SOM: En intressant egenskap

2016-09-30

Vi utgår från vektorer ord skapade bl.a. via latent semantic indexing (en del mer för att försöka få in mer information: men för själva representationens inverkan från hur information "sätter" sig var för sig och samverkande över vektorernas positioner troligen allt relevant). Dimensionsreducerar dem vidare från 400 föregående till 300 via SOM skapande höggradigt ämnes-indikerande dimensioner över vektorn.


Tar nu SUBTLEX-UK (text från filmskript) 2-gram och för en bunt identifierande manuellt intressantare ord-operatorer (som on, in, of, is m.m.) och några adjektiv, och skapar gemensamma vektorer dels positions oberoende relativt operator (inkl. JJ) samt för resp. vänster och höger för varje förekomst ord. Förekomsterna varierar för resp. OP (operator) varierar i antal ordentligt (de minst enstaka för något bedömt intressant rent av nedanför 50 utan att kastats).


Dessa går i SOM var för sig oberoende av övriga OP till cirka 8 - 10 dim prospekterande. Med tämligen hög påverkan grannskap. I antal epoker varierande men mer förutom en del ej ut filtrerade rätt troligt snarare vad vi utan grannskap skulle se risk för för-skarpa formation p.g.a. av för mycket för nära förstärkt över epoker bredare mening överträning (men det känns som ett dåligt ord för operator vilka likt is m.m. just i sig själva är övertränande naturligt i språket sägande föga än just is - inget topic m.m.).


Resultaten körs nu tillsammans mot 40 dimensioner SOM. Varje OP med resp. varje dimension egen-träning blir ett koncept d.v.s. varje OP blir nu åtta gånger tre stycken koncept motsvarande typiska grupper av ord det förekommer med. Påverkan låg i träning innan från resp. OP och resp. ord i direkt närhet (där förstärkande lämpligt för 300 dim för orden ofta välfungerande när vi önskar förstärka det tydligaste en kvadrat, vidare multiplikation mellan vad som kommer från OP resp. ord med för resp. ev. kvadrat - aktuell för en inkl. en del andra små-saker - principen är att ta ner information som rimligt faller utanför vad operatorn kan tänkas påverka på mätbart i mening av ren "flyttals" avrundning såväl som ganska basal mätosäkerhet - två förutom mer än så ganska grundläggande koncept i områden som är funktionella verktyg i en mängd områden såväl som rent mänskligt konstruerade så de är rimligen som ofta verifierat tämligen funktionella språk när motsvarande grova omfång är aktuella - mätosäkerhetens preferens enkla mått är för en del tycker jag bättre fungerande än motsvarande preferens information science. 0.1 * 0.1 = 0.01 medan 0.9 * 0.9 vilket ej är ganska vanligt för högsta dimensioner är 0.81. I kontrast ex. softmax är det svårare att där kvantifiera operationen i påverkan informationens olika relevanta mått d.v.s. jag vet ej bra vad jag kastar bort resp. får kvar vilket är svårt när sådant här i andra sammanhang vanligare tar väldigt lång tid innan jag vettigt kan testa det med överlägsna metoden "praktiskt" - om man sedan kan summera dimensionen till ett säger mig föga annat än att det är en normalisering jag ej heller kan kvantifiera mängden information som kastas när given total magnitud förstörs). Liggande ungefär 0.001 - 0.001 reduktion typisk motsvarande descent gående lägre på faktorn manuellt ganska stora steg när de verkar gått ett par hundra tusen (nu är vi ju i ganska få data punkter som körs in: Från totalt i början väldigt många ej totalt räknade men ej passerande 500 000, är vi snarare i 10 - 12 tusen för alla tre).


För att se om det filtrerar bort OP samlade lägre till väsentligt lägre (ex. avbrutna tidigt RESPEKTIVE sådana som gått lika länge som något annat men haft få förekomster SUBTLEX) sätter jag en similarity gräns SOM. Under körs de förvisso normalt (ändrar tillstånd - så att det alltid omstart typiskt lägre tränings-konstant tar in lite föga använt resp. kontrollerande implicit om de börjar ligga över ev. - Praktiskt typiskt två omstarter efter varandra och några varv för att ej särbehandla de aktuella som slumpas tidigt vs de senare om samband ligger mellan dem) sätter jag igen på grannskap efter att kört någon miljon kanske utan.


Stegvis här med en ej tillräckligt hög gräns similarity är förväntat att vi filtrerar bort växande med större grannskap och börjande utan grannskap växande med antal operationer i grannskap gjorda. Emellertid är det de låg-samplade som kommer ut dominerande. Efter att kört uppåt cirka 0 tar jag igen ner grannskap och låter dem gå bort (enklare än alternativ för att få ut dem bra men verifierbara oavsett det). På 40 st. trots ganska stort data från början ligger saker här så att rimlig gräns detta är mer närmare 0.8 än 0.6 (med 0.6 från kanske mer normala data-rymder som ganska högt).


Det intressanta är att just någon skillnad i steget när vi fortfarande har 400 dimensioner om vi clustrar från närmaste grannar eller betraktar bara distanser till någon normalitet användbar för att ta ut dessa låg-samplade ges inte för mig som jag ser.


Väldigt udda kvalitet verkligen detta. Ytterst oväntat även om det nu kom till mig att jag borde pröva det. Verkligen inte att något ej inkluderande att just operator-orden är vad vi kombinerar kan tänkas göra detta så här data quality tydligt. Dock att komma ihåg här att också ett mindre antal adjektiv jag generellt betraktar som att ha mycket också förutom en del annat oftare än mer typiska operatorer också inkluderade och presterade vad jag såg varken bättre eller sämre än sådana verkligt typiska som for, while, because, inside, m.m. Också definierade jag här mitt OP-konceptet något annorlunda så det även inkluderade he, she, it, them m.m. D.v.s. vad vi samlat kan se som att vi börjar på ofta använda stopp-ord och därefter fyller på med mer över några kategorier.


Resultatet tänkte jag ev. först försöka testa med this, that och those. D.v.s. peka-kvalitet med implicit avstånds preferens i vad man avser i discourse. This närmare än that. Those har lämnande grammatiken likaledes en tids-aspekt som gör den bra jämförande this och that: Kanske lättast att förstå abstrakt om vi tänker oss något mer nostalgiskt: Those XX. Samtidigt lär väl vilket jag ej betänkte tidigt lite mer merarbete där för tidig prospektering krävas givet att vi också har närmare tekniska discourse konstruktioner aktuella vilka nog förekommer nog i filmskript. Those NN went on to. Lite mer bibliskt som Google tycks bekräfta för mig: Nor did I go up to Jerusalem to consult with those who were apostles before I was.. Sådant är ju en ibland använd konstruktion i film oavsett om citerande eller skapande specifikt som lokalt kan ge mer text än annars normalt för filmen eller film allmänt (jfr Pulp Fiction citerande bibeln). Men kan notera särskilt bigram märkbart strö-betraktande processen av och till en del liknande (i kontrast mot tror jag säkert ett tänkt corpus dagligt tal tekniskt arbete mellan medarbetare en normal dag på något företag).


Överraskande.

Search-suggestions kan såväl störa Youtube-reklam och få Chrome att tro att nätet är borta


 • Krönikör Hans tar igen modigt ställning mot rovdriften på internet-användare: "Det kan verka att de aldrig tar slut men snart nog om det här fortsätter försvinner de bort.". • Dessutom demonstrerar Hans hur välbalanserad han är i sin kritik. Precis som han är mer allmänt människofientlig än rasist kritiserar han kvalitetsmedveten (snarare än skadeglatt road utanför vad normalt för hans människofientlighet - ett tänkbart funktionshinder fordrande respekt och tid i teve att berätta om). Som grädde på moset får läsaren nöjet av att se hur Hans jakt efter allt högre höjder krävt av honom att ta på sig på nya roller: Krönikor resp. Redaktör. • Tidigare styckning av Microsoft följs här av en nödslakt (kan det vara fågelinfluensa?) av Google. "Årets bästa läsning. / Hans" • Sådana här människo-distanserade IT-företag som Microsoft och Google ger jag inte mycket för. Rätt användar-centrerade ekonomiska modell har vi bland teve- och filmföretag. Det är så rätt och i tiden att dela sitt material så jag utan att behöver följa teve-tablåerna får det senaste visade tillgängligt via nätet.


  Sedan kan man tycka att det är lite bökigt att ibland flera sajter med sådant kan behöva användas för att hitta vad man söker. Tittar vi på en sådan (ej alltid vad som räcker till: faktiskt numera sällan så med mindre och mindre material - jag använder den idag uteslutande för musik) kan vi se hur IT-sidan i lösningen förstör själva innehållet via search suggestions:  Ovan hänger förslagen kvar och jag får det hela ej dit att jag kan nöja mig vid förslaget önskat. Reklamen under förslagen är ej synlig.


  Emedan Youtube skilt ut sig genom åren av om inte vara riktigt i kvalitetsbotten av Google där Blogger dominerar fullständigt så åtminstone ej i toppen. Chrome i kontrast har jag alltid upplevt haft mycket god kvalitet jämfört med Mozilla och Opera (många år använde jag Opera därför att de några år bakåt var mycket bättre när man behövde ha ett mycket stort antal flikar öppna vilket var det normala åren jag skrev åt IDG - därefter har jag typiskt använt Chrome med kortare avbrott varje år för Mozilla).


  Search suggestions tycks dock vara vad som av och till ger problem för mig lite varstans sista månaden eller månaderna avseende Chrome utanför själva kvaliteten på vad som föreslås. Chrome har hängt sig två gånger på dem. Säg tre gånger också att Chrome felaktigt kommit där den föreslår att nätet är borta och där jag tolkar (sista gången adderande egentligen fyra eller fem gånger återskapade jag just detta igen via samma search suggestion inducerad). Och ibland skymmer det för mig utan att jag upplever att jag kan få bort dem: Jag är ej säker på att de ej går att få att gå bort här men jag gångerna det inträffat ej fått bort dem.


  Kanske inkapslingen av "exekveringen" som påverkar här med ev. begränsade möjligheter att ta gui samverkande. Jag är här ej 100% på om problematiken ligger just i förslag med Google's ursprung via ev. särskilt eller om det kanske handlar om själva leveransen som sådan rent allmänt oavsett om de levereras via sajten som sådan via generell funktionalitet. Det senare verkar väl kanske troligare egentligen. Även om jag gjorde "mining" på search suggestions från diverse bibliotek m.m. har jag ej gjort det igen på ett par år eller då gjort det just för Google om än ett mindre antal (cirka 20 - 25) kvalitetskällor i sig (ej mer än kanske 700 000 troligare än över 1 miljon flergrams koncept-termer där större delen knappast är aktuella för mer än ordentligt mindre inkl. ex. Wikipedia vid den tiden även om jag tänker mig att om man tar ner det från dem nu att det är väsentligt större).


  Men man måste verkligen säga att givet bilden är detta ett område som innehållsleverantörer hanterande reklam-modellen behöver vara observanta på. Det känns problematiskt med det där komma ner över reklamen. Verkligen tråkigt att en hederlig och kul företagare som Disney som suttit och delat ut en massa trevligt på Youtube ska drabbas så här. Och det säger jag som ägare till två Disney-signerade Musse & Mimmi glada vid piano, resp. Pluto glatt prospekterande ett ben tryck från film (inhandlande för 25 kr styck - om än ej köpta direkt från Disney-själv - föreställer jag mig att han ivrigt satt timmar i sträck och delade sin signatur för att de om än många år senare ska kunna gå att finna för dessa priser: Dock ska sägas att numera när jag ej dagligen vid promenaden går över såväl Myrorna m.m. som antikvariaten hittar jag inte längre något värt att handla längre).

  Är det Microsoft eller tredje-parts-leverantörer som ej klarar trivial heuristik för säkerhetsinformation?

  Microsofts OS på min ett fåtal månader gamla bärbara dator berättade nyligen för mig i ett meddelande att den i en en körningar inte hittat några säkerhetsproblem.


  Förvisso kan man tänka sig att OS som sådant lär sig parsa och använda språk generellt när behov finns. Samtidigt känner jag inte att jag vill uppmuntra mer in i jätte-kerneln givet att man nu typiskt tycks det med något år eller ett par emellan sitter ett tag med Microsoft på någon nyköpt bärbar dator (efter att råkat destruera den förra) och jag gärna den tiden tills det (vid behov vägande över besväret) blir av att ersätta den till något effektivare utan just mer än nätet och titta på PDF, filmklipp o.s.v. Kerneln upplever jag är en av de hastighetsbestämmande stegen i sådant beteende jag upplever störande kring prestandan (och ev. mycket relaterad mer allmänt kring varför prestandan på bärbara ej följer hårdvaran över åren för Windows - Men respekt för prisreduktion hårdvara förtjänas verkligen och jag utgår verkligen från - och får erkänna viss tyngd till respekten snarare än att nitiskt kontrollera något rent praktiskt: Jag handlar billigast även om det fordrar besök Finland - att inga tungmetaller m.m. miljöfarligt blivit vanligare av det lika litet som tveksamma arbetsförhållanden).


  Konceptuellt i vad som borde vara mer av en upparbetande sekundär säkerhetslösning för att ge redundans hanterande defekter i primära säkerhetssystem (ex. uppdateringar kors-påverkande kan utlösa) har nu därför att det ger en tilltalande betalningsmodell (om än konkret sämre än att ex. med Windows 2000 Server som utgångspunkt kompletterande mot kernel direkt rörande nya defekter och i övrigt oftast ungefär jämförbar) allt vad klientsäkerhet på Microsoft Windows hamnat i fokus på mönsterigenkänning av virus m.m. (ej heller speciellt svår pattern matching utanför att identifiera snabbt för att rulla ut uppdateringar: Och som var mer kännbart för några år sedan på sämre hårdvara normalt dåligt kodat slöande ner datorerna).


  Så vi ser enkelt förtroende bristen meddelandet inducerar hos mig. För att identifiera singular och plural i princip utan defekter via bara sträng-igenkänning - inte ens transudcers krävs och än mindre parsning över några ord-steg eller någon ett eller fler-gram-modell - bara att kontrollera några små saker. Trivial mönsterigenkänning. Enklare än att kontrollera förekomst av tecken i ord blir det inte.


  Hur är det med Microsoft numera? Kommer det praktiskt för priset dator kostnadsfritt för datorer från de större leverantörerna om de kostar mindre än viss summa givet någon hårdvaruparameter (Om så förövrigt gäller det alla leverantörerna här? Får man ev. mer om det kostat pengar istället för att vara gratis? Jag kan tänka mig betala 1/10000 kr för att få just detta korrigerat för att få något kul att referera till när jag vill stärka upp min självbild). Om inte ska jag verkligen behöva bli kunskaps-förolämpad av det rent triviala? Viss höjd är mer tilltalande så man inte upplever att någon som sålt något till mig omedelbart och / eller bakåt i värdekedjan utgår från att jag är idiot och köper vad som helst inkl. saker som skapar enkla meddelanden men inte trots att det tar på sig att bara utgå från att jag vill ha svenska inte gör sig besvär att lära sig språket (fast det kanske är lika kompetens-utmanad på engelska?).


  Det är inte svårt. Det tar inte lång tid. Ändå kostnaden är för någon eller några att konceptuellt switcha fokus på vad de gör från den större kod-delen (om man nu ej för stort företag har separata utvecklingsfunktioner meddelanden och gränssnitt i OS: I så fall är det riktigt anmärkningsvärt). Resultatet av en miljö som kan ha idé och generell kunskap hur man gör det men där det ej riktigt är motiverat att vara noga med paketeringens detalj-kvalitet.

  Trumps trumfkort på resan till triumfbågen

  2016-09-29

  Den mer konstärliga - låt oss säga emotionella - ord-tyngd vi vant oss vid från Trump är försiktigt i nedgående. I kontrast till:  Kan jag inte annat än känna besvikelse av att Trump ej efter djupt begrundande såväl Clinton's som generellt demokratens natur hellre valde:


   Trump says Clinton ‘would put the Ovary Office up for sale’

  För att såväl språkligt, emotionellt, religiöst, som politiskt understrukit demokraternas förkärlek för att önska samla in kvinnors fertila - helst små foster om nu inte befrukta - ägg till olika former av försök följande Satan snarare än Jesus (maskerade som vetenskap). Jag vet nu att Trump blivit kritiserad för en myckenhet på samma tema men jag känner nog mer att han är manlig än anti-kvinnlig i det mesta där. Eller men-family jag ibland kallat det som abstrakt koncept (även om jag ej försökt extraherat på det sedan några år: Mer aktuellt när jag tog EMI från ord till flergram första gången).


  Vi får ställa sådant likt ovary office (jämförbart men som vi säkert vet att Trump använt sig av: Så vitt jag vet har han ej använt det men jag följer ingenting i hans corpus direkt nitiskt) i kontrast mot verkligt medeltida anti-kvinno-politik som att beskatta kvinnors förvärvsarbete lite (eller mycket) hårdare än mannen för att hjälpa dem tryggt hem (utan att några ljusbruna - mexikaner m.m. - röda - indianer - eller svarta som afroamerikanen besvärar henne). Känslan är väl om något att givet känslan / intrycket av en del fördomar utanför kanske hos Trump självupplevd egen-centralitet (så att säga) är nog den konceptuellt lite av en del lätt upplevt föråldrade / klumpiga / oartigt-formulerade kvinno-synen lägre än egentligen normalt.


  Och när the Rapture kommer räknar jag att inlägget här i viss utsträckning åtminstone ska kompensera annat längre bak i mitt liv. Det är en aspekt jag gillar med internet. Det är lätt att skapa ett mervärde genom att ge större access till god information och det är ett värde i sig och tror jag vad som vägs samman med konkret agerande kompenserande ibland för ett och annan icke-korrekt agerande i det fysiska rummet.


  I övrigt har vi kanske viss förskjutning just nu gynnande Clinton. Emellertid förväntar jag mig dynamik igen motsvarande vad vi sett gång på gång (ej uteslutande alls men relaterat mängden varningar upparbetat: själva mängden utökad synlighet i sig på något långt ifrån okänt från början blockerar mycket larmande i sig) besläktat propaganda-effekten.


  Tidigt i urvalet kandidat republikanska partiet begick jag det aldrig korrigerade "felet" av att i diskussion ställa Trump i kontrast mot Hillary utan kommentar. Det sa antar jag hur jag såg det då. Bedömningen jag gjorde vid den tidpunkten var att Trump mycket väl kunde tänkas vinna valet. Jag har egentligen därefter ej försökt titta lika noga men skulle oavsett det inte förvånas att saker och ting just nu ligger ungefär som jag då bedömde det. Det behöver ej vara så problematiskt som det hade kunnat varit: En tid tycktes Trump växa medan mätningar som fick större utrymme gav defekta utslag.


  Börjar det se riktigt problematiskt ut - om det blir av att borra det här igen - blir jag kanske engagerad att skriva något djupare än som hittills blivit av. Det finns ytor i hans språk som kommer upp dåligt och som en hel del reagerar mot när synliggjort för dem (vill jag minnas): Osäker dock (fullständigt) hur det översätter till elektor-röster (översätter vi dem så?). Men annars grovt oavsett om övertygande Hillary eller Trump (ingen hänsyn vilket) kanske 15 - 30% av totala gruppen amerikaner över 15 år märkbar i corpus från internet. Ev. en 3 - 5 procent-enheter rörelse som säg övre tänkbar - troligare åtminstone - gräns från dom jag minns. Fast så klart det kan vara mer också.


  Problemet med Trump för oss är ju annars han beredskap att acceptera annekteringar i av ett land från ett annat i Europa. Vilket i domän av god redundans när det kommer till risker stör mig.


  I löst urval relaterat:


  Look man: Pass them a wipe or a tape

  2016-09-26
  Yo, I told you (You can't touch this)
  Why you standing there, man? (You can't touch this)
  Yo, sound the bell, school is in, sucker (You can't touch this)

  Give me a song, or rhythm
  Make 'em sweat, that's what I'm giving 'em now,
  They know
  You talking about the Hammer you talking about a show
  That's hyped, and tight
  Singers are sweating so pass them a wipe
  Or a tape, to learn  Or hell like I said so many times. Let's meet personal until done...

  Runs like a spirit by the castle walls

  Gotta steal from the rich when they don't know I'm comin'
  Gotta give to the poor, no time for lovin'
  My oh my, don't you cry, 'cause there's no way I'm stayin'
  I will leave, say "bye bye", I'm going my way...


  My oh my, do you wanna say goodbye?
  To have the Kingdom, baby, tell me why?

  Oh babe who ever told you I would (have) not take (taken) the kingdom not for my self?

  Up we will go  Edit: Sorry. Efter fem dagars semester ute på havet: Up we will go. Inget stör mig mer än den relativa mer än den absoluta vänte-tiden. Jag kan inte ens i någon rimlighet uttrycka den hunger jag känner som här dagar efter att se transformation rasa gatorna. Konkret att jag vid tanken blir direkt plågsamt tobaks-abstinens. Nu denna beroendesjukdom avslutar jag vid om inte det första fria valet så ej senare än det tredje. Och mitt intryck är att denna hunger efter blod ej lär påverka något i rationella beslut. Tvärtom oavsett hur konkret om inte smärtsamt så nikotin-abstinens det kan kännas ska då åtminstone ej jag skada min historik med några kända avbrott från det konkreta.-


  Xi come on. Let's go party.  Rast och vila är för något annat. Jag längtar till striden. Det är där man är levande. Där minnet fungerar perfekt. Kropp och sinne är ett. Allt är det klassiska flash-bulb. Men efter att ha saknat det en tid kommer realismen till en och konkreta tobaks-abstinens av att vi egentligen i det mest konkreta står still kommer till mig. Inget som varit konkret de senaste fem åren känns nog mindre än att ta transformation in in målet oavsett svagare rösters tvekan.


  Jag hungrar just nu direkt smärtsamt efter blodet. Det är verkligen nikotinet utan nikotin. Inget kan kräva mig fram så här gång på gång. Knappt tillåta mig dagar utan det. Så tillåt mig tala trots att jag knappt kan ha talat sedan år: Låt oss bränna och jaga helvetet i vår fiende ej nästa år utan detta år.

  När nationen Sveriges föddes: De ännu bevarade sångerna

  2016-09-17

  När man som jag åldrats och börjar bli svårt gammal. Nu passerad 40 år - År efter när människan normalt genom historien dött. Blir vår kultur och historia - vi kan kalla det kulturhistoria - viktigt.


  Mycket som man från en uppväxt under en förvisso i teknik smalare värld - Mer krävdes av oss då och i det mervärde för att ha realiserat den bredd nu existerande - men kulturellt ädlare mer svensk tid inser man efter eftertanke att mycket man tar som givet levererat av konstitutioner vi för en evighet sedan inifrån - som elever i skolan - kämpade hårt för att få upp kvalitet i och röka upp hela den hasch-inrökta-sociologi-ramverk oavsett om nu fanskapet Fredsboken (och annan - jag tar det som givet om Fredsboken skeptisk då om än ej med vetskap av att förstå defekten i det: Mer upplevande det med kring-koncept som en defekt i min dagisvardag störande viktigare lek-inlärning - av den Sovjetiskt finansierade propaganda väldokumenterad i den bredare gruppen av koncept relaterade).


  Mycket jag då tyckte flummigt reducerande oss som elever eller förminskande upplevd kvalitetstid för något onödigt (ex. skolavslutning efter åtminstone Årskurs Sex kanske tidigare: Skolplikt är något i vad det ska göra och om ej detta låt mig få börja mitt sommarlov så jag hinner lära mig riktiga hard-core svenskheter nog: Inga små träpinnar med flagga av PAPPER utan true-blood svenskheter av den sort man tråkigt nog ofta likt TV-serien: True Blood tvingas smyga med i gömda lokaler ibland under mark när våra fina svenska-ritualer för att inte fienden - där varulvar - och alla Sveriges fiender som media, araber, kanske danskar som vi ju krigat mycket med m.fl.).


  Men vad jag gillade och såg verkligt värde i även om flummigt ämnes-koncept i sig var de vackra riktiga svenska-visorna. Vilka tråkigt nog alldeles för tidigt tappades bort i skolan ersatt av sångböcker redan Meallanstadium vilka också inkluderade sånger från utlandet (något på engelska om en sjöman Horace vill jag minnas: Icke-svenskt 100%).


  Betrakta här Ekorrn satt i granen i perspektiv från hela Sveriges 1900-tals historia. Bara i den enkla sång ännu levande kultur när jag var barn och ej som nu tänker jag kanske nästan utrotad. Ersatt av Britney Spears och Koran-utropare störande ej bara musiktimmen i skolan utan varje timme den hjederligt arbetande eller inför arbetet vilande svensken.


  Bara i denna sång - ett stycke i sista versen på Sverige - hittar vi såväl den fina gamla möbeltradition innan de svenska skepps-saxerna nådde kusten över de björkmedel enklare kulturer likt den tyska försöker lura av goda svenska möbelägare och bönder, fram till Ikea.


  En hund som sitter i en sång är normalt förväntad lyrik. Men vem kan ens föreställa sig att ett vilt djur litet högt upp i träden sitter ner. Så vitt vi vet hoppar de runt eller gungar på fågelbord. Varför sitter han i granen?


  Furumöbler. Och Ikea. Båda är uttryck för den snickrande tradition som gjorde att vi hittade Sverige till dom saxer svenskar emedan saxer tyskar fick fortsatta på land. Samma grundsegment i den högre renare svensk-själ vi ännu starkt brinnande av den måste vakta så att tändarens låga ej blåses ut innan ockuperad flyktingboende finns kvar - som givit oss de fina färjor som vår Östersjön är fylld av.


  Jag tror nog även om jag ej kontrollerat vilka fornminnen som hittats av den svenska-folkhems-bonden snickrade en god uppsättning riktiga. Sådana här riktiga svenska möbler som är av trä man känner är trä och får stickor av. Man huggit ut ur ett träd med något som en yxa - kanske tidigt en sten på en pinne. Som vår fina svenska pin-bädd-soffa. En soffa på dagen. Och en säng på natten. Svensk-Saxisk innovation.


  Vilket gav oss Ikea. Väldigt svenskt. Numera är tillochmed Ikea-husen målat blått och gult. som folkhemsbonden målade innan vänsterradikalisering lurande lada såväl som hus rött infiltrerade oss. Jag tar här för givet att vi som korrekt förväntat varje riktig svensk att varje Ikea hus ser lika ut.


  Men vad kom nu detta fina svenska folkhem från. Och när tappade vi vår egen kultur - från martial arts som att boxas bonddräng med snusdosa (så vackert skildrat i Raskens - Massa svenskt hela serien och man kunde bara önska det ej var så att den ej fanns för oss svenskar innan Youtube kom till).


  Ursprunget var givet i som vi kom hit landstigande från våra båtar. Och vi ser denna själ genom vår historia skapande folkhemmet just i barnsången här och tror jag säkert alla andra sådana. Varför sjunger vi ej om att äta djuret? Jo för att förklara värde-kedjan sjukvård för barnet. Den skadade benet och det korrigerades.


  Sjukvård är väldigt svenskt. Definitionen som många upplever det av själva de grundläggande regioner riket byggdes upp i. Varje naturligt svensk bit som rikets centrala hjärta och hjärna har vi i Uppland. Längs rikets gränser kan vi se uppblandning av dom andra oavsett vad som läckt in: I Skåne av Dansken. Till och med de ord vi sjunger våra riktiga svenska sjunger med har dansken smutsat ner - Man kan se orden som bokstäver men skåningen låter ej svensk. Landsting kallar vi dem nu och ser de fina gamla traditioner som tinget med holmgång ännu kämpande för luft förtryckt av att det svenskare riket eller landet ersatts av ett del-korrupt ord "lands".


  Och det är verkligen som att hitta hem när man förstått att minnas våra riktiga svenska sånger och på Youtube lämnat främlingarnas musik. Man går ej tillbaka till det engelska-språkets kultur-inspirationen efter att hört Björnen Sover.


  Just Björnen sover visar som ett exempel på en djupare renare instrument-ljuds-form. Samma musik utan ord finns ju till flera av svensk-sångerna. Dessutom väcker den upp varje svensk inför det rättfärdiga kriget stundande med Ryssland.


  Verkligen att jag - eller om någon annan lika minnets aktiverad ev finns - borde ges pengar samlade för riket till att sammanställa våra gamla svenska sånger innan vi tidigt i livet redan så kulturellt rena att vi kom att minnas dessa sånger. Innan vi dött av alla - kanske i krig med Ryssland snarare än som någon gammal dansk konung döende i sängen av hög ålder drickande bröd ur ett horn - så att säga.


  Lär dig mer: Var hamnar sångens svenskhet?

  Den hamnar i själen: Vitalism | Wikipedia - heter den mekanism i hjärna och kropp som anrikar den. Där denna svenskhet i ord tas emot naturligt rätt vitaliserar den och stärker oss. Fylld med fel sånger försämras saker jämfört med optimalt. Rätt sång ovan är stärkande särskilt för barn medan kanske något på engelska kan ge något liknande för det engelska barnet (om än troligen delvis skadat i förutsättning från sammanblandningen av saxer med diverse andra ej samma kulturer).


  En trött och sjuk skotte - någon som tror sig vara skotte men egentligen är svensk - kan troligen även om gammal stärkas av dessa svenska sånger trots att han ej talar svenska alls. Det gör honom ej yngre men hans sinne mår som yngre vilket kan från det när görande stärkande saker kan göra honom friskare. D.v.s. någon svensk via viking-invasionen. Dom andra skulle bara bli ännu svagare i sin dådkraft av att blandas sönder ännu mer.


  Rätt alkohol är också viktigt. Själv dricker jag bara alkohol gjord på det riktiga svenska sättet. En massa potatis gäst under öppet svintråg eller stor trä hink men på kanske hundratals liter här - snickrad ev. nynnande rätt musik - men för mig ett riktigt bonn-gristråg man haft för att våra svenska bonn-djur (kossan mu, grisen med sitt svensk-ord jag ej minns längre o.s.v.), som man sedan ångar bort vattnet från. Så har vi sjö-saxer alltid gjort vår sorts alkohol: Det var så vi klarade att resa över dom kalla haven. Emedan sådant som gin, öl o.s.v. troligt gör en viss andel av skottarna sjuka det för att det ej är svenskt. Ej kompatibel kultur. För en alkoholist-skotte kan därför rätt vara att dricka istället svensk-sprit om indikerat vara en svensk i förskingringen för att reparera kroppen.


  Alkoholen är viktig. Den är nära mediet där själen arbetas upp. Fel sorts alkohol kan därför skada på oväntade sätt. Svensk sprit på Systembolaget - Mycket svenskt gemensamt fint - heter Explorer och vi känner igen den från bilden av vikinga-båten. Något av det sista av vår sprit som ännu lever kvar. Komplettera genom att låta 1 - 3 råa-potatisar skivade ligga och dra i spriten åtminstone en vecka - eller om tidskritiskt att de tas i småbitar och flaskan skakas flera minuter. Potatis är den svenska råvara som tråkigt nog spridit sig runt om i världen hamnande i fel kulturer skadande där. Men för en riktig svensk är potatisen bra. Explorer är tråkigt nog numera resulterat av sägs det flera arabiska rekryteringar på Systembolaget låg i sin potatis-komponent. Men demonstrerat av mig och många går det att komplettera så här tills man kommit till att göra sin egen svensk-sprit.


  Svenska örter som pomerans, malört, självklart potatisen, och allt detta som mycket fint svenska Linnaeus kallade för gräsat-öl vilket troligt var gamla strids-drycker som överlevt från båtfärden vi svenskar gjorde över till Sverige. Förädlande oss bort från det som blev Tyskland. Men från samma defekta kultur-blandning felstavning från latin skapat mer öl gräsat än spriten. Gå ut i skogen och samla en svensk-kasse från Systemet med våra växter. Och häll med potatisen som du jäser i gris-tråget.

  Själv-ortogonaliserat: Människa - Varelse

  Neg. entropi som önskad organisation information i mening förändring E i rent kanal mening. Men under constraints av att vi önskar det odefinierat vs. tiden, kanalen, verkligheten, men realiserat diskriminerbar i graf given av verklighet.  Själva problemet här när realiserat källor medier ligger hos läsarens värdering kanalen efter den egentliga kanalen av pay-load d.v.s. tidningen vs. verifierbarhet alls över tiden av någon någonsin märkbar i information publikt corpus.


  Emedan vi helt slipper problematiken när vi paketerar kanal före det hela som värderad i given quality assured norm nedanför. Varför vi alltid korrekt när talande annat än väl-definierat motsvarande likt jag avslutar vår demens-medicin några dagar innan. Det är ej korrekt att mena att detta i sig är att korrumpera kanalen eftersom kanalens kapacitet helt är från bredden från motsvarande läsare där detta helt styr. Direkt kvantifierbart själva definitionen av information.


  Andra definitioner är givetvis möjliga. Följande tes att visa på korrekthet argument är att kanalens endast i situation kan förändra sig till upplevt värde upp eller ner om emotionellt engagerad - aroused / agiterad men senare mer allmänt begrepp än med. som indikation hyperaktivering eller mani - men om pott läsbar filtreras ut så föregriper vi.


  Rummet vi är i följer sina lagar närmast från vad vi kan tolka lösare från cross-cultural psychology, sociala-samspel, m.m. i den domänen. De är givna regler för bandbredden: Och gör vi informationen void utifrån dem givna har vi ej passerat i mätbar mening något. Lite som att leta på biblioteket efter en antologi utan bilder på tyska berörande det sexuella samspelet mellan människor, eller vad helst på engelska lärande men krävande annan lärdom innan. Vilken person som helst ej definierad i ett särskilt rum ej varande kanalens rum ovan existerar det ej för frågat post även om de råkar bläddra i vår tyska bok.


  Besläktat: Själva den invändning vi kan göra här. Får vi förvänta sådant när resonemangets idé om kanal generaliserat som att en riktigt hard-core rasist - på nivå att verkligt få bland personligt för dom själva uttalat rasister skulle finna det mesta osmakligt - argumenterade emot säg fri invandring av bruna, svarta och gula (eller riktiga europeiska infödingar från närområdet: Skogs-finnar med kniv och allt sittande drickande hembränt i någon hamn i Stockholm blickande ut över havet och hemmet - Sällsynta idag när ekonomiska krisens Finland löst sig hjälpligt - eller hela den här otäcka incidenten med lappar som gav sig på att vandra till Sverigres huvudstad Stockholm: Barnen från Frostmofjället - D.v.s. oönskat behöver som borde vara självklart ej vara en fråga om hudfärg: För mig och säkert många andra räcker det om man ska vara ärlig egentligen med att de ej är bättre än förväntat människor och om de på de ej optimerat sitt språk för att göra kommunikation optimerad för att tala dem rätta i alla deras fel oavsett nordisk-infödings-dialekt oavsett nu same eller våra snåla smålänningar gör det inte världen annat än i den praktiska verkligheten ärliga människohatare som jag själv är i försökande förbättra om dem vad som gör uppgiften än svårare) att göra annat än att:


  • Argumentera själva sakfrågan för kanalen.
  • I mening optimerande dess leverans till publik. D.v.s. de vi önskar övertyga vilket nu kan vara i kvantisering respons detekterbar ungefär det samma. D.v.s. visar kanalen utslag kommer respons från det. Det typiska kort-tidsperspektiv. Tidning A publicerar din rasistiska ideologi du transformerade över till att ej inkludera teser från din raslära utan istället prata om någon full finländare som sagt en massa obegripligt på lunchrasten görande flera svenskar så obehagliga till mods att deras arbeten försvann bort. Kanske jagande han bort dem med kniven: Sådant ska vara vanligt... Och så kom finnen och arbetade den svenska tillväxten ut i den finska skogen eller rent av in i ockuperade finnmarken.
  • D.v.s. argumentet att adderande formen "de-scarce-it" ej är korrekt.

  Ex. vår rasist utnyttjar principen men följer ej formen här. Ty han vet att man söker i kanalen och värderar något i vad han döljer medan han samtidigt söker öka mängden information över kanalen undvikande detta. Jag kan vara mycket noga ibland i det rent detaljerade i sådant. D.v.s. vår inexakthet har värde men det är korrekt att uttrycka vår inexakthet så att det stämmer med resp. underrum till någon föreställd större verklighet av världen (vilken jag här och allmänt endast accepterar i mening av att den är möjlig att från något - kanske del av den i sig - sampla text uttryckande vad som är i någon mening information latent beskrivande något som indikerar vad som korrekt använt normalt indikerar vilken information i fresh-type - som nyheter - som kommer i framtiden: I övrigt varken tror jag eller förnekar världen - Om något förstår jag inte resonemanget att den finns för mig annat än i information oavsett vad nu mer praktiska vetenskaper - likt fysikerna med sin subkultur om mer än de odefinierade fysiska föremål ofta refererade språk eller vad man kan uppleva att man ser, hör eller tar på - existerande utanför hjärnans antar jag tänkbara information finns dessutom annat som "partiklar": Att fysik är en "lesser science" förstår vi från att emedan de ej kan prediktera när de ska mätfela fram Higgs-partikel för att säkra 25 miljarder budget året efter kan information science just göra detta några år i förväg som gjort här förr).


  I samma mening är information egentligen vad som vi kan se vara verktyget som möjliggör något inträffat troligare eller bättre genomfört. Enklast sett som det senare vad som en gång fick Sverige att införa skolplikt. Vi kan lära något skapande en bättre maskin till en industri. Eller mer konkret in i informationen som sådan kan vi från information i rörelse just nu betraktande information motsvarande i morgon och givet vad vi egentligen hellre önskat än vad som tycks vara dit saker går vilken information som just nu kan förändra så att vi snarare håller vad vi önskar i framtiden i information i rörelse som trolig (givet en för det ej triviala ofta försvarlig arbetsinsats genererande information just nu). Att sätta en axel separat - ortogonaliserande folk...


  Ortogonaliserad för att ge resonemanget något av matematikens utanför subkulturen upplevda magi från formlernas okända språk och förnekande av varje normalt sund verklighet såväl som implicit emotionellt antagande om något riktigt värde i egentligen rent opraktiska matematiska skapelser ockuperande stora delar av hela vetenskapen helt utan sådant - men utan att läsaren ska förvänta eller mer fel av denne kräva att jag ska QR faktorisering. Det gör man själv bäst genom att betrakta sig själv utan störande antagen korrelation av andra personer när man beslutar något (det låter sämre än det behöver vara vilket beror på hur du vill att det ska vara i resp. axel och på det om du läser alla siffror vilket känns svårt och lite underligt samtidigt eller istället tittar på din favorit axel eller kanske mer sällan olika i urval vaskande fram argumentet för utvisning av danskarna från Skåne eller något annat populärt just nu - Eller mer avancerat som jag skapande en ny axel vi antar innehåller approximativt ingenting där vi sedan kan förvara saker - Eller omvänt för vår rasist subtraherande bort en bit av informationen som ej tycks märkas längs en axel: Det tycks för mig att han borde vara rasist give Nazi-symbolen i pannan men jag ser det ej i orden där han tvärtom säger rätt ut att "Han ej är rasist men ändå måste se att siffrorna...". Som en spik och hammare - Du kan göra en Jesus med det eller bygga något användbart för världen som ett sjukhus).

  Ortogonaliserande till att bli noll och ingenting om de blandas (läsare A säg en svensk blir odefinierad om han sitter och läser mig tillsammans med säg en dansk: Numeriskt 0 men nittio-grader mellan dem och allt sådant existerar ej: När man får det i program, vinkelmätning eller annat är vi utanför världsrummet) - är vad vi kan välja att se som att vi sorterar den del av världen vi själva skapar i världs-skapelse-valutan information så att den finns som varje människa hamnande i den sorterings-axel vi gjort för honom enligt rummets definition så önskar (ofta följande den grupp-kultur för vad vi ser är vad vi bäst sorterar som något eget: Raggare, Finnar, Danskdjävlar, Negrer, Matematiker / Eller vad vi anti-rasister men människohatare - vi eller kanske ännu jag Big Grey eller Homo Sapiens Sapiens Super Sapiens i vetenskapligt namn kan bli väldigt trött på pretagonisterna oavsett ännu ej utdöda eller redan rent fossila "apmänniskorna" med ert eget ord).


  Emellertid är frågan mindre aktuell än den praktiska utmaningen i att givet situationen och ej accepterande definitionen som optimal för oss som läsare finna och processa informationen. Jag tror nog oavsett transformation till något sämre eller bättre upplevt eller verkligt att motiverad typen av information som sådan gör detta det givet rätt verktyg samplande och processande information något lättare att filtrera fram vad vi söker. Förvisso kan vi förändra mindre i det strukturella dessutom: Mer i text som sådan utan för den delen kryptera eller dölja information. Men definitionen av kanalen och läsare sett från perspektiv talare som av samma sak i de väsentliga delarna för värde ofta sökt gör det till icke-fråga. Vi kan värdera upp eller ner med det men vi kan ej kryptera och ändå definiera läsare - människor - som del av kanalen (vilket antagande optimal säkerhet görande introduktion av kanal för den säg upp till lika stora nyckeln av perfekt-slump: Och för den en del kryptering och en del nyckel krävande sin kanal o.s.v.).


  Eller för ett aktuellt geo-lokalt exempel Sverige - Making it cool för pretagonister dessutom Svenskar, boende här, och upplevande sig vara i någon pack-revir, politisk, amusement, eller vad helst aktuellt. Och verkar jag nedan kul - "skämtande till det" - men inte super-kul är det mest för att jag ej önskar den bred-vulgära-folksamlings-kulturen så vanlig inom teve- och stand-up-comedy. Det ska vara kul lagom men läraktigt, och dessutom gärna balanserande naturligt sunt att man blir allmänt lite deprimerad av texten skämt eller runt om den: Ex. att man bättre förstår världen och människan för vad det är: Duger inte - Du i någon mening - och Gör för många ont medan de dödar.


  • Omvänt exempel.
  • De som påstår sig vara rasister men egentligen skiter i hela konceptet av utvisningar och/eller läger upp till "särskilda-lager" (dyrt och dåligt för miljön med flygfotogen och söker undvika sådant med det anti-mänskliga pretagonisterna så typiskt förfaller till).
  • Dessa falska rasister är bara ute efter att bli rika på att lossas vara rasister. Affären för dem är att lura av folk information om att de accepterar the package och från det omsätter in i reda pengar individuellt och som grupp. Riksdagslön och direkta självbeslutade bidrag Riksdag resp. bidrag från individer som gick på att de röstade på rasister men i verkligheten fick något det här frikyrkliga som var mindre yta runt rasism och mer dåligt gjord maskering rasism (buckit it up - låtande dem fylla den med stålar men nu i Riksdagen istället för kyrkan).
  • Sverigedemokraterna valde nu för andra gången att hindra (första gången ca 100 000 personer reduktion) reduktion utlänningar i Sverige. Medan de röstat för ökade bidrag och större lön med en relativ-procent-andel vida överstigande någon inflation i grupp av varor Europa hur man än räknar (vilket nu är det normala varje gång för alla partier: Det är kutym här att vi resonerar 25%. När förändring eller information om att vi beslutar givet tidpunkt nu eller framåt är aktuellt.
  • Denna gång: 50 000 - 265 000 utlänningar. Kanske upp till 375 000 st. Osäkerhet antal givet siffra något under 400 000 härrör från hur vi ser tillväxt år bakåt som indikation åren framåt. I de första siffrorna tar vi antagande om realisering av formen av förslag mer generellt i nästa steg och får en reduktion åtminstone viss tid.

  Vill jag nu igen göra samma sak för tesen här adderar vi att jag i princip ser vad jag säger ovan som korrekt men att jag samtidigt ej ides görande komponenterna riktiga. D.v.s. rätt om man vill kanal-optimera sätta dit riktiga siffror. Därmed inte sagt att de nödvändigtvis är fel. Beror lite på hur man läser här och om man givet ej vetskap vilket antar att vi gör up eller down, more or less. Och om kanalen är bred - less efter dessa rader givet - eller smal (kanske den finare verkligt noggranna läsare man får av utbildade surfare om man klarat att göra skämt goda nog att ta sig ann världens ej försumbara personer: Själva symbolen i namn snarare än organisations görande i delar - Eller för de som räknas här utanför symbolen också att vad de säger får organisations-organismen att röra sig - Just den typ av folk som förstår i sitt arbete att få något kul att gotta sig över på ev. rast.).


  Efter att ha varit så fin kulturell i dess subtyp av att tagande in informationsteori, genetik m.m. mer abstrakt för att förklara något annars svårt för vanligt folk. Tyckte jag det passande: Sådant du gillar - Att just som ovan efter ner-arbetet värde siffror / fakta - att länka avrättningen av Ceausescu. Sådant som är viktigt för oss Svenskar såväl som alla andra runt om i världen ser jag mig inte mer än att erkänna är just det gemensamt mest grundläggande. Sådant du gillar i ett trendigt medium som Youtube tittande runt på höjdpunkter av mänskliga värden optimerande så man kan lära av oavsett om nu videoklipp av att hitta kostnadseffektiva matvaror i ett varuhus, jordande en diktatur med förståelse av kanalen såväl som av den allmän-kanal:ish (ish-english) rent strukturella värdet rätt form av "labels" vi kan ge ändelser har: D.v.s. först sitter vi ner och gör domstol, sedan jordar vi varelse vi från allt i vårt lev där den åt av oss i förtryck givet vet vad det är, och så gör vi ett kul och inspirerande videoklipp av det så att den framtid barnen ska fylla lär och ej till nästa gång glömmer ordningen på saker och ting (diktatur, domstol, avrättning / försvinnande .... Hela vägen till varje slut ej förhandlat från rätt utgångspunkt: Detta subrum är denna geo som jag lämnar kanske vid framtida tid C helst ej genom att komposteras och flygplan flygplan - Vi hör dig men vill helst inte bara jorda dig utan dessutom denna dina manliga yngre söner vilka bär uniform men kan tänka oss att någon av dem kan få leva i något annat land om Mr X som är intresserad av att lära sig taturera får göra sitt: Och så möts man över kanalen i mitten ungefär eller rättvist i det omvända vilket brukar ungefär som det verkar utifrån - jfr ex. aktuellt sista evigheten Syrien - att alla dödar av varandra: Ortogonala, Tillbaka i dialog den andra: Några söner är lite och jag kan mycket om att göra bort folk bra och kan lära er en del döda långsamt eller snabbt - bästa sätt för varje behov - mot två söner tillbaka plus att jag lever kvar all framtid.).

  Men så fint "deplorable" måste kännas för dom spansk-språkiga väljarna

  2016-09-11

  I en bättre värld hade hudfärg inte handlat om huden så mycket om vem vi är och vad vi väljer att vara, och jag och säkert många med mig hade kunnat kalla oss afro-svenskar utan att mindre människor såväl andra infödda för ytligt folk upplevt "vita-svenskar" så som många afrika-födda eller släktande färgade (inte sällan bra mycket sämre färgade än jag: Riktigt slappt lata i sitt engagemang för hem kontinenten där jag ofta nog vågar säga att oavsett hur "falskt" färgad man kan påstå mig vara så tycks jag gjort mer för kontinenten - Inte olikt mina insatser åren jag var feminist).


  Givet det förtryck så många (eller jag åtminstone tänker jag om det framgick visuellt att jag är färgad) möter färgade eller därför att de broderligt accepterande samma premisser i förtryck väljer att bli afro-svensk kan man inte annat än uttrycka beundran när någon klarar att uttrycka empati med de förtryckta folken - att man är en av dem - utan att det upplevs provocerande. Vilka engagerade samtal om fackförening och det demokratiska partiet såväl som mexikansk kultur i köket med kökspersonalen under timmar av hårt lärande har inte krävts för att Madam Clintoncross-cultural aware klarar att tala såväl till USA's sämre red-neck-folk till rätta samtidigt som hon räcker ut en hand till USA's nya mexikanska arbetarklass som modigt räddade USA när the rednecks slappa arbetsmoral och låga innovativa engagemang tog nationen till kris. Sådant man vinner val på att inse.


  "From Late Latin dēplōrābilis, equivalent to deplorar +‎ -able.

  Adjective
  deplorable m, f ‎(plural deplorables)

  deplorable"

  Från: Deplorable | Wiktionary

  Dessutom väldigt pedagogiskt för alla har engelskans deplorable två sense i Wiktionary. Vi både fördömer men kan också tycka lite syn om målet för emotionell-payload i ordet. På så sätt förstår publiken att det inte är rätt att tycka Trump är cool bara för att han är:


  "Deserving strong condemnation; shockingly bad."

  Tvärt om är det mest syn om honon såväl hans väljare:


  "To be felt sorrow for; worthy of compassion.

  He is a deplorable boy, frequently being beaten by his parents.‎"

  Verkligen sådant som ger ett djup som får den man riktar sig mot att reflektera över sig själv. Både fördömande och så att Fröken (tant) Clinton lite som när dom gick i skolan (säkert en association förstärkande den lärande effekten). Är det bara fördömande åt något av uttryck för reduktion do:ability förutom själva ogillandet av done-gjort så att säga kan ju folk bli så upprörande.


  Sådan här elegant - nästan vacker - förmåga i orden saknar man fullständigt hos Trump. Det här måste ju vara värt en tre - fyra procent-enheter betraktat hela nationen utan viktning geo-association eller ens möjlighet att rösta: Taget tillsammans små-saker - om än mindre - på samma tema över tiden bakåt någon månad eller tre. Verkligen den nivå man kan förvänta av något som trädde fram och "mutade" in president-kandidat posten - tagande på sig ansvaret att hantera den problematik det ökade rashat och våld en upplevt rasistiskt president skulle föra med sig i USA. Verkligen att alla som tycker att Clinton gjort ett riktigt slappt arbete har fel: Deplorable folk som tycker så.


  Nå det känns på sin plats ändå att säga att oavsett hur deplorable Trump är i Madam Clintons är han ändå man (och det säger jag som feminist). Det tycker jag är värt mycket hur man än vrider och vänder på orden eller nyttjar skumma cross-cultural begrepp blandande engelska och spanska.


  Åtminstone jag välkomnar hans kommande seger in i Vita huset: Det är som jag sagt många gånger genom åren - redan när jag tittade på hans dokusåpa Baren - att få personer kan man lära så mycket av. Trump är nästan lika mycket man som Putin: Om än tillsynes jämn långa (men 2 m hög känns det ibland som jag approximerar mer än andra) är ju Putin ändå mer man. Vi har ju sett honom såväl åka terrängmotorcykel, rida, slåss med svärd m.m. medan Trump så vitt jag vet håller sig till golf. I muskelkraft får man förövrigt nästan sätta Trump efter President Xi också.


  Nå stora män alla tre. Och jag kan inte mer än hoppas att Trumps väg till Vita huset ska inspirera mig att bli EU's Putin, Trump eller Xi. Fokus och vilja kan kanske egentligen nå långt. Egentligen borde jag sätta som mål att få det gjort själv i EU även om en fjärde person bryter den historiska elegans - vad Putin under sin medelålder i KGB kanske hade uttryckt som historisk determinism i uppsats inför någon befordran - triumviratet annars ger oss:


  • Crassus: Fullständigt gigantiskt rik.
  • Caesar: Den tills mördad tillsynes pedantiskt noga och korrekt i maktspelet trots enorma insatser. Men inte med alltid god tillgång till kassa trots stora - ibland riktigt stora - utbetalningar i mutor och andra kostnader på sin resa till total makt. Riktigt ansträngd brist på kassa av och till. En till likhet är kanske det vågat lätt "vulgära" utan att riktigt ta hela steget ut i något riktigt kontroversiellt som incidenten med dom färgade skjortärmarna antyder något om - lite av "smyg" revolutionär eller kanske hippie - bär också något av Xi's motiverade önskan att ses i mitten utan att det riktigt uttrycks mer än i nivå här.
  • Pompejus Magnum: Generalen av gårdagen. Allmänt erkänt som mycket framgångsrik i den militära strategin. Men vid tiden för när triumviratet faller samman dessvärre åldrad.

  Överst Trump kanske, på plats två Xi, och sist men inte minst Putin som ju förövrigt nyligen besökte Syrien som Pompejus bedrev framgångsrik krigföring i (och längre bak i historien del av Egypten som Pompejus kom att söka tillflykt i efter att Caesar besegrat honom: Egyptierna mördade honom i ett terroristdåd).


  Verkligen att vi alla i tider som dessa kan vinna på att minnas Lasswells arbeten formade av Kalla Kriget under de tidigaste åren med ännu sunt minne av Andra Världskriget:  Ändå med sådana förebilder skulle jag skämmas om jag inte lovade även om jag kanske inte orkar börja att om tio år ska jag kunna skriva:


  Entering the raw EU Power centrifuge - How you not can become president any longer. By the Great father of Europe and our grand new Territories we all feel pride fighting for.


  För att muntra upp och inspirera alla mina 200-miljoner (eller hur många vi nu är) europeiska barn till nya stordåd på slagfältet.

  Självorganiserade kartor: Information, entropi och fördelning indata resp. tillstånd kartor

  2016-09-08

  I fortsättning tidigare inlägg relaterat själv-organiserade kartor där förra inlägget också har många av de tidigare länkade överst:  Jag läste en del idag om sambandet fördelning indata resp. skapad självorganiserad karta som särskilt under några år genererande en hel del publicerat som ex. Kohonen maps versus vector quantization for data analysis vilka en del sett som något man kan försöka arbeta bort för att få en mer direkt 1-1 avspegling av distributionen indata i tränat nät.


  Nu är det mycket möjligt att jag tar fel här därför att jag brydde mig inte om att göra det här noggrant på något sätt. Snarare har jag förutsatt detta resonemang. Samma natur vi diskuterar här för resulterande SOM ser vi förövrigt jämförbart (men följande sin effekt självklart) vid skapande av distribuerade representationer för ord med de vanliga algoritmen. Vi kan ex. (och enklast normalt tror jag) se det mellan två stycken ord med sin representation när vi relaterar dem via en också existerande gemensam skapelse gällande som ord så som en bit av url ord_1/ord_2 eller som ett sammansatt ord av typen ord_1-ord_2 (vilket jag experimenterat lite lätt med för att ta ut en del vikter från som nämnt nyligen i Vektorer för n-gram, entiteter och fraser skapade ad-hoc från vektorer ord för ett test där man kan hitta det genom att söka på 0.4).


  I resonemanget ligger ju också just att vi försöker tillför ett särskilt värde via algoritmen vilket oavsett riktighet rörande resonemang resp. typ av entropi behöver komma med sin information i resulterande data (om ej istället ligga i algoritmer som skapar samma värde vid resp. tillfälle data används).


  1. Vi måste inse att den topologiska sorteringen inte fanns i indata. Det är en sortering som argumenterat i den mån vi får en sådan vi är nöjd kan sägas existera potentiellt.


  2. En tillförs av vetande avspeglande "slutsats" byggd från data enligt algoritm sker. Vi kan om vi vill kanske kalla det emergence även om jag inte är helt nöjd med termen här som jag brukar använda den.


  "In philosophy, systems theory, science, and art, emergence is a process whereby larger entities arise through interactions among smaller or simpler entities such that the larger entities exhibit properties the smaller/simpler entities do not exhibit.

  Emergence is central in theories of integrative levels and of complex systems. For instance, the phenomenon of life as studied in biology is an emergent property of chemistry and psychological phenomena emerge from the neurobiological phenomena of living things. Likewise, economic and legal phenomena emerge from psychology."

  Från: Emergence | Wikipedia

  3. Snarare vill jag kan se det som att vi via "samarbetet" mellan neuronerna bygger upp information på en högre struktur.


  Emellertid innebär nu 3. också att vi ej längre kan utgå från att entropi i mening av den vanligaste formeln här p(i) * log ( 1 / p(i) ) är direkt möjlig att addera mellan två sådana i (där i är något i det resulterande nätet direkt topologiskt adresserat via numret i har men som jag ogärna vill ge mig på att direkt uttrycka här innan jag behövt göra det i kod). Följande gäller ej självklart:


  E = p(i) * log ( 1 / p(i) )

  E ( i + (i + j) ) = E ( i ) + E (i + j)

  Och för detta finns Tsallis entropy även om jag får erkänna att jag aldrig riktigt insett poängen med den. I mån av behov för sådant data jag möter känns det mer naturligt att omvandla värdena (typiskt möjligt för mig) till något där praktiskt funktionella indikationer entropi och information finns till vilka jag ej brukar räkna exponenter på sannolikheten.


  Hur som helst gäller att den exponent vi har för Tsallis entropy på sannolikheten är vad vi kan välja att se som ett uttryck för den magnitud systemet eller systemet av system avviker från den möjlighet att addera vi ej kan sägas ha med utgångspunkt från sannolikheten i ett indata när organiserad information har tillförts data oavsett om nu informationen kommer från annat data eller för självorganiserade kartor själva algoritmen som sådan (vännerna med antal är information + algoritmen).


  Hade vi nu haft p log (1/p) som funktionellt hade ingen information i form av nu organisation tillförts i mening av något som ej direkt fås från sannolikheterna i indatat (här ofta för språk semantiskt distribuerade representationer) så som ex. när vi bygger SOM utan några vänner / grannskap alls och representationen endast är i princip en medelvärdesbildning av några entiteter i indatat med sina sannolikheter.


  Och vännerna / grannskapet lär för språk åtminstone ge oss ett antal normalfördelningar "ovanpå" varandra vilket jag tänker kommer uttrycka men ej blev på det klara läsande ytligt en del om det kommer stämma. Så eventuellt om ej fel i det ena eller andra har vi något av den relation mellan resp. jag dock lyckades hitta uttryckt (konkret i matematisk mening: jag ser sådant här mer visuellt ofta hellre) i (sidan 8. Enklast att se samband här som skrivet i 2.8).


  Säg här att vi för att antar att alla vara distribuerade representationer i indatat har lika god kvalitet (d.v.s. ej som rimligt är anta att de för mindre vanliga ord är sämre) och vi endast önskar organisera i vår själv-organiserade karta orden utan deras relationer. Mest effektivt om allt går av sig själv (medan det praktiskt egentligen ger mycket större värde resultat om man adderar mänsklig intelligens under processen) är att varje ord är lika sannolikt i indata (förutsättande också att alla är lika viktiga att koda). Vi slumpar dem så de blir oberoende av varandra. I "sorteringen" topologiskt blir de dock (för att typiskt för domänen informationsteori låna in ett begrepp från ett annat område) entangled:


  "To tangle; to twist or interweave in such a manner as not to be easily separated; to make confused and intricate; as, to entangle yarn or the hair.

  To involve in such complications as to render extrication difficult; hence, metaphorically, to ensnare; to perplex; to bewilder; to puzzle; as, to entangle the feet in a net, or in briers.

  To involve in difficulties or embarrassments; to embarrass, puzzle, or distract by adverse or perplexing circumstances, interests, demands, etc.; to hamper; to bewilder."

  Från: Entangle | Wiktionary

  De får samband med varandra på sådant sätt som ej är meningsfullt utan similarity-funktionen eller förståelse av grannskapet. För just ord gäller ju att vi rent mänskligt kan se meningsfullheten i vad det sorterat till som normalt gjort semantiskt. Så den första delen här upplever jag hör hemma i Rényi entropy medan vi för den senare "förståelsen" är i Tsallis entropy.


  I den mån en dimensionsreduktion skett i skapandet SOM. Eller vi på annat sätt komprimerar data vi får ska vi också i allt normalt tror jag få en något bättre komprimering i det färdiga tillståndet. Det rent visuella värdet (ett värde också möjligt att p.s.s. ta fram för annat som tidigare diskuterat från mitt perspektiv) tenderar i detta sammanhang vara redundant information: Information vi lätt komprimerar men information som praktiskt gör användning av datat lättare. Information skapad med ett konkret värde.

  Saudiska drivkraften i radikalisering och terrorism

  2016-09-07

  Under den amerikanska valrörelser såväl tidigare under valet av resp. partis presidentkandidat och senare har vi hört flera kandidater uttrycka att dom prioriterar sina allierade i Mellanöstern understrykande Saudiarabien. Frågan är hur mycket av det som egentligen är rationellt resonerat och hur mycket som handlar om att lugna medborgare fortfarande oroliga över sin säkerhet till följd av 911.


  Det är åtminstone något jag funderat över även om det aldrig blev av för mig att följa upp hur mycket av drivkraften från Saudiarabien egentligen är vad man allmänt är medveten om, och från det vad man egentligen avser när man uttrycker det här. För mig känns det inte orimligt under antagande att den finansierade drivkraften är känd medan det p.s.s. ej är rimligt om mindre känd eller underskattad i konkret effekt.


  Rent praktiskt gäller verkligen att en av de faktorer som medverkat till radikaliseringen av världens islamistiska del finns att hitta i alla de koranskolor Saudiarabien finansierat. Kort berört också i relativt nyligen deklassificerade ("July 15, 2016 - CIA" så som indexerad Google uttryckt titel):


  The Saudi Government and private Saudiindividuals support the propagation of the conservative Wahhabi-Salafi'sect of Sunni Islam in the United States. Jihadists adhere to and interpret this sect's beliefs to justify their actions.

  Från: Executive Summary of Joint FBI CIA Report on Extent of Saudi Government Support for Terrorism | CIA.gov

  Även om man rörande dokumentet bör fråga sig om det verkligen var två sidor och om så vilket / vilka dokument det sammanfattar (Komplettering: Jag inser betraktande filnamnet i URL-ovan att detta just är sammanfattningen av ett större dokument och har nu satt detta i ankar-texten städat från underscore o.s.v.). Det är nu inte bara terrorism riktat Västerlandet vi kan se drivkraft i skapandet från alla år av detta utan också i Asien inkl. Indonesien. Och från PBS (vilket vi kan dra slutsatsen ifrån att dokumentärer också finns att hitta: PBS är den motsvarighet till public-service TV USA har) har vi Analysis madrassa där jag delar uppfattning med:


  "It's Saudi Arabia and its network of charities and the like. The argument I make is that there is an undercurrent of terror and fanaticism that go hand in hand in the Afghanistan-Pakistan arc, and extend all the way to Uzbekistan. And you can see reflections of it in Bosnia, in Kosovo, in Indonesia, in the Philippines.

  For instance, in one madrassa in Pakistan, I interviewed 70 Malaysian and Thai students who are being educated side by side with students who went on to the Afghan war and the like. These people return to their countries, and then we see the results in a short while. ... At best, they become hot-headed preachers in mosques that encourage fighting Christians in Nigeria or in Indonesia. And in a worst case, they actually recruit or participate in terror acts."

  Just rörande Indonesien och från 2003 finns Saudis Quietly Promote Strict Islam in Indonesia.


  Det är mer än naturlig konsekvens av den "propaganda" inducerande förstärkning i preferens ytor av den totala samlinga islamistiska koncept att ex. salafi_jihadism (Wikipedia) mer än i namn delar likhet med Wahhabi-Salafi.


  Diktatur tenderar att i alla kontext uttrycka omoral. Även när kontext är sådant att det kan upplevas ej omedelbart ha något att göra med aktuell diktatur tenderar det att smitta ner. Redan i det uppenbara lättare att se här från att man försvårar all uppmärksamhet på statskontrollerade övergrepp oavsett plats i världen eller situation från att man ej heller önskar motsvarande granskning själv är effekten omfattande.


  Därifrån till att generellt föredra diktatur framför demokrati i preferens andra länder är steget inte långt om man ogillar ett agerande hos en demokrati så som exempelvis publiceringen juli, 2016, av:  Vilket tillsammans mer än väl förklarar deras allmän-politiskt irrationella plötsliga intresse av Sydkinesiska havet:


  "'His highness criticised the actions of the United States in the South China Sea, describing such measures as being in conflict with Chinese and Saudi interests.'

  This was the last line of an otherwise unremarkable article published last week in the Saudi newspaper, al-Watan. The Highness referred to was Prince Muhammad bin Salman, Saudi Arabia's Deputy Crown Prince and Defence Minister, and the country's most powerful figure after his father, the King. The article was published ahead of Prince Muhammad's trip to China this week to attend the G20 Summit in Hangzhou."

  Från: Did Saudi Arabia just side with China on the South China Sea? | The Interpreter

  Se även تصريحات خطيرة للأمير محمد بن سلمان قبل توجهه إلى الصين | elwatannews.com.

  Och för artikeln i den senare länken (på arabiska) har vi följande stycke från Google Translate's översättning:


  "Prince confirmed that our future plans for the construction of mosques, religious and scientific centers in China, Malaysia, India and the rest of Southeast Asia, and we raise the issue with Chinese allies during the visit."

  Och det samma rörande stödet till den än mer imperialistiska kinesiska diktaturen från:


  "And on the possibility of a ban arming Saudi Arabia by the United States and European Union countries, the Saudi defense minister said that we have alternatives to import arms from allies, Asians and export of oil, rather than rely on our traditional allies also condemned his actions of the United States in the South China Sea, calling these procedures as contrasting with the interests of China and the UK."

  Go

  2016-09-05

  Känns som en Chemical Brothers högre skapelser med kanske en god tidsrelevans 2015. En för mig ny upplevelse för dagen.


  "Oh, no time to rest
  Just do your best
  Oh, what you hear is not a test
  We're only here to make you
  We're only here to make you go"

  Predikterbar rytm. Co-locomotion. En rytm som ej stannar. The goal. Starka vägar för förstärkning även om många vägar finns (distinktion mot Locomotion utnyttjande helt andra domäner för förstärkning av upplevelsen bör vara tydlig).
  Go - and make me a ...

  lol

  The Hero, <- Make it expressed. The Prophet, ... The Leader. The Change / Next generation.


  Hong Kong’s political class shaken up by new kids on the block

  Here we go.


  ( Co- ) Locomotion
  GG i Hong Kong

  Intensitet allmänt är kraftig indikation, och mer så än vanligt vad indikerande som möjligt påverkan tillstånd från intensitet såväl möjligheten att mäta den - är när intensitet består av ett antal individer som var för sig gjort något med ett gemensamt tema / ämne (med sin topp här för när syftet är just att påverka tillståndet som intresserar oss betraktande det: Men det är absolut inte något krav - En lastbil med alkohol kanske spetsad med något tillsammans med hög musik resp. gratis i folksamling kan säkert föreställer jag mig dra upp saker också), under en avgränsad tid med för större effekt möjlighet att tydligt uppleva att man gör samma sak. D.v.s. för det sista gärna uppbyggnad innan via reportage tidning, att man fysiskt ser andra göra samma sak gärna med mycket av intensiteten märkbart lokalt-skalat (tätt med folk), eller som funktionellt motsvarande (ännu i alla fall) upplevd feedback via textmeddelanden presenterade och utvalda (till stor del för riktigt hög intensitet till locomotion här: Ingen följer befolkningen eller för den delen läser alla tweets utan det är några som läses och runt det upplevelsen av den relativa ökningen av "trängsel" med gemensamt ämne)) sociala media.


