Nordkorea rapporterar: Mycket svår missväxt

2015-06-17

Kompletterande detta inlägg nyligen skrev inkluderande risker som om realistiskt möjligen kan göra situationen som nu beskriven mer långtgående i tid och total omfattning än kanske nu uppenbart från informationen Nordkorea ger (även om man absolut oavsett hur svåra realiserade risker eventuellt faktiskt blir ska underskatta människans förmåga att lösa problem om man verkligen försöker istället för att vara som typiskt Nordkorea inkompetent):Rapporterat av BBC:


"orth Korea says it is facing its worst drought in a century, sparking fears of worsening food shortages.
State news agency KCNA said main rice-growing provinces had been badly affected and more than 30% of rice paddies were "parching up".
Hundreds of thousands of North Koreans are believed to have died during a widespread famine in the 1990s."

Från: North Korea says it faces worst drought in a century (3 hours ago) | BBC News

Jag valde att referera BBC därför att jag upptäckte nyheten där men vill understryka att jag tycker kommentaren eller analysen den kallas gör mer skada än nytta. Kallad för analys och använd ger den intryck av en åtminstone allmänbildning runt frågan men jag kan inte se någon uppgift från allmänt tillgänglig nulägeskunskap alls i den görande intrycket folk kan ha riktig. Det hade i all verklighet för en så betrodd nyhetsentitet som BBC bättre att det ej tagits med.


Om uppgifterna rörande omfattning stämmer är så klart svårt i alla fall för mig att säga något om. Till att börja med har jag ej en naturlig uppfattning om vad som är "effekt-tal" för produktion av mat i Nordkorea och vad reduktion likt den reducerad egentligen motsvarar relativt kanaler tillgängliga (ej approximativ känsla alls) utan att särskilt göra det riktat. Och om försökande mig på det senare tvivlar jag på att det skulle säga något vettigt om nuläget. Jag tror emellertid att man hamnar mer rätt här genom att bedöma helt andra typer av uppgifter än befintligt pågående rörande produktionen (vilket säger något om vad som kommer ut just nu) därför att hela området kan vara i kraftig förändring mot hur de sett ut de sista åren vilket gör att produktion i tillgängliga uppgifter resp. bakåt i närastående år möjligen inte säger något alls hur det ser ut i direkt närastående tid.


Det centrala här är ej om det helt säkert blir en gigantisk svält utan att risken för det kan vara tydligt högre än vad som borde vara accepterat som möjligt för att ett land att hamna. Sedan exakt hur högt över vettigt acceptabelt den risken är tvivlar jag på att någon oavsett information kan bedöma jämförbart med "sannolikheter" vi oftare beräknar om möjliga händelser i framtiden (allt inom ekonomi tror jag trots att det traditionellt varit svårare än produktion mat rent av kan vara lättare åren som kommer).


Vidare såg jag i dagarna att NASA publicerat information de samlat in i rymden (jag är tekniskt väldigt osäker på vad man egentligen gör som visar uppgifterna aktuella här men har fullt förtroende för att det går att göra och är tillförlitligt). Resultaten publicerade i Water Resources Research (jag har ej läst själva studien än i alla fall men har sett något av data jag tror är kanske samma källa eller verksamhet för det tidigare):


Quantifying renewable groundwater stress with GRACE
Alexandra S. Richey, Brian F. Thomas, Min-Hui Lo, John T. Reager, James S. Famiglietti, Katalyn Voss, Sean Swenson, Matthew Rodell
16 June 2015
DOI: 10.1002/2015WR017349

Washington Post ger en kanske mer funktionell sammanfattning av vad som egentligen är den intressanta informationen mer praktiskt:Scientists had long suspected that humans were taxing the world’s underground water supply, but the NASA data was the first detailed assessment to demonstrate that major aquifers were indeed struggling to keep pace with demands from agriculture, growing populations, and industries such as mining.

“The situation is quite critical,” said Jay Famiglietti, senior water scientist at NASA’s Jet Propulsion Laboratory in California and principal investigator of the University of California Irvine-led studies.

