexitet därför att det är möjligt att dessa är snabbare att processa än resp. ord var för sig om de ej konvergerar till ett gemensamt koncept.


Rörande ord med prefix gäller trots många studier demonstrerande korrelation rörande olika frekvenser för prefix, själva bas-konceptet, resp. ev. form på slutet (ex. ir + responsib + able eller som jag föredrar att skriva dem ir + responsible + able om nu responsible är begreppet närmast centralitet för besläktade koncept och om inte vad som nu visar sig vara det) i och för sig demonstrerande argument för eller emot olika idéer om hur hjärnan hanterar dessa koncept (ex. skattande vikter för ord vi aldrig tidigare sett men ändå förstår därför att vi ex. mått responsible tidigare om än irresponsible) att samband rörande frekvens ej på vettig nivå (med något jag prövade) approximerar frekvensen för hela ordet från base (när dessa faktiskt ej är ovanliga och trovärdiga värden finns). Approximationerna går att få mycket bättre inte överdrivet svårt men just frekvensen räcker inte: Men inte ens mycket bättre känns dom i all ärlighet bra i annan mening än jämfört med när beräknande endast från frekvenserna. Detta endast jämförande prefix + base d.v.s. utan att blanda in koncept som också varierade på slutet. Text längd gav heller inte särskilt bra approximationer.


Givetvis kan man införa en super-operator inkluderande bl.a. not såväl som alla prefix som praktiskt för en tillräckligt andel av ord de används för (och där antonym finns resp. om inte har kontrollerats förhand) vilket möjligen gör det enklare att approximera hur vikter för base ska modifieras (eller alternativt tvärtom gör det mycket svårare: Jag vet inte säkert).


Praktiskt tror jag emellertid att det tänkbart kommer ner till att dom den relevanta motivations-drivande vikten för base är tillräckligt hög kommer komplexitet som skattat för hela ordet skapa praktiskt större intensitet än endast base har: D.v.s. i någon mening att ordet har lägre komplexitet därför att det känns viktigare, intressantare, roligare o.s.v. att läsa. Det är fel att kalla sådana lösningar själv-plågande men jag ger visst erkännande till att det kanske felaktigt kan upplevas så att implementera dem och väntar med att göra dem innan en hel del annat prövats ty för att detta praktiskt ska gå är man direkt i en multidimensionell värd där man i värsta fall också kan behöva ta hänsyn till similarity (ex. har vi läst så långt som till koncept i tycks det troligt att om det har viss rimlig likhet med andra tidigare koncept i allmänhet krångliga och tråkiga om än mindre så i vissa ämnen att sådan kostnad ej avgör negativt: Men jag väldigt mycket så hoppas att det visar sig korrekt när jag skriver att jag absolut inte räknar med att behöva göra en sådan lösning).


Det låter som jag lärt mig en massa här och delvis stämmer det. Men det finns också alltid en viss risk att tänka för komplext. Samtidigt har jag åtminstone några stabila indikationer på att det svårt att komma undan med de typer av enklare lösningar man hellre skulle önska använda.


Energi att lägga på att skatta komplexitet över frasen resp. per ord är dock när rationellt driven vad anpassas från vad man tänker sig göra. Jag har mycket bra viktsystem potenta i projektioner från bag-of-word och nätverk av koncept, resp. redan för vissa kombinationer under parsning mellan olika delar av meningen som jag önskar ta längre. Det är tråkigt att förstöra ner dom värdena när många fler olika koncept av varierade sorter (olika adverb-typer, adjektiv-typer och "för-noun") ska kombineras innan de får verka på sista NN-konvergensen eller konvergenserna. Ofta när jag nu läst studier från den lingvistiska kulturen saknas en bra praktisk uppgift att verifiera teorin mot istället räknar man lite fram och tillbaka ofta på hand-markerat data eller tittar om man får liknande resultat på annat data som man fick på hand-pos-markerat data vilket inte direkt är trovärdigt får någon bredare mer krävande användning än kanske just träna en algoritm av deras typ på en begränsad mängd pos-lablat data. Jag såg ex. en studie som argumenterade för att modifiera intensitet av ett adverb verkande på ett adjektiv (av en särskild grupp de också infört: ev. kallad strong) med en multiplikativ faktor av 0.30. Och visst jag kan förstå att de fick 0.30 när de gick över adverben därför runt cirka 0.30 ligger för mig very såväl som most med flera vanliga när de viktats upp från bl.a. frekvens, IDF, och något till välkänt trivial mått (jag använder nu mest för att se hur andra kombinationer fungerar) och sedan normaliserats men jag tvivlar ju starkt på att 0.30 ens är i närheten av ex. ovanliga adverb förekommande i få chunk med anormal association till adjektivet. Med en praktisk domän att tillämpa det på hade man säkert uppmärksammat problematiken eftersom det där inte räcker med att hantera ett mindre antal adverb man sorterat upp i kategorierna utan att alla adverb ska hanteras.

Är "man" verkligen större än "woman"?

2015-03-26

Vi skriver normalt man and woman indikerande att man är större än kvinna precis som för ett antal liknande konstruktioner.


Frågan är nu om det egentligen verkligen stämmer. Jag lutar ganska tydligt åt att det stämmer huvudsakligen från att första och sista konceptet i en lista vi minns är jämförbart lättare att minnas (d.v.s. görande efterföljande diskussion vad som berör något jag ser som möjligt men ännu ej är visat eller vad jag tror kommer visa sig stämma: För mig handlar detta om att göra befintlig algoritm för NP-konvergens än mer kraftfull hanterande bl.a. också suffix så att låg-frekventa ord med hög-frekvent base korrekt värderas vilket jag får erkänna ej är vad jag ännu upplever direkt trivialt).


Men antar vi att första koncept-boost ej gäller i NP-fraser riktigt fullt ut har vi också möjligheten att man först kompenserar för i kontext mindre sannolikhet för woman. Därför vi kan tänkbart se wo som ett prefix till man medan man såväl indikerar manlig människa som människa. Och att pre-aktivering av man från första ordet ger woman en boost i konstruktionen praktiskt kanske närmare till att likställa det med man vilket kan argumenteras kan vara rimligt för en lång rad av mänskligt and mänskligt konstruktioner.


Tråkigt nog får jag erkänna att jag inte kan bedöma det här bra än. Åtminstone vill jag se att samma principer är funktionella för ord byggda av suffix kontra base är funktionella via jämförbar princip som ord i NP-fraser. Och just här medveten om att jag ännu inte har sådan konvergens-algoritm funktionell kontrollerade jag heller inte generell - över all kontext - sannolikhet för man resp. woman.


Rent praktiskt gäller dock att vi handhar möjlighet till konvergens för såväl base tillsammans med suffix som kombinationen i sig. Detta är inte oviktigt eller något som mer sällan har betydelse. Tvärtom har vi en mängd konstruktioner likt adverb och adjektiv med i sig låg sannolikhet vars effekt i effekt utan tvivel överstiger skattning utan hänsyn till sannolikhet för base i sig (ex. base: A i un-A-able).


