Risker "nytt" vapen ekonomisk krigföring utifrån ex. från kreditkortsbedrägeriernas enklrre värld med det i särklass största såväl som med unikt farligt "elegant" sajt-nätverket

2015-05-09

Jag styckar antagligen upp och korrekturläser detta i morgon. En del defekter utlänkar finns resp. strukturering.


Inte bara nyhetsrapportering för väpnad-konflikt saknar ambition - och gissar jag etablerad rutin för att bygga kontextuellt djup - nog för att klara att leverera annat än siffror. Problemet är fascinerande - i dumhet eller bäst sagt just avsaknad av ambition - inte begränsat till bara kompetens eller mer tidsödande (även om sådant självklart "alltid" kan förbättras men är ju kanske inte vad vi alltid förväntar - eller ska om vi bygger beslut från annat än relaterat effekt och påverkan från dem - från breda nyhetsentiteter) utan stör och reducerar min läsarupplevelse i det upplever jag rent icke-komplexa.


Jag har nyligen ännu inte sett någon som klarat att sätta den bekräftade "derivata-flödes-förändringen" termen ska inte tas som vedertagen men jag tror det är begripligt vad jag menar för de som är särskilt intresserade här och för övriga ges ett konkret exempel för gästarbetare och effekt ekonomiskt utveckling till sekundära regioner längre fram) för kinesiska ekonomin som nu tycks fortsätta i ungefär samma riktning med en upparbetad effekt officiellt presenterad (och påstått sämre än förväntad men det stämmer kanske inte: Jag tycker inte vi ska utesluta att man officiellt mycket väl förstod i god tid var siffrorna skulle ligga men valde att presentera det som man gjorde för att försöka lugna delar av spekulationsekonomin "lagom") trivialt sättande förändringar i relation till data bakåt i tiden.


Istället nöjer man sig med att ta siffrorna jämfört med föregående månad som publicerad av originalkällan (om man inte gör sig besvär att klicka i huvudmenyn och därefter något steg till). Det är verkligen för alla jag kan tänka mig totalt intetsägande om man inte sitter och förrän dessa siffror själv med dessa nyhetsmedier som källa till data (vilket ingen seriöst gör längre efter att internet utvecklades till att ha originalkällor direkt tillgängliga för ekonomistatistik). En sak säger det ekonomin försämrad och för 99% av normala läsare (om vi antar att alla 100% läser denna nyhet) om inte mer bör det vara helt obegripligt om det är mycket eller litet och vilken betydelse det här.


Att skapa funktionella ytterst beskrivande visualiseringar - rent av möjligt konfigurera för äsare även om jag högst tvivlar på värdet för större nyhetsmedias läsare jag tror vill ha färdigt bra beskrivna - finns nu snabba, enkla och använda och de bästa är gratis i licenskostnad. Kräver nära nog ingen kompetens med ett par initiala timmar lärande sig det för skribenter och en acceptabel kortare period där det av och till går fel (men knappast särskilt märkbart för läsarna mer än normala små-problem dessa sajter alltid har).


Och sitter man regelbundet och levererar ekonominyheter om åtminstone de största länderna och ekonomiska organisationer kan jag inte förstå att ett problem att etablera en enkel checklista för att ge djup i data. Detta har dessutom mervärdet att de ej ovanliga felen som görs när man förstått den officiella sammanfattande information fel. Några exempel jag vet mig sett senaste åren illustrerar just att presentationen är obegriplig i magnitud för läsarna därför uppgifterna kan komma fel just i magnitud när valuta-omvandling m.m. går fel (en gång i motsatt riktning minns jag).


Risk management i global-ekonomi

Internationell ekonomi har sista fem åren blivit mer spelbar i dimensioner vi kanske ännu inte är helt anpassade för. Inte heller p.s.s. sätt ska vi förvänta att dimensionerna ännu fullt utnyttjas (snarare långt därifrån).


Tunna nyheter av den typ vi sett för Kina. Ett exempel nedan:Gör det mycket enklare att skapa en falskbild av vad de faktiskt betyder. Sista månaden har jag sökt en hel del efter tjänster som erbjuder elektroniserade böcker kostnadsfritt och klarade att hitta åtminstone en excellent. Jag träffade emellertid också på en som representerar ett av de största korrupta nätverk av sajter utanför kommersiella - i hög budget - SEO-nätverk uppbyggda under många år för engelska språket.


Bara vad jag träffade på innan jag lärde mig att ej besöka i Google's sökresultat på olika boktitlar fanns hundra talssajter. Deras representation - och i dessa lager liggande två steg typiskt från den nära nog 100% troligt kriminerlla verksamheten för att samla in kreditkortsnummer och relaterad information - i form av sajter gav också ej direkt ytligt ett mycket seriöst intryck. De delade ej heller mer än vara ganska typiskt för den litterära / bok relaterade sajt-typen likhet med varandra. Och hade indexerade sidor för boktitlar m.m. information och länkande vidare till ett urval av gratissajter (lager två) givande intryck av åtminstone ibland (jag kontrollerade det eller minns ej för alla review och kvalitativt engagemang samt ibland prövande lite kommentarer till det).


Lager ett sajt-typ två följde typiskt utseende och funktion motsvarande sajter som länkar upp filmer, teve m.m. på olika sajter men istället böcker.


Lager två - om jag begrep rätt hur man kom vidare - gick till sista lagret. Där mindre ambitiöst man nöjt sig med en förvisso mycket optimerad lösning för att terminera trafik och ev. transaktioner effektivt med tyckte jag egentligen "sämre" (praktiskt bättre för besökarna) än möjligt. Utseende och likhet mer av journal-hus hade kanske varit mer problematiskt. Samtid vet jag föga om denna business och givet ambitionsnivå och kostnad investerad tänker jag att aktuella aktörer vet hur man får detta att fungera (priming effekt av från föregående lager kan betyda mycket samtidigt som kanske de flesta ej träffar på detta för flera hundra boktitlar man sökt runt för att hitta bra reklamfinansierade seriösa fria arkiv med böcker).


Vad är poängen här? Och hur relaterar det ekonomi?


Man utnyttjar trust grovt associerad via etablerad inlärning av vad som är normal verklighet. Tråkiga bokforum, sajter liknande små bokförlag, index av en massa böcker m.m. är ej associerat problematiska sajter. Böcker i sig är ej särskilt associerat problem.


Visuell representation i övrigt o.s.v. utnyttjar samma sak. Man refererar clues till trust.


