Sura 5, vers 32 och vers 33: Begå ohämmat övervåld på jorden

2015-02-28

Efter att etablerat grundläggande initialt perspektiv (att frågan om Guds kön är utanför vad människan bedöma d.v.s. det är utanför vad vi berör här om någon refererar till den som Gud eller Gudinna) såväl som indikerat (om än direkt ännu) var troligt lär hamna (i punkt två av de tre indikera ISIS som den troligare kandidaten till al-Masih ad-Dajjal) kommer vi likväl svårligen ifrån att gå över vissa specifika uttryck blanden orden uttryckandet Ordet.


Låt oss därför börja med Sura 5, vers 33 varande ej heller alltid särskilt skild från flera vi finner föregående i Sura 5 såväl som tidigare:


"De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fod på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från sitt land."

Lämnande frågan om straffen (vilka även om vi ej berör den frågan här kan ses som tidstypiskt varande en fråga om passerande av Orden till ord) är frågan vad man egentligen avser.


Läser vi nu endast detta stycke sökande argument för att motivera vadhelst vi gör tycks som att det handlar om typ av trosföreställning. Emellertid berör försvinnande få andelar av hela Koranen just om denna fråga (där som tidigare indikerat vi upprepat har tydliggörande att flera andra trosföreställningar ej berörs i någon negativ mening).


Att vers 33 är just vers 33 ger oss ett troligare svar. Detta eftersom vers 32 berör just gå emot Ordets budskap och mening rörande mord:


"Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som han dödat hela människosläktet."

Och här i vad som uttrycks är poesin närmare Gud än alltid annars varande Gud talande direkt till Adam och Eva som denne återberättar via Mohammed.


Vidare i vers 32 att notera här såväl som på så många platser:


"Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden."

Sådant övervåld är att go emot gud och hör till vad avsett i vers 33.


Just ovan indikerande igen att Koranen ej exkluderar bokens folk utan inkluderar dem. Andra sändebud och heliga böcker kan och är i vissa fall indikerade ord av Gud och kan därför ej sätta annat än jämställt för Orden såväl som Troende.

Att följa internationell politik från titeln (vi slipper läsa resten)

Så sparar man tid såväl som slitage på kognitionen. Vi utgår från:1. Perspektiv är från US.


2. Hur man gör något - med vilken mening vi enkelt kan översätta till makt-politik individ till individ (i nyhetstitlar skiljer det sig inte särskilt och är kanske vad fler relaterar till enklare - är viktig del av meningen. Expanderar Kina vänligt in i detta av och till omtalade hav kanske vi väljer att sluta läsa direkt. Annars om indikerande att US tycker att Kina gör detta "person 2 person emotionellt" mer problematiskt så indikerar vi det:


[US TITTAR OCH TYCKER OM VÄRLDEN]

China is aggressive

3. Och så lägger vi till vad Kina gör när det föranleder denna beskrivning av US (indirekt mer eller mindre korrekt via publicisten):


China is expanding into South Chinese Sea

4. Sparande energi så här när vi läser nyheter gör att vi lättare minns om US noterats tidigare lämnande området eller är på väg till området. Det ger lite kontext av hur andra resp. Kina från perspektiv som utomstående resp. eventuellt motsatt USA (med allierade). Lämnar dom området lägger vi till:


[I understand the world from previous news]

US is submissive

China is alpha male in South Chinese Sea

Annars om de båtar (visst säger vi båtar in när det är stora båtar? Istället för segla för små?) in fler saker.


[I understand the world from previous news]

US is not submissive

US contests China's role as alpha male in South Chinese Sea

Är vi lite osäkra här därför att vi kanske inte följt dom här nyheterna tidigare kan vi pröva följande enkla metod (besparande läsaren från att söka bakåt här: Asserting my news reader dominance):


1. Vi gör en rekursiv-operation och söker på alpha male i US. Vi ställer in sökningen till att endast ge resultat sista 24 timmarna och söker bilder:


2. Och så tittar vi efter om Obama tycks motiverad och uppåt eller om han verkar rädd och orolig. Här får vi en god träff på motiverad (viftande med en knytnäve) samtidigt som vi också får indikationer om att han kan vara distraherad av komedi av något slag (ler mer än elakt glad över ett kommande motdrag - mer som han har kul i Vita huset av clown han hyrt in eller liknande).

Och vi lägger till:

[I understand the world from previous news]
Obama is happy: Distracted?
Obama is waving closed fist: Motivated?

Det tycks som att "waving closed fist" ej kan ersättas med fisting (dessbättre kontrollerade jag innan jag skrev det ovan: Jag vet av erfarenhet att jag kan vara ganska borta kring en del termer).

al Masih ad Dajjal II

2015-02-27

Ordet är känt uttrycktes i ett språk medan orden finns i alla språk. Hur kan då någon säga sig vara kunnig nog om al-Masih ad-Dajjal om denne någon ej studerat orden?


Hur kan denne någon veta att han kan igenkänna det falska ordet? Och ej godtyckligt väljer det som låter främmande i verkligheten istället kännande al-Masih ad-Dajjal? En värld av endast Ordet är en värld utan prövningen men prövningen är skriven i Ordet.


I sanning om prövningen är svår måste vi se att kunnande om språken och människan allmänt tjänar oss för att klara den. Vi kan se något litet av allt mänskligt och tro att det räcker för att se vad som är falskt när falskt står bredvid äkta. Kunnande i orden såväl Ordet är som kunnande i att göra och varför vi gör när varför är Ordet.


Vi ska ej tro att prövningen är lättare än att igenkännande av al-Masih ad-Dajjal fodrar oss att vara mycket kunniga i orden såväl som Ordet.


Att isolera oss från orden och endast läsande Ordet är att göra prövningen till vad som aldrig skrevs i Ordet.

Al-Masih ad-Dajjal

2015-02-25

När ett namn för en grupp alltid används - vi kan kalla namnet A - och det samma gäller en grupp vi kallar B.


Om vi vet att en falsk B finns och en prövning av vår del av B är att se den falska A. Och vi vet att den falska B kallar sig för B.


Att A är den falska B är ej en värdig prövning. Är det nu Gud som givit oss preferenserna är detta också att säga att Gud ljuger. Det är vad den som redan ljuger Guds ord är den vi redan vet gör detta.


Lögnen här är ju över givna kännetecken bred egenskap. Något att diskutera här längre fram hade jag tänkt. Trots allt när nu tecknen finns att läsa i Orden och ganska ofta är tämligen entydiga: Mer så än i tiden mycket mer distansierade bokens folks heliga skrifter.


Att se en individ - en konkret - varande prövning är vad människan gärna vill sättande namn och roller även på vad vi vet är väder och vind. Al-Masih ad-Dajjal är ej namnet jag ser själv och även ser att andra pekat ut som kommande senare i tiden. Varande ej kunnig nog i språken är det likväl ändå troligt riktigt att namnet släktar från daggālā (medan Wikipedia och mycket mer har fel pekande på ett substantiv såväl som menar jag tolkande al ganska vanskligt: Wikipedia har dock rätt i det Syriska ursprunget i språkhistorien). Vad är prövningen att se innan att möta ondskan om så mycket av det ligger i en av vad vi så självklart som lästs in i namnet och rollen efter Orden att det liknar en konkret människa?


Tryggare finns profetens ord.


Att tänka över fram till dess är att om falsk B är en prövning av de troende görande vad som är fel att se är handling separerad ordet. Det kan ej vara rätt att göra samma som den falska B gör under den stora prövningen av de troende utan att vara den falska B.


異端 i Tekniken: Copula + Mandarin

Vad jag gillar med Google - ofta verkligen en glädje - är när den lärt sig av mig. Söker man så näraliggande som jag ofta gör så får man inte bra och relevanta resultat.


Dessutom börjar Google av och till spekulera om underliggande behov man har. Och inte sällan kommer sökmotorn rätt som vi har exempel på här i sökresultaten för:
Öppenhet tagande möjlighet att kanske lära sig något om vad man egentligen sökte efter kan vara lika tillfredsställande som att betrakta det större avståndet från normalt förväntat som heretic där sanningen är det förväntade omedelbara rymden för svaren.


Hellre kan vi söka heretic när värdet över tiden visar oss att en upparbetad kostnad relativt värde och meningsfull divergerar i fel riktning. Värde kan vara glädje: Sökmotorn roar mig när den kommer fel experimenterande lite osäker om domän för meningen jag vill lägga orden. Eller att den faktiskt ibland kanske hittar vad jag optimalt egentligen vill ha eller i bästa fall åtminstone normalt leverera vad man på längre tid själv hittar i index och arkiv-resurser.


Och när meningsfullhet från det omvända perspektivet från mitt perspektiv är det riktat negativa och skadliga. I det när lösningen är kollektivt anpassad med lite större distans mellan människor skapande den och mig själv kan därför heretics i all praktiskt verklighet om alls endast finnas hos användaren själv om man väljer att fortsätta använda lösningen.


Etymology

Middle English, from Old French eretique, from Medieval Latin haereticus, from Ancient Greek αἱρετικός (hairetikós, “able to choose, factious”)

Från: Heretic | Wiktionary

Och meningen menar Wikipedia (heresy) kom i grekiskan gå till att avse från en grupp avvikande mening. Det är ju ofta vad vi menar idag också. I någon mening ganska rationell definition av heresy utifrån perspektiv av den egna gruppen är ju därför att sätta sig ner och noggrant göra en lista över vad som är realiserat fel bland folk man menar borde vara i den egna gruppen men som inte får det därför att dom gör fel. Nedan har vi ett exempel på en lista:


http://zh.wikipedia.org/wiki/中华人民共和国政府认定的邪教组织列表

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fzh.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E7%2595%25B0%25E7%25AB%25AF

Det är som jag brukar ropa på stan när någon ser grekisk ut:


- Ett Tyskt Heligt Krig för er greker straffande greken som stör vårt nyhets-flöde med samma år efter år!

Vågade fler ta ställning här kunde vi samman fördriva dem och på köpet rent av istället få en myckenhet av unga kvinnor kanske lite socialt isolerade av familj som finner styrka i vårt ställningstagande och väljer att invandra till EU.


Tänkbart unga japanska kvinnor. Det finns viss "medicinsk / social" statistik indikerande att de minskande år från år kanske inte finner allt jämförbara kvinnor i andra länder finner i sina förhållanden.


Egentligen är jag inte främmande för att fördriva tysken heller. Om nu inte detta med ekonomi-bokföringen för EU ej är vad en rätttänkande hederlig vanlig man ska behöva göra. För sådant kan man behöva acceptera tysken. Det vore mer heretic om vi hade tvingats göra sådant.

Kompletterande PP lovade (upp till ditransitiv verkande på NP)

Kompletterande Verbens roller: Advice, Advise och Upplevelse / Uttryck - For / Against för att visa skillnaden i antal såväl som att ge fler ex. för den intresserade:Jag genererade filen endast från The Specialist varande det som var diskuterat. För det andra tror jag säkert det är lättare att använda webbsidan hos Colorado länkad i inlägget.


