Avsaknad av rättssäkerhet fodrar att varje medborgare är beredd att skapa och försvara sin egen mänskliga rätt till existens

2015-12-28

En titel vars mening och sanning torde vara självklar för vem som helst...Inget är mer basalt / grundläggande i vår förståelse av hur samarbete och byggande av stat växer fram.


P.s.s. saknade det grundläggande i domänen men av fientliga kriminella - ex. för att understryka vad vi ej ska utesluta staten som just i Kina - kan en förstärkt ansträngning krävas för att etablera att ett sundare försvar av grundläggande rättigheter för en själv och andra finns.


Jag vill mena att där just Kina står idag kan det behöva ske väpnat och att man därför bör etablera motsvarande en väpnad milis. En sund storlek skulle jag spekulera bör inkludera cirka 11 000 000 personer med automatvapen.


Säkert lättare skrivet än gjort. Och något fullständig strategisk eller riskanalys har knappast gjorts av mig i alla fall vilket emellertid inte tycker jag ska ses som jag har fel här. Möjligen krävs mer i antal men jag tvivlar egentligen på det. Snarare skulle jag gissa att väsentligt färre är nödvändigt. Givet alla år av industraliserad nation kombinerat diktatur spekulerar jag att trots föreställningen om ett tämligen vapenfritt Kina att det finns lager etablerade lite varstans.


Det mest civiliserade - självklart omöjligt upplever jag - vore att bestämma en tidpunkt och övergripande area (kanske huvudstaden sensommaren) och sedan att alla som upplever sig engagerade i frågan träffas - resp. försvarande resp. rätt till att göra detta på den nivå som ev. visar sig nödvändigt - och gör upp om framtiden.


Komplettering: Pansarbrytande ammunition möjlig att skjuta med mer eller mindre "standardiserat-vanlig" automatkarbinat underlättar självklart görande det taktiska värdet av pansar i stadsmiljö void. Värdet av "riktigt-tunga" atomer frigörande energi i genombrytning såväl som dödande av förgiftningen alla i fordonet.

Red Star OS: Ingenting nytt men heller inget nytt rekord i svält

Som rapporerat av nyhets-producenter tror jag ej något nytt gjordes känt:D.v.s. jag delar egentligen inte uppfattningen som uttryckts i andra nyheter (än ev. just BBC) att mer blivit känt i vad som nu presenterats jämförts med tidigare).


Jag tror men vet ej säkert att det möjligen ibland - men kanske inte alltid - finns en funktion som i skapelse av ett numeriskt uttryck binder hårdvara och ett uttryck av information (fil + OS) som fil tillsammans med ett resulterande gemensamt mycket sannolikt unikt uttryck (d.v.s. byte array - signatur om vi så vill). Emellertid är detta ej vetskap som bygger på något jag betraktat själv.


Kanske är det också det gemensamma mellan mjuk- och hårdvara som potentiellt över tiden är intressantare eller viktigare. D.v.s. vilken ansträngning / kunskap som krävs givet att en dator med något så när "typisk" hårdvara som tidigare boot:ats med detta OS eller annat att regelmässigt eller av och till boot:as med ett annat OS (d.v.s. ett typiskt normalt Linux utanför statlig kontroll) utan att det detekteras. Jag vet föga om något rörande det lika lite som allmänt just något om detta OS förutom vad jag vid några tidpunkter läst igenom samlat av vad som rapporterats. Det finns från första gången (sedan denna "version" gjordes känd) jag gjorde det en del diskuterat och länkat här:Relaterat Nordkorea och El Nino tycks - men risk att jag tar fel - den senare blivit riktigt djävlig men kanske mindre problematisk kombinerat andra väderfenomen i Nordkorea än man kunde fruktat. Sedan tycker jag självklart idag: Rörande föda och Nordkorea är som vi lärt oss i omvärlden framförhållningen såväl som rapportering av nuläge tämligen rundimentär och antagligen vad man korrekt snarare än att felbedömande från bias ska ta som kroniskt tveksam rörande acceptabel nivå värde för befolkningen. Det fungerar alldeles för ofta dåligt i vad som är normalt.


Men vi har dock ännu att se om vi ev. ännu får se en ny rekord svält i regionen.