Up we Go: Communist Down to Free Up public transportation

2015-02-23

Med färsk ex. titel ned up och down som path indikation för en abstrakt tillståndsförändring där up tenderar att oftare (och mer så än med istället from och to) till ökad aktivitet och ibland värde.It all going up in flames inte ovanlig som kombination i mening under (men fortfarande tämligen ytlig): Hög intensitet över implicit ofta indikerat högt värde.


Och i The enemy's gate is down: Hög intensitet i en riktning vi uppfattar som långsammare d.v.s. transformera till tanke-koncept av att gå neråt där gravitation är förväntad. Lämnande i alla fall för Ender inte sin egen gate up above in flames falling down to the level of enemy. Eller kanske just det tycks för mig: Är det nu inte konsten att vinna när du förlorar? Något av hur de segrade sista gången i första "mängden" såväl som sista gången i "andra mängden": Uttryckande symbolen för seger om än utanför kulturell förstådd innebörd av seger.