Verb som gör anslutandet

2015-03-01

För att dela en kategori för att föregå med ett gott exempel (efter att igen försökt motivera upp lite allmänt intresse hos internets allmänhet för hur små verb common sense är: Telic för människo-komplexa händelser) har vi här en liten kategori.


Och med connect verb (Sverige och svenskan är viktigt för mig men vi nöjer oss med titeln men bara därför att alla verben är på engelska) menar vi just som uttryckt här inte:


Mr Duncan connects the Sun OS terminal to the server.

Om vi istället tänker oss att vi har själva processen av terminalen ansluts till servern har vi mina connect verb vilket är uttryckt antingen med PP och/eller with beroende på verb. Jag vill säga att with oftare uttrycker något av två mer balanserade entiteter men är inte säker på att det stämmer här där verben samlade försöker ta nätverks-, graf-anslutningar, vägar för kontakt o.s.v. uteslutande i görligaste mån personkontakter i sig (några finns dock med inkl. ett par sådana egentligen orelaterade i övrigt: marry eftersom den ändå är någon form av långsiktigt definierad informationskanal som jag tänkte och lät den och förlovning vara även om de utan tvekan ska in till en parallell-grupp uteslutande).


Användningen är primärt för när andra händelser bryts upp. För fallet att vi får motsvarande meningar i text räcker det utmärkt med att känna att de hör till själva kategorin (rörande roller m.m.). Rörande roller satta kan vi uppmärksamma att samma satts genomgående på alla passande tillräckligt när händelser som Något får A att ansluta till B.


Matlagning: Contact och connection verb

Innan den större listan publiceras kan vi ta en liten grupp exkluderad. Mestadels därför att verb relaterat matlagning är förvånande "populära" i dom verb common sense som finns. Även kanske egentligen lite mer fördjupade egenskaper som i Verbnet rörande att temperaturen ökar när vi kokar maten. Det understryker kanske att en prioritet på vanliga verb inte är ovanligt här möjligen relaterat att man dessutom har samlingarna till att försöka förstå något mer allmänt kring språket. Men möjligen på bekostnad av mer användbara processer.


Likväl är traditioner viktiga och några verb relaterat matlagningen dök upp och kastades. Eftersom dessa ändå kändes som ganska manliga mycket relaterat att blanda drinkar (det är konceptet av att blanda runt saker som en form av anslutning som gav en del kvar att manuellt kasta inkl. dessa) tar vi med ett par.


beat
blend
scramble
shake
shuffle
stir
whip
whisk

Möjligen avviker whisk något. Jag fick för mig att det kanske är ett mer gulligt verb havande att göra med vad katter gör med morrhår men kontrollerade det inte (hör helt säkert inte samman med övriga: yta i användning indikerar att något blandas eller petas runt). I övrigt är det bara shuffle jag inte är 100% säker har att göra med att blanda, vispa och röra runt drinkar. Och Wiktionary visar att det är mer är sällskap spel (men potentiellt något spel passande till drinkar: Ska det spelas sällskapsspel ska man spela manligt full och storslaget om pengar):


"To put in a random order.
Don't forget to shuffle the cards.
You shuffle, I'll deal.
The data packets are shuffled before transmission.
I'm going to shuffle all the songs in my playlist."

Från: Shuffle

Gemensamt är alla blanda runt verben långt ifrån vad vi söker. Att saker blandas kan innebära mer allmänt att en anslutning etableras i vilket fall skulle söka ett uttryck för det bland dessa verb.


Connection Mining

Här är det mer av fasta anslutningar eller rörande några adderade som exempel att spara som kastas innan annan struktur prospekterade / tänkbara anslutningar:


coincide arg0.theme arg1(with).goal(with)
correlate arg0.theme arg1(with).goal(with)

Confederate

Är ett till ex. på ett fåtal jag exkluderade här till en annan grupp:


confederate arg0.theme arg1(with).goal(with)

Ty det delar något både av ej otrolig connection om vi tänker oss management i ett politiskt samarbete. Men också något av att blanda runt: Ex. alla innevånarna i vad samarbetet avser.


