Go

2016-09-05

Känns som en Chemical Brothers högre skapelser med kanske en god tidsrelevans 2015. En för mig ny upplevelse för dagen.


"Oh, no time to rest
Just do your best
Oh, what you hear is not a test
We're only here to make you
We're only here to make you go"

Predikterbar rytm. Co-locomotion. En rytm som ej stannar. The goal. Starka vägar för förstärkning även om många vägar finns (distinktion mot Locomotion utnyttjande helt andra domäner för förstärkning av upplevelsen bör vara tydlig).
Go - and make me a ...