Min moral vs Min sociopati: Vad jag gillar med allmänt mycket populära tecknade komediserier

2015-05-15

Vid sidan om mer diffusa kvaliteter svårare att konkretisera summerande till övergripande god upplevelse gillar att jag den starka utveckling jag tycker mig se där huvudpersonerna tenderar att bli lite mer sociopatiska med varje ny framgångsrik skapelse.


American Dad! uttryckte mer av sociopatiska kvaliteter än Family Guy. Och Brickleberry roligare än båda har än mer av detta.


Det ger en extra avkopplande dimension adderad till ett nöje just avsett för delar av dagen när man kopplar av: Bekräftande att man nog är ganska sund. Såväl adderande tror jag en sund kreativ stimulans genom att det blir lättare att se fler bra lösningar man annars för färgad av vad annars menat normalt skulle förkastat som "amoraliska", "omoraliska", "underliga" o.s.v.


Nu har jag haft lite dålig erfarenhet av att från tidigare relaterad diskussion och motivering (från regelbaserad etik) av att länka in avsnitt direkt och avstår därför. Möjligen (men inte säkert relaterad) kom en del problem när jag gjorde det för första fyra avsnitten av Game of Throne givet att tjänsten jag använde och länkande började göra direkt redirect till reklamtjänsterna från resp. sida. Det kan beror på annat men kan möjligen vara relaterad att försöka utnyttja tillfällig trafiktopp, styra / manipulera visa indexerings-robotar ej relaterade copyright-hantering som kanske springer snabbare resp. hantera robotar eller personer relaterade copyright.


Det inkräktade på min upplevelse av vad som känns bra och därför är det oavsett tidigare regel-etisk-diskussion diskuterade felaktigt att göra falerande vad jag kallar för mitt Malloy test. Etiskt korrekt falerande Malloy testet (som bäst görs först) hör till vad vi kan kalla för den fiktiva värden: Det hade kunnat varit korrekt, lämpligt eller rekommenderat att göra men eftersom det är dåligt för mig är det bara en teoretiskt diskussion. Förr tänkte jag annorlunda ibland kring sådant men Malloy har inspirerat och format mig till att bli mer allmän-mänskligt riktigt här.


En idé jag börjat utforska i tankar är att kanske även om något falerar min moraliska prövning kan vara accepterat om Malloy testet faller ut positivt? Åtminstone när värdet är sådant att det möjliggör i framtiden mer moraliskt bra värden skapande allmänt för andra kompenserande vad som nu fick det hela att falera här?


Oavsett områdets uttryck rent allmänt skulle det egentligen vara sunt för mig tror jag att ta in lite av resonemanget ovan. Jag är mer än normalt av och till små-begränsning kring allt möjligt bl.a. därför att jag även när inkorrekt värderar saker som attack property görande dig svagare utifrån i attack perspective på mig själv antagande inkorrekt full-vetskap. Därav att vi har diverse moraliska motiveringar och värderingar för allt möjligt (som att titta på teve-serier på nätet) publicerade här genom åren. Därmed inte sagt att det i grunden är defekt att allt skräp någon kan hitta på dig faller under bevisade desinformations-kampanjer och därmed när utnyttjade om entitet på person värd att hantera så att säga besmittar dem börjande på nivå av att ej korrekt granskat upp till nivå att vara associerad med ursprunglig eller jämförbar entitet.

Troligt / Otroligt -> Intensivare / Mindre intensivt resp. Positiv / Negativ

Troligt (likely) en form av KNOWN i mina huvudtyper kan vi se skriver om sig till indikerad ökad intensitet motsvarande min huvudtyp UP bl.a. när vi likely (eller vad helst i samma kategori ADJECTIVE__LIKELY såväl som typen för unlikely: ADJECTIVE__LIKELY_NOT som vi förstår just som unlikely snarare än not likely vars generella namn-formulering beror av sorterings-relaterade orsaker i filsystemet för den manuella editerings-bara-versionen) har den framför en mänsklig roll i COP-konstruktioner (för enklaste tänkbara exempel):


Hans is DET unlikely murderer

Innebärande att intensitet hos det samlade uttrycket blir något lägre än för endast murderer såväl som mindre än likely murderer som ger oss ett något större värde än endast murderer (antagande att DET oavsett vad ej bidrar till beräkningen av värde eller konstant påverkande).


Medan om vi istället betraktar:


X is DET unknown murderer

Gäller att om X ej är en entitet vi kan se översätter till något förstått antagligen har motsvarande ett "smeknamn" (eller vad vi nu kallar det när vi är i negativa polariteten) på mördaren åtminstone förr ofta etablerade antingen av media eller polis-organisation.


Vidare är han okänd: Vi vet ej vem han är. Okänd mördare smygande runt tenderar att vara mer intensiv än en mördare vi vet vem han är men ej var han är givet samma förväntade beteende.


Betraktar vi det emotionella mer från tradition av lingvistik resp. psykologiska teorier med mindre av sitt fundament från faktisk mätning tenderar vi att ha ett större antal grundläggande dimensioner relaterade känslor som antagna. För de första inte ovanligt att man gärna ser en mängd relaterade vanliga ord-koncept som happy, sad m.fl. upp till cirka sex - 20 st. Inget i det är i sig fel men är tämligen meningslöst som ensamt system eftersom lösningar faktiskt översättande till meningsfulla numeriska beräkningar just reducerar ner till färre dimensioner.


Grundläggande numeriska dimensioner här för mig har såväl stor likhet som viss avvikelse med alla dominanta lösningar som kommer från faktiska ej triviala mätningar på människor. Avvikande från Osgood som var den första i väsentlig storlek mätande och dimensionreducerande nog till att komma ner till grundläggande numeriska dimensioner har jag UP - DOWN ersättande dennes två utan för POSITIVE - NEGATIVE en egentligen dum men beskrivande motivering för detta fås från fallet att skatta slagkraft hos ett djur vi ser:


  • Större djur är mer slagkraft. Ex. större björn.
  • Är björnen längre bort - d.v.s. "större" i distans till oss - är den i praktiken mindre. Den både ser mindre ut och är mindre därför att det tar längre tid för den att förflytta sig till oss.

Men om djuret springer mot oss fortare når de oss tidigare såväl som att dess rörelsemängd är större. Djuret är därför här större. Praktiskt är det en funktionell reduktion till färre dimensioner för en mängd områden där beräkning är önskvärt men där separering i två dimensionstyper ej inför något meningsfullt. Vidare gäller att separering i övrigt i mycket bättre hanteras mycket mer varierat än dessa två indelningar Osgood hade i mening av meningar men då från grammatik.


Andra senare har också - men ej uteslutande om jag ej missminner mig där även andra metoder visat på detta - från semantic differential fått grundläggande i sista gruppen dimensioner relaterade osäkerhet. Jag har motsvarande dessa KNOWN och UNKNOWN. Det är mycket vanligt egentligen sedan 1960-talet men med sin stora topp sista åtta åren att föreslå modeller relaterade entropi vilket ej är orelaterade dessa.


KNOWN och UNKNOWN är för mig i abstrakt modell meningsfull som införd. Tidiga viktlösningar och kategorisering ord har jag emellertid accepterat relativt arbetsinsats att de hållit mycket lägre kvalitet än övriga grundläggande dimensioner: De har i mycket just varit mindre viktiga.


I särskilda lösningar är de dock argumenterat kritiska men dessa har emellertid typiskt krävt mer exakta kategoriseringar vilket vi här hade ett par resp. exempel på. Osäkerheten i sig avviker ju i mer generisk mening också något från beräkning i strikt intensitet som givet från exempelvis det emotionella (hållande mig till en av ett fåtal grundläggande påverkande som jag tidigare diskuterat nyligen) även om föga för mig tycks indikera (och ej ger mig något förbättrande predikterbarhet på nyheter i åtminstone uppenbara metoder att utnyttja det) att något liknande någon av de typiska entropi-drivna modellerna runt kognition tillför något.


Snarare hamnar vi ofta i regelförstådd logik vi kan se tillför värde spontant och när mer komplex nog att motivera det alltid hittills i alla fall också gått att få bekräftad mer än rimligt från forskning där man rimligt jämförbart översättande mätt på människa. Ex. att fara osäker nog att vara direkt otrolig men om existerande omedelbar i närhet värderas högt när:


  • Konkretiserad i faktorer vi kan förstå från oss själva. "Visuellt ej fullständigt otrolig" snarare än bara "ej otrolig". Ex. skulle det från detta kunna antas (men ej uppföljt just för detta) vara bättre att visa bilder på lungor förstörda av rökning om man också ser själva kroppen utanför och med rätt åldersgrupp på den mot målgrupp medan endast lungorna är mindre meningsfulla därför vi har aldrig sett våra egna lungor.

Men intensitetsnivå startar fortfarande oavsett riskdimensionen från om åtgärd konkretiserad är omedelbart nödvändig för att det ej ska vara försent. Ju närmare konkret i perception och tid desto mer övervärderad eller UP relativt faktiskt annars uppfattad subjektiv risk hamnar vi på.


Och det värde UP (eller DOWN) verkar sedan på den associerade intensiteten i förenklad till också grundläggande bas-dimensioner POSITIVE resp. NEGATIVE vi verkar på.


En gömd skatt från allmänt inlärda ledtrådar om vad som är scam / fantasi / otroligt nog att man verkar dum beaktande det o.s.v. kan verka ner uppgivit värde på själva skatten i dess POSITIVE oavsett om någon specifik värdering av faktiska risker gjorts. Det samma kan man mer eller mindre pedagogiskt riktigt i samhällsekonomisk mening göra gällande är faktor för lungcancer och rökning där vissa mätbara faktorer högst väsentligt påverkar individens risk för att drabbas.


Men det vanliga är verkligen inte att man uppmanar folk att reda ut via faktisk mätning eller från sämre sekundära faktorer som ex. möjlig som skattningsfaktor om än dålig ålder när icke-rökande äldre släktingar dog m.m. Trots att konkretisering av att omvänt veta att man hör till en av de genetiska grupper som nästan givet kommer drabbas av lungcancer om man inte dör innan via konkretisering troligt får dem att sluta. En moralisk såväl som kanske (jag tvivlar lite här faktiskt: Arbetsmedicin är vi traditionellt bra på att räkna kring i Sverige men hälsofaktorer där "icke-riskgrupper" kan uppleva en moralisk faktorer räknar vi sällan alls på: Området hör nära relaterat bakomliggande faktorer här till vad när publicerande vad som når många brukar föranleda en bunt personer - säg 5 - 10 st typiskt - som ej ens gjort sig besvär litteratur-söka området att ex. från referens av en halvsida hos någon myndighetshemsida, patientorganisation eller fond lämnande anslag till forskning påstå att man har fel och ofta för mer än fem år sedan och bakåt med något undantag yngre än 45 år) samhällsekonomisk effektivitetsfaktor relaterat kostnad genetiska tester verkar hindrande.


Och med dessa exempel vill jag visa att KNOWN och UNKNOWN ej är riktigt det samma som sannolikhet beräkningsbart. Det är inlärda grova preferenser som kan variera högst försvarligt mellan personer från vad de kan om ett område såväl som om moraliska eller "flock-"faktorer finns (ta Scientologerna på den gamla goda tiden innan de lade ner bearbetning på nätet resp. relaterat i tid började tappa ordentligt i Sverige när man vissa perioder kunde få en bunt e-post från medlemmar en vecka relaterat någon forskningsnyhet som de av och till inte ens hade läst utan polärt tolkat omvänt bara från titeln d.v.s. suttit och sökt nyheter att e-posta om utan att läst resp. nyhet för att bekräfta att deras angrepp på den ens var relevant: Ett beteende jag förövrigt håller för troligt var ett av de mest påverkande för hur de marginaliserades i samhällspåverkan i Sverige ty den direkta kontakten påtvingad eller inte demonstrerade hur irrationella bortom allt kunnande de var).


Ett området regelstyrt ej trivialiserar ner till att som för de så intensitets-nära UP och DOWN till KNOWN och UNKNOWN är tillskrivna attribut också exempel på. Om vi ex. säger att vi alls sorterar attribut näraliggande personlighet som tillskrivet i KNOWN och UNKNOWN tycks givet att koncept indikerande bedräglig ska sorteras UNKNOWN. Men ska vi verkligen som i exemplet med unlikely ner i intensitet för:


Hans is DET deceitful murderer.

Knappast. Här för mig oavsett KNOWN och UNKNOWN kommer likhet i polaritet för roll-attribut (mördare) och attribut personlighet eller "emotionellt beteende" (deceitful) i att båda är negativa plockas upp och från det omvandla deceitful till UP förstärkande murderer utefter de dimensioner som ligger i NEGATIVE: Och rimligt så eftersom en bedräglig snarare än rimlig mördare är mer problematisk (viktpåverkan tenderar faktiskt att typiskt bli mycket rimlig med nuvarande algoritm och ett viktsystem etablerat från ofantliga mängder corpus oavsett entitet och corpus vi jämför med).


Men tar vi ett mer komplext fall hamnar vi i problematik om vi försöker tillämpa samma enkla regel. Är tillskriven roll relaterad information given av samma person och denna är deceitful bör vi hamna i DOWN.


Korrigerar abstrakt modell för KNOWN och UNKNOWN

Indikerat en tid och närmast givet nu är att jag kommer förändra abstraktmodell som ligger några steg ovanför faktisk implementation rörande KNOWN och UNKNOWN. Övriga grundläggande dimensioner har ej fodrat detta när implementation nu gått till högre mät-exakthet genom att faktiskt parsa upp till resp. mening tolkande grammatik m.m. såväl som expanderande ordförståelse (i mening ex. modifierande sannolikheterna beroende på vilken ordklass ett ord givet är i just där) resp. common sense för upp till flergram.


KNOWN och UNKNOWN tycks dock kräva modifiering. Om något är KNOWN eller UNKNOWN är helt enkelt beroende på ett helt annat sätt inte bara av kontext utan av faktisk meningsbyggnad (i mening av att mycket konkret det ena eller det andra utan särskilt given "spridd-effekt" / "implicit-irrationell-effekt" o.s.v. som känt övriga kategorier kan ge hos människa: Negativt ord är ex. något - om än konkret mycket reducerat så också utanför etablerad tolkning av sådant som att not bad är sämre än good: Ex. not murderer är sämre än inte alls refererad runt rollen murderer - negativt verkan även om vi applicerar not på det påverkande association m.m.).


Jag är ej riktigt klar över hur jag kommer göra detta riktigt eller för den delen hur det görs för att bra översätta till de kunskapssystem som ligger tillsammans i steget under med den konkreta modellen (vilka är ovanför implementationerna i mjukvara). Möjligen vill jag behålla KNOWN eller UNKNOWN fortsatt p.s.s. ej antagande att de gör mer eller mindre än idag (just befintligt antagande föga direkt utnyttjande dem ej heller idag) bl.a. för att de är excellenta att ha som utgångspunkt när mer exakta underliggande grupper behöver skapas upp.


Men också mycket mer konkret införa några nya huvudgrupper underliggande dessa. Alla har redan sådana huvudgrupper och tämligen många. Men för övriga har jag ännu inte sett behov av att behöva laborera med sådana som faktiskt fungerar mer sammanfattande för ett antal mindre sådana utan där har har för övriga grundtyperna i sig alltid fungerat. För KNOWN resp. UNKNOWN har för adjektiv-systemet emellertid redan kategorier sammanfattande många mer exakta införda som exempelvis TRUSTED / TRUSTED_NOT införts. TRUSTED kan vara ett ex. tillsammans med bl.a. exempelvis LIKELY och möjligen BELIABLE (som just nu är del av en möjligen för bred TRUSTED och också går in något i LIKELY).


För mig tycks det därför att Osgood såväl hade rätt som fel. Generiskt värderande resp. dimensionsreducerande från semantic differential ska ej om jag nu har rätt KNOWN och UNKNOWN uppträda om tvetydighet ej accepteras resp. att mängden adjektiv vi utnyttjar i polarisering av värdering ej är för litet (för få och de kan komma och visa sig tror jag som grunddimension: Metoden lika litet som alternativa är felfri om än bättre än övriga vanliga relaterade mätning människa som ex. den problematiskt tolknings-bias-skapande Likert som tråkigt nog blivit populär i alla möjliga sammanhang mest tror jag därför att den är fungerande för marknadskonsulter att arbeta med för att kunna sälja in fler lösningar).


Likväl existerar KNOWN och UNKNOWN men snarare i potential mer komplext styrd till hur den kan komma att reducera ner till motsvarande ex. Osgoods tre grundläggande dimensioner eller alt. mina till dennes tre motsvarande två dimensioner (där en av dessa reducerar två av Osgoods polaritets par ett steg till vilket mer än att fungera praktiskt för analys där numeriska beräkningar av text görs idag är bekräftad som ha motsvarighet när fmri studier människa sammanfattats ner till faktorer reducerade ord).

Brute force för att snatta svävande filmande robotar vi snart har en massa navigerande efter resp. husse

Komplettering: Givetvis att på klassisk maner boot-strapa två nycklar för resp. om slumpmässiga och långa löser mycket här givet antagande om något jämförbart SSL som gör att vi kan identifiera varandra säkert utan att det avlyssnas. Snarare än att klient boot-strapas och verifieras över motsvarande SSL till resp. flygande enhet. Vi kan praktiskt komma ifrån mycket av själva problematiken här under antagande att den delen av strukturen håller säkerhet. Ändå tror jag att vi i diskussionen nedan - och ej antagande en låg nivå av säkerhet alls egentligen - ligger ungefär för den övre gräns vi i alla fall i tidiga generationer kommer se här (vi har ju trots allt - för mig i alla fall medan en del kanske kan bedöma från än fler år mer eller mindre tillförande värde - 15 år av problemområde relativt komplexitet lösningar för vad som inte är helt obesläktat: Både utmaning i själva krypteringslösningen relativt prestanda såväl som särskilda utmaningar i det trådlösa där jag själv gjorde en del relaterat WTSL om vi går en massa år tillbaka relaterat en då ej helt liten svensk och finsk-aktör och tidigare om än ej så omedelbart just trådlöst Ericsson givetvis - viktigare har vi exempel från sista fem åren om vad som blivit känd eller som vi känner till ändå rörande utmaningar och misstag för militära lösningar). Samtidigt är jag inte 100% nöjd med min diskussion. Vad jag bäst återkommer till vid tillfälle.


Låt oss använda den svävande fotograferande robotlösningen som väckt uppmärksamhet som ett modellsystem för ett angrepp görande antagande om funktionalitet hos den (som möjligen överstiger praktisk säkerhet hos dem idag cirka åt år innan annat än ett fåtal användare som idag). Jag såg den på tjock-tevens CNN men deras coverage lär väl vara resultat av en riktad PR insats inför kommande större lansering eller troligare behov av tillskott av kapital så säkert att den intresserade hittar den på Youtube, Google News, Bing News m.m. lika enkelt själv som att jag letar rätt på det. Själva konceptet är dock att en enhet som tycks ha relativt modell-typiskt utseende för fjärr-navigerade civila flygande enheter vi redan sett kommersiellt (d.v.s. ej helt olikt sedan "evigheter" använda helikopter-koncept från pilot-värden vi igenkänner på att de liknar ett flygplan men med rotorer på resp. vinge men för större stabilitet vanligen har två par av vingar med rotorer - resp. vingar spekulerar jag här utan att tittat på det för ännu mer avancerade exakt flygande lösningar relativt hastighet än någon såld lösning med rimligt pris idag orkar också kan skjuster i vinkel relativt mitt-del medan rimliga enklare lösningar helt enkelt spekulerar jag manipulerar frekvens varv per sekund resp. rotor rör sig - Men jag och fysiken, polära-koordinater, vågrörelse-röra m.m. är inte ett möte någon ska tolka in någon gedigen kompetens i).


Säg att vi har ett unikt identifierande nummer på 160 bitar slumpmässigt valt för resp. enhet.


Antag vidare att vi önskar hålla mycket hög kvalitet på anslutningen mellan person och flygande fotograferande enhet därför att enheten som jag förstår det navigerar efter personen. Därför vill vi ha god prestanda snarare än ett protokoll mellan resp. hanterande felaktig identifiering genom att införa fördröjningar. Betänk även när falsk identifiering kommer från lokalisering av tidigare korrekt identifiering att det kan tänkas bero på tillfälliga störningar i det trådlösa mediet eller att två personer med flygande enheter ex. skidar nära varandra.


Så boende i närheten av en skidbacke under en period när dessa säljer väl kan vi med god relativ signalstyrka mot istället mycket närmare användare över skidbacken sitta och slumpa ut våra 160 bitars identifierade och med en egen enhet överflygande följande tecken på att någon reagerat och i så fall bibehålla - eller troligt mycket bättre spray utan några 100 000 till 1 000 000 ID under säg 10 - 30 min i taget beroende på avstånd till skidbacke. Och i slutet av säsongen som en god norrlänning som förstår att tänka innovativt skapande nya affärsmodeller och uppfinningar i turistbranschen och teknikindustrin kanske ha några stycken enheter att sälja på andrahandsmarknaden vid slutet av säsongen.


Konceptet att enheten ska bli skeptiskt reagerande på en mängd falska ID prövande mot den är problematiskt. Dels kan den tänkas möta andra enheter naturligt. Vidare ska den ju faktiskt klara att följa navigering som rimligt av användaren att anta. Därmed kan den ju inte med mindre än att den kan särskilja den som sänder felaktiga ID (d.v.s. exempelvis historik av positionering över alla sändande noder den möter vilket är tänkbart att implementera men jag ej tror vi kommer se) givet att under en miljö där falska ID florerar i stort antal från angripare är det mycket rimligt att korrekt sändare också kommer upplevas uttrycka ett visst antal felaktiga i en serie av korrekta ID.


Så himla trivialt att komma ifrån den relativa signalstyrkan är det inte även om GPS enheter kan sätta vissa övre-gränser om fungerande perfekt. Jag skulle dock gissa att vi ej kommer se lösningar här som praktiskt inte orsakar jämförbara problem upp till säg 100 - 500 m (tillåtande tror jag nedre brus-mängden ovanför GPS-enheternas bra fungerande exakthet nedåt 20 - 34 m cirka). Och utanför ett sådan sekundärt orienterande signal annat än lokalt blir det ju signalstyrkan tillsammans med ID (och ev. mer komplext protokoll vi här ej antog fallet och gissar jag ej tillför något inte bättre hanterande bara ökande bit-längden på ID-nummer utnyttjat). God historik av korrekta ID tillsammans med relativ positionering till enheten själv - d.v.s. dess relativa signalstyrka - under förutsättning att vi startar relativt safe från vår innovativa norrlännings lösning kan också fungera ganska bra tror jag. D.v.s. bäst kanske man sätter en re-sender uppe där liften slutar som sänder våra falska ID lokalt förfalskade där och någon släktning som står i närheten med en håv.


Är inte priset högt gäller att det ej är värt besväret om bit-längden och övriga antaganden inte ligger på lägre nivå än vi antagit här. Mängden ID man hinner med under en sportlovsvecka av också bitlängd på 160-bitar ska dock inte underskattas.


Ett till antagande jag utan närmare reflektion lade till men ej kommenterande är emellertid ett basalt protokoll i praktiskt idag på internet är vad jag tycker man bättre uttrycker som mellan-lager snarare än klassiska stack-referenser. Utan något liknande SSL, TSL eller wap-versionen, SPKM eller jämförbart protokoll krypterande överföring av ID kan vår norrlänning boende vid skidbacken tömma alla nytillkomna stockholmare på flygande fotoenheter de tror ska göra dem hippa på Facebook första dagen i skidbacken. Något form av strömchiffer utnyttjande statiska ID (bäst verkligen slumpmässigt utvalda för resp. klient och server snarare än exempelvis statistisk för server: Och ännu hellre att resp. användare lägger till ett eget mer eller mindre bra lösenord som kombineras med slumpmässigt satt mycket längre slumpmässigt ID).


Själva domänen är dock inte en utan sina särskilda utmaningar eller mer eller mindre okända historik av säkerhetsproblem från industri-grenar där man längre tid än den civila arbetat med självgående flygande mobila enheter.


För egen del vill jag inte ha något om flyger runt mig och filmar mig. Min jag intresserade mig för några år sedan något för själva applikationsdomänen i bredare mening. Jag tittade emellertid mer på ballonger. Ballonger är inte lika användbara för att filma dig men är inte alls dåliga om du önskar sätta upp ett kommunikationsnät ad-hoc om annars befintliga som mobilnät är nedstängda. Det är inte enorma avstånd som alltid behöver hantera innan du har länk-väg till mobilnät i andra länder. Och att störa ut mediet för dem är förvisso möjligt med med viss bredd för dem så får man förutsätta att det på jämförbar - eller med rätt prestanda absolut eftersom vi är uppåt snarare än ex. motsvarande på marken i stadsmiljö för soldater - nivå står ut egna civila såväl som militära trådlösa kommunikationsnät vilket möjligt givet existensen också av satellit-telefoner praktiskt tänkbart är en ren vinst. Vi har väl en del fotograferat och kanske diskuterat lite bakåt med en mer kul sak jag köpte på Teknikmagasinet för några hundralappar jag lekte med inomhus utan någon com-utrustning på sig (mer för kreativt nöje: Särskilt när den gav en äldre släkting övertygelsen när fisken kom simmande att han hade fått hjärnblödning på väg till telefonen när jag kom efter och förklarade den för honom - Vilken mytbildning om vilka symptom hjärnblödning kan ge).