Verb som gör anslutandet

2015-03-01

För att dela en kategori för att föregå med ett gott exempel (efter att igen försökt motivera upp lite allmänt intresse hos internets allmänhet för hur små verb common sense är: Telic för människo-komplexa händelser) har vi här en liten kategori.


Och med connect verb (Sverige och svenskan är viktigt för mig men vi nöjer oss med titeln men bara därför att alla verben är på engelska) menar vi just som uttryckt här inte:


Mr Duncan connects the Sun OS terminal to the server.

Om vi istället tänker oss att vi har själva processen av terminalen ansluts till servern har vi mina connect verb vilket är uttryckt antingen med PP och/eller with beroende på verb. Jag vill säga att with oftare uttrycker något av två mer balanserade entiteter men är inte säker på att det stämmer här där verben samlade försöker ta nätverks-, graf-anslutningar, vägar för kontakt o.s.v. uteslutande i görligaste mån personkontakter i sig (några finns dock med inkl. ett par sådana egentligen orelaterade i övrigt: marry eftersom den ändå är någon form av långsiktigt definierad informationskanal som jag tänkte och lät den och förlovning vara även om de utan tvekan ska in till en parallell-grupp uteslutande).


Användningen är primärt för när andra händelser bryts upp. För fallet att vi får motsvarande meningar i text räcker det utmärkt med att känna att de hör till själva kategorin (rörande roller m.m.). Rörande roller satta kan vi uppmärksamma att samma satts genomgående på alla passande tillräckligt när händelser som Något får A att ansluta till B.


Matlagning: Contact och connection verb

Innan den större listan publiceras kan vi ta en liten grupp exkluderad. Mestadels därför att verb relaterat matlagning är förvånande "populära" i dom verb common sense som finns. Även kanske egentligen lite mer fördjupade egenskaper som i Verbnet rörande att temperaturen ökar när vi kokar maten. Det understryker kanske att en prioritet på vanliga verb inte är ovanligt här möjligen relaterat att man dessutom har samlingarna till att försöka förstå något mer allmänt kring språket. Men möjligen på bekostnad av mer användbara processer.


Likväl är traditioner viktiga och några verb relaterat matlagningen dök upp och kastades. Eftersom dessa ändå kändes som ganska manliga mycket relaterat att blanda drinkar (det är konceptet av att blanda runt saker som en form av anslutning som gav en del kvar att manuellt kasta inkl. dessa) tar vi med ett par.


beat
blend
scramble
shake
shuffle
stir
whip
whisk

Möjligen avviker whisk något. Jag fick för mig att det kanske är ett mer gulligt verb havande att göra med vad katter gör med morrhår men kontrollerade det inte (hör helt säkert inte samman med övriga: yta i användning indikerar att något blandas eller petas runt). I övrigt är det bara shuffle jag inte är 100% säker har att göra med att blanda, vispa och röra runt drinkar. Och Wiktionary visar att det är mer är sällskap spel (men potentiellt något spel passande till drinkar: Ska det spelas sällskapsspel ska man spela manligt full och storslaget om pengar):


"To put in a random order.
Don't forget to shuffle the cards.
You shuffle, I'll deal.
The data packets are shuffled before transmission.
I'm going to shuffle all the songs in my playlist."

Från: Shuffle

Gemensamt är alla blanda runt verben långt ifrån vad vi söker. Att saker blandas kan innebära mer allmänt att en anslutning etableras i vilket fall skulle söka ett uttryck för det bland dessa verb.


Connection Mining

Här är det mer av fasta anslutningar eller rörande några adderade som exempel att spara som kastas innan annan struktur prospekterade / tänkbara anslutningar:


coincide arg0.theme arg1(with).goal(with)
correlate arg0.theme arg1(with).goal(with)

Confederate

Är ett till ex. på ett fåtal jag exkluderade här till en annan grupp:


confederate arg0.theme arg1(with).goal(with)

Ty det delar något både av ej otrolig connection om vi tänker oss management i ett politiskt samarbete. Men också något av att blanda runt: Ex. alla innevånarna i vad samarbetet avser.


Att vara anslutningskanalen

Oavsett person eller väg:


bridge arg0theme arg1(to).goal(to)
mediate arg0theme arg1(to).goal(to)
intersect arg0theme arg1(with).goal(with)

Ovan skiljer sig bridge något vara ganska ofta kanalen i sig snarare än för många av verb:en i de större grupperna gömmande kanalen i att något ansluter sig. I princip för nästan alla kan resp. vara fallet krävande någon annan kontroll (ex. tittande på Np-fraserna som ansluter resp. blir ansluten).


Närmare fysiskt ansluta med rep och jämförbart

Ytterligare några finns i de lite större grupperna. Särskilt för wire är det tydligt att en kommunicerande anslutning också kan vara fallet. Medan för flera fick de komma med här som roande exempel på ansluta saker med rep verb som tycks komma ut hyggligt med varandra (med en hel del irrelevant filtrerat bort vi inte ser här).


wire arg0theme arg1(to).goal(to)
tie arg0theme arg1(to).goal(to)
string arg0theme arg1(to).goal(to)
lock arg0theme arg1(to).goal(to)
link arg0theme arg1(to).goal(to)
hook arg0theme arg1(to).goal(to)
hitch arg0theme arg1(to).goal(to)
handcuff arg0theme arg1(to).goal(to)
chain arg0theme arg1(to).goal(to)
bolt arg0theme arg1(to).goal(to)
band arg0theme arg1(to).goal(to)
anchor arg0theme arg1(to).goal(to)

En lätt besläktad grupp jag ej ville se och slapp var diverse verb (inte särskilt många) relaterade att limma samman saker. Däremot kom zip och några till kastade tidigt.


Drug slures

Tråkigt nog finns ju försvarliga andelar av de amerikanska universiteten i Kalifornien. Och jag misstänker lätt att Propbank delar relaterade roll kan vara ett försökt att föra in propaganda för droger:


roll arg0.theme arg1(with).goal(with)

Dock finns en del egenskaper i roll utanför annat i och utanför hippi-mening jag tror men har ej kontrollerat det används i särskilt en del specialistområden. Tänkbart besläktat denna jag såg i Wiktionary:


"This river will roll its waters to the ocean."

Och övriga två grupper

Några av de tydligaste överst:


connect arg0.theme arg1(with).goal(with)
connect arg0.theme arg1(to).goal(to)
link arg0.theme arg1(with).goal(with)
link arg0.theme arg1(to).goal(to)
mingle arg0.theme arg1(with).goal(with)

Exempel med connects uttryckande troligen ett mer fast tillstånd:


The emitter connects to the outgoing line.

Och troligare etablering av anslutning:


Mr Duncan Idaho connects with the fremen people.

Från säg ex. Mr Duncan mötte fremenerna flera gånger under uppdrag av Leta I för att förbereda omlokaliseringen till Arrakis. Från markerade entiteter förutom verben inser vi att vi behöver ha anslutit Mr Idaho till Leto I innan eller i alla fall samtidigt för att inte missa hela poängen av det hela har i bokens handling.


