Anywhere you please

2017-01-05

Eftersom jag missade citatet i Captain Jack: Dream jag önskade spara (koncept och emotionell intensitet testning propagerad EMI mer konkret inför mer eventuell framtida användning där jag ibland använt musik-lyrik och fortfarande av och till sparar möjliga test-fall: Men självklart ett tänkbart praktiskt värde förklarar nu troligen inte allt eftersom jag praktiskt sedan länge inte har behovet just här. Men det är ju vad som är förväntat och normalt med musik: Upplevt värde är vad våra mer "kognitiva" delar ej bra alltid kan rationella - Mer att värde är värde. ) från lyriken.


Dream a dream, lover, take me in your dream
Take me anywhere you please, boy, you're making me scream
Dream a dream, lover, love is just a dream
If you wanna set me free, boy, you're making me scream

Ho! One more time, I'm back with a new rhyme
Hey! Here we go again
Ha! Turn it up my friend
No! We don't stop
Ha! We rock the spot
No! We don't quit
Get ready, oh, this is it!

Jag upplever det idag ej som en dålig video. Emellertid har vi också förutom värde ej avsett föregående: Som hur man bryter tema - just den gemensamma "visuella discourse beat" övrigt i värde avsett först - i hur kvinnorna fascineras och imponeras - försöker understryka hur som speciellt det är att åka bil i luften (tittande ner och ducka åkande under bro). Eller flygande bil delen är kan man tycka idag åtminstone mer stör värdet i övrigt som kanske hade varit större om annat prioriterats. Emellertid är jag väldigt osäker på hur sådant som flygande bil som efectos especiales togs upp vid tiden för videon. Det kanske trovärdigt var vad som levererade pre-modernitets musik-MTV tid (svårt att veta hur folk förr förstod och kände när dom såg sådant här: Jag minns ej mig själv här alls så hur jag kände då vet jag ej så för Hans upplevelsen får vi nöja oss med detta års Hans-"kännare").

Trovärdig hedging av USA med EU tvivlar jag påOch gällande EU är upparbetad verklighet den att givet beslutat vad som ska gälla - inklusive tvingande lagstiftning - har accepterats gång på gång att acceptera både det ena och andra och mest problematiskt i utsträckning Europas inhemska produktion och långsiktiga värdeutveckling för export globalt.

D.v.s. som exempel valt att gå ifrån per fall så som solpaneler regler dumping för att kortsiktigt ta värde i form av tyska arbetstillfällen tjänstesektorn installerande av kommunistpartiet rabatterade solpaneler - notera också hur vi rent av fått se den kanske naiva idén om att Tyskland ska "hinna" köpa in nog på hemmen installerade solpaneler för att fasa ut kärnkraften: - Istället för att acceptera ett större långsiktigt värde i andra affärs- och geografiska-områden via beslutade gemensamt förstådda och accepterade regler skapade för att optimera Europas gemensamma värde. Samma problem möter bl.a. svensk stålindustri.

Så är saker just nu. Och förvisso värde upp eller ner går att se i varje enskild del. Hade man så som sunt och korrekt hållit sig innanför den självbeslutande lagstiftning hade något att diskutera här i den mer argumenterande moralen ej funnits. Realitet är dock att det är lätt - inget problem alls - att vända det här och om mer arbetskrävande inklusive en större "import-höjd" jämfört med idag (d.v.s. via "enhanced" själv-prioritet över Europa: Lätt).

D.v.s. givet defekta beslut gjorda finns en potentiell förändring att välja att göra eller inte. Och jämfört med att skicka till säg exil-Tibet Professor Atom, General Missil resp. Kapitalist Energi för att hjälpa dem att utveckla ett litet kärnvapen uppe i norra Indien politiskt ej problematiskt att själv-korrigera sig i om så är bättre övergripande politiskt för världen. Vad som alltid över kort- och medellång-sikt i varje område inom EU där det en fråga ej helt ointressant kommer upplevas mer positivt att agera i emedan mer diffusa - kanske själv-bedrägliga eller industri-destruktiva - värden rörande kostnaden för små lampor att sätta upp på tomten ( 1 kr - 10 kr med inbyggd liten solpanel eller den hund med ganska stor solpanel, resp. två bordslampor jag också handlat med industrirabatt över åren och tänkt använda som exempel vid tillfälle: Allt billigare än varje annat alternativ med eller utan solpanel och tillochmed oavsett om kostnad solpanel helt tas bort från beräkningen helt).