GG i Hong Kong

2016-09-05

Intensitet allmänt är kraftig indikation, och mer så än vanligt vad indikerande som möjligt påverkan tillstånd från intensitet såväl möjligheten att mäta den - är när intensitet består av ett antal individer som var för sig gjort något med ett gemensamt tema / ämne (med sin topp här för när syftet är just att påverka tillståndet som intresserar oss betraktande det: Men det är absolut inte något krav - En lastbil med alkohol kanske spetsad med något tillsammans med hög musik resp. gratis i folksamling kan säkert föreställer jag mig dra upp saker också), under en avgränsad tid med för större effekt möjlighet att tydligt uppleva att man gör samma sak. D.v.s. för det sista gärna uppbyggnad innan via reportage tidning, att man fysiskt ser andra göra samma sak gärna med mycket av intensiteten märkbart lokalt-skalat (tätt med folk), eller som funktionellt motsvarande (ännu i alla fall) upplevd feedback via textmeddelanden presenterade och utvalda (till stor del för riktigt hög intensitet till locomotion här: Ingen följer befolkningen eller för den delen läser alla tweets utan det är några som läses och runt det upplevelsen av den relativa ökningen av "trängsel" med gemensamt ämne)) sociala media.


Mycket imponerande prestation...


"The young leaders want greater autonomy and changes to the way Hong Kong is governed by China. Voter turnout reached a record high of 58%."

Hong Kong election: Youth protest leaders win LegCo seats | BBC

Inte bara är nu detta effektivt som indikation utan det har också inverkan på upplevelsen och från det benägenhet / motivation reagera för vem som helst som ej är deltagande men för vilken en riktning finns åt: Särskilt när ett implicit eller indirekt - eller konkret sådant än mer - hot föreligger. Vi kan ex. se problem politik, produkter, kundservice m.m. korrigeras från en mängd tweets av många personer (eller också effektivt boots). Det kan vara mycket bra. Man ska komma ihåg att kostnad / tid / komplexitet för att reagera utifrån olika strategier kan för situation Hong Kong vara gynnsam här balanserande fastlandets pågående strategi av att utnyttja samma fenomen genom att introducera förändring till ett sämre tillstånd av diktatur Hong Kong långsamt men kontinuerligt pågående.


Kanske är en - och jag väljer här att använda en militär-term (så har vi lärt nyligen) - classy reaktion att förvänta. Att ej presentera mattan är ett exempel resonemang ovan då det är billigare än att dra undan mattan (när någon går på den).


"GG ‎(plural GGs)

(politics, informal) Governor general or governor-general.

[...]

(online gaming, slang) Good game; commonly used at the end of a gaming match; also sometimes used to end an argument.
(slang) Good going; may be used genuinely or sarcastically."

Från: GG | Wiktionary

Eller p.s.s. artigt och korrekt efter lång hård-strid förlorad i Red Alert II istället Great Game utskrivet. Och att segra trots principer om ej utnyttjande mer än map reveal när detekterat på motståndarna bland många värre fusk är utan tvivel great going:Men så är nu känt sedan tusentals år:


Mandarinen röstar alltid minst två gånger.

För sig själv. Och för de själar han äger likt djur.

Underbart: Nu har den här börjat också: Och så lär vi oss rösta i valfusk