Red Star OS: Ingenting nytt men heller inget nytt rekord i svält

2015-12-28

Som rapporerat av nyhets-producenter tror jag ej något nytt gjordes känt:D.v.s. jag delar egentligen inte uppfattningen som uttryckts i andra nyheter (än ev. just BBC) att mer blivit känt i vad som nu presenterats jämförts med tidigare).


Jag tror men vet ej säkert att det möjligen ibland - men kanske inte alltid - finns en funktion som i skapelse av ett numeriskt uttryck binder hårdvara och ett uttryck av information (fil + OS) som fil tillsammans med ett resulterande gemensamt mycket sannolikt unikt uttryck (d.v.s. byte array - signatur om vi så vill). Emellertid är detta ej vetskap som bygger på något jag betraktat själv.


Kanske är det också det gemensamma mellan mjuk- och hårdvara som potentiellt över tiden är intressantare eller viktigare. D.v.s. vilken ansträngning / kunskap som krävs givet att en dator med något så när "typisk" hårdvara som tidigare boot:ats med detta OS eller annat att regelmässigt eller av och till boot:as med ett annat OS (d.v.s. ett typiskt normalt Linux utanför statlig kontroll) utan att det detekteras. Jag vet föga om något rörande det lika lite som allmänt just något om detta OS förutom vad jag vid några tidpunkter läst igenom samlat av vad som rapporterats. Det finns från första gången (sedan denna "version" gjordes känd) jag gjorde det en del diskuterat och länkat här:Relaterat Nordkorea och El Nino tycks - men risk att jag tar fel - den senare blivit riktigt djävlig men kanske mindre problematisk kombinerat andra väderfenomen i Nordkorea än man kunde fruktat. Sedan tycker jag självklart idag: Rörande föda och Nordkorea är som vi lärt oss i omvärlden framförhållningen såväl som rapportering av nuläge tämligen rundimentär och antagligen vad man korrekt snarare än att felbedömande från bias ska ta som kroniskt tveksam rörande acceptabel nivå värde för befolkningen. Det fungerar alldeles för ofta dåligt i vad som är normalt.


Men vi har dock ännu att se om vi ev. ännu får se en ny rekord svält i regionen.