Hur kan Orden ljugas om ej av Satan? Hur länge till väljer Syriens och Libyens folk att lida demonen?

2015-02-23

Säg vad helst i ord. Sanningen är vad vi vet är rätt när Orden ej är främmande för oss. Du ljuger mig inte orden. Jag vet Orden och jag vet vad ord är och kan lära av de senare. När Orden förljugs är det av Satan - och annat - det förleder till vad ondska är - det tar det mänskliga Gud gav oss till mindre - och när människan faller prövningen vandrar Varelse bland oss. Att visa att ISIS ljög orden en gång är sällan när nu flera muslimska folk och stammar möter Satans Varelse och i vad många säger "förleds" (ett svenskt ord: pekande bort från vägen men när förruttelse redan är att Varelse vandrar fritt är detta ofta fallet från människa - förnekande att vara av och från Gud)::


Efter Varelse: När Satan ljuger Orden i Qur'an ska jag månad som kommer visa att ISIS öjög orden tre gånger (oavsett hur många gånger de argumenterat kan ha ljugit dem för resp. fall).


Vilka Ord är detta? Hur kan de vara annat än Orden från Profeten. Allt annat är Orden direkt från tydligare att fråga en människa om vad Guds ord betyder och från det gå och handla sägande att jag förstår och gör rätt därför att gör som människan säger till mig. Vad menas i denna vers? Den är så lång och jag har lärt den utantill redan.

Meningen är att du ska bränna din stad, ljuga Orden, och sista tiden i ditt liv redan tappat från mänskligt göra tjänst för Satan.

Prövande folket som ej läser Orden, ej förstår orden.

Läser du Orden och osäker frågar någon har du ej läst dem rätt. Vetande kan hjälpa dig att hitta rätt till din vardag från formen Mohammed utvald av Gud gav orden. Men sådant är ej att förstå orden.


Du måste känna Orden. Om ej så är det bara "lagar", "råd", de tips en gubbe eller tant ger i en tidning när någon skriver in och vill veta något svarande genom att referera till lögnen om att de ser mer än annat. Ty oavsett hur rätt ett råd är är rådet tomt utan Orden när det är Orden dui frågar om.


Orden

Är Gud när talade till vem helst den som ljuger? Nej. När Gud talande och förklarade att se honom nära som det han är kan vi ej. Guds anlete är utanför vad vi kan uppfatta: Orden är för alla fall tror jag ej direkta från GUD via proet (men kan missa fall i Bibel såväl som Koran).

Talar den som ljuger? Satan viskar. Men Varelse skriker lögonen allt högre tills prövningen rensat bort vad ej mänskligt kvar. Varelse kallar på Varelse. Priset för alla är högt. Att oskyldig där är kanske det större pris tvingande nödvändigt för att prövningen för dessa folk ska vara stor nog att orka rensa ut förruttnelsen. Länder i diktatur. Länder läsande Koranen men ej lärande Orden.

Varelse skrikande i bild - rörliga bilder - i bilar jag känner till vilka de är med vapen. Vilka bilar är detta? Detta är de bilar som man sålt narkotika med. De inhandlas nya eller nära så och transporterar drogerna från västra-delarna av Afrika där många kanaler kommer in. De distribueras med dessa bilar Österut och Norrut. När bilarna går söner är de inte alltid lätt att laga här: Såväl som att id:identifikation numera även från luft kan göra vissa former av insatser möjliga. Bilarna lurar man ofta på den som fick köra istället för annat.

Ljugande Orden vet jag ej här. Vet dessa var Bilarna kommer ifrån? Vi vet ej så eller värre att de själva kort bilarna. Spottar den som ibland svag dricker alkohol och tar nöje en gång mer sällan och förstår felet troende på Orden och därefter mediterar till det bättre på Orden. Ej när vi söker förståelse är hur jag ser Orden forma mening. Spottar den som kör stora bilar fulla av droger i karavaner att sprida runt om Afrika, Mellanöstern och Europa: Ja.

Satan viskar men Varelse skriker för att viskning hos den svage ej ska höras bakom hans förrädiska blandning förstörande Orden. Görande det gudomliga i människa till av Satan. Ändå annat än att förledda är dåliga i hur de mött orden, vad de orkat och klarat av sin värld, är trots viskande dolt bakom skriken sanningen. Ty de skriker mot Orden - det är ej orden orden är ljugna och stämmer ej med Orden - och det ska den som läser Orden alltid se. Du kan läsa Orden hela dagen och ändå ej läst Orden. Du kan aldrig ha läst Orden som de kom via Mohammed men ändå ha mer av Orden du förstår än den som förleds av Varelse.

Vet inte Gud när vi talar Till honom?

Vet Gud vem jag talar till när jag tänker över världen och ser möjlighet och hopp?

Känner du inte Satan? Vem kan höra Satans viskning och säga sig läst Orden utan att vara fallen till av Satan

Känner jag Satan och demonerna. Varelse - demonerna en gång mänskliga - skapande av varje av Satans viskningar.

Vad är Gud? Är Gud ej Gudinnan? Frågan är utanför profeternas ord. Gud eller Gudinna är anletet. Allt annat vi kan se i kön betvivlar jag är annat än Satan ty sådant tar vår blick bort från de tankar och det lärande orden och Gud är för oss reducerande det mänskliga större än alla individer tillsammans ner till individen. Hur kan vi förstå av Gud vi ej kan förstå som Gud sagt det: Sagt det för att skydda oss från skada överdrivet sökande efter vad av Gud vi ej kan se orsakar.

Ser vi sanning i orden för alla test-koncept vi prövar oss själva med visar det oss att vi är på vägen. Annars börjar du om igen. Om du prövad med våra egna ord från vår värld - eller vad vi ser och gör i världen - ej är nära Orden kan du läsa orden i evighet p.s.s. du läst orden år innan. Du läser ej Orden rätt. Orden av Gud är mer än bokstäver, tecken, eller just orden. Det finns mening i och över dem. De prövar oss och lär oss: Hjälper oss mot honom. Du kan ej rabbla orden och tro att det är vad du känner Gud från:

 • Gud gav Orden. Han gav ej shamanska riter eller droger att ta för att tro sig känna Gud. Ord är vetande applicerande på oss: Vad vi är i tänkande.
 • Rabblar du ord gång på gång är det bara ord du rabblar: Det påverkar hjärna och det är effekt vi känner och förstår. Den kan ge en upplevelse av det religiösa för den som ej mött Orden som Orden ska mötas Förstå och ta visdom av Gud.
 • Att rabbla Orden avseeda för krävande reflektion tagande din moral till det bättre för att få en upplevelse av falsk ytlig insikt eller imponera på annan - eller bara för att säga att: Jag likt alla andra rabblar en massa ord så jag förstår och lär de Ord Gud tog till oss.

Prövar du dig på detta sätt efter att du mött Guds ord som om du vore profet vet vi alla att du är den falska profeten för vilken Satans viksningar är ständigt mummel i dig när du i vad du säger ljuger Guds Ord. Ingen profet ljuger Guds ord. Endast en Profet av Gud är profet förutom att om vi ser prövningen och förbrännandet av det mindre än mänskliga som del av Satans uttryck av Guds vilja men de är ej profet och ej heller av Profetens Gud i verkande och talande.

 • Hur kan Guds Ord vara mindre, sämre eller kännas felaktigt jämfört med ljugna ord.
 • När jag efter prövat mig många gånger mot Profetens ord känner att detta är Guds ord?

Varelses ord kan kännas rättare när du ej förstår Orden eller ej är stark nog att ta mening till det mänskligt. Lockas du av att verka krafftfull, mäktig, stor och farlig medan du ljuger Orden dräpande de skyddade av Orden om bokens folk är det inte ett brott utan två brott:

 • Brottet av drogen: Alkohole, Heroinet eller vad helst när du låter det äta dig okontrollerat gör dig till mindre än mänsklig. Du blir varelse. En del av oss brottas ständigt med prövning här och själv har jag i perioder av mitt liv ätit snus (tobat) mert än nästan alla andra: Många dagar klarar jag mig utan helt men ofta faller jag till att fortsätta använda. Men jag tillåter aldrig tobaken längre att äta av mitt mänskliga. Du bekämpar alltid till att begränsa tobaken.

 • Lockad av någon som ljuger Orden därför att de verkar stora och farliga - lockande män såväl som kvinnor - just när de ljuger OIrden rent av är ej annorlunda från missbrukaren som låter drogen äta honom tills inget mänskligt finns kvar.

 • Hunger efter att visa sig med svärden,m görande Satan, visa sig större än vad helst, utan att se varken människan eller Gud endast sig själva som det största och starkaste: Detta är drogen - Power Hunger. Och den kan pröva oss lika hårt som något annat: Jag har många gånger känt den starkt i mig ändå sedan ganska ung (kanske kände jag den första gången i årskurs sex rresulterande i ett försök att manipulera en omröstning - ej för egen vinning - om seger i någon tillställning). Men ej för egen vinning? Nej ej segern men power hunger är den falska vinningen. Vi kämpar mot denna som mot annat eller blir mindre än mänskligt likt ISIS: Så långt gångna att de inte stort mer än gapar och skriker när helst de får möjlighet för att synas och höras istället för att lära och förstå.

 • Hur kan du ej se att du ej ännu klarat Orden och vad de säger dig kan göras bättre när du istället för att tänka och kämpa åker runt med bilar skrikande i ständig upprepning. Var finns Orden där? Hur kan du ljuga Orden och sedan läsa Orden verkligt läsa orden tänka istället för att rabbla den?

 • Ingen vi ser åkande dessa Satans bilar kan klara prövning av Varelse. De kan ej förklara Orden.
Är Gud fel när han prövar den som behöver lära och som ej lär själv av Orden? Att prövas är svårt. Och ännu har jag inte prövats lika hört som folken i Syrien och Libyen. Men ej heller har nu Orden varit lika långt borta som där där jag varit. Vad har nu Libyens folk gjort av sin frihet? Är små-pengar viktigare är Orden korrumperande landet och flocken - stammen det som är vi närmast - vad många istället gjort eller hjälpt med. När så varit fortgående kanske man "förstår" något av hur det är möjligt att människa är så blind lämnande Orden att Varelse kan komma rätt in stammens boplatser och ljuga Orden utan något av stanken, viskningarna eller Varelse's ej längre av människa märks i tid? Hur kan när Varelse dödar din flock käppel kring pengar från olja-industrin man just därför att man försöker stjäla den av varandra - av hela folket - ej ens får 1/20 del av vad man bättre annars hade kunnat klara och ej ens märkt något av det värde Gud gav i jorden för folket när de skulle behöva dem: Naturtillgångar ej dokumenterade och större. Jag sökte vägen oom de någonsin kom ur prövningen och visst fann jag likt jag fann i Somalia ännu i prövning.

Vad är tid för en Gud? Kanske är närheten av den i allt alltid. Att mötet med en människa rent av tvingar den för att ej skada mig att reducera sig till det mindre för ett ögonblick krävande en kort diskussion och laborerande världen han visar för dig för dig att förstå var du är just nu?

Hur förstår vi tolkning av Guds ord någon annan skrivit? Vad är värdet i Guds ord om du ej läser dem? Att endast läsa tolkning utan stor närhet till Ordet är att viska över tysta ord. Tolkande från orden ökande avståndet till Guds Ord. Hur kan inte mindre av hans ord om du läser orden lika länge bli när någon sedan tolkar samma igen samt vad samma tolkat?

Att uppleva och förstå orden är det första och sista. Att Satan kan få varelse - spottande på mänskligt och lämnande det bakom sig - att göra lögn med Profetens ord är ej möjligt när orden är Profetens och ej ej lapptäcke av vem helst kommenterat orden. Jag säger att:

 • Inget är närmare Gud vi kan se och förstå än Guds skapade människa.
 • Guds ord är Guds ord. Ingen annan kan tala dem. Talar Gud eller Gudinnan till dig - Den enda Guden - så vet du att det är hans ord. Stämmer det ej med vad du redan vet är Guds ord är di ej profet. < • Är inte Bokens Folk visande på mer Guds ord och mer av vad som står Gud nära? Hur kan du bryta här mot Guds ord när så många gånger av Mohammed repeterade och ändå inte förstås varande vad du är?Många kan läsa mycket kommenterande till Koranen. Förklarande vad som sägs vara rätt exakt för någon situation. Men är detta ej hjälp för dig att förstå Orden - vad du kan pröva dig såväl som den som kommenterar orden genom att läsa Orden och se om de istället för hjälper är långt ifrån Gud.

Många lär sig Koranen utantill. En del sitter och läser Koranen i timmar upprepande verser och ord. Men ser du inte Gud i vad orden är för dig läser du inte orden. Läser du ord och går ut och gör vad Guds Ord tog för givet du begrep felaktigt om en man av Gud och istället ljög den djupare vetande byggande på det Gud gav förklarande att inte bara är bokens folk på vägen som vi utan vishet och lära vi ska respektera finns även där.Hur kan du ljuga Guds ord till ord annat än om de är Satans Ord? Är det inte prövningen och priset prövningen kommer med för dom som ej hört Orden utan Satan viskande lögnen blandande sig med orden för den som aldrig läste Koranen utan endast satt och mummlade verserna till han kunde dem utantill utan vetande eller förståelse.

Hur länge ska Varelse sprida vidare visande på förruttnad mänsklighet - prövande människan. Läs Orden. Jaga Demonen in i Satan och vad Gud har för dem döden ej finns för: De evigt fördömde. Läs så Orden: Läs dem ej bara för att kunna säga ett ord efter det andra. Lär dem och känn nästa gång igenom Varelse innan ditt land brinner och ditt folk dör.

Varelse kan vara hård strid. Känner vi Orden vet vi ändå att det är rätt. Vi vet emellertid om vi känner mänskligt att sådant är tröttande. Att vi är människa gör oss till mindre än människa. Men vi ska alltid göra så mycket vi orkar och klarar när så är rätt. Efter en tids kan du igen orka striden. Eller se hur du kan ta dig och dina barn ut från Varelsernas ljud, deras förstörelse av mänskligt och det kaotiska kanske visande något av Satans boplats när de ej med annat än Satans mumlande och saknande Orden ej skapar, ej förstör i som av Orden för att skydda människan istället förstör det av mänskligt sökande ta något av det förstörda forma till vad man ser kan göra mer av skadan som man lkög Guds Ord med Satans mummel tills demonerna kunde gallskrika det förstörande i hysterisk extas medan ännu många som säger läsa Koranen reser för att se och delta. Hör kan de höra annat än Satans mummel när de läst Koranen? När dessa ljög Orden? Varelse är ej människan och ej av Gud. Den äter oss och gör så tills vi av Orden rena dödar den.

Och Varelse är skräck när den kan. Men aldrig att jag efter att säkert två - kanske tre, fyra eller fem gånger - känt den kraftfulla skräcken men så besegrat den att jag ej går stärkt ur det när vi är i Orden. När vi är längre från dem är ansvaret för oss större oavsett om det är vi som gått längre ifrån eller vad runt om oss att hjälpa som är längre ifrån. En gång var varelse nära och min tanke var att den kom för att som "terminera" mig men hans ansikte var vad jag såg kunde ha värde därför om så någon som kanske kan orsaka många flers död ev. den som kan veta rent av lätt i framtid där ett hot vars orsak man aldrig sågs glöms. Såg jag vandrande ut. Visst var rädslan svår krävande 30 minuter av det mest underliga. Jag såg honom ej och löpte ej heller någon risk. När vi är närmare Orden är vad vi gör större än vi ensamma någonsin är. Vad vi alla människor tillsammans gör till något större än alla individerna kommande närmare något av vad Gud är än vi någonsin ensamma kan. Nära Orden i commotion formar vi oss till vad riktigt. Men reflektionen och att minnas att stridshunger, Satan, Varelse, Förrädaren, och så många andra av våra ovänner inom och utom oss

När Gud prövar dig med Varelse. Om inte du en människa strider den kanske vinnande. Vem ska annars göra det? Satan? Gud? Sådant är för människan att lösa.