När medier vars medarbetare saknar riktigt rätt egen ambition, företagen saknar den samma (såväl som förutom relaterade begränsningar ännu underligare ännu ej klarat att nå fram till att orka göra trivial förändringar av sida presentationsplattformar utan att bygga om allt: D.v.s. köper de in nyheter klara orkar de precis publicera dem som de kommer men ändå med ofta timmars upp till dagars förseningar och ofta nog inkluderande manuella steg utan att annat än ett fåtal ännu kommit till att klara få till bilder extra. Nästan precis som för 100 år sedan).


Så här kan man jämförbart med nätverk likt det vi såg i böcker emulera diskussionsforum, utnyttjande befintliga, skapa seriösa ekonomisajter ej liknande de i cue-ytligt mer liknande seriösa gjorda för att ta in high-value annonsering om att sälja "guld-certifikat", "Bitcoin" (mitt problematiska oäkta barn som i alla fall ger en ny kanal för ekonomidata i Kina och antar jag fler regioner) m.m. alla möjliga säljer. Utnyttjande dessa nyheter där ej klarar att ens ge den mest triviala kontextuella jämförelsen.


Säg att ekonomi-data av typ X varierar ganska naturligt upp och ner en 5% några månader per år. Men att det är data folk ej handlar på direkt. Nu är tolkningen fri att ge för den som klarar att göra det trovärdigt oavsett riktigt korrekt eller inte. Korrekt eller inte har föga betydelse om ärligt försökt - det tenderar att "jämna" ut sig eller inte när många har fel samtidigt dra fel överdrivet länge (där riskerna generellt för "flock-beteende" är vad vi bättre tycks ha i minne idag bakåt i tiden: Det refereras ofta också för aktuella företeelser). Men görs det systematiskt motsvarande naturlig höjd upp och ner i tolkning för enskilda instanser av ärliga tolkningar har vi en potentiell diskret och när gjort stort ytterst riskabelt vapen för att manipulera fram ekonomiska rörelser.


Denna risk är nu inte alls uteslutande beroende av större nyhetsmedia (för samma problemområde finns ju förövrigt också ibland FN, OECD m.fl. exempelvis när deras länkar till faktiska rapporter i PDF ej fungerar efter några månader eller verkar gå att hitta men med en ytlig uppgift om "4% hit eller dit för något som låter farligt). Andra datakällor kan i tolkning eller sekundär presentation också utnyttjas.


Jag får erkänna att jag intellektuellt för kanske sex år sedan roade mig med att skissa en sådan lösning som ett kreativt nöje någon timme här och där när jag tröttnat på annat jag pysslar med. Och här för fallet avsett för att ge Kina en push när de redan är i mycket kraftigare ner-riktning ekonomi och indikationer om att det tillsammans med andra faktorer kan stimulera fram positiv förändring genom att agitera upp befolkning. Konceptet föll dock från aktuell verklighet för mig att ev. "roa" mig att pröva på moralisk resp. personlig risk management prövning (att notera det här lär tänker jag begränsa ev. större frestelse än jag håller för troligt kan vara fallet i framtiden att gå till implementation: Just kostnaden för sådant här även när vi tänker oss något ambitiöst passerande 5 miljoner svenska tror jag dock går att lösa - fråga som påverkar och engagerar en väldig mängd människor).


Praktiskt verklighet är att inte andra aktörer tagit till vana att göra moraliskt prövning när de p.g.a. någon egenhet i kreativ kognition igen skissat ett stort otäckt vapen i ett nytt område. Och jag tycker trots kinesiska diktaturens motiverande engagemang i ekonomi (åtminstone delvis drivet av samma möjlighet jag skissade vapnet mot) att man ej ska utesluta att det är en aktör som kan utnyttja motsvarande koncept. Vanliga "gatu-kriminella" ("IP-kriminella?" / "transport layer kriminella"?) på internet ska ej heller uteslutas. Nätverket jag såg för böcker var indikativt därför att det var så väldigt elegant. Ofta är sådant här inte elegant i detaljer. Detta var det.


Rent av att man precis lagom stoppade in en och annan Google-annons-lösning för att visa att man passerat dess riktlinjer vilket är annar jag en tids-påverkande faktor relaterat Google-indexering därför att det ökar sannolikheten för manuell-kontroll. Det fanns liknande eleganta små-detaljer just att stödja indexeringen (rankningen är av mindre betydelse här i sökresultat därför att man går på long tail mot en grupp informationssökare som typiskt falerar på rent av mer än topp tio där Amazon m.fl. kommersiella boksäljare ligger).


Jag hade kunnat gjort det elegantare men jag har svårligen att se att jag skulle klara det på en tid föreställd för mig för så många unika sajter. Visst att jag kan tänka mig att man köpt in men något i allt - från känsla och intryck etablerat - är att man i så fall också där gjort det mycket elegant.


En grupp i risk-skapande trust-inducerande "elegans" saknades: Att utnyttja de tjänster kreditkortsföretag och banker erbjuder för att öka säkerhet och därför också där har brand-etablerad trust. Komplexitet såväl som kostnad investering initialt att utnyttja dem är dock flera magnituder högre (trots ambitionsnivån här). För en aktör med väsentligt större budget likt diktatur - vilken som helst - är det ej ett problem (men de kanske inte är intresserade av att samla in kreditkortsnummer så här: I så fall kan de lika gärna terminera kreditkorts-transaktioner ex. USA snarare än Sverige genom att sälja riktiga varor).


Men liknande dyrare trust-koncept finns som medlemsskapande i branschorganisationer tagande en medlemsavgift börjande på 10 000 - 30 000 svenska kronor. Mycket förtroende ingivande bland personer diskuterande ekonomi och handel på nätet. Eller några år förberedande etablerande quality assurance mått med etablerat kanske flera tusen riktigt gjorda prestationer (och jag menar här ej de produkt-recensioner ingen som vet hur den diskreta branschen kring dom sett ut många år litar på: Och numera sedan aktörer sökande snabbare pengar seende affär gjort det hela tydligt för många fler inkl. Amazon är väl problematiken mer välkänd - Vi kan förövrigt jämföra med ett av världens största IT-företag som löste sitt problem med problematiska recensioner av sin säkerhetsmodell som fyra år senare kastades ut av dem i sin helhet som defunct genom att köpa annonser för mång-miljon belopp av ett av världens då största förlagshus inom data samt störde min artikelförsäljning av dem efteråt några år vilket jag dock bara tyckte var kul och möjlighetsskapande: Därefter suckande om dem hade jag aldrig något problem att få bra citat av dem i övrigt eller tillgång till intressant information - Hade det hela varit unikt eller ens ovanligt hade jag inte tvekat på att indikera aktör men det var det normala för de största så liknande problem fanns långt innan review-sajterna började manipuleras seriöst för en tio år sedan).


Hur är risken för Sverige?

Risken för Sverige är mindre än för ex. USA. Svensken - varande mer internationellt läsande och därmed mer spännande, cool, rent anar jag exotiskt lite spännande ändå svenskt invand för kvinnorna och allt mindre tråkig förstår jag sådant - är dels tråkigare vilket är mer sunt-förnuft här. Vidare och viktigare är språkområdet mindre. Svensken skyddas därför. Det lönar sig mindre att spela språkområdet och det märks också mycket lättare när mycket nytt kommer här.


Dock kan svensk ekonomi spelas - ev. inkluderande och kanske troligare såväl som enklare bredare - från primärt det engelska språkområdet. Som vapen är egentligen menar jag börsen mindre intressant (ska den förstöras finns bättre metoder genom att helt enkelt handla aktier direkt: Tänkbart har metoder testats för sådan manipulering även om många andra förklaringar är tänkbara för några inducerade via tekniskt handel snabba nedgångar) medan faktorer relaterade valuta och möjlighet att finansiera större verksamhet kanske har bättre slag kraft. Emellertid har jag inte i närheten betraktat detta nog för att kunna avgöra det säkert. För mig betraktande Kina var låne-verksamhet naturligt intressant eftersom den är enormt central och rörlig över hela kustregionerna finansierande allt från "nya städer", fabriker m.m. Min delvis men lite för begränsade spekulation är dock att valuta är vad som slår bra (finns naturtillgångar primära för flöde utländsk-valuta är det självklart också intressant men tar vi olja - se även - som ex. slog det mig aldrig att den spekulerades så långt ifrån ganska gedigna tillgång- och efterfrågan faktorer som jag nu fått intryck av är fallet: - Så jag betraktade det aldrig alls i detta område).


Vad är den tunga analysen för Kina? Vilka inducerade indirekt effekter är intressanta?

Säsongsarbetare var något jag kreativt - innan senare moraliskt prövning lätt amoraliskt fascinerad av ett avbrott med något annorlunda - såg som tänkbart intressant. Snabba massavskedande för stora grupper av personer i städerna levande på ytterst-begränsad resurser kan skapa drivkrafter som kan hjälpa upp bredare lager att nå till att våga ut och säga att detta är mitt land lika mycket som den här några andra bestämde ytterst skulle bestämma allt (nu när politbyrån m.m. inte gör annat än att hålla med Xi: Varande kanske såväl delar av partiets som segment av militärens vän - Dock sitter han ej trots vad som påstås gediget därför att hans säkerställande av större makt såväl som stabilitet på kort- och långsikt för sitt eget inflytande oroar och snabb arrestering och snabbt agerande gör stödjande strukturer tänkbart void och hade han inte upplevt "trevligare" än normalt för kinesiska top-party politiker bland folk-bredare hade man nog vågat sig på att redan gjort det).


Återvänder vi till ekonomi-nyheterna är för spridd-effekt av försämringarna vi nu ser ett faktorsområde jag kan tänka är intressant men saknar ännu något skrivit av bra, ambitiöst och seriöst Kina och ekonomi-kunnig analytiker i media hur det ekonomiska flödet av värde från kustregionerna till magrare regioner påverkas. En process kontinuerligt verkande för hur industrialisering och modernisering av Kina sker föreligger. Denna är kritiskt för att Kina ska kunna fortsätta med hög tillväxt. Och utan hög tillväxt kommer dispergenserna i landet mellan regionerna bli mycket mer problematiska: När man ej ser att värdet sprider sig utan tvärtom att det både blir sämre här man är såväl som i rikare kustregioner kan innebära stora skillnad både för ekonomins utveckling såväl som den politiska potentialen till positiv förändring av statsskick.


Pengar från regionerna i kustområdena in i landets fattigare delar kan tänkbart påverkas när export reduceras. Gästarbetarna i enorma antal har ju varit vad som gjort den snabba expansionen av industri möjlig.


Mindre pengar flödande dit kan bromsa tillväxt i form av butiker, tjänster, mindre industrier utnyttjande kunnande etablerat hos gästarbetare att röra sig in i landet, flyttbarhet av folk kan också minska (flyttbarhet är tycker jag egentligen ganska förvånande är väldigt viktigt för ekonomi och mer än jag ännu egentligen tycker är rimligt bara bedömt från kompetens-tillgång: Något kreativt, nytt eller kunnande utanför förstådda behov kanske att man tar med en idé om en liten affär med sig från landsbygden kring något man saknar hemma-man eller hemma-fru kan pyssla med: Därav att landsbygdens problem i Sverige kan vara själva förutsättningen för att vi ska ha råd att transferera statliga pengar för att se till att rimlig sjukvård m.m. finns där - Rörlighet i Sverige är mycket god såväl som Sverige - Omvärlden).


Frågan är också vad mer än folk ekonomiskt begränsade regioner levererar? En kategori-värden jag känner till är komponenter och produkter från "riktigt dålig industri". Sämre än den redan för medarbetare, boende m.m. dåliga i kustregionerna. Smutsig hantering av naturresurser är annan verksamhet flödande värden tillbaka från regioner ekonomiskt på en mellannivå.


Och slutligen är gästarbetarna nya konsumenter av kapitalvaror jag spekulerar att stora segment av befolkningen i kustregionerna inte har ekonomi för att köpa nytt av varje eller flera gånger per år. För några år sedan vet jag ju att teve var väldigt hett bland segment i dom fattigaste områdena som fick ekonomi i form av pengar genom gästarbetare (bl.a. bland de grott-levande samhällena). Partiet lokalt försökte ett tag kapitalisera på det genom att köpa dyrare - för folket - teveapparater de tänkt skulle vara tvungna att välja men det har sagts mig att detta konvergerade efter ett tag till att folk köpte mig sig en billigare och bättre teve eller flera när de återvände från gästarbetet.


Slutligen och diffusare etableras bredare kunskap än bara att man är rutinerad arbetskraft på landet om någon vill starta fabrik där. Bor du i en grotta i regioner av Kina saknande privatägande och egentligen innan inte ens riktiga pengar. Med strunt varor av den typ vi förväntar oss av rena jordbrukssamhällen är det kanske inte självklart vad mer man vill köpa? Har man sett en massa varor i butiker när man gästarbetat vill man ju ha dem så mycket enklare. Det sista här tror jag är väldigt svårt att försöka kvantifiera vettigt - kanske ens på nivåer att de alls kan sökas bekräftas i data.