  Mycket imponerande prestation...


  "The young leaders want greater autonomy and changes to the way Hong Kong is governed by China. Voter turnout reached a record high of 58%."

  Hong Kong election: Youth protest leaders win LegCo seats | BBC

  Inte bara är nu detta effektivt som indikation utan det har också inverkan på upplevelsen och från det benägenhet / motivation reagera för vem som helst som ej är deltagande men för vilken en riktning finns åt: Särskilt när ett implicit eller indirekt - eller konkret sådant än mer - hot föreligger. Vi kan ex. se problem politik, produkter, kundservice m.m. korrigeras från en mängd tweets av många personer (eller också effektivt boots). Det kan vara mycket bra. Man ska komma ihåg att kostnad / tid / komplexitet för att reagera utifrån olika strategier kan för situation Hong Kong vara gynnsam här balanserande fastlandets pågående strategi av att utnyttja samma fenomen genom att introducera förändring till ett sämre tillstånd av diktatur Hong Kong långsamt men kontinuerligt pågående.


  Kanske är en - och jag väljer här att använda en militär-term (så har vi lärt nyligen) - classy reaktion att förvänta. Att ej presentera mattan är ett exempel resonemang ovan då det är billigare än att dra undan mattan (när någon går på den).


  "GG ‎(plural GGs)

  (politics, informal) Governor general or governor-general.

  [...]

  (online gaming, slang) Good game; commonly used at the end of a gaming match; also sometimes used to end an argument.
  (slang) Good going; may be used genuinely or sarcastically."

  Från: GG | Wiktionary

  Eller p.s.s. artigt och korrekt efter lång hård-strid förlorad i Red Alert II istället Great Game utskrivet. Och att segra trots principer om ej utnyttjande mer än map reveal när detekterat på motståndarna bland många värre fusk är utan tvivel great going:  Men så är nu känt sedan tusentals år:


  Mandarinen röstar alltid minst två gånger.

  För sig själv. Och för de själar han äger likt djur.

  Underbart: Nu har den här börjat också: Och så lär vi oss rösta i valfusk

  Vektorer för n-gram, entiteter och fraser skapade ad-hoc från vektorer ord

  2016-09-04

  Tidigare publicerat:


  kan upplevas skilja ut sig som lite högre värde att läsa än genomsnitt just för den aktuella frågan:  För översikt över området composition sista åren läser vi mest effektivt just Baroni. Frågan är emellertid om inte själva den tillämpningsdomän som ligger kanske närmast till uppenbar gör att man hamnar i fel utgångspunkt till problemet.


  Istället för att fråga sig vilken till metod ej redan jämförbar som finns och hur man tränar eller i detalj annan väg skapar den praktisk kanske man kan se fler möjligheter genom att reflektera hur man kombinerar bäst för att optimera mängden information man arbetar upp från text samlat analyserat över tiden:


  • Propagerar och samlar upp värdet ex. frasen som sig bidrar med i form av information.
  • Propagerar värdet av vektor-representationen - kanske en av flera där man egentlig mening propagerar resp. av dessa också - och gärna när kombinerat föregående hjälper dem att uttrycka ut mer av sin information bättre. De tenderar för alla vanliga metoder ha mer värde än normalt praktiskt kommer ut. Om än kanske inte på nivå - eller ens i närheten med - själva bitlängden av av de 399 - 1299 32 eller tror jag säkert ofta 64-bitars flyttal har: 2^(1200 * 64) men för lite perspektiv på vad mer än själva positionen som ryms.

  1. Utnyttjandet av endast ett ord ger oss om ingenting mer frekvensen som funktion av tiden och kontext. Praktiskt nog får jag säga att om vår vektor-representationen orden är skapad som typiskt LSA görs och vi i upparbetning skapar upp nya vektorer så att säga (jfr SOM) ger det indirekt högre prioritet på det språk som intresserar oss med mindre prioritet på udda ord vilka ofta tycks för mig både på egen och andras gjorda så här över-värderas. Ty själva tiden arbete på ordets representation oavsett att mer data tillförts ökar. Emedan vanliga men för oss intet-sägande ord tydliggörs allt mer som varande just detta.


  2. För en noun-fras sig en entitet på ett eller flera ord även om vi ej antar hantering ordning (ex. som för ngram-modeller utifrån position eller kontext av föregående ord eller mer esoteriskt / nytt via någon av de metoder med utgångspunkt extrahering och komprimering / dim-red. till vektorer som finns) resp. ord givet omedelbart kontext av entitet som n-gram med övriga ord i denna.


  3. För relationer mer i mer mening av ontologi / thesaurus eller i dokument från koncept ex. i titel undersida till upparbetat eller skapat kontext från huvudtitel + abstract + taggar (och / eller vanligare men upplever jag för välkända journaler adderande värde men ej lika bra som informationsbehandling titel och abstrakt - dock bättre numera för de flesta journaler avseende taggar) just relationen koncept-2 givet / inom / samtidigt koncept-1


  4- Mer konkret relaterat Baroni's ett adjektiv verkande på ett noun kanske vi här frågar oss hur vi tar information effektivt från mest verkningsfulla adjektiv för att samla och bearbeta till vetskap om resp. adjektiv. Vilket kanske visar på andra möjligheter möjligen mer effektiva. Jag har här varit mindre engagerad givet att jag tidigt konstaterade att jag kan använda EMI som viktning av ord (där adjektiv tenderar att mindre ofta ha datakvalitet EMI sämre än en god bit ovanför genomsnittet alla ord, och får erkänna att jag i denna punkt snarare tar befintlig metod ej utnyttjande dessa vektor-representationer som exempel. Viktning emotionell intensitet eller jämförbart mått konceptuellt föga relaterat approximationen av position i det semantiskt illustrerande rummet är också relaterat diskussionen om olika typer av distanser i Ett alternativt förhållande relaterat distans mellan vektorer eller det multi-modala i bild tillsammans med ord (där jag nog tror att vi åren som kommer blir trygga i att vi alltid har en gemensam representation aktiverad där emellertid nivån av bidrag från kärna visuellt eller motsvarande som bara läsande ordet samtidigt kan variera från hur vi tar in konceptet: ex. bild eller ord, såväl som koncept - görande ex. inte bara en bild samtidigt relevant förstärkande utan även ett mer illustrativt visuellt text-språk förstärkande upplevelse såväl som att förståelse bild resp. ord kan störas av dålig information i resp.): Multimodal Distributional Semantics. För resp. ord gäller ju oavsett semantiska vektorer att arketypisk riktnings-mening denna verkar på styrande tolkning mening i övrigt finns: More indikerar mer av mer medan less ligger i motsatt riktning. Viss semantisk interferens är nu emellertid fallet för många adjektiv ej lika "rena" i hur de bidrar till mening som more och less: Kallande nu något känt rött eller något rött i en bild som green:ish kan inducera störande interferens eller alt. vara fullt naturligt om givet kontext över resp. är grön-politik: D.v.s. vi kan även här se en riktning som kan gå positivt eller negativt / Upp eller ner / Mer eller mindre.


  Detta besvarar väl i och för sig inte hur man bäst kombinerar ord till ex. noun-fraser eller entiteter. Men jag upplevde att själva processen som sådan rangordnade flera metoder jag prövade.

  En till kommentar allmänt för vad jag läst i domänen är att jag tror man ej fullt ser skillnaden i effektens utsträckning mellan de två enklaste operatorerna för kombination: Elementvis addition resp. multiplikation.


  Resp. ensam (och oavsett vad som ofta sägs är de var för sig ensamma vad som kräver mer vid sidan om ex. kontext-beroende vikter, kombinationer av olika slag eller något, om ej prestera mycket sämre än vad som är möjligt med den information som konkret finns i vektorerna skapade med de vanligaste systemen: Många jämförelser är uppenbart defunct här) kan man först reflektera och pröva att generera sorterat de mest lika ordvektorerna till de kombinerande vektorerna.


  Vilket ger mest relevant additionen möjlighet att grovt kvantifiera utan att behöva ge sig in i direkt ockult matematik varje hederlig kristen man ej ska behöva resp. som förstärks från uppenbar elementvis likhet ( två stora i genomsnitt / L2-normaliserat blir stort ) resp. "hastigheten" över kombinationer av att man smetar ut och medelvärdesbildar meningen till vad när det första ej bra räcker till gör det svårare att se skillnaden i mening.


  Klustrar vi förövrigt resp. för entiteter flergram är jag inte främmande för att man tidigare och enklare upplever additionen mer naturlig. Men det tycks också som vi kan beroende på hur vi hanterar multiplikationens parametrar via ex. power kan få ut fler även om de gärna naturligt kommer tendera att bli de smalare eller något av det minsta gemensamma troligare (säg lite överdrivet för flera metoder att skapa vektorerna vi arbetar med: Men om vi säg har också feedback tillbaka från långt borta andra sidan via ex. folding där utsmetning redan sker kanske en bra sak???).


  En fråga relaterat själva riktningen föreligger också betraktat elementvis. Egentligen borde jag kanske bäst avstå från resonemanget här. Mycket möjligt att jag tänker fel där flera andra saker inverkar när testar praktiskt. Men säg att vi nu har vektorerna ortogonala över resp. position vektorerna i mening av att man faktiskt effektivt där har en motsvarighet i reducerad korrelation mellan dem (konceptet att de är icke korrelerade stämmer emellertid inte i någon tillämpad mening på NLP: Tvärtom kvantiserbar redan flergram-s entiteter kanske ej orelaterat här). Men detta har nu skett givet antagande och operationer på indatat medan vad vi opererar på tenderar att skilja ut sig. PMI är ej en dålig operation skapande vektorer - eller för den delen andra definitioner av mutual information: Troligen är de alla ungefär det samma - eller för den delen mått som inverse document frequence som vikt skapande vektor-representationer av dokument-fragment (jfr discourse-förändring) upp till hela dokument eller större (jfr information retrieval). Enskilt element utan absolut-belopp mellan säg 0.2 och -0.1 en position får vi position riktning medan vi för multiplikationen hamnar negativt. Differensen till det 0 som när över alla jag ej tryggt ser om man borde praktiskt hantera som definierat konkret 0 eller se odefinierat är ej den samma:


  1. Söker vi generera ut närmaste ord-vektorer snarare än vektorer av kombinationer jämförbara i typ (det senare är kritiskt just för multiplikation eftersom magnituden förändras radikalt för varje multiplikation redan elementvis medan det fungerar hyggligt för resp. jämförelser flergram till ord eller ord till flergram representationer: Skapar vi ex. upp representationer från flergram över något ämne får vi om t.ex. topologiskt sorterade SOM ett uttryck av ordets förekomst över de flergram som påverkat skapat av resp. dimensions typiskt närmaste koncept som godtyckliga entiteter och flergram: Jfr mutual i mutual information som påverkat en dimension uttryckande information science såväl som några runt ekonomi via sådant som mutual trust. Men som sagt ej riktigt bra) får vi ta ner magnituden till samma som för orden. Den metod uppenbar för mig för detta (osäker om best practise) är via kombination två ord kvadratroten eller egentligen en konstant a som är något mindre än 0.5 (försöks beräkning av default a för alla kombinationer utan hänsyn resp. ord gav 0.4: Från inlärning av hantering två-gram redan skapande vektorerna vs. skapade ord. Nivån torde motsvara förlusten information via operationerna i worst-case punkterna givet att jag ej vid träningen värderade orden från förekomst globalt corpus utan allt värderades lika). Sign lyfter vi ut så att säga: Sign * ( abs ( x(i) * y (i) )^a ).


