Att räkna numeriskt med adverb intensifiers i NP-fraser II

2015-03-21

I ett litet tillägg till Att räkna numeriskt med adverb intensifiers i NP-fraser II att nämna att man praktiskt för realistiska meningar behöver erkänna en särskild typ inkluderande såväl adverb och adjektiv agerande intensifier (och som märker ut sig rörande en del av dem vara just adverb intensifiers som även kan fungera som adjektiv men ej uteslutande så och även inkluderande vissa grupper av adjektiv).


Det är inte vad som direkt ska förvåna oss. De flesta typer som förekommer i NP-fraser är väldigt flummigt inexakta typer ens när ej är särskilt flytande in i andra av dessa i mycket styrda av tradition och vana samt viktigare just att verkan och utnyttjande av orden kan vara så glidande ej vad som försöker "överuttrycka" exakthet.


Jag tror knappast någon intresserad bör ha någon svårighet att se behovet eller skapa kategorisering resp. logik för att igenkänna dem. I princip om tänkbart intensifier från ord-kategorisering utan hänsyn meningen alls är det bara att kontrollera vad vi har framför oss (ev. med något undantag - om det inte visade sig onödigt alt. var vad som behövdes läggas till - för tänkbart först ord som adjektiv och potentiell intensifier resp. p.s.s. sista).


Vidare har vi epitet (i mening av från början noun) som indikerat i första inlägget som i princip fungerar som intensifiers. Där vi ev. beroende på kraft i större lösningar för att hantera intensitet över olika dimensioner för kontext kanske kan behöva påverka beslut för ord som exemplet med Spanish för att avgöra om det givet kontext är en intensifier eller mer av en egenskap. Den som ej propagerar eller bättre sagt utnyttjar intensitet slutgiltigt konvergerad själva NN-konceptet får antagligen ut föga av den sortens intensifiers. Men för vissa situationer tycks troligt att läsare såväl som praktiskt bedömande vad saker handlar om utnyttja stereotypiska epitet (jämför etniskt grupp i Irak rörande någon nyhet om vad helst troligt ämne för sådana nyheter just nu: Jag brukar dela in dem i kurder, iranier och ännu oklassifierade araber efter tänkbara länder när vi tittar på "Irak" om säg tio år men sådant beror tveklöst också på demokratiutveckling och generell stabilitet för resp. aktör).


Och mycket möjligt kan vi praktiskt inse beroende på vilken kontroll i delstegen man önskar - d.v.s. noterande tänkbara optimeringar - resp. om propagering av intensitet för "del-koncept" på vägen fram till sista steget för NP-frasen är intressant att vi kan se varje koncept i frasen som en intensifier d.v.s. i begrepp i av första inlägget kommer samtliga åtminstone generera "lingering" aktivitet som kan också gynna vid sidan om att störa nästa konvergens (gör man det som jag gör enligt ovan och tidigare inlägg så slipper man frågan om hur sådan aktivitet gynnas eftersom del-konvergenser tas ut noggrant som kan flyttas framåt med additiva egenskaper inkluderande också ev. gynnande lingering).


Ett mer udda ex. jag råkade ut för - helt säkert p.g.a. en direkt udda test NP-fras som försökte inkludera en massa adjektiv och adverb för att se mycket på en gång - var att decreasingly blev POS-taggad som JJ. Jag vet egentligen inte hur vanligt sådant är för normala meningar men en effekt av att ha en intensifier typ är att detta får mindre betydelse. Vi uppmärksammar att Wiktionary - mycket korrekt men illustrativt relaterat intensifier - använder begreppet manner för att förklara decreasingly (inte otroligt är decreasingly kanske normalt använd för att modifiera verb: men allt möjligt i aktuell NP-fras med kanske åtta till tio ord inkl. två NN kan förklara det):


1. In a decreasing manner.

Vi behöver konkret avvika något från hur man generellt ser på intensifiers för adverb även om åtminstone det mesta redan betraktat som intensifiers fortsatt är det. Praktiskt är vi på manner-adverb som sista efterföljande intensifiers har det heller ingen betydelse om den också kan tolkas vara intensifier bedömt endast från ordet utan sammanhang. Korrekt expansion tycks för mig att om manner adverb i sig i grundläggande normal mening indikerar att vi kommer göra något ex. snabbare eller långsammare har vi även vad vi lägger en aktivitets tolkning - speglande i någon mening - för åtminstone "upp-aktivitet". Begrepp visande på att mer händer, snabbare, mer spännande, mer dådkraftigt behöver ses som intensifiers så att de kan leverera påverkan framåt till där vi får en stabilare mening i form av kvalitet hos själva NN-konceptet längre. I den mån vi inte ser behov av att erkänna och hantera indikerande förändrings-egenskaper hos properties (annat än implicit genom att kontinuerligt följa vad som publiceras om en entitet och därmed fånga upp det): Även om jag inte vill påstå för mycket rörande vanligheten eller "korrektheten" för meningar som "a very green decreasingly ugly horse". Men givet att vi nu kan göra jämförande konstruktioner antagande något implicit annat (less, more) tycks åtminstone vettigt att vi också kan göra det för egenskapen i sig och vad som har mer av möjlighet till det är just adverben från deras ännu vanligare användning för att modifiera verb (kanske inte helt orelaterat till en diskussion för ett tag sedan om den tänkbara skillnaden mellan aktiva och passiva meningar rörande just konvergens av aktivitet till representationer).


Men i sanning mycket onödig komplexitet kan vara vad som text mot slutet ger som defekt bild. Att göra en liten intensifier typ är verkligen inte vad som kräver särskilt mycket alls om man redan kan klassifiera adjektiv och adverb. Inte svårare än att avgöra egentligen om ett adverb är en intensifier.