Nyligen prövade jag dessutom något nytt med en del roller sätta till argumenten eller endast argumenten för olika kända för verb:et. Möjligen tog det in lite felaktigt när jag försökte kors-köra det också så att resp. äldre och det nya datat fick komplettera varandra på samma. Men om inte är det mycket möjligt att det finns en del kanske ganska konstiga roller satta relaterat den här gruppen av "advise-relaterade" (i mening indikerande mer eller mindre explicit preferens rimlig att anta hos den som talar) i någon källa som det jag importerade använt. Nedan finns denna länkade för den som ev. önskar titta efter själv (jag har inte gjort det och gör det antagligen inte: det kom endast lite utsträckning över verb:en egentligen som inte redan hade roller sätta även om ibland som sagt kanske lite varierade):


"NULEX is an open-license lexicon, combining WordNet, VerbNet, and Wiktionary, linked to the OpenCyc ontology."

Från: http://www.qrg.northwestern.edu/resources/nulex.html

Eftersom jag inte försökte leta bakåt till källorna byggt från där för Propbank och övriga exempel meningar finns kan det också vara någon form-förekomst jag inte tänkt på.


Just genom att det är mycket tydligt personer som uttrycker preferens ofta riktat preferens med en avgränsad mening är detta förestås intressantare genom att det antagligen finns fler "speech act" med "preferens-bias" relaterade grupper.

Riktad information - Muren är starkare än Linjen: Tydligare

Kraftfullt koncept i litterär och film är muren. Givet den framgång Game of Thrones haft förklaras konceptet väl genom att peka på första bokens avslutande del i dynamiken till försvaret av muren på norr och den "gigantiska" armé på väg mot den.


Inom film är Kingdom of Heaven korsfararnas försvar av Jerusalems mur när Saladins styrkor ett till exempel.


Även om jag upplevde muren i Game of Throne starkare i skildring än försvaret av Gondor (såväl som Gondolin) i Sagan om Ringen är nu Tolkiens böcker vad som ger det äldsta ex. jag minns från vad jag läst. Hela Tolkiens samling av romaner kan förövrigt argumenteras vara en på olika nivåer upp från mest abstrakt (börjande överst och först med sången och Mekors divergens) ner till det direkt konkreta ex. försvaret av Gondolins mur.


Potent exempel har vi i sköldmurens försvar i slutet av The Winter King,Cornwall (länk senare till en elektronisk-version av boken någon gjort tillgänglig utan kostnad).


Vad som gör murarna i exemplen ovan starkare än andra murar är att de förutom att ha konceptet murens egenskaper i övrigt (där vi återvänder till dessa) att vi är konkretiserade till aktiv strid med en försvarare upplevt svagare och som går att identifiera sig med:


 • Identifiera sig med: Vad du möjligt kan lära av varande relevant för dig därför alltid i myt, historia m.m. människan använt som kunskaps-komponenter viktig del.
 • Identifiera sig med: Vad under "emulerad upplevelse" - tycks verkligt - vad som känns nära vad som mer konkret kan vara du eller närastående person.
 • Förvara mot starkare: Om istället överlägsna försvarare du identifierar dig med är det mer av en icke-fråga rörande risk.
 • Förvara mot starkare: Om istället överlägsna försvarare du identifierar dig med mindre osäkerhet om utgången och därmed mindre att lära. Detta därför att eftersom det kreativa värdet är inlärning - som vi gör bredare piggy-backing på allmänt inom film m.m. - slutar saker gärna antingen med ett varnande exempel eller ett gott utfall. Mot överlägsen fiende kan vi lära och sedan uppleva belöning av att ändå segra. Medan vi annars ej lär något annat än initial indikation om säg något fel vi gjorde som fick fienden att komma för att sedan trots det ändå förlora.

Dessutom gäller ibland men som vi ej bryr oss om här storslagenheten i "korrekt" kraftfull förlust.


Muren: Tydligt revir i direkt dynamik

Linjen säger vi är gränsen mellan två grupper av människor utefter någon dimension separerad med divergent perspektiv rörande någon fråga engagerande dem pågående. Engagerande dem pågående är viktigt därför att grupper av människor är intensivt separerade kring vad de tycker om man frågar dem men här har de märkt att dom andra tycker annorlunda och det har gjorts till en fråga mellan dem. Därefter om värde och risk upplevt för resp. blir det lätt självgående i och från vad vi kan kalla flock-mentalitet.


Muren är tydligare är linjen. Rent visuellt när skapad självklart. I kreativitet är den dessutom lätt att skala upp utan att det känns orimligt hur stor del blev. Och muren står skyddande runt själva centrum av reviret där de flesta människorna håller till. Har fienden nått dit är det mycket pågående fara just nu och mycket viktigt att larma till varandra och klättra upp för att försvara muren. Ty efter den finns inte längre något försvar.


Att "muren" - konkret en sköldmur - i The Winter King ända klarade att uttrycka i personlig subjektiv upplevelse tycker jag hör till det lite ovanligare. Förklaringen är nog just att Cornwall konkret förklarar stabiliteten vid en punkt över en längre tid med händelser runt om kring såväl som konsekvensen konkret tämligen slutgiltig i försvaret liksom abstrakt (ett chansartat försök till seger vågat därför att få andra alternativ fanns).


Att tystna striden för ett ögonblick

Vad jag både kan se som också ovanligt i The Winter King men tror kanske är vanligare än jag nu minns exempel på (något i det fick mig att känna igen vad som kanske är vad som förekommer ibland om än mindre tydligt (möjligen när Gandalf med Gondolins soldater tågat iväg till fiendens "mur" för att språka en stund tills Gandalf verkar bli orolig att man ska prata bort konflikten och får slut på det hela: Mycket Bamse över Gandalf - tycks moraliskt riktig men i mycket funderar man).


Vad har vi då här särskilt? Stora värden och stora risker i potten. Pågående konflikt ytterst konkret i situationen. Ändå när rätt entitet - här en person - kommer förbi med ett ärende kan de för ett ögonblick stoppa upp allt pågående. De kan kanske inte klara att hindra något eller förändra situationen just där: Sådant är i pågående konkret konflikt vad som är svårt.


"Merlin walked towards me and, just as on the day when he had saved my life at Caer Sws, he came in stark, cold majesty. There was no smile on his dark face, no hint of joy in his deep eyes, just a look of such fierce anger that I sank to my knees and bowed my head as he came close. Sagramor did the same, then suddenly our whole battered band of spearmen was kneeling to the Druid."

Alla böckerna här: https://7chan.org/lit/src/Bernard_Cornwell_-_Warlord_1_-_Winter_King.pdf

Är det realistiskt? Ja:


 • Två flockar fiender.
 • Resp. blick riktad direkt mot den andra.
 • Ej ännu att resp. person har blick på en annan individ rörlig (d.v.s. man slåss ännu inte med svärdet men ett fåtal meter från varandra som grupper).
 • Känd person kommer från annan vinkel med lite höjd så att alla ser honom.
 • Terräng med träd där lite av varje annat kan finnas i miljön.
 • Dessutom står Blodsköldarna inte långt ifrån Gandalf som han hjälpt igenom en mer "imaginär mur" skapad av huvuden av döda förbannade.
 • Så alla fäster blicken. Därefter talar du.

Viktigast

Muren är effektiv och för skaparen skicklig i övrigt vad som kan skapa riktigt stor publik. Över allt förklarande det är att detta är ett grundläggande viktig del av människan natur. Det är därför gärna mindre vad vi bör uppleva är motiverande faktor för att lära oss något om hur vi segrar i strid (vilket ej heller konkret snarare än möjligen moraliskt sämre normalt inte är fallet) utan en del av vad som driver och låser oss i konflikt om vi är oförsiktiga.


Det finns storslagen i striden försvarande muren som faller. Men precis som Gandalf för ett ögonblick klarade att flytta uppmärksamhet är det när blicken är låst föga som annat korta ögonblick får resp. att betrakta annat med syn lika lite som tankarna.


Du behöver kanske för att undvika det ta dig tid att avbryta lite då och då för att tydliggöra något från kullen (tills resp. sida tröttnat antagligen snart nog eller hunnit gå i strid direkt och ej längre ser och hör något). Eller promenera ner till en (eller båda sidorna samtidigt och kontinuerligt samtala det hela med dem från resp. "höjd" nivå om nu relevant: Folket i bred för drivkraft och motivation den nivå som konkret beslutande om samtal med dom andra).


Det är i alla fall metoder vi kan visualisera relevanta för hur vi har muren i kreativa skapelser. Riktiga gäller här så klart att allt som påverkar allmänt påverkar här också kommande ner till en fråga om effekt som tas emot på kanalen per tidsenhet hos de som lyssnar och förmåga att anpassa vad och hur mycket som läggs med effekt eller avsaknad av det vi ser. Fler egenskaper finns här än förmåga att avbryta plötsligt resp. tala nära lokalt.


"For seven years," Merlin said in a voice that reached clear across the vale and right up its deep centre so that even Arthur and his men could hear him, "I have searched for the Knowledge of Britain. I have searched for the power of our ancestors that we abandoned when the Romans came. I have searched for those things that will restore this land to its rightful Gods, its own Gods, our Gods, the Gods who made us and who can be persuaded to come back to help us." He spoke slowly and simply so that every man could hear and understand. "Now," he went on, "I need help. I need men with swords, men with spears, men with hearts unafraid, to go with me to an enemy place to find the last Treasure of Britain.

Ökad relativ närhet mellan Kina och Ryssland: Washington Post mediterar över riskerna

Ja:Men kanske inte just problemet nu där Washington Post pekar. Den närheten har ju blivit starkare och där jag började lägga märke till den mer som att på väg att bli något framöver som kanske stabil faktor påverkande utåt annat än som innan cirka runt BRIC mötet i Brasilien.


Problemet framöver nära här mer tror jag är möjligheten av större förutom mellan dessa en alternativ större ekonomi inkluderade ex. Iran. Vidare Kina kanske adderande i det byggande också vidare till övriga sin redan enorma räckvidd i Afrika som ofta är 100% amoralisk.


Amoralisk uttrycker väl ett av de stora problem jag tror detta kan ge: Reduktion av effekt av sådant som sanktioner rörande ett fåtal större länder och vidare kanske ner till mindre länder eller grupper i länder.


Men det behöver inte bli så här. Människan är ju väldigt värdedriven och själva balansen mellan världen och delar i sådant här när bibehållen var handel går relativt och kanske ökande i delar gör ju när så mycket är självorganiserat i all handel (ej inkl. problem rörande vapensystem på nationell nivå och besläktat så klart) att effekt av sanktioner ändå blir effektiva.