Från: New NASA data show how the world is running out of water (2015-07-16) | Washington Post

Det är exempel på en sorts information jag tror kan indikera mer om de närmaste åren (kanske särskilt allmänt utan att tittat på just detta data nu nästa år). Vad indikerat som jag begrep det från kortare nyheter visar samma sak som jag såg i diverse mer ämneslokaliserade rapporter utspritt (några bör ha varit refererade i föregående inlägg via mer sammanfattade nyheter från i år även om data-rapporterna från förra året ej refererades därför att de för mig ligger ned-komprimerade och jag ej minns namnet på dem så att jag kan söka rätt på dem via nätet). Samtidigt ska sägas att jag tror att det här riskområdet Nordkorea är vad jag diskuterade några gånger 2009 som möjlig dynamik vandrande in i miljoner in i Kina när svälten eller kriget kommer skapande varians i mycket näraliggande staden Beijing. Det fanns då från modeller klimatförändringar indikationer att det var tänkbart att riskerna för bl.a. Nordkorea ökade: Ett problem med sådana rapporter (jag tenderar att korrigera för) är ej att de generellt underdriver risker utan istället att deras modeller regelmässigt tar fel i tid liggande förskjutande framåt. Det kommer av att enkla sammanfattade mervärden snarare än förändring som indikerat varians-liknande mått (tänk kaos kontra redundans i systemet). Mycket av risker indikerade som möjligt kan därför komma mycket tidigare än man förväntar från att ha läst vad modellerna pekat på därför att ANOVA m.m. ej ger utrymme för att ta snabbare förändringar som tillförlitliga i den tradition som gäller för dessa vetenskapsområden: Medan det i risk management såväl politiskt (svälten här om realiserad är exempel på) allmänt ej korrigerar detta som där nödvändigt därför att man behöver redundans för när risk faktiskt realiserat och därför behöver ta i lite annan för att hantera risken att modellerna faktiskt tar fel på tiden (rent personligt utanför sund risk management är jag väldigt övertygad om att vi ligger ordentligt före i tid mot vad normalt indikerat).


Det otrevliga här är att grundläggande faktorer i systemet förändras och att vi kan ha tröskelvärden som praktiskt gör att effekt på människa kommer snabbt: Antingen kan du få upp tillräckligt med vatten för att dricka och att odla eller så är det mindre och missväxt resp. sjukdomar p.g.a. dåligt smutsigt vatten kommer drabbande direkt stora grupper. Vidare är effekt utåt från sådant här svårt att säga något om mer än att osäkerheten och tänkbara risker verkar högre än skulle kännas annat än motiverande till att ta flykting-båten till tempererade områden om man bor i fel land.


Frågeställningen jag gjort några gånger om vem Nordkorea gör vissa typer av propagandabilder för och varför man valt den vägen besvaras tror jag inte i någon rationell mening från det här. Men faktorer inducerande stress allmänt kan ju komma med mer av information "upp" sedan "ner", och förstärkande självbild och upplevd säkerhet oavsett om via konkretiserad arme i större beredskap eller propaganda om hur försvarsbenägen man är. Det kan upplevas ge en extra avskräckande "stabilitet" mot såväl egna folket som folk i omvärlden. Hög grundstress gör att man lätt felbedömer andra kontinuerliga faktorer som även annars kan upplevas komma med risk även när de ej är direkt relaterade till vad som drar upp stressnivån. Sådana försök att skapa stabilitet ger ingen verklig stabilitet.


Tvärtom ökar det på den allmänna riskbilden för befolkning resp. omvärlden. Särskilt bland det värre är stress en systematisk faktor för såväl en individ avgränsat som för ökad risk kraftigt realiserat över en population, och menar jag även om vi här svårare motiverar det via vedertagen vetskap kan öka upp allmän nivå av psykotiskt tänkande allmänt i populationen även för individer det ej går upp till sjuklig nivå av.


