Riktad information - Exempel Ridicule - Hund Fala med President Franklin D. Roosevelt

2015-03-01

Ett tal av President Franklin D. Roosevelt ger exempel på hur ridicule kan vända kraften i ett angrepp tillbaka (Wikipedia: Fala (dog) - Fala speech):

"Late in the speech, Roosevelt addressed Republican charges that he had accidentally left Fala behind on the Aleutian Islands while on tour there and had sent a U.S. Navy destroyer to retrieve him at an exorbitant cost to the taxpayers:

These Republican leaders have not been content with attacks on me, or my wife, or on my sons. No, not content with that, they now include my little dog, Fala. Well, of course, I don't resent attacks, and my family don't resent attacks, but Fala does resent them. You know, Fala is Scotch, and being a Scottie, as soon as he learned that the Republican fiction writers in Congress and out had concocted a story that I'd left him behind on an Aleutian island and had sent a destroyer back to find him—at a cost to the taxpayers of two or three, or eight or twenty million dollars—his Scotch soul was furious. He has not been the same dog since. I am accustomed to hearing malicious falsehoods about myself ... But I think I have a right to resent, to object, to libelous statements about my dog."

Från: Fala (dog) - Fala speech ł Wikipedia

Rörande effekt ger oss Politics, Parties, And Pressure Groups följande information:


"The speech, however, had far-reaching effects. A rip-roaring declamation, it was calculated to arouse to voters from their apathy. Perhaps it was also designed to anger the opoosition candidate. The next day Dewey promised 'unvarnished candor'; and his next speech, thrown together in haste, did not reflect the same sober consieration as earlier speeches and paved the way for campaign boners, or so the political writers opiened."

Politics, Parties, And Pressure Groups
V.O. Key, Jr.
Fourth Edition, Fifth Printing, 1960 (first edition kom redan 1942)
S.519

Hela talet hittade jag här:Större delen av Politics, Parties, And Pressure Groups kom jag aldrig att läsa efter att inhandlat den för en blygsam summa. Igår ramlade den dock ner och slog upp den här sidan och givet rubriken Ridicule: A two-edged sword demonstrerande potentiellt samma begrepp som jag använt (och egentligen vad jag minns ej sett andra använda besläktat även om jag rimligen sett av till) läste jag aktuellt exempel och hittade flera bra exempel inte bara för ridicule. Möjligen tar jag jämförbart med något mer exempel: Dock även om "bra exempel" i sak så är de av naturliga skäl en aning utanför händelser och personer de flesta enkelt alltid hanterar även om det nu gick bra för Roosevelt (jämför med hur de flesta ovan antagligen vet vem Roosevelt var men mer sällan Dewey - resp. för Obama vs ex. McCain).


Medan President Obama argumenterat (eller kanske sökande ytlig likhet som aldrig riktigt varit en faktor någonstans) valde en för honom riktigt "afroamerikansk" hund (färgad och släktande från hundar "stulna" från ett land långt borta - Portugal) ser vi i bilden att President Roosevelt har en för tiden korrekt sparsam hund: En skotsk terrier. Inga är ju så snåla som skottarna och det kanske en just skotsk terrier uttrycker något av. Angripande Roosevelt som slösaktig kring hunden (varken president eller hund korrekt snål skotte utan en bedrägligt falsk snål skotte) var därför kanske inte helt dumt: Sådana effekt-dimensioner håller sig många som för rationella att diskutera men de är verkliga nog.

Ridicule

Propaganda och förstärkt information: Vapen

Ridicule: Guardians djupt nedgrävda komiska informations skatter

Krypteringsanalys eller natural language processing?


Ett visuellt exempel föregripande mina senare skapelser med Obama's hundar Bo och Sunny har vi nedan. Det är ett inte helt dåligt exempel på ridicule därför att den skapades från vad som fanns: Jag hade tänkt att jag skulle välja en i Expressen att göra med exemplaret jag köpt (givet något liknande i annan tidning tidigare), tog något på de första tre sidorna, väljande egentligen mindre - eller inte all s- drivet i det konkret läst utan därför att jag redan bestämt att göra något. Motivationen kan kanske tyckas lite irrelevant man just som ridicule och liknande används riktat är det inte alltid just att det rationellt konkreta att lägga gediget under finns utan behov kan finnas ändå vilket detta kan vara ett ganska snällt exempel på riktat en tydligt offentlig person (jag tror dock att jag läste i alla fall delar i början och slutet av inlägget handlande något om renar ätande skogs eller liknande).