Snarare att man ej onödigt kommer där det blir som över ett tröskelvärde där det känns som bredare strategi för aktörerna. Och att man ser till att saker man gör nu faktiskt fungerar: Att man bättre tar till så att det märks än för litet etablerande vana av alternativ ekonomi kring vad påverkat.


Det är en orsak till varför jag tror att det är bra att Iran konvergerar allmän världsligt istället för att välja ifrån världen genom att engagera sig i egentligen små-strunt i allt jämfört med världen de tappar under pågående sanktioner. Dessutom tror jag att det kan visa sig konstruktivt kring andra frågor som ev. uppkommer i framtiden eftersom man då kan addera sanktioner på färre eller inga sanktioner vilket märks mer i skillnad än att försöka hitta något mer som nu.


Att understryka så att tidigare ej förstås fel: Kina och Iran samarbetar redan mer än vad jag märker vanligen överhuvudtaget diskuterat i media. Det rör bl.a. vapensystem men även intressantare tror jag kommunikation telefoni resp. datanät - såväl som vad vi kan referera till som vad man kan göra ovanför sådan infrastruktur i statliga funktioner närmare militära tillämpningar och intelligence. Men jag är här ej uppdaterad på ett fåtal år. Det var efterföljande BRIC Brasilien jag av och till intresserade mig lite kring frågan som sådan bredare inkl. noterande här. En del av detta bör finnas av och till bakåt i tiden från 2011 för den som orkar leta rätt på det. Reflexiv teknik kategorisering (Hans Skapar en ny term för läsarens värde: Att vad A och B gör hos A säger något om hur B gjorde hos B) kan finnas även om jag ej minns säkert (jag såg det som möjligt åtminstone rörande ett annat land så ev. minns jag det som kanske här också).

Verbens roller: Advice, Advise och Upplevelse / Uttryck - For / Against

Betydelsen Wiktionary markerat föråldrad kan vi likväl visar något djupare i mening för advice:


"(obsolete) Deliberate consideration; knowledge.
How shall I dote on her with more advice, That thus without advice begin to love her? — Shakespeare."

Från: Advice ł Wiktionary

Ett råd är ett stycke avgränsad information. Informationen har normalt alltid (även om relativt mycket färre väldigt generella råd ytterst för instanserna repeterade finns) tydlig mottagare antingen individ, grupp av personer, eller en kategori av tänkta individer.


Råd har syfte d.v.s. vi rör oss här med riktad information: Avståndet mellan intresse av att åstadkomma effekt och någon till vem vi transfererar information är kortare i resonemang och intresse (att i kontrast jämföra med att skriva - eller för den delen pågående läsa - en bok med syftet läsa: Kanske väljer vi att skriva / läsa en efterföljande bok efter denna).


Advise (ej advice) Against

Vi kan ge råd mot något: Vanligt genom att använda PP-operatorn against. Vi kan ge råd stående mot en vägg och vi kan slå mot väggen. Men här avser vi råd som rekommenderar mot något: Att rekommendera är ett råd (mycket konkret så) medan om vi taggar karakteriserar (kategoriserar) något. Vi skiljer ut råd från vad som övervägande kategoriserar genom att:


 • Verb vilka uttrycker råd ger gärna möjlighet till flerdimensionella uttryck vilka ej trivialt tillåter förenkling ner till to (som PP-operator).
 • Medan övervägande kategoriserande verb kan ha färre möjligheter i breda valmöjligheter rörande argumenten.

Exempelvis kan vi ofta behöva förklara vårt råd med att något görs som är bra eller dåligt:


För:
A recommends B to leave food on the table for the elderly.

Emot:
A recommends against running outside the building.

Det är inte alltid recommend beskrivits närmare advise som kategori. Ibland har det beskrivits hellre varande kategorisering. Det finns emellertid fler fördelar egenskaper som stämmer väl för indelningen här:


 • Ett stycke information vi ger någon - talar, skickar o.s.v. - med ett syfte består dels av den konkreta informationen skriven resp. informationen implicit.
 • Implicit information inkl. sådant som ex. bransch-termonologi, subkulturella värderingar och vad helst gemensamt för en stabilt existerande grupp av personer relevant för språk mellan dem.

Ibland argumenteras för att egenskaper hos kulturgrupper relaterade kollektiv (vilket vi framöver tänkbart återvänder kring rörande arabiska och kinesiska kulturer vilka ibland - kanske ibland över- / feltolkande det) kan komma med en större andel implicit information. Nära relaterat är när sändande person är välkänd för oss i vilket fall vi kan förenkla kontroll av den konkreta informationen rörande oavsett hur explicit en domän är:


 • Medicinsk forskning är argumenterat väldigt explicit men råden i sig om informationen översätter till sådana kan vara helt implicita rörande allt i övrigt.
 • Alla resultat från forskning går att abstrahera bort från information vi skickar. Och om skickad kan mottagaren strunta i den.

Optimeringen är mer rationell / fungerande när mottagaren har förtroende för avsändaren.


Att kategorisera tenderar att för språk verb-argument är analysfråga för ha tämligen allmän-mänskliga styrande faktorer (här ofta den implicita informationen) och också väldigt ofta att vi snabbt kan bekräfta nästan automatiserat när kategoriseringen är oviktig eller inte tycks felaktig: Vi reagerar snarare på att något inte stämmer och stannar upp om indelningen känns fel alt. blir agiterade och önskar uttrycka avvikande mening om kategorisering följer värdering vi ej stödjer (Ex. djäv*a nedvärderande-kategori-av-personer som kallar oss hederliga fin-kategori-av-personer för något dåligt).


Men för recommend är kategoriseringen (där nu kategorisering mellan för och emot är det aktiva för råden hos mottagaren) behöver hur sändaren vägde samman säg en mängd kategoriseringen rörande bra eller dåligt inte alls vara en fråga oavsett explicit eller implicit information.


Värde för mottagaren

I perspektiv från den som ger information vill man gärna att mottagaren ser ett värde med råd vi ger. D.v.s. det är de flesta av oss alltid vill se på råd i alla de situationer vi ev. mer genomtänkt uttrycker information. Detta avspeglar sig också hur engelskan utvecklat sig och vi finner det naturligt att se att vi kan ge råd till vad som får ett värde av det.


I engelskan gör vi det ofta med for som PP-operator:


Hans fights for the whole world and we don't do enough for him

[Red. I sanning så: Vi kan alla göra mer här - Kanske mest andra eftersom jag redan ligger före naturligt här men annars i ev. brist på det får man väl anstränga sig ännu mer...]

Koppling mellan värde och att göra modellerar vi med reinforced learning. Även om belöningen där efterföljer görande under inträning gäller att när en motiverande faktor därefter åstadkommande beteende föregår (before) det handlande: Varande orsaken (be the cause ~ because) vilket möjligen är relaterat ordets historia Wiktionary ger:


From Middle English for, from Old English for (“for, on account of, for the sake of, through, because of, owing to, from, by reason of, as to, in order to”)

Against

Negativt värde generaliserar likartat i språkmönster:


Hans fights back

Hans fights against the enemy

Hans fights back against all odds

Men ändå upplever jag också annorlunda (som vi vill se det men kanske just egentligen samma sak här också). Värdet är vad vi antar / ofta har motiverande ex. som ovan fienden och den motivation är vad som tvingar / motiverar mig att agera against flodvågen av ytligt värde-motiverad omoral / samhällsdestruktion / beskattning av mig eller vad helst i övrigt.


Ändå kan vi lätt hitta "fight" against där det negativa värdet för oss om vi ej gör något är tydligt samtidigt som "fienden" ej är mänsklig. Väder och vind är en kategori av verb vi lätt ser detta för: Hans fights against the ice storm to save all the children still inside the city walls.


Möjligen gäller för de sista att det är samma fenomen vi gärna - trots ej mänskliga - ger mänskliga namn: Stormen Gudrun. Eller kanske The Bigger Storm Hans där vi görande det hela mer komplext att om för står kan det få något av Varelse och avhumaniseras till vad det gör men med en manner eller goal / "negativ-värde" komponent: The World Ender.


Tänkbart kan myter inom religion ge oss exempel här i skillnad mellan Skaparen och Förstöraren. Dock är jag inte säker på att jag har rätt här. Jag har ännu inte tittat på hur detta fördelas i stort corpus utan endast hanterat en del "särskilda" fall rörande sättande av roll-nära funktioner argument har under "parsning" av lexical decomposition semantics ty det är nu så att:


 • Against hanteras väldigt dåligt (tycker jag) i alla större verb-common-sense jämfört med hur vanligt det är just för riktad information nära eller just råd.
 • Och när vi har just eller nära "konflikt-liknande" konstraster mellan mänskligt som proto-agent resp. proto-patient.

Kanske har against blivit vanligare för ett antal konstruktioner än det förr varit? Common sense för verb är ju för alla av de få stora mycket besläktade med varandra byggande på gemensamma kulturbärare med arbeten (och så känner de och arbetar och publicerar tillsammans också av och till). En konstruktion jag tycker översatte till en regel jag gjorde i kod snarare än att ännu förändra min representation av verb-subkategorisering-med-roller är för recommend ger ett vanligt och tydligt exempel för:


The Medical board recommends against feeding pets to children if the moon is visible during lent.

Rekommenderar är ju ett naturligt positivt ord (medan forget är exempel på ett naturligt negativt ord) tror jag ännu oftare. Så against löser ett problem för alla fall där tappande naturligt positivt.


Vi skriver emellertid ogärna Hans forgets against coming in time. Men vi skriver utan mer problem än normalt: Hans forgets against all odds to reach the city in the time.


Den mänskliga motiverande drivkraften tycks också för många andra verb vara vad som styr här. Detta är tror jag säkert besläktat med samma bakomliggande dynamik vi har för dative alternation där vi mycket oftare än annars gör det endast för mänskliga mottagare:


Alternation möjlig och vanlig:


Hans transfers the package to Bill.
Hans transfers Bill the package

Alternation ej vanlig men tror jag säkert begriplig. Hus är av och för mänskligt där det rent av kan vara en människa som skriver på för paketet medan själva objektet är vad vi naturligt ser är vad vi går runt med:


Hans transfers the package to the house.

Hans transfers the house the package

Ej vanligt och känns konkret underligt (men fortfarande lär vi säkert ha preferens till en tolkning: Kanske något kring Bamse skickande något till den kolsvarta skogen dit de antar jag innan serierna började hade fördrivit dom färgade djuren som primärt den svarta vargen):


Hans transfers the forrest the package

Och:


Hans transfers the forrest, the package.

Reference i Verbnet ger en indikation om hur upplever jag sämre samlad. Emellertid ska jag ta och följa upp med min lista av verb jag tog ut kompletterande genom att se över i The Specialist vilka som tog against och titta igenom dem manuellt efter just people against people filtrerande port de spatiellt.