Samtidigt mer "kaos" och "intensitet" i systemet världen kan tänkas skaka om problematiskt strukturer kontinuerligt representerande globalt kan man argumentera mycket större risker (som jätte-diktaturen Kina) kanske förande saker till att lösa upp dem till något sundare. Någon rättvisa eller rättigheter att "allokera nordkoreanerna" till att implementera det genom en gigantisk svält finns naturligtvis inte. Däremot tror jag att de själva på allvar får se till att allokera sig till att ta bort sin diktatur även om kostnaden direkt för det blir stor i döda, skador o.s.v. därför priset man betalar gång på gång och nu igen löpande hög risk för svält är så stort. Och det är inte säkert att det är funktionellt att göra något åt svälten för omvärlden på den nivå som kan visa sig nödvändigt utan förändring. Att bara leverera in en massa risk utan att inducera paranoia hindrande det kanske inte räcker för att maten ska nå längre än urbana strukturer (vilket kanske räcker för diktaturens lugn men ej löser allas problem även om fortfarande argumenterat menar jag korrekt att leverera även givet diskriminerande distribution: Lite mindre men orättvis svält är bättre än mer men rättvis svält om ett tredje alternativ saknas).


Så även om 2016 kan bli ett utmanande område (där kanske just svälten ej är det mer problematiska i sådan intensitet och händelse-utveckling vi lättare här i Europa eller andra länder ej berörda svält upplever som lättare berörande oss indirekt: Svältande förlorar ju typiskt ansikte för oss - utan mer i bl.a. asiatisk säkerhetspolitik om vi har otur) så kommer det kanske med stora möjligheter till långsiktigt mycket värdefull förändring. Sådant kräver självklart att folk faktiskt försöker tillräckligt och gärna undviker enkla misstag likt att göra något man gjort 10 - 200 gånger tidigare sista 10 - 30 åren beroende på område utan att det gav annat resultat än att kosta pengar.


Beroende på vilken tro man har på människan kan man med andra ord bedöma saker ganska olika. Här litar jag hellre på allmänna principer jag etablerade för mig själv för flera år sedan där man fokuserar på konstruktiva möjligheter realistiska än att fokusera på risker genom att ej hantera dem - s.k. EU-säkerhetspolitik - än att riskera att hamna i mer cyniska tankar tagande misslyckande som givet och därmed realiserande risker som åtminstone över ett större antal annars ej skulle blivit fallet: När vi tänker oss att alla skulle tänka lika cyniskt vilket förstås ej behöver vara fallet:


Jag tror "ni" kollektivt alla kommer misslyckas men när aktuellt lär jag ändå göra några uppmuntrande små inlägg här.

Och troligen visar det sig som historiskt ganska ofta för mig vara den positiva rationella tolkningen som visar sig hamna mer rätt än det cyniska tänkande där det betydde något.

Särskilt när det handlar om förändring ej trivialt att se som en möjlig väg ej otrolig många år innan. Att försöka lösa problem där det går är just kreativitet skapande förändring ej redan given.

Optimalt här är att lösa såväl svält, diktatur Nordkorea, och diktatur Kina på något sätt tillsammans i en innovation. Kanske något elektroniskt som twittrar nivån på grundvattnet i en by ej Facebook-plågsamt långt från huvudstad med moderna hotell. Eller vad folk kommer tänka ut här. Kanske ett projekt som ska köra in biblar till Nordkorea med ett litet snabbt fartyg? Vem vet: Människans kreativitet och geni slutar aldrig att väcka beundran.

Inspirerad av Putin ska jag också se över mina vapensystem

Nu kapprustar vi...Och efter att nyligen gjort humoring the woman and children med något passande dem i Sydkorea försöker EU:a ekonomin: Om deras kvinnliga statschef istället för sur och oinbjudande varit glad och gullig hade det kanske fungerat (och föregripande i Göra "begå" på musiken) kan vi här män emellan medan dom tittar på dom gulliga djurbilderna kreativt fritt titta på möjligheterna som står oss till buds utan att enorma summor, en massa diffusa problem relaterade svårighet att kontinuerligt kunna släppa lös vapnen m.m. begränsningar kärnvapen har.


