Dalai Lama: Sockpuppet för diktaturen eller bara svag i huvudet (Williams syndrom)?

2015-01-10

Relaterat respektive:Adderade jag som ett försök att hjälpa resp. veka och gubb-gnälliga Dalai Lama resp. att lyfta sig till något bättre (i värsta fall försvinner en av dem och i bästa fall slipper världen båda):


Hade det har nu inte varit vekt hade han tagit på sig en uniform och gjort verklig nytta genom att ge de dum-passiverade Tibet-munkarna något enkelt nog att som första steg ut i verkligheten försvara sig mot - som man om sund och frisk gör det: För att vinna - utan att någon behöver känna obehag av att det kan vara brott mot internationell kutym om någon sunt välmotiverad hanterar risken pro-aktivt. Eller p.s.s. för fastlands-han-kineserna och särskilt Shanghai-folken. Hong Kong flocken vi såg förra året gillar jag: Jag skulle inte drömma om att ge några särskilda råd till dem. De vann ju en lagom stor första seger. Mycket sundare än att som bl.a. tibetanerna som går ut och förlorar år efter år. Hong Kong flocken gör vad de känner är rätt själva och ska ej läsa Tibet-råden i sådant här. Fungerar det och levererar resultat ska man inte försöka laga det med ej praktiskt i den konkreta lokala domänen metod som levererade.

Vek, gubb-gnällig och moraliskt defekt: Men rik (ev. dement: Men för en så lydig liten diktaturens sockpuppet är det inte trivialt att avgöra).

Som det är nu är det bara jobbigt för alla. Dom genererar alla som behöver uppleva allt strunt. Som två små sockpuppets utan mening eller substans. Något kända namn så trots att budskapet får med sig en massa gubb-gnäll reducerande effekt så får de fortsätta kanalisera information. Om Laman nu är sockpuppet för deras fiende är tämligen osäkert. Men miss-management där effekt av etablerade metoder och hantering sedan år är känt utan effekt resp. agerande mindre proto-agentativt därför att det det dolt är fienden som beslutar mycket (med eller utan Lamans förståelse) behöver i realiserad negativ påverkan inte skilja sig. Inget har ju levererat något och den egna flocken är så pass i själv-destruktiva depressiva processer att de precis som Laman parscherar ut att förlora men allt oftare inkluderande självmords-eldandet. Utan trovärdiga exempel tvivlar jag på att diktaturen hade klarat att få honom som sockpuppet att göra det bättre.


Istället för allt strunt och vansinnigheter Vek-hammed gör relaterat mer eller mindre inbillade företeelser eller egenskaper generella i människan de ej kan påverka borde dom och munkarna hjälpa varandra och komma ur respektives självdestruktion. Och gå ut och slåss rationellt oavsett om med uniform, icke-väpnade metoder i rummet, riktad information, allianser m.m. (pröva olika saker och sluta med saker ni förbrukas av eller som ej levererar mätbart värde). Men det är skillnad mellan ofriskt strunt redundant eller malignt som avlägsnas med egentligen en begränsad ansträngning och att skapa verkliga värden även när det tar ett tag och inkluderar en tämligen skicklig aktör i allt i och runt konflikter i alla sina domäner. Skillnaden mellan strunt och krigaren.


Komplettering: I association från kontrollerade jag med hjälp av Google om en alternativ förklaring kan finnas till Li Ka-shing samhällsdestruktiva beteende. Kan han egentligen vara ett offer? Fortfarande vek men förledd via utpressning han inte var människa nog att hantera korrekt? Och faktiskt verkar det som att South China Morning Post uppmärksammat indikationer på detta. Dokumenterat nedan:Ej besökt då jag inte själv vill besöka sidan: Jag tror det kan få den kinesiska cyber-armed att bristande i förståelse nätverk att störa Telias trafik i relaterade funktioner hos dem som även om de inte behöver störa mig - ex. sparande tidigare DNS-förfrågningar lokalt om den kopplingen störs - är onödigt eftersom det kan drabba andra surfare: Men jag litar på Google här som ju har indexering som sin expertdomän - vidare när prospekterad sökning inte mer än beskrivande direkt i mening vad jag söker levererar inger det trovärdig i kontrast om jag hade suttit och kombinerat sökord tills man hittar en möjlig träff i vilket fall kontroll så klart varit nödvändig (dessutom genererar det mig att folk är så dåligt motiverade i sitt arbete: Men kanske ej otroligt en tyst-protest mot hela systemet).

