Riktad information - Risksidan av relativ makt: Exempel från "defekt" i tidigare inlägg

2015-02-14

En "problematik" i Ryssland i Ukraina: Att enkelt och effektivt möta EU's behov av energi via shell-gas (2015-02-14) som ej ger mig ro gör jag tillsammans med två andra komponenter exempel av här:


 • Funktionella delar resp. problematiken.
 • En diskussion rörande möjliga orsaker till problematiken.

Konceptet i sig att konkretisera faktiska möjligheter att i direkt mätbart skapa vad som realiserar en relativ fördel oavsett (för förenklat tänkt för endast fallet två entiteter över två riktningar - upp och ner - sammanfattat eller direkt en dimension) en går mer ner eller en går mer upp än den andra (relativa skillnaden realiserad till en absolut nivå medan när vi lämnar förenkling till två entiteter får den relativa förändringen mer komplex att förstå värdet resp. risken i liksom så väl när den absoluta förändringen om negativ kan realisera konkreta mer omedelbara problem).


Det är möjlighet upplever jag ofta oerhört underanvänt när det gäller färskare eller mer innovativ vetskap medan det så klart i konkretisering av sådant som turodningsspel, krigföring m.m. är ytterst vanligt. Min upplevelse kan bero på att jag förutom mer avgränsat djupare kunskap inom några områden har en försvarlig ytligare allmänbildning inom en mängd områden i och runt forskning och ämnen i forskning (såväl som att jag av och till följer resp. aggregerar "vetskap" - ex. relationer mellan koncept - maskinellt från publicerad forskning) och varande ganska kreativt associerande också kanske lättare ser möjligheter än vanligt (såväl som att jag ganska direkt kan borra ner dem när det behövs havande åtminstone titel, abstrakt, författare o.s.v. om än inte brödtext i samma omfattning för en försvarlig andel av all forskning publicerad från mitten av 1500-talet till något eller ett par år innan idag).


Konkretisering skiffergas i är därför ej problematiskt. Tvärtom har det dessutom en del kontextuella fördelar som att det är metod med stark pay-load i en domän realistiskt för EU. Det är idag ej realistiskt att tänka sig en EU invasion eller ens domänen av det militära. Sådant är inte EU. EU förstår och kan idag ganska bra bedömer jag som rimlig konsekvens av "låne-problematiken" kvantisiera och bedöma effekt och kostnad ekonomi för sig själva såväl som andra. Vana och rutin för att etablera realisering av resurser oavsett natur, vetande eller samarbete finns också via en mängd olika funktioner, under-organisationer, del-samarbeten m.m. där även organisering av resurser i form av personer, funktioner o.s.v. runt om i EU finns (spekulativt kan tänkbart andra organisationer, jag såväl som gissningsvis många andra individer intresserade, företag med sökmotorer m.fl. fram till att det någonsin blir mer omedelbart viktigt för EU egentligen ha bättre kontroll över detta än EU själva då EU lite typiskt EU har det utspritt över alla möjliga realiseringar av sina samarbeten medan det samtidigt är tydligt att skapelser tänkta att ge access till "allt" missar ordentligt av vad EU publicerar ut pågående såväl som adderande sådan information nytt även där utanför gemensamma access-punkt: Datamining när jag sist byggde "gigantiskt" corpus för att etablera basnivåer på bl.a. sannolikheter samförekomst mellan koncept inom området politiska samarbeten inkluderade att jag särskilt gick igenom EU, UN och USA federalt resp. USA federalt djupare inom vissa områden som Department of Defence).


Vidare - förutom realism i möjligheten innovativt resp. att man har organisation för att realisera snabbt när motivation läggs på funktioner man har idag - är det vad man kan ta kostnaden av. Så låt oss lämna det och istället titta på problematiken.


Mindre problem: Tyskland

Ett mindre problem egentligen mindre problematiskt i effekt (särskilt gkvet större problem) om vi tänker oss att inlägg är discourse Tyskland. Det är i sig som topic ej problematiskt. Men vi uttrycker möjlighet i skiffergas i metod av konkretisering (passande just ämnet skiffergas). Även om vi ej konkretiserar till siffror önskar vi och etablerar en närmare "konkret" och "rationell" bedömning än många ämnen naturligt täckande stora delar oavsett talande aktör nära "konflikt-liknande" pågående eller som har inträffat.


Konkretisering relevant är viktig. Möjligheten kan realiseras och det är önskvärt att värde / risk accepteras som möjlighet föranledande att man själv tar området vidare för att bekräfta detta. Därmed hamnar effekt på en helt annan nivå.


Det är inte meningsfullt att splittra ämnet med Tyskland-konceptet. Därmed inte sagt att om vi tänker oss en pågående kanal - låt oss leka med konceptet att det kan modeleras med bloggen här - att det via andra vägar ej kan addera värde om från perspektiv talande är korrekt uttryckande ett perspektiv man resonerar kring. Men om så (antagande förenkling av kanal till vad vi kan jämföra med bloggen här) att det just passar relaterat topic med viss närhet tid men inte nödvändigtvis direkt refererat (d.v.s. motsvarande ett tidigare inlägg).


Större problem: Rationellt är inte assert-pack standing tall

Jag känner inte behov av att uttrycka med hög kvalitet i yta när jag skriver här. Ibland antecknar jag mest för egen del. Andra gånger finns andra värden men där gäller rent av ibland att jag närmast föredrar att material inte är perfekt i organisation, mängd relevant innehåll kontra relevant i inlägg, rubriker, korrekturläsning, omarbetning m.m.


