Existentiella trivialiteter

2015-03-01

Vi tar exempel:


Mr ABC moves from London to Paris.

I den "verklighet" vi accepterat tillsvidare som verklighet tycks att:


  • Mr ABC existerar.

Det är än så länge inte en fullständig trivialitet eftersom vi har alla möjliga meningar som skiljer i det direkt menings-lokala om vad refererat existerar (oavsett realis vilket i all "verklighet" är en annan fråga än vad vi söker för propagering). Ex. följande mening (som förövrigt ganska speciellt av okända orsaker inte kommer ut korrekt för mig i parse: ganska mystiskt):


Mr ABC's flowers flowers from May to December.

Där vi i alla fall kan gissa att de existerar just nu oavsett månad även om de kanske inte blommar. Men själva blommornas blommor tycks existera mer tidsbegränsat (det finns bättre liknande ex. men de är alla borta för mig just nu).


Rörande vår förflyttning kan vi också säga att ABC varit i London även om vi kanske inte kan säga när. Och p.s.s. för Paris.


Tänkbart vet vi att ABC existerade innan meningen och vi kan därför se det som att han existens "bekräftats" eller "indikerats" vid den aktuella tidpunkten. Likartat kan vi säga att existensen (ev. med boundary temporalt från inte mer exakt än när text publicerats) bekräftats spatiellt i London och Paris.


Sådan "bekräftad" existens är ju "dummare" än annan tillståndsinformation man i all rimlighet också propagerar om man nu kan ta ut denna. Men kanske kan man också få värde av det kanske i och för sig otydligare i parallell ev. delvis för att minska begränsningar defekta tolkningar i övrigt kan innebära.


Den uppmärksammade när jag publicerat dumpar av arbetsminne för pågående tolkningar ser att förutom ett under tolkning indikerad fras för ex. en NP finns multipel ngram recognition tillåtande flera alternativa samtidiga representationer. Mer filosofiskt övergripande egentligen allt vi tolkar i språk är ju skillnaden mellan "symbolen" (Mr ABC, ABC) och vad vi avser. Gör vi en defekt tolkning av vad som är symbolen eller om korrekt vad som avses propagerar vi defekt information om vem som varit var.


Om det senare visar sig väldigt viktigt att veta var ABC tänkbart varit kan den mindre exakta fria "existens" formen vara en mycket dyrare väg att söka interferens men samtidigt billigare än att faktiskt processa om all text över kanske flera år sökande ABC. Det ger ju i alla fall ett antal tidpunkter där existens rörande något som kanske är ABC understrukits för vilka indata text kan processas om (eller om man ev. rent av sparar referenserna till indatat: Jag är i allmänhet när jag propagerar mindre exakt information ytterst obenägen att göra sådant eftersom det tenderar att alltid växa upp och ut mycket mer än man tänker sig när det känns praktiskt att stoppa in något till om det behövs - Redan att göra sådant här om entiteter accepterande både i titel, ingress / första stycke accepteras äter diskar1).


Säg nu dessutom att något mer händer:


Mr ABC grows to 1.75 m (SI-unit meter)

[Red. "SI-unit meter" adderat för att uppmuntra läsaren att inte vara försiktig med att tydliga både det ena och det andra. Det finns ingen som inte gillar sådant!]

Eller om han helt enkelt i Paris visade sig vara lite längre. Nu har vi exempel på vad man kan förledas att tro är constraints för vad Mr ABC representerar. Praktiskt varierar nu sådana faktorer såväl naturligt som manipulativt för barn såväl som vuxna. Likväl är det ett av en mängd ex. på "surface properties" (som jag kallar dem för de mycket färre som för mig är välkända sådana: färg, textur, längd, bredd m.m.) om vi nu är intresserade av att se hur ABC varierar rörande vad som potentiellt kan särskilja en person bakom symbolen ABC jämfört med en annan.


