Rysk gas och rysk geo-politik

2015-03-01

Möjligheten jag pekade (möjligen lite otrevligt formulerat men samtidigt i vad som publiceras i den ryska regionen bra ofta värre som default kring det mesta västerut) tycker jag reell:Även om jag säkert tror att många (liksom andra ej så) upplever länderna ovanpå dom större köparna i Europa som försiktiga i att uttrycka den snabba ytterst direkta kostnaden mot Ryssland som avslutande av köpen innebär.


Rörande vad informationsläckaget nedan via källa (eller möjligen men ej så indikerat återskapat via antecknad information vilket om så ej är helt bra) eller kanske en implicit källa (indikerande person dokument extraherats från ex. elektroniskt) kring en tänkbar rysk plan vara en orsak till konflikten i Ukraina för att säkra upp kontroll över distributionsnäten Ryssland använder för gasen:Tror jag säkert att det kan vara en faktor som spelat in. Men allmänt har väl intrycket rörande Ukraina såväl som nutidshistoria bakåt många år post Sovjetunionen varit att dom ryska minoriteterna utan Ryssland är ytterst prioriterade.


Dom är ännu inte alls i närheten av finländare talande svenska som förstaspråk. Dom är ryssar ej boende i Ryssland. Och bor det mycket ryssar i ett område ej del av Ryssland är det ju egentligen lite fel: Varför ska en massa ryssar på någon annanstans? D.v.s. det är ej en etnisk-grupp så mycket som ryssar likt som om dom verkligen bott i Ryssland.


Kanske kommer emellertid en del rörande verktyg och metoder för att skapa den initiala strukturen som senare gav dynamiken visa sig mer konkret relaterad distributionsnäten rörande gasen. En del kanske rent är känt där innan det här (men jag följer inte Ukraina-konflikten bra nog för att kommentera nu i alla fall: Ev. ska jag leta rätt vid tillfälle på referensen rörande involverade kulturbärare i Ukraina vid tidiga datum). Och intrycket jag fick här var viss likhet till sådant vilket såklart varken rörande redan publika källor talar för eller emot korrekthet.


Oavsett vilket uppges förarbetena refererade ha sammanställts cirka ett år efter gaskrämaren varande redan ett par månader in i 2014. Vilket tycks lite sent kanske? Inte sent som motiverande närmare händelse förstås men om vi tänker oss som en förberedd "säkerhetslösning" att ta fram vid konkretiserat behov. Emellertid något konkretiserat som läckt skapat cirka februari 2014 utesluter inte något mer gediget kanske inte lika "läck-benäget" (säg om någon driver agenda för att agera i Ukraina).


Snabb och ytlig titt: Äkta men argumentation och ej plan

Nu när jag snabbt översiktigt och ytligt tittat på en översättning till engelska (här Novaya Gazeta’s ‘Kremlin Papers’ article) skulle det inte förvåna mig om det är äkta. Jag tänkte nog rätt kring den sista av möjligheterna jag uttryckt tidigare: Det är en argumentation och ej en plan.


Jag kan se att den som sådan säkert är intressant för många men utan åtminstone något kring källans typ är känt säger det inte överdrivet kring själva staten Ryssland. Med undantag av åtminstone följande:


  • Om är känt att argumentation nått statens funktioner.
  • Tycks givet att jag vill hålla sannolikheten för att argumentationen inte är riktigt gjort internt utan kommer utifrån.
  • Att sådana frågor är vad som kanske naturligt håller "öppet för medborgar-engagemang" som via ej publik information är vad vi ex. här i Sverige rörande geo-politik och utrikespolitik under modern tid inte haft något läckage indikerande förekommer.

Antagande då att argumentationen skapades av entitet utanför vad staten men gjord för staten Ryssland. Men alltså så här argumenterar folk när de lägger ner lite tid på det. Det blir varken mer eller mindre när det inte kan expandera ut till det enorma med någon form av given formaliserad process värderande mer än så. Självklart går det i form att efterlikna men jag vet inte om jag håller det för mer troligt rörande hur det ser ut. Men jag tittade nu ytligt och utan att gjort en översättning själv automatiserat säg via Google Translate för att utesluta större fel resp. tittande riktat efter cue-koncept (dock utan att parsa vilket jag ej gör för annat än engelska om inte brutalt tvingad till det någon enstaka gång för mandarin då med andra än min parser till träd och körande chunker på dem: Men mycket ska till för det) jag skulle förvänta mig resp. vet statistiskt är associerat en del entiteter.


PS: Rörande ibland "överuttryckta" generaliseringar

Oavsett hur kanske inte alltid "bra" - rent av ibland mindre bra - att av och till (sällan tror jag säkert) använda termer som "gaskrämare" menande något negativt. Menar jag ändå att Ryssland, Kina, Iran m.fl. länder användande tecken görande dem svårtolkade såväl maskinellt som för många också manuellt när dom ska läsas delvis bär skulden själva.


Uttrycker man sig svårbegripligt med udda unicode-tecken ej helt enkla att få över till en god [A-Za-z0-9 ] representation (gärna inte mer komplex att övrigt utan skador på innehåll kan omvandlas till blanksteg) måste man nästan räkna med att folk blir lite skeptiska och avståndssökande. Det är viktigt att tala begripligt.


Åtminstone till mandarin finns ju goda möjligheter att uttrycka det hela med för oss välkända bokstäver. Jag tror säkert något liknande finns eller kan göras gör ryska också.


Och här varande svensk med våra problematiska å,ä och ö talar jag verkligen inte i egen sak. Jag ser något av samma problem här: Sådana tecken är bara att kasta i bästa fall redundanta men ofta nog krävande ett litet extra arbete av någon hårt arbetande prospekterande förståare.


D.v.s. jag kan erkänna visst fel i hur jag uttrycker det. Men skulden är ändå i försvarliga andelar ryskt svårbegripligt språk.


Tänk om Sverige skulle gå lite före här för att uppmuntra alla divergerade kulturområden som håller fast vid något eget? Varande en så internationellt öppen kultur tror jag säkert alla utanför extremhögern och under 60-år välkomnar detta.