Men när så indikerat (snarare än att jag pekar på var substans ev. bottnar ut) vill jag ha viss höjd på materialet. Likartat också utanför detta gäller för vissa "typer" av inlägg att det är onormalt att fel inom ett antal grupper ska förekomma. Jag gör dem inte. Faktiskt vet jag inte säkert att jag någonsin utan att vara medveten om det vara "fel" i perspektiv av en eller flera tänkbara - eller teoretiska - grupper av läsare gjort det (självklart har det förekommit men jag kan inte minnas att jag gjort det). Det handlar nu om grupper av fel inte olikt vad vi har i inlägget diskuterat här:


"Ryssland varande visat nu etablerat agentativ i Ukraina - meningsfullt från sitt perspektiv agerande i Ukraina utan att EU eller Ukraina provoserat - och får från det acceptera att andra reagerar. Och att se dem som ett skolflygplan för Tyskland är kostnad de såväl som andra alltid bör behöva acceptera som realitet och är självklart ej ett moraliskt problem."

Från: Ryssland i Ukraina: Att enkelt och effektivt möta EU's behov av energi via shell-gas (2015-02-14)

Jag är lätt baffled att jag gjorde felet. Tänker vi oss denna typ av information som riktad mot syfte utnyttjat gäller ju att två poler i effekt-kvaliteter grovt kan definiera en grupp av faktorer inverkande:


 • Hur genomarbetad och noggrant varje del är.
 • Mängden information vi lägger ut på kanal ev. begränsad av dess bandbredd.

Ett område av tillämpning här är att alltid kunna ta diskussion eller argumentation rörande varje fråga som spontant väcks eller är del av pågående diskussion. Uttrycka relevanta argument och nå lämplig effekt. Ex. betraktande allt publicerat i en land eller kultur under en vecka och ta alla pågående diskussioner där på internet och leverera effekt (vilket givetvis inte alltid är möjligt). Jag kan sådant bättre (om någon kan det "bra" när det expanderar i information vi gör är en annan fråga) än många (faktiskt vet jag inte om jag känner till någon som kan det jämförbart bra även om det var några år sedan jag egentligen skrev någon på hög nivå i effekt per meddelande - normalt numera mer skissat här eller i enklare uttryck för att exemplifiera - samt roa mig av att över-skriva som del av egen tanke-proces). Och jag kan argumentera fritt spontant utan att göra sådana här fel.


Frågan om varför jag gjorde felet är känner jag en utgångspunkt att lära och förstå något jag aldrig reflekterat kanske viktigt. Engagemang även emotionellt har aldrig för mig varit ett problem: Det skärper värdet skapat utan att fler fel görs. Möjligen är det motsatsen här som är problemet givet att jag sällan ens följer de geografiska områdena i nyheter tillsammans med att jag såg möjlighet att göra uttrycket (d.v.s. seende och realiserande värdet av att jag spontant kanske kände att jämförelsen var "elegant").


Ev. - och jag spekulerar verkligen - kanske geografisk närhet kan verka oberoende av emotionellt eller ekonomiskt motiverat engagemang. Det är ju vad vi vet gäller i vår omedelbara geografiska närhet i rummet. Person X kan vara tråkig och någon du inte bryr dig om alls. Men gör han något snabbt i rummet får det utrymme i den hjärna tills i alla fall bedömt rörande vad det är att han gör. Ukraina är ganska nära i tänkt gemensam skala av världen som glob vi ser samlat "uppifrån" när vi läser, samlar, söker i nyheter m.m.


Även om felet bör vara tydligt för den som följer diskussion riktad information fortgående kan vi kort sammanfatta det:


 • Vi antar att bloggen här motsvarar en fungerande kanal till "Putin" (d.v.s. vad som är innanför delar av Rysslands management vi gärna sammanfattar i beteckningen Putin).
 • Vi vill att man bedömer pay-load i diskussion skiffergas rationellt och fokusera på hela den frågan.
 • Att addera emotionell motivation i och runt detta kan vara utmärkt men det får ej förstöra genom att ta riktning till något annat.
 • "Modellflygplan" är ett fritt uttryckt som naturligt går in i relativ makt utan konkretisering. Resp. sida i en flock mot flock konflikt kan göra sin tolkning läggande sin mening kreativt i det och reagera från det.
 • Reaktion i hur man upplever - kanske rent av reagerar - är i konflikt blåsa upp sig för att göra sig stor, visa styrka o.s.v. Göra sig till vad dom andra uppfattar som en imponerande krigare eller rent av upp till reagera med angrepp.
 • Vi har samma två punkter på skalan vi har för en mängd koncept av information med emotionell pay-load (ex. negativa stereotyper). Mottagaren kan i botten acceptera att man är så dålig man kombinerar av konceptet och sin egen kognition för att fylla i mening:
  • "Jag är ett dumt ekonomiskt vekt skolflygplan EU kan bomba sönder med sin skiffergas-flotta de tänker bygga. De får mig att känna mig vek med föga motivtion att göra aggressiva saker därför att jag känner mig så svag."
  • Assert dominans: "Kallar EU mig för skolflygplan har jag misslyckats i att förklara vad vi och dom är. Nu är det dags att konkretisera i fysisk effekt vad jag försökt förklara med ubåtar, atomboms-flyg o.s.v."
 • Och möjligt är allt mellan på skalan.
 • Självklart gäller för Ryssland i konflikt resp. uttryckande redan mycket av asserting dominans kommer inte bra fokusera på det rationella i det samlade meddelandet när vi adderar en emotionell motiverande komponent av denna typ. Snarare att det blandas dumt med skiffergas där skiffergas mer ser som ett hot resultatet delvis av att vi ser dem som skolflygplan och i rationellt kanske mer uppmärksamma att ett par - tre år åtminstone ligger i realisering d.v.s. motivera till att små-djävlas lite mer emd EU kortsiktigt.