Sociolingvistiken hör nu inte till det mest kraftfulla vetenskapsområdet associerat språk när det kommer till seriösa kontroller av teorier och jag har heller inte följt upp hur man där man kan ha förklarat att man föregriper kvinna heller. Men även om tanken här eventuellt stämmer innebär det inte nödvändigtvis att ett för dagens samhälle defekt bias för mannen på bekostnad av kvinnan inte finns: Snarare att fenomenet agerar därför att detta finns och kompenserar det på ett sätt som fortfarande definierat kontext utifrån mannen (ty text tidigare tenderar i min erfarenhet alltid till att definiera kontext mer än senare text: nära nog alltid).


Relaterat till övergripande gemensamma problemområdet:


Is no Santa Claus

2015-03-25

Svårare än så här behöver det inte vara:


You die or you march.
Or you die marching.


Och är det inte svårt är det bra.


Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around II

Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around II

Fortsättning till Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around.


Men redan nedan 1999 har man tycks det i den mån detta är centraliteten mer än bara ett missvisande sample glömt vad det handlar om. Glömt hur man gör det.Sjunger man det rätt på vägen till att göra det kan du möjligen bli rörd, ensidigare i känslor närmare varken positiv eller negativ, eller stoiskt men sjunger du det hela med glädje sjunger du inte rätt.


Det kan möjligen finnas en roll för den glada musiken också i detta kontext men i så fall är Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around annat än ett riktigt dåligt val. Det var inte vad den skrevs för att uttryckas. Och vad den skrevs för att uttrycka är ett mycket svårare område att prestera inom oavsett om det handlar om musik eller något annat.

Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around

Först hörd i delar i en anpassning från The Boondocks - Season 4 Episode 5: Freedom Ride or Die introducerande det moderna samhället till såväl freedomriders som tidens musik. Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around med The Freedom Singers.


Perfekt musik illustrerande vad det handlar om när åtminstone hat i commotion inte driver oss kan komma ner till för att faktiskt försöka åstadkomma förändring.


Riktad information - Exempel på Smear: Greendale Community College har kurs

2015-03-24

Eller korrektare än titel i senaste avsnittet hanterar en smear-kampanj launch med tv-reklam som kanal. Man ska generellt utan att just här övervärdera ej underskatta vad man kan lära av framgångsrika komediserier.


Metod för att se om teve via Vidbull.com är normalt att identifiera det lilla röda krysset med ungefär samma bredd som reklamen men ovanför och något till höger (ev. ibland till vänster istället) samt klicka den cirka två till tre gånger samt vid behov döda 1 - 2 nya fönster för varje klick (med lite vana tar det cirka 5 - 7 s). Därefter är den emellertid reklamfri utan irriterande små popups i filmklicket.Tidigare om smear:


Eddy Grant - War Party

Eddy Grant välkänd från Sydafrikas sista år som diktatur.


Ej säkert att engelskan har ett positivt bias

2015-03-23

Så som flera gånger presenterats i språkstudier genom åren (och om jag ej minns fel även så sent som 2014) har åtminstone som man normalt och enklare gör analys engelskan ett positivt bias: Engelska språket uttrycker oftare positiva termer och så även om man viktar med norm-värden för orden.


Emellertid om vi återvänder till traditionella idag mindre i "mer moderna skrivelser" populära markedness konceptet (snarare än teori jag tycker är att ta i för ett så av historien brett begrepp) och till det tänker hur vi reagerar på fara och risk kan vi se följande tänkbara funktion:


 • Ett större antal positiva termer - särskilt som aktuellt just nu för mig när vi är nedanför de vanligaste och betraktar antonymer med prefix-konstruktioner: ex. able och unable eller disable - är såväl vanligare i sannolikt betraktade som ord som effektivare att processa skattat från bokstäver och/eller morpheme.
 • Det gör dem effektivare att processa till en lägre kostnad för hjärna (såväl som ibland ögonen om man är trött eller infekterad i dem), enklare att minnas, läses med färre direkta läsfel och för normalt jämförbart "vanligt" språk färre mer abstrakta missuppfattningar m.m. Därav att vi har ett positivt bias i engelskan.

Men vad innebär det faktiskt att många negativa termer är mer ovanliga såväl som fonetiskt mer komplexa? De kostar mer att processa. En effekt det ofta medför om man läser text från områden där man fortfarande är ovan vid språket (d.v.s. begrepp oavsett positiva eller negativa är för dig ovanliga) är att det är arbetsamt inducerande en kraftfull känsla av dådkraft och lära sig allt om området eller säkert vanligare att det lättare tråkar ut en (och faktiskt kan man välja vilken reaktion med tämligen enkel kognitiv-träning även om den tar lite tid att få upp för nytt område - ett par månader kanske tills du lärt dig att spela för vinna genom att lära dig området).


Emellertid har ett kontext av intensitet redan satts: Genom titel, genom bilder, genom pågående discourse - Kan gälla att den intensiteten gör att vi är mycket benägna att ta kostnaden för de mer arbetsamma begrepp marked.


Givet det mer än att ta en kostnad får vi en resulterande högre aktivitet så långa initial motivation tillsammans med den motivation språket fortsatt bygger räcker för att kompensera för att bli uttråkade (och jämförbart).


Detta är en mycket bra egenskap rent allmänt därför att om risk i vår omedelbara "farliga på riktigt" kontext indikeras tar vi kostnaden för det (ger och tar smällen) oavsett egentligen hur uttråkade vi blir upp till tagande konkreta kognitiva skador p.g.a. för hög aktivitet för länge (inflammatoriska processer varande en trolig orsak till varför katastrof-situationer och oftare långvarig risk-verklighet orsakar depressioner såväl som en mängd andra psykiatriska problem).


Emellertid är information vi tar in indikerande risk har vi (ännu i alla fall: jag föreställer mig att vi nu som förr åtminstone i den moderna historien har en period av anpassning till ny verklighet för hur information når oss) benägenhet att bli motiverade till att informera oss. Det kan ex. resultera i att vi kan mycket mer än internationellt kända personer i länder under inbördeskrig havande någon så när koppling argumenterat också till ex. Sverige (som Syrien möjligen även om jag inte har informerat mig om ev. konkreta riskscenarior som realiserats åtminstone i något försteg) medan många säkert vet mycket mindre om kända personer i länder som praktiskt pågående påverkar Sverige mycket mer i konkreta mätbara såväl som realiserade risker (och man kan inte ens säga tråkigare områden här då få områden intresserar så mycket som ekonomiska nyheter med eller utan förklarade och normaliserade statistiska uppgifter argumenterat korrekta även om kontroll av och till visar på tveksamheter i kvalitet samt mer "komplext" mindre vedertagna modeller ännu oprövade medan andra mer prövade modeller kanske visar något annat).


Ännu åtminstone om något gapar högt med vapen och/eller visar upp övergrepp visuellt så reagerar vi motiverat i nära tid. Vi kan vara mer benägna att följa upp fortsatt efter indikation medan om vi lämnar det för dagen inte alls lika troligt själva tar initiativ till att informera oss nästa dag utan nå utlösande faktor som vi träffar på genom normal vana (om i övre medelåldern kanske via televisionens dagliga nyhetsprogram eller bland de yngre nedanför 30 år via diverse rykten och titlar på länkar något fått att visa för dem på Twitter). Åtminstone tror jag att verkligheten ligger åt det här hållet: Mekanismerna och motsvarande reaktioner under tänkbart jämförbart är kända men jag har inte informerat mig inom aktuell media-forskning på ett tag nu.


Resultatet blir en kompenserande faktor verkande för konkret risk. Risk indikationer är vi mer benägna att följa upp och vi aktiveras upp mer av dem. Ibland har vi (menar jag) exakt samma scenario för positiva nyheter (och möjligen har jag något personligt bias när jag så få exempel såväl som reducerande kommer till mig) där mycket oftare får tio år sedan nu tror jag folk kunde låta lura sig till det egentligen helt otroliga i området av "Nigeria-brev" (stoppande in en annan form av negativt bias här generellt kanske inte helt bra men i alla fall en helt begriplig term för alla). Överdriven kostnad i aktivitet för att informera sig såväl som av och till ge ifrån sig pengar och en massa timmar av besvär accepteras därför att det känns så positivt och bra i framtiden om man gör det (apropå den årliga påringningen av säg indier eller pakistanier i call-centre om mina föga vältränade engelsk-variant igenkänning kom något så när rätt - möjligen troligare Pakistan eller liknande land egentligen: Jag brukar ha mycket bättre telefonförbindelse till Indien än de haft något år).


Och teorin om varför positivt bias kan vara mindre än man normalt får det till är att negativa termer när vi väl läser dem oavsett nivå på själva vikten inarbetad är lite mer aktiverande. Medan argumentet för att positivt bias ev. är större är att en försvarlig andel (i antal utan hänsyn till sannolikhet för dem vilket jag ej följt upp) av dem är troligare i tråkigare sammanhang många kanske väljer att inte läsa.


RT-jämförligt? Vardagens person till person reaktioner

Slutligen låt oss göra ett praktiskt exempel. Och föreställer oss att någon vi åtminstone ytligt känner spontant går fram till oss i en välkänd miljö och säger följande:


You are very unable regarding something.

Resp.


You are very able regarding something.

En faktiskt realiserat mätbar reaktion för andra personer är antagligen troligare i det första fallet därför att vi tänkbart argumenterar emot slutsatsen ex. tydliggörande att ett problem rörande något vi fattats "ansvariga" för på arbetsplatsen egentligen orsakades av en utomstående leverantör av något slag.


Vår aktivitet orsakad av fall två kan också märkas mätbart även om ev. oftare mindre så i språk än fall ett. Intern aktivitet kan emellertid vara jämförbar eller högre och mycket möjligt minns vi händelsen lika bra eller bättre.


Det är med andra ord inte i allt riktigt samma aktivitet. Ej heller så menar jag i språk. Den jämförbara funktionen processande är vad som gör positivt språk oftare snabbare och negativt (eller marked lika väl och mer generellt) språk mer fel-benäget. Situationer med risk indikerad är vad vi kan reagera prospekterande på med divergerad aktivitet sökande ex. problem vi ej ser: Om motivationen håller för det.


Sannolikt språk generellt - såväl som positivt som ju delar egenskaper och uttryck statistiskt - är mer konvergerat språk. Aktivitet går snabbare framåt i text tagande mening och processande ord med mindre behov av att stanna upp och reflektera vad vår ärkefiende egentligen tänker sig när han predikterar att jag kommer falla acanthocephalan (negativ tolkning känns riktig men föga troligt att åtminstone jag har vikt för termen skapad från projektion utnyttjande text-corpus: Ett av och till förekommande problem möjligen ej orelaterat affix och den ev. kostnaden / aktivering de orsakar tänkbart möjliga att modifiera "base word" / "stem" med åtminstone för prefix av de typer priming-effekt är känd för resp. mer givet de normala varianterna för adjektiv och adverb såväl som noun - unable to be morphing good just yet - även om nu i allt praktiskt endast en utmaning för adjektiv och adverb: noun och verb tror jag att man svårligen ska ha problem för annat än adderande vissa särskilda egenskaper relaterat ex. pågående processer - jfr i risk-kontext att du är tydlig med när du ringer polisen att det är en pågående lynchning snarare än att mördarna gått därifrån så att de säkert kommer) istället för som vanligt artigt buga dig med underförstådda dolda faror antydda som kommande (eller vad helst oftare om ej hanterande den rena kostnaden för orden och feltolkningar de kan orsaka troligare något mer komplext kontext här).


Ev. är det kanske inte en principiell skillnad i grunden för hur vi konvergerar ord med prefix (eller troligen suffix) jämfört med hur vi hanterar ex. not eller so innan. Eller hur vi konvergerar ett adverb till ett adjektiv och det vidare till ex. ett explicit i samma fras givet noun. Eller hur vi konvergerar två noun efter varandra till ett fullständigt namn istället för ett förnamn och ett efternamn. Antingen kan vi göra chunking direkt eller så spenderar vi mer tid på (ex. för namnet) resp. ord innan. Oavsett vilket får vi argumenterat i ett perspektiv samma resultat antingen utnyttjande inlärda vikter (när personen i två-grammet är välkänd för oss) eller så propagerar vi något till namnet börjande beskrivande honom vilket är tidigt steg till att ev. lära personen (som säkert många gör samtidigt om vi skattar ex. över färska nyheter för nytt namn). Nytt namn är lite mer marked skapande lite extra prospekterande och undersökande uppmärksam aktivitet - kanske för att förstå var personen hör hemma hemma - medan vi inlärd kan fokusera på att upptäcka bra egenskaper indikerade för någon vi redan föredrar eller omvänt få bekräftat att han eller hon är den stora skitstövel vi länge förstått denne vara.


Och p.s.s. kan vi förstå verb+ed som typiskt passerad tid även om vi aldrig sett det som ord förr. Och för många ord i många kontext börjande med un+resten av ordet fungerar det ungefär som not men är inte ordet ovanligt behöver vi inte investera kostnad på att förstå det utnyttjande un med lätt chansning.


RT som area under kurvan?

För nya personer gäller spekulerar jag varande en välkänt gedigen människokännare att de flesta troligen lär sig få nya namn på "kända personer" när de lämnat skolan om inte stor risk indikeras i nyheter om dem, de gör mycket känd musik eller film gärna med publika mänskliga svagheter från privatlivet, är abnormt upplevt mäktiga och inflytelserika eller riktigt rika. Offentliga personer med kraftigare markedness och bias till kraftigare topp-aktivitet i reaktioner gäller för negativa nyheter.