Vek-hammed kan vara nedavlad version av Mu-hammed (kanske korsad med den Gula Tibetanska Självmords-eldaren)

Det slog mig just att den vek-hammed jag valde (lätt felaktigt i vantage point av sexualitet: D.v.s. ej fel att vara homo men vad gay-hammed folket lägger i den stereotypen sitter dom och realiserar själva i sådant som Frankrike) kan vara en senare realisering. En så att säga nedavlad version av Mu-hammed.


Låt oss leka med tanken att Vek-hammed med sitt vek-folk ledde processen för att etablera kontroll över Mecca:


 • Vek-hammed och en släkting med en kvinna dyker och kastar vassa stenar, spjut eller något på några stycken. Lyckas döda en bunt.
 • Agerar sedan lika irrationellt - uppenbart med någon självdestruktiv drivkraft till att det hela ska sluta i döden - så att det några timmar senare är döda.
 • Ingen kontroll över Mecca är etablerad.
 • Media-flocken uttrycker istället mer beredskap och detta redan när Vek-hammed flocken inte kunde ta ut mer än tre personer i försöket att etablera geo-politisk-kontroll över den dominerande kulturella stats-staten.

Men det var inte riktigt så det gick till:


"In March 624, Mohammad led some three hundred warriors in a raid on a Meccan merchant caravan. The Muslims set an ambush for the Meccans at Badr.[15] Aware of the plan, the Meccan caravan eluded the Muslims. Meanwhile a force from Mecca was sent to protect the caravan. The force did not return home upon hearing that the caravan was safe. The battle of Badr began in March 624.[16] Though outnumbered more than three to one, the Muslims won the battle, killing at least forty-five Meccans and taking seventy prisoners for ransom; only fourteen Muslims died."

Muhammed in Medina - Conflict with Mecca | Wikipedia

Blod mellan resp. flock existerade. Tycks för mig att resp. part var delaktig. Oavsett etniskt-resonerande givet beslut om att ta konflikten agerande man tycks det rationellt.


Ingenting runt Frankrike-incidenten är rationellt eller ens friskt:


 • Ingen möjlighet att etablera samhälle i Frankrike ej accepterande att andra subkulturer äger samma frihet som alla andra finns.
 • Än mindre kan man komma över och ta kontroll.
 • Det finns inte ens någon Vek-hammed-flock-ledare som tänker i sådana banor med några få undantag.
 • Och om uppnår inget mer än att förhoppningsvis motivera media såväl som andra att reducera förutsättningar för mer seriöst (om sådana alls är möjliga) att uppnå målsättning (om sådan nu finns i seriös-mening: jag tvivlar - metoden har ju prövats många år utan att folk slutar använda koncept Vek-hammed-flocken menar att de har inmutade).
 • Och förutom att det hela var totalt meningslöst i alls realiserat värde eller uppnått för sekteristerna förbrukade man hela den lokala flocken genom inkompetens.
 • Själv-destruktivt beteende spelande uppenbart för att förlora från start: Ge upp från start men lite spektakulärt.
 • Spektakulärt på detta sätt mer generellt resonerar en del i försök att hacka eller lura Mohammed att acceptera Vek-hammed in i paradiset. Och vi hittar inte den riktiga tyngre striden skapande verkligt värde eller troligare klarar ej att spela för att vinna: Så vi ser till att förlora spektakulärt så kanske vi lurar Mohammed.

Och jag kan säga så mycket givet att världen ej är perfekt i rationell mening vi människor kan bedöma från verkliga förstådda förutsättningar gäller antingen att det är upp till oss skapa rationella värden själva alternativt att det bör finnas konkreta säkerhetsdefekter i skapelsen (ej perfekt så all kunskap om komplexa skapelser vi faktiskt har i riktigt vetande indikerar att de ska finnas) d.v.s. att den kan hackas. För det senare fallet borde i all rimlighet något konkret dokumenterats trovärdigt. I andra områden (ex. internet) gör ju folk som realiserat en säkerhetsdefekt ofta (väldigt ofta) just trovärdiga uttryck av att de gjort det.


Här är det bara Vek-hammed som självdestruktivt lurar sig själv och spelar för att förlora. Att skapa riktigt värde är tungt. Det tar tid. Riktiga aktörer med etablerad slagkraft och vana och att försvara inmutade monopoliseringar av makt och skatteuppbörd i små subkulturer existerar (Al-Assad, Kinesiska kommunistpartiet) försvarande verkliga värden på konkret mätbara nivåer i den verkliga värden där ledande personer (för ett mindre land från en familj och på lägre nivå men fortfarande högt kanske några hundra - upp till tiotals till och med mer miljarder US Dollar årligen som tas ut i korruption i alla nivåer för den relativt hela folket mindre flocken men väl så stor när vi jämför Kinas kommunistparties högre ledarskikt med lilla Al-Assasd flocken).


Det är jobbigt. Det fodrar att du tänker rationellt. Det tar tid. Och för att få värdet under processen fodras att du tänker rationellt undvikande självdestruktiva "hoppa ut på skyttebanan med en röd protest-klädsel ingen människa mer än fienden ser" - skapande delvinster födande battle hunger för mer.


Och nere i Kina. Har vi inte ofta nog Vek-hammad så går ut för att spela för att förlora. Yxande lite på några stycken föga relaterat konflikten folk på tågstationer? Jo. Och inte bara tappar man folk som hade gått att göra något vettigt med utan potentiellt allierade i den övriga populationen tappas. Sten-dumt, själv-destruktikt och spelande för att förlora för att man inte tror att man kan mer än det.


Och jag säger inte att risker inte finns att hantera i EU nu såväl som åren föregående. Men incidenten var inte kompetent i något. Mycket annat som försökts har falerat och ibland lyckats realisera spektakulärt självmord inkluderande några föga relaterade i andra flockar. I Frankrike-incidenten tror jag verkligen inte att inte viss sund (ej miss management) hanterande av säkerhet redan på nivå där kostnad är föga ej hade inneburit att det hela misslyckats. Det är Vek-hammad som är aktör i sådant här.


En sjukdom i samhällskroppen där vi alla har visst ansvar att långsiktigt reducera risken för att detta realiseras. En del säkerhet krävs så klart också. Men i all rimlighet ska väl annat än det nedavlade Vek-hammad finns i det hela så att en rationell process skapande vettiga värden också visar sig. Såväl samhällsbyggande i diverse entiteter i "ej-stabil-demokrati", i diktatur, eller demokrati men i behov av bättre funktionellt samhälle levererande riktiga samhällsvärden (riktiga ekvivalent med länder som haft demokrati länge klarar att ta ut i utdelning). Och om mer av Mohammeds ta Mecca med några hundra krigare faktiskt klarande det snarare än att man dödade några och sedan ställde sig och väntade på att dödas av fienden därför att man inte gillade vad den andra religionen tyckte om ens egen religion snarare än som här faktiskt snarare vara i process av geo-politisk-kontroll mer än religion (i mening drivande konflikten i konkreta faktorer vi idag kan bedöma) bör väl kunna försöka återskapa gamla tiders flockar och gå österut och göra något aktuella etniska områden i Kina. Vem vet kanske kan det rent av få ut något vettigt av munk-djävlarna borta i Tibet som också självdestruktivt spelar för att förlora mycket menar jag besläktat förutom att de inte känner att de vill elda upp någon mer än sig själva (självdestruktivt beteende av dessa två typer är aldrig vettigt: det ger ej värde - men i skada på den egna flocken är Tibeterna troligen lite bättre därför att de gör inte mer än att få fienden att le glatt och bättre klara att motivera sitt förtryck i Tibet - medan Vek-hammed dessutom motiverar andra flockar till konflikt vilka i stort egentligen inte brydde sig i skvatt om vad Vek-hammar flockarna tyckte och tänkte om sin religion eller vad de gjorde i sina länder): Två psykotiska företeelser som kanske kan mötas i läkande samtidigt som de kan bygga något fint tillsammans.