Hans advises on how to pet him with rewards

On har mer förstärkning av priming av vad som är relaterat underlaget än var vi är väg (om det senare alls är relevant): Vi förväntar oss oftare och har oftare relevans av underlaget i sig än vad vi gör stående eller gående på underlaget.


Rör vi oss till något eller om vi agerar mot nog är motivationen vad vi uppfattar relevant oftare. För advise och to gäller (om jag inte förleder mig fel nu när jag inte direkt kontrollerat: Ibland resonerande kring PP kommer jag fel oavsett hur mer typiskt rätt jag använder dem) att vi har mycket stark preferens mot agentens motivation för att ge råden snarare än rådens värde eller motivation för att realisera:


Hans advises to earn money. The role is consultant.

Men när vi har målet för rådet föregående gäller att vi nu har samma starka preferens att avse deras mål:


Hans advises adults to have fun instead of wasting money on gifts to themself.

Konkret tydligt mål nära just vad som avses: Ett "ord-steg" mellan där vi är och dit vi ska (när vi kan gömma hela vägen mellan from och to).


Och för advises och många andra verb har vi ofta det ämne vi kan kategori råden med indikerade via on som PP-operator:


Hans advises women on rewards.

Säg nu att jag istället för att uttrycka från hjärnan tar indata via perception:


Hans feels on the thing.

Hans feels heat on the thing.

Hans feels heat to the end of the day

Hans feels heat for satisfaction.

Så framgår kanske tydligare antagandet om ämnet: För advises var Hans ursprunget till råden vi kan se som en kognitiv (och nyttig) stimulans för den läser eller hör på. Men varifrån kommer råden "on Hans": Från ämnet rewards i mängden råd han ger. Förutom den normala rimligheten allmänt för PP att vanligen översätter topologiska PP och därefter fordrande att vi kan särskilja om de är konkret topologiska (ex. on Hans foot) eller avser något annat.


För against, on m.fl. för "råd", kategorisering och några fler grupper verkade dock stora verb-grupper komma ut där riktat mer specialisering för särskiljande från spatiell mening var möjlig. Grupper vilka tillsammans formar verb där det är meningsfullt att:


 • Vid första steg i analys av mening i LCS tänka oss en BE_AG operation.
 • Där BE_AG fångar in diverse grupper av implicit information.
 • Alla grupper avsedda här varande vad de säger om agenten nära direkt varande sådant vi normalt antar (eller antar att agenten är "korrupt" eller jämförbart defunct om det inte riktigt stämmer).

Ex. att om någon endorses, recommends, o.s.v. en produkt, person eller liknande föredrar dom det samma själva åtminstone för det explicita kontext indikerat (explicit kontext: Ex. gruppen vi rekommenderar det till och on topic). Eller om någon tvingat eller köpt dig att rekommendera är du defunct men inte självklart rådet som vi alltid antar det: Propaganda effekt resp. värde-association kan fortfarande göra att vi värderar rådet också medvetna om det (det senare särskilt just när vi söker saker som höjer upp vår upplevelse av hur andra upplever vårt värde som med dyra smycken m.m.).


Har vi nu kanske några naturligt negativa verb jämförbara med råd? I så fall finns typiskt om jag tänker rätt inte ett positivt värde om man gör som du säger man annars har: threat med besläktade verb är kanske ett exempel.

Mujtahid

Inlägg diskuterande moral och religion nära muslimsk tro i hur språkets yta argumenterat mer än innehåll utnyttjats för att rationalisera såväl som emotionellt motivera terrorism valde jag att ge den gemensamma taggen Mujtahid, och gör så fortsatt också (och markerar tror jag i fortsättningen även i titeln eftersom dessa inlägg lär komma lite mer utspritt).


Att nu diskutera detta ämne är att ta rollen mujtahid när utgångspunkt och perspektiv sätts till samma: Av och i religionen. Allmännare är det inte sällan en sund utgångspunkt när man uttrycker med målsättning att reducera ett problem som delvis realiserar sig och/eller har orsak i en distans mellan grupper av människor. Även det ursprungligen ej var relaterat problemet eller något problemet är det vad som i sig kan hindra i sig allt konstruktivt rörande problemet utan att människan upplever att just det är hindrande när aktivt som orsak också om människan annars betraktande problemet kan se det som en faktor allmänt (men har svårare där att konkretisera när och hur).


Det är möjligt att läsaren upplever en kontrast mot hur jag vanligen skriver här. Att jag väljer att anpassa språk och form mer mot syfte än jag normalt annars gör förutom ett fåtal utpekade eller underförstådda exempel. Det bör inte vara ett problem men är heller inte självklart värdefullt att diskutera genom att det större antalet gör dem otympligt som exempel. Att samtidigt för dessa inlägg konkret indikera roll jag tar är korrekt.


Att ge mig själv möjlighet att se och läsa ännu en gång i denna kultur blir ett nöje. Och jag har också all respekt på höjden av mycket av den samtida information. Också om jag inte i kontext av detta lär diskutera det lika litet som jag av naturliga skäl lär göra det i övrigt: Det är i metod-konkretisering mer problematiskt att göra exempel från samtida ex. ISIS information än för ex. Kinesiska kommunistpartiet. En mer rörlig nivå där man lyckas resp. misslyckas i effekt finns som jag inte tror tillför något att indikera och som möjligt kanske rent av kan vara problematisk adderande ett värde för omoralisk användning trots att lika bra eller bättre föga problematiska exempel finns.


Ordet finns ej i göra utan att Ordet är i Varför

2015-02-24

Ordet är och skapade kulturens gemensamma: Vad som ger att den har vi.


Att se formen och utan av vad som rör sig leder oss ibland fel. När vad vi ser rör sig är det ofta från kroppens helhet.


Att vi gör är inte innehållet skilt från Ordet. Vi kan inte säga att vi gör är Ordet om det är gör utan att följa - bära - Ordet.


Vi är flocken i gemensamt samarbete skapande det gemensamma värdet. Att Ordet kom där det ännu saknade vad som skapat enhet förklarar ej kraften i det vi det ger. Ordet med dess innehåll tillsammans med att det kom är gemensamt. Du kan inte ta ord vilka som helst där inga ord finns och skapa vi över människor.


Jag säger ej att det i vi med Ordet ej bär kriget. Det är Ordet över människan och i människan bor konflikten. Och inga är större krigare än ökenfolken ännu i öken.


Men du kan ej säga att det är krigets religion därför det separerar detta som något eget oberoende av Ordet. Kriget utan Ordet är av Satan.


Argumentationen given är vad den som tar fromen. Det yttersta av något mest effektfullt lämnande Ordet för att blanda in annat för att sedan gå och göra utan Ordet. Det är att blanda Satans lögn till vad man ljuger och säger är Ordet.


Det är vad barn gör. De som läser Orden utan att se Ordens mening. Den som upprepar för att visa att man upprepar utan att förstå.


Vem tror att "imponerande" (för barn och svaga) resa med stora bilar i lång rad är av ordet när bilarna har brutit Ordet fört droger mot Ordet? Den som är som barn eller är svag och ej kan se längre än ytan och de av Satan som ej ser eller talar ordet utan talar det av Satan.


Kommenterande här vad jag förtått publicerad på webbplats hörande till ISIS jag ännu ej besökt. Sägande att religionen är krigets religion utelämnande Ordet som del av det. Görande ytan: Namnet på religion och krig som egna ord vi kan ta och göra som vi - och Satan - så önskar lämnande Ordet och det gemensamma mänskligt.


Ej barn eller de dumt upprepande ej seende därför svag är det vad som förleder från Ordet. Varelse, Demon. Vet ej de av ökenfolken ännu boende i öknen glömde vad detta är? Är de som här där vi ofta ej ser något av det annat än i historieböcker? Det är det som förgiftar vattnet.


Är det vad ni glömmer. Varande de som antingen ser ytan utan att följa Satan. Och de förkastade i Varele? Men ännu i öknen? Hur kan styrkan segrande under timmar så få mot så mycket förletts så fort. Och nu fallande för detta. Om ej så tragiska händelser också så löjligt. Lite möjligt och ni faller ner på marken och slåss om strunt medan allt värde brinner och Varelse äter era liv.


Mujtahid

Iran vs Israel III

Reuters kort:Tidigare


Who'd a thought we could be lovers?
[...]
I take it easy
Baby I get obsessed

She's got the money
And he's always broke


Att lära sig att se ansikten i någon annans skalle

2015-02-23

Rörande;Gäller välkänt sedan många år nu att hjärnan rörande dessa strukturer organiserar informationen topologiskt. Därmed var det också förväntat att just detta skulle vara möjligt att göra men av vad jag kan inse inte självklart sägande något alls om en gemensam funktion jämförbar finns för hur hjärnan utnyttjar eller ens skapar dessa representationer.


"Fenomenet" att neuronnät tar ut strukturen från meningsfullt data man egentligen inte vet organiseras eller skapas jämförbart för har vi bl.a. också för skapandet av visuella "kategoriseringar" av språkdata. Där neuronnät i alla dessa former genom åren lärt sig vad som verkar meningsfullt men i all verklighet inte säger något alls om hur hjärnan hanterar det i funktion. Att man här flyttat ett steg närmare "hjärnan" och gör det på den visuella aktivitets-representationerna från olika meningsfulla vinklar förändrar heller ingenting.


P.s.s. även om jag tror komplexiteten för det är mycket större än vi lär se några är probabilistiska (ex. vanliga maximum-entropi) parsers av aktivitet representationer av hjärnan läsande eller skrivande att förvänta. Metoderna som sådan används ju förövrigt (men för användning ordentligt mindre krävande än för parsern) för analys av bl.a. fmri-bilder (såväl som en multidimensionell variant av maximum-entropi jag ca var tredje år får för mig att jag vill se igen men varje gång svårligen hittar fram till ej minnas namnen: Numerande hittande sista två gångerna genom att söka New York State University om jag minns rätt på medicinska instituionen efter studie på fmri diskuterande också patentfrågor kring algoritmen vilket var vad jag hittar den via).


Så klart att man kan tycka att det är en strunt sak att peka på. Men det stör mig att neuronnäts-tekniken inte bara levererar värde i bättre algoritmer utan också när det (typiskt för den större domänen) "självorganiserar" (gör en massa små-operationer vi inte riktigt klarar att hålla reda på tillsammans) får så hamnade i hårda-insikter om att det antagligen förklarar vad helst annat också enormt komplicerat i data man idag ej begriper som ex. hjärnan.


En sak kanske talande emot just detta är att hjärnan tycks utnyttja serier av neuroner i inlärda linjer som look-up för en del data. D.v.s. inte bara bredare organisera topologiskt utan också slå upp i det görande att mer multidimensionell mening ligger bl.a. i samtidigheten över många sådana dimensioner. Jag tänker att komplexiteten för att lära mer neuronnäts-liknande för sådant nog blir ganska enorm även för hjärnan och samtidigt så onödigt: Du får ju samma ingångsvärden för samma varje gång oavsett hur fuzzy ex. själva ansiktsrepresentationen här om nu personen och platsen är samma - och emotionell association ej väsentligt skiljer.