 • Väldigt skumt fel att göra. Jag är inte säker på att förklaringen finns att finna i de få tänkbara jag ännu sett. Men jag känner att det kanske i ämnet riktad information - även utanför frågor relaterat realisering av meddelanden praktiskt (där jag kan se att många kanske har användning av att konkretisera i ex. listor inte bara möjligheter utan vanliga fel) - att något intressant kan finnas att lära här. Något eller några saker spelande ovanpå visst icke-engagemang (inkl. större distans i närhet därför att för mig är Ryssland långt borta p.g.a. språket: Jag läser ej ryska, jag analys-översätter ej ryska och jag har aldrig gjort mining på nyheter eller dokument skrivna på ryska) jämfört med mer normalt. Jag vet att jag har läsare i Ryssland som talar svenska och har faktiskt ett par - tre gånger genom åren kommunicerat med dem direkt (väldigt smooth en av dem i hur man uttrycker sig rörande Sverige). Sådant kan ibland spela in när det roar mig att asserting myself eller irritera någon (båda samtidigt normalt tror jag). Men jag minns ej att jag ens tänkt på dessa alls på bra länge: Ryssland hör inte till geopolitik eller relaterat andra topics jag följer (undantaget att jag för flera år sedan - vilket spekulativt samt stämmer tidsmässigt var en orsak till mina fåtal ryska läsare - intresserade mig något kring möjligheten - ungefär med början ett år innan någon enstaka timme här och där Brics mötet i Brasilien - om gamla ryska spion-nätverk de kunde del av andra samarbeten d.v.s. avseende inte minst de lån Kina gav Ryssland göra värde för Kina: Där jag förövrigt drar mig till minnes att jag har några saker där jag insåg gående över saker att jag korrekt behöver kasta ifrån mig till andra där jag försökte följa upp väg att energi-effektivt d.v.s. lämna det man har i information i den omfattning man bedömer utan att ge andra tid som de fritt kan sitta och gaffla kring något utan att gjort sin research klar med sin tid innan ev. frågor ska redas ut från min tid - leverera svensk organisation här - Säpo antar jag - utan att riskera hamna offentlighandling - gamla studenter till mig informationssäkerhet tycks ej finnas kvar där så - men jag glömde bort det - ev. abstraherar jag "properties" på vad intressant och publicerar här så kan man smidigt och enkelt från det från aktuellt praktiskt perspektiv föreställer jag mig ta ut de personer i statligtjänst som kan vara aktuella och följa upp ev. problem rörande hantering av information ej tänkt att vara offentlig oavsett vad vi nu kallar det korrekt juridiskt varande så vitt jag vet ej relaterat militära-funktoner eller myndigheter).


  Under tankeprocessen här och nu slår det mig att felet jag gjorde är vad jag många gånger har mött och utnyttjat för att argumentera sönder mot i en särskild konstruktion inte sällan bra i levande diskussioner inkluderande många personer där ett antal gärna tar publik. Vi har i dessa situationer åtminstone väldig distans till att någon blir riktigt arg och gör något fysiskt.


  • Man reagerar ej emotionellt. Utan tar upp uttrycket från ett rationellt perspektiv och om adderande emotionell färg gärna välkomnande mot den andra men utan att i något verka svag.
  • Uttryckande den lite äldre lugnare "visa" mer stabila diskuterande vars argument inte är så "aggressivt" låga i kunskap. Den som levererar verkligt innehåll förutom värde publik kan uppleva i själva diskussionens konflikt.

  D.v.s. vi inser att defekten har nersida inte bara i effekt av ett antaget "Ryssland". Det kan föranleda problematiskt kontring reducerande ditt värde som diskuterande fortsatt.


  Förklaring till felet känner jag egentligen inte att jag ser alls oavsett mina spekulationer.

  Att förklara Massa / Mandarin, "Xiaoming" / Husneger resp. Folket / Slavarna

  Koncept-argumentet senast i kan självklart illustreras och förstärkas ytterligare. Delvis är det en fråga om kompetens och talang. Ett av de mest eleganta presentationerna (i delar särklass mest effektiva där vi också har ganska få ex. som direkt kommer till mig utnyttjande samma grupp av effekter även om ett par ges sist till litteratur där de jag känner till finns) av vad som är utefter det mänskliga är ganska nära besläktat (om inte helt i allt relevant för min realisering):  Jag såg filmen första gången i natt. En detalj jag missade i trovärdig tolkning är om form skalle indikerande slav-natur indikerades förfalskad skalle eller om slavägaren indikerade att han sökte fysiskt åstadkomma effekten efter att ej sett den i döda slavars skalle. Det senare - kognitivt skada - är ytterst starkt i upplevd effekt även när mer av en process. Inte otroligt den mest effektiva i påverkan publik skildringen någonsin av massa - slavar situationen per individ som ser filmen (oavsett inom film eller litteratur). Ytterst effektfull och i tilltalande konstrast till upplever jag andra filmer av Tarantino med sidoeffekt av en tänkbar moraliskt förstärkning förebygga problematiska processer verkande tillbaka mot jämförbart förtryckt. Visar effektivt på tiden vad slaveri handlar om och ger kanske också en referens till vad diktatur oavsett form och grad innebär.


  Diskussion husneger med referenser Malcolm X är självklart relevant:  Kompletterande ex. i populärkultur nöjer jag mig med bland ganska få ett som visar en tänkbar aspekt Django Unchained saknar. När den egna värld som i filmen understryks i Mississippi förruttnar i det värde man i motsvarande den värld vi ser i filmen bibehålls för en mindre grupp ägande många av de andra innevånarna:  Av Card kanske mer känd (givet tämligen dåligt gjord) filmatisering nyligen för Ender's Game. En angränsande region till en annan under USA's tidiga skapar värde i mycket av omoral. I kontrast börjar den mer moraliskt agerande regionen växan ekonomiskt medan den ej moraliskt börjar stagnera. Och i den stagnationen uttrycks något av den förruttnelse illustration jag avser. Ledaren lokalt möter det i böckerna genom att kidnappa två personer (minst ett barn om jag minns rätt: jag läste dessa böcker i serien kanske för 20 år sedan) varav den ena är huvudpersonen och skylla detta på indianer näraliggande den västerländska kulturen i nära liggande moraliska regionen inducerande dem till att be om väpnad assistans därmed introducerande den omoraliska regionens inflytande.


  I förruttnelsen lever omoralen kvar kanske än tydligare. Mandarinen / Massa existerar kvar p.s.s. men med mindre av den "elegans" relativt mot normalt större rikedom kan realisera döljande från en del perspektiv mycket av omoralen.


  Rörande roller: Du har Mandarin / Massa, husnegern och slavarna. Massa äter ditt blod och ej acceptera att sluta faller under nödvärnslagen. Husneger gör det samma men är dessutom förrädaren. Och slaven är den som accepterar förtryck, att andra bestämmer åt honom (möjliggörande att massa kan dricka dennes blod), eller som tillämpar nödvärnslagen följande våldstrappan upp till vid behov döda massa med husneger.

  Ryssland i Ukraina: Att enkelt och effektivt möta EU's behov av energi via shell-gas

  Shale gas är ej ett problem kostnadseffektivt - om än tagande viss ganska begränsad kostnad miljö lokaliserat - realisera på nu när USA arbetat upp kunskap om området tekniskt till volymer många gånger vad Ryssland inkl. forna delar av Sovietunionen producerar emd ordentliga marginaler från det upp. D.v.s. att ersätta Ryssland med i EU såväl som andra länder med shell gas från EU.


  Ekonomiska begränsningar mot Ryssland gör att de lär acceptera att exportera vad de kan exportera rörande gas medan EU realiserar detta. Om så nu krävs. Annars får väl EU varande världens i särklass största ekonomiska zon ta en för oss tämligen begränsad kostnad och stänga av gas-kranen något år innan den är ersatt.


  Eller så nöjer sig Ryssland där man står backande bort också en bit. Samt inser att tillochmed ett sävligt ibland lite slö-fördummat EU nu lär förstå behovet av att realisera alternativa kanaler för verkan Ryssland har när det nu omvänt är en försvarlig effekt möjlig att leverera tillbaka. D.v.s. understrykande att Ryssland nu permanent får lägga ner dom här dumheterna springande runt skadande grannländer och oro allt möjligt i EU.


  Föga effekt konkretiserat värde Ryssland - men heller p.s.s. föga ansträngning av dem - jämfört med den närmast monumentala accomplishment av att tagit EU i mognad upp till mer än de någonsin innan varit i närheten av. Ge det lite tid nu och EU kommer visa sig kunna göra utrikespolitik.  Mer ekonomi i mötet i EU och Ryssland via länkar i Ekonomin i Sverige och EU, Libyen, Ukraina och lite av världen bortom just här runt om Europa. Det här känns verkligen som ett lagom stort första "riktigt" utrikespolitiskt projekt för Tyskland att göra och "vinna i" så att de äntligen börjar realisera värdet de har inom sig utan inlärda begränsningar från "post-war tiden". På "riktigt" varande väpnadkonflikt och inkluderande Ryssland bärande en del inlärd power Sovjetunionen hade i sina symboler samtidigt ej svårt: Ryssland är ekonomiskt såväl som i annan effekt mycket mindre. Inte större än att man kan arbeta bort dem på ett par år utan större märkbar kostnad (mindre kostnad än Greklan redan kostat om vi antar att alla lån till Grekland är förlust). EU kan köpa och lägger ner ett Ryssland var 5 - 10 år utan att det känns problematiskt tungt. Kostnaden utanför energi - en kostnad att arbeta bort på ett inte mer än ett år eller bara ta nu np mindre än många kostnader EU valt att ta i en stor accounting post sista fem åren - berör ju verkligen inte EU.


  Jag tror det kan vara bra. Tyskland är som jag argumenterade senast i Ekonomin i Sverige och EU, Libyen, Ukraina och lite av världen bortom just här runt om Europa viktigt för EU's utveckling in i framtiden. Och Tyskland behöver för att leverera värde för sig, EU och värden börja våga utrikespolitik. Att vinna tydligt här mer än bara att det blir löst kan vara bra. En väg för det är att "bygga bort" Ryssland som energi-exportör varaktigt. Det ger en initialt långsammare vinst än om Ukraina blir löst mer kortsiktigt men lär minnas bra länge därefter.


  Ryssland varande visat nu etablerat agentativ i Ukraina - meningsfullt från sitt perspektiv agerande i Ukraina utan att EU eller Ukraina provoserat - och får från det acceptera att andra reagerar. Och att se dem som ett skolflygplan för Tyskland är kostnad de såväl som andra alltid bör behöva acceptera som realitet och är självklart ej ett moraliskt problem. Tvärtom kan det förebygga liknande problem involverande Ryssland såväl som andra länder. gör det zi>by the tradition här men sedan när det ej hanteras utan fortsätter som förväntat bygger vi bort dem varaktigt.

  Sydsudan: Är det dags för extern kompetens? Är det utanför vad ni själva kan klara?

  Vi får se om diverse grupperingar i Sydsudan gemensamt klarar att ta saker till något funktionellt. Annars menar jag att det kan vara mänskligt mer insiktsfullt än kanske förväntat att erkänna att man inte får ut rimligt mycket resp. av konceptet Sydsudan och att man ej klarar att göra något av det själva efter nu ett antal år.


  Kanske kan en lösning vara att söka kunnande management externt? Utanför själva landet?


  Jag är förvisso svensk utan anknytning Afrika i ening att jag någonsin bott där. Men jag har några år intresserat mig för Sydsudan. Dess fina kultur, länge kamp, och rika naturtillgångar intresserar mig. Dessutom har swahili som talas bland en del grupper mer långt söderut varit vad jag tittat på (om än ej lärt som talat språk).


  Och jag kommer från en kultur där man sedan uppväxt lärt sig hur man civiliserat röstar, samarbetar m.m. Jag kan utan att tänka på det massor om sådant.


  Kanske ska jag komma ner och göra president några år tills Sydsudan hämtat upp sig dit där man kanske kan klara det med intern kompetens. Jag är också villig att prioritera det som slutsteg genom att ta några mer juniora sydsudaneser jag oochar och lär upp delvis på min fritid om civilisation, kultur, människan o.s.v. Det sista gör jag gärna ideallt därför jag bryr mig i världen och tycker inte delar ska ruttna bort bara därför att man där kan historiskt kultur-evolutionärt vara en 500 år bakåt i tiden jämfört med var jag står.  Och är saker och ting värre än de tycks nu kanske vi behöver göra ett ingripande. är val mer varaktigt skjutna på framtid gäller att Sydsudan avstått detta som väg och att management kommer ner till leveransförmåga att ta rollen där självklart givet nivån rent allmänt management klarat sista åren är det bara att åka ner och göra president efter någon veckas initial insats.


  I all realism är jag minst 10 - 20 ggr som det tycks nu jämfört med någon som suttit i regering Sydsudan. Nästan att man skulle behöva anstränga sig för att inte utan att tänka på det lösa Somalia också och inkludera in det i ett nytt Big Horne country.

  Hjälp 700 st invaderade oss: Och efter så många år är det fortfarande helt ohanterat

  Havande redan argumenterat (närmare i alla fall) rationellt i:  Kompletterar jag detta med att här göra mig hånfullt rolig över Italiens ständiga rop på hjälp om båtar med flyktingar fortgående nu flera år regelbundet utan att de tycks ha gjort något alls själva rörande etablering av gränsen (fokuserande bara på vad som sker efter att dom är i land).  När problemet i försvarliga andelar ägs av resp. land saknas ofta förmåga att hantera problemet utanför effekt när den realiseras inom nationen därför att länderna var för sig saknar potential stor nog för att skapa långsiktiga värden hindrande problemen via utrikespolitik. Såväl som att det ej är bra att EU:s övergripande säkerhet beror på greker och italienare: Så låt oss korrekt ej använda termer av negativa stereotyper och hellre säga att det är problem mer ekonomiskt effektiva att lösa gemensamt (och ge det några år är det lika gärna något i Benelux, Skandinavien, Baltikum eller vad helst i övrigt vars leveransförmåga perimeter-skydd känns tveksamt i realisering såväl som möjlighet att snabbt förbättra)


  Ekonomiska frågor är viktiga värden EU kan ge. Emellertid hör försvar dit ty föga i nationernas budget är lika dyrt som försvar.

  Verbens mening: The Sniper / Försurning av sjöar

  Notera: En liten infektion öga gör att jag i princip sedan ett par dagar ser föga när jag skriver. Jag kan dock kall-skriva utan att se bokstäver tämligen ok även om det blir fel ibland på ord. Jag gissar att det är helt läsbart men kanske tittar över senare när jag tvättat ur ögonen.


  Fortsättning av:
  Implicit berördes perspektiv i passiv kontra aktiv (om än ej uttalat) praktiskt närmare egna tankar och behov relaterat energi-effektiv representation av en händelse motsvarande resultatet av parsning en head-line nyhet med viss (ej enormt i krävande dyr parsning hela nyheten) vetskap övrigt i nyhet (d.v.s. i ) accepterande att vi snarare över tiden vill föra in effektivt i varaktig representation av allt som sker och där skapa interferens.


  En visuell illustration av hur vi kan se på perspektiv ex. aktiv vs passiv i korta chunks inom meningar har vi i (för att anknyta visualiseringen jag gjorde 2011 och återpublicerar längre ner):


  The sniper shoot the dictator from the rough.

  The dictator was shoot from the rough
  The dictator was shoot by the sniper from the rough / at the time at the rough.

  En del händelser kommer naturligt ta perspektiv av resultatet (d.v.s. här was) istället för pågående aktiv därför att pågående aktiv är okänt för oss. Vi upptäcker att ene ffekt har skett men märkte aldrig händelsen som orsakade effekten. En grupp av verb som kan realisera i enskilda meningar tämligen "innehållsrika" meningar är verb indikerande avgränsade och i kontext meningsfulla förändringar avgränsande relativt behov att förstå: Ex. försurning där argument pekande på förändring pH såväl som lokalisering av provtagning m.m. kan vara argument. Militära applikationer kan också uttrycka ganska komplexa argument till meningar då även där exakthet relativt tillämpning är viktigt. Verben tenderar här med andra ord att uttrycka mer med hur de växer i konkretiserad möjlig avgränsning utefter relevanta dimensioner värda att mäta resp. uttrycka för tillämpningen (ibland räcker det bra att säga att något flyttat sig från A till B: I andra fall är annat också viktigt relaterat diverse faktorer med början i A, på vägen från A till B, och i B).


  A was acidified.

  En illustration jag gjorde från (om jag minns rätt ej särskilt perspektiv av verb så mycket som discourse över en händelse med flera verb) finns i Irans frihet föds - Hur vi värderar tid från makt och ytans geografi (2011-02-14) återpublicerad nedan.  Förstår jag rätt hur Verbnet ärver mellan sina "frames" och läste rätt finns ingen contact tänkt för acidified. Men om vi nu vid automatiserad analys etablerar att A är försurad utan att vetskap innan finns indikerande när och hur det skette: Är det inte ganska viktigt för logiken att veta att en faktisk kontakt (typiskt men inte alltid i ett flöde under en tid när vi diskuterar sjöar - eller för kemiska processer väldigt konkretiserat och där ett större problemområde eftersom medicin, kemi och troligt många fler områden inom vetskap gärna gör verb av tillstånd eller resultat indikerade via "noun-flergram").


  Förvisso är det (med risk givet alla år bakåt till kemin att jag gör bort mig lite: Men i all rimlighet) är försurning en process av kemisk jämvikt inkluderande dynamik av proton-entiteter i mediet såväl som deras motpart (ex. OH- i vatten-medium "nät"). Processen kan tänkas fortgå även om pH ännu inte förändrats. Det senare är en ganska "djup-kunskap" men att förstå att kontakt skett och tids-perspektiv aktuella är enklare att etablera och här (även om jag aldrig gjort försurning som test-analys) att förstå vad för typ av vetskap som saknas för oss rörande kontakt (d.v.s. vi kan tänka oss analys vid behov av Wikipedia-sidor eller motsvarande ej överdrivet i kod problematisk - ex. kan vi titta på år studier refererade publicerades där titel berör samma entitet ex. en sjö - även om för dyr i tid att göra för alla koncept innan de ev. visar sig behövas on-the-fly) och där kan etableras).


  Jag tror det är korrekt praktiskt att se kontakt som vad kontakt är: Något är geo-lokaliserat och orsakar effekt. Det är en tydlig kontrast också till att transferera information eller föremål - eller att uppleva vad som ej medvetet skickades som transfer (jag ser dig skriva något vs att du skrev det i ett brev till mig). Det är en av ganska få grundläggande dimensioner man kan sortera verb efter utan att det just här behöver bli mer av en ontologi.


  Att jag ej ser alkaliseringens /( försurningens kontakt är endast relevant som filtrering om vad jag kan se är relevant filtrering av vilka händelser som är intressanta för mig att förstå. Vill jag förstå försurning är det ej relevant.

  Upp: Värde upplevelse av att Hans delar data vs Ner: Att ge värde jag har men fler får

  Notera: En liten infektion öga gör att jag i princip sedan ett par dagar ser föga när jag skriver. Jag kan dock kall-skriva utan att se bokstäver tämligen ok även om det blir fel ibland på ord. Jag gissar att det är helt läsbart men kanske tittar över senare när jag tvättat ur ögonen.


  Dela långsiktigt data snarare än discourse eller rådata är naturligt onaturligt för mig. Det känns fel åtminstone när det är applikations-nära (d.v.s. värde konkretiserat) att dela men väldigt naturligt att utnyttja allt delat.


  Samtidigt är det korrekt att dela något när man av och till drar nytta av annat delat data. Korrekt i egen tolkning gissande lite på "rationaliserade orsaker" till den kognitiva divergensen föregående att jag delande ex. discourse eller görande medier tenderar att resp. men långt ifrån alltid samtidigt engagera i presentation uppenbar resp. prioritera ned det samma men om man betraktar det trots det djupt med kompetens finner det "korrekt" på lämplig nivå (inte otroligt lite samma sak egentligen).

  Mina större data-representationer kommer aldrig delas. Emellertid aktuellt för denna gång av delning har jag ett urval av aktivt använda representationer väsentligt bättre än mest kända publicerade motsvarighet men inte central representation av motsvarande sort hos mig (där den senare balanserande innebär av bättre än bästa för mig kända publicerade av att det riktigt tunga i sådana områden är det ingen av sådana aktörer som skapar dem som publicerar dem utanför ett fåtal områden där flera idag ibland aktuella idag är drivna med datakällor likt Wikipedia nära mitten inducerande "kanske onödigt över-korrekt" licens-juridik fodrande delande)..


  Alternativ ett att dela är en "liten" skapelse i funktion ej olikt Wordnet Domains (namn) men några magnituder starkare. För mig är denna skapelse ej primär men jag har ibland behövt enkel kategorisering utan att utnyttja väsentligt större common sense. Representationen är inte större än att den kan laddas direkt in i minne (minns ej exakt hur stor men representationer över 300 MB regel-där min plattform på om det fodrar att allt går direkt in i minne vid uppstart vid sidan om vissa regler implicita rörande antalet sådana som tillåts var för sig - Men säg några gånger större än ex. Wordnet men mer kompakt representerad i CSV filer). En poäng med denna är att vid behov jag önskar nu kan det läggas i denna utan att om-byggande att större common sense representationer krävs.


  Hemsidorna för nästan allt (eller alla) av dom mest kända och mest använda representationerna sedan ibland rent av 1990-tal är genomgående föråldrade i utseende såväl som ofullständiga i länkning till publicerad information. De förutsätter ett mindre samhälle där hög kunskap är etablerad. Wordnet Domains är ex. på att sådant tycks ha blivit kultur ty även om Wordnet skapades (om jag ej har fel) skapades med början tidigt 1990-tal med finansiering Department of Defence, USA, och särskilt 2000 - till idag blev och bibehåll sin roll som den i särklass mest använda såväl som refererade datarepresentationen uttryckande engelska språket är nu Wordnet Domains skapad under Wordnets senare liv i separat projekt kompletterande ett område Wordnet argumenterat är sämre inom.  Lingvistiker såväl som folk arbetande inom search och intelligence (trots de senare tvås acceptable budget möjligheter) kan rörande representationer likt Wordnet Domains m.m. jämföra omfång och kvalitet vad medicin och biologi klarar att nå upp till. Deras kvalitet är mycket god delvis realiserad av menar jag väsentligt större budget per porjekt insats (oberoende av budget totalt utanför projekt), tydliga praktiska värden man kan jämföra mot (tar analysen av alla publicerade studier enligt dessa kriterier ut en representation av vetskap dessa "dna-saker" jag kan bedöma direkt och som är ytterst talande i komplexitet om systemets värde). Och lite känsligare tycks för mig att även om jag ej vågar säga något om genomsnitt (inget pekar på skillnad budget per projekt ej förklarar) så har lingvistik i bio- och medicin ett fåtal vars höjd leverans överstiger vad lingvistik generellt haft om än mindre kända ty typiskt för medicin och biologi väldigt praktiskt inriktade nära behoven läkemedelsindustrin har medan motsvarande kulturbärare lingvistik generellt skapar ex. små lösnings-system likt LCS, visuella schema inom kognitiv lingvistik o.s.v. Av denna anledning (budget, verkshöjd ibland när riktigt duktiga personer gör något och närmare praktisk användning) försöker jag för mig nya områden riiktat först titta över publicerade studier inom medicin för att se om man gjort liknande saker (där applikation intresserande mig här närmare lingvistik generellt kan ligga "gömt" under något helt annat studien handlar om varande just vad man blev finansierad att göra där lingvistika verktyg mer än verktyget man skapade i ex. ett litet säkert ofta budget dyrt under-projekt). Jag såg samma fenomen rörande tillämpning i statistisk språkanalys. Och medicin - biologi folkets common sense representationer är i storlek och kvalitet även när vi kastar all värdering av ämnes-tyngd typiskt tyngre än något annat i generalisering. Det finns två riktigt bra exempel på här som jag får återvända till senare då jag ej minns namn (en börjar nog på G och har tre bokstäver).


  Topp två biomedicn common sense i generell vetskap börjar ovanför topp två av de annars mest kända bland publicerade (likt Yago, Wordnet och vilken som helst av alla övriga generella publicerade från 1990-tal till idag: Jag har ej otroligt alla). De är ibland riktigt skickliga i ämnet om än sällan ens intresserade av det (även om en del uppenbart inriktade artiklar publiceras).


  Poäng två med denna är att en försvarlig andel troligen ej långt ifrån 100% av alla common sense, thesaurus, ontologier med generell kunskap m.m. har jag någon gång använt som datakälla till Blue light. När jag pågående behöver addera kategoriserad vetskap till denna mini-common sense finns det därför tillgängligt ordentligt att välja mellan. Kvaliteten blir därför för mindre ansträngning mycket hög. Särskilt relativt liknande stark inom ekonomi och biologi / medicin - samt en bit ännu uppåt politik.


  Praktiskt liten sak för att få några alternativa ämnen ett koncept kan höra till. Resp. i diverse för mig applikationsnära tillämpningar få närmare direkt färdigt alternativ vad något är. I särklass störst rörande det senare såväl som tydligt i vad jag menar är om ett namn är manligt och/eller kvinnligt (medan hen alternativet ännu ej finns även om jag får erkänna att jag kan se att det har värden givet att det sparar minne: Mänskligt namn räcker bra medan vi med könen ibland behöver resp. manligt och kvinnligt samtidigt kostande kanske 7 till 64-bitar om inte oftare mer än så extra).


  Alternativ två är en liten representation kring verb vars värde huvudsakligen är att den gör allt viktigt sunt representerat: D.v.s. CSV-filer där varje rad är uppenbar hur vi tar in det i minne och utnyttjar utan strunt som XML, LISP m.m. Jag tvivlar på att någon intresserad kan läsa en sådan resp. rad utan annan vetskap utan att direkt se logiken för raden. Ingen konkret vetskap finns emellertid som inte finns i någon av de cirka 6 - 8 mest välkända representationerna.


  En konceptuellt skillnad för typiska användare som jag gissar är att när väldigt många bygger prioriterar man relativt output of applikation hög kvalitet där och lite arbete input men föga möjlighet att leverera generellt. D.v.s. väldigt begränsade datasamlingar fungerande. Kansk 100 koncept medan något seriöst hanterande allt språk kan krävs några hundra tusen. Där är vi emellertid typiskt (lite i intressant kontrast fall två här) i koncept likt noun om än ibland flergram. Rörande verb tycks ungefär samma presentations-nära men distansierade praktiskt verklighet önska mycket mer. Verben är kanske vad vi naturligt uppfattar lättare för stora andelar av alla vanliga (lämnande ovanliga verb "ad-hoc" skapande från "noun-flergram eller 1-gram") resp. spelande in gissningsvis att det om man utvärderar vägar till att generalisera förståelse fler-gram av "noun-typ" tidigt bör bli tydligt att man börjar någonstans runt 100 MB CSV-representation om ej ämnes-inriktad.


  Inkluderat tense med all normal v-form. Subkategorisering. Roller följande notation (föredömligt minnes-effektiv) i LCS. Inga restriktioner då sådana för mig helt hanteras via mer sällan cues indikerande djupare kontroll nödvändig (ex. att vissa grammatiska länkar mellan noderna som i A VERB-TRANSER B C där B ofta är animate även om man när man följer upp stor mängd data märker att man verkligen ej kan följa tradiiionell definition av animate Snarare av mänskligt eller involverande mänskligt - Ex. representationer motsvarande geopolitik eller verbaliserande koncept från specialistområden så som medicinska operations-förfarande, eller kemiska komponenter i synteser - rörande de sista två tror jag många liknande ex. finns i andra områden men jag följde endast upp för dessa två i några del-ämnen av resp.).