Efter att Putin var "försvunnen" av orsaken åtminstone jag inte säkert känner till (många tror att han var sjuk om så eftersom det verkar hålla i sig försvagande men ej snabbt destruerande kanske HIV eller TBC) har han börjat så smått börjat likna en av dom här små vita-aporna som bl.a. finns på den fina gamla Gibraltar i Spanien (en fin gammal brittisk koloni som upprätthåller en ö av anglosaxisk tillväxt i Medelhavsområdet).


Smutsiga apor, Gibraltar, som äcklar sig med mat som barn eller trevliga djur nästan i människoflocken som hundar kan smittas med sjukdomar från om de råkar vidröra. Ex. hepatit eller TBC. Ohygieniskt, äckligt och farligt...

Foto: Nathan Harig

Så sist jag funderade över vad det egentligen är för fel på honom (kanske inte bara anti-kosmetisk-korrigering tagande bort något) fick jag idén att när han nu så smått - i nivå av en människa förstås men ändå - börjat likna dom här aporna kanske jag kan komplettera min koncept-skiss av ett antiryska-massförstörelsevapen skapande värde här och kostnad där av det:Att det bara räcker att prata med Putin var uppenbart för mig redan 2013 efter att ha prövat det i Gaskrämaren Ryssland: Lika värdelös för kinesiska diktaturen som Iran, Syrien och Nordkorea falskt. Tråkigt nog visade sig EU lika vekt som saker alltid innan det krävs att man lämnar det bakom sig marscherande framåt för att bryta konflikten den hårdare men ändå på många sätt belönande i att man vet att man gör något viktigt såväl som från den höga intensiteten - den förstärkta verkligheten brytande sköldmuren med den imponerande kropp fienden ser komma mot dem i fjärran. Här konkret att kapprusta Ryssland till att lägga ner vapnen i allt som klarar att nå upp till en nivå där jag och andra män som för mindre kan tycka att det finns viktigare problem och hot i världen än Ryssland med mindre än att de tjattrar om sina kärnvapen.


Näringsbrist och TBC gjorde Ebola luftburen men Putin har tystat ned det

Att komplettera informations-vapnet Operation Ryska Döden med föreställningen att Ryssland förutom TBC är nedsmittat med ebola känns som en görlig väg. Det bör nu när ebola är hett öka på payload där ännu större obenägenhet att ha kontakt alls med Ryssland bör bli fallet och därmed destruerande deras ekonomi kompenserande för EU's detekta hantering av dom europeiska säkerhetsfrågorna. Vill du köpa olja eller vapen av Ryssland när leveranserna kommer med ryssar spridande smitta? Eller att du i värsta fall måste träffa tekniker och säljare för att reda ut vad vapnen klarar av? Inte om du kan bli smittad av TBC och ebola.


Vi har ju redan alla sett att deras president börjat likna en apa - Kanske vad man kan associera till ett försöksdjur som flytt från ryska fysiska vapenfabriker med ebola? Jag kan tänka mig att det är så. Varför inte egentligen? Är inte ebola från början ganska obegriplig? Förstår någon egentligen hur den fungerar och om så talar de om det för oss?


Att ebola tänkbart är luftburen redan idag om känsligheten (näringsbrist o.s.v.) är hög och fysiska distansen till smittbärare är kort håller jag som inte alls otroligt pågående i Afrika efter jag läste en ganska gammal studie konstaterande att det just kan ske mellan aporna man använde som försöksdjur:Jag spekulerar att med eller utan skyddsutrustning är det inte just det luftburna västerländsk vårdpersonal behöver oroa sig för (utan där krävande en mer vedertagen smittväg) men att slemhinnornas motståndskraft vid näringsbrist och jämförbara orsaker välkänt kunnande reducera just sådant skydd att det är en idag aktiv smittväg. Man kan visst spekulera att poliser m.fl. kommande förbi och titta på döende på gatan o.s.v. kanske ändå rörde vid dem och därför smittades men jag tänker att oavsett kanske sämre kunskap om ebola och hygien i länder som här med dålig grundskola så begriper man nog att hålla sig några meter ifrån. Och då när liggande stilla utomhus kanske det ändå var luftburet (om nu inte vidrörd av någon ej uppenbart sjuk i samband med det).