Betyg: Lågt - Duger ej att läsa mer i för Husman

På försök ska jag börja betygsssätta ny forskning och teknik efter hur bra det hela verkar för mig. Högt betyg att jag här skulle lärt mig något nytt om hjärnan: Icke så inget nytt. Eller vi lärt något nytt om neuronnät: Känns minst sagt otroligt även om jag inte tittade vad dom nu gjort med algoritmerna.


Meningsfullhet i forskning såväl som annat känns viktigt för oss alla. Kan jag bjuda till för ett bättre samhälle med mer användbar forskning vill jag gärna göra ett försök. Att vi alla vågar dela är så viktigt för vårt världs-stora ändå lokala samhälle. Det skapar förståelse och vi känsla förebyggande konflikt och problem. Faktiskt att jag märker att jag blev lite uppåt här på att dela av min ranking för att uppmuntra bättre kvalitet för mig och säkert många andra som vill lära eller tillämpa till något bra de har nytta av.


Jag har inte känt mig lika uppåt av att dela här sedan jag agerade kraftfullt mot problematiken med negativa stereotyper gediget illustrerande många av problem-domänerna i inte minst en serie av fler än 100 hånfulla skämtteckningar.

Hur kan Orden ljugas om ej av Satan? Hur länge till väljer Syriens och Libyens folk att lida demonen?

Säg vad helst i ord. Sanningen är vad vi vet är rätt när Orden ej är främmande för oss. Du ljuger mig inte orden. Jag vet Orden och jag vet vad ord är och kan lära av de senare. När Orden förljugs är det av Satan - och annat - det förleder till vad ondska är - det tar det mänskliga Gud gav oss till mindre - och när människan faller prövningen vandrar Varelse bland oss. Att visa att ISIS ljög orden en gång är sällan när nu flera muslimska folk och stammar möter Satans Varelse och i vad många säger "förleds" (ett svenskt ord: pekande bort från vägen men när förruttelse redan är att Varelse vandrar fritt är detta ofta fallet från människa - förnekande att vara av och från Gud)::


Efter Varelse: När Satan ljuger Orden i Qur'an ska jag månad som kommer visa att ISIS öjög orden tre gånger (oavsett hur många gånger de argumenterat kan ha ljugit dem för resp. fall).


Vilka Ord är detta? Hur kan de vara annat än Orden från Profeten. Allt annat är Orden direkt från tydligare att fråga en människa om vad Guds ord betyder och från det gå och handla sägande att jag förstår och gör rätt därför att gör som människan säger till mig. Vad menas i denna vers? Den är så lång och jag har lärt den utantill redan.

Meningen är att du ska bränna din stad, ljuga Orden, och sista tiden i ditt liv redan tappat från mänskligt göra tjänst för Satan.

Prövande folket som ej läser Orden, ej förstår orden.

Läser du Orden och osäker frågar någon har du ej läst dem rätt. Vetande kan hjälpa dig att hitta rätt till din vardag från formen Mohammed utvald av Gud gav orden. Men sådant är ej att förstå orden.


Du måste känna Orden. Om ej så är det bara "lagar", "råd", de tips en gubbe eller tant ger i en tidning när någon skriver in och vill veta något svarande genom att referera till lögnen om att de ser mer än annat. Ty oavsett hur rätt ett råd är är rådet tomt utan Orden när det är Orden dui frågar om.


Orden

Är Gud när talade till vem helst den som ljuger? Nej. När Gud talande och förklarade att se honom nära som det han är kan vi ej. Guds anlete är utanför vad vi kan uppfatta: Orden är för alla fall tror jag ej direkta från GUD via proet (men kan missa fall i Bibel såväl som Koran).

Talar den som ljuger? Satan viskar. Men Varelse skriker lögonen allt högre tills prövningen rensat bort vad ej mänskligt kvar. Varelse kallar på Varelse. Priset för alla är högt. Att oskyldig där är kanske det större pris tvingande nödvändigt för att prövningen för dessa folk ska vara stor nog att orka rensa ut förruttnelsen. Länder i diktatur. Länder läsande Koranen men ej lärande Orden.

Varelse skrikande i bild - rörliga bilder - i bilar jag känner till vilka de är med vapen. Vilka bilar är detta? Detta är de bilar som man sålt narkotika med. De inhandlas nya eller nära så och transporterar drogerna från västra-delarna av Afrika där många kanaler kommer in. De distribueras med dessa bilar Österut och Norrut. När bilarna går söner är de inte alltid lätt att laga här: Såväl som att id:identifikation numera även från luft kan göra vissa former av insatser möjliga. Bilarna lurar man ofta på den som fick köra istället för annat.

Ljugande Orden vet jag ej här. Vet dessa var Bilarna kommer ifrån? Vi vet ej så eller värre att de själva kort bilarna. Spottar den som ibland svag dricker alkohol och tar nöje en gång mer sällan och förstår felet troende på Orden och därefter mediterar till det bättre på Orden. Ej när vi söker förståelse är hur jag ser Orden forma mening. Spottar den som kör stora bilar fulla av droger i karavaner att sprida runt om Afrika, Mellanöstern och Europa: Ja.

Satan viskar men Varelse skriker för att viskning hos den svage ej ska höras bakom hans förrädiska blandning förstörande Orden. Görande det gudomliga i människa till av Satan. Ändå annat än att förledda är dåliga i hur de mött orden, vad de orkat och klarat av sin värld, är trots viskande dolt bakom skriken sanningen. Ty de skriker mot Orden - det är ej orden orden är ljugna och stämmer ej med Orden - och det ska den som läser Orden alltid se. Du kan läsa Orden hela dagen och ändå ej läst Orden. Du kan aldrig ha läst Orden som de kom via Mohammed men ändå ha mer av Orden du förstår än den som förleds av Varelse.

Vet inte Gud när vi talar Till honom?

Vet Gud vem jag talar till när jag tänker över världen och ser möjlighet och hopp?

Känner du inte Satan? Vem kan höra Satans viskning och säga sig läst Orden utan att vara fallen till av Satan

Känner jag Satan och demonerna. Varelse - demonerna en gång mänskliga - skapande av varje av Satans viskningar.

Vad är Gud? Är Gud ej Gudinnan? Frågan är utanför profeternas ord. Gud eller Gudinna är anletet. Allt annat vi kan se i kön betvivlar jag är annat än Satan ty sådant tar vår blick bort från de tankar och det lärande orden och Gud är för oss reducerande det mänskliga större än alla individer tillsammans ner till individen. Hur kan vi förstå av Gud vi ej kan förstå som Gud sagt det: Sagt det för att skydda oss från skada överdrivet sökande efter vad av Gud vi ej kan se orsakar.

Ser vi sanning i orden för alla test-koncept vi prövar oss själva med visar det oss att vi är på vägen. Annars börjar du om igen. Om du prövad med våra egna ord från vår värld - eller vad vi ser och gör i världen - ej är nära Orden kan du läsa orden i evighet p.s.s. du läst orden år innan. Du läser ej Orden rätt. Orden av Gud är mer än bokstäver, tecken, eller just orden. Det finns mening i och över dem. De prövar oss och lär oss: Hjälper oss mot honom. Du kan ej rabbla orden och tro att det är vad du känner Gud från:

 • Gud gav Orden. Han gav ej shamanska riter eller droger att ta för att tro sig känna Gud. Ord är vetande applicerande på oss: Vad vi är i tänkande.
 • Rabblar du ord gång på gång är det bara ord du rabblar: Det påverkar hjärna och det är effekt vi känner och förstår. Den kan ge en upplevelse av det religiösa för den som ej mött Orden som Orden ska mötas Förstå och ta visdom av Gud.
 • Att rabbla Orden avseeda för krävande reflektion tagande din moral till det bättre för att få en upplevelse av falsk ytlig insikt eller imponera på annan - eller bara för att säga att: Jag likt alla andra rabblar en massa ord så jag förstår och lär de Ord Gud tog till oss.

Prövar du dig på detta sätt efter att du mött Guds ord som om du vore profet vet vi alla att du är den falska profeten för vilken Satans viksningar är ständigt mummel i dig när du i vad du säger ljuger Guds Ord. Ingen profet ljuger Guds ord. Endast en Profet av Gud är profet förutom att om vi ser prövningen och förbrännandet av det mindre än mänskliga som del av Satans uttryck av Guds vilja men de är ej profet och ej heller av Profetens Gud i verkande och talande.

 • Hur kan Guds Ord vara mindre, sämre eller kännas felaktigt jämfört med ljugna ord.
 • När jag efter prövat mig många gånger mot Profetens ord känner att detta är Guds ord?

Varelses ord kan kännas rättare när du ej förstår Orden eller ej är stark nog att ta mening till det mänskligt. Lockas du av att verka krafftfull, mäktig, stor och farlig medan du ljuger Orden dräpande de skyddade av Orden om bokens folk är det inte ett brott utan två brott:

 • Brottet av drogen: Alkohole, Heroinet eller vad helst när du låter det äta dig okontrollerat gör dig till mindre än mänsklig. Du blir varelse. En del av oss brottas ständigt med prövning här och själv har jag i perioder av mitt liv ätit snus (tobat) mert än nästan alla andra: Många dagar klarar jag mig utan helt men ofta faller jag till att fortsätta använda. Men jag tillåter aldrig tobaken längre att äta av mitt mänskliga. Du bekämpar alltid till att begränsa tobaken.

 • Lockad av någon som ljuger Orden därför att de verkar stora och farliga - lockande män såväl som kvinnor - just när de ljuger OIrden rent av är ej annorlunda från missbrukaren som låter drogen äta honom tills inget mänskligt finns kvar.

 • Hunger efter att visa sig med svärden,m görande Satan, visa sig större än vad helst, utan att se varken människan eller Gud endast sig själva som det största och starkaste: Detta är drogen - Power Hunger. Och den kan pröva oss lika hårt som något annat: Jag har många gånger känt den starkt i mig ändå sedan ganska ung (kanske kände jag den första gången i årskurs sex rresulterande i ett försök att manipulera en omröstning - ej för egen vinning - om seger i någon tillställning). Men ej för egen vinning? Nej ej segern men power hunger är den falska vinningen. Vi kämpar mot denna som mot annat eller blir mindre än mänskligt likt ISIS: Så långt gångna att de inte stort mer än gapar och skriker när helst de får möjlighet för att synas och höras istället för att lära och förstå.

 • Hur kan du ej se att du ej ännu klarat Orden och vad de säger dig kan göras bättre när du istället för att tänka och kämpa åker runt med bilar skrikande i ständig upprepning. Var finns Orden där? Hur kan du ljuga Orden och sedan läsa Orden verkligt läsa orden tänka istället för att rabbla den?