Tråkigt nog höll jag nästan på att säga snarare än en möjlighet man kan uttrycka riktat undvika problemet vi annars får: Att meningsfullt identifiera properties förutsätter åtminstone att vi innan identifierat dom för typen symbolen nu gäller för större (ex. människa). Redan för människa är det spekulerar jag långt fler än jag spontant identifierar resp. tror att jag har ex. i surface properties m.fl. besläktade relevanta. För allt möjligt annat blir det lätt en aning begränsat om man inte helt enkelt propagerar alla egenskaper identifierade tillsammans med exist (ätandes hårddisk).


Det intressanta här oavsett problem är emellertid att vi kan se sådana surface properties när välkänt relevanta som adderande till symbolens mening. Ex. vad vi kan se som:


Mr ABC 1.75 tall drove from London to Paris.

Är skapande annorlunda?

Exempel:


Mr ABC drives a swedish car.

Mr ABC och swedish car (notera att vi här har samma sak som för Mr ABC 1.75 tall) existerar. Nu skapar Mr ABC en bil vi (i brist på spontan kreativitet nog att komma på ett bättre exempel) vet ej existerande innan:


Mr ABC creates a car.

Antagande att Mr ABC är klar med creates upp till nivå att det är en bil existerar den.


Någon egentlig skillnad med den upplösning och löst uttryckt syfte finns egentligen inte. Emellertid propagerar man mer exakt tycks logik rörande om bilen han skapade vid tidpunkten det var klart jämfört med en bil körd innan ge en del möjligheter.


Rörande en del föremål vi kan göra något med kan skapande vara implicit. Något har skapat det och eventuellt skapades det så nära tidpunkt refererad att det i allt praktiskt är samma sak (men inte alltid behöver vara det). Vanligt exempel är något tillagat vi äter: Kanske skapade vi den innan eller så köpte vi det färdigt och åt det kallt.


Givetvis kan man tycka en ren trivialitet. Samtidigt vanligen när existens diskuteras för språkanalys är det just denna typ av väldigt konkreta skapelser som avses. Inget problem med det finns i sig så länge man inte glömmer alla implicita existenser såväl som implicita skapelser (i den mån de är intressanta).


Är förstörande annorlunda?

Det är det knappast. Om Mr ABC förstör något 2015-02-01 förutsätter det rimligen att det också existerade 2015-02-01.


Att se världen just så för den mindre exakta existens vi diskuterat behöver inte vara ett problem för något som är "mer intressant". De dyker ej upp "oförstörda" vid senare tillfällen (men däremot inte otroligt diskuterande skadorna på dem: ex. för statyer m.fl. konstföremål förstörda i Syrien).


En mängd vardags föremål blir det så klart potentiellt lite underligt kring om denna existens är samma som vi använder för att riktat resonera kring vad ABC gjort och hur det påverkat annat m.m.


Samtidigt gäller att av samma anledning som existens är intressant att också propagera mindre exakt rörande information runt om (men istället för fler tänkbart relaterade symboler) kan det argumenterat vara jämförbart intressant för destruction. Men det är ju bara att propagera om så med destroyed.


Någon ens tänkbar situation för data vi får från nyheter, journalartiklar m.m. där vi har exakthet i brödtext uttryckande skild tidpunkt för resp. är för allt normalt otrolig. Undantaget är historiska händelser vilka vi i vilket fall bättre utnyttjar befintligt vetande för i common sense. Under förutsättning att vi har ett rimligt (som jag valt att se det tills ev. behov visat sig) minsta gemensamt tidsscope på saker och ting (datum men ej klockslag: delvis relaterat att tidpunkt är vad vi kan se formas i ett gemensamt uttryck av över väldigt många nyheter som skriver om det från publicerings-datum där emellertid tidpunkt ger en del intressanta utmaningar den uppmärksammade inte otroligt sett hos alla större nyhets-aggregerings-sajter när de försöker avgöra hur många timmar sedan något publicerats eller jämförbart - Datum normaliserat stämmer ofta bra men tidpunkt sämre så - förutom all idioti kring standard här: sunt vore samma datum- och tidsformat alltid enligt samma punkt i världen så får klienterna översätta det lokalt efter behov istället för nu varierade format efter olika punkter som ej framgår för läsaren och hanteras regelmässigt defekt eller inte alls av klienterna).


Att peka runt i graferna

Praktiskt finns en del löst relaterat det här man kan göra en del fascinerande saker med utnyttjande fria pekare. Min erfarenhet av att ta upp strukturerna i Perl är generellt att det är i nära nog allt är överlägset C (med försvinnande liten skillnad i prestanda just här - Filaccess är dock beroende på hur man gör det tydligt sämre - även som tolk) men fria pekare i träden ska man se upp då åtminstone i den Perl-version av tolken jag kör nu kan det korrumpera tolkens tillstånd (säkert för ett par fall jag fått inkluderande möjliga säkerhetsproblem). Så jag brukar undvika implicita representationer i "större" strukturer när de verkar "utanför" ett meningsfullt lokalt sammanhang (som en enskild mening eller åtminstone en nyhet korrektare sagt). Man kan hoppas att koden är övertydligt skriven om man någon gång skulle vilja addera till några särskilda operationer hanterande en del liknande problem under körning ex. tvinga den att göra garbage collect ty ibland tycks den göra det inte alltid i bästa situation. Man kan misstänka lätt att om man kan tvinga den att rensa maximalt efter en avgränsad hantering av ex. nyhet kan risk för att den förvirras och börjar skriva sönder sig själv minska också när strukturerna över tiden blir större. Samtidigt: Fri och kreativ användning av pekar i grafer för att just tillåta dem att kunna peka lite hur som helst efter behov kan spara tid nu men min erfarenhet är att om något väsentligt problem ligger i sådan logik eller något tydligt behöver till gäller i hälften av fallen att det kostar mindre tid att kasta den gamla koden och skriva ny för det.


Dessutom ligger här en fullt lösbar utmaning i prestanda. Försiktighet att pekar-notation i graf inte fritt tolkas just som pekare i minne är tämligen viktigt eftersom grafen i all verklighet utanför ett fåtal noder (säg upp till några hundra tusen) finns i minne utan på disk. Fria pekare efter behov kan ge read access utspritt över disken istället för som ett chunk rörande en entitet vid säg en tidpunkt ligga samlat och inte större än vi läser in direkt.


Men detta är faktiskt det ändå som Perl-tolken skadat sig på odefinierat några gånger: Just stabiliteten rörande sådant här och mycket annat är ett starkt argument för att använda Perl. En till ex. på stabilitet är möjligheten att ha konfigurerbara kontrollfunktioner för hantering av fel vilka vi när vi kör skarpt sätter till att strunta i felen. Perl har här den trevliga egenskapen att det ofta klarar detta utan att krascha själv. Kan ge enstaka underliga värden men på det stora hela är det normalt ovanliga fall som dock när vi processar mängder av indata av och till uppstår och därmed åtminstone för propagerade tillstånd inte påverkar annat än ibland för väldigt ovanliga symboler.


Fotnot 1

Och fragmenterar dem växande om man inte enkelt kan ta ur dem från aktiv användning. Man tror inte att det ska fragmentera som de gör - eller egentligen alls - när "korrekt" gjort tagande kostnad i diskutrymme för att få färre stora filer. Men om fragmenterar ändå med ett av de sista Linux filsystemen som dock i övrigt hade en del bra egenskaper jag gillade prövande på en disk (rörande hur den raderar / gör ändring eller väntar med att radera / gör ändring vilket faktiskt blir snabbare). Men jag kan så klart tagit fel: Jag vill egentligen inte behöva lära mig en massa om diverse filsystem men av och till är det en målsättning man för prioritera ner om man inte istället ska expandera budget med något mer stiligt att lagra på. När så sker gör jag normalt inte en fördjupad liten insats där jag lär mig allt om någon detalj relaterat OS eller filsystem. Snarare så lite som möjligt.