Varför skulle nu Ryssland få problem med luftburna ebola? Varför dör vi när vi har kontakt med dem oavsett om det är som turister, träffande affärskontakter eller görande något annat? Både därför att man har vissa problem med näringsintag men viktigare därför att alla TBC sjuka redan har ett stressat immunförsvar och därför lätt smittas. Smittade sprider det sig snabbt via dem därför att de redan orsakat av sin TBC går runt och hostar blod.


Och som en bonus har nu läsaren dessutom fått lära sig hur man kapprustar balanserade modernisering av kärnvapen utan att det tar mer än 15 minuter eller kostar något alls. Vi lägger ebola ovanpå TBC'n.


Självklart kan man tycka att vapnet är moraliskt defekt: Jag om någon håller absolut med även om det inser jag balanserat av en viss kreativ-nöjdhet av att av och till minnas skissen. Dessutom får man ju inse att här är vi ute i jungeln där människans mer "avancerade elegantare" kultur betyder föga. Att vara beredd att försvara sitt liv mot rovdjur, fientliga kanske mer primitiva människor, sjukdomar och skador är kritiskt om man ej ska dö ut. Ett ögonblick utan att ha klubban beredd och en apa sitter med berott mod och konspirerar för att skjuta iväg kärnvapen (det är själva poängen med dessa vapen eller som jag kallar försvarslösningar likt ebola-tbc-vapnet verktyg och som sådana är de i sig aldrig den färdiga skapelsen innan de fått fullfölja den mening de skapades för att hamra ut - Därmed att jag tror det mycket sunt att kapprusta med här innan möjligheterna till det är nedstängda därför att missilerna skapat implicit lagstiftning för att undvika dem eller därför att jag brunnit upp).

Storslagenheten i det hög intensiva nederlaget: Är musiken bra är det belöning nog

Även förlust och nederlag kan locka attraktivt. Kanske behöver vi inte förklara det med mer än att den hög intensiva sista striden varande just hög i intensitet är upplevd belöning nog. I film har musiken sitt värde för att addera på rätt känsla av intensitet.


Jag vet ej om Fortuna Imperatrix Mundi använts så eller om det ens är ett lämpligt exempel fungerande för alla men det var vad jag kom ihåg namnet på (eller korrekt vilken Youtube lista den var sparad i).


Och detta får vara en liten fortsättning till Göra "begå" på musiken efter att jag råkade publicera den av misstag här på där jag egentligen föredrar att ej göra notering musik eller vad som är så icke-konkret i mening vi enkelt konvergerar till istället hållande det på ett separerat blogg-noteringssystem. Men havande nu fel-publicerat här känns det rätt för mina läsande också få en känsla av min fin-kulturella sida och hur mager den än är i musik har jag i alla fall basal allmänbildning om antiken: Så ni inte bara ser den låg-komplexitets-frossande sidan av mig som anammar vad helst musik om den ger intensitet i närhet stimulering utan särskild energi lagd på att se musikens dolda värden.
Passande musik inför ett förstått stort nederlag inser jag nu bättre är säckpipe-musik. Skottland gick ju gång på gång genom historien ut och dog i strid mot the english när klanernas ledare önskade mer för sig (i vad kan man tycka ofta ganska givna förluster ofta nog). Då krävs musikens stimulans och i brist på bättre material var fårmage vad som skapade detta krigsmusikens mest storslagna såväl som estetiskt mest utmanande instrument.
Hur det kom sig att The Brave framförd med säckpipa hamnat bland min återkommande grupp av stridsmusik är jag inte helt på det klara med. Men inrepeterad där fungerar den lika bra som övrigt i kategorin. En kategori självklart inkluderande Colonel Hathi Elephant March. Mer stereotypiskt brittiskt än så kan det knappast bli.


I dagens taktiska verklighet som numera saknar stora samlingar av soldater nära varandra som gjorde marsch-musiken möjlighet är nog ukulelen (som jag av och till försökt lära mig att spela mest därför att det mer än stränginstrument är ett mycket prisvärtinstrument) egentligen vad som skulle passa bättre: Tar ej utrymme så lätt att ta med ut i fält i varje till antal begränsad stridsgrupp att höja upp stridsmoralen med när så krävs. Tradition tycks dock styra helt när det kommer till musik och krigföring medan kanske det ofta större avståndet till krigets realitet gör att vi ofta inte längre förstår det konkreta värdet den stimulerande informationen medför ibland kanske rent av en förutsättning för att kunna bibehålla funktionalitet över en längre tid av ej uppenbara segrar (eller ständig förlust).


Min ukulele fotograferad samma dag som Semesterprojekt: Matlagning, Ukulele, Hieroglyfer och Swahili (2012-06-30) publicerades.

Någon som faktiskt lärde sig spela ukulelen ordentligt...
Nu kom jag inte på något exempel anknytande till vad jag skrev om i
Och detta får vara en liten fortsättning till all diffus romantik i framgångsrik musiklyrik samtidigt bra ukulele. Men exemplet ovan om fotvandring kombinerat med att spela instrument får duga.


These boots are made for walking
And that's just what they'll do
One of these days these boots
Are gonna walk all over you

You keep playin' where you shouldn't be playin'
And you keep thinkin' that you'll never get burnt
Ah, I've just found me a brand new box of matches, yeah

Ett par till exempel från konflikt begående många år där musiken resp. tar sida med motståndsrörelserna (plural för såväl Sydafrika som Nordirland). I sanning att vi finner av vad som orkat nå ut bredare den mer intensiva musiken vi kan finna relationer till konflikt med (snarare än försvarsmakt representerande land i ganska lugn miljö åtminstone i hemländerna - eller nationalstaten så att jag inte upplevs skämta olämpligt om diktatur åren i Sydafrika)
Mer känd av Eddy Grant är givetvis Gimme Hope Jo'Anna som jag emellertid använt som exempel tidigare för något.
Engagemang är alltid en kostnad tillochmed i delar av vår kultur med föga risker eller rent av vissa värden. Motiverande intensitet är vad som när det når ut bredare kommer ta ett antal över threshold till att ta steget till att ta värdering, preferens, hat o.s.v. till praktiskt handlande. Det är som sådant från varje givet perspektiv generellt amoraliskt - Eller bättre sagt vad någon vi har preferens för eller mot kan utnyttja. Det är som jag berört tidigare så tydligt för mig att i mycket är entiteter i västerlandet i konflikt som tagit och kommer ta år sämre i detta än vad man vad förr. Mycket vetande verkar som glömts bort.


Konflikt är enkelt när det drivs av starkt hat och/eller skräck - antingen vinner du eller så förlorar du innan kraften går ur dig (sur långsinthet är om inte lika explosiv av visst värde när konflikt just tar många år) - men att hålla uthållighet gör musiken och all annan förstärkt information oerhört viktigt. Att minnas för de som faktiskt kan spela ett instrument bra (jag kan i alla fall sångtexten till mycket i denna kategori av musik jag roade mig av och till förr att sjunga med i för en mer direkt såväl som mer subjektiv upplevelse av potensen i den) till en eventuell invasion av Sverige (svagt agerande och förväntat svagt agerande av EU har satt Europa i head-land-lock i värsta fall svårt att bryta även om alla på alla sidor senare så önskar så i tidsperspektiv 20 år bör vi se som en något så när ej orealistisk möjlighet att vi hamnar direkt via närhet på marken av fienden eller troligare indirekt utan sådan direkt på plats närhet under kontroll av annat land) ty det är vad som mer avgörande avgör om seger eller förlust uppnås under en rimlig tid innan historien i övrigt gjort frågan sekundär innan föga relaterat. Din prestation är helst åtminstone ett konkret fysiskt vapen eller så ger det 10, 1000, 10000 eller fler väpnade över några år. Det sista alternativet varande en förmåga mycket scarce avgör konflikten.