 • Ingen vi ser åkande dessa Satans bilar kan klara prövning av Varelse. De kan ej förklara Orden.
Är Gud fel när han prövar den som behöver lära och som ej lär själv av Orden? Att prövas är svårt. Och ännu har jag inte prövats lika hört som folken i Syrien och Libyen. Men ej heller har nu Orden varit lika långt borta som där där jag varit. Vad har nu Libyens folk gjort av sin frihet? Är små-pengar viktigare är Orden korrumperande landet och flocken - stammen det som är vi närmast - vad många istället gjort eller hjälpt med. När så varit fortgående kanske man "förstår" något av hur det är möjligt att människa är så blind lämnande Orden att Varelse kan komma rätt in stammens boplatser och ljuga Orden utan något av stanken, viskningarna eller Varelse's ej längre av människa märks i tid? Hur kan när Varelse dödar din flock käppel kring pengar från olja-industrin man just därför att man försöker stjäla den av varandra - av hela folket - ej ens får 1/20 del av vad man bättre annars hade kunnat klara och ej ens märkt något av det värde Gud gav i jorden för folket när de skulle behöva dem: Naturtillgångar ej dokumenterade och större. Jag sökte vägen oom de någonsin kom ur prövningen och visst fann jag likt jag fann i Somalia ännu i prövning.

Vad är tid för en Gud? Kanske är närheten av den i allt alltid. Att mötet med en människa rent av tvingar den för att ej skada mig att reducera sig till det mindre för ett ögonblick krävande en kort diskussion och laborerande världen han visar för dig för dig att förstå var du är just nu?

Hur förstår vi tolkning av Guds ord någon annan skrivit? Vad är värdet i Guds ord om du ej läser dem? Att endast läsa tolkning utan stor närhet till Ordet är att viska över tysta ord. Tolkande från orden ökande avståndet till Guds Ord. Hur kan inte mindre av hans ord om du läser orden lika länge bli när någon sedan tolkar samma igen samt vad samma tolkat?

Att uppleva och förstå orden är det första och sista. Att Satan kan få varelse - spottande på mänskligt och lämnande det bakom sig - att göra lögn med Profetens ord är ej möjligt när orden är Profetens och ej ej lapptäcke av vem helst kommenterat orden. Jag säger att:

 • Inget är närmare Gud vi kan se och förstå än Guds skapade människa.
 • Guds ord är Guds ord. Ingen annan kan tala dem. Talar Gud eller Gudinnan till dig - Den enda Guden - så vet du att det är hans ord. Stämmer det ej med vad du redan vet är Guds ord är di ej profet. < • Är inte Bokens Folk visande på mer Guds ord och mer av vad som står Gud nära? Hur kan du bryta här mot Guds ord när så många gånger av Mohammed repeterade och ändå inte förstås varande vad du är?Många kan läsa mycket kommenterande till Koranen. Förklarande vad som sägs vara rätt exakt för någon situation. Men är detta ej hjälp för dig att förstå Orden - vad du kan pröva dig såväl som den som kommenterar orden genom att läsa Orden och se om de istället för hjälper är långt ifrån Gud.

Många lär sig Koranen utantill. En del sitter och läser Koranen i timmar upprepande verser och ord. Men ser du inte Gud i vad orden är för dig läser du inte orden. Läser du ord och går ut och gör vad Guds Ord tog för givet du begrep felaktigt om en man av Gud och istället ljög den djupare vetande byggande på det Gud gav förklarande att inte bara är bokens folk på vägen som vi utan vishet och lära vi ska respektera finns även där.Hur kan du ljuga Guds ord till ord annat än om de är Satans Ord? Är det inte prövningen och priset prövningen kommer med för dom som ej hört Orden utan Satan viskande lögnen blandande sig med orden för den som aldrig läste Koranen utan endast satt och mummlade verserna till han kunde dem utantill utan vetande eller förståelse.

Hur länge ska Varelse sprida vidare visande på förruttnad mänsklighet - prövande människan. Läs Orden. Jaga Demonen in i Satan och vad Gud har för dem döden ej finns för: De evigt fördömde. Läs så Orden: Läs dem ej bara för att kunna säga ett ord efter det andra. Lär dem och känn nästa gång igenom Varelse innan ditt land brinner och ditt folk dör.

Varelse kan vara hård strid. Känner vi Orden vet vi ändå att det är rätt. Vi vet emellertid om vi känner mänskligt att sådant är tröttande. Att vi är människa gör oss till mindre än människa. Men vi ska alltid göra så mycket vi orkar och klarar när så är rätt. Efter en tids kan du igen orka striden. Eller se hur du kan ta dig och dina barn ut från Varelsernas ljud, deras förstörelse av mänskligt och det kaotiska kanske visande något av Satans boplats när de ej med annat än Satans mumlande och saknande Orden ej skapar, ej förstör i som av Orden för att skydda människan istället förstör det av mänskligt sökande ta något av det förstörda forma till vad man ser kan göra mer av skadan som man lkög Guds Ord med Satans mummel tills demonerna kunde gallskrika det förstörande i hysterisk extas medan ännu många som säger läsa Koranen reser för att se och delta. Hör kan de höra annat än Satans mummel när de läst Koranen? När dessa ljög Orden? Varelse är ej människan och ej av Gud. Den äter oss och gör så tills vi av Orden rena dödar den.

Och Varelse är skräck när den kan. Men aldrig att jag efter att säkert två - kanske tre, fyra eller fem gånger - känt den kraftfulla skräcken men så besegrat den att jag ej går stärkt ur det när vi är i Orden. När vi är längre från dem är ansvaret för oss större oavsett om det är vi som gått längre ifrån eller vad runt om oss att hjälpa som är längre ifrån. En gång var varelse nära och min tanke var att den kom för att som "terminera" mig men hans ansikte var vad jag såg kunde ha värde därför om så någon som kanske kan orsaka många flers död ev. den som kan veta rent av lätt i framtid där ett hot vars orsak man aldrig sågs glöms. Såg jag vandrande ut. Visst var rädslan svår krävande 30 minuter av det mest underliga. Jag såg honom ej och löpte ej heller någon risk. När vi är närmare Orden är vad vi gör större än vi ensamma någonsin är. Vad vi alla människor tillsammans gör till något större än alla individerna kommande närmare något av vad Gud är än vi någonsin ensamma kan. Nära Orden i commotion formar vi oss till vad riktigt. Men reflektionen och att minnas att stridshunger, Satan, Varelse, Förrädaren, och så många andra av våra ovänner inom och utom oss

När Gud prövar dig med Varelse. Om inte du en människa strider den kanske vinnande. Vem ska annars göra det? Satan? Gud? Sådant är för människan att lösa.

Varelse: När Satan ljuger Orden i Qur'an

Mohammed varande den som vid tiden unikt singulärt för sin värld skapat boken (Koranen) eller som troende förstår det uttryckt Gods ord och mening formade över orden. Vad som skapande enhet i kultur större än allt konkret format uttryckande abstrakt möjligt i vad människan kan se och förstå i kultur uttryckt från orden.


Ska ej förvåna oss havande respekt för de vid tiden få andra monumentala skapelser jämförbara. D.v.s. för de troende att Mohammed ser och känner Guds ord varande den ända som vid den tiden och framåt vad vi här tryggt kan argumentera känt dessa ord direkt. Han kan se Gud i ursprunget del av orsaken till uttryck.


Och här diskuterar vi givetvis bokens folk. D.v.s. erkännandet av åtminstone ett litet antal heliga böcker (möjligt några få fler konkretiserat men vi är i så fall ej direkt från Mohammed och därmed åtminstone på ett större avstånd än endast ett steg direkt från Gud):


"If only the People of the Book had faith, it were best for them: among them are some who have faith, but most of them are perverted transgressors. Not all of them are alike: Of the People of the Book are a portion that stand (For the right): They rehearse the Signs of God all night long, and they prostrate themselves in adoration."

En del är i denna religion över historien såväl som andra i mycket en fråga om språkligt argumenterande och tolkning formande och adderande kring saker och ting sökande en tolkning till en förändrad verklighet idag.


Och så har vi orden så nära direkt från Gud när de är så tydliga att du ej kan ha läst och ej förstått. Och där föds ibland abomination:Bättre än Wikipedias sökande efter meningen i abomination är det seende vad hos någon eller något bär spår av Satan.


Och när främling går i öknen dödar för något känner vi honom i att inget mänskligt vi kan se förändrande människa till det desperata. Som ovan dödande ej för vatten törstande till döds, ej heller försvarande liv, utan för att bryta mot orden man falskt säger sig försvara. För händelsens effekt: Blodet och Lögnen om orden.


Och vet man då inte i ökenkulturer där föda är sällsynt faran och hur snabbt varelse - få brunnar, i ritual uttryckta från tradition och exakthet i all kontroll, till vad som är vems samt hur idag ej kanske likt förr havande mycket av den legendariska krigaren kvar i kulturen (ingen slåss som ökenfolken: så är det) men ej alltid seende rent innan man har varelse spritt mitt bland sig vandrande som människa ibland människorna förvanskande orden i vad ljuden det gör och vad det gör. Varelse eller som den troende ser vad som med det som syfte förvränger orden - Guds mening talad - med vad av Satan.


Nå det börjar bli ett fåtal entydiga brott mot orden där vi här har en sådan (i mening av kategori ej för resp. antal fall). Så känner vi igen varelse.

Up we Go: Communist Down to Free Up public transportation

Med färsk ex. titel ned up och down som path indikation för en abstrakt tillståndsförändring där up tenderar att oftare (och mer så än med istället from och to) till ökad aktivitet och ibland värde.It all going up in flames inte ovanlig som kombination i mening under (men fortfarande tämligen ytlig): Hög intensitet över implicit ofta indikerat högt värde.


Och i The enemy's gate is down: Hög intensitet i en riktning vi uppfattar som långsammare d.v.s. transformera till tanke-koncept av att gå neråt där gravitation är förväntad. Lämnande i alla fall för Ender inte sin egen gate up above in flames falling down to the level of enemy. Eller kanske just det tycks för mig: Är det nu inte konsten att vinna när du förlorar? Något av hur de segrade sista gången i första "mängden" såväl som sista gången i "andra mängden": Uttryckande symbolen för seger om än utanför kulturell förstådd innebörd av seger.

寵壞 - "Bortskämd"?

En tid har jag märkt och reagerat lätt på bortskämd som använt i dom engelska nyheterna för ett koncept som uppges förekomma i Kina. Exempel:


One Weibo user wrote, “Those separatists are crazy, and beyond saving.” Another echoed a common mainland refrain: “Hong Kong is completely spoiled!”

Från: Mainlander Runs for Hong Kong Student Office, Pandemonium Ensues | Foreignpolicy.com

Och i "original" troligen antingen en pushad term - använd publikt av kulturbärare där jag tycker mig minnas jag citerade ett exempel för en tid sedan rörande en av världens rikaste kapitalister diskuterande Hong Kong - eller etablerad naturlig.