För flera krävs andra kontroller: Att man tittar lite på NP-fraserna. Känns några kanske lite distansierade anslutningar så som överst add kan vi tänka oss en process där något överförs eller uttrycks mellan från den till den andra och/eller omvänt.


add arg0.theme arg1(to).goal(to)
affix arg0.theme arg1(to).goal(to)
append arg0.theme arg1(to).goal(to)
attach arg0.theme arg1(to).goal(to)
band arg0.theme arg1(with).goal(with)
baste arg0.theme arg1(to).goal(to)
bind arg0.theme arg1(to).goal(to)
bond arg0.theme arg1(to).goal(to)
bundle arg0.theme arg1(with).goal(with)
cluster arg0.theme arg1(with).goal(with)
collate arg0.theme arg1(with).goal(with)
combine arg0.theme arg1(with).goal(with)
commingle arg0.theme arg1(with).goal(with)
concatenate arg0.theme arg1(with).goal(with)
fasten arg0.theme arg1(to).goal(to)
fuse arg0.theme arg1(with).goal(with)
fuse arg0.theme arg1(to).goal(to)
gather arg0.theme arg1(with).goal(with)
glom arg0.theme arg1(with).goal(with)
graft arg0.theme arg1(to).goal(to)
group arg0.theme arg1(with).goal(with)
herd arg0.theme arg1(with).goal(with)
join arg0.theme arg1(with).goal(with)
join arg0.theme arg1(to).goal(to)
jumble arg0.theme arg1(with).goal(with)
lump arg0.theme arg1(with).goal(with)
mass arg0.theme arg1(with).goal(with)
merge arg0.theme arg1(with).goal(with)
moor arg0.theme arg1(to).goal(to)
network arg0.theme arg1(to).goal(to)
package arg0.theme arg1(with).goal(with)
pair arg0.theme arg1(with).goal(with)
pool arg0.theme arg1(with).goal(with)
sew arg0.theme arg1(to).goal(to)
splice arg0.theme arg1(to).goal(to)
stick arg0.theme arg1(to).goal(to)
weld arg0.theme arg1(to).goal(to)

Ett av många ex. för splice illustrerande att för många av dom här verb:en har de relaterad men specialiserad användning:


"In molecular biology and genetics, splicing is a modification of the nascent pre-messenger RNA (pre-mRNA) transcript in which introns are removed and exons are joined."

Från: RNA splicing

RNA kan man argumentera också är något av kanalen uttryckande och realiserande kartan över DNA-informationen (något besläktat permutationen i SP-nätverk för blockchiffer).


Grupp två lite större. Här noterar vi marry. Vidare ser vi att vi nu är en aning närmare person till person oftare.


affiliate arg0.theme arg1(with).goal(with)
amalgamate arg0.theme arg1(with).goal(with)
applique arg0.theme arg1(with).goal(with)
associate arg0.theme arg1(with).goal(with)
conjoin arg0.theme arg1(with).goal(with)
couple arg0.theme arg1(with).goal(with)
crowd arg0.theme arg1(with).goal(with)
entangle arg0.theme arg1(with).goal(with)
entwine arg0.theme arg1(with).goal(with)
envelop arg0.theme arg1(with).goal(with)
incorporate arg0.theme arg1(with).goal(with)
integrate arg0.theme arg1(with).goal(with)
interchange arg0.theme arg1(with).goal(with)
interconnect arg0.theme arg1(with).goal(with)
interlace arg0.theme arg1(with).goal(with)
interleave arg0.theme arg1(with).goal(with)
interlink arg0.theme arg1(with).goal(with)
interlock arg0.theme arg1(with).goal(with)
intermingle arg0.theme arg1(with).goal(with)
interrelate arg0.theme arg1(with).goal(with)
intertwine arg0.theme arg1(with).goal(with)
interweave arg0.theme arg1(with).goal(with)
pair arg0.theme arg1(with).goal(with)
team arg0.theme arg1(with).goal(with)
twine arg0.theme arg1(with).goal(with)
unify arg0.theme arg1(with).goal(with)
unite arg0.theme arg1(with).goal(with)
marry arg0.theme arg1(with).goal(with)

Copyright för verben

Viss möjligheter för grundskolor och liknande utan budget för sådant att läsa och på tavla förklara verben om än skriva eller på annat sätt skapa nytt med dem.


Annars är alla verb:en här mina. Du får gärna läsa dem här men inte skriva med dem.


Argumenterat finns åtminstone flera av verb:en tidigare publicerat (ex. Wiktionary). Emellertid det är det annan användning av dem medan detta är ny användning. D.v.s. det är korrekt att tydliggöra att om du ex. vill göra en ordlista eller liknande är det accepterad användning ej inducerande default prissättning (om nu inte annat finns avtalat). Däremot mot innan samma sak du vill göra med verben är gjort innan (säg skrivande en bok eller e-posta eller göra en provskrivning resp. svara och skria frågor eftersom det är utanför att förklara verben i klassrummet med svarttavla som man suddar efteråt) ungefär nu så är det mest kostnadseffektiva att köpa lös rättigheterna för dom verb du behöver. Det är som sagt mina verb allesammans.

Telic för människo-komplexa händelser

Är kanske inte alltid helt perfekt som utgångspunkt. Desto mindre omfång i person, tid och rum desto bättre utgångspunkt att se en dynamisk händelse som telic. I någon mening inträffad utan nödvändigtvis att vi söker efter annan indikation på det.


När händelsen är komplex med fler människor, tid och rum tenderar det åtminstone för flera händelser vi kan försöka uttrycka med ett verb en fråga om perspektiv ledande till lite underliga slutsatser.


Finland invaded Norway.

Och kommer finländaren kanske norrmannen säger just det. Därmed har ju också invasionen inträffat: Norge lär referera till det att det inträffat.


Men processen lär fortsätta långt efter det. Vill man bli lätt esoteriskt kan man rent av se en del händelser inkluderande människor i större komplex och antal fortgå långt efter att de verkligen i allt konkret avslutats: I form av en historisk lärofas de flesta nog tror att det är nyttigt för barn att lära sig mycket om tillsammans med kanske matematik (jag om nog tror på det riktiga i destruktionen på skolresultaten sommarledighet visat sig i forskning: Tid bättre spenderad till att räkna och lära sig en massa nyttigt om politisk-moral från Andra världskriget).


Problemet är att vi har boundary inbyggd: Invasion är gjort vid någon punkt. När vi går över gränsen kanske. Men ett lika - eller här i allt mycket korrektare om vi nu är intresserade just av invasioner som sådana - är att processen fortgår.


Emellertid om det hela inträffade för väldigt länge sedan kanske det verkligen är avslutat (förutom ev. bitterhet, en massa nyttigt folk kan lära från det hela m.m.). D.v.s. en fråga om common sense eller alternativt att data in - säg nyheter - kommer om att invasionen har avslutats.