En skämtteckning inspirerad av Erfors i Expressen


D.v.s. delar av värdet effekten ridicule kan ge är att genom att det är mindre tråkigt behöver vi inte nödvändigtvis alltid ha väldigt hög relevans eller diskuterande riktigt vad vi kritiserar djupare. Ibland kanske det duger att effekten är att entitet kritiserats med en viss effekt utan sådan diskussion som dessutom varande tråkig gör det bökigare att göra kritisera mer "rationellt". Men självklart verkligen att det senare inte nödvändigtvis förutsätter att inte jämförbar "motivation" eller direkt uttryckt relevans existerar.Att förädla sällskapsdjur till "nyttighetsdjur": Politiska och/eller komiska värden

Som framgår nedan var Roosevelt inte först med att vara kul med sin hund. Tvärtom finns fler exempel publicerade innan av mig detta inlägg:


Skämtteckning: Sunny - Solid on the ground

I Bark for Obama: Och ett Århundrande utan Giftgas och Koncentrationsläger

The dog hearer: Varför planerar USA krig med Kina?

Om Bo själv får välja: Vildhäst

Bo-konceptets outnyttjade värde: Når längre än att hämta bollar när Obama är uttråkad


Ej krigisk nog

Rörande denna tjocka skapelse vill jag inte utesluta att han var en av några stycken mer än andra företeelser som en del i Japan upplevande förvaltande landets bild utomlands ganska nyligen efter datum när jag gjorde publiceringen kände kanske inte längre var odelat positivt givet den ökade militära spänningen Kina inducerade mot Japan:


Kumamon v. Bo


Det är upplever jag ett bra ex. på att saker och ting tenderar att få effekt ibland kanske inducerande vidare (även om jag just här lätt betvivlar allt för märkbar effekt övergripande rörande Japans symboler ofta kraftigt i cute). Ev. kan man förövrigt argumentera att problemet om det alls existerar inte just är symbolen utan hur den induceras och vad den representerar: Japan kanske skulle pröva förgulliga Kina reducerande diktaturens process av att försöka ta växande revir. Rätt använt är gulligt inte bara gulligt utan dessutom ett riktigt otäckt vapen. Jämför gärna med hur de Japanska tevespelen säkert förtjockar och förslöar väsentliga andelar av den kinesiska conscript reserven...


Bo och Sunny: Är en Bo för mycket

Det lite tråkiga med Bo och Sunny som exempel är att Obama ej utnyttjar "dem" fullt ut. Sunny ännu mer förr men fortfarande varande den tydligt yngre hunden är ju gulligare än Bo. Att distrahera informations-konsumenterna med både Sunny och Bo är irrationellt (dessutom finns självklart en intern-kostnad i utfodring m.m.). Obama bör istället ta chansen till att undervisa USA's ungdomar om livets gång förberedande dem för den hårdare värld Kina's expansion utåt i haven pekar på - och därefter säkert inte allt för länge senare få nytta av att förenklat till ner sitt family brand till en tydlig hund (i genomsnitt mer gullig) istället för som nu två onödigt otydliga hundar (i genomsnitt blir de två mindre gulliga).


Och faktiskt om man vill göra en riktigt energi effektiv lösning kan man klara sig utan både "Bo" och "Sunny". Nedan har vi exempel på entiteten jag gav "symbol-namnet" Obama som ett implicit exempel på sambandet mellan vad vi namnger som något och vad det egentligen representerar. Jag tvivlar lätt på att "Obama" rökande cigarr är väsentligt mindre gullig än Bo och Sunny d.v.s. en mer radikal möjlig besparing finns kanske mer intressant om praktiska problem finns rörande fotograferingen av Bo och Sunny: En tillräckligt gullig attrapp kan fungera lika bra (åtminstone utanför Youtube och liknande)!


Premiärminister Cameron tilldelades fyra President Obama och en Bo


"Obama" med en "kamrat" (såväl som riktat gullig te-drickande såväl som silvermynt jfr sådana mynts särskilda roll i religiös kultur):


Battlefield Visual - Symbol Pay-load: Negativa stereotyper - Homosexuella och President Obama


Sverige är viktigt för mig

Görande mitt redan klart inför den ryska invasionen motiverade ungdomen med en krigiskt ändå kopplad till den mängd av tjocka japanska gulliga figurer de fötts upp på (om ej utnyttjande sådana kopplingar - om alls trots det - tvivlar jag på något likt den kraft min generation hade i jämförbar ålder: det är verkligen att jag nästan utgår från att blir vi invaderade kommer det förr eller senare sluta med att jag och ev. några fler från min generation om andra åldrats lika fint som jag får ta och lösa det - Men självklart ska man våga hoppas på värde här och ge dem en chans utan att standardmässigt ta saker för vad de syns vara):


Lant-nationalismen hälsar på för att bevaka villa-förortens tristess-händelser