Utan passiv: Proto-patient första NP och agent subjekt

2015-01-28

Komplettering: Vet någon vad det hela kallas i första ex. är jag intresserad då jag ej hittat det och ser gärna att jag döper labels till något jag direkt kan slå upp från om det längre fram känns otydligt vad det egentligen är samtidigt som man inte riktigt hittar koden som genererat aktuell del. Det finns ju förövrigt en del mer än detta som ligger kanske närmare passiv utan att ev. vara riktigt passiv. Egentligen kan man uppleva att det ev. är lite opraktiskt att passiv är så form-strikt definierat (ex. I was attacked in my leg by the evil cat vs mindre form-strikt Fate or one of anything attacked my leg eller lite roligare The bad weather we called by a human name and treated as a human agent in grammatiics came and did bad weather on me vill vi göra det sista ex. ännu tydligare kan vi inse att om jag i discourse precis valt att gå ut genom dörren är jag i all rimlighet orsaken i allt agentativt till att det blåser kallt på mig medan det i andra mot-poolen ej är ett väder kallat Gudrun om än kanske dynamiken lokaliserat relaterat luftmolekylerna: Därmed försöker jag prata med vädret Gudrun genom att ex. offra fungerar det inte).


Typiska exempel är för passiv att vi har proto-patient som subjekt till verb och agent via by. Och för de vanligare fallen icke-passiv agent som subjekt. Faktiskt är dessa exempel oerhört vanliga och jag är inte säker på att jag har en referensbok som tar upp fler fall. Fler finns dock och de förekommer bl.a. i titlar (förutom normal brödtext).


Vi kan nöja oss med:


The dog inside the castle that I killed during lent.

Eller pedagogiskt bättre mer grounding i vad man lika gärna ser: The dog inside the castle I killed during lent.


Exemplet torde vara alldeles utmärkt i sig för att illustrera en försvarlig andel av ej ofta diskuterade typer (med några i delar likartade). Sedan kan man så klart lämna själva formen av den grammatiska strukturen som räcker mer än väl för det mesta (kanske allt normalt praktiskt) och reflektera vilka PP-konstruktioner vi troligare kan tänkas föregripande verb d.v.s. modifierande eller "placerande" NP (ovan the dog).


Agerar jag i en scen eller överväger att agera är perception kritiskt. Utan perception är det akut under kortare tidsrymd problematiskt att agera om händelsen ej är trivial (ex. ducka). Perception är i någon mening kontroll av scenen.


Scenen är normalt spatiell där vi i mån av behov när vi uttrycker den tydliggör var objekt vi agerar med, mot eller tillsammans. Scenen realiseras tidsmässigt samtidigt med vad som sker. I brist på det har vi en händelse av att betrakta.


D.v.s. som ex. här havande agent som subjekt i ej passiv men ej varande det objekt som föregriper övrigt (del av händelsen) som istället för agent är vad vi tar initialt fokus från för händelsen har vi tror jag kanske lite annorlunda från normalt aktiva situationen av att kanske mindre oftare än annars är mindre direkt lokaliserat. Men också tänker jag om man kan komma på någon grupp av typ-exempel görligt att jämföra ännu mindre än annars lokaliserade direkt i tid. Emellertid är nu detta (om vi alls accepterar det) också så klart verkande på normala aktiva meningar så jag ser inte ex. där vi har lokalisering i tid så ofta för proto-patient att man skulle kunna jämföra med hur det realiseras för denna konstruktion.


Begränsningen är egentligen upplever jag (från erfarenhet av data men väljer att motivera det kognitivt) mindre relaterat lokalisering spatiellt kontra temporalt så mycket som den spatiella organisationen av kunskap i vår kognition. D.v.s. att säga att en NP-fras - säg ex. The raindancer - är lokaliserad i vår etablerade vetskap som The raindancer from the XX-tribe, eller The raindancer of black marketing methods o.s.v. sätter den topologiska positioner i våra organisation av kunskap p.s.s. som för i rummet rent spatiella scenarier.


Tiden är emellertid potentiellt något väldigt annorlunda. Potentiellt men inte alltid därför att vissa indikationer tid är i princip bara symboler troligen hanterande jämförbart: Ex. 2014 eller bättre 1800-talet. I övrigt ju närmare vi är upplevelse och praktisk verklighet blir ju tid mer och mer en fråga om möjligheten för aktivitet att nå ut och ta ut interferens, se möjlighet o.s.v. per absolut tid. Om känner möjlighet att göra A givet B räcker det bra om tiden inte är knapp. Är tiden knapp kanske det dessutom krävs att du övat flera gånger att det att göra A givet B. Övningen etablerar snabbare kopplingar rent topologiskt i hjärnans neuronnät och aktivitet kan propageras snabbare.


Själva verbet - eller mer generellt kanske bättre uttryckt händelsen - vi refererar är ju i brist på ev. adverb eller PP-fraser indikerande manner, intensitet, temporala indikationer vad som ger en första indikation om vilken "hastighet" i situationen som egentligen gällde. Ex. springa kontra gå, eller massmörda kontra mörda, atombombing kontra carpet-bombing, heart attack vs pain from bad circulation in the lag o.s.v. Tidslokaliseringen börjar ju därför först vid verb:et och i ex. efter agent.


Vidare är ju första NP d.v.s. the dog existerande och därifrån åtminstone indikerat från verb med dess argument. Så kanske oavsett att grounding direkt temporalt är mindre vanligt för NP kanske följande konstruktion just här blir ännu lite mindre vanlig (egentligen tror jag i den mån resonemanget stämmer att det inte i effekt här har utrymme att realisera sig mätbart):


The dog existing during lent I killed in the castle.


Lent för den intresserade är "påskfastan". Praktiskt om man inte enkelt vid varje behov kommer på tidsangivelser varande ord såväl som religiöst som man kan testa lite bredare (praktiskt men antagligen sämre: varierade testfall är så klart bättre men vanligen om jag testar förhand och behöver detta blir det alltid lent eller ramadan - Bland oss som tillber Gudinnan brukar vi offra en fångad munk, påve, imam eller ayatollah efter frossande i föda och vin, såväl som "fruktbarhetsriter" men alla får så klart fira som dom tycker bäst och jag respekterar dom kristna och muslimernas rätt att självsvälta sig även om det känns mindre acceptabelt att man inte gender-balanserat hur man refererar till sin "Gudinna" eller dennes profeter oavsett Jesus eller Mohammed: Båda hade så klart lika bra kunnat varit kvinnor).