  2. P.s.s. sätt - eller lite jämförbart i koncept snarare - som att vi i en språkmodell kan skatta sannolikheten av ord A givet ord B med P(A) * P(B) (approximerar P ( A | B ) hanterande dem som oberoende d.v.s. lekande att allt verkligt i språket om sambanden mellan orden ej finns: Allt är en apa som pekar på banan och ev. samband mellan sådant är mätbart bara i så fall flera peka på banan efter varandra) gäller att representation A multiplicerat över vektorn med B vid generering närmast ord-vektorer (givet magnitud hanterat) approximerar de närmaste för två-grammet skapat direkt till vektor-representation (om också korrekt viktade via a eller något specifikt).


  3. Medan additionen normaliserar approximerar den gemensamma mängden närmaste koncept genererade följande viktningen av resp. ord och resp. ords uttryck i varje dimension.


  Är dimensionerna - positionerna resp. vektor för resp. ord - meningsfulla som för mig kan man också se en del skillnader genom att skära dimensioner / mening man ej är intresserad av. Är vi ej intresserade av mening relaterat länder vi opererar på som har att göra med personer, sociologi m.m. använder vi dem ej - och om vi är relativt mer intresserade av mening relaterat filmindustri resp. litteratur värderar vi upp dem. En ökad förlust i diskriminerbarhet för just särskilt fågram eller ord, och helst då mycket allmänna koncept så som ord med många meningar eller samband blir fallet växande snabbare tycks för mig (men ej noggrant kontrollerat) vid multiplikationen medan vi för additionen kan särskilt när båda är hyggligt breda starta lite grovare men ibland vinna utan särskilt utvalt för orden när vi smalnar av saker. Detta kan dock varierar ordentligt och är också svårt att se eftersom vi redan i ett fåtal dimensioner har ordentligt med information.


  Accepterar vi konceptet av representation av koncept från koncept de är relaterade via - ofta i dessa sammanhang från orden i deras närhet corps - kan vi för resp. genererade närmaste förekommande till orden såväl begränsa värden genom att för topp N tro att de gemensamma eller snarare om ej N är litet värderade i kombinationen (rank eller likhet kanske) se dessa som beskrivande det gemensamma konceptet. Vilket absolut inte är dåligt på något sätt. Eller ta konsekvensen av att vi redan där är i en dyr metod vi normalt ej vill göra utan gör något särskilt viktigt och generera resp. ord från genereringen och utifrån lämplig värdering från resp. A och B först till resp. först genererade ord vidare till de från dessa genererade orden värdera de sista. P ( ord typ sist genererat | ord som genererade tillsammans med något kontext kanske bara alla ord eller något som kom med A och B).


  Gör vi nu detta för en kombination likt A och B högst verklig och gärna mer än ett tre-gram (ty när orden är fyra eller fler i specialistområden är de väldigt talande med få "noise-problem"). Och är trygg i hur vi exakt gör en generering som ovan. Är det en till väg att resonera och jämföra kombinerande operationer för composition. Genererar de bättre eller sämre från kombinationen? Praktiskt är det kanske enklare när man fortfarande väljer operation om man kan utnyttja vektorerna för orden (men jag tror att det kanske begränsar lite men det är möjligt att sätt att kombinera jag ej fick över enkelt så kanske lätt hittas av någon annan: Jag hade mindre av vetskap algebra återupplivad här och såg därför kritiskt värde av att kunna göra praktiska kontroller verifierande att jag begrep koncepten tillräckligt rätt):


  Jag har här ska sägas noterat att för konceptet första lagret jämförbara om än ej exakt det samma (snarare klassificering) sett att man sätter andra kombinerande metoder klassificering som övre gräns men verkligen att man där resonerar felaktigt i beviset för det (genom att tänka sig om jag minns rätt nu att vi ska ta de närmaste grannarna från en fixt-punkt d.v.s. accepterande hela problemet med centroider som gör dem så begränsade medan vi snarare här tar det antal punkter som beskriver flexibelt och när att välja mellan finns godtyckligt beskrivande vad som perfekt särskiljer ex. två ytor: Precisionen hårdvaran resp. antal koncept i rymden begränsar och inget i övrigt givet oändlig beräkningstid per fysisk tid).


  Vidare rörande viktning ord i koncept kan sägas att vi givetvis kan göra något motsvarande IDF men användande koncepten om en stor mängd är kända istället för dokumenten. Emellertid räcker sambanden från NGRAM-modeller i språkmodeller parsning eller ljud till text m.m. utmärkt med eller utan sådana metoder (lite vilket som beroende på hur man vill göra det). Oavsett med eller utan gäller att samlar vi upp information från förekomsterna löpande eller för träning får vi för ev. representation som fritt får påverkas av ord, två-gram o.s.v. så länge meningsfulla koncept, entiteter, fraser eller motsvarande ett naturligt mått av hur semantiskt ordet eller flergrammet är i mening av resulterande "rymd": Denna tenderar att praktiskt ha stora likheter med IDF i magnituden / vektorlängden / amplituden på vågen eller hur vi gör / ser på det avseende likheten mellan vektorn vi börjar med och representationen vi slutar med eller har upparbetat vid punkten. Flergram tenderar under förutsättning någon addition sker med eller utan multiplikation (just nu men kan komma att ändra det kombinerar jag med båda men multiplicerar aldrig fler än två ord i resp. som istället efter övriga operationer mellan summeras). MI-liknande relationer av typen värdera förekomsten av konceptet (d.v.s. det enskilda ordet förekommande just i konceptet ex. mutual i mutual information och / eller mer påkostat läggande något mer till förutom orden som ett övergripande kontext eller för sense) d.v.w. någon variant typiskt av P (konceptet) / P(ordet) fungerar också väl särskilt för ord med operator-liknande funktion som in, of m.m. (medan konceptet av stopp-listning känns oerhört slösaktigt med den information som faktiskt finns i resp. ordvektor skapad med typiska metoder oavsett hur svår den är att få fram bra utan att tappa beräkningseffektiviteten dimensionsreduktionen gav) - för längre koncept kanske snarast först per resp. mest arketypiskt förekommande koncept d.v.s. för mig mest aktuellt för Wikipedia-kategorier (jfr People from Sweden working [...] in movie industry borned 1987 för att hitta på en illustrerande principen).


  Att se IDF som en vikt indikerande hur semantiskt tydligt ett ord är i en värld motsvarande att vi för mängden koncept aktuella totalt tränar upp en representation där alla koncept är lika sannolika stämmer praktiskt väl med vad det senare ger i amplitud.


  Slutligen rörande såväl upparbetning information som potentiella problem compositioner gäller att vektor-representationer skapade såväl via algoritmer i domän neuronnät som LSA m.fl. (alla vanliga) tenderar att ha säkerhetsdefekter skapade från defekter i hantering corpus:  Smoothing som del av algoritmerna tycks lura sig för samtliga när mindre information finns för något men där informationen som finns är mycket bearbetbar i effekt den omedelbart ger (eller hur man ska uttrycka det utan att behöva sitta med resp. algoritm här och följa exempel på effekt vilket jag ej gjort för mer än en av det oavsett konstaterat det för färdiga representationer som Word2Vec, Stanfords-algoritm, ett par ev. tre varianter bag-of-word, LSA m.fl.). Upparbetning från tar dock väldigt snabbt potentiellt bort problematiken: Jag kan fortfarande se problem-koncepten komma upp som liggande högst på vissa indikations-värden så som (om jag nu minns rätt på vilken mest så) summan av sitt resp. per dimension bidrag till variansen ( (x(i) - medelvärdet av x )**2 / ( summan av det samma för alla x ) ) före (ej kontrollerat efteråt än för någon men konstaterat ej visande jämförbart som vektor-indata vid generering närmaste grannar kommande för högt) innan medelvärde subtraherats följt av division av varians resp. dim (där resp. är redan innan mycket jämförbar med varandra magnitud) och slutligen softmax där softmax gjordes just relaterat detta som extra säkerhetsåtgärd mot udda svamp-arter knappt förekommande text förutom enstaka Wikipedia-listningar, samt vissa gambling-koncept (och jag kan tillräckligt från SEO-domänen ej bara från dataanalysen för att kunna känna lite men utan att klara sätta fingret riktigt på vad jag ser det från vem vi har i ett par av dem för en LSA-representation).


  Utan detta eller något annat kan dessa koncept när man har vetskap om dem existerande och systematiskt sökt var de visar sig irrationellt starka defekt användas mycket praktiskt förstörande data. D.v.s. vid säg dataanalys ej med en existerande angripare eller om man är en sökmotor användande resp. LSA och Word2Vec samt ontologiska relationer mellan koncept (lite som Wordnet) ge defekta sökresultat kommande högt utan att ha ex. gambling-koncept (dock ej av mig konstaterat testande här då jag var mer intresserad av att hantera problemen med Wikipedia koncept då det är en så stark datakälla för all överskådlig framtid) utan att ha något sådant koncept alls. Det senare kanske kan utlösa kontroll i sig eller tas automatiskt men det omvända gäller självklart också. Mest typiskt för SEO-skapade satellit-länk-sajter relaterade hasardspel är att de innehåller just ord som casio, gambling eller liknande: Att betvivla någon manuellt oavsett effekt donerande vidare att de någonsin blir manuellt kontrollerade utan det.


  Också konstaterat vektor-representation skapat för först länkad artikel (vilken jag tror för de flesta är ett något lite - alla är egentligen på det stora hela samma om seriöst gjorda - oavsett av vem eller metod: Skillnaden upplever jag i den praktiska användningen är mindre än ibland indikerat i studier - Det är som inte värde på den nivån som betyder så mycket jämfört med algoritmerna där det används om ej kanske något helt trivialt som en enkel information retrieval algoritm eller liknande med rena standardlösningar utan behov ambition över det: Och kanske ofta inte ens där så det ex. klarar som värde översätta skillnad sökresultat någon märker kvalitetsskillnad av). Word2vec tror jag också ej är den bästa spontant att välja. Stanfords Glove minns jag att jag prövade och upplevde bra default (även om jag ej använde den länge alls så hade jag kanske gjort det om ej hårddisk-systemet där jag hade den avmonterades av mig och ej var aktuellt bara för den att ta upp igen). Vilka ord inkluderade om behov i specialistområde eller språk finns är av betydelse. Gällande Stanford tycker jag att de kan rekommenderas också därför att jag över åren sett att de seriöst långsiktigt hanterat sina lite tyngre programvaror eller data-koncept delade:  Jag bedömer förövrigt att 300 dimensioner ger en ganska stabil resistens mot problematiken säkerhetsdefekterna jfr säg 400, 500 eller stör.