Jag har inte prövat vikter för verb befintliga för mig kring det här. Det är möjligt att andra numeriska vikter relaterat verb än direkt relaterat samhälls-scope kan detektera vad som motsvarar att konkret mycket verkliga skilda perspektiv på händelsen eller troligen korrektare som utgångspunkt antal personer och geo-utrymme det berör.


Liknande men kanske svårare

För detta lilla problem har jag inte några perfekta verb-exempel på när problemet kan tänkas uppstå men jag får alltid en lätt känsla när jag ser dem parsas att vi har konstruktioner vanliga i nyhetstitlar när de försöker uttrycka mycket kompakt som kan skapa dem. Vi tänker oss därför att vi har verbet brackets som dummy exempel.


Nu säger vi att en flod svämmar över och börjar följa en naturligt intorkad flod. Skapande som ett "bracket" (inte ett perfekt verb som sagt) runt plats A: Vi får skapandet av en naturlig gräns.


Vad "gör" nu floden? Om vi ska referera till den direkt lite som om den vore en människa?


The flood brackets A.

Men är floden klar? Har den nått perfekt runt om A om vi tänker oss att bracket när färdigt uttrycker en omgärdande "gräns"?


Och är översvämningen klar för dom som befinner sig i A eller kanske springande framför floden i flodbädden?


Kanske inte och argumenterat indikeras heller ingenting att processen är klar. Men å andra sidan behöver vi inte se det som en process utan kan också se det som uttryckande tillståndet att floden omgärdar A i varaktigt fortgående: Som det normalt är.


Normalt i text uppstår inte problemet annat än otroligt. Men just i nyhetstitlar har jag en stark känsla av att liknande - inkl. det här - förekommer. Särskilt som att det att är ganska vanligt att referera till stora naturfenomen som människor (inkl. att ge dem namn):


Bill (a flood overflooding) brackets A

Kanske inte ett problem om inte någon vid A ringer och frågar oss om det finns någon landväg därifrån och vi förklarar att floden omgärdar A och så har det varit tycks det länge nu.


Situationen i telic och atelic

Är ganska praktiskt och tycks det väldigt populär som utgångspunkt. Jag tror jag egentligen bara läst en sak som pekat på en del problem (möjligen kanske besläktat något här: minns ej exakt - något att läsa om):Vars verb-kategorisering också är minst sagt populära i referenser men som för alternation rent praktiskt snarare än något djupare intresse i hur verben grupperar sig relaterat sådana faktorer åtminstone till försvarliga andelar kan lösas tämligen enkelt. En av flera källor emellertid om man behöver samla verb relaterade något ämne även om man kan tycka att ett arbete så citerat borde fått flera doktorander och forskningsassistenter tilldelade för att bygga vidare på kategoriseringen till något riktigt stort man gör tillgängligt för hela världen att verbalisera till något bättre och mer förstått. Det borde idag vara alla inte helt ovanliga verb som fanns i en trevlig struktur enkel att importera från. Tänk om alla som håller på med verb vid universiteten gjorde det till ett nyårslöfte att beskriva sju nya verb dagligen. Hur mycket bättre hade verb-förståelsen inte varit då?


Jag har också hört att många blir lite misstänksamma när de träffar på verb i böcker. Det är så långt ifrån verbens syfte att de tror att de mest är satta där för att irritera. Jag kan hålla med lite här. Hur många är det egentligen som alls läser verb i böcker? Ska man skriva verb ska de förstås skrivas i CSV-filer så att man enkelt kan göra något praktiskt med dem. Att bara ha verb kategoriserade i tryckta böcker när de är många är lite konstigt även om kanske inte vad man tror är samhällsomstörtande på någon mätbar nivå kortsiktigt. Verb i XML och liknande har jag förövrigt också hört att många upplever som vulgärt: Något folk gör bara för att verka coola när det är populärt.


En lista på nätet finns nedan men är egentligen inte bra (notera bl.a. begränsningen skriven överst samt att en del andra problem finns särskilt att en del utveckling i alla fall skett över åren och i aktiv användning finns ibland mer samt korrigerad kategorisering) i mening av att innan man använder det automatiserat behöver det kontrolleras:Hos samma universitet [Red. Såg jag fel för. Ett annat universitet att döma av domän.] hittar vi ju också LCS från vars filer (om jag nu minns rätt jag tog ut Levin kategorierna från). Och om det nu var källan jag använde också något kompletterad och expanderad.LCS är bra därför att det är många verb. Många verb är bra: Annars fattas det verb därför folk använder verkligen många olika verb. Även om LCS är störst tror jag tycker jag nog att den borde fått stöd och motivation från resurs-donerande resp. involverade till att bli flera gånger större.


Mer om att begränsa händelser:


Den medicinska kulturen: Fritt skapande av händelse-begrepp med manner inbakat i konceptet

Givet all person-tid som relativt många andra områden gigantiska budget den medicinska forskningen har är det bara att förvänta att området kan kost oss andra (i vår säkert ofta budget-mindre värld) extra tid.


Just här hade jag räknat med att ett särskilt problemområde senare skulle ta lite mer tid än det tämligen högst eventuellt kan ha tagit inkluderande att träna om pos-taggern.


Problemet är att dom mycket mer än "normalt" gör termer fram och tillbaka mellan adverb, adjektiv och noun-ngram. Det kan ganska lätt förvirra till saker åtminstone som jag har min logik börjande med mindre under parsning och chunking - just orden bilande ngram och över till fraser och till deras relationer - medan vetskap om vad saker är fortfarande där är sämre uttryckt. Många tusen särskilda begrepp är i sig inte något problem men dom används nu också lite udda jämfört hur de flesta gör det: I princip adderar man kreativt fritt in vad helst som i sig själv är i förståelse entydigt där det för vem som helst som läser det och begriper konceptet är väldigt tydligt. Men inte riktigt som när vi parsar på orden, begreppen och relationerna ännu utan förståelse alltid hamnar rätt i.


Och vi kan hitta termer alla för att skära i något men uttryckta lite olika påverkat ex. topologiskt. Nu tror jag i och för sig inte att man kanske just samtidigt skär i hjärnan lateral (men jag har säkert fel) men jag tror vi har från axial för att ta något tämligen kort som vi kan se del av nya event-beskrivande koncept där manner (vi skär axial om axial verkligen var ett bra exempel).


En egenskap tidigt given för dessa begrepp är emellertid att:


  • Givet att globalt corpus d.v.s. inkluderande i stort alla aktuella koncept men jämförda med hela värden.
  • Kommer de just vara mer ovanliga än mer normala koncept vi alla inkl. här i medicinsk forskning använder.
  • Medan det mer vanliga också är vad som i relationer stämmer med vad vi förväntar.

Problemet som det kan uttryckas för mig när det går fel långt ner är att ex. egentligen vad vi kan kalla en manner operator avseende vad vi gör. Inte riktigt bara verb:et säkert men vad vi kan approximera så åtminstone som här adderande menings-tolkningen med verb som ingångs-nod. Denna för fallet när de skapat vad som kan tolkas som NP från säg ett adverb kommer chunkern skapande fraserna nu av och till ej riktigt veta vad den ska göra av och hellre än att riskera och spamma upp en massa små ord-np-fraser som jag inte vill hamnar den på typiskt direkt eller indirekt objekt, eller i vissa fall relaterat PP-operatorer.


Tar vi nu exemplet nedan (som inte nödvändigtvis är kraftigt typiskt men väl för ett begränsat antal argument klarat att få in många potentiella problem: även lätt utanför typiskt för hur själva verb använts för att uttrycka händelsen):


Dr Maria operates the elephant radiopharmaceutical

För själva formen ovan har vi att radiopharmaceutical mer ligger åt manner för händelsen operates men vi har jämförbara men för mig något enklare problem när mer konkret indikerande en händelse som NP där oftare annan yta får saker att hamna rätt.


Finns befintlig detektion av vad själva NP-frasen har för fraser (utanför större och bredare ngram-detektion i den ej utnyttjad under parsningen) för viktigast den fras som håller IDF-WE maximum resp. är head-noun.


Head-noun efter felparsningen är radiopharmaceutical. Medan IDF-WE är det ngram i frasen som ger det mest potenta värdet av hur väntat konceptet är (beräknat från entropi, sannolikheteten givet situationen och termens IDF). Den senare kommer alltid för allt tänkbart här ge NP-frasen med eventuella a, an, the o.s.v. borttaget men exkludera radiopharmaceutical eller vilken annan som helst ytterst specialiserad term när sist. De senare förekommer men är mycket mer ovanliga.


Givet endast det är det tämligen vågat att försöka högt upp ovanför chunkern korrigera saker och ting. Precis som det vore lika osäkert att göra det p.s.s. i chunkern (ty statistik-värdena finns redan där). Emellertid kan vi nu ta upp meningen för radiopharmaceutical utifrån:


  • Resultatet av att processas en försvarlig mängd medicinska ngram som noun resp. adverb för att terminera samtliga som NP efter morfologisk omvanliga i en eller två riktningar, och därefter kontroll av om de existerar d.v.s. statistik finns för dem från det medicinska området.
  • Och om det är funktionellt för meningen alls.

När vi gjort det har totalt cirka 90 raders kod gjorts inkl. att addera in resultatet behandlande det ungefär som en "verb-lokal" (i mening verb-nära adverb modifierande det snarare än distansierat och uttryckt som NP istället för som adverb). Och vi får:Och _STOP ovan därför att manner-indikationen unikt saknar en fras vars ID sätts i PH genomgående. Första och kanske sista som kan skapa sådant.


Delvis upplevde jag lösningen ganska degenererad därför att det riskerar att fullständigt förvirra var saker och ting görs. Samtidigt är det heller inte att förvänta att det av vad jag kan se än korrigerande en åtminstone försvarlig mängd av en stor grupp dom här problemen kan komma på så ytterst kort tid utan något egentligen nytt.


Mer allmänna och generiska algoritmer och problem-diskussioner kring det här finns det en hel del publicerat kring när vi tittar över forskning natural language processing publicerat i medicinska eller biologiska journaler. Typiskt inkluderar lösningarna att träna om pos-tagger eller annan grundläggande del av parsern medan vi här kan säga att vi istället utnyttjande etablerad vetskap om vad koncepten betyder samt viss erfarenhet av hur felen när de av och till kommer för just dessa adverb-till-noun skapelser uttrycker sig (åtminstone som förväntat för typiska termer rörande en del andra problemområden löser det sig själv där vi har ett typiskt exempel på område jag hade räknat med en del problem i men tycks fungera av sig själv: A Rapid Lateral Flow Immunoassay for the Detection of Tyrosine Phosphatase-Like Protein IA-2 Autoantibodies in Human Serum - samt varje fall där det är eller tolkas som adverb hamnar typiskt rätt inte med fler underligheter än normalt förväntat av och till om väldigt distansierade).


Några stycken:


Iran vs Israel IV: Ett fortsatt Instängt Iran?

Men klarar Iran att nå resultat mätbara i pengar och förändrad politisk verklighet trots att Israel försöker stoppa det? Det är ju lätt att uttrycka vad man ser som ett problem likt nedan varande något av samma sak Iran menar att Israel gör: Men klarar man det lika bra och om inte kan man kompensera för det med andra verktyg i kontext av själva förhandlingarna?


"Through scaremongering, falsification, propaganda and creating a false atmosphere even inside other countries, (Israel) is attempting to prevent peace," Zarif told reporters during a joint news conference Saturday with his Italian counterpart, Paolo Gentiloni. "I believe that these attempts are in vain and should not impede reaching a (nuclear) agreement."

Från: Iran's Zarif criticizes Netanyahu's 'scaremongering' (2015-02-28) | Ynetnews.com

Många menar att Iran ofta rörande konkretiserad avgränsad utrikespolitik förlorar mot Israel. Det återstår om att se om det blir skillnad nu och de kan realisera värdet av kraftigt reducerade sanktioner.


Vem vet: Om 10 eller 20 år kanske Iran är kvar i samma verklighet som nu fast relativt omvärlden enormt sämre i "rikedom" per innevånare än dagens ej överdrivet goda vardag. Ska sådant förändras behöver Iran någon gång nå över det hastighetsbestämmande utrikespolitisk och få tillbaka ekonomiskt värdeskapande handel hela vägen. Eller så får vi istället av och till läsa klagande på Israels propaganda Iran inte rår på medan de hålls instängda fortsatt därför att de inte klarar att nå en sund agreement med omvärlden.

Rysk gas och rysk geo-politik

Möjligheten jag pekade (möjligen lite otrevligt formulerat men samtidigt i vad som publiceras i den ryska regionen bra ofta värre som default kring det mesta västerut) tycker jag reell:Även om jag säkert tror att många (liksom andra ej så) upplever länderna ovanpå dom större köparna i Europa som försiktiga i att uttrycka den snabba ytterst direkta kostnaden mot Ryssland som avslutande av köpen innebär.


Rörande vad informationsläckaget nedan via källa (eller möjligen men ej så indikerat återskapat via antecknad information vilket om så ej är helt bra) eller kanske en implicit källa (indikerande person dokument extraherats från ex. elektroniskt) kring en tänkbar rysk plan vara en orsak till konflikten i Ukraina för att säkra upp kontroll över distributionsnäten Ryssland använder för gasen:Tror jag säkert att det kan vara en faktor som spelat in. Men allmänt har väl intrycket rörande Ukraina såväl som nutidshistoria bakåt många år post Sovjetunionen varit att dom ryska minoriteterna utan Ryssland är ytterst prioriterade.


Dom är ännu inte alls i närheten av finländare talande svenska som förstaspråk. Dom är ryssar ej boende i Ryssland. Och bor det mycket ryssar i ett område ej del av Ryssland är det ju egentligen lite fel: Varför ska en massa ryssar på någon annanstans? D.v.s. det är ej en etnisk-grupp så mycket som ryssar likt som om dom verkligen bott i Ryssland.


