Ryssland förklarar vilka som betyder något i Norden (det är ej Danmark, Finland och Norge var för sig eller tillsammans)

2015-05-31

Ryssland har 2015 var en ständigt återkommande glädje när de visar vilka som egentligen betyder något i ett för Ryssland (avspeglande vad som är normalt också för fler vilka ej varit i en situation där dess allvar fodrar korrekthet) viktigt sammanhang.


Jag tror svenskarna idag går från ett försiktigt leende ännu aktivt efter Rysslands prestigefulla särskilda - närmast unika - kreativa komiska skapelse om Sverige - Riktad information - Exempel: Välgjord och kul rysk musikalisk tolkning av det svenska försvaret - till att bli riktigt pro-ryska. Ty från Norden har i symbol-handling 14 politiker fått sina möjligheter att resa in i Ryssland begränsade. Och av dom kommer åtta från Sverige.Så hur viktigt är Sverige i Norden? Så här viktiga är Sverige:


8 / 14 == 4 / 7 == 2 / 3.5

Hur viktiga är alla andra nordiska länder?


6 / 14 == 3 / 7 == 1.5 / 3.5

D.v.s. resten av alla nordiska länder är tillsammans 1/7 mindre viktiga än vad Sverige ensamt är.


Riktig prestige därför att det är erkännande i verkligt viktiga verkliga sammanhang är sällsynta i det nu under ett par årtionden tråkigare Europa. Detta är därför ett fint tillfälle att få en tillförlitlig utomstående bild av vilka som är The Big Dog i Norden.


Ryssland: Stort tack för er ärlighet och korrekthet! Vi får hoppas att övriga nordiska länder klarar att vara lika ärliga som ni är korrekt lär sig ett och annat från det här så att de vet vem de ska höra upp på innan de springer iväg pratande om sitt lokala små-strunt i EU varande så försvinnande lite av det gemensamma Nordiska de alls kan se från sig själva.


Sedan om man vill beräkna en mindre säkert korrekt skattning men fångande något av en högre övre gräns på Sverige betydelse jämfört med små-dansken, finnarna o.s.v. Kan man ju anta att Ryssland vägde in att många i Finland kulturellt står nära Sverige. Så kanske ska en av Finlands antal över till Sverige? Och klagar Danmark inte ständigt på de två svenska vakttornen? Är det möjligen 1/2 av deras antal som ska över till Sverige?


(9 + 0.5) / 14 == (18 + 1) / 28 == 19 / 28 =[Ungefär lika med]= 5/7

Medan resten av Norden blir:


3/7 - 1/7 == 2/7 =[Ungefär lika med]= Ingenting / Null / 0 jämfört med Sverige

Vem hade trott att Sverige skulle firats samma år med en till lika potent prestigefull hyllning av Ryssland?

Att minnas vad glömt och hur falska detaljer introduceras

Komplettering: Poängen som jag missade att föra in i slutet är att kanske är threshold delvis individuellt lärt för seriellt relaterade minnen / eller detaljer i vad vi uppfattar som ett minne. Och ev. är vad vi kan lära om oss att acceptera en lägre nivå för förande "tillbaka" minnen glömda men då också accepterande en högre risk att diverse högst meningsfullt upplevt data som ej tycks orimligt alls egentligen men som aldrig var aktuellt också dyker upp.


Jag kan inte bedöma hur troligt riktigt som uttryckt i nyheten eller hur meningsfull forskningen egentligen är rörande:Åtminstone inte utan att läsa mer vilket jag antagligen inte gör just nu i alla fall innan jag sett mer gjort tidigare här eller mer gjort i framtiden.


Först trodde jag emellertid att man gjort något annat. Tagit upp minnen som lokalt passerats antingen bort eller som förändrats till instabilitet, tabbade delar eller delar som förändrats (så som detaljer i en scen) jämfört med hur det såg ut först menat.


Minnen rörande sådant tycks tendera att förändras. En komponent tycks ev. vara en form av komprimering. En viss meningsfullhet bedömt från lokala kontextuella faktorer upplevelse och tolkning när aktuellt, senare utnyttjat, respektive meningsfullhet från globala faktorer så som generell emotionell intensitet kan inverka. Är vi lågt i sådant kan vi tappa detaljer. Intressant nog tycks det som att vi är högt åtminstone i det senare kan det påverka hur troligt förändring i processen hamnar när vi tolkar / minns annorlunda från hur vi först lagrade och tog fram minnet.


Att ta fram tappade minnen i denna process kan vara möjligt. Det är tänkbart att en del detaljer går att få fram som annars ej kommer fram längre kvarstår i form uttryckt inlärda men att "densiteten" / "hur intensiva kopplingarna i formen är" / "krav på att vara över en viss 'nivå' / vara 'mer' än något annat som säger motsatsen för att minnas ensamt eller konkurrerande det som säger det motsatta i minnet' m.fl. sätt vi kan uttrycka förändringar man kanske lika bra uttrycker med en visuell jämförelser med att de försvinner bort i otydlighet och brus.


Men det finns antagligen viss meningsfullhet i den nivå som vi normalt arbetar på vad vi kan se och ej kan se. Nivån på - utnyttjande jämförelse med bilder igen - krav förändrad varians i formen för att vi ska acceptera det som skillnad vi tror är tillförlitligt minne kan tänkbart (spekulativt) dessutom förändras när vi åldras.


Tänkbart kommer högre ålder med att vi naturligt en högre brus-faktor (form lagras i minne med mindre tydlig förändring i varians på formen av minnet jämfört med omgivningen). Innebärande att vi samtidigt lär oss en annan nivå naturlig för att särskilja minnen. Därmed blir implicit minnen lagrade från perioder längre tillbaka i livet när den naturliga brus-nivån var lägre annorlunda: Form tycks enormt tydlig ledande till den kanske felaktiga tolkningen att man minns mer och tydliga från historien.


Det är bara det att stämmer hypotesen här så minns man kanske mer av sådan form - förutom form man alltid mindes lätt från en händelse - aldrig mindes. Därför att det ligger över den threshold som högre brusfaktor från idag normala minnen man lagrar men som kan ligga ordentligt under threshold på minnen från samma händelse man förr också mindes.


Är det också riktiga minnen? Jag tror inte de behöver vara det. Jag tror de naturligt stämmer i det triviala in i händelser de är nära stående i rent topologisk mening (och därmed just relaterade händelsen som sådan). Och jag tror de - närmast ev. ett krav för att de alls ska gå att upplevas att man minns - stämmer väl in med diverse enkla globala samband man lärt sig över livet som normalt för allt fungerar. Person X brukar göra Y. En ko gör typiskt Z. Så här såg hus, trädgård m.m. typiskt ut vid plats G när jag var barn. O.s.v.


Kan man enkelt testa den här hypotesen utan avancerad utrustning? Nej jag tror egentligen inte det. Men jag har kunnat konstatera att förslag på vad som kanske kan ha skett i form av serier av relaterade frågor ej direkt uttryckande komponent U ej vid tillfälle Z till äldre något år senare (efter man närmast slutat att artigt sitta och lyssna på äldres minnen som de är brutalt roade av mer än vad som just är artigt förväntat därför att jag inte längre är särskilt / onormalt intresserad av området minnen) kan komma tillbaka som (mycket troligt) falskt minne och med viss typiskt för hjärnan kreativ association vidare (som vi kan se som en funktionalitet besläktad med komprimering och effektivitet utnyttjande globala samband för normalt för att minnas mer än vad just lokalt minne egentligen säger: Lokala minnen är ju i någon mening information vi kan lära oss äta, jaga, undvika fara från bättre och kanske är den mest effektiva representationen av dem historiskt att föra in en del globala komponenter vi lärt som normala rörande sådant även om de kanske aldrig inträffade just där och då i verkligheten).


Egentligen om riktigt kan jag inte inse att inte samma sak gäller för yngre åldrar: Bara mindre sannolikt.


Och kanske återskapar vi delvis skadade mönster något besläktat med detta. Fyllande i vad som saknas så att säga så att det i sin helhet blir meningsfullt även om man inte säkert vet om detaljer ifyllda inträffade eller inte. Kanske blir det också oftast rätt.


Att vi framöver tittar närmare på hur man gör sådant tvivlar jag på blir aktuellt. Medveten om möjligheten till att detta kan ske tror jag dock är mycket sund att ha.

Toppdomän .MIL ni läcker information krävande särskilda rättigheter rollstyrda i den militära-organisationen via Google

2015-05-28

Jag har dock ej sett något kritiskt alls. Och jag söker -MIL regelbundet efter gamla forsknings-artiklar. Men sund sak för alla att se över.


Exemplet jag såg var heller ej via Google cash av sidan utan snippet.


För fallet förstår jag det vidare från tidigare erfarenhet av information relaterat standard för att uttrycka händelser att klassifiserade sidor på lägre nivå än denna ej indexeras sökmotor om de följer direktiv. Men jag tog bort lite från sidan än då. Lär väl inte göra någon skillnad: Vad man kontrollerar för allt.Om ändradfe rättigheter internet-access - vilket jag bedömer kanske är fallet ev. för subset av struktur (och om så vilket jag tror kan vara fallet är det möjligt ej riskabel information: Men ej heller bra givet alla webbservrar - väldigt många faktiskt: Bra sak att se över kanske) - kan förändring mot Google pushas till dem så att de ej behöver återvända och uppdratera naturligt spindlande.


Med vänliga hälsningar för allt bra material i DTIC.mil (ej relaterat detta problem varande just publik publicering av miltiärt finansierad forskning m.m. från längre tid).

Murong Xuecun: En sällsynt förmåga kanske med ett stort värde ännu ej skapat

Kultur och kunskap när kombinerat med vad jag tror är naturlig fallenhet kan när personen klarar att uttrycka och gör det dokumenterad vetskap symboler och kulturer högre. Mer så de vetenskapsområden vars kultur gärna tolkar och förstår symboler och språk utan dom statistiska verktygen (delar av sociologinm psykologin, lingvistiken bl.a.) -förutom när man märker fallenheten naturligt hos någon.

Och inte alls att det är subjektivt. Det är vetskap som när bra är vad man kan ta och använda. Om defekt är den ej användbar. Det kan ge utgångspunkter statistiska kunskapsbaser och balanseringar mellan dimensioner kan snabbas upp oerhört från därför man har goda start punkter att börja från. Språk och kultur är gigantiskt: Men ska man se det viktiga behöver man låta algoritmerna börja bra: Börja dåligt går också ofta nog men tar längre tid. Och ibland därför att kultur är så stort pekas utgångspunkter och delar som annars missas. Kanske bara därför att grund-förståelse om dem helt saknas därför att det missats.

Förmåga här god nog - åtminstone vad man kan se från skriftspråk läsbart under senare 1900-talet från 1960-talet och fram till idag - är sällsynt.