Är dålig ekonomi bra för Kina?

Kanske är det bra för dom etniska grupperna. Ökad turbulens här är ej vad partiet stabilt kan möta upp allt för våldsamt. Dels är det konkret riskdomän för management i funktioner för att etablera det. Att förändring föga otroligt kommer är givet och det gör att man om man inte är dum inte vill hamna där man begått brått erkända i internationella domstolar eller varande sådana ny-regim kommer hantera (eller kan inducera lynchning). Pressar partiet - särskilt med rätt inspiration och trust given - tror jag dessa funktioner pressar tillbaka.


Engagera sig inland öppnar också upp kusten för såväl inducerad från annan turbulens som enklare när funktioner engageras ute i "Norrlandet" (är det svensk term för mer av jordbrukssamhällen utan industri o.s.v.? SVT gav mig det intrycket i något jag såg tio minuter av på teve: I alla fall saknar de sjukvård m.m. precis som dessa regioner i Kina som jag förstod det så helt fel kan ju termen inte vara) i flera områden med lokalt etniska majoriteter som inte gillar partiet alls: Ekonomisk-orättvisa kontra han- och manchuriska regioner kontrollerande makten - såväl som det större ägandet privat - trots ett neråt etniskt ganska bra varierat parti är en faktor här, diktaturen hindrande regionerna att prioritera sin kultur eller lokala miljöfrågor påverkar också och slutligen finns en systematisk racism på nivåer orsakande dödsfall (insamlingen av blod för att göra blodplasma - alla delade samma insticksutrustning - skapande den enorma hiv-epidemin är exempel på hur partiet kapitaliserar fattiga etniska folk).


Bredden jag försöker peka på i stycket ovan gör att trots en enorm armé binds resurser lätt upp. Bredden i gruppernas antal, head-count i resp. och geo-spridd kan binda upp ordentligt. En talande men dålig jämförelse är de enorma arméer tidigt på något 100 000 i head-count senare mer Mao ändå hade stora svårighet att klara geo-kontroll med också under perioder när angrepp från Kumonin tang var mindre av en fråga. Det fordrade en fullständigt gigantisk finmaskig organisation mer eller mindre ner till resp. by. Att det lyckades var kanske ej endast beroende av att man klarade att etablera personer för detta behandlande befolkningen respektfullt utan även att man erbjud direkt upplevd utveckling av samhället ex. via teaterförställningar (och oavsett propaganda i detta var det troligt svårslagen underhållning i många av dessa områden).


Denna period i revolutionen var förövrigt den samma som under vilken Mao och partiet gav flera etniska grupper långtgående garantier ingående i praktiken internationella GEO politiska överrenskommelser med dem inom Kina. Behandlande och erkännande dem som en politiskt entitet ej konkurrerande men representativ. D.v.s. motsvarande en delstat i USA havande egna "under-statliga" funktioner som egen högsta "lagråd" och varande politiskt representerande sig själv (annars hade de ju ej kunnat vara entitet som kinesiska kommunistpartiet kunde ingå sådana överenskommelser med görande det intressant för någon med mer tid - och ej likt många fortfarande fast i att läsa Snow och därefter föga om något - att betrakta även om vad man lovade ej hade varit så långtgående).


Det finns mer från historien som kan komplettera nutiden när en tänkbar systematisk otillfredsställelse växer till sig. Att förstå sin historia, rättigheter juridiskt etablerade och erkända man nu nekas i förfalskning av historien, såväl som kunskap om vad folk i andra delar av Kina och värden har därför att de ej förtrycks är viktigt för att folk rätt kan bedöma om det är bra som de har det nu. Ska mina barn behöva födas kognitivt skadade och litet dummare såväl troligare död redan som spädbarn resp. några år senare får cancer därför att kinesiska kommunistpartiet försöker hålla han-regionerna nöjda och lugna med bättre ekonomi och det gör att våra fabriker lokalt får riktigt dålig rening? Och varifrån kom myten som höll i sig flera år tills bl.a. USA började - något senare faktiskt innan den började släppa - att det var dumma bönder och primitivt folk på landsbygden som hade sämre rening och därför födda fördummade barn när kustregionerna är lika drabbade?


Avslutning inspirerad av Game of Thrones: Nu är det vinter men sommaren kommer.


Relaterat: Valuta

Valuta (2013-08-28)


Euro-bonds:


Indikerar aktiekurser vad som är bra för ekonomin?
2012-05-29


Att låta en valuta stiga: Manipulation eller inte? (2012-11-28)Upp och ner i Kron-världen (2013-11-13)Anti-deflation: Kan det vara att höja momsen lite försiktigt samtidigt som man skjuter pengar mer än väl kompenserande för alla till konsumenterna? Varför skulle det vara sund inflation? Naturlig? Där att när momsen sänks eller höjs - och en höjning är det ena samt öppnar upp för det andra - är det lättare för våra sluga handlare att dra upp priserna rent allmänt för egen del. Men det späder säkert på ekonomin mer att sälja räntebärande skuldebrev till Wallenberg så han kan fördjupa sig i vapenhandel med Nordkorea (fick svensk industri bygga en svensk ubåt istället för att leverera något sådant till Nordkoreas senaste kärnvapen satsning: ?) eller vad nu senaste projektet är efter hoppas jag negativa reaktioner på hand debattartikel bland svenskarna. Ha respekt för diktaturerna och argumentera dem ej över-ambitiöst: Det kan störa attityder bredare.


Battlefield Deflation: Japanska högränte- och låg statsskuld-politiken har drabbat EU
2013-11-13


Egypten: Att under inbördeskrig fasförskjuta inflation relativt värdering valuta (2013-09-24)

Stephen Roach i Bloomberg: När konsumenten vill spara
2012-07-26


Föga värde av räntesänkningen (2012-10-26). Och mot detta argumenterar folk ännu med att EU såväl som Sverige nu sänkt ner sig medan problemen ej blev bättre utan när snabbast ner värre. Argumentet är att man borde gjort det större och att gamla fina ekonomiska teorier från en värld med helt andra hastigheter, flöden, verktyg för manipulation, och handel radikalt annorlunda menar att det ska fungera (trots om man läser ekonomihistorien i bästa fall inte överdrivet fungerande någonsin).


2013 var ej året nära. Men kanske är vi om inte där nu närmande oss? Också ej påverkande min moraliska bedömning tror jag nu att börjar det se lovande ut finns miljarder bland kinesiska aktörer som oberoende av varandra såväl som självklart mig lär göra sitt för att ge det ett tryck ner: Man har råd och man kan "gaming China economy" (saker fungerar inte som i Sverige: Ett stort mått av vad som här är olagligt runt investeringar är kutym bland de - tusentals om idag inte tusentals - riktigt rika). Härdsmälta utan behov av "mitt" vapen gaming den korta säljande handeln - kanske köpande själv i det hela fram och tillbaka "börs-kinesiskt" / "apartment-business-kinesiskt" så att säga.


Kinesiska Tjuren känns potent och trots priseffektiv (vattenbuffel) ändå trevligt scarce (2013-09-27).


Spegelblank-is över Utrikespolitiskt bråddjup
2012-11-28.
Och mycket riktigt blev världen i alla områden som hade dragit nytta av Clintons kunnande, engagemang och mot normalt nästan överdrivna energiska natur åt helvete.

Apropå Grekland kan jag lägga till att Grekland tillsammans med USA hör till de fyra kulturer i världen som i ett mätsystem (ett av de vanligaste) uttrycker sig mest "uttrycksfullt" / "bombastiskt" / "asserting presense". När Grekerna väl kommer sig för - eller tvingas - lämna sina strandbarer och hotell ofta sedan nyligen skattebefriare därför att staten ej brydde sig att följa upp vilka som betalade skatt och gör utrikespolitik hör vi dem. Och faktiskt om de några gånger rent av lyckades få tyskarna att bli ljudliga: Det är ovanligt.


EURO: Uttrycken av värde i form pris konvergerar i EURO-området (2014-04-01)


Så här är det mycket mer etablerat nu även om USA hållit emot bättre än jag flera gånger försökte göra gällande kanske var troligt. Det är bra för amerikanen att få höra och läsa att man inte tror på att de klarar att stå emot Kina eller vad helst problematiskt. Jag tror det motiverar dem.


Kinesisk analys - USA's lånekris: Obama segrade men "American style democracy" får inte vara med i utrikespolitiken längre (2013-11-06)


En person en röst

Förutom för landet "vi tror på gratis produktrecensioner som kan skapas med låg kostnad" / "vi var inte bra nog folk för att klara att få till ett land där vi får rösta utan bor i Kina / Syrien". Och så förstås man är påverkad eller för bättre population "folkslag" ser sitt land som Twitter och råkat få en bunt engelskspråkiga robotar som sitter och gillar, re-tweeter, kommenterar nyheter m.m. Och ibland får svar av dig. Språk-pratande AI man nyligen gjorde ett ganska uppmärksammat Turing-test på är sämre än mycket som finns utanför publicerat. Inkl. åtminstone en robot jag råkat på relaterat sociala media även om den troligt inte är aktiv där nu. Att man hantera internet delvis som en maskerad värld kan ha värde och vara avkopplande (om internet alltid istället är social vardag med folk runt om kring är det inte samma möjlighet till avkoppling) men vi ska förstå som att en omställnings- och inlärningsperiod fortfarande pågår där vi nog ännu inte optimalt riktigt tar emot informationen. En effekt av det är att vi kollektivt är mer "rörliga" från upplevt snabbare information som dock ofta nog egentligen som för ekonomi levererad publicerad ej snabbare än annars. Detta oroar mig föga. Vi ser bakåt i tiden att vi klarar att anpassa oss eller anpassa världen.


Robotar på Twitter vs Kinesiska diktaturen i Washington Post
2014-06-09


Nedan en kort "mindre än ännu vuxen människa" pratande robot som möter en kanske mer vuxen vuxen pratande robot intresserad av något annat. Lite som gårdagens psykologer när ännu den icke-vetenskapliga psykologin och evidensbaserad pediatrisk-medicin när det gällde hjärna mer än idag bar problematiskt vanlig. Dockteater och idéer om att barnen lider av penis-avund (vilket får en verkligen att fundera vilka sexuella avarter som kanske attraherades till barnpsykologin) har jag läst att folk drabbades av som barn under 1970-talet besökande sjukvården.


Skämtbild med tillhörande komiska ord såväl som en introduktion till the noble art of sockpuppets finns i Sockpuppets: Barnpsykolog möter Internets belöningsinriktade barn framtagen av Staff Clown Husman.

Relaterat: Kina och risken för krig

Förvånande var det få som såg det som reell möjlighet än mindre trolig åren som kom. Även bland de hög-finansierade för analys. Och det var just det som föranledda mig att av och till beröra även denna risk. Jag följde den emellertid längre och mer genomarbetat än normalt här via en annan publicerande resp. levererande kanal. Positivt är att jag inte vill göra gällande att jag tror - men för att uttrycka mig mer än så skulle jag kräva av mig att följa upp färskare - att risken för krig med Indien varande det längre och givet regionen i övrigt runt om kanske mest problematiska sceneriet ökat. Kanske har den snarare långt minskat.

Att bedöma på den lite längre tidsperioden där föga verkligt konkret ännu (vid sidan om det etablerade sedan många år) finns är dock lite särskilt även om jag delvis diskuterat här ej relaterat Indien några metodvägar man kan mena är funktionella (de jag utnyttjar och förallt relaterat Indien - Kina liggande bakåt i tiden för mig uteslutande via Bluelight utan andra senare system - vid sidan om mer konservativt betraktande frågan om "analys-bedömande" / "kännande till" sökande jämförelser och skattande risk-höjden). Kanske ska vi emellertid räkna med väpnad konflikt inom de närmaste fem åren om inte Kina blir innan dess engageras i positiv-förändring inom landet? Jag tror det. Vi ska komma ihåg att de senaste åren konkret haft ordentligt mindre farliga vapen att använda på havet mobbande runt övriga länder. Nu förändras det snabbt och snart mobbar man runt länderna man delar havs- och ibland också lands-gräns med med värre vapen. Balansering av dessa länder tycks trolig såväl som nödvändig. Mängden faktiska incidenter där de Kina gör våld på andra länders båtar är ej få och också om de förr ibland var komiskt som när de skrämde iväg ett amerikanskt örlogsfartyg - påstått spionerande på kineserna från internationellt vatten - genom att spruta vatten på dem. Säg "50%" i mening av att det känns troligt fö mig men att någon nivå ej är vad jag kan bedöma. Känner de sig internt stressade positiv förändring kommande men ej ännu uttryckt ockuperande resurser tror jag att de tar chansen till väpnad konflikt de kan hålla begränsad.


Relationen mellan USA och Kina, de asymmetriska hoten och Kinas framtid (2010-10-08)


Rörande incidenterna är möjligen detta något att ha i bakhuvudet:


Sovjetunionen sista åren: Snabba i låg impulskontroll "gräns-dispyter", nationalism och främlingsfientlighet (antisemitism)
2013-11-23


Läs och lär President Putin ty detta är fortfarande problem relaterat Ryssland med eller utan själva konceptet verklighet idag (om Putin lyssnade mer på mig här skulle värden vara mycket bättre: Mindre krig Ryssland är inblandat i och bättre ekonomisk verklighet för Rysslands folk - Gedigna grundläggande mått på "brahet" för ett land). Rekommenderad bok är om jag minns rätt dessutom en mycket fin - fin på nivå med ekonomiska teorier om rätnesänkning etablerade under tidigt 1900-tal - analys av hur defekt den kinesiska kommunismen är. Själva Sovietunionen bjöd till att gick igenom teoribildning steg för steg. Och faktiskt att det är bra läsning relevant än idag i delar. Det är dessutom exempel på litteratur man kan hitta intressanta fakta i som man svårt förstår att hitta fram till via söksystem på nätet om de alls finns. Sovjetunionen visste mycket om Kina.


Komplexitet och kostnad i planekonomi kompenseras med maktens rikedom (2013-11-28)


En av många fler drivkrafter relaterat makt. Både diktaturens topp som i dynamiken när folket reser sig.


Caesar och de färgade skjortarmarma: Brutal maktbelöning just nu
2012-11-28


Relaterat: Muren faller

Jag har flera gånger återkommit till att "tid" är svårt när man bedömer framtiden ej nära i tiden. Man kan ha sekventiellt korrekta bedömningar som hållit i sig år men hela serien är brutalt förskjuten till det långsammare eller snabbare. Tid för mig är händelser vi upplever mer tidsenhet som funktion av motivation. Det är väl bekräftat i neuropsykologin idag. Jag tror vi rätt ser världen allmänt över kollektivet av människor jämförbart (där av den inlärningsperiod av indikationer från snabbare nyhetsrapportering på nätet jag tidigare indikerade att jag tror är fallet). Att försöka synkronisera tidsmässigt är faktiskt väldigt lätt i varje punkt men det behöver inte vara bättre indikerande om hur snabbt tiden kommer gå lite längre fram i kalendertid för tid. Idag står vi att västra the wave nu precis börjat göra Iran kanske turbulent i första tecken. 2009 eller om det var 2010 kanske (den intresserade får läsa tillbaka) trodde jag att det kunde handla om kanske ett år innan vi var där. För den är komplexiteten inte värre än att det är lättare att hålla ett öga på. Kina är dock inte lätt jämförbart: Det är ett oerhört komplext land stort på så många sätt. Jag har ej klarat att bibehålla sampling eller klara att synkronisera mig mer än ett fåtal gånger sedan prediktion i vad jag samlat döpte till Muren faller 2011 när jag upplevde det görande det igen med mer data korrekt. Det är bra att komma ihåg: Och vad jag just p.g.a. av de större mer underbyggda såväl som informationsdelande fallstudierna längre tillbaka nu återkommande pekar på när aktuellt att jag ej uppdaterat mig.


Ambitiösa mål (2011-08-18)


Den förändrade maktbalansen och att spela för att vinna (2011-05-01)


Den första och sista som ropar muren fallen (2013-08-11)


Co-locomotion och Commotion: När diktaturernas alla protesterande stärker varandra - Och att ta kostnaden att hantera hot rätt (eskalera mer, mer, mer...) (2014-03-10)


Hög-komplexitets titel. Jag brukar göra grammatiskt direkt jobbiga titlar när jag mest skriver kreativt för egen del. Men ev. finns viss poäng relaterat inlägget här för den riktigt ambitiösa.


En stad för ett land medan en tredje generationens kinesisk mur av andra folks protester mot sin korruption och diktatur nästan slutits (2014-03-07)


Bredare relaterat tidsdimensioner och att försöka förstå och tolka den:


Hur vi värderar information II: Fem tidsdimensioner (2013-05-01)

Subadditive reward discounting
2014-06-17

Reward discounting: Weapon effect vs Kawaii (2014-06-17)

Reduktion av belöning den hårda men mer kvalitativa vägen (2014-06-16)

Log-dynamik i hjärnans nätverk: Fördelning, interferens och inlärning (2014-06-17)

Perception tid: Komplexitet och kontext (2014-06-21)

Reward discounting och reward prediktion i symbolnät skapade av samplade nyheter (2014-06-16)


Relaterat: By the book

Rättssäkerhet och sociala organsationer: Diktatur och statligt kontrollerad välfärd resp. "organisation av intressegrupper" (2013-11-29)


Relaterat: Sverige är viktigt

När en eller annan diktatur en vacker dag kommer till Sverige för att prata vår utrikeshandel i svart- och vitt relaterat återinförande av dödsstraff och straffbeläggande av att vara mig och diverse andra så minns man bäst mitt regelbundet återkommande engagemang för Sverige (såväl som relaterat folk som säljer ut sig till dessa direkt eller indirekt: Må det vara vapenhandel till Saudiarabien eller Kina - sura humör - PR-branschen är sundare här faktiskt och har förändrat sig moraliskt riktigt relativt Kina genom åren: Något att lära av).


Avsnitt II: Spindlande Ericsson konkurrerande konkurrenter: Att indirekt indikera nätets "riktigare" kunskap och kultur istället för att upplevas död (2014-05-05)


Relaterat: Sampla uttryck för hur vi upplever världen och/eller försök att påverka denna bild

Besökande Twitter:


Att hacka Twitter- och blogg-analys av känslor (2012-02-20)


Oavsett begränsning indikerad idag såväl trovärdigt som på tror jag besvärande nivåer i EU. Försäljning skuldebrev kom som det utvecklades så associerat stegring här påbörjad innan. Och i det projektet ligger om vi ska tro EU - och det gör jag här - koppling till valutans värde från såväl drivkrafter inflation som större motivation att spekulera mer på fler tidsperspektiv för skuldebreven och därmed själva valutan (och för i alla fall delar av vad jag sett rapporterat men ej tittat djupare på förstår jag inte riktigt vad vi sett i effekt ännu - det kanske var en associerad om än ej konkret faktor föranledande detta inlägg).