Kanske kommer emellertid en del rörande verktyg och metoder för att skapa den initiala strukturen som senare gav dynamiken visa sig mer konkret relaterad distributionsnäten rörande gasen. En del kanske rent är känt där innan det här (men jag följer inte Ukraina-konflikten bra nog för att kommentera nu i alla fall: Ev. ska jag leta rätt vid tillfälle på referensen rörande involverade kulturbärare i Ukraina vid tidiga datum). Och intrycket jag fick här var viss likhet till sådant vilket såklart varken rörande redan publika källor talar för eller emot korrekthet.


Oavsett vilket uppges förarbetena refererade ha sammanställts cirka ett år efter gaskrämaren varande redan ett par månader in i 2014. Vilket tycks lite sent kanske? Inte sent som motiverande närmare händelse förstås men om vi tänker oss som en förberedd "säkerhetslösning" att ta fram vid konkretiserat behov. Emellertid något konkretiserat som läckt skapat cirka februari 2014 utesluter inte något mer gediget kanske inte lika "läck-benäget" (säg om någon driver agenda för att agera i Ukraina).


Snabb och ytlig titt: Äkta men argumentation och ej plan

Nu när jag snabbt översiktigt och ytligt tittat på en översättning till engelska (här Novaya Gazeta’s ‘Kremlin Papers’ article) skulle det inte förvåna mig om det är äkta. Jag tänkte nog rätt kring den sista av möjligheterna jag uttryckt tidigare: Det är en argumentation och ej en plan.


Jag kan se att den som sådan säkert är intressant för många men utan åtminstone något kring källans typ är känt säger det inte överdrivet kring själva staten Ryssland. Med undantag av åtminstone följande:


  • Om är känt att argumentation nått statens funktioner.
  • Tycks givet att jag vill hålla sannolikheten för att argumentationen inte är riktigt gjort internt utan kommer utifrån.
  • Att sådana frågor är vad som kanske naturligt håller "öppet för medborgar-engagemang" som via ej publik information är vad vi ex. här i Sverige rörande geo-politik och utrikespolitik under modern tid inte haft något läckage indikerande förekommer.

Antagande då att argumentationen skapades av entitet utanför vad staten men gjord för staten Ryssland. Men alltså så här argumenterar folk när de lägger ner lite tid på det. Det blir varken mer eller mindre när det inte kan expandera ut till det enorma med någon form av given formaliserad process värderande mer än så. Självklart går det i form att efterlikna men jag vet inte om jag håller det för mer troligt rörande hur det ser ut. Men jag tittade nu ytligt och utan att gjort en översättning själv automatiserat säg via Google Translate för att utesluta större fel resp. tittande riktat efter cue-koncept (dock utan att parsa vilket jag ej gör för annat än engelska om inte brutalt tvingad till det någon enstaka gång för mandarin då med andra än min parser till träd och körande chunker på dem: Men mycket ska till för det) jag skulle förvänta mig resp. vet statistiskt är associerat en del entiteter.


PS: Rörande ibland "överuttryckta" generaliseringar

Oavsett hur kanske inte alltid "bra" - rent av ibland mindre bra - att av och till (sällan tror jag säkert) använda termer som "gaskrämare" menande något negativt. Menar jag ändå att Ryssland, Kina, Iran m.fl. länder användande tecken görande dem svårtolkade såväl maskinellt som för många också manuellt när dom ska läsas delvis bär skulden själva.


Uttrycker man sig svårbegripligt med udda unicode-tecken ej helt enkla att få över till en god [A-Za-z0-9 ] representation (gärna inte mer komplex att övrigt utan skador på innehåll kan omvandlas till blanksteg) måste man nästan räkna med att folk blir lite skeptiska och avståndssökande. Det är viktigt att tala begripligt.


Åtminstone till mandarin finns ju goda möjligheter att uttrycka det hela med för oss välkända bokstäver. Jag tror säkert något liknande finns eller kan göras gör ryska också.


Och här varande svensk med våra problematiska å,ä och ö talar jag verkligen inte i egen sak. Jag ser något av samma problem här: Sådana tecken är bara att kasta i bästa fall redundanta men ofta nog krävande ett litet extra arbete av någon hårt arbetande prospekterande förståare.


D.v.s. jag kan erkänna visst fel i hur jag uttrycker det. Men skulden är ändå i försvarliga andelar ryskt svårbegripligt språk.


Tänk om Sverige skulle gå lite före här för att uppmuntra alla divergerade kulturområden som håller fast vid något eget? Varande en så internationellt öppen kultur tror jag säkert alla utanför extremhögern och under 60-år välkomnar detta.

Kompletterande "Affisch-budskapet: Fånga uppmärksamhet med vapeneffekt och blodig säl"

Jag har förstått det från referenser i text-nyheter såväl CNN att många exempel från en mindre trevlig domän finns rörande vad diskuterat i:Nu har jag åtminstone ännu inte tittat på något av det mer intensivt otrevliga av vad ISIS publicerat men lär säkert senare gör det mer samlat. Jag tror heller inte att något särskilt värde av att se dom specifika instansieringarna finns för läsaren som lika bra avstår från att se det (åtminstone rörande kopplingen jag såg till refererat äldre inlägg).

Riktad information - Exempel Ridicule - Hund Fala med President Franklin D. Roosevelt

Ett tal av President Franklin D. Roosevelt ger exempel på hur ridicule kan vända kraften i ett angrepp tillbaka (Wikipedia: Fala (dog) - Fala speech):

"Late in the speech, Roosevelt addressed Republican charges that he had accidentally left Fala behind on the Aleutian Islands while on tour there and had sent a U.S. Navy destroyer to retrieve him at an exorbitant cost to the taxpayers:

These Republican leaders have not been content with attacks on me, or my wife, or on my sons. No, not content with that, they now include my little dog, Fala. Well, of course, I don't resent attacks, and my family don't resent attacks, but Fala does resent them. You know, Fala is Scotch, and being a Scottie, as soon as he learned that the Republican fiction writers in Congress and out had concocted a story that I'd left him behind on an Aleutian island and had sent a destroyer back to find him—at a cost to the taxpayers of two or three, or eight or twenty million dollars—his Scotch soul was furious. He has not been the same dog since. I am accustomed to hearing malicious falsehoods about myself ... But I think I have a right to resent, to object, to libelous statements about my dog."

Från: Fala (dog) - Fala speech ł Wikipedia

Rörande effekt ger oss Politics, Parties, And Pressure Groups följande information:


"The speech, however, had far-reaching effects. A rip-roaring declamation, it was calculated to arouse to voters from their apathy. Perhaps it was also designed to anger the opoosition candidate. The next day Dewey promised 'unvarnished candor'; and his next speech, thrown together in haste, did not reflect the same sober consieration as earlier speeches and paved the way for campaign boners, or so the political writers opiened."

Politics, Parties, And Pressure Groups
V.O. Key, Jr.
Fourth Edition, Fifth Printing, 1960 (first edition kom redan 1942)
S.519

Hela talet hittade jag här:Större delen av Politics, Parties, And Pressure Groups kom jag aldrig att läsa efter att inhandlat den för en blygsam summa. Igår ramlade den dock ner och slog upp den här sidan och givet rubriken Ridicule: A two-edged sword demonstrerande potentiellt samma begrepp som jag använt (och egentligen vad jag minns ej sett andra använda besläktat även om jag rimligen sett av till) läste jag aktuellt exempel och hittade flera bra exempel inte bara för ridicule. Möjligen tar jag jämförbart med något mer exempel: Dock även om "bra exempel" i sak så är de av naturliga skäl en aning utanför händelser och personer de flesta enkelt alltid hanterar även om det nu gick bra för Roosevelt (jämför med hur de flesta ovan antagligen vet vem Roosevelt var men mer sällan Dewey - resp. för Obama vs ex. McCain).


Medan President Obama argumenterat (eller kanske sökande ytlig likhet som aldrig riktigt varit en faktor någonstans) valde en för honom riktigt "afroamerikansk" hund (färgad och släktande från hundar "stulna" från ett land långt borta - Portugal) ser vi i bilden att President Roosevelt har en för tiden korrekt sparsam hund: En skotsk terrier. Inga är ju så snåla som skottarna och det kanske en just skotsk terrier uttrycker något av. Angripande Roosevelt som slösaktig kring hunden (varken president eller hund korrekt snål skotte utan en bedrägligt falsk snål skotte) var därför kanske inte helt dumt: Sådana effekt-dimensioner håller sig många som för rationella att diskutera men de är verkliga nog.

Ridicule

Propaganda och förstärkt information: Vapen

Ridicule: Guardians djupt nedgrävda komiska informations skatter

Krypteringsanalys eller natural language processing?


Ett visuellt exempel föregripande mina senare skapelser med Obama's hundar Bo och Sunny har vi nedan. Det är ett inte helt dåligt exempel på ridicule därför att den skapades från vad som fanns: Jag hade tänkt att jag skulle välja en i Expressen att göra med exemplaret jag köpt (givet något liknande i annan tidning tidigare), tog något på de första tre sidorna, väljande egentligen mindre - eller inte all s- drivet i det konkret läst utan därför att jag redan bestämt att göra något. Motivationen kan kanske tyckas lite irrelevant man just som ridicule och liknande används riktat är det inte alltid just att det rationellt konkreta att lägga gediget under finns utan behov kan finnas ändå vilket detta kan vara ett ganska snällt exempel på riktat en tydligt offentlig person (jag tror dock att jag läste i alla fall delar i början och slutet av inlägget handlande något om renar ätande skogs eller liknande).


En skämtteckning inspirerad av Erfors i Expressen


D.v.s. delar av värdet effekten ridicule kan ge är att genom att det är mindre tråkigt behöver vi inte nödvändigtvis alltid ha väldigt hög relevans eller diskuterande riktigt vad vi kritiserar djupare. Ibland kanske det duger att effekten är att entitet kritiserats med en viss effekt utan sådan diskussion som dessutom varande tråkig gör det bökigare att göra kritisera mer "rationellt". Men självklart verkligen att det senare inte nödvändigtvis förutsätter att inte jämförbar "motivation" eller direkt uttryckt relevans existerar.Att förädla sällskapsdjur till "nyttighetsdjur": Politiska och/eller komiska värden

Som framgår nedan var Roosevelt inte först med att vara kul med sin hund. Tvärtom finns fler exempel publicerade innan av mig detta inlägg:


Skämtteckning: Sunny - Solid on the ground

I Bark for Obama: Och ett Århundrande utan Giftgas och Koncentrationsläger

The dog hearer: Varför planerar USA krig med Kina?

Om Bo själv får välja: Vildhäst

Bo-konceptets outnyttjade värde: Når längre än att hämta bollar när Obama är uttråkad


Ej krigisk nog

Rörande denna tjocka skapelse vill jag inte utesluta att han var en av några stycken mer än andra företeelser som en del i Japan upplevande förvaltande landets bild utomlands ganska nyligen efter datum när jag gjorde publiceringen kände kanske inte längre var odelat positivt givet den ökade militära spänningen Kina inducerade mot Japan:


Kumamon v. Bo


Det är upplever jag ett bra ex. på att saker och ting tenderar att få effekt ibland kanske inducerande vidare (även om jag just här lätt betvivlar allt för märkbar effekt övergripande rörande Japans symboler ofta kraftigt i cute). Ev. kan man förövrigt argumentera att problemet om det alls existerar inte just är symbolen utan hur den induceras och vad den representerar: Japan kanske skulle pröva förgulliga Kina reducerande diktaturens process av att försöka ta växande revir. Rätt använt är gulligt inte bara gulligt utan dessutom ett riktigt otäckt vapen. Jämför gärna med hur de Japanska tevespelen säkert förtjockar och förslöar väsentliga andelar av den kinesiska conscript reserven...


Bo och Sunny: Är en Bo för mycket

Det lite tråkiga med Bo och Sunny som exempel är att Obama ej utnyttjar "dem" fullt ut. Sunny ännu mer förr men fortfarande varande den tydligt yngre hunden är ju gulligare än Bo. Att distrahera informations-konsumenterna med både Sunny och Bo är irrationellt (dessutom finns självklart en intern-kostnad i utfodring m.m.). Obama bör istället ta chansen till att undervisa USA's ungdomar om livets gång förberedande dem för den hårdare värld Kina's expansion utåt i haven pekar på - och därefter säkert inte allt för länge senare få nytta av att förenklat till ner sitt family brand till en tydlig hund (i genomsnitt mer gullig) istället för som nu två onödigt otydliga hundar (i genomsnitt blir de två mindre gulliga).


Och faktiskt om man vill göra en riktigt energi effektiv lösning kan man klara sig utan både "Bo" och "Sunny". Nedan har vi exempel på entiteten jag gav "symbol-namnet" Obama som ett implicit exempel på sambandet mellan vad vi namnger som något och vad det egentligen representerar. Jag tvivlar lätt på att "Obama" rökande cigarr är väsentligt mindre gullig än Bo och Sunny d.v.s. en mer radikal möjlig besparing finns kanske mer intressant om praktiska problem finns rörande fotograferingen av Bo och Sunny: En tillräckligt gullig attrapp kan fungera lika bra (åtminstone utanför Youtube och liknande)!


Premiärminister Cameron tilldelades fyra President Obama och en Bo


"Obama" med en "kamrat" (såväl som riktat gullig te-drickande såväl som silvermynt jfr sådana mynts särskilda roll i religiös kultur):


Battlefield Visual - Symbol Pay-load: Negativa stereotyper - Homosexuella och President Obama


Sverige är viktigt för mig

Görande mitt redan klart inför den ryska invasionen motiverade ungdomen med en krigiskt ändå kopplad till den mängd av tjocka japanska gulliga figurer de fötts upp på (om ej utnyttjande sådana kopplingar - om alls trots det - tvivlar jag på något likt den kraft min generation hade i jämförbar ålder: det är verkligen att jag nästan utgår från att blir vi invaderade kommer det förr eller senare sluta med att jag och ev. några fler från min generation om andra åldrats lika fint som jag får ta och lösa det - Men självklart ska man våga hoppas på värde här och ge dem en chans utan att standardmässigt ta saker för vad de syns vara):


Lant-nationalismen hälsar på för att bevaka villa-förortens tristess-händelser

Existentiella trivialiteter

Vi tar exempel:


Mr ABC moves from London to Paris.

I den "verklighet" vi accepterat tillsvidare som verklighet tycks att:


  • Mr ABC existerar.

Det är än så länge inte en fullständig trivialitet eftersom vi har alla möjliga meningar som skiljer i det direkt menings-lokala om vad refererat existerar (oavsett realis vilket i all "verklighet" är en annan fråga än vad vi söker för propagering). Ex. följande mening (som förövrigt ganska speciellt av okända orsaker inte kommer ut korrekt för mig i parse: ganska mystiskt):


Mr ABC's flowers flowers from May to December.

Där vi i alla fall kan gissa att de existerar just nu oavsett månad även om de kanske inte blommar. Men själva blommornas blommor tycks existera mer tidsbegränsat (det finns bättre liknande ex. men de är alla borta för mig just nu).


Rörande vår förflyttning kan vi också säga att ABC varit i London även om vi kanske inte kan säga när. Och p.s.s. för Paris.


Tänkbart vet vi att ABC existerade innan meningen och vi kan därför se det som att han existens "bekräftats" eller "indikerats" vid den aktuella tidpunkten. Likartat kan vi säga att existensen (ev. med boundary temporalt från inte mer exakt än när text publicerats) bekräftats spatiellt i London och Paris.


Sådan "bekräftad" existens är ju "dummare" än annan tillståndsinformation man i all rimlighet också propagerar om man nu kan ta ut denna. Men kanske kan man också få värde av det kanske i och för sig otydligare i parallell ev. delvis för att minska begränsningar defekta tolkningar i övrigt kan innebära.


Den uppmärksammade när jag publicerat dumpar av arbetsminne för pågående tolkningar ser att förutom ett under tolkning indikerad fras för ex. en NP finns multipel ngram recognition tillåtande flera alternativa samtidiga representationer. Mer filosofiskt övergripande egentligen allt vi tolkar i språk är ju skillnaden mellan "symbolen" (Mr ABC, ABC) och vad vi avser. Gör vi en defekt tolkning av vad som är symbolen eller om korrekt vad som avses propagerar vi defekt information om vem som varit var.


Om det senare visar sig väldigt viktigt att veta var ABC tänkbart varit kan den mindre exakta fria "existens" formen vara en mycket dyrare väg att söka interferens men samtidigt billigare än att faktiskt processa om all text över kanske flera år sökande ABC. Det ger ju i alla fall ett antal tidpunkter där existens rörande något som kanske är ABC understrukits för vilka indata text kan processas om (eller om man ev. rent av sparar referenserna till indatat: Jag är i allmänhet när jag propagerar mindre exakt information ytterst obenägen att göra sådant eftersom det tenderar att alltid växa upp och ut mycket mer än man tänker sig när det känns praktiskt att stoppa in något till om det behövs - Redan att göra sådant här om entiteter accepterande både i titel, ingress / första stycke accepteras äter diskar1).


Säg nu dessutom att något mer händer:


Mr ABC grows to 1.75 m (SI-unit meter)

[Red. "SI-unit meter" adderat för att uppmuntra läsaren att inte vara försiktig med att tydliga både det ena och det andra. Det finns ingen som inte gillar sådant!]

Eller om han helt enkelt i Paris visade sig vara lite längre. Nu har vi exempel på vad man kan förledas att tro är constraints för vad Mr ABC representerar. Praktiskt varierar nu sådana faktorer såväl naturligt som manipulativt för barn såväl som vuxna. Likväl är det ett av en mängd ex. på "surface properties" (som jag kallar dem för de mycket färre som för mig är välkända sådana: färg, textur, längd, bredd m.m.) om vi nu är intresserade av att se hur ABC varierar rörande vad som potentiellt kan särskilja en person bakom symbolen ABC jämfört med en annan.


Tråkigt nog höll jag nästan på att säga snarare än en möjlighet man kan uttrycka riktat undvika problemet vi annars får: Att meningsfullt identifiera properties förutsätter åtminstone att vi innan identifierat dom för typen symbolen nu gäller för större (ex. människa). Redan för människa är det spekulerar jag långt fler än jag spontant identifierar resp. tror att jag har ex. i surface properties m.fl. besläktade relevanta. För allt möjligt annat blir det lätt en aning begränsat om man inte helt enkelt propagerar alla egenskaper identifierade tillsammans med exist (ätandes hårddisk).


Det intressanta här oavsett problem är emellertid att vi kan se sådana surface properties när välkänt relevanta som adderande till symbolens mening. Ex. vad vi kan se som:


Mr ABC 1.75 tall drove from London to Paris.

Är skapande annorlunda?

Exempel:


Mr ABC drives a swedish car.

Mr ABC och swedish car (notera att vi här har samma sak som för Mr ABC 1.75 tall) existerar. Nu skapar Mr ABC en bil vi (i brist på spontan kreativitet nog att komma på ett bättre exempel) vet ej existerande innan:


Mr ABC creates a car.

Antagande att Mr ABC är klar med creates upp till nivå att det är en bil existerar den.


Någon egentlig skillnad med den upplösning och löst uttryckt syfte finns egentligen inte. Emellertid propagerar man mer exakt tycks logik rörande om bilen han skapade vid tidpunkten det var klart jämfört med en bil körd innan ge en del möjligheter.


Rörande en del föremål vi kan göra något med kan skapande vara implicit. Något har skapat det och eventuellt skapades det så nära tidpunkt refererad att det i allt praktiskt är samma sak (men inte alltid behöver vara det). Vanligt exempel är något tillagat vi äter: Kanske skapade vi den innan eller så köpte vi det färdigt och åt det kallt.


Givetvis kan man tycka en ren trivialitet. Samtidigt vanligen när existens diskuteras för språkanalys är det just denna typ av väldigt konkreta skapelser som avses. Inget problem med det finns i sig så länge man inte glömmer alla implicita existenser såväl som implicita skapelser (i den mån de är intressanta).


Är förstörande annorlunda?

Det är det knappast. Om Mr ABC förstör något 2015-02-01 förutsätter det rimligen att det också existerade 2015-02-01.


Att se världen just så för den mindre exakta existens vi diskuterat behöver inte vara ett problem för något som är "mer intressant". De dyker ej upp "oförstörda" vid senare tillfällen (men däremot inte otroligt diskuterande skadorna på dem: ex. för statyer m.fl. konstföremål förstörda i Syrien).


En mängd vardags föremål blir det så klart potentiellt lite underligt kring om denna existens är samma som vi använder för att riktat resonera kring vad ABC gjort och hur det påverkat annat m.m.


Samtidigt gäller att av samma anledning som existens är intressant att också propagera mindre exakt rörande information runt om (men istället för fler tänkbart relaterade symboler) kan det argumenterat vara jämförbart intressant för destruction. Men det är ju bara att propagera om så med destroyed.