Kanske lite i alla fall jämförbart med response time för enskilda personers reaktioner ex. på positiva eller negativa ord? Kraftiga reaktionstoppar på indata under kortare perioder för färre ämnen men som ändå kan bli väldigt mycket tillsammans.


Självklart: Förutom att jag ej försökt skatta ut ev. effekt här kan gälla att vi har en relativ förändring närmare av vad man löst tolkat eller funderat över utan att försökt skatta upp det i vettigt goda beräkningar. Men själva principen för markedness och weapon effect med kamrater gäller allmänt (även om det inte säkert kompenserar tillräckligt för positivt bias för att motivera någon särskild behandling jämfört med de enklare beräknings-modeller de flesta använder).

Adverben som visar upp talarens emotionella intensitet: I really don't understand

2015-03-21

Några till exempel på vad som avses med typiska koncept och den grammatiska formen:


I just know she is after him..

I absolutely deny I came to meet up with NN.

I only came to do under-age drinking.


Och jag vill tro att de typiskt ser ut ungefär som ovan i form där vi adverb tidigt i mening för att sätta sammanhang och kontext med intensiteten given innan vi når själva meddelandet.


Det är klart att man kan se den här ordklassen (ofta som mycket annat instoppad med adverb men jag vill uppleva föreställande mig dom ljudade att stark koppling till att vi "stryker under" (intonation i engelskan pratande ex. ett viktigt ord så HÄR vilket gör dem särskilda) som att de används för att göra vad som sägs trovärdigare.


Och jag kan tänka mig användandet är vanligare hos ungdomar inkl. för really. Ungdomar är ju allmänt mer upplevt affektiva såväl som en aning "egocentriska" i upplevelsen av verklighet för egna känslor jämfört med andras känslor (relaterat och orsakat av dom delar av hjärnan som förändras snabbare) vilket rent allmänt kan vara relaterat till ett allmänt mer affektivt förstärkt språk.


Från är emellertid för meningar som I really don't understand om det just är trovärdigheten man uttrycker så mycket som egentligen bara en affektiv förstärkning. Sägande något om en egen upplevelse av det såväl som bara att man ej förstår: Uttryckande betydelsen, intensiteten i upplevelsen, man vill fästa vid det såväl som kanske inducerande empati. Eller rent allmänt har som vana att uttrycka.


Jag skulle nog gissa att för den här ordklassen och ungdomar är de allmänt vanligare och huvudsakligen del av en allmän preferens att förstärka känsla och intensitet till vad man säger när och med en koppling till en själv (vad man upplever, vad man värderar, föredrar o.s.v. som uttryckt).


Och i det lär säkert ligga situationer där man säger något som kan bedömas mer eller mindre trovärdigt:Kanske också vanligare där. Men jag tror likväl att det ändå är konsekvent av att uttrycka egna känslor som en allmännare företeelse.


Bredare är ju en vanlig företeelse att vi får mer "utrymme" (oavsett om vi räknar det i längd på orden, information, emotionell intensitet) när vad vi vill uttrycka är viktigare, mer oväntat eller uttrycks under stressade omständigheter där man ser överuttrycker för att säkert göra sig förstådd (om man ska rationalisera).


Det är från det inte alls självklart att effekten av den här ordklassen (i den mån de påverkar p.s.s. som de uttrycker när det gäller text vilket vi dock återvänder till) just ökar trovärdigheten givet att viss association till det mindre predikterbara - det oväntade - kan finnas. För ungdomar är det nog egentligen inget av detta som för dessa konstruktioner är orsaken utan snarare vad som är något besläktat med det sista: Egna upplevelsen av vad relaterat en själv är lätt överställd relativt upplevelsen av hur andra upplever så att säga. Och ett visst överuttryck som om viktigt, oväntat, eller uttryckt i en stressad situation där man verkligen vill säga något kommer naturligt.


Att hantera denna lilla ordklass

Är jag ej på det klara med vad som krävs om alls något särskilt. De används ju jämförbart tror jag med att TALA så här och kanske ibland så kombinerat, och de uttrycker ofta något om den givna aktivitetsnivån emotionellt hos den som talar.


För den som HÖR så eller läser vad som really writes i chatt eller annat är en respons inkluderande aktivitet kanske ej alltid otrolig. Jag vill tänka mig att användningen ofta är sådan att den mest naturliga responsen hör till att reagera på en skattning av nivån på känslorna. Kognitiva förutsättningar hos ungdomar rörande empati är lägre än hos bara några år yngre barn (runt 12 år är den ganska god för att sedan gå ner när prefrontala cortex m.m. utvecklas mer intensivt) såväl som hos vuxna: En viss inflation i uttrycken mellan dem är ju därför att förvänta och kanske så vedertaget hos vuxna som läser eller hör uttrycken.


Inflationen bör ju p.s.s. gälla för den som talar eller korrektare sagt vara anpassad för den språkliga subkulturen.


Tänkbart praktiskt särbehandlar man dessa inte alls i skattningar av aktivitet när titlar och löpande text i motsvarande nyheter, artiklar i journaler m.m. tolkas. Medan man håller öppet för ev. särbehandling i talstreck, citat, eller analys innehåll som kommer från källor likt sociala media, forum, och kanske bloggpostningar.


Med viss risk för att visa en del hål i min vetskap om alla mer eller mindre esoteriska begrepp för olika undergrupper kan jag tänka mig att denna ordklass (eller en grupp något större) kallas emphatic adverb. Detta därför att när jag sökte på ungefär dom ord jag använda i exemplen tillsammans med adverb prövade jag att sätta dit emphatic efter att ha sett det i en snippet jag fick i resultaten. Och det visade på en kategori emphatic adverb.


Emphatic stämmer mycket väl med just att begreppen i dessa konstruktioner säger något TYDLIGT om känsloläge eller en preferens / beslut emotionellt understryken där effekt på mottagaren av information i bästa fall är empati görande känslo-situationen hos den som talar lite tydligare.


Jag vill verkligen inte föreslå att detta är besläktat med de två formerna av "sanning" i Riktad Information - Informationen och Rörelsen från språk till ibland "märkbar" social motion men viss likhet med hur något om den som talar adderas till meddelandet finns nog och kanske (jag vet inte alls för ryskan där jag inte ens som här kan föreställa mig folk talande med dessa koncept vilket jag brukar komma ganska rätt med från antar allt språk man hört genom livet) relativ intonation (oavsett riktning men avvikande från det vanligare normala).

