Situation awareness via tiggare

2015-03-01

Jag hade egentligen inte tänkt notera att man kan betrakta pågående situation med tiggare lite varstans så här. Bl.a. därför att det kanske hos särskilt känsliga kan tänkas spä på eller inducera en onödig "övertolkning" av det hela.


Men så valde jag ändå att göra det. Huvudsakligen därför att jag kunde motivera det trots antagligen föga positiva värden med att noterat det som möjligt här innan situationen uppstod någonstans 2009 - 2011. Och då också just rörande romer men avseende de då mer dominerande verksamhet kring att spela musik (dom romanerna vi hade då i Uppsala spelande musik med minst sagt varierande kvalitet men ändå roande mig tycks borta helt).


Det är personer vi tenderar att ej lägga märke till. Samtidigt är det personer som står på ganska stabila punkter längre tidsperioder. Det är ex. möjlighet till att ta in vittnes-uppgifter eller riktat innan lämna uppdrag om vad man önskar få reda på rörande vilka personer som kommer och går.


Nu är situationen jämfört med när jag först kort noterade det som mer tänkbart möjligt men knappast intressant om du inte kan placera dem riktat efter något särskilt behov sådan att det nära nog finns en person vid varje publik byggnad (menande affärer, banker, köpcentrum o.s.v.) i centrala Uppsala såväl som utåt vid allt större.


Det är potentiellt brutal situation awareness (om vi antar att vi kontrollerar dem alla) letande foton delade på nätet för platser och tidpunkter aldrig ger. Och knappast heller Eye in the Sky för någon.


Bara att ge dem något lämpligt att ha riktat rätt och som auto-propagerar utnyttjande internet till någon lämplig punkt. Eller som kanske delar allt.


Ändå kanske inte helt oviktigt att betrakta beroende på situation vi kanske hamnar i längre fram. Det är väldigt lätt att inte se aktuella kategorier av roll i den urbana miljön. Jag avstår dock att spekulera om vad för sorts "urbana platser" en tänkbar risk i samband med närmare ex. en militär konflikt bör uteslutas för.