Att klara att ta det till systematiskt kunskap världen kan förstå sig själv bättre från är än mer sällsynt. Ytterst ännu ovanligare är när det också kommer med det statistiska analysintresset såväl som intresse och motivation att pröva det på världen. Vi har något av detta i Osgood (och jag minns i övrigt inte nu i alla fall om jag i övrigt någonsin mött det annars):

 • Först skapande den stora metoden så omdanande för så många forskningsområden språk och psykologi styrande årtionden för att lära om språket bara som praktiskt verktyg: Semantic differential. Men även introducerande matematik och seriös mätning som metod.
 • Byggande vidare från data han själv mätte direkt på människor till ett antal teorier med värde än idag.
 • flera metoder som helt tappat varje poäng idag inriktade på hur man bäst manuellt ska strukturera uttryck med verb i centrum manuellt - typiskt läsande vad Sovjetunionen säger eller vad media runt om i värden säger om dem - för att det sedan ska kunna tas vidare till annan analys (Ex. Sovjetunionen ilsken skrämmer Egypten. Sovjetunionen är ilsken. Sovjetunionen skrämmer Egypten. Stort på 50- och 60-talet och lite framåt. Men bare minimum idag), Likväl viktigt då. Precis som förståelse av kultur är det idag för Kina.
 • Och så START och SALT-1 vilket var okänt för mig tills nyligen när jag såg att jag hade information relaterat det förra veckan jag ej innan visste att jag hade (jag har riktigt stora mängder av vad som publicerat i forskning, politik m.m.). Och jag har ej gått igenom det i detalj men det tycks konkret engagerad här skapande värde med en roll från vetenskapen. Skapande ramverk och modell för hur man nedrustar kärnvapen: Etablera förtroende samt diverse mer direkt detaljerat koncept motsvarande normalt hur man mäter och tänker för attityder mätande dem. Och samma år han dör ges första nedrustningen med START-1.

Krävande tror jag säkert men värde och belöning i arbetet fanns säkert. Dessutom var Kalla kriget ej en stabil balans. Risk för oerhört våld fanns. Behovet fanns. Han såg en möjlighet att minska risk med ett värde från sitt område. Risken var noll. Det gav värde.


Kina är viktigt: För folket i Kina och för oss - Tungt viktigt

Kanske utvecklar sig saker bra. Eller är det tvärtom. Att veta säkert är ej möjligt.

För tungt kritiska kinesiska kulturen - Kultur: i en allmän mening av offentligt samhällsspråk gemensamt - är än mer scarce än engelskan. Och ej i brist på att pengar försöks på det många gånger genom åren. Och ej just den här talangen heller (men väl för de senare och mer systematiska ej födda och formade av den givande bias från i den). Kanske startas ett säkert ej billigt projekt varje till var tredje år relaterat militärt finansierad forskning inom NATO åtminstone för de segment en bit bakåt jag tittade igenom (där data finns bättre). Resp. att jag ser dem kommande från kortare delat data från Department of Defense, US, ex. Jag tror säkert att de får mycket värde av dom studierna men jag har ännu ej sett just det särskilda saknat (bedömt från resultat av sådana studier jag har: Och jag har ganska mycket men ej sista åren även om jag har mycket god kunskap om viktiga "kulturbärare" vetenskapligt tänkande från deras övriga arbeten ex. Wordnet och såväl Verbnet som fler datakoncept verb (med tidig stimulans bl.a. mot Palmer rörande verb i en enklare tidigare strukturering), The Specialist (idag förvaltad öppet enkelt delad av National Institute of Health) diskuterades, och om jag ej missminner mig eller förr tof el på något LCS (som tänkbart är lite mer hype idag), ramverk och teori eventhantering (d.v.s. verbnära) gjort av DoD medarbetare Schank med (och fler tar regelbunden ersättning om jag minns rätt bl.a. i den vetenskapliga "styrelsen" - gruppen - för finansiering av forskning vilket utan tvivel om jag minns rätt på person var ett bra val för språk-vetenskapen Dorr)
såväl som Palmer med Verbbet, Osgood o.s.v. Finns ett koncept med värde gjort - en teori och ett tänkande - har det åtminstone prövats några gånger med finansierad forskning. Och ofta har det givit oss alla bra saker: Ex. Wordnet, , såväl som fler lingvistiskt mycket använda koncept även om jag ej sett att det är allmänt vetande uttryckt senare än kanske 1980-tal.


Ändå är det inte vad vi ser värde saknat av här. Ovan är vi väldigt nära och direkt i dataanalysen och tolkande text. Bra genomgångar av dom kinesiska kulturkoncepten med just den särskilda förmåga är få men vi är ej helt på noll alls. Så ett par exempel kan visa mer av vad saknat.


Svensk skapelse: Tidig strukturering av kinesiska tecken från tidigare delen av 1900-talet med mening i skilda polariteter och användningsfall

"Olav Bertil Anderson
Kinesisk-svensk ordbok
för
nybörjarundervisningen
Lund
1956 - 1960"

Lund 1956

En av de starkaste systematiska skapelser jag har gjordes av en svensk tidigare under 1900-talet. Minns jag rätt gjordes huvudsakligen nere på plats Kina antingen åren under en lugn period - ändå med konflikt starkt varnad men valde att åka - och fastnade några år där och saker gick ej helt som planerat vad som skulle besökas o.s.v. Men resultatet blev bättre än fan allt jag sett här för symbol-koncepten. Systematiserat hemma i Sverige. Med hjälp av en flykting från Östeuropa som senare satt och mejslade förhand detta halvmjuka avfärgande man fortfarande när jag gick i Mellanstadiet ibland fick kopior från..Hans försök att beskriva koncept från en ganska annorlunda språkkultur gör "definitionerna" talande. Men det'är en "ordlista". Har du stor vetskap om koncepten i engelskan (och möjligen åäven om jag tvivlar gynnat av att vara född naturligt talande svenska - som koncepten förklarades väldigt germanskt jämförbart) såväl som kulturen finns värdet.


För många språk saknas än idag helt liknande arbete på såväl svenska som engelska. Ändå har jag ännu inte igen träffat på en till svensk som givit sig på något motsvarande publicerat. Ofta är det att hellre igen förklara tankar rörande ett eller två ord i ex. engelskan samt något mer språk många gånger diskuterade förr av de som heller inte försökt följa upp sin idé praktiskt på data eller mätande på människor (även om flera undantag finns). Jag säger inte att de som väljer det istället gör fel: Kina var säkert så mycket mer spännande, nytt och unikt att besöka för att lära språket noggrant vid den här tiden.


Mer än bara vad som krävs att förklara så kompletterande så mycket senare såväl som grundarbetet: Och vid denna tid i sig gigantiska insatsen stora delar gjord av den här stackars flyktingen som i ett förord till ett av de stencilerade häften manuellt sammanbundna jag har beklagade sig ofta om jag ej miss minner mig hur kallt och dragit det var där han satt och mejslade utan valsar att stencilera upp tecknen och meningen från. Kanske ett särskilt engagemang med förståelse av vad blodet och smärtan diktatur föder som adderade något till motivationen.


Jag har av och till här använt den, Bland annat i inläggen nedan där den referens-information möjlig ges. Och där finner ni den information jag har om boken så kan andra söka sig ett exemplar. Jag betalade 25 kr för mitt exemplar i princip oanvänt. Hade det används intensivt hade risken fö att sidor saknats varit stor. Som sagt fanns inget att trycka tecknen med så de mejslades ut på stencilerings valsar. Och bands samman manuellt utan rygg o.s.v. Oerhört gedigen och noggran samling: Mycket bra menings-förklarings-tänkande. Stark.En tillämpning av kinesiska ordlistan och allmän vetskap

Och nedan med talande högt anteckningar fortgående görande manuell utgångspunkt för en dataanalys som jag ej hunnit till (i större mening kinesiskan igen). Talande högt därför att själva processen jag gör det mer intresserar mig inte bara för att ta ut utgångspunkter bredare och inte likt enkla ordlistor givande några smala definitioner för direkt. Flödet förändring känsla, mening, kreativitet, och tankar över tiden intresserar mig. Och för ett folk hur rätt kommer någon som söker sätta en enkel tolkning som en utgångspunkt?DHARMA / DENMA-översättningen

En bok från ett helt annat område jag tror kan vara intressant för vem som helst intresserad kinesiska koncept-tolkning (också från det externa perspektivet tydligt - anglosaxiska) är::The Art of War i alla översättning jag i övrigt sätt säger föga på nivå adderande för den som mer seriöst söker värdet vi här diskuterar för den kinesiska kulturen. DHARMA översättning är dock mycket stark och värdet hade vi lika gärna kunnat fått från ett annat verk som från början gav ett brett intressant nog och tillräckligt känt och uttryckt som entitet i kultur för att samla gruppen som skapade verket. Nu blev det The Art of War och resultatet blev riktigt bra. Fortfarande i strukturering inte riktigt vad man helst önskar: Där är vi närmare föregående men med mer av hur man försökte fånga mening i DHARMA översättningen.


Bra tror jag allmänt är att förstå att man ser sin kultur. Från ditt perspektiv. Men det ska ej hindra oss från att se mening och kraft i symbolerna är. Men är vad kultur skapar. Förstår vi den enklare begränsat från en kort definition i ex. Oxford Dictionary ser kanske inte alltid bra. Att de defineiras om från propaganda är viktigt. Just dynamiken över många år. Men de har ändå riktigt - mer riktigt om verkligt idag i påverkan - mening. Koncept kan rent av för stora grupper - som bönderna i ex. nedan - till kanske enkla stereotypiska uttryck. Men ligger i den kraftiga associationen makt, auktoritet, intensitet, fara, och det vardagsvärde att artigt acceptera partiets struktur lokalt. Exakt vad är jag just som poängen här perfekt att ge mig på manuellt (åtminstone inte här och nu då jag förr aldrig tror jag tänkt utgångspunkten presenterad alls)


"The Communist Party’s dumbing down of our language was a deliberate effort to debase public discourse. The Cultural Revolution took this to an extreme: Intellectual discussion, along with reason, were thrown out the window. In this atmosphere, words lose real meaning. The party can then use words to obfuscate and lie."