Att räkna numeriskt med adverb intensifiers i NP-fraser II

I ett litet tillägg till Att räkna numeriskt med adverb intensifiers i NP-fraser II att nämna att man praktiskt för realistiska meningar behöver erkänna en särskild typ inkluderande såväl adverb och adjektiv agerande intensifier (och som märker ut sig rörande en del av dem vara just adverb intensifiers som även kan fungera som adjektiv men ej uteslutande så och även inkluderande vissa grupper av adjektiv).


Det är inte vad som direkt ska förvåna oss. De flesta typer som förekommer i NP-fraser är väldigt flummigt inexakta typer ens när ej är särskilt flytande in i andra av dessa i mycket styrda av tradition och vana samt viktigare just att verkan och utnyttjande av orden kan vara så glidande ej vad som försöker "överuttrycka" exakthet.


Jag tror knappast någon intresserad bör ha någon svårighet att se behovet eller skapa kategorisering resp. logik för att igenkänna dem. I princip om tänkbart intensifier från ord-kategorisering utan hänsyn meningen alls är det bara att kontrollera vad vi har framför oss (ev. med något undantag - om det inte visade sig onödigt alt. var vad som behövdes läggas till - för tänkbart först ord som adjektiv och potentiell intensifier resp. p.s.s. sista).


Vidare har vi epitet (i mening av från början noun) som indikerat i första inlägget som i princip fungerar som intensifiers. Där vi ev. beroende på kraft i större lösningar för att hantera intensitet över olika dimensioner för kontext kanske kan behöva påverka beslut för ord som exemplet med Spanish för att avgöra om det givet kontext är en intensifier eller mer av en egenskap. Den som ej propagerar eller bättre sagt utnyttjar intensitet slutgiltigt konvergerad själva NN-konceptet får antagligen ut föga av den sortens intensifiers. Men för vissa situationer tycks troligt att läsare såväl som praktiskt bedömande vad saker handlar om utnyttja stereotypiska epitet (jämför etniskt grupp i Irak rörande någon nyhet om vad helst troligt ämne för sådana nyheter just nu: Jag brukar dela in dem i kurder, iranier och ännu oklassifierade araber efter tänkbara länder när vi tittar på "Irak" om säg tio år men sådant beror tveklöst också på demokratiutveckling och generell stabilitet för resp. aktör).


Och mycket möjligt kan vi praktiskt inse beroende på vilken kontroll i delstegen man önskar - d.v.s. noterande tänkbara optimeringar - resp. om propagering av intensitet för "del-koncept" på vägen fram till sista steget för NP-frasen är intressant att vi kan se varje koncept i frasen som en intensifier d.v.s. i begrepp i av första inlägget kommer samtliga åtminstone generera "lingering" aktivitet som kan också gynna vid sidan om att störa nästa konvergens (gör man det som jag gör enligt ovan och tidigare inlägg så slipper man frågan om hur sådan aktivitet gynnas eftersom del-konvergenser tas ut noggrant som kan flyttas framåt med additiva egenskaper inkluderande också ev. gynnande lingering).


Ett mer udda ex. jag råkade ut för - helt säkert p.g.a. en direkt udda test NP-fras som försökte inkludera en massa adjektiv och adverb för att se mycket på en gång - var att decreasingly blev POS-taggad som JJ. Jag vet egentligen inte hur vanligt sådant är för normala meningar men en effekt av att ha en intensifier typ är att detta får mindre betydelse. Vi uppmärksammar att Wiktionary - mycket korrekt men illustrativt relaterat intensifier - använder begreppet manner för att förklara decreasingly (inte otroligt är decreasingly kanske normalt använd för att modifiera verb: men allt möjligt i aktuell NP-fras med kanske åtta till tio ord inkl. två NN kan förklara det):


1. In a decreasing manner.

Vi behöver konkret avvika något från hur man generellt ser på intensifiers för adverb även om åtminstone det mesta redan betraktat som intensifiers fortsatt är det. Praktiskt är vi på manner-adverb som sista efterföljande intensifiers har det heller ingen betydelse om den också kan tolkas vara intensifier bedömt endast från ordet utan sammanhang. Korrekt expansion tycks för mig att om manner adverb i sig i grundläggande normal mening indikerar att vi kommer göra något ex. snabbare eller långsammare har vi även vad vi lägger en aktivitets tolkning - speglande i någon mening - för åtminstone "upp-aktivitet". Begrepp visande på att mer händer, snabbare, mer spännande, mer dådkraftigt behöver ses som intensifiers så att de kan leverera påverkan framåt till där vi får en stabilare mening i form av kvalitet hos själva NN-konceptet längre. I den mån vi inte ser behov av att erkänna och hantera indikerande förändrings-egenskaper hos properties (annat än implicit genom att kontinuerligt följa vad som publiceras om en entitet och därmed fånga upp det): Även om jag inte vill påstå för mycket rörande vanligheten eller "korrektheten" för meningar som "a very green decreasingly ugly horse". Men givet att vi nu kan göra jämförande konstruktioner antagande något implicit annat (less, more) tycks åtminstone vettigt att vi också kan göra det för egenskapen i sig och vad som har mer av möjlighet till det är just adverben från deras ännu vanligare användning för att modifiera verb (kanske inte helt orelaterat till en diskussion för ett tag sedan om den tänkbara skillnaden mellan aktiva och passiva meningar rörande just konvergens av aktivitet till representationer).


Men i sanning mycket onödig komplexitet kan vara vad som text mot slutet ger som defekt bild. Att göra en liten intensifier typ är verkligen inte vad som kräver särskilt mycket alls om man redan kan klassifiera adjektiv och adverb. Inte svårare än att avgöra egentligen om ett adverb är en intensifier.

Att räkna numeriskt med adverb intensifiers i NP-fraser

2015-03-20

Är praktiskt inte fullt så enkelt man kan förutsätta. Viss utmaning finns först från att det ej finns (jag har ej hittat) relevanta studier på människor. Vidare genom att vi kan se att potential finns från att utnyttja faktiska egenskaper utanför resp. adverb's vikt vilka dock tänkbart har "rest- / implicita- / flummiga- sidoeffekter" (jag kom att ofta kalla det "lingering" som också ska förstås havande en avtagande egenskap som funktion vad vi enklare här kan kalla tid) utanför själva principen.


Vi tänker oss att vi har en vikt existerande per ord med mycket hög kvalitet och för flergram med också god kvalitet med tråkigt nog ej riktigt jämförbara med 1-gram (p.g.a. hur generering skedde där 1-gram fick vikta in extra ursprungliga feedback vikter vilket som sidoverkan gav två skalor utan att jag då insåg det). För adverb räcker dock alltid 1-gram utanför specialistområden som medicin.


Antar vi först att vi ej bestraffar konstruktioner likt:


very very

Är det kanske ett bra första exempel ty meningen är förväntat exakt den samma för resp. very såväl som vikt.


Tar vi nu istället:


very decreasingly

Har vi istället att very har dimension UP indikerande att det pekar på förhöjd aktivitet medan decreasingly istället har dimension DOWN indikerande minskad aktivitet.


Hur konvergerar aktiviteten och till vad? Säg att konvergens först sker per ord vilket ger oss ordets aktivitet.


Är efterföljande ord identiskt för de förenklade menings-dimensioner (UP-DOWN, POSITIVE-NEGATIVE, KNOWN-UNKNOWN) vi nöjer oss att utnyttja kan vi se dem göra en särskild konvergens tillsammans i mening av att de endast viktas samman.


Skiljer sig efterföljande åt tycks vi normalt alltid ha motsvarande ett 2-gram (när betraktade ensamma) motsvarande sista exemplet. Konvergens kommer här (föreslår jag) ske på sista adverb's mening. Förstärkande aktivitet UP verkar vid konvergens på DOWN hos decreasingly.


Vi kan när adjective införs laborera med samma lösning med en slutgiltig konvergens för dessa. Emellertid precis som gränsdragning mellan adjective och noun är tämligen flytande får vi för adjektiv förutsätta att vi inte självklart kan propagera konvergensen framåt till ev. efterföljande adjektiv (lika lite som ev. via mellan-liggande adjektiv). Vad som avses i "känslokall egenskap" (de bruna löven) eller "känslo-nära bias evaluation" (den inkompetenta, flummiga och tråkiga Maria) och emellan det blandas inte perfekt med varandra.


Och vad som avsågs när implicita- och flummiga-utmaningar föreslogs eventuellt existerande är när intensifiers även har kända dimensioner rörande evaluation som positiv och negativ resp. implicit påverkan av ex. UP från very till DOWN i decreasingly. Vi exemplifierar med det sista:


 • Förstärkning av emotionell intensitet från very verkar i princip och huvudsakligen på DOWN för decreasingly.
 • Likväl har en UP egenskap aktiverats och kommer tänkbart ha efterverkande aktivitet från sitt första uttryck därför att nedbrytning ej behöver vara så snabb som färdig när konvergens nästa ord sker (mycket från hur vi tolkar ord i tal visar att så inte är fallet genom att möjlighet att tolka för ord i dess mening från såväl bakomliggande ord som framförvarande ord).
 • Vidare kanske bakomliggande ord avfyrar igen med den lägre toppen - eller igen med först stor topp - för att möjliggöra ev. konvergenser över större avstånd. Det krävs ju för att möjliggöra flera grammatiska mönster föga (om alls) aktuella för NP-fraser men för diverse verb-konstruktioner.

Så inte orimligt får vi dessutom en parallell UP som verkar på lägre nivå. Så har vi nu säg ett adjektiv efterföljande adverb två som innebär en fullständig slut-konvergens innan noun-delarna kommer möjligen båda dessa verka eventuellt praktiskt begränsat av tröskelvärden. Samtidigt anar jag att tröskelvärden huvudsakligen berör om vi alls kan konvergera för adjektiv medan eventuellt verkande såväl svag UP tillsammans med stark DOWN tillsammans nästan oavsett aktivitet kan påverka konvergensen för adjektivet därför att både verkar och når neurongrupper aktuella för konceptet och kan styra vinklarna får vägen till konvergens.


Samma sak (och här kan det börja bli lätt komplicerat) gäller allt vi har i frasen (såväl som generellt även om nu tror jag "rekursiva" steg ex. från en fras motsvarar ett ganska duktigt avstånd reducerande ner lingering svaga aktiviteter som mycket små jämfört med samlad konvergens / samlade konvergenser).


Närheten mellan adjektiv och noun är ej oviktig och faktiskt möjliggörande förenklingar. Epitet som tenderar att få part of speech som noun behandlas (åtminstone för mig för detta) enklast utan nackdel p.s.s. som adjektiv inkluderande exempelvis:


1. Följande ex. där jag normalt (men mer sällan för väldigt långa och varierade komplexa NP-fraser direkt otroliga utanför tester ibland adjektiv) får NNP för Spanish.


[... diverse adverb och adjektiv ...] Spanish woman.

Spanish är en egenskap stabilt associerad med kvinnan vi bredare för epitet allmänt kan ha positiva eller negativa egenskaper associerade till såväl som indikationer om aktivitet upp eller ner. Vet vi ex. att en yrkesroll kommer med regelbundet obligatorisk träning kan vi tänka oss högre UP indikation för en beskriven situation där man springer runt och gör krävande saker (ex. en hinderbana för en soldat).


2. Roller såväl som titlar är ett till exempel på epitet. De skiljer sig inte särskilt i användning från föregående. Exempel kan vara statsminister eller President. Vi inser att viss utmaning finns bl.a. för King eftersom det också är ett namn. Dessbättre (vilket jag inte är säker på att man ska räkna med för alla roll-titlar även om jag ännu inte känner till något undantag):


"The title of a king.

An English and Scottish surname​, originally a nickname for someone who either acted as if he were a king or had worked in the king's household.

(UK, rail transport) King class, a class of steam locomotives used on the GWR.

Även om nickname användningen tänkbart kan ställa till med problem varierat med hur det med kontext kan avvika från antaganden om positiv och negativ.


Komplexitet och Kostnad

Att läsa långa fraser är mer komplext. Att tolka ovanliga udda ord är mer komplext. Sådant kommer med aktivitet i hjärnan men det är ej motsvarande aktivitet som vi laborerat med tidigare.


Görande tolkning av det komplexa kommer med aktivitet divergerande mer när tolkningar söks och alternativa vägar för ett ögonblick öppnas.


Detta expanderar motsvarande tidigare egenskap lingering / flummig / implicit och gör fortsatta tolkningar lite svårare i varje steg därför att det hela tiden är lite mindre tydligt hur konvergensen sker.


Låt oss anta att lingering från allt sådant ej är vad vi låter verka på dimensioner i mening av att vi räknar upp på dimensioner. Jag tror det är rimligt antagande att vi om inte rena skyddsmekanismer från det lär oss att kasta allt som ej konvergerat minst en gång i mening av en efterföljande konvergens.


Kvarstår är att skatta kostnaden för detta och beroende på om vi antar att det trycker ner faktiskt aktivitet (tråkar ner den) hur vi beräknar det.


Säg att om vi konvergerar very bad har endast en eller ett par mycket tydliga toppar att välja mellan. Övriga ev. toppar är små och mycket mindre. Komplexiteten är låg.


Säg nu att vi gått igenom en mycket komplex NP-fras med alla möjliga ovanliga ord och underliga ordningar på adverb och adjektiv. När vi når en slutkonvergens för ett adjektiv eller noun har vi nu en mängd toppar förvisso kanske mindre än den korrekta konvergensen men ej tydligt mindre. Vi behöver kanske rent av stanna upp och "tänka efter" (vad vi kan kanske kan förstå som att lingering aktivitet som givit mindre men ej brutalt mindre toppar hinner minska ner något görande toppar från det tydligare lättare att diskriminera).