Översättning tycks för mig visa att motsvarande mening djupare inte helt stämmer med hur jag i engelskan vill känna meningen av spoiled. Tecknen här runt-om-kring här värde-relaterade men för bortskämd gäller ju implicit att vi har:


 • Ett etablerat värde i historik hos entitet (här Hong Kong) etablerat från någonstans. Värde ska vi ej förvänta kategoriskt förväntat: Ofta kan det vara god / rutten frukt, familj, mer konkreta värden eller vad helst någon ansträngt sig till att försöka få över en mer abstrakt mening en-gång kommande från det mer konkreta.
 • Att värdet kan ställas i relation till den not spoiled.
 • Och den senare inducerar en implicit normalnivå som var och en är ganska fri att sätta från sin värld.

Kontext diskussion ligger i frihet och demokrati. D.v.s. vi kan se den relativa skillnaden från indikerat not spoiled (fastlandet) och vi har den spoiled d.v.s. Hong Kong.


Och där har vi mysteriet i meningen vi får i engelskan. Ty schadenfreude (där jag använder den mer välkända tyska termer en mängd lingvistiker menar kan vara tämligen unikt för Tyskland: I all verklighet finns det i mandarin - jag följde upp en gång - såväl som svenska med skadeglädje) är särskilt som "effekt-dimension" där vi har två så "enkla mängder":


 • Mängd 1: Normalnivå är för industrialiserade världen mycket närmare där Hong Kong befinner sig rörande en mängd värde-typer (demokrati såväl som pengar) medan det industraliserade fastlandet är sämre. Det är ingen hemlighet svår att få kännedom om: Dom vet givetvis det i försvarligt antal åtminstone.
 • Mängd 2: Hong Kong resp. Kina.

Mening vi kanske missat?

Jag är såväl tilltalad av kinesiska tecken (och egentligen mer så japanska som praktiskt varit mer överskådliga för mig såväl som rimligen alla som inte fördjupat lär sig resp.) därför att jag upplever dem närmare koncept likt hur vi kan forma till koncept från ord till fler-gram för en koncept-"noun:ish"-konvergens resp. adderande "event:ish" formande fraser. Som att jag direkt - praktiskt små-klagad varje gång jag ger mig på det - att följa upp meningen i deras tecken: Det börjar och slutar vanligen ungefär med att återigen refresha align mellan diverse "nummer-referenser" mellan gamla ordlistor m.m. för att slutligen alltid hamna i radikal + stroke som jag närmast magiskt varje gång jag inte gjort det på ett år först får för mig saknas läsande fel (först minnas det senare).


I värde etablerat genom att följa upp tecknen när man långt ifrån talar eller förstår språket i övrigt ska dock inte underskattas. Ett utmärkt exempel är den bättre och starkare översättningen vi har av Krigskonsten i Denma översättningen: Tao och Flow. Att du tvingas reflektera konceptet och jämföra befintliga tolkningar över besläktade tecken ger ett lokaliserat djup och bredd argumenterat vad man lätt missar läsande direkt med normal grundförståelse. Den i mening minst sagt begränsade förklaring Wiktionary ger av besläktade tecken här runt om kring torde vara ett exempel på det där vi ett exempel "relaterat relevant" i vår tolkning här är:


"treasure, jewel
precious, rare"

Från: 寶 (radical 40 宀+17)

Låt oss nu göra "back-translation" en teknik som i maskinell översättning visat sig addera värde och just är en väg att skapa värde vid träning av språkmodellerna från ordlistor och uppslagsböcker flera språkversioner finns av (som just Wiktionary och Wikipedia). Vi gör det utnyttjande Google Translate på:


http://zh.wiktionary.org/wiki/%E5%AF%B6

Istället för:

http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%AF%B6

Vilket understryker treasure.


Översättning oavsett om nu maskin eller människa gör det - såväl som när maskin eller människa gör snabb tolkning av aktuell mening i ett kontext (sense om vi så vill) - tenderar att lätt vara (och rent maskinellt väldigt effektivt såväl som oftast funktionellt dessutom):


 • Konvergent över aktuellt kontext.
 • Bra uttryckt i principen: One context one sense. D.v.s. har ett ord några stycken varierade mening ex. treasure resp. jewel tenderar vi ha samma över ett begränsat kontext (säg en Wikipedia-sida snarare än en Wiktionary-sida eftersom de senare just uttrycker många sense).

För ett komplext koncept med kulturhistoria besläktade tecken och användning kan vi ha en konvergent direkt mening men också mycket runt om kring som kan vara implicit påverkande utan att det är vad vi varken maskinellt eller manuellt skulle ta med görande översättning av löpande text. Ej heller typiskt kanske vad läsare eller användare av konceptet tänker på.


För 寵壞 nöjer vi oss här (då jag inte ids plåga mig mer med referens-vägarna till dokumentation av mindre konvergent smal förklaring av koncepten) med att betrakta resp. och .


är radical 40 宀+16, 19 stroke och hittas bäst (för mig i alla fall att minnas) genom att stoppa in tecknet längst till höger i engelska Wiktionary: http://en.wiktionary.org/wiki/寵 - och kontrollera av det.


Börjar vi en bit nedan för 16 vilket vi inte ska se som någon metod som självklart enkelt abstraheras till en algoritm annat än människor tolkande tänkande i allmänhet bör göras har vi en serie av samhälls-gemensamma värden vi enkelt kan se existerande från historiens landsbygd till dagens urbana värld (d.v.s. lite västerut en bit in i inlandet på fastlandet Kina resp. Kina's kust samt Hong Kong). Nedan använder jag beteckningen cirka (a,b) för ungefär radikal med argument som för ovan 40 och 16 menande just cirka i koppling mening tecken. Se också att vi gör en linje där vi fångar meningsfullt för dit vi ska förande in cirka beteckningarna av och till för att stämma av.Cirka ( 40, 4 )
Här har vi det lilla huset vi kan se i tecknet fortfarande i en konkretare koppling. Vad vi byggt färdigt till det stabilt solida. Vad vi kan förvalta värdet av genom att stärka upp. Abstrakt vad vi "cirka" relaterar till att förvalta ett värde familj kan ha nytta över tiden: En gedigen byggd ladugård i såväl det äldre Sverige som det äldre (och fortfarande så i delar säkert) bonde-samhället (andra mer distansierade det kan som jag minnas Disney's - och spekulativt gammal sägen bakom det - film med dom här grisarna som vargen försökte jaga ut.

Värdet här är värdet det skyddar och bevarar (grisen). En containment för något om vi så vill.

Cirka ( 40, 5 )

Värden i tradition ett samhälle bevarar över tid i tydligt stabilt över åren. Moralkoncept rättmätigt, förfäder o.s.v. Att bevara värdet vi har i containment handlar delvis om måttlighet: Mycket populärt i folklig moralfilosofi runt om världen. Det känns om inte bra att något fel inträffar för den som är omåttlig åtminstone lugnande att man själv inte drabbades denna gång.

Och vi har särskilt här i ( 40, 5) ett tecken vi kan titta lite närmare på: 官 Här kan vi se att Wiktionary återigen ger en säkert praktisk funktionell definition men samtidigt missar just vad som intresserar oss i vår lilla analys:

"official, public servant"

Ty vilken public servant var normen man en gång relaterade till? Jo mandarinen. Och vad är mandarinen mer? Mandarinen är standardisering. Vad vi här hos oss kan jämföra med ett gemensamt viktsystem likt kg eller kelvin på termometern. Norm.


Cirka ( 40, 7 )

Familjen. Problem som kan drabba familjen: Negativt värde av vad vi har i containment. Sjukdom m.m. Synliga skador vi kan se om vi är i samma containment.

Hur vi uttrycker mötet med positivt resp. negativt värde vi får. Cermoni, uthärda, storsint, stödja, generös, uppträdande m.m. besläktat säkert nyttigt tillsammans med matematiken för barn att lära sig mer om.


Cirka ( 40, 8 )

Förvalta värden. Erbjuda värde. Och helt värde i containment. Också i omvänt perspektiv (argumenterat enkla i mandarin medan andra menat svårare och många flera idag menar att det är samma) d.v.s. överlämna långsiktigt värde man kan flytta mellan containment likt en värdesak eller en familjemedlem till något containment.

Cirka (40, 9) - Cirka (40, 12 )

Nu är vi i mycket i värden vi samlat i vår containment. Frukt och annan mat, solida föremål som håller över tiden, realiteter som är konkreta just nu men ändå abstrakta över tiden som upparbetad kunskap, mat som ej ruttnar över vintern o.s.v. Och sådana upplevelser (argumenterat av mig här) som ibland i vissa kontext i svenskan såväl som engelskan folk kan referera till autentiska: Att göra något autentiskt kan vara att uppleva något (ej liggande och vila sig på stranden under semestern), lära sig något moraliskt viktigt som är tidlöst, uppleva riktig konst istället för ytliga brand symboler i annonser o.s.v. D.v.s. bredare vad jag vill illustrera med det: Normaliseringen. Normaliseringen över en längre tid förvaltande i sig varande dimension över värde i containment.

Vi avstår helt från Cirka (40, 16) varande just tecknet vi egentligen söker och fortsätter efter det. Med istället cirka (40, 17).

Guld. Mynt vi kan smälta ner till guld och silver och visa versa. Ej smycken utan smycken med komponenter havande värde i sig som singulära tidlösa / förändringståliga tillgångar: Ädla stenar, guld, pärlor.

Radikal 41 vill vi inte in i här även om den är ganska intressant (och rörande diskussion ovan relevant avseende mandarinen och standardiseringen i att vi också här har något av det gamla mandarin och feodalsystemet i mening läckande igen.


Vad är nu värde? Ett värde behöver inte vara en tidlös sanning men kan vara det. Ett värde får vara guld. Ett värde kan underlätta vår verksamhet dagligen. Men gemensamt är värde just vad som är möjligt att långsiktigt förvalta och bevara. Över värdena ligger att de hanteras i containment där containment tål väder och vind flera år.


Låt oss nu anta att vi har:


 • 1 st. containment. Säg ett stenhus.
 • I huset har vi värden i form av matförråd, några djur, och odling.
 • Samt vad som förvaltar förståelse av hur vi bibehåller värdet gemensamt här. D.v.s. familj.
 • När vi falerar i hur vi bevarar värdet faller ju just möjligheten att stabilt över tiden ha värde att ta av för familjen dagligen.
 • Grundläggande tillsammans med containment (bondgården) är därför visheten hos familjen.

Familjen kan inte ta mer än vad som där finns utan att värdet över tiden äventyras. Ej bara värdet vi har sparat konkret i containment som mattförråd utan också själva processen som etablerar det: Hur vi samarbetar och fungerar tillsammans - själva förståelsen av att vi ej kan skada containment.