När vi nu jämfört Vek-hammar med gamla Mohammed kan vi ju också passa på att referera till Mao rörande regionala etniska grupper och deras domäner, resp. Taiwan. Under inbördeskriget uttrycktes garantier så många gånger och motiverades ordentligt och djupt i den aktuella subkulturens trosföreställningar. Mycket av vad som hänt senare har förutom att gått ifrån detta vad man kan misstänka möjligen är lätt relaterad till om aktuella etniska grupper köpte garantierna eller tog dom för dom kineser dom var vana med kom över gränsen. I Tibet mötte dom mer motstånd under Den långa marschen (stor-händelse under många år efter för alla som deltog). Tibet-flocken rullade ner stora stenar på dem och sköt med pilbågar eller något liknande. Konflikt föder konflikt. Ibland behöver man ta konflikten. Optimalt är om resp. entitet kan tänka rationellt och undvika direkt själv-destruktivt (munk-djävel som eldar upp sig eller Vek-hammar som kommer och tar livet av dig, några fler och sig själv med en yxa) eller kommunistpartiets topp med etablerade förmögenheter som tar irrationella risker (går det långt eller snabbt och brett så tämligen troligt är bra många i denna grupp döda innan det är slut) endast för makt-belöningen och en upplevd konkurrerande flock. Fråga din gul-munks-präst om du kan rösta på en Vinna Konflikten Buddha: Vem vet kanske går det och det räddar livet på en vän eller åtminstone ger dig bättre bredd och djup i linjerna när ni går ut för att vinna istället för att själv-elda eller roa diktaturen via andra spektakel (men fan om det inte är bortkastad tid att förklara för er och vet att för mig på denna blogg är det inte poäng för mig att ni sitter och dum-läser utan att få något vettigt gjort: Antingen är ni för slöa för att ödsla tid på eller så behöver ni något mycket större eller väsentligt skickligare i förklara det mest triviala i sådant: Munk-djävlar).


Varande just rationellt tänkande reflekterade jag förövrigt 2012 eller 2013 ev. möjliga värden av självmords-eeldandet:Upp, ner eller stilla? Terrorism och Självmords-eldande


Så vitt jag kan bedöma har - som förväntat så klart när självmords-eldande inte tänker rationellt utan går ut för att förlora från start - förutsättningar för något värde bortom annat än direkt otrolig framtid. Det är bara vekt, självdestruktivt och värdelöst.


Fler länkar till diskussioner om självmords-eldande finns i Självmords-brännarna: Tsering Woeser fördömmer. Ett exempel på mer av tänkande rationellt med utgångspunkt av värden som är mer än religion och som går utanför byggande av personlig brand power mest internationellt som belöning för att man känns så lugn och säker precis lagom revolutionär utan anti-ekonomiska eller otäcka nyhets-karaktär (samma sak som för kommunitpartiet att glatt hånle åt Laman) finns bl.a. i Dalai Lama: Vem sätter honom på ålderdomshem? Och när? (maximum Lama-problematiken låg något innan detta inlägg vill jag minnas i samband med att han hade egentlig depression där han efter vistelse sjukhus inte fullt själv eller i organisationen var på klara med hur depressiva symtom påverkar resonerande och bedömning av omvärlden men varken före eller efter har han med sