Telic för människo-komplexa händelser

2015-03-01

Är kanske inte alltid helt perfekt som utgångspunkt. Desto mindre omfång i person, tid och rum desto bättre utgångspunkt att se en dynamisk händelse som telic. I någon mening inträffad utan nödvändigtvis att vi söker efter annan indikation på det.


När händelsen är komplex med fler människor, tid och rum tenderar det åtminstone för flera händelser vi kan försöka uttrycka med ett verb en fråga om perspektiv ledande till lite underliga slutsatser.


Finland invaded Norway.

Och kommer finländaren kanske norrmannen säger just det. Därmed har ju också invasionen inträffat: Norge lär referera till det att det inträffat.


Men processen lär fortsätta långt efter det. Vill man bli lätt esoteriskt kan man rent av se en del händelser inkluderande människor i större komplex och antal fortgå långt efter att de verkligen i allt konkret avslutats: I form av en historisk lärofas de flesta nog tror att det är nyttigt för barn att lära sig mycket om tillsammans med kanske matematik (jag om nog tror på det riktiga i destruktionen på skolresultaten sommarledighet visat sig i forskning: Tid bättre spenderad till att räkna och lära sig en massa nyttigt om politisk-moral från Andra världskriget).


Problemet är att vi har boundary inbyggd: Invasion är gjort vid någon punkt. När vi går över gränsen kanske. Men ett lika - eller här i allt mycket korrektare om vi nu är intresserade just av invasioner som sådana - är att processen fortgår.


Emellertid om det hela inträffade för väldigt länge sedan kanske det verkligen är avslutat (förutom ev. bitterhet, en massa nyttigt folk kan lära från det hela m.m.). D.v.s. en fråga om common sense eller alternativt att data in - säg nyheter - kommer om att invasionen har avslutats.


Jag har inte prövat vikter för verb befintliga för mig kring det här. Det är möjligt att andra numeriska vikter relaterat verb än direkt relaterat samhälls-scope kan detektera vad som motsvarar att konkret mycket verkliga skilda perspektiv på händelsen eller troligen korrektare som utgångspunkt antal personer och geo-utrymme det berör.


Liknande men kanske svårare

För detta lilla problem har jag inte några perfekta verb-exempel på när problemet kan tänkas uppstå men jag får alltid en lätt känsla när jag ser dem parsas att vi har konstruktioner vanliga i nyhetstitlar när de försöker uttrycka mycket kompakt som kan skapa dem. Vi tänker oss därför att vi har verbet brackets som dummy exempel.


Nu säger vi att en flod svämmar över och börjar följa en naturligt intorkad flod. Skapande som ett "bracket" (inte ett perfekt verb som sagt) runt plats A: Vi får skapandet av en naturlig gräns.


Vad "gör" nu floden? Om vi ska referera till den direkt lite som om den vore en människa?


The flood brackets A.

Men är floden klar? Har den nått perfekt runt om A om vi tänker oss att bracket när färdigt uttrycker en omgärdande "gräns"?


Och är översvämningen klar för dom som befinner sig i A eller kanske springande framför floden i flodbädden?


Kanske inte och argumenterat indikeras heller ingenting att processen är klar. Men å andra sidan behöver vi inte se det som en process utan kan också se det som uttryckande tillståndet att floden omgärdar A i varaktigt fortgående: Som det normalt är.


Normalt i text uppstår inte problemet annat än otroligt. Men just i nyhetstitlar har jag en stark känsla av att liknande - inkl. det här - förekommer. Särskilt som att det att är ganska vanligt att referera till stora naturfenomen som människor (inkl. att ge dem namn):


Bill (a flood overflooding) brackets A

Kanske inte ett problem om inte någon vid A ringer och frågar oss om det finns någon landväg därifrån och vi förklarar att floden omgärdar A och så har det varit tycks det länge nu.


Situationen i telic och atelic

Är ganska praktiskt och tycks det väldigt populär som utgångspunkt. Jag tror jag egentligen bara läst en sak som pekat på en del problem (möjligen kanske besläktat något här: minns ej exakt - något att läsa om):Vars verb-kategorisering också är minst sagt populära i referenser men som för alternation rent praktiskt snarare än något djupare intresse i hur verben grupperar sig relaterat sådana faktorer åtminstone till försvarliga andelar kan lösas tämligen enkelt. En av flera källor emellertid om man behöver samla verb relaterade något ämne även om man kan tycka att ett arbete så citerat borde fått flera doktorander och forskningsassistenter tilldelade för att bygga vidare på kategoriseringen till något riktigt stort man gör tillgängligt för hela världen att verbalisera till något bättre och mer förstått. Det borde idag vara alla inte helt ovanliga verb som fanns i en trevlig struktur enkel att importera från. Tänk om alla som håller på med verb vid universiteten gjorde det till ett nyårslöfte att beskriva sju nya verb dagligen. Hur mycket bättre hade verb-förståelsen inte varit då?


Jag har också hört att många blir lite misstänksamma när de träffar på verb i böcker. Det är så långt ifrån verbens syfte att de tror att de mest är satta där för att irritera. Jag kan hålla med lite här. Hur många är det egentligen som alls läser verb i böcker? Ska man skriva verb ska de förstås skrivas i CSV-filer så att man enkelt kan göra något praktiskt med dem. Att bara ha verb kategoriserade i tryckta böcker när de är många är lite konstigt även om kanske inte vad man tror är samhällsomstörtande på någon mätbar nivå kortsiktigt. Verb i XML och liknande har jag förövrigt också hört att många upplever som vulgärt: Något folk gör bara för att verka coola när det är populärt.


En lista på nätet finns nedan men är egentligen inte bra (notera bl.a. begränsningen skriven överst samt att en del andra problem finns särskilt att en del utveckling i alla fall skett över åren och i aktiv användning finns ibland mer samt korrigerad kategorisering) i mening av att innan man använder det automatiserat behöver det kontrolleras:Hos samma universitet [Red. Såg jag fel för. Ett annat universitet att döma av domän.] hittar vi ju också LCS från vars filer (om jag nu minns rätt jag tog ut Levin kategorierna från). Och om det nu var källan jag använde också något kompletterad och expanderad.LCS är bra därför att det är många verb. Många verb är bra: Annars fattas det verb därför folk använder verkligen många olika verb. Även om LCS är störst tror jag tycker jag nog att den borde fått stöd och motivation från resurs-donerande resp. involverade till att bli flera gånger större.


Mer om att begränsa händelser: