Cash flow financing: Begreppen Reuters / Vita huset bara antar att jag förstår

2015-03-31

Ett begrepp vi hittar i Obama lifts hold on U.S. military aid to Egypt:


"Obama said he would continue to ask the U.S. Congress for $1.3 billion in military aid for Egypt per year, but has decided to 'modernize' the aid by discontinuing the use of cash flow financing for military equipment starting in fiscal 2018, the White House said."

Cash-Flow Financing (investopedia.com) föreslår att det är samma som Cash flow loan vilket Wikipedia förklarar enligt:


"Cash flow loan is a type of debt financing, in which a bank lends funds, generally for working capital, using the expected cash flows that a borrowing company generates as collateral for the loan."

Från: Cash flow loan | Wikipedia

Kanske kan vi tänka oss mer military aid med större befintlig militärbudget eller intäkten av skatt i Egypten eller ev. möjligen troligare beräknad från storleken på budget satt (d.v.s. pengar som saknas rörande sådan del av budget som USA önskar ge stöd för (ex. counter-terrorism, unspecific keep top-military people also ruling country happy friends o.s.v. - det senare exempel också på vad man kanske försöker komma ifrån tillsammans med att ev. gynna egen industri).


Men är det verkligen vad White House menade? Vem vet. Med mindre än ha sett dom eller Reuters tolkande ut dem tidigare där det gjorts begripligt vad man menar. Jag misstänker lätt att vad man här avser är att man inte ger pengar i form av lån. Men ingen trovärdig förståelse egentligen förutom att jag har förtroende för cash-flow financing nära nog synonym med cash flow loan. Ev. Vita huset som hörde fel vad Obama said?


Komplettering: Nu hittade jag en definition av vad som avses och kan inte annat än imponeras vilken vetskap Reuters typiska läsare måste ha för att de ska våga anta att man begriper dessa Egypten-lokala-termer:


"Since the early 1980s, the United States has granted Egypt an extraordinary ability to place orders with American defense contractors that are worth far more than Congress has appropriated for military aid, according to U.S. officials. Under the mechanism, called cash-flow financing, Egypt can submit large orders for equipment that takes years to produce and deliver, under the assumption that U.S. lawmakers will continue to allocate the same amount in military aid year after year."

Från: In debate over military aid to Egypt, contractual issues loom large for U.S. (2013-07-25) | The Washington Post

D.v.s. i praktiken blir big summa Egypten kan köpa vapen för lägre än förr. Där big summa är den summa som Egypten orkar upp till för att betala med. Ska Egypten köpa väldigt dyra vapen så når man inte lika högt upp när förändringen är genomförd utan för nöja sig med billigare vapensystem. Detta även om Egypten mot all förmodan över ett antal år får samma summa i military aid (under det högst rimliga antagandet att Egypten inte vill och/eller tillåts att spara military aid tills de fått nog för att köpa dom senaste och dyraste flygplanen eller jämförbart dyr).


Och i den mån Egypten är redan belånande efter leveransen av dom här flygplanen m.m. de ska köpa nu kan vi fundera över när det ev. balanserats? Om nu inte military aid på årligen basis efter förändringen gjorts fortgår oavsett vad Egypten redan handlat upp så att säga. Egentligen fullständigt kritisk information för att begripa vad det här kommer innebära men givet att det lär dröja flera år (om jag begriper det hela rätt) innan man behöver förstå det här struntar jag i att ta reda på det här.

Determiners vs Stopp-ord

Kanske behöver man frekvenserna med från det härledda värden för såväl a, an, the m.fl. när determiners, och rent av i den mån vår noun phrase saknar dem (och initierar / indikerar en named entity som Bill Clinton medan vi lämnar alla övriga alternativ bortom vad vi diskuterar här) att ett the får antas vara underförstått och läggas till?


Orsaken till att man kan tänka så är att vi dels kan se intensitet för resp. del av frasen projiseras framåt (ex. ett adverb modifierande ett adjektiv eller ett adjektiv ett adverb) vilket jag tror är sunt. Emellertid tycks också troligt att vi rent linjärt har påverkan framåt av intensitet bl.a. därför (och samtidigt med liknande påverkan intensitet) att interferens för detektion av flergram pågår (ex. very much vs very + much).


Så gör man det senare först gäller nu att åtminstone för de varianter jag prövade att vi gärna får mycket upplevt bättre världen initierande med en determiner vi tar hänsyn till.


Emedan den första projektions-typen tar hänsyn till intensitet hos ordet (och/eller ett chunk) som funktion av den linjära-effekten såväl som emotionell intensitet m.fl. ej omedelbart / ensamt "frekvensberoende" vikter utelämnar den linjära effekten detta.


Så har vi:


bad X

Istället för:


very bad X

Blir det när resp. ska betraktas för linjär-intensitet jämfört med en kostnad underligt (för mig i alla fall) därför att längden i antal ord får en påverkan som ej är rimlig för en "subfras" (ex. adverb i noun-fras).


Medan om vi har initialt relativt övriga högt värde i alla dom här fallen tycks det kanske lösa sig vettigt: Ex. the eller a. Samtidigt kan vi göra viss värdering rörande sådant som ev. större kostnad av processa ovanliga DT och möjligen rent av emotionell polaritet hos dem vilket om vi samtidigt kastar dom vanligaste DT känns mer vågat.


Vill man nu övertänka den initiala vikten kan vi fundera över hur en implicit vikt är möjlig när DT saknas samtidigt som själva konceptet för den linjära effekten är att intensitet föregående (om vi tänker oss bara två ord annars åtminstone som jag gjorde det med påverkan från avståndet indirekt från hur länge ordet funnits i arbetsminne). Hur kan vi tänka oss något med en intensitet jämförbar med the initialt om den saknas?


Kanske jämförbart med själva konceptet för stoppord? Är det stoppord tvingar vi det till 0. Det motsvarar nu höga värden här. Eller bättre uttryckt ser vi vår frekvensberoende initiala vikt som en ren kostnad och subtraherar den jämförbart från ett. Det kan tänkbart vara bättre än jag gör nu därför att jag testade endast för kanske de fem vanligaste (eller ungefär så) DT.


Jag tror dock att det är tvärtom. En tänkbar förklaring jag ej prövat ges för resp. upplevd effekt (jag fick prövande här och nu på mig själv):


a dog

an dog

D.v.s. om nu istället an hade saknats kan vi se P ( dog givet DT ) som att vara P ( dog ). Och om så att utnyttja intensitet för determiner som jag gör det är att anta att det är givet följande ord är skalbart jämförbart troligt motsvarande den beräknade intensiteten.


Och om vi råkar på ett ord bestående av prefix + base där vi känner ett frekvensberoende för resp. prefix och base men ej ordet i sig kan vi skatta det jämförbart tror jag (men har inte prövat därför att jag valde en annan väg i algoritm för dessa av orsaker relaterat till begränsningen ev. fallet här d.v.s. rörande huruvida en tänkt P ( base | prefix ) kan ses relaterad till P (prefix) genom att skattningen av P (prefix) kan göras på sådant sätt eller antas vara semantiskt relaterad i priming i mening till P(base) eller som vi kan se som att vi kanske har en frekvens stor bunt ord med prefix:et först där prefix har tämligen annorlunda semantisk betydelse i förhållande till base än typiskt för prefix:et). Och saknas prefix framför base är man lockad till att se något jämförbart till när DT saknas.


Nå nu ser jag kanske varför den blir initierat högt om implicit. Det gäller att försöka minnas att intensitet kan vara såväl kostnad som värde. I den mån intensitet projiseras framåt oavsett linjärt till nästa eller via dependency relationer kan det rörande det ej vara kostnad. Vi kan ej detektera i framtiden initierats ett historiskt värde om det är noll eller negativt. Ett antagande om att vi i varje steg valt att fortsätta läsa meningen snarare än att bryta läsning av ex. en titel för att leta rätt på något annat att läsa finns.


I all rimlighet måste jag tänkt fel någonstans. Sak samma: Bara ett inlägg som "skymmer" komiska teckningar m.m. intressant innehåll enligt den tycks det normala synen på värdet för olika typer av inlägg. Tragiskt att man ej motiverade sig nog att lära sig tyskan ordentligt: Jag är säker på att den normala tyska läsaren skulle sätta sig och leta matematiska, logiska, och algoritmiska fel i detaljerna istället för att fuska förbi inlägg med riktigt värde letande efter något kul likt svensken. Nå jag struntar att tyska det här själv tillsvidare.


Hur som helst avseende del av noun-fras varande just noun blir det givetvis omvänt rörande själva projektionen.