Från: Corrupting the Chinese Language


Också ska man se människa som människa. Se inte sämre än det ty det skiljer sig inte enormt i uttryck från även demokratier under 1900-talet i språk i och runt särskilt konflilt (såväl direkt väpnad som i och runt mellan som under Kalla kriget). Att förändra går fortfarande än man kan tro. Vad som kan ta längre tid är jag övertygad om om det direkta våldet inte minst när det involverar stora andelar av befolkningen. Det skadar varaktigt: Tar tid innan det lugnar ner sig stabilt. Jag tog alltid sedan år för givet att våldet såväl som svälten även förändrade genuttryck passerande åtminstone någon generation ner. Jag insåg år senare att det ej var visat - eller normalt hållit för troligt - men vi har nu sedan ett fåtal år indikationer på att just det sker. Exakt vad det kan innebära ska nog inte överdrivas: Lite lokalt utnyttjande av uppbyggd kunskap i genetiken formad från tidpunkter i från en generation till nästa. Kina passerar nu över: WII och inbördeskriget var oerhört blodigt. Senare strider förekom. Men det är i brytpunkt som enkelt bara skattat åren.


"Our textbooks are litanies of brutal heroic deeds: “Stop a gun with your chest, hold a bomb in your hands, lie on a fire without moving, until you burn to death.” Nearly every Chinese child still wears a red scarf, “dyed with martyr's blood,” and many grow up singing the young pioneers’ songs: “Always prepared, to perform noble feats, to wipe out our enemy.”."

Från: Corrupting the Chinese Language


Att koncept utnyttjade i propagande släktande från krigen börjar bli tomma behöver inte vara tecken på att de innan bbar just någon ordlist-mening mer konkret än som använd. Utan kan vara just distansen till konflikt när verklig i blod är mer distansierat. Det är inte alla meningar i koncept som lätt överlever över åren när de saknar konkret verklighet fortsatt.


Men kanske har vi denna särskild talang just i Murong Xuecun. Vem vet säkert - krävs att man kan ta det systematiserat dessutom, motivationen och intresset hos Murong Xuecun:Och han klarar att uttrycka det. Ett passande intresse att fördjupa sig i för vem som helst intresserd av språkets uttryck och denna gigantiska kulturs utveckling. En utmärkt hobby som bör kunna resultera i regelbundna ändå närmare systematiska publikationer såväl som en färdig mer noggrant strukturerad genomgång av just den typ av koncept vi har exempel på i artiklarna ovan. Och självklart därför att det är viktigt och ett stort värde där föga annat finns är tillgänglighet viktigt på såväl engelska som svenska. Kanske tänka strukturering för dataimport också. Därför i dagens värld är både lärande hos människorna som försöker se sin eller en kultur allt närmare dem var helst i världen lika viktigt som dataanalysen.


En stor sak att göra. Kanske blir det också refererat med namnet känt. Men verkligen det vanliga för det starkare i den här domänen är att det ej blir brett eller väldigt refererat om än ofta använt. Det är ju mindre av teori, vetenskapliga koncept eller närstående i sig marketing. Även för större institutioner universitet språk krävs verkliga insatser för att datarepresentationer ska bli referade nog byggande författarna. Exempelvis Verbnet lyckades bra. Mycket annat jämförbart eller bättre finns mindre refererat men bland tror jag säkert alla som seriöst över tiden upprätthåller representationer av den här typen lika känt och använt.


En viktig sak att göra som kan ge en personlig tillfredsställelse. Kanske mer. Och kanske mindre men det gör inte värdet för många mindre. Så gör det eftersom ingen annan gjort det. Gör något mer än det här kortare. Det är intressant att läsa men det är inte ens i tyngd påverkande attityder Kina annat än approximativt noll jämfört med vad denna typ av starka representationer systematiska tillför. Och fixera inte vid något teoretiskt struktur-koncept du får för dig att läsa utan gå igenom dem och beskriv som faller sig naturligt för dig när du lärt dig dem ev. kompletterande och strukturera därefter (men även där är den särskilda talangen det viktiga: Att från vettigt format ta in vilken strukturering som helst är en strunt sak jämfört med allt värde i att förstå till uttryckt där det uttryckt är ofullständigt eller dåligt nu). Ett tusental centrala som format över åren verkande idag är ett gott mål på ett år tror jag.


Och kanske kanske. Väldigt otroligt. Men kanske. Finns något av en likhet lite närmare i hur de kanske uttrycker dig: Jag kände det läsande så lite. Men jag kanske jämför maskinellt från mer framöver. Att något av en liket med en stark kulturbärare kommunistpartiet aktiv idag - och dig finns. Jag vet ej om det adderar värde annat än försumbart med skapelsen som sådant av rätt person. Lika gärna - troligare - är det en känsla spontant ej relaterat text. Men kulturbäraren är absolut inte någon saknande talang i att förstå symbolerna deras mening i just det kulturella mellan personer - flockens dynamik inkl. makt-striden långsiktigt strävsamt, Om något reelt alls kanske bara denna likhet i särskild förmåga här.


Kanske lite relaterat reflektionen anglosaxisk-kultur när det kommer till motivation i dessa domäner idag jämfört med inte brutalt många årtionden sedan. Såväl kortare noterande hög motivation tagande mer utrymme forskning.Viktigt men kräver något ej alltid vad finns när det behövs.. Eller om vi väljer det kanske roligare perspektivet av Big Game Hunting.


Lite mer relaterat abstrakta lösare koncept i från 1-individ-tolkning

Längre tillbaka diskuterade jag mer kreativt språkligt - snarare än som vanligare numera påverkat av vad jag arbetar mer statistik, parsning, common sense o.s.v. - abstrakta koncept jag använde som väldigt tidiga utgångspunkter. Muren är ett exempel.


I litet urval ej heltäckande eller ens tagande de mer avgränsade koncepten från längre tillbaka:Jag skulle heller inte stirra mig blind på ex. Hownet m.m. som tagit ändå ganska stark struktur-influens i vad redan massor finns av. Jag har en del i persoinlights-traits ganska om än väldigt litet fångande tyckte jag något av diktaturen såväl som tradition i hur adjektiv-polariteter förklarande kategorierna hade satts.


Görs ett par hundra tillochmed ej förstört av befintliga enklare kategori idéer utan seende det viktiga från Kinas moderna historuia tills idag är det verkligen om bra - havande talangen och ej korrumperande den med annat - mer än jag verkligen skulle förvänta havande saknat det när jag tittat till kinesiska språket av och till flera år.


Så är det. Ibland kallar värden och då hör man upp och försöker. Mer än kan man inte göra. Och förstå att den ej läst kan representera de som gör värdet mindre vanligt. Kan du det gör du det oavsett vad du heter men om inte tro inte att det kommer bli gjort bättre av någon annan än du hade gjort ty inget ännu talar för det. Jag har accepterat att jag ej kommer göra detta en gång till för ett nytt språk jag kan så mycket sämre och med så stora hål där det lokala är så viktigt.

Riktiga pengar tillverkade?

Är det inte poängen - ett uttryck av - att föra in pengar i systemet? Så det är kanske inte så dumt att vinster tas hem och pengar går vidare till andra kanske närmare en mer direkt skapande ekonomi:


"Europe has been at the center of the global bond-market turmoil that began in mid-April. About €344 billion ($374 billion) was wiped off the value of eurozone government bonds when prices fell abruptly after rising for several months to record levels, according to Bloomberg’s eurozone sovereign bond index, which tracks the value of the bonds outstanding in the currency bloc."

Från: Wipeout in Europe Bond Funds Tests Investors’ Resolve | The Wall Street Journal (2015-05-28) | The Wall Street Journal

Bra intensitet.


Verkar väl vara en vettig värdestegring på dom här månaderna.


Många miljarder men världen och EI är abnormt många miljarder.


Kort kort för dom här de ner öb grekiskt nationalstats närmast garanterade räntebärande skuldebreven (inte riktigt men ingen evighets investering i långsamt förändrad bas). Mer kort:
Kinesiska slagbjörn säljer kort

Sälja short i ekonomi eller abstrakt är större intensitet per tidsenhet. Mer i vad som kan mycket direkt upplevas motsvara värde förändras. Konkreta värden att ta på kan också passeras: Likt marknaden när varor säljs i snabb takt och utan att man behöver stå i kö trots det.


Och säljande kort rätt så här:


"Asian trading overnight was dominated by a heavy tumble for Chinese shares .CSI300 .SSEC which dropped 6.5 percent. It was their biggest fall since January but follows a 50 percent surge since March."

Från: Dollar momentum wanes, China stocks take heavy tumble (2015-05-20)

Trevligt att åter läsa Reuters: Tiden jag avstod dem saknade jag deras nyhetsförmedling. Enkel och tydlig översikt utan en massa kostnad gränssnitt. Det finns med andra ord ett gott avstånd allmänt för många aktörer att hämta bl.a. från vad jag störde mig på beslutande om bojkotten några veckor: . För att pröva konceptet rent allmänt egentligen i mening att ge upp något jag har nytta av snarare än upplever disgust inför vilket jag protest bojkott lättare.


Och som vi väl alla vet tror jag och som jag ändå av och till - så varje gång det märks tydligare fascineras av hur trivialt ändå ofta fungerande länge - så har vi kanske viss "vettighets-normalisering" när manipulation reduceras kanske påverkande något:Känns sunt. Kanske en bra förändring. Sättande lite fart på ekonomiskt normalisering till det allmänt vettigare. Kruger kraschen gjorde Sverige mycket sunt i traditioner och i resterna därifrån finns idag några av Sveriges mest framgångsrika företag. Och i kultur en stark aversion mot det inkorrekta rörande accounting. Mycket annat har påverkat där. Emellertid ska ju också normalisering när systemet tagas tagas friskt. Vi får väl se om det blir något.Och skador från samma problematiska företeelse har vi i:


"U.S. government investigators are seeking information about Wang Qishan, the powerful official leading China’s anticorruption campaign, in connection with their probe of J.P. Morgan Chase & Co.’s hiring of relatives and associates of Chinese government officials.

The U.S. Securities and Exchange Commission issued a subpoena in late April to the bank requesting all of its communications related to 35 mostly high-ranking Chinese government officials."


Från: U.S. seeks JPMorgan communications with China anti-corruption chief in hiring probe (2015-05-27) | Wall Street JournalOch vad för mening att gå över små-folket i partiet såväl som några högre upp lika korrupta eller mindre än övriga i toppen (inkl. Xi) behöver kanske inte skapa fler problem - Och tänkbart förbättra en del men problemet kvarstår ändå. Du kan inte i ganska stort antal sitta och plocka ut miljarder för egen del i ett i ett system där hela organisationen under dig värderas i så annat än vad de egentligen ska göra: Tro makten man tjänar - Korrupt.Men det säljs mycket lite fram och tillbaka på marknaderna i Kina. Det här om man ska tro vad jag läste kanske var aktörer inlåst i en egentligen sämre konstruktion. Och tänker jag:


 • När relativt den större summan / värdet många mindre enheter överförs.
 • Är de lättare att passera genom flera händer från "dig" till "dig" när du önskar handla upp eller ner värdet.

Så high big spender kanske är det helt rätt att hetsa björnen...


Ännu en till kategori av marknadsmanipulation vi kan tänka oss intresserar exempelvis just diktaturen Kina. Också det konkret värde transformera diktatur till demokrati för oss när kinesiska folket väl gör det. Riskerna och skyddsskapelserna - ofta överdrivna - stannar ej i gamla domäner befintliga utan går in i allt de annars existerar i och har förmåga i (internet, ekonomi, böcker, tidningar, lånehandel m.m.):Styrkan finns och snart nog tror jag de känner sig redo.


Motivationens sunda kreativa uttryck

Samtidigt finns så klart också värde att hämta från den så motiverade kinesiska marknaden. Lätt intresserad av hur egentligen moderna monitorer har i sig i form av os, minne o.s.v. (eftersom jag ibland flyttar runt dem mellan datorer) tröttnade jag efter en god tidig insats efter att upplevt detta:


Och såg problemet istället som att jag korrekt behöver ha en extra-monitor. Därmed presenterar sig Alibaba där man tycker man som intresserad kund ska kunna få svar på sina tekniska frågor:I am intruged by your fine LCD monitor product.

And how a few questions of the more basic technological kind.

How in actual hardware would it function? Have it on set memory and a small operating system imbedded on the actual monitor?

Also if so would that be present in other products you sell such for a work station environment?

Best regards, and further luck with your products
Hans

Och som man kan påpeka om en kreativ dialog kan skapas är man naturligtvis inte dum kring köp. Handlar jag monitor ska jag se till att åtminstone klara att klicka fram några fler leverantörer av LCD-skärmar att titta på också innan det här ska beställas av oss under veckan. Det tror jag ger en kod respekt hos leverantören motiverande han eller hon till att anstränga sig mer för att göra ett gott intryck.


För stora mängder allt marknadsfört Alibaba för ej kort tidsperiod förra året samt bakåt en del är det tämligen fullständigt samplat av mig tillsammans med bl.a. Amazon. Dääremot eBay som mer unik bland de säg tio största aktörerna är sampling svårare såväl som ej korrekt som de vill att saker ska fungera (minns jag rätt försöker de kapitalisera på själva transaktionerna indirekt också) så jag struntade i dem. Även mellan-lager köpare säljare relaterat att ge mindre aktörer i tredje-värden möjlighet att nå ut här samplade jag tämligen komplett men där tråkigt nog med troligt värde i mening förståelse statistik runt koncept annars vekt uttryckt såväl som i mängd knappast påverkande allmänt. Det kan man inte säga om de största aktörerna handel på nätet. En av de åtta största (kanske sjunde plats om jag minns rätt för stora övergripande kategorier av sampler jag skapade för att förenkla sammanförande - störst artiklar med långt historik bakåt börjande tydligt stort 1960-talet men även bakåt, och nyheter på tror jag åttonde eller nionde plats - historik där längre bak i tid är svårare att sampla som nyheter via nätet då det började bli stort ej trivialt cirka 1999 - 2000 med om jag minns rätt DN kommande någon gång kanske 1995 med en väldigt egen lösning vid den tiden ej ovanligt som ett eget fönster med lite egen färg o.s.v.v väldigt java-script:ad).


Och visst kan man nog hitta svar den vägen också. Men ofta för tekniska frågor behöver man tänka lite hur man rätt ska fråga också. Och med mindre än att jag har intelligensen uppe så att den kan associera är det nog ett bra tips att en människa som har någon kunnig i teknik att fråga eller själv är kompetent bättre kan förstå vad jag egentligen är intresserad av att veta. Då känner jag att kinas alla motiverade lego-säljare på Alibaba troligt är snabbt och effektivt. Får jag ett bra svar tar jag nog och köper den här gigantiska reklam-monitorn också. Verkar riktigt prisvärd tyckte jag.

PDF-filer: Utmaning säkerhet / Möjlighet analys - /bin/true och "säkerhet" i applikationslagret

Ett kommand som visade sig göra:


"/bin/true is a command that returns 0 (a truth value in the shell).

Its purpose is to use in places in a shell script where you would normally use a literal such as "true" in a programming language, but where the shell will only take a command to run.

/bin/false is the opposite that non-zero (a false value in the shell)."

Från: What is /bin/true? | Stack Overflow

Sedan om det är helt stabilt att testa särskilt reducerade rättigheter genom att försöka köra det vet jag inte. Men något jag kan ha adderat för evigheter sedan själv tog PDF-läsaren passerande eller försökande gå utanför rättigheter. Den ska vara ganska sunt begränsat ändå (för normala ändamål vilket vi återvänder till) men något lite extra innan spar i alla fall ibland tänkbart besvärande upprepade försök att göra något.


Jag tror jag får se över det här med PDF och säkerhetsfrågorna och införa lite mer. Emellertid kom ej problem-filen alls från dokument-samlingar man hade kunnat tro (som stora reklamfinansierade samlingar av elektronifierade böcker) ej heller uppenbart någon aktör jag trackaserat men väl ett annat litet journalhus d.v.s. troligen något relaterat rester från författarna troligt irrelevanta mig.


En tanke jag får följa upp är att följande med en del konfigurations-förändringar räcker bra:


 • Fil i PDF-version reducerande till låg-version eller samma. Original behålls om det senare kanske krävs för ev-problem text-konvertering.
 • Ev. vid behov något som processar igenom dem buntvis och tar bort referenser mer flexibla. Eller om så bedöms nödvändigt men för bökigt istället bildkonvertering föregående (med dumt fil-format).

Vidare ska jag nog ta till-vana att innan mediet jag flyttar filer från internet-dator till andra datorer får bygga om sitt filformat oftare än nu. Normalt tilltalande enkel liten sak när den räcker i utrymme. Större (och de börjar bli överdrivet dator-kraftfulla tidigt som funktion av utrymme om man handlar idag) sitter mer eller mindre med OS-konstruktioner i olika nivåer med det lägsta latent eller implicit ibland och då ej görligt att nå via definierande gränssnitt (men kan vara så via ej-definierade i vilket man kan få saker under hela filsystemet och därmed större delarna av Linux säkerhetsmodell - Vidare stoppande in ex. USB-drivar, eller liggande som boot-bara eller tänkbart beroende på konfiguration bara om drive vaknar upp efter att vilat sig när du går in i katalogen initierar diverse nere i dess lilla dator).


Med en enklare dum-sak i kapacitet utmärkt för att flytta filer tror jag det räcker precis lagom att kasta om filsystemet av och till. Kanske till något annat tagande möjlighet att pröva i ej kritiskt alla dessa möjligheter kommandona i linux har som det aldrig när man ska bygga något viktigt blir av att noggrant sitta och jämföra bra alltid (jag har dock i större haft viss positiv upplevelse ej formellt kontrollerat för ett av senaste filsystemet Linux som söker skriva mer "buntvis" med något reducerat tillförlitlighet att det alltid sparas ned: Emellertid är det ej otroligt att man konfigurerar Linux "hårt" för prestanda att det ger ganska lite jämfört med andra situationer - Jag tycker mig märka värde när jag skriver radvis utan att skriva samlat).


Vidare tänkbart är att reducera ner rättigheter allmänt för delar av filsystemet och hålla dokumenten där. D.v.s. egentligen ej sätta upp en chmod-miljö vilket så sällan görs numera på normala installationer tror jag. Men andra nivåer av senare trust tycks ju ha adderas till Linux som jag ej någonsin tittat på i detalj. Särskilt kan man ju få den att ej acceptera exkverbarhet på ej betrodda fil-noder. Oftast märker jag ingenting av det: När jag märker det kan det driva mig till vansinne när något stort ex. packas upp på ej betrott filsystem kostande tid att flytta när det helt enkelt bestämmer sig för att ej acceptera något manipulerande det oavsett normala vägar för större rättigheter (jag använder ogärna sudo men det räcker inte alltid här - Och betryggande så). Jag tror det var generiskt i Linux snarare än något särskilt tredje-part eller som jag satt det själv.


Dock grundprincipen för tillförlitlighet här är att ta bort uttryck för vad angripare vill göra (d.v.s. skript-liknande konstruktioner i PDF-filen) och fördumma när tolken man använder. Ger lite redundans på båda sidor vilket nog är sunt (jfr uppdaterande kommande för konvertera version pdf-filer med ändring eller omvänt för pdf-läsare).


Tidigare PDF, parsning av PDF för att ta ut meta-information (kan addera värde kompletterande ex. statistiskt analys av innehållet m.m. eller berätta personliga detaljer om den som gjort dokumentet: Typiskt dock bara en massa "Microsoft-app-meta" och ADOBE motsvarande för andra applikationer som gör PDF-filer - huvudsakligen görande ingenting sida upp och sida ner i sista pdf-versionerna).Relaterat meta pdf trodde jag förövrigt länge att en av de större aktörerna när det kommer till att skapa pdf-filer från papper fotograferade av dem: Men kanske filmar man av dom? Närmare? Vid tillfälle ska jag följa upp ev. upphandlingar o.sv.. då deras konvertering till PDF storligen imponerar på mig. Bara punkt-noise (små bläck-fläckar som ger problem men de är ju bland få saker jag tror att jag skulle klara att ta bort utan att göra alldeles för mycket bildanalys för vad man kan tycka att vilken pdf-läsare som helst idag skulle klara som standardfunktion istället för allt meningslöst strunt). Förresten kanske det närmare så som vanlig kopiering fungerade förr också när automatiserad. I enterprise Husman arbetar vi tekniskt korrekt i en mer andlig mening och ska det mot förmodas kopieras känns det rätt att förhand sitta och vända en massa papper (jag vet verkligen hur man kopierar idag smart egentligen: Kanske går lika bra med en iPad eller Symbian - iPhone vet jag finns men alla dom andra... ingen aning... Känns som dom här man hade 2000 fast i färg och utan pennan man behövde skrivaa med då mot skärmen... - som min gamla konstruktion).


Sedan självklart kan vi tänka oss att delar av vägen från källa och hit är kontrollerad och filen byts ut. En lätt lösning oavsett modifierande den på vägen eller förberedande den (det senare därför att går jag in på senaste artiklarna för Entropy som jag så ofta gör - och där kan jag förövrigt understryka att det helt säkert inte är något relaterat dem även om jag kanske inte till 100% om än nära skulle utesluta det för en del andra journalhus- en av de oftast besökta - tar en bunt pdf-filer eftersom de auto-laddar ner istället för att visas i webbläsaren).


Det lär väl visa sig snart nog tänker jag såväl som kanske mer precist än så. Allmänt känns det ganska bra faktiskt. Så blir det av att se till att kanalen från internet-dator inte ligger efter ett par år i vad som borde gjorts.Jag ska ta och komplettera med en liten skärmdump när modifierad lager faller på det och läsaren går vidare och visar men indikerande felen (känns ganska lagom särskilt när man som jag satt och sorterade upp filerna delvis från position i katalogen ej "sparad" så slapp man öppnande upp en bunt för att se vilka jag hade gjort).


Cold War Symbols - Men smart energieffektivt i information

Klokt tror jag dessutom är att energi- och kostnadseffektivt understryka min krigiska natur och närmast maniskt energi och glädje jag kan ge min in i konflikter när mitt moralsystem så tillåter. Det ger vi med ett par skämtbilder resp. en strategiskt skiss indikerande viss konceptuell expertis och intresse. Jag är så moraliskt hindrande samtidigt som jag äskar en ordentligt fejd. Så jag välkomnar springande skrattande in i strid när möjlighet erbjuds kreativt tolkande nödvärnslagen. Moral för mig tvingar mig verkligen att tydligt varna för detta: Vi vill verkligen inte se världen skaka när bärsärsk-gläden förändrar själva fundamenten vi alla står på definierade om vad riktigt otäckt är till Hans.


Det kan glädjande nog hjälpa andras moral förutom att korrekt följa min moraliska rule of engagements: Genom att repellera brottslingen innan han angriper. Vi förstärker därför upp ytterligare med exempel på min bestialiska natur och djupare förståelse av den mest vulgära såväl som skadeverkande informationen: Ridicule.


Betänk om vi ska förenkla och vulgarisera vägen att ta komik till vapen - stickande rätt mot just ett utvalt vapen in i hjärnan förnedrande till självmord - att jag sätter mig med några namn och runt dem medvetet försöker hitta på otäcka skämt. Kanske som jag e-postar till deras man eller hustru eller jämförbart (praktiskt seriöst är sådant mycket mer komplext: det kräver framför allt en kod metodik och förståelse av vad komiken är och vad i den som skadar potent utan att besmitta omgivningen med osunda stereotyper och jämförbart). Typiskt för min törstande motivation efter detta språkets mest destruktiva vapen experimenterade jag på oskyldiga - godtyckligt valde jag ett par personer hos resp. kvällstidning och vid tillfälle hånade jag dem med komik. Det kändes lätt så frustrerat hindrad av moralsystem från värre skämt nästan tvingat att sparka på lite små-strunt nära man råkar springa in i.


Illustration och text-nedan är från ett standardverk om konflikt där jag var det centrala studium man baserade teorin från. Huvuddelen av alla konflikter - allt nu och historiskt värre än som de menar rationellt - förklaras av att jag eller någon som jag älskande konflikten såväl som omänskligt skicklig i att njuta den överdrivet stort och länge. Så menade man exempelvis att det gick till när The English och besläktade saxer franko-och nordisk-fierades: Först kom någon kanske genetiskt släkt med mig krigande sönder stora delar av Frankrike (vad innan där) tills en saxer uttryckte sig oartigt föranledande en myckenhet av nordiskt reflekterande och diktande innan slutligen Hastings rätt sagt någon gång cirka 1050 - 1070 (jag har erfarenhet av hur datum och tidsstämplar ser ut idag från ganska stora corpus för sådant som publicering böcker och artiklar i journal: Och jag tvivlar på att det var mer exakt på 1000-talet än idag) - inledande processen som åter balanserar naturen rätt.


"Hans karakteristiskt för hans natur fullt utvecklad emotionellt såväl som förmåga att förverkliga sin otäcka världsbild av konflikt och makt illustreras i bilden av hans korta tid i en lagsport: Basket. För honom upplevdes det naturligt att segra varaktigt och avgörande genom att förstöra fiendens infrastruktur: Så maniskt engagerad var han att han ej tog sig tid att fullt förstå vilken basket-korg som bäst skulle förstöras om det nu alls var fungerande i sporten." / Från The Beasts in the fog - The warrior personality theory of human conflict of war: A few natural highly skilled persons explains it all. En oberoende grupp av konfliktforskare, sociologer och psykologer sammanfattade mig med i vad som nu är det moderna standardverket av mänsklig konflikt. Mer om standarverket här: Vad är skillnaden när diktaturen faller stridande resp. ger upp? Mängden (2011-04-24).

Och så något mindre fokuserat metodik och ramverk vilket gav vissa uttryck av negativa stereotyper (korrekt att se mer som ett konstverk kanske?) :

Rätt på Ukraina tror jag. Vi inser från det att Ryssland vid denna tid ännu ej tekniskt potent samplade uttryck och information om konceptet Ryssland på nätet. Att det hela nu lugnar ner sig kan vara att denna och andra otäcka bilder skrämt Ryssland.

Något fint konstnärligt - varken mer eller mindre "besvärande" i problematiska stereotyper än konstverket ovan - Ryssland gjorde om Sverige (Stor prestige för oss: Ett erkännande andra länder ej fått):

Checklista: Säkerhetsåtgärder initierade

Check-kontroll för att slutföra:

 • Konfiguration dator.
 • Ändrade format på pdf.filerna.
 • Reducerande pdf-läsare.
 • Följa upp vad skrivet runt Ubuntu och sådant här.
 • Bygga om filssytem oftare på medium för förflyttning från internet-dator till annat.
 • Uttrycka min otäcka krigiska sida för att avskräcka.
 • Moraliskt korrekt - kompenserande för kanske crime against humanity senare om så tillåts delande erfarenhet så att andra kan dra nytta av.

Det ändå missat - förlåtligt när sista steget ändå var ganska begränsat - är humoring the women and children. D.v.s det finns ingen anledning att de ska oroa sig i onödan när de manliga nöjena vi Män endast fullt förstår ges möjlighet att uttryckas. Här var väl skämtteckningen med en så stor hammare och otrevligt ansiktsuttryck lite för otäckt för att passa yngre än 18 - 24 år beroende på emotionell stabilitet. Sådant är emellertid en viktig del av att hålla det artigt civiliserade på rätt nivå så att praktiskt värde och nöje ej rinner in i zoner där det kan besvära de mjukare och känsligare kvinnorna och yngre barn (eller äldre så om kvinnor självklart).

Kultiverade nöjen och avkopplad mat och kvinnligt sällskap när striden så tillåter ska ju heller pekande på egenvärde bäst inte reduceras i värde av onödig stress agitation i språk och ljudligt allmänt springande runt dig när du ska slappna av, ett irrationellt och högljutt språk, kanske hög-ljuda uttryck för oro o.s. stör ju och ej vad som lätt kan hanteras rationellt lika lite som här i en manlig dimension från vår mänskliga natur och den djupare mening och tyngd för flocken det Manliga är fundamentet till.

Artighet och kultur är vad vi gemensamt - vi Män och Kvinnor i resp. polaritet - byggt upp. Ett språk bevarande de lugnare ändå finare värden vi annars helt i onödan tappar. Att du oroar upp din fiendes kvinna med säg otäcka nyheter och bilder från kriget i vanliga allmän-media än korrekt mer seriösa kanaler vinner du ej striden med vad du vinner striden från eftersom otrevliga uttryck omvänt (oavsett om du eller han var skyldig till övertrampet för vad korrekt) kan agiterade upp och oroa din kvinna (samtidigt som slagkraft och kostnad av sådant är begränsat: Du kan ju hemma om får ljudligt helt enkelt gå ut och roa dig eller givet den attraktion krigare kommer med koppla av med någon annan kvinna: Om än onödigt och föga korrekt när det kan undvikas).

Artighet varar längst... Sker övertramp av någon ta dig gärna tid att undervisa även din fiende. Det vinner vi alla på.

POS Google 5-gram: En första fil delad (frukt) resp. en moraliskt uppbygglig text (att läsa om man ej delar data tillbaka)

2015-05-27

Jag tittade idag över några initiala samlingar av ett antal av Google 5-gram filerna jag lagt i ett antal kataloger motsvarande maximalt antal trådar. En bunt är klara. Helt säkert mestadels tämligen små-filer. Men åtminstone några stora är faktiskt klara. Jag lutar att låta det fortgå med det mindre än från början satt antal trådar som nu går (cirka tre stycken). Det stör föga undantaget mer sällan när BDB-databaser byggs om (vilket tycks vinna trots att de mer eller mindre löser hårddisk-accessen utan att jag åtminstone efter installation givit det särskilda rättigheter: Atomära koncept jag verkligen inte behöver ty jag skriver när jag bygger dem så står de statistiska diskret tid därefter - När Emacs fryser på auto-sav av några bytes vet man att en BDB synkroniserar slutligt mot disk för ej helt litet data).


Frågan är bara hur man ska få nytta av dem med tanke på att det så mycket mer praktiskt realistiskt ej ska kräva alla av filerna. En del användning finns naturligtvis men inget jag direkt upplever att jag inte redan har eller att det är inte troligt är jämförbart eller sämre för. Men tveklöst att det kan vara praktiskt att ha åtminstone när klart kompletterande en 80 MB - 100 MB titlar jag parsade ut mer än som här med en enklare optimerad version längre tillbaka (med fraser, relationer mellan fraserna, full intelligent POS-tagging så långt titel räcker till o.s.v.).


Men 100 MB är ju inte så mycket jämfört med alla 5-gram filerna. Cirka samman för färdiga filer ligger det troligen (om jag inte minns fel eller missade någon ev. egen output för första mängden som startades) cirka 800 MB inkluderande enkla fraser detekterade om NP resp. särskilt runt verb, IN och ett fåtal till, POS-taggarna, alla år, alla års resp. typer av frekvenser explicit, själva meningen och något mer jag inte just nu minns. Ej över 1 T helt säkert (jag frigjorde ungefär vid halva körningen ungefär 400 MB från partitionen det körde på från att då ligga på 30 MB fritt från innan 600 MB ledigt - samma partition som OS så jag tog och av det verkar några hundra gått åt nu - I min Linux får resurser jag startar ta vad helst de önskar relaterat CPU, minne och hårddisk så just OS-partitionen tror jag är klokt att vara försiktig med så man slipper bök att starta den från CD och städa upp bland filerna).


Minns inte exakt hur många de är. 400 kanske? Eller mindre? Och många på flera hundra MB styck. Bra ord börjande på ett par ovanliga bokstäver har mer föredömligt kortare filer.


Egentligen kunde man pröva dela ut den optimerade pos-taggern och några filer åtminstone när man kommer till tid när man från viktigare allokerar allt i datorerna längre tid och se om det kan ge några större filer.


I fortsättning av:Relaterat initiala diskussionen ovan och parsade titlar tog jag ut och sparade traditionella mycket konservativa träd för resp. förutom övrigt mer praktiskt nära för mig i alla fall. Kanske kunde jag börja och dela en färdig fil och sedan varje gång Stanford eller någon annan - normaliserat deras storlek i head-count jfr mig - delar något jämförbart delar jag en till? Lite väl mycket Open Data åtminstone dagar jag vill ha internet-dator till nöjes-användning också kanske. Men om man nöjer sig med en stor så. En 300 MB kanske (den största av dom som körs nu kommer nog ligga där när klar om jag inte höftade till fel) ? Jag är exempelvis attraherad av ej små specialiserade ordlistor eller små-uppslagsböcker för forskningsområden eller särskilda kunskapsområden (inkl. mer konstnärliga eller kanske något praktiskt mekaniskt) där jag kan se värden men tvivlar på att det lär bli av att tagga ut någon av de fåtal jag har (sunt konverterade text-format).


