Ryssland förklarar vilka som betyder något i Norden (det är ej Danmark, Finland och Norge var för sig eller tillsammans)

2015-05-31

Ryssland har 2015 var en ständigt återkommande glädje när de visar vilka som egentligen betyder något i ett för Ryssland (avspeglande vad som är normalt också för fler vilka ej varit i en situation där dess allvar fodrar korrekthet) viktigt sammanhang.


Jag tror svenskarna idag går från ett försiktigt leende ännu aktivt efter Rysslands prestigefulla särskilda - närmast unika - kreativa komiska skapelse om Sverige - Riktad information - Exempel: Välgjord och kul rysk musikalisk tolkning av det svenska försvaret - till att bli riktigt pro-ryska. Ty från Norden har i symbol-handling 14 politiker fått sina möjligheter att resa in i Ryssland begränsade. Och av dom kommer åtta från Sverige.Så hur viktigt är Sverige i Norden? Så här viktiga är Sverige:


8 / 14 == 4 / 7 == 2 / 3.5

Hur viktiga är alla andra nordiska länder?


6 / 14 == 3 / 7 == 1.5 / 3.5

D.v.s. resten av alla nordiska länder är tillsammans 1/7 mindre viktiga än vad Sverige ensamt är.


Riktig prestige därför att det är erkännande i verkligt viktiga verkliga sammanhang är sällsynta i det nu under ett par årtionden tråkigare Europa. Detta är därför ett fint tillfälle att få en tillförlitlig utomstående bild av vilka som är The Big Dog i Norden.


Ryssland: Stort tack för er ärlighet och korrekthet! Vi får hoppas att övriga nordiska länder klarar att vara lika ärliga som ni är korrekt lär sig ett och annat från det här så att de vet vem de ska höra upp på innan de springer iväg pratande om sitt lokala små-strunt i EU varande så försvinnande lite av det gemensamma Nordiska de alls kan se från sig själva.


Sedan om man vill beräkna en mindre säkert korrekt skattning men fångande något av en högre övre gräns på Sverige betydelse jämfört med små-dansken, finnarna o.s.v. Kan man ju anta att Ryssland vägde in att många i Finland kulturellt står nära Sverige. Så kanske ska en av Finlands antal över till Sverige? Och klagar Danmark inte ständigt på de två svenska vakttornen? Är det möjligen 1/2 av deras antal som ska över till Sverige?


(9 + 0.5) / 14 == (18 + 1) / 28 == 19 / 28 =[Ungefär lika med]= 5/7

Medan resten av Norden blir:


3/7 - 1/7 == 2/7 =[Ungefär lika med]= Ingenting / Null / 0 jämfört med Sverige

Vem hade trott att Sverige skulle firats samma år med en till lika potent prestigefull hyllning av Ryssland?