Avsaknad av rättssäkerhet fodrar att varje medborgare är beredd att skapa och försvara sin egen mänskliga rätt till existens

2015-12-28

En titel vars mening och sanning torde vara självklar för vem som helst...Inget är mer basalt / grundläggande i vår förståelse av hur samarbete och byggande av stat växer fram.


P.s.s. saknade det grundläggande i domänen men av fientliga kriminella - ex. för att understryka vad vi ej ska utesluta staten som just i Kina - kan en förstärkt ansträngning krävas för att etablera att ett sundare försvar av grundläggande rättigheter för en själv och andra finns.


Jag vill mena att där just Kina står idag kan det behöva ske väpnat och att man därför bör etablera motsvarande en väpnad milis. En sund storlek skulle jag spekulera bör inkludera cirka 11 000 000 personer med automatvapen.


Säkert lättare skrivet än gjort. Och något fullständig strategisk eller riskanalys har knappast gjorts av mig i alla fall vilket emellertid inte tycker jag ska ses som jag har fel här. Möjligen krävs mer i antal men jag tvivlar egentligen på det. Snarare skulle jag gissa att väsentligt färre är nödvändigt. Givet alla år av industraliserad nation kombinerat diktatur spekulerar jag att trots föreställningen om ett tämligen vapenfritt Kina att det finns lager etablerade lite varstans.


Det mest civiliserade - självklart omöjligt upplever jag - vore att bestämma en tidpunkt och övergripande area (kanske huvudstaden sensommaren) och sedan att alla som upplever sig engagerade i frågan träffas - resp. försvarande resp. rätt till att göra detta på den nivå som ev. visar sig nödvändigt - och gör upp om framtiden.


Komplettering: Pansarbrytande ammunition möjlig att skjuta med mer eller mindre "standardiserat-vanlig" automatkarbinat underlättar självklart görande det taktiska värdet av pansar i stadsmiljö void. Värdet av "riktigt-tunga" atomer frigörande energi i genombrytning såväl som dödande av förgiftningen alla i fordonet.