På försök delade jag en fil. Tillsvidare i alla fall och som nästan är kutym är resp. fält tab-separerade ej dokumenterade. Lägger man inte överdrivet med tid bör de dock framgå. Vidare att kommentera finns också fraserna och linjära relationer från hur den förenklade snabbare POS-taggern arbetar. D.v.s. det ska normalt gå att direkt ta ut åtminstone motsvarande vad som i en mening (om det ev. varit det om ej här istället för fragment) medan vad som ej tycks görligt här om jag minns rätt kastas (om ej så kan jag ta och komplettera eventuellt hur man inser att POS-taggning ej ger ut NP-fras koncepten). Det var för mig bara NP som intresserade mig (relaterat viss dynamik adverb-adverb-adjektiv).


googlebooks-eng-all-5gram-20120701-mu
101 MB

https://drive.google.com/file/d/0B5IBnalBS0bxdmZxM2lCeVF1ZzQ/view?usp=sharing

Att jämföra med My jag lät bli att ladda upp ej heller brutalt stor men absolut inte liten heller (en av den större storleksgruppen där ingen färdig ännu inte blivit brutalt större styck för någon men så har jag inte startat något börjande på c ännu eller något på s, eller de verkligt stora filerna för 5-gram som börjar på a) på något mer än 300 MB.


Vad kan man få tillbaka av att dela data? Utmaningen man ej äger problemet för: Motivation och Verkshöjd / år

Längre tillbaka - på 1960-talet - kunde forskare inom språk sitta och räkna ut förhand (efter omfattande förarbete hålkort m.m.) dimensions-positionering av koncept. Normalisera dem relativt varande så att de kan ritas upp.


Idag är det väldigt vanligt att samma typ av forskare gör det. Men idag görs det med dataprogram givande fina illustrationer som dock typiskt säger ganska lite och som vanligen har positionerat många tusen koncept relativt varandra med mer tveksamma algoritmer man använda förr. Och så görs det i två-dimensioner idag.


Så klart kan man göra det i tre-dimensioner men komplexiteten är ordentligt värre där. Med dator. Att göra det förhand är minst sagt krävande annat än för ett fåtal. Möjligen att det kan vara värre än att beräkna planet-banorna. Nedan har vi några av en mängd liknande skisser jag råkat på från samma två författare lite varstans:Större rymd över koncept relativt varandra från allmänt data. Motsvarande "attraktion" mellan koncepten utefter tre-dimensioner har räknats vidare från mätning människa propagerat och dimensionsreducerat.

Motsvarande men här från mätning individ vid en tidpunkt (ytterligare ett "mindre" antal - ej över fem som jag minns det - finns för andra tidpunkter så man kan följa förändringen). Här är det upplever jag mest visualiseringen och arbetet bakom datat som imponerar medan jag inte tycker att man ska tolka in något alls i det relaterat metod psykologi relativt individen. För en sak finns föga md den exakthet aktuellt här ens idag för en större population eller relaterat annan mer medicin förändring (och ej heller för personlighet, DSM m.m. heller om man försöker ta det direkt till metoder motsvarande aktuellt här. Aktuell del av de två böckerna resp. artiklar där motsvarande använt har mestadels använt för att illustrera metoden resp. anar jag varande ett "exempel-uttryck" för den större metoden "riktad" mot en väsentlig praktisk subkultur inom psykologi (motsvarande som Osgood kan jag tolka kanske också gjorde mot många inom språk, psykologi m.m.) eller lika gärna när metoden varande så ny blev allt mer känd uppmuntrades att paketera inriktade artiklar mot olika områden.

Ett mer ytlig mening kanske uppfattat längre ifrån psykologi var START resp. första konkreta resultatet Salt-1 (och SALT-1 gick i hamn ungefär samma år Osgood dog: Jag kan inte påstå att han här kände sig något så när nöjd med sina flera ganska imponerande arbeten relaterat attityder, språk m.m. och därmed kände sig redo och vila men jag tror att något att lära här kanske ändå finns: Rätt tänkt).

Och faktiskt att koncept rörande förtroende, distans konflikt, mening och betydelse vi lägger i symboler är vad jag kan se egentligen inte när man försöker skapa en till praktiskt tillämpning mot ett större problem är allt är distanserat alls. Jag har emellertid allmänt haft en del problem p.g.a. ålder och ovettiga priser att skapa en komplett samling och det jag särskilt har just rörande tillämpning atombomber och att förhandla kring det har jag inte tittat alls särskilt på: Det var mig okänt att jag hade dem där jag hittade det genom att söka atombomber för åren snarare än författaren. Det är atombomber: Förtroende och kraftfulla symboler - Adderar förstärkning i kontext nästan lite som adjektiv när de kraftigt modifierar ett näraliggande annars mer neutralt eller tråkigt noun. En av de första större politiska händelser jag minns var förhandlingarna mellan Reagan och Det Symboliska Ondskans Imperium denne ändå klarade att möta konstruktivt skapande för första gången under Kalla Kriget reducerad risk: Vi får se om Obama klarar det samma med Iran och om vi kanske närmaste åren ser en mer allmän positiv förändring i Iran reducerande det så problematiska teokratiska.

Jag ska undersöka om jag kan dela själva böckerna och artiklarna: Artiklarna är svåra att få fatt i men via antologier m.m. såväl elektroniskt från internet resp. inhandlande för normalt 10 kr - 25 kr är de lättare att få tag i (utan att betala något skämt-pris till journal-hus som i övrigt givit upp). Tills dess får man leta rätt på exempelvis The nature and measurement of meaning jag såg Google Scholar lågskattade till 14200 citat cirka (underskattande ett antal årtionden bakåt just p.g.a. sämre uttryckt på nätet idag). Google Books såg jag på sökning med strängen inom citationstecken gav cirka 10 000 träffar.


På många sätt tror jag att man lättare med dagens verktyg skulle få gedigna POS-taggade ordlistor från några tiotals år-sedan än idag. Och det säger jag som delvis formad av den kultur jag föddes in i även om jag många år försökt arbeta bort det (reward learning: Introducera kostnadsfria symboliska belöningar funktionella -> Vi har kul när vi arbetar! Att slutföra ett delsteg är belöning intränad till att motsvara mer förslappade nöjen också om jag får erkänna att nöjes-tittande på teve jag började med kanske tidigt 2012 eller sent 2011 är faktiskt mätbar kostnad och tror jag inte bara relaterad tid). Det kan i alla fall vara någon moraliskt normalitet att tänka utifrån när man reflekterar något lämpligt att POS-tagga och dela efter jag gjort det.


Sista versionen av Britannica är vad större folk förr hade delat en head-count normaliserad motsvarighet till att jag ev. delar ut Google 5-gram allt eftersom. Om de hade något bara lite närmare dagens dagens verktyg. De flesta ska tror jag se en rimligare ambitions-nivå och en gott steg nog uttryckande något av bättre kvaliteter än de flesta idag har. En avgränsad specialiserad liten ordlista eller uppslagsbok är gott arbete nog om deras särskilda format och struktur hanteras mer än att bara bara menings-fragment styckvis. Man kan se det som att för alla domäner utanför biomedicin (och besläktade områden) ska det färdiga resultatet börja ungefär där de största motsvarigheter man i övrigt hittar publicerade ofta relaterat artiklar eller små-mini-projekt vid universitet man sedan ej byggt vidare på utan övergivit (dålig uthållighet - Själva formen av symbolen att göra något mer än värdet, innehåll och att skapa något större krävande tid räcker för de flesta).


Copyright-frågorna delande ex. Britannica är dock redan lösta problem utredda med metoder konstruerade (whitening). Så just det är inte problemet. Knappast heller att man inte behöver hålkorta saker eller bara kan sampla ner det från deras sajt som html (och minns jag rätt fler format).


Målar jag världen idag sämre jämfört med några årtionden bakåt?

Det är förstår jag lätt att tycka att jag klagar "oblanserat". Saken här är emellertid att det just inte är obalanserat. Jag har sett nog av vad publicerat från 1960-talet till idag för dom här områdena för att kunna bedöma det utmärkt. Bara en sådan sak att enkla grund-metoder i algoritmer för analys knappast adderat något alls normalt använt. Dimensionsreduktion trots bättre alternativ görs fortfarande normalt med den enklare om än statistiskt tveksamma (latent semantic) som inte kom mycket senare som använd i området såväl sociologin som faktoranalysen. Vanligen görs den faktiskt med euklidiska avstånd för resp. distans nedanför trots såväl problem som lösningar relaterat det finns. Född in i dagens kultur och började här i vad man läser och lär tar det tag innan man riktigt ser detta och förstår det som mer eller mindre så illa det ibland verkar.


I koncept parsa text oavsett via statistik eller byggande små-träd står de bästa applikationerna oftast använda i vad de ger inte överdrivet längre ifrån vad väldigt tidiga skapelser inkluderande hålkort befann sig.


Sådant är nog delvis relaterat att bra skapelser tidigt är vad man sunt använder sökande andra värden. Någon mening att lösa samma problem flera gånger finns inte. Men relaterat dessa problem såväl som större koncept och modeller, data-representationer m.m. är också att annat än få har svårt att ta saker till något större över längre tid. Få upp det till mer än vad som tillför egentligen lite jämfört med mycket annat ungefär samma sak, förvalta och bygga vidare på det över längre tid o.s.v. Mer korta sämre relaterade uttryck som kanske är lättare att uttrycka ut (jag har inte försökt bedöma det) så att det märks utan att något större byggs över tiden. Andelen personer med värde de bygger över tiden meningsfullt att följa särskilt reduceras över åren. Och jag identifierar dessa personer ursprungligen typiskt aldrig först manuellt därför att jag söker generella problemområden som ungefär är relaterade problem jag har så får det sedan gå in i större artikel-representation så att man meningsfullt kan få ut vad man mer direkt behöver utan att själv behöva sitta och detalj läsa hundra tals artiklar innan man mot förmodan hittar något som ej igen löst samma problem p.s.s. som tusentals andra tidigare (och inte sällan sig själv av och till tidigare med något meningslöst väldigt begränsat nytt och lite omskriven artikel).