Egenskaper hos respektive ord vi kan tänka oss ökar komplexitet är:


 • Antalet dimensioner av sådana typer som är nära besläktade till aktivitet. Kanske just dom tidigare diskuterade.
 • Statistiska egenskaper hos ordet indikerande om det är ovanligt.

Egenskaper gemensamt över föregående ord vi kan tänka oss påverkar komplexitet är:


 • Upparbetat antal dimensioner aktiverade lingering orsakande dispergenser vi kan jämföra med "Festinger-egenskaper" (dissonanser): D.v.s. precis innan vi når vår närmaste slutkonvergens har vi resp. UP och DOWN båda med tämligen stark lingering activity kanske ej särskilt skilda i nivå heller (eller jämförbart för POSITIVE och NEGATIVE, eller KNOWN och UNKNOWN).
 • Att ordningen på orden och valda ord givet övriga valda ord är sådana att de är ovanliga eller mer eller mindre underliga. D.v.s. vad som normalt skattas via NGRAM-modeller. Här kanske - eftersom vi nu redan antaget att vi har en första konvergens för resp. ord snarare än för kombinationer av flera ord vilket givetvis blir mer aktuellt längre fram i frasen för noun ex. för en kombination av förnamn och efternamn - lösningar tagande för varje ord hänsyn till endast det föregående ordet.

Jag vet ej att den indikerande enkla NGRAM-modellen tillför värde om man har bra viktvärden för orden. Är man dock begränsad till sannolikhet för ett kontext tror jag nog att statistik på samförekomsten ordnings-känslig tillför värde. Annars kanske det egentligen inte adderar särskilt mycket därför att den typ av realisering av komplexitet vi normalt kan förvänta annat än åtminstone tämligen (kanske mycket) sällan har mindre att göra med ordningen så mycket som med enskilda ord ovanliga som en väsentlig andel läsare ej kan förväntas direkt rätt ta ut mening av utan en extra kostnad (fallet när de är obegripliga utan att slå-upp orden vet jag inte hur man skattar in kostnaden för).


En lösning för komplexitet (ev. även om den fortsatt visar sig fungerande / lovande kanske inte tillräcklig ensam) är att för varje ord beräkna:


KOSTNAD = ( 1 - WE )

WE är ett mått som i skala och magnituder är ungefär jämförbart med EMI men som ej beräknats från projektioner av emotionella vikter till koncept från kontext de befinner sig i. WE har beräknats av hur vanligt konceptet är i kontext av innehåll av typen titlar, taggar och för forskning eller jämförbart seriösare innehåll än nyheter även abstract samt för nyheter istället för abstract innehåll vi kan jämföra med snippets. Likheten mellan abstract och "snippets" är att de båda är kontextuellt beroende från ett givet övergripande koncept eller en kombination av koncept. För artiklar presenterande forskning övergripande ämne för artikel resp. journalen, medan för snippets de koncept man matade för att extrahera sammanfattningen utifrån (d.v.s. tagande ut och förande samman innehåll relevanta runt dessa koncept). Och från innehåll publicerat med början någon gång under 1500-talet (för artiklar från JSTORE vilket faktiskt går fint att ta ut via deras utpekade lösningar utan behov av särskild access eller att det slutar med - som för ett omtalat fall - att man tar livet av sig efter att JSTORE börjat förfölja en juridiskt och kanske också utanför det). WE är därför i formen för beräkningen lik annan sannolikhetsberoende beräkning men skiljer sig tydligare i kontext och sammanhanget på datat: Och slutberäkning görs genom att skalningen i hur beräkning sker jämförbar med hur entropi beräknas.


För en grupp av adverb intensifiers summerar vi resp. (1 - WE) för att få den samlade komplexiteten. Vi betraktar först en serie bestående av endast ett adverb.


(1 - WE) kommer för detta fall vara mindre än ett. Vi därför om man som jag gör dividerar med summan av komplexiteten för att skala värdet här få en förstärkning istället för reduktion.


Låter vi summan påverka fortlöpande från vad den står på kan man tillåta sig (tänka sig / argumentera) att vi ser något som talar för att detta ej är orimligt:


 • Första och sista ordet i vilken som helst serie av ord eller flergram vi lär oss utantill minns vi lättast.
 • Funktionalitet för att hantera upparbetad "lingering" / störande aktivitet finns troligen.
 • Samtidigt gäller ju att aktivitet spenderad på resp. ord lär påverka den faktiska konvergensen för det. Kanske (mycket troligt tänker jag mig men svårt att veta säkert) del av våra mekanismer för att lära oss resp. förstärka närhet till ord vi innan ej kunde eller som var nästan "borta" från vårt minne.
 • Så för ett ord kan vi gynnas av att ordet är ovanligt. Samtidigt som jag också vill argumentera att vi också har en aktivitets-förstärkning när vi laborerar med emotionell intensitet där ord vanligare gynnas något mot EMI: Emellertid kan det för mig vara delvis hanterat i genereringen av EMI (men jag behöver följa upp hela det området bättre).
 • Medan vi störs av upparbetat ovanligt hos föregående ord.

Önskar man göra detta ännu bättre kan man börja laborera med fler vikter vilka kan indikera andra egenskaper som resulterar i större eller mindre aktivitet föregripande och därför påverkande hur mycket lingering acitivity vi får som stör konvergenserna framför. Här börjar det emellertid bli minst sagt väldigt komplicerat även om det kanske från hur jag beskrivit kanske inte framgår bra.


Resp. kan man försöka förbättra skattning av lingering utifrån risk för spreading activity d.v.s. mer eller mindre att upparbetad lingering orkar tända upp samband och kontext runt omkring sig. Detta är ett koncept när man gör det över stora dimensionsrymder - d.v.s. känner och förstår ett stort antal relationer runt resp. koncept - närmast anmärkningsvärt kraftfullt för att ta ut associativ förståelse av relaterade frågeställningar, möjliga lösningar på problem som man annars svårligen ser (som lösningar inom problemområde A från ett helt annat problemområde), tolkning av upparbetat kontext m.m. Men här ser jag dessa lösningar som riktigt ordentligt dyra jämfört med värdet även när fungerande perfekt. En förenklad föga dyr lösning tänkbar är att utnyttja min BLI-vikt (bluelight intensity) förr diskuterad i andra inlägg. Emellertid är den välfungerande huvudsakligen för koncept som har att göra med kunskapsområden, kultur-områden, geografiska regioner, personer, forskning m.m. medan adjektiv och adverb inte hör till vad som ska förväntas ge stabila BLI värden jämförbara med substantiv eller flergram pekande ut koncept (men har ej tagits bort från Bluelight kuben därför att vissa algoritmer för beräkning av BLI tillåter dem för tänkbart värde som kopplingar mellan koncept besläktade med varandra därför att de delar likhet i adjektiv-rymd: Troligen vad som skärs bort förr eller senare men det är ännu inte klart för mig om de tillför värde därför att det är mycket tidsödande att jämföra resultaten med kostnad av även för reducerad kub i värsta fall många veckor för resp. genering - Att konvergens till BLI värden är entydig med resp. utan dessa kanske pekar på att de gör något ej bara underligt men det är kanske inte en tolkning helt lätt att känna bygger på att man verkligen förstår hur sådan här multidimensionell mång-epok implementerad algoritm egentligen fungerar i detaljer).