Konceptuellt läckage i den affektiva valuta-handeln? (2013-05-13)


Detroit-sjukan i nya branscher: Amerikansk defaitism kräver ansvar av medborgare såväl som politiker (2013-05-01)


Och jag gnäller inte bara om EU. Utan jag drog mitt strå till stacken genom att motivera upp Obama att verkligen ansträngande sig att få ordning på en av Sveriges två största exportländer. Enligt ej trovärdiga försåtliga uppgifter reagerar Obama på varje rapport om att 80% av svenskarna som publicerat skämtbilder med honom under veckan framställer honom som lat genom att lämna avkopplande rollspel lekande att han skjuter golfbollar i dammen för att roa sina hundar för att istället få lite gjort. Och ser vi idag inte en mycket bättre ekonomi? Annat kanske också spelade: Vi vet inte säkert vad som avgjorde. Kanske ett haitiskt offer till vägkorsningarnas gudom, mina skämtbilder eller ekonomisk politiskt agerande som oavsett om perfekt eller ens kanske bra i allt höll god hastighet (därmed skapande möjlighet att också korrigera vad man gjort fel) istället för EU-tidifiera sig till en egen långsammare värld där man kan gå från att vara tidsmässigt "lite bakom" / "slö" till att komma ordentligt efter världen.


Det problematiska Obama fotot publicerat (2013-06-07)


Relaterat: Bitcoin

Skumt hur den vaknande 2013 som upp från närmast bortglömd så plötsligt.


Bitcoin: Från färsk bransch till valuta född ur Noh-maskernas gömda 1700-filosofi (2013-08-23)


Trots vad som påstås i den kommersiella Bitcoin-världen är effekt- och tidsvärlden bounded. Oavsett ev. problem som det hela kanske medför är den totala effekten begränsad. Industrin av Bitcoin är säljandet av Bitcoin. Det finns ej en etablerad kompletterande industri med egna värden som för guld (smyckes-industri byggd i associerat värde sedan evigheter bakåt i historien). Men så klart att många år kvarstår om det inte blir orimligt använt såväl som att expansion är möjligt av mängden (oavsett vad som regelmässigt påstås).


Bitcoin: Myntslagningen följer inlärningskurvan för reinforced learning (2013-08-29)


Innovativa möjligheter att förändra makt-kontroll genom att skapa eller hindra val (2014-03-07)


Som bör ge för att ge ett fint sample 2013 och 2014 av vissa typer av kinesiska transaktioner om mängden hann bli stor nog. Jag har ännu att lära mig utnyttja samplings-möjligheterna som inbyggda i Bitcoin's kryptologiskt säkerställda historik per unit utnyttjad.


Bitcoin: Från färsk bransch till valuta född ur Noh-maskernas gömda 1700-filosofi
2013-08-23

Rapporten till US Congress om kinesiska militären: Bred men kan kompletteras med bättre konkreta värden för säkerhetspolitiskt mer spännande grupper än PLA

Rapporten har vi här:Det tycks troligt för mig att ett ganska gediget såväl som krävande arbete finns under rapporten. Det är inte lätt för mig att bedöma riktigt. Jag tror säkert såväl mer specialiserade som bredare läsargrupper som kan få ut värde finns.


Ett par "låg komplexa" dimensioner man egentligen själv kan komplettera saknade jag såväl som en mycket mer krävande för de allra flesta men tänker jag görlig att inkludera (jag gissar ej expert här att jämförande metoder för att upptäcka om man moderniserar silo:s för kärnvapen kan användas för den information jag tyckte saknades).


Den första låg komplexa är relaterat att välkomna oss ej exporter eller havande området kinesiska försvaret och dess relationer till kinesiska politiken aktuellt. Mer av referenser för att sätta saker i kontrast och "storleks-magnitud" vore välkommet. Såväl som mer av ambition när det kommer till jämförelse över tiden. I de få områden jag upplever mig kunna bedöma berörda (mindre arbeten på silos och antal kort- eller om det var medeldistans robotar och detta mobbande av grannländerna och utnyttjande av Japan för såväl inrikespolitiska effekter som tänkbart försökande säkerställa konkreta - om än tycks 1900-talet visa oss från Tyskland resp. Japan snarare imaginära givet kostnaden för konflikt kontra fredlig handel - värden för ekonomin) är skillnaden fem och vidare åtta år bakåt egentligen gigantisk.


Var på kartan finns dom kinesiska soldaterna?

Jag funderar också - och nu är vi det i hög komplexa - var PLA har sina styrkor någonstans på fastlandet. Särskilt kan man se förändring sägande något om risker att de militära styrkorna missbrukas inrikespolitiskt. Och var man har trupperna konkret i antal så att säga med vad nu relevant runt det.


Filen är hos defense.gov namngiven: 2015_China_Military_Power_Report.pdf. Ett extra värde kan så klart vara om att man delar information hjälper till att balansera ev. olämpliga förskjutningarna av denna refererade makt utanför den sunda medborgerliga kontrollen i Kina. Mer än att bara beskriva all denna makt eller bättre sagt vapenmakt.


Vidare om nu partiet tycker sig vill utnyttja PLA men dessa är mer tveksamma - kanske lärande från nutidshistorien i andra länder där högt uppsatta i styrkorna tycks gå åt snabbt jämfört med högt uppsatta politiker av någon anledning - hur ser tänkbara strukturer ut och ev. förändringar kring dom för att snabbt och närmast - eller passerat - våldsamt byta ut PLA's top-management. Att de hålls under övervakning långt in i privatliv har ju gjorts tydligt åtminstone sista åren (och om man studerar längre än så vilket jag inte gjort kanske också där) från de arrestering som officiell information (och kanske korrekt så) ofta beskrivna som korruption och i något fall för Bo relaterat något dödsfall (just Bo-fallet tvivlar jag dock på den mesta information men just det fallet avviker kanske tydligare än det övriga få tal jag ytligt intresserat mig lite i att läsa om som ytlig nyhets-surfare på World Wide Web - eller om det kallas iPhone numera när http inte är hett längre och ingen ännu försökt få liv i Gopher och FTP än).


Eller kort: Antal soldater på resp. orter relaterade diskussionerna. Ungefär.