Någon ens tänkbar situation för data vi får från nyheter, journalartiklar m.m. där vi har exakthet i brödtext uttryckande skild tidpunkt för resp. är för allt normalt otrolig. Undantaget är historiska händelser vilka vi i vilket fall bättre utnyttjar befintligt vetande för i common sense. Under förutsättning att vi har ett rimligt (som jag valt att se det tills ev. behov visat sig) minsta gemensamt tidsscope på saker och ting (datum men ej klockslag: delvis relaterat att tidpunkt är vad vi kan se formas i ett gemensamt uttryck av över väldigt många nyheter som skriver om det från publicerings-datum där emellertid tidpunkt ger en del intressanta utmaningar den uppmärksammade inte otroligt sett hos alla större nyhets-aggregerings-sajter när de försöker avgöra hur många timmar sedan något publicerats eller jämförbart - Datum normaliserat stämmer ofta bra men tidpunkt sämre så - förutom all idioti kring standard här: sunt vore samma datum- och tidsformat alltid enligt samma punkt i världen så får klienterna översätta det lokalt efter behov istället för nu varierade format efter olika punkter som ej framgår för läsaren och hanteras regelmässigt defekt eller inte alls av klienterna).


Att peka runt i graferna

Praktiskt finns en del löst relaterat det här man kan göra en del fascinerande saker med utnyttjande fria pekare. Min erfarenhet av att ta upp strukturerna i Perl är generellt att det är i nära nog allt är överlägset C (med försvinnande liten skillnad i prestanda just här - Filaccess är dock beroende på hur man gör det tydligt sämre - även som tolk) men fria pekare i träden ska man se upp då åtminstone i den Perl-version av tolken jag kör nu kan det korrumpera tolkens tillstånd (säkert för ett par fall jag fått inkluderande möjliga säkerhetsproblem). Så jag brukar undvika implicita representationer i "större" strukturer när de verkar "utanför" ett meningsfullt lokalt sammanhang (som en enskild mening eller åtminstone en nyhet korrektare sagt). Man kan hoppas att koden är övertydligt skriven om man någon gång skulle vilja addera till några särskilda operationer hanterande en del liknande problem under körning ex. tvinga den att göra garbage collect ty ibland tycks den göra det inte alltid i bästa situation. Man kan misstänka lätt att om man kan tvinga den att rensa maximalt efter en avgränsad hantering av ex. nyhet kan risk för att den förvirras och börjar skriva sönder sig själv minska också när strukturerna över tiden blir större. Samtidigt: Fri och kreativ användning av pekar i grafer för att just tillåta dem att kunna peka lite hur som helst efter behov kan spara tid nu men min erfarenhet är att om något väsentligt problem ligger i sådan logik eller något tydligt behöver till gäller i hälften av fallen att det kostar mindre tid att kasta den gamla koden och skriva ny för det.


Dessutom ligger här en fullt lösbar utmaning i prestanda. Försiktighet att pekar-notation i graf inte fritt tolkas just som pekare i minne är tämligen viktigt eftersom grafen i all verklighet utanför ett fåtal noder (säg upp till några hundra tusen) finns i minne utan på disk. Fria pekare efter behov kan ge read access utspritt över disken istället för som ett chunk rörande en entitet vid säg en tidpunkt ligga samlat och inte större än vi läser in direkt.


Men detta är faktiskt det ändå som Perl-tolken skadat sig på odefinierat några gånger: Just stabiliteten rörande sådant här och mycket annat är ett starkt argument för att använda Perl. En till ex. på stabilitet är möjligheten att ha konfigurerbara kontrollfunktioner för hantering av fel vilka vi när vi kör skarpt sätter till att strunta i felen. Perl har här den trevliga egenskapen att det ofta klarar detta utan att krascha själv. Kan ge enstaka underliga värden men på det stora hela är det normalt ovanliga fall som dock när vi processar mängder av indata av och till uppstår och därmed åtminstone för propagerade tillstånd inte påverkar annat än ibland för väldigt ovanliga symboler.


Fotnot 1

Och fragmenterar dem växande om man inte enkelt kan ta ur dem från aktiv användning. Man tror inte att det ska fragmentera som de gör - eller egentligen alls - när "korrekt" gjort tagande kostnad i diskutrymme för att få färre stora filer. Men om fragmenterar ändå med ett av de sista Linux filsystemen som dock i övrigt hade en del bra egenskaper jag gillade prövande på en disk (rörande hur den raderar / gör ändring eller väntar med att radera / gör ändring vilket faktiskt blir snabbare). Men jag kan så klart tagit fel: Jag vill egentligen inte behöva lära mig en massa om diverse filsystem men av och till är det en målsättning man för prioritera ner om man inte istället ska expandera budget med något mer stiligt att lagra på. När så sker gör jag normalt inte en fördjupad liten insats där jag lär mig allt om någon detalj relaterat OS eller filsystem. Snarare så lite som möjligt.

Situation awareness via tiggare

Jag hade egentligen inte tänkt notera att man kan betrakta pågående situation med tiggare lite varstans så här. Bl.a. därför att det kanske hos särskilt känsliga kan tänkas spä på eller inducera en onödig "övertolkning" av det hela.


Men så valde jag ändå att göra det. Huvudsakligen därför att jag kunde motivera det trots antagligen föga positiva värden med att noterat det som möjligt här innan situationen uppstod någonstans 2009 - 2011. Och då också just rörande romer men avseende de då mer dominerande verksamhet kring att spela musik (dom romanerna vi hade då i Uppsala spelande musik med minst sagt varierande kvalitet men ändå roande mig tycks borta helt).


Det är personer vi tenderar att ej lägga märke till. Samtidigt är det personer som står på ganska stabila punkter längre tidsperioder. Det är ex. möjlighet till att ta in vittnes-uppgifter eller riktat innan lämna uppdrag om vad man önskar få reda på rörande vilka personer som kommer och går.


Nu är situationen jämfört med när jag först kort noterade det som mer tänkbart möjligt men knappast intressant om du inte kan placera dem riktat efter något särskilt behov sådan att det nära nog finns en person vid varje publik byggnad (menande affärer, banker, köpcentrum o.s.v.) i centrala Uppsala såväl som utåt vid allt större.


Det är potentiellt brutal situation awareness (om vi antar att vi kontrollerar dem alla) letande foton delade på nätet för platser och tidpunkter aldrig ger. Och knappast heller Eye in the Sky för någon.


Bara att ge dem något lämpligt att ha riktat rätt och som auto-propagerar utnyttjande internet till någon lämplig punkt. Eller som kanske delar allt.


Ändå kanske inte helt oviktigt att betrakta beroende på situation vi kanske hamnar i längre fram. Det är väldigt lätt att inte se aktuella kategorier av roll i den urbana miljön. Jag avstår dock att spekulera om vad för sorts "urbana platser" en tänkbar risk i samband med närmare ex. en militär konflikt bör uteslutas för.