Dessbättre finns här faktiskt en hel del forskning på människor som tycks peka på att vi för tolkning av meningar - d.v.s. ännu i snabbt-arbetsminne - ej behöver ta hänsyn till tänkbar lingering activity som ökar upp sin komplexitet via fortsatt över orden spreading activity. Vid resp. ord kan koncept aktiveras upp kort men det är ej att förvänta att dessa aktivering ger tillräcklig lingering för att väsentligt tillsammans med annan lingering av sig själva väcka upp andra koncept. Utnyttjande BLI är därför ej aktuell för mig (vilket tilltalar mig förövrigt därför att BLI ej är på samma skala för adjektiv och adverb med WE och EMI).


Slutligen (här i alla fall) kan man även införa multi-dimensionella paradigm påverkande aktivitet lingering såväl som för resp. konvergens utifrån hur multi-modal konceptet är. Exempelvis om det är tydligt visuellt såväl som ett normalt ord. Eller om det är vad vi nästan helt bara hör och aldrig ser, såväl som knappast läser som ett "vanligt" ord, eller om det som vanligt ord beskriver vad som låter (katten i trädet fräser åt fåglarna medan hunden skäller nere på marken). Det finns resultat i forskning talande för eller mot för ev. effekt. Huvudsakligen som jag vill minnas det (utan att kontrollerat det relaterat detta eller överhuvudtaget näraliggande i tiden) gäller att vad som talar för är föga aktuellt för vad vi här gör algoritmer för att efterlikna. Ej heller jämförbart om det handlar om "motoriska" ord.


Dock som tidigare åtminstone kort indikerat gäller att grova övergripande grupper av typer för adjektiv (och "noun-epitet jag anar normalt alltid är en slutkonvergens som dessa normalt används när också 1-gram) ungefär (jag tror man kan dra ner antalet till ännu grövre grupper) motsvarande de som går att se har preferenser för positionering i frasen är vad som kommer påverka. De ger avslutande konvergenser åtminstone när de växlar från en till en annan resp. går från adjektiv till adverb (medan om vi har två eller flera efter varandra är det eventuellt inte så: Jag har ej experimenterat dessa klara bra men det tycks troligt att vi ej växlar men ändå för att kunna förstå det gör någon form av konvergens p.s.s. som tidigare men ev. med något särskilt för den ändå).


När dessa slutligen propageras till vad frasen pratar om (exempelvis en person eller kanske en djurart) gäller att fler kostnader för komplexitet i all rimlighet är nödvändiga. Om dissonanser uttrycks där en propagering uttrycker något med viss preferens övergripande positivt såväl som negativt (för att ta ett ej gender-politiskt perfekt exempel: Kanske vi ser positivt värde med en kvinna från att hon är vacker men tycker att hon klagar en massa om att behöva laga mat och göra andra "traditionellt kvinnliga" arbetsuppgifter). Om vi nu hade samlat egenskaper uttryckta med tillhörande indikationer som ex. positivt och negativt är det argumenterat ej ett problem men om vi som här propagerar intensitet som indirekt kommer från adverb intensifiers är det när vi också samlat endast vill ha ett mått på intensitet ej självklart att resp. dimension ska adderas eller ens komma utan kostnad på det slutliga uttrycket. Detta är dock en minst sagt komplex fråga som jag tror normalt mycket styrs av hur vi tänker oss använda måttet. Och önskar vi bara efterlikna hjärnan krävs en del mindre säkra antaganden om hur detta fungerar vilka åtminstone till stora delar också tror jag styrs av hur vi antar att aktiviteten ska användas d.v.s. propagerar vidare "uppåt" i hierarki till sammanhang (det kanske ej är aktivitet relevanta att hon lagar mat därför att mannen i exemplet ej antar att hon kommer stanna kvar och laga mat eller ens kommer medverka till att det är möjligt därför att han "vet" att vackra kvinnor aldrig är bra på att laga mat annat än på teve där han tror att fula kvinnor eller manliga kokar hjälper till när kameran inte är på).


Fotnot: Varför är Hans inte alltid lika föredömligt gender-politiskt korrekt numera när han gör exempel?

Svaret är inte så enkelt att jag inte upplevt mig få tillräcklig positiv feedback tillbaka från det ex. via trevliga möten med kvinnor som attraheras av det. Utan faktiskt har det mer med annat att göra (också). Även om nu annan påverkan säkert mer än väl kan kompenseras via reward learning belönande mig när jag är gender-politiskt korrekt.


Jag har börjat så smått förbereda för QA-arbeta och komplettera diverse relaterat stereotyper kring könen vilket möjligen förklarar varför jag nu av och till börjat gå ifrån gender-politiskt korrekta exempel till mer av relaterat kvinnoförtryck eller vad man ska kalla det. Att sådant arbete när det görs mer intensivt för större frågor än dessa (större i mening att de kan vara mer främmande för en: Kvinnligt och manligt har vi ju alla viss erfarenhet av medan andra stereotyp-områden kan vara helt främmande för ens egna kultur) kan tydligt märkas på en och jag tror det samma gäller men mindre märkbart områden mer hemmavana för en. Det demonstrerar indirekt tror jag också hur övergripande kontext i en kultur konkret fortsatt påverkar resp. individ.


Jag märker ex. fortfarande viss påverkan av ett par områden jag gick över noggrant under ett par månader med några timmar per vecka. Propaganda, fördomar m.m. påverkar när man väljer att ta perspektiv från dem och fodrar bäst att vi är medvetna om det. Och det är i särklass det mest osmakliga i allt relaterat detta analyssystem relaterat manuellt arbete runt dess vetande. Även i allt väsentligt perfekt moraliskt såväl som i vetande preferenser man haft får viss störning ibland efter det gjorts: Jag förväntar mig att det ska reduceras helt bort med tiden men det irriterar mig. Också testbart efter att man själv ej märker det för att senare kontrollera för "lingering" påverkan ändå via implicita tester av attityder vilka jag har tror jag tillräcklig generell statistik från studier människor samlat såväl kunskap om för att ta fram (om jag ids). P.s.s. påverkas vi självklart av det urval nyheter vi ser dagligen. Är en mindre grupp problematisk dominerande ex. alla nyheter från de arabiskt dominerande kulturområdena påverkar de oss generellt med bias för hela kulturerna oavsett ev. andra sidor vi ej ser eller märker och det oavsett om vi själva märker det eller inte (att "enkelt" om man kan det visa med samma implicita tester av attityder).