Kanske att man försöker utnyttja kompletterande medier också? Om man illustrerar det i form av kartor kunde en intressant möjlighet vara en utbyggnad till förslagsvis NASA World Wind där man får in data och kan "globa sig" in till orterna. Det är ju något jag tror kan vara konstruktivt att stöta på för ev. framtida revolutionärer och protest:engagerade i Kina eftersom det för särskilt ett så stort och komplext land med många städer man kan behöva samarbeta med andra grupper i samt i värsta fall hantera förband av väpnat folk som mördar av protesterande kan ha nytta av ett geografiskt sambandssystem - Situation awareness där det enkelt går att se och följa saker även över en stor karta på sätt som är begripligt enkelt att uppfatta från (förutsättande att man förberedande gör sig besvär att ha en vettig enkel lösning från att semi-automatiserat hålla det uppdaterat). World Wind är den logiska och tror jag bästa plattformen att välja för det. Varande delvis relaterat "battled tested" också förutom NASA-användning att döma av en del relaterade referenser jag träffade på.


Nu när upplösningen tillåten för den icke-militära halvan av DigitalGlobe att sälja ökat så kunde man ju också komplettera Land Sat 7 (eller vad som numer är det rimligt enkelt bästa World Wind har idag: Och den är inte alls dålig som det är heller) bilderna med det bästa där för aktuella städer, kaserner o.s.v. så man kan ta sig en bra titt på alla soldaterna marscherande runt (som stillbilder - eller i alla fall att medborgarna i Kina bra kan se var de håller till och hur vägar m.m. ser ut till och från det).


Kanske kunde aktörer likt Carnegie Mellon eller jämförbar (om jag inte minns fel på universitet? det är flera som intresserat sig för området) som följer Kina från andra dimensioner vara intresserade att samarbeta här? Ex. illustrerande på kartan upparbetade skadenivåer från luftföroreningar m.m. Jfr nu senast denna nyhet visande att kostnaden för allt försvar kommer till priset av barn som föds kognitivt såväl som direkt kroppsligt mindre:Hur många soldater på ort A? Hur mycket mer skadade resp. mindre föds barnen?


Det finns ju mycket sådant jag tror man kan komplettera det här med kommande år utan att det egentligen kostar mer pengar. En idé här är att erbjuda en fördjupad version så kan man bibehålla också det här mer kortfattade krävande (upplever jag) egentligen väldigt mycket av mig som läser för att begripa siffror och uppgifter.


Slutligen ger jag den recenserade rapporten av 3.7 av 5+. Egentligen tycker jag att den här globen med åtminstone refererade saker utmärkta grovt ska krävas för ett ändå väldigt högt betyg (en bit ovanför ett tänkt medium). Samtidigt har emellertid rapporten en hel del unik information (tillgängligt med rimlig ansträngning för mig i alla fall) vilket ger den viss unik kvalitet. Det ger den här 0.7 extra bonus-plus. En förhoppning inför nästa år att konkurrerande länder som kanske redan eller tänker sig börja bevaka Kina ska publicera sitt material och tänka igenom vilka värden som saknas i den amerikanska rapporten från i år och med en överraskande hög ambitionsnivå etablera sig som den nya auktoriteten på området.


Vietnam och Sydkorea såväl som Indonesien är länder jag tycker rimligen måste vara befintligt väldigt observerande på Kina: Tänker man modernt och delar sitt kunnande på internet tror jag det tas emot med stort gillande och intresse runt om i världen. Vietnamesiska landgränsen bör tänker jag ge en kontinuerlig flöde av information i form av allt från skvaller till smugglade djur och örter till den alternativa medicinindustrin.


Upplever man det tungt att bräcka USA första året kan man ju istället för att publicera mest vågat samma dag välja ett datum senare under året. Så hålls frågorna aktuella även i referensinformation för skribenter och olika aktörer att referera och påminnas om att sådana sammanfattande referenskällor att använda inför nyheter eller artiklar finns.


Relaterat

Jag samlade en del länkar äldre inlägg relaterat kartor i:


Persiska kulturen sträcker sig österut: Det gör det ännu bättre att tala tydligt med samma språk


Emellertid skriv jag förutom ganska mycket mer just Earth Wind även om ett lite längre men ej konkretiserad guide för hur man kan göra ett system för Situation Awareness med just denna plattform. Kanske 2010 - 2012? Jag är inte 100% säker på att den finns här eller om den ligger publicerad någon annanstans. Emellertid om saknad här finns mer än nog runt området bakåt för att mer än väl samma mängd information ska ges flera gånger om.


Taggen för Situation awareness sist bör ge kompletterande material om än huvudsakligen rörande annan teknik än just Earth Wind.


Jag tyckte dessutom att inlägget jag länkade direkt ovan passade bra just när vi diskuterar kartor för att representera händelser som pågår just nu i Situation Awareness. Mindre snabbt föränderligt vetande - ex. kultur "till höger för Iran" när allt "till vänster" är så aktivt - eller antal soldater och var de är stationerade - kan man lätt missa när mycket annat inträffar. Det är nog om det alls ska vara vetande som adderar värde etableras i god tid innan.


Vi ser förövrigt på sidan 88 exempel på hur man kan välja att se Kina på jordgloben. Det är inte alltid ett bra perspektiv att sitta och titta på Kina sedan skolåren fram till idag oavsett om betraktande dem nu av allmänintresse, affärer eller något annat att de ligger långt till höger en försvarlig distans från mitten av den typiska rektangulära kartan. Tittar på Kina är Kina i centrum. Vi tar perspektiv från Kina om vi ska förstå Kina rättare - Att konkret vrida om kartan kan konkret - och kanske ofta nog faktiskt - skaka om och öppna upp oss minskande problemet med inlärda bias vi inte ens tänker på.


Luftföroreningar i Kina har jag ju diskuterat av och till sedan 2007/2008 - 2009. Det är värt att veta att de kognitiva skadorna hos barn är medicinskt etablerade i publicerad forskning. En viss generell reduktion av impulskontroll i de hårt förorenade områdena tycks för mig också trolig oavsett om det handlar om personer som flyttat in som vuxna - rent av säsongsarbetande - från den kontinuerliga effekten av föroreningarna (lättast att förstå när det gäller bly och dylikt där det ju direkt går in och stör Ca2+ jon-signalerna tämligen centrala just här och där gärna sätter sig minskande anpassningsbarheten därför att det just är tungmetaller - men många fler vanligare föroreningar såväl som partiklar verkande störande och förstörande).


Det finns en del publicerat också här med kanske det äldsta 2010 - 2011 att döma från sökresultatet Google ger.