Så är det i engelska språkområdet. Min representation har fortfarande enormt bias mot Europa och USA med något bättre representation för Japan inom mindre områden (reward prediktion bl.a. där jag gillar preferens hos några där att använda de praktiskt lika fungerande logaritmiska formerna snarare än a / (b + cX) i vad dom kallar den hyperbola-formen). En grov approximation är emellertid att inget av värde i vettigt uttryckt storlek kultur är att förvänta från den arabiska världen under överskådlig framtid (de verkar upptagna med något annat). Mer sällan kan man hitta något intressant publicerat Sydafrika.

Kina utvecklas anmärkningsvärt snabbt: När man är van med annan nivå på motivationen

Kina märks dock kraftigt mer snabbt nu bara från journaler jag läser ytligt av och till direkt när de publiceras.


MDPI (mycket rekommenderad som enkel väg för att få översikt över kreativitet i forskning över rekorderligt stor ämnes-bredd och av och till också mer tyngre sammanfattande artiklar från ett känt starkt koncept av känd person) var det var längre tillbaka inte en känsla av kinesiska namn - från Kina såväl som i relativ andel minskande andra länder - står för en allt större andel av det totala bidraget. Det har av och till funnits en kultur här där man är noggrann med detaljer särskilt i mening av att referera och utgå från välkända inarbetade namn vilket då fick en större relativ andel än annars normalt när de refereras eller andel där man utgår och bygger vidare från deras koncept. Detta var inte alls nödvändigtvis alltid dåligt per artikel där det åtminstone normalt distansierade sig mot mer standardmässig referens till något vedertaget koncept utan mening eller ens specifik relevans uttryckt för det egna arbetet.


Men i kreativ mening var det tecken på problematisk kultur. Och jag kan tacka min mer noggranna mindre kreativa sida för att jag ej skrev överdrivet tolkande från den här företeelsen även om jag kommenterade det några gånger med exempel. Ty detta tycks upplever jag i rent manuell upplevelse reducerats ordentligt nu. Sista två åren har inneburit förändring här.


Sådan förändring ska ej ses som relaterad statlig påverkan. Jag är emellertid rent praktiskt i värde per artikel inte odelat negativ till mer sådant i Kina än vi i här skulle finna normalt. Faktiskt har jag av och till fått ut konkret värde (är jag tämligen till mycket säker på) relaterat mycket konkreta intresse. Av och till har jag ju betraktat deras språkområde och kultur. I en icke moraliskt - eller praktiskt när det konkretiseras rörande sådant här ofta amoraliskt - finns av och till så att säga ett besläktat intresse rörande att följa och mäta en del saker. Det tenderar att indirekt - ibland tror jag ganska direkt faktiskt - komma ut via publicerade artiklar och arbeten (även om mer teoretiskt och när praktiskt ofta långt ifrån vad man kan spekulera kring om än oftare idag tycks för mig mindre distanserat som uttryckt i artiklar).


Och mitt subjektiva intryck är att det finns motivation drivande framåt här. Jag tror att kanske förklaringen - om jag har rätt - till hur det tidigare större fokus auktoriteter (kanske vad man kan jämföra med även om man ska akta sig för att ta person-känslor så direkt till större grupper via så sekundära såväl som "tråkiga" texter som journal-artiklar: Osäkerhet ännu lite ovan kanske publicerande så globalt såväl som vid hur man rätt balanserar mot kommunistpartiets ofta irrationella idéer kring ditt och datt där det kanske inte alls är görligt att först fråga om något är korrekt därför att det stänger möjligheten).


Ännu är de dock varken inom psykologi eller språk framme där dom amerikanska universiteten publicerar ut. Åtminstone för det engelska språkområdet och de journaler jag läser och tittar över ibland manuellt på nypublicerat. Säger jag att de är där om två år menar antagligen de flesta att jag har fel men jag tror det för områden som intresserar mig. Motiverade, asserting themselfs as good thinkers m.fl. labers man kan sätta på saker en förkärlek att förklara från relativ makt finns för. Färskhet ny information, nya impulser man ser färskt från omvärlden är emellertid också vad som stimulerar kreativitet (som ju ligger nära inlärning d.v.s. vad som när det går framåt - Vi har roligt när vi arbetar! där hjärnan lär sig lätt att motivera på - föder motivation vidare). Betänk också hårdvarusatsningar vi kan förvänta bör börja komma inarbetade som resurser tillgängliga i mening som börjar skapa praktiskt värde också här (så slipper man utilisera The Internet Walls routrar till att analysera sitt adverb-adverb-adjektiv data och kanske istället kan få färdiga slutsatser bättre tänkta än en själv: Skämtande men likväl uttryckande en sida av problematiskt möte forskning och diktatur).

Riktad information - Rationellt Irrationell information: Men hur såg hexagrammen ut?

Komplettering: Eller som alternativ till att betala för korrekt tolkning av mer esoteriska överjordiska flöden kan man med rätt kanal skapa sin egen uttolkare. Vilket vi har en komiskt variant av i: AMERICAN DAD! - SEASON: 11 EPISODE: 14 - AMERICAN FUNG. Vilken jag såg precis eller väldigt nyligen publicerats. Jag gjorde komplettering efter att bara tittat lite i början men kanske är det samma nyhetshändelse som var utgångspunkt. Förresten tog jag fel på uttalet men för att demonstrera min prestigelöshet och för ungdomen föredömliga moral låter jag min tror jag defekta komplettering kvarstå: Jag tror helt enkelt vi alla behöver försöka så mycket mer att bygga upp ungdomen - Alla under 30 år tycks alltid som högst en halv av ex. mig själv.


Verkade de indikera ökad intensitet? Storm kanske? Och vilka råd för den föregripande och moraliskt ståndaktiga gav tolkningen? Jag hittade inte kartan eller något i övrigt på länken jag följde från Wall Street Journal men kan rent allmänt säga att vid behov skulle åtminstone inte jag ha något större problem att kulturellt korrekt argumentera vilken taoistiskt skola som helst när det kommer till horoskopen.Allmänt kanske det är att göra det lite lätt för sig att lägga ut en torkning endast från mer abstrakta symboler och deras relativa balans. Jag vill gärna se tri-grammen och hexa-grammen för att känna att det är påkostad komplexitet att argumentera för eller mot från dess kulturhistoria. Just vad som refereras Feng Shui har väl emellertid mer eller mindre blivit synonymt med mindre "påkostade" tolkning i komplexitet.


Givetvis ska man inte förstå varken komplexitet eller i ett kultur-kontext görlighet att enklare eller svårare argumentera en tolkning, som att det säger något om korrekthet i det hela. Med mindre än att någon betalat för att bra horoskop av någon känd och betrodd på området säger det föga om något oavsett kinesiska eller något annat. Åtminstone utanför den tolkning av vad egentligen bärande ingen särskild mening för dig du lägger i dem tolkande dem vilket möjligen kan säga något om dig själv om det är görligt att se sig själv göra det utan att hamna i samma typ av "bias".


Var det här en rent symbolistisk tolkning som man kanske kan tolka den här referensen till kartor (och mycket möjligt har mycket mer påkostat gjorts som tappats när jag väl läste på The Wall Street Journal) känns det kanske lite för billigt för att någon skulle betalat för att fått något ståndaktigt här. Men för sådana här lätt nationalistiska frågor ska väl dom kinesiska kulturhoroskopen förväntas försvara sitt kulturhistoriska ursprung utan att fått någon särskild finansiering tolkande ut hexa-grammen.


Givetvis i den mån den som skapar horoskop är betrodd kan de när de accepteras som argument ses som en form riktad information som kan formas med en särskild målsättning att påverka snarare än just nödvändigtvis vara slumpmässiga (eller drivna av något annat mindre meningsfullt inriktat på att en särskild tolkning ska göras redan innan horoskopet skapas). Kanske lite besläktat med Vatikanen när de upplever att mänskligheten förlorat en strid för att Irland ska tillåta något juridiskt mer accepterat kring homosexualitet (jag minns inte att de upplevt något liknande relaterat Sverige så mänskligheten har väl antar jag redan förlorat allt möjligt här i deras värld).

Att skatta emotionell intensitet för adverb och/eller adjektiv från morfologiskt nära relaterat adjektiv och/eller adverb

2015-05-26

Det hade varit oerhört tilltalande om en enkel princip för hur vi givet känd emotionell intensitet för adjektiv eller adverb kan beräkna nära morfologiskt relaterat adverb eller adjektiv. Ex. från bad - badly.


En teori rörande de återkommande morfologiska konstruktionerna för resp. adjektiv och adverb är ju att givet att vi saknar erfarenhet av att ha mött konceptet (i vilket fall motsvarande funktioner av normaliserad frekvens och så tillhörande beroende på område är en väg vi kan tänka oss närmare kan förklara egenheter som tid det tar att lösa m.m.) att vi från vad inlärt rörande "principer" för dessa (i statistiskt mening i alla fall) och vetskap om själva koncept-basen. Ex. ly resp. bad för badly.


Tråkigt nog ser jag inget trivialt samband att utnyttja. För särskilt adverb som tenderar att höra till ganska emotionellt starka koncept (ex. just badly) eller väldigt tydlig förstärkande adverb oavsett mot verb och/eller adjektiv kan ett i tecken-längd längre adverb ligga högre än dess närmast besläktade kortare adjektiv. Emellertid kan också det omvända också gälla. Manuell kontroll av ett antal sådana relationer föranleder mig till att tro att de också hade tillförlitliga värden snarare än som ibland kan vara fallet beror av problematik relaterade processen när den emotionella intensitet jag normalt använder för alla situationer där ej något annat krävs baserad på ett stort sample av text från flera år (d.v.s. som ej behöver beräknas om ofta men ej heller kan säga något vettigt kring vad som är mer föränderligt i tid som särskilt varumärken och alla konstruktioner av noun som relaterar entiteter men för många algoritmer välfungerande för just adjektiv, adverb m.m. som tenderar att addera ett förstått värde som används för att beskriva ett kontext snarare än formas av kontext).


Jag kontrollerade inte motsvarande samband mellan varken adjektiv eller adverb mot kortare och vanligare noun. Men det tycks troligt att enkla samband ej heller finns här.


Det är känt för mig att det förekommer bl.a. i studier publicerade att reducera ner adverb och adjektiv (såväl som annat) till base vilket mer andra ord tycks problematiskt givet att skillnaden för mig inte alls när längre adverb översteg kortare adjektiv troligare var liten. Metoden är en av de sämsta för att skatta värden åtminstone för ej helt ovanliga koncept (helt ovanliga koncept saknas ju jämförande värden vilket vi återkommer till).


Jag kontrollerade några viktsystem något så när jämförbart här (bl.a. mer "Osgood-liknande" värden adjektiv: Evaluative, Potency och Activity - Finare teoretiska resonemang för vilka dimensioner mer indikerande för adverb mot adjektiv o.s.v. är antalet koncept-par värden alls finns för få för att vara meningsfulla runt). Sådana viktsystem är typiskt små vilket får effekt här genom att väldigt få koncept att kontrollera med fanns. De jag hittade visade emellertid samma sak (också om adverb generellt var mycket mer sällsynta).