Mängden personer i för vår enhet som antingen kan vara normaliserat rätt fungerande (d.v.s. ej brännande ner huset, ätande upp all sparad mat, säljande åkern för ett smycke som ej omsätter till guld eller annat tidlöst värde) är bounded:


 • Om inte alla ovist äventyrar långsiktigt värde är det några enstaka av dom.
 • Sådan problematisk divergens mot det äventyrligt slösaktiga som inte bara börjar med en silverskål och slutar med svält utan som börjar eller åtminstone märks ut (om vi antar att vi ej jämför med bondgården bredvid: Det är dock verkligen samma sak endast att vi istället abstraherar över byn, från byn till regionen o.s.v.).

Och säg för att göra det tydligare och enklare för meningen vi söker säger att vi har en konvergens symbol för familjen: En familjemoder eller familjefader. Medan det (som vanligt) är dom yngre som ej upplevt svält-åren som slösar och äventyrar värdet vi har just nu där vi är. Men så klart kan vi ha en mindre vis familje-moder som accepterar det eller som via moraliska lärdom från samhällskulturen har förstått att sådant behöver man hantera (kanske säljande sonen eller dottern som livägd köpande en bit guld för det man vist ej förslösar på opium).


Bortskämd saknande endast tecknet för förstörelse av värde. Vilket vi har i diskussionen efterföljande vår lilla cirka (a, b) linje. Men också:


 • Det normativa värdet i relativ jämförelse.
 • Att uttrycka mer kan i sig vara risk och problem.
  • Inte heller detta är unikt för någon av Kinas större kulturer. Och kan än idag röra här såväl som i andra länder och etniska grupper inte bara värden som lätt omsätter till pengar (likt säg att bara en lätt vulgär guldring omsättande bara i stamp värde till 20 kkr för att understryka att man tjänar mer än de flesta andra arbetskamrater den yngre vi snarare än den äldre kanske gör - men ser vi också lätt riskabelt under "IT-krisen" vara lite provokativt kanske) utan också vad vi vet ty vetskap är värde, och i vilken mån vi vågar acceptera ansvar för vad vi visar i "penning-värde" resp. "informations-värde".
  • Det är säkra att föra vidare rykten i bondesamhällen där alla fortfarande vet vilka alla andra är om vi ej accepterar ansvaret som källa. Ty om "felaktigt" eller "drabbad" ändå har behov att asserting det är felaktigt är det källan denne söker upp och gör exempel av i form av bonn-slagsmål eller kanske uttrycka information tillbaka.
  • Utan uttrycket av värde tycks risken för reaktionen försvinna.

Låt oss nu börja konvergera meningen till en dimension av den egentligen större meningen för att understryka en del av dynamiken konceptet kan ha:

 • 寵壞 äventyrar långsiktigt värde.
 • Genom att ovist uttrycka värde vi har nu relativt det långsiktiga värdet.
 • Ovist uttryckt av värde är när du uttrycker mer värde än förväntat för normen.
 • Här gäller det emellertid inte värden som guld, smycken med tidlösa värden, ett gediget hus, utan de värden som bibehåller möjligheten hos contianment att vara funktionellt över tiden.
 • Har du en gedigen containment är det ej problem att uttrycka pengar eller egendom: Det är en icke fråga här.
 • Det är normen för vad som etablerar containment som varaktigt fortsatt som gäller. Och här var det i de äldre lantbrukssamhällen som vi känner dem från vad skildrat och beskrivet under senare 1800-talet resp. tidigt 1900-tal (ex. så av Mao) ej händelser avbrytande mot detta att säg ha en bunt livägda eller sälja iväg den som bröt mot normen varande definitions dimensionen när långsiktigheten etableras och bibehålls.
 • Normalsorten - standardiserad mandarin - tjänstemannen i en mängd. Lantbruket i en mängd. O.s.v. Ägarna av livägda i en annan. Diktaturens kommunistparti i en annan och folket vid kosten stadigvarande där boende i industraliserade områden i en, folket en bit in i landet i en, och så en egen för Hong Kong.

Och vad är risken? Ty utan risk kan värdet ej äventyras? Risk kan avse en kostnad kortsiktigt eller långsiktigt. En risk för att du blir överkörd besökande storstaden nästa år kan du inse vara större. Det är en något mer långsiktig risk i mening av att det tar lite längre tid tills den realiseras men kostnaden när risken realiseras är omedelbar. Här är intressantare att uppfattad risk containment och värde-processen den är en del av infrastrukturen för realiseras mer långsiktigt: Det tar argumenterat ofta ett tag att ta byn till mer moraliskt korrupt så att de förstör åkrar, låter bli att reparera husen m.m.

Men din risk är mycket mer omedelbar. Ty normen är som närmare cirka (40,7): Klanen: Famil, släkten, sekten (varför inte illustrera med shaolin Kung-fu för något av en mängd ex. för vad vi här avser med sekt: Bredare än vad vi oftare avser när några stycken svenskar bosatt sig i storkollektiv ute i skogen eller kommer och försöker sälja eller värre ge en någon skrift av något slag), skrået o.s.v. Vad helst stabilt över längre tid vara en grupp vi naturligt givit en beteckning.

Och som cirka (40, 5) lär sig är viktigt för den att vakta långsiktigheten, vara medveten om normer och föreskrifter, upprätthålla ordningen.

Om vi ej ska riskera landsförvisning, fördrivas, vilket nu är en av två riktningar vi kan ha till containment och som vi kan välja att uttrycka med cirka (40, 8) såväl som omvänt att inhysa någon eller deponera något.

Meningen missad

Att Hong Kong är farligt visande och uttryckande ett värde man har just nu övriga saknar.

Och när man nu i lätt till medel-svår tortyr gått över konceptet förstår jag bättre varför konceptet understrukits pushat via kulturbärare. Det finns en komplexitet i dynamiken såväl som mer direkt begriplighet jag tänker är bra mer funktionellt än den byfånen Li Ka-shing tagande vilka risker som helst görande tjänst som husneger för att ha kvar det lilla kan ståta med i nyhetsrubrikerna. Springande runt med vad han nu fått och får det visande det för att ge substans till orden han säljer med det från dom som är främling ej del av dom han talar till:

Talande falskt ej endast om främling utan om dom han talar till.

Värt att reflektera. Ingenting nytt har vi ej sett i andra kulturer. Och dynamiken i sig är känd från Kina nutid sedan förr.

Och för att spela för att vinna krävs att man skapar resultat av vad man har eller skaffar det man behöver för att nå resultatet. Här för Hong Kong att bibehålla den norm etablerad i och för Hong Kong också mycket normal för de allra flesta jämförbara länder. Ty så kan vi också se det: Att problematiken med blandad norm endast uppstått därför att Hong Kong ej är ett eget land. Där kanske vi ibland förvånats att diktaturen vågat striden men kanske att en del av vägen de sett i såväl möjlighet som feltänk - eller kanske underskattande en del risker och problem - med koncepten de försöker åstadkomma resultat med. 寵壞 tror jag säkert är en av de sista jag gör och också om jag kan se att en metodik att återanvända finns här inser jag självklart att när kunskaps-referenserna i och runt mening utnyttjat ej tydliggörs (här utnyttjande att jag redan kan kulturen rörande sådant) här missas en hel del men det finns också mer i detaljer diskuterat längre bakåt. Avslutningsvis får också sågas att jag kanske (havande inte samplat Kina på ett tag nu) inte fullt såg konceptet här och aspekter av traditionen och kulturen det indikerar. Hade nu andra gjort det vore det väl bra men jag vet ej om det är så. Det är värt att av och till också stanna och reflektera djupare över vad främling säger.


Främling: Gediget bättre än Varelse

Jag hade önskat att jag tidigare diskuterat främling som koncept - varför ska främling dom andra kommunistpartiet definiera normen - men det tycks ej att jag så har gjort. Närmast och egentligen verkligen rörande delar av dynamiken lika relevant men samtidigt som jag kan uppleva i andra mindre praktiska dimensioner problematiskt koncept är Varelse. I varelse ligger också mening och indikerat utanför vad främling rör vid - inte minst hur vi ser på och förhåller oss till främling som också är varelse - och emedan jag tror jag ej djupare diskuterat främling i hur vi det kanske kan tas till realiserad effekt i vad som skiljer ut det från främling kan det kanske vara en utgångspunkt till främling:

Och i sanning när främling är en typ som vad skapat av eller del av diktaturen stabilt ej en av oss är det argumenterat varelse när den skadar och äter av oss. Men man ska ha respekt för varelse: Många människor har dött i ofantliga förbrytelse genom historien utnyttjande det. Varelse är det främmande ätande av oss i etablerat containment värde vi ej kan tala med: De hör oss ej lika lte som al-Gaddafi eller al-Assad hörde innan värden där börjande brinna. De är vad vi förnekar och ser mänskligt i för att klara att överleva: Exkluderande från oss större som vi människor. Främling är dock den passande vägen här men likhet finns och då jag nu inte tycks diskuterat främling.

Möjligt minns jag rätt i att varelse men ej främling är relaterat hur jag i samband (kanske just i och runt när jag skrev inlägget ovan med atrocity i rubrik) bedömde att typ och effekt så av propaganda likt 寵壞 skulle befinna sig vid en punkt likt denna där jag anstränger mig med dom kinesiska symbolkoncepten via vägen från deras tecknen (vilket jag ogärna gör) skulle vara. Och i sanning att de är och varit kanske försiktigare eller egentligen som jag reflekterat mer som möjligt sista månaderna än säg för fem - sju månader sedan är begränsade jämfört med vad de önskar åtminstone här i propagandan. Sådant är ju praktiskt en mycket större dialog i så många riktingar att det ej är trivialt att säga om det är bättre eller sämre och i så fall avseede vad? Men det tycks kanske ej vara en nackdel man kan ta på i alla fall även om viss intensitet möjligt hade tydligjort främling bättre vid sidan om tydligare kostnader i effekten av propagandan. Polarisering gör dock sådant här lättare att se vilket tänkbart ger en preferens man ska vara medveten kanske påverkar en. Men de kan ha haft ett sämre år här även om just 寵壞 imponerande mer på mig än mycket annat: Mycket fog gömt också. Uppenbart där men mer än man (jag i alla fall) trivialt tänkte mig.

Varelse att minnas har något av the Grand Tour (om jag minns namnet rätt) i flera filmer (och kanske verklighet) från det Kalla Kriget uttryckande den "kärnvapen-lösning" där vi slår ut möjligheten hos fienden som primär dess management politiskt såväl som militärt. D.v.s. vi förnekar oss också möjlighet att samtala med dem för att avsluta kriget. Du kan tala med främling men när du eller de endast ser varelse försöker de inte tala med dem. Stor kontrast till Graceful cute just här föga relevant men som jag inkluderade som tagg för balans.