Att vara anslutningskanalen

Oavsett person eller väg:


bridge arg0theme arg1(to).goal(to)
mediate arg0theme arg1(to).goal(to)
intersect arg0theme arg1(with).goal(with)

Ovan skiljer sig bridge något vara ganska ofta kanalen i sig snarare än för många av verb:en i de större grupperna gömmande kanalen i att något ansluter sig. I princip för nästan alla kan resp. vara fallet krävande någon annan kontroll (ex. tittande på Np-fraserna som ansluter resp. blir ansluten).


Närmare fysiskt ansluta med rep och jämförbart

Ytterligare några finns i de lite större grupperna. Särskilt för wire är det tydligt att en kommunicerande anslutning också kan vara fallet. Medan för flera fick de komma med här som roande exempel på ansluta saker med rep verb som tycks komma ut hyggligt med varandra (med en hel del irrelevant filtrerat bort vi inte ser här).


wire arg0theme arg1(to).goal(to)
tie arg0theme arg1(to).goal(to)
string arg0theme arg1(to).goal(to)
lock arg0theme arg1(to).goal(to)
link arg0theme arg1(to).goal(to)
hook arg0theme arg1(to).goal(to)
hitch arg0theme arg1(to).goal(to)
handcuff arg0theme arg1(to).goal(to)
chain arg0theme arg1(to).goal(to)
bolt arg0theme arg1(to).goal(to)
band arg0theme arg1(to).goal(to)
anchor arg0theme arg1(to).goal(to)

En lätt besläktad grupp jag ej ville se och slapp var diverse verb (inte särskilt många) relaterade att limma samman saker. Däremot kom zip och några till kastade tidigt.


Drug slures

Tråkigt nog finns ju försvarliga andelar av de amerikanska universiteten i Kalifornien. Och jag misstänker lätt att Propbank delar relaterade roll kan vara ett försökt att föra in propaganda för droger:


roll arg0.theme arg1(with).goal(with)

Dock finns en del egenskaper i roll utanför annat i och utanför hippi-mening jag tror men har ej kontrollerat det används i särskilt en del specialistområden. Tänkbart besläktat denna jag såg i Wiktionary:


"This river will roll its waters to the ocean."

Och övriga två grupper

Några av de tydligaste överst:


connect arg0.theme arg1(with).goal(with)
connect arg0.theme arg1(to).goal(to)
link arg0.theme arg1(with).goal(with)
link arg0.theme arg1(to).goal(to)
mingle arg0.theme arg1(with).goal(with)

Exempel med connects uttryckande troligen ett mer fast tillstånd:


The emitter connects to the outgoing line.

Och troligare etablering av anslutning:


Mr Duncan Idaho connects with the fremen people.

Från säg ex. Mr Duncan mötte fremenerna flera gånger under uppdrag av Leta I för att förbereda omlokaliseringen till Arrakis. Från markerade entiteter förutom verben inser vi att vi behöver ha anslutit Mr Idaho till Leto I innan eller i alla fall samtidigt för att inte missa hela poängen av det hela har i bokens handling.


För flera krävs andra kontroller: Att man tittar lite på NP-fraserna. Känns några kanske lite distansierade anslutningar så som överst add kan vi tänka oss en process där något överförs eller uttrycks mellan från den till den andra och/eller omvänt.


add arg0.theme arg1(to).goal(to)
affix arg0.theme arg1(to).goal(to)
append arg0.theme arg1(to).goal(to)
attach arg0.theme arg1(to).goal(to)
band arg0.theme arg1(with).goal(with)
baste arg0.theme arg1(to).goal(to)
bind arg0.theme arg1(to).goal(to)
bond arg0.theme arg1(to).goal(to)
bundle arg0.theme arg1(with).goal(with)
cluster arg0.theme arg1(with).goal(with)
collate arg0.theme arg1(with).goal(with)
combine arg0.theme arg1(with).goal(with)
commingle arg0.theme arg1(with).goal(with)
concatenate arg0.theme arg1(with).goal(with)
fasten arg0.theme arg1(to).goal(to)
fuse arg0.theme arg1(with).goal(with)
fuse arg0.theme arg1(to).goal(to)
gather arg0.theme arg1(with).goal(with)
glom arg0.theme arg1(with).goal(with)
graft arg0.theme arg1(to).goal(to)
group arg0.theme arg1(with).goal(with)
herd arg0.theme arg1(with).goal(with)
join arg0.theme arg1(with).goal(with)
join arg0.theme arg1(to).goal(to)
jumble arg0.theme arg1(with).goal(with)
lump arg0.theme arg1(with).goal(with)
mass arg0.theme arg1(with).goal(with)
merge arg0.theme arg1(with).goal(with)
moor arg0.theme arg1(to).goal(to)
network arg0.theme arg1(to).goal(to)
package arg0.theme arg1(with).goal(with)
pair arg0.theme arg1(with).goal(with)
pool arg0.theme arg1(with).goal(with)
sew arg0.theme arg1(to).goal(to)
splice arg0.theme arg1(to).goal(to)
stick arg0.theme arg1(to).goal(to)
weld arg0.theme arg1(to).goal(to)

Ett av många ex. för splice illustrerande att för många av dom här verb:en har de relaterad men specialiserad användning:


"In molecular biology and genetics, splicing is a modification of the nascent pre-messenger RNA (pre-mRNA) transcript in which introns are removed and exons are joined."

Från: RNA splicing

RNA kan man argumentera också är något av kanalen uttryckande och realiserande kartan över DNA-informationen (något besläktat permutationen i SP-nätverk för blockchiffer).


Grupp två lite större. Här noterar vi marry. Vidare ser vi att vi nu är en aning närmare person till person oftare.


affiliate arg0.theme arg1(with).goal(with)
amalgamate arg0.theme arg1(with).goal(with)
applique arg0.theme arg1(with).goal(with)
associate arg0.theme arg1(with).goal(with)
conjoin arg0.theme arg1(with).goal(with)
couple arg0.theme arg1(with).goal(with)
crowd arg0.theme arg1(with).goal(with)
entangle arg0.theme arg1(with).goal(with)
entwine arg0.theme arg1(with).goal(with)
envelop arg0.theme arg1(with).goal(with)
incorporate arg0.theme arg1(with).goal(with)
integrate arg0.theme arg1(with).goal(with)
interchange arg0.theme arg1(with).goal(with)
interconnect arg0.theme arg1(with).goal(with)
interlace arg0.theme arg1(with).goal(with)
interleave arg0.theme arg1(with).goal(with)
interlink arg0.theme arg1(with).goal(with)
interlock arg0.theme arg1(with).goal(with)
intermingle arg0.theme arg1(with).goal(with)
interrelate arg0.theme arg1(with).goal(with)
intertwine arg0.theme arg1(with).goal(with)
interweave arg0.theme arg1(with).goal(with)
pair arg0.theme arg1(with).goal(with)
team arg0.theme arg1(with).goal(with)
twine arg0.theme arg1(with).goal(with)
unify arg0.theme arg1(with).goal(with)
unite arg0.theme arg1(with).goal(with)
marry arg0.theme arg1(with).goal(with)

Copyright för verben

Viss möjligheter för grundskolor och liknande utan budget för sådant att läsa och på tavla förklara verben om än skriva eller på annat sätt skapa nytt med dem.


Annars är alla verb:en här mina. Du får gärna läsa dem här men inte skriva med dem.


Argumenterat finns åtminstone flera av verb:en tidigare publicerat (ex. Wiktionary). Emellertid det är det annan användning av dem medan detta är ny användning. D.v.s. det är korrekt att tydliggöra att om du ex. vill göra en ordlista eller liknande är det accepterad användning ej inducerande default prissättning (om nu inte annat finns avtalat). Däremot mot innan samma sak du vill göra med verben är gjort innan (säg skrivande en bok eller e-posta eller göra en provskrivning resp. svara och skria frågor eftersom det är utanför att förklara verben i klassrummet med svarttavla som man suddar efteråt) ungefär nu så är det mest kostnadseffektiva att köpa lös rättigheterna för dom verb du behöver. Det är som sagt mina verb allesammans.