En dum algoritm jag valde att införa i funktion där acceptans approximation gäller blev tillsvidare baserad några regler resp. ett exponent-samband. Approximationerna dessa ger blev när maximal information fanns tillgänglig ofta 0.10 eller lägre i fel. Där den emotionella intensitet jag använder som jag konstruerade den är en kombination av en exponentiellt avtagande och en linjärt avtagande komponent (medan de flesta - alla jag minns jag sett i övrigt är linjärt avtagande). Värde av den exponentiella komponenten är bland annat att bestraffa värden som skapas från sämre samplade koncept utan att när värdet används behöva hantera det: Och min erfarenhet allmänt rörande sådana straff vilka jag använder regelmässigt är att de ska ha en exponentiellt avtagande form. På så sätt kan man jämföra resp. grupper med höga värden (just jämförbara) samt också de som har mycket låga värden men koncept med låga värden kan ej störa ut effekt av tillförlitliga värden (men saknas de senare ges ändå en representation som kan följas ex. framåt i tiden).


Regler-komponenterna baserade jag på konstruktioner kända av vad jag brukar kalla More or Less. Vi kan förstå det som antonymer men med något bredare definition där mening eller rent av definition av koncepten också är acceptabelt. Vidare vetskap om någon av resp. i sådan konstruktion (när EMI värde saknas för ett) är antingen UP eller DOWN: D.v.s. tenderar att indikera aktivitet större / uppåt / ökande eller omvänt. När endast ett av värdena saknades skrev jag till fil och gick över konstruktionerna kompletterande via manuell insats den andra som det motsatta när det var korrekt.


Var känt EMI UP gäller när beräkning alls görs att okänt koncept är DOWN. Beräkningen görs här reducerande d.v.s. EMI för okänt koncept approximeras som funktion av känt EMI som mindre är detta. Och omvänt.


För att få skattning av hur mycket skattningen ska ökas eller minskas prövade jag diverse konstruktioner relaterade sannolikhet för resp. koncept och längden på dem. Jag upplevde aldrig att jag fick ut särskilt mycket konkret värde av det. Det var ganska tidigt också uppenbart att ska man göra en bra konstruktion utnyttjande sådant krävs en ganska tidsödande konstruktion där man vettigt får det jämförbart med de exponentiella sambanden som de ser ut för EMI. Jag hade ej lust att göra det idag i alla fall och tvivlade dessutom på att det särskilt troligt skulle ge en bättre approximation (det finns en ganska stor begränsning alls här på hur bra approximationen kan bli: Och när så föredrar jag - kanske enklare - att uttrycka det snarare än att tendera till att "överräkna" på exakthet som egentligen ändå inte gäller med risk att man tappar bort på signifikansen senare och överskattar värden).


Istället gjorde jag en förenklad konstruktion där vi låter resp. EMI-värde själv beskriva hur mycket de ökar eller minskar. Är det större kommer det önska öka eller minska mer. I princip bara ett exponentiellt steg upp eller ner och sedan normaliserande tillbaka via det ursprungliga värdet.


Hur lyckat blev det här egentligen?

För varje koncept ej ovanligt tycker jag ej att skattade värden någonsin ska accepteras. Även för relativt vanliga adverb resp. adjektiv kan dock deras morfologiska direkt relaterade vara väldigt ovanliga. Att människan och språket ej fungerar så att man trivialt kan härleda ut en mycket bra approximation är beklagligt. Emellertid åtminstone när koncepten man skattar ej är så pass ovanliga att de i princip ej fått samplade värden (d.v.s. att jag har riktiga värden som jag kan jämföra med) blir det ofta inte helt borta i resultatet. Typiskt 0.10 eller mindre i fel.


Detta gällde emellertid just när More or Less konstruktionen användes. Jag beräknade också ut några tusen värden där sådan vetskap saknades. Här gjorde jag samma sak men med sämre regler:


 • Är konceptet värde saknas på längre i antal tecken och adverb.
 • Konceptet vi skattar från är kortare i antal tecken och adjektiv.
 • Säger vi att vi reducerar värdet känt jämförbart med metoden tidigare beskriven.

Också detta kan för många koncept kontrollerade ge begränsade fel. Faktiskt för vissa grupper av morfologiska relationer blir felet rent av mindre. Problemet här är att felet också av och till blir riktigt ordentligt. More or less metoden gav ex. en skattning på assertive som avvek mindre än 0.05 från verkligt värde (minns jag rätt någonstans ovanför 0.75 men mindre än 0.8 alternativt kanske mindre troligt ovanför 0.85 men mindre än 0.9) medan denna metod gav en skattning på 0.10, 0.11 eller något liknande värde totalt borta från verkligheten.


Tumregeln är vidare att EMI värde större än 0.05 ej kan antas vara "ofarliga" att använda. De kommer för de algoritmer denna typ av EMI som antas förändras sällan ha effekt påverkande resultat konkurrerande för defekta värden likt assertive med riktiga värden samtidigt aktiva. För assertive blir effekten i många fall problematiskt jämfört med att ej använda något värde alls (andra metoder för att hantera saknade värden finns och som skulle bl.a. för assertive fungera bättre).


Tillsvidare lät jag det särskilda API för 1-gram (d.v.s. ord) ladda in alla värden beräknade med prioritet för More or Less (skrivande över dom andra om de också existerar) så man naturligt ett tag kan känna lite på det praktiskt eftersom nu någon bra test-metod för detta ej är upp-konfigurerad just nu.


Min känsla är dock att lösningen för saknade värden när More or Less samband saknas (och jag ej manuellt skapar sådana samband) snarare än beräkning är riktad sampling. D.v.s. söka innehåll som mer troligt innehåll det saknade konceptet och addera till det på corpus och sedan köra om EMI beräkning från start. Jag har löst liknande problem med saknade värden i andra dimensioner med just riktad sampling och haft god erfarenhet av det.


Riktad sampling här praktiskt bör skilja sig tydligt i innehållstyp. Jag tvivlar att jag komma åren kommer behöva göra riktad sampling igen för någon av de dimensioner jag tidigare gjort det för. Vilket rent "socialt" kan vara en bra sak. Jag kan tänka mig att lämpliga "behållare" av innehållstyp här av första-klass kvalitet tillräckligt stora kan identifieras jag ej tidigare gjort riktad sampling mot alls.


Jag är dock ej på det klara med mer exakt vad som är förstklassigt innehåll här. Många koncept är ju trots allt ganska ovanliga. Samtidigt vill man ju ha närmare "uttrycksfullt" sammanhang så att mängden samples per koncept ej behöver bli överdrivet tidsödande att samla innan man har ett tillförlitligt värde.


Tänkbart ser jag till att sampla riktat en 50 000 - 150 000 koncept under året för detta. Varav kanske om det fungerar bra säg 25 000 - 35 000 troligt ger samples nog att beräkna från (emellertid är det tänkbart att jag grovt överskattar vad riktad sampling kan tillföra). Med lite tur är det inte otänkbart att jag har corpus lokalt vettigt för detta, stort men ej redan utnyttjat (därför att ej en innehållstyp som artikel, nyhet o.s.v.).

Vad skönt det är att slippa Energy när man ska slappna av med komik

2015-05-23

Efter en problematisk period - ej överdrivet lång men ej heller bara ett fåtal dagar - känns det skönt att slippa äntligen slippa reklamen för svenska radio-kanalen Energi på refererade sajten i Hårt kämpande med Brickleberry om topp ett komedi just nu.


Vi kan nu är borta konstatera utan att jag specifikt riskerar att uppmuntra den längre just där peka på följande problem med den:


 • Klickad så hanterar den ej paus. Detta innebär framför allt att diverse cross-körande flash kolliderar med en mycket krävande kanske ej onormalt krävande men absolut givet reklam-intensiva sajter körande filmklipp bredvid särskilt "snäll" sajt radio-kanalen representerar. Jag fick aldrig den att göra något alls utan den frös varje gång. Hade jag klickat tidigt i reklamen kanske den hade hunnit här. Dock en nyköpt dator snarare än min internet-näts-dator kan nog klara det.
 • Vad som störde mig brutalt med reklamen är att man försökt skapa avtryck från trivial avtryck i intensitet. Helt enkelt maximerande ljud-uttryck. Faktiskt vet jag aldrig att någon reklam tidigare gått ut så hårt jfr förväntad normalitet.
 • Föregående är framförallt vad som stört mig med reklamen. Det var tvingat att stänga ner ljudsystemet innan den han laddade. Och han man ej var det absolut ej bra. Den vänstra 12 W är redan spräckt och den högre har jag satt en lite tejp-bit för att förhindra något liknande innan jag hittat rätt system (rätt analoga system ej ovettigt prissatt) men absolut att det spräcker högtalare under 10 W utan större problem med lite otur om de inte redan vibrerar och är ej onormal dålig kvalitet.
 • Det sista kan man tro mindre troligt. Men som sagt att alla år jag haft ljudsystem på internet sedan någon gång 1997 - 1998 när ljud-expansion och internet för första gången kom samtidigt har jag aldrig haft något som riktigt klarat att komma så här.

Men problem solved. Och i all korrekthet relativt värde lät jag lätt det gå veckor innan alls reagerade på något sätt.

Jag blev dock lite intresserad av folket i reklamen. Vem är den här gubben maskerat sig till en 16 åring ungdom från 1990-talet? Och är det p.g.a. av honom denna potenta kvinna i sista delen ej delar filmklipp med någon annan? Är det därför denna sista kvinnan ej var med det förra gänget? Kändes det helt enkelt lite fel? Jag kan förstå det: Jag tycker fan det alltid känns fel när folk oavsett folk och ålder klär ut sig till 1990-talet även om jag egentligen för kvinnor utanför internet ser det som en trivialitet (vem ser egentligen kvinnors intresse mode som annat än deras sak?). Det vara så mycket keps och allt: Och ingen hederlig traditionell svensk keps med LRF-relaterade symboler på sig utan Stockholms-1990-tals-keps...

1999 - 2001 när jag körde in till Uppsala brukade jag hur som helst lyssna på antagligen 106-5 inställt rattande eller 105.3 båda FM-bandet * 100 000 Hz. Den senare var då något som hette Energy. Fast då såg man betryggande nog ingen keps. Att köra med Walkman eller Freestyle hade så klart varit ansvarslöst så jag hade kanske lyssnat på det även om jag känt till keps (det var heller inte så associerat depravation och samhälls-destruktion vid den tiden) eftersom bandspelaren åt upp alla band man stoppade i den.

- I don't understand your problems! http://www.watchcartoononline.com/china-il-season-1-episode-8-chinese-new-year