  Jag hade reflekterat att som ett tredje alternativ dela ett vikt-system. Mest aktuellt emotionell potens för "flergram" men endast för dess 1-gram men däremot ej utgångsvikterna för ord utnyttjade i genereringen av dessa. Men jag avstår från det.  Men jag tänker dela en sak av de två första alternativen. Spekulativt har jag cirka 8 entiteter som läsare intresserade här varav några gissar jag tror att de är väldigt "ledande" på vad de redan har även om jag konkret vet att i relationer koncept är jag både i kvalitet och storlek många gånger starkare (common sense närmare aktuellt här är man dock troligen lite starkare . Och vi reflekterar poängen av att vara en individ jämfört vara många mötande en individ av och till år efter år med början säg 1999: Iskalölt, Skit-jobbigt, stenhårt och säkert djävligt dödligt farligt för vanliga människor inte lika överlevande som jag men i alla fall vet jag mer om nivån på dom stora organisationer förmåga än de vet om mitt mest central koncept). Faktiskt kanske mitt common sense är större. Jag brukar bara använda en sub-rymd och den vet jag är mindre sådana entiteter såväl som mindre ex. Yago (men samma datakälla i allt väsentligt: Wikipedia kategorier och info-boxar) men egentligen har jag ju fler rymder här säg fem lika stora och ungefär lika stora men som åtminstone i aktuell byggnation BDB har data quality problem såväl mycket troligt massor av redundant data. NAMED ENTITY DIM jag använder idag stannar på crika 380 MB CSV-rader avseende dess IS-A relationer (en IS-A per rad och argumenterat imploderar Yago till IS-A rader men om ej så är jag så klart större men jag är väldigt säker på att jag har rätt och att Yago är cirka 40 MB större om vi antar samma data quality nivå).  E-posta eller signalera på annat sätt önskemål om alt. Troligen kommer det visa sig att ev. en önskar något och troligare gissar jag två. Ett är dock vad som över åren kommer tveklöst skapa det större värdet för alla samlat. Ex. kompletterande ett underområde inom ekonomi nyligen utgick jag från cirka 10 - 15 thesaurus "import-filer" till Blue light.

  Världen i ständig process av quality assurance och innovation: Alltid upp mot den bättre världen

  Komplettering: Egentligen tänkt som en lösare anteckning men publicerades på fel blogg. Men kan ses som ett kompletterande perspektiv till diskussionen om verb-mening. Här är vi nu i perspektiv att tolkning maskinellt delvis handlar om att förstå utgångspunkt en grupp av läsare kan tänkas ta från indatat. Tidigare inlägg i den lilla-serien av verb-diskussioner:  En ej ovanlig konstruktion - jag kan argumentera att horoskop utnyttjar det samma - är att erbjuda meningsfullhet i text där vi adderar något från oss själva snarare än konkretiserad mening. Likt här Walk the earth [...]".


  Men vad är walk the earth? Perspektivet relativt Jules är omvänt mot hans liv idag. Vad vi benäget kommer oftare se i det är att han vandrar upplevande och agerande från vad han upplever kanske (rent av troligt) öppen mot andra problem medan hans liv när han befann sig i tid för dialogen handlande om att agera verktyg för andra och deltagande i för andra destruerande verksamhet. Man ska inte underskatta de troende omvända - en del faller upp eller ner dit de var innan - medan andra kvarstår potent märkbara (och det bgehöver inte alls alltid vara något bra för samhället där alla möjliga exempel från historien med välkända Nazityskland visar på insight i övergripande process till sekteristiskt divergerade moraliskt vanställda föreställningar).


  Pulp Fiction.


  "Vincent: Oh, fuck. What'cha gonna do, then?
  Jules: Well, that's what I've been sitting here contemplating. First, I'm going to deliver this case to Marsellus, then, basically, I'm just going to walk the Earth.
  Vincent: What'cha mean, "walk the Earth"?
  Jules: You know, like Caine in Kung Fu: walk from place to place, meet people, get into adventures.
  Vincent: And how long do you intend to walk the Earth?
  Jules: Until God puts me where he wants me to be.
  Vincent: And what if he don't do that?
  Jules: If it takes forever, then I'll walk forever.
  Vincent: So you decided to be a bum?
  Jules: I'll just be Jules, Vincent; no more, no less."
  [...]
  Jules: If my answers frighten you, then you should cease asking scary questions.
  Vincent: [pauses, looking annoyed] I'm gonna take a shit. Let me ask you something, when did you make this decision? When you were sitting there eating that muffin?
  Jules: Yeah, I was sitting here, eating my muffin and drinking my coffee and replaying the incident in my head, when I had what alcoholics refer to as a moment of clarity.
  Vincent: Fuck. To be continued."


  Och ibland går det över tiden till verksamhet distansierad från den tidiga tron. Entitetens vanliga cyniska jag bör vara tillbaka men det hela fortsätter ändå. Det är tillståndet vi har för en mängd patientföreningar och miljöorganisationer som gått till verksamhet likt vad helst. Och ibland kanske båda sidorna av människan krävs för att ta världen upp mot det bättre.


  The Boxer även han på väg mot något nytt ut i världen filmen lämnar handling i öppet.


  "Whose motorcycle is this?
  It's a chopper baby.
  Whose chopper is this?
  It's Zed's.
  Who's Zed?
  Zed's dead baby,
  Zed's dead."

  Jag tror mer på Jules. Hand discourse binder honom mer än många andra av rollerna. Talade hamnar det prestige såväl som Vincent tvingar honom att tänka det vidare till konkretisering. Att leva i nuet varande en man av ögonblicket kan vara trevlugare men jag ser föga av värde växande med det för världen oavsett hur i konkretiserad handling det tas: Det ör inte munkarna som ger världen stabilitet.

  Kontrast tydligare än oftare vanligt

  Och vore vi här i värld av verklighet mer än filmen all respekt för att i kontrast balansera med viss elegans. Öppenhet för andra kulturer såväl som att lära av historien adderar fler värden till det hela. .


  Pulp Fiction...
  Sedan historiskt distans fiktion m.m. tenderar att förstärka doability när saker och ting passerat ur verkligheten om de är av rätt typ (för annat kan det gå tvärtom). Japanska historiska vapen är det åtminstone av och till lite si och så med. Mycket är realiseringar av vad man hade och betraktar vi skärorna har jag sett effektivare varianter i Europa (där Polens vapen är en väg att hitta mer om det). Bättre i form. Och svärdens kvalitet betvivlar jag var så mycket bättre för de flesta soldaterna givet antal och en nation inte överdrivet rikt på metaller.