Skiss

2014-11-14
Bra att uttrycka ner föregripande del tre i ramverks-manual-böckerna.

Emellertid *stor varning* att mer än tänka till pröva utökat värde markedness-beräkning mot er vedrtagna metoder.
Om värdet utanför meaning signifikant överstiger avstår jag bättre.

Frågan är väl också om jag egentligen här kanske som jag börjat inse att vi i alla fall är i domän runt - oavsett hur nära -
eftergripande kanske löst vad särskilt skolorna närmare Chomsky försökte göra i generell grammatik princip men föll på genom att
språket expanderar ut så enormt i hur sake rkan göras medan de inte sökt något enkelt likt viktberäkning. För verg-gruppen d.v.s.
utanför ser jag som inte behovet av denna viktberäkning och själva den tror jag praktiskt missriktade motivationen en del har om
universial grammars finner jag tämligen ointressant.

Markedness verb-grupperna.

1. Formen. Mer eller mindre direkt. Värde exempel.
2. Operatorerna singulära. D.v.s. ej verb eller PP. MD, particle-former följande inverkan direkt primacy men ej recenty utanför verbgrupp.
För de samma brytande sista är frågan om de egentligen är samma. Bryter ju också mot sekventiell parsning.

2.1. Lämpligt exempel är ju hur vi får ytterst eleganta viktvärden för det mesta aktuellt. Trivialt MD utefter may o.s.v. can. Samt när de går
hypotes might could vs de andra och varandra.

2.2. Vidare skalar när vi gör modal-konstruktioner för verb ett likt I wish to verb something. Och noterande att vi har samma direkt funktionella
vikt-skala för samma konstruktion när första verb istället för MODAL_INFORMATION är MODAL_EVENT (jag tror mina grupper här delvis motsvarar
irrealis men ej helt: värt att följa upp samtidigt för ev. väg att expandera taggade verb). Men att notera att för resp. MODAL_INFORMATION och
MODAL_EVENT är ev. skalorna ej kompatibla (jag tror de är det egentligen) och jämföra det med markedness för verb-grupper rörande om aktivering går
till verb i andel resp. vidare spreading här och nu (jfr studien för primacy effect större mot location för imperfective) och hur avtagande tiden så
kanske det tydliggörs samtidigt för mig (känns som jag egentligen redan ser hur de är samma men riktning +/- som vanligt lite förvirrat för mig i början
på nya viktsystem). Också att följa upp om fler studier färska finns rörande primacy effect imperfective och särskilt något funktionellt jämförbart
jfr propaganda effect rörande tidseffekterna. Även om jag knappast lär få något jag behöver av det täckande upp området i referenser.

2.3- Också hur samma viktsystem för descriptive action verb, interpretive action verb, state action verb, state verb, eller resp. grovare om vi ser
det som subjekt eller objekt preferens direkt rankar in verb:en i resp. grupp utan mer än ett fåtal osäkra mellan skalorna (ev. för många av dem kanske
argumenterat vad som inte vettigt bra tolkas utan också grammatik och lokalt kontext). Den ena av state-grupperna med redan kategoriserade för felkontrollen
är (naturligt) liten vilket gör jämförelse vad som funktionellt egentligen inte vettigt går att göra eftersom de är så få i engelskan. Minns jag rätt kategoriserar
dock alla av dem med marginal vilket också tror jag är att förvänta generellt för mindre verb-grupper (jfr också MD-verben) havande mer operator-natur
(jfr MIT's studie rörande information i kortare ord vilka ju tyiskt har i min värld mer operator natur: if, of o.s.v.).

3. Diskussionen perfective vs imperfective som finns klar i skisserna Del två boken.

3.1. Denna att komplettera förklarande vad det är i / eller jämförande begrepp befintliga abstrakt modell motsvarande något gemensamt
underliggande med särskilt PP-operatorerna AT (fr perfective och avslutad konvergens) och IN (jfr imperfective - spridande över ett större område i
och runt symbol vi i AT konvergerar för PP avgränsat).

3-2- Något jag bör följa upp för att se om funktionellt och om i så fall praktiskt värde alg. är om completness tid o.s.v. på själva verb:et generiskt
(jfr att nysa versus att köra bil) påverkar. För nya m.fl. bör konvergens vara mer uttryckt oavsett om i imperfective. Jfr för bra exempel jag citerade
tidigare i "Semantics" mellan blinka i perfective och imperfective vs en båt som började "segla" i väg i perfective resp. imperfective.

3.3. Vad som stör mig något rörande imperfective är att primacy effect dokumenterad för locative potentiella argument känns naturliga för mig.
Men jag upplever själv oseriöst prövande lite ej lika tydligt själv för andra. Rimligen om det säger något alls att locative rent statistiskt är troligare
som förekomst. Det skulle dock störa mig såväl praktiskt som teoretiskt om något särskilt just för locations spelar in här. Vettig grounding i Blue light
snarare3 än någon esoterisk elegant ide om fysiskt rum direkt vs kognition och talande är värde i forskning och vetande så någon preferens i plats särskiljande
mot location och primacy mot forsknings områden vill vi inte se om det riskerar att kräva särbehandling i viktsystemen. Men det kommer givetvis inte vara så.
Jfr en kemist som gör kemi delområden dagligen. Mineralen i mineral-kategorin X o.s.v. Vapensystemet i vapensystem gruppen X. Politiska perspektivet i ideologi-systemet
X. Man ser ju också direkt hur de följer AT och IN p.s.s. Men värt att försöka räkna bakåt från och komplettera uppföljning ev. senare studier sedan vi tömde
journalhusen på publicerat (slutar juli kanske). Internet-datorn behöver ett par egna externa nya hårddiskar också. Det finns en nätdisk oanvänd men den var
slö mot utvecklingsdatorn jfr USB-diskarna. FC kanske kan rensas och räcker väl till hälften med 1 T mot om vi tar ner dom största som html när det går och pdf
annars, och tror jag alla större om pdf konverteras direkt text. Bäst att kontrollera om de mer sura aktörerna inte ändrat sina robot-txt rörande subdomäner där de
missat runt apierna o.s.v. JSTR inte minst så de inte driver en i självmord som de gjort med andra. Även om jag väl är lite för sur som person för att riskera
sådant numera. Lycos tror jag ändrade efter jag ändrade den på nyhetstitlar via nyhetssökningen.


4. Det är intressant och har direkt värde i alg. ändringarna för dagarna här att allt markedness helt saknar operator-dubbel-argument. D.v.s. ingen skillnad
finns mot säg ing-form på verb och hur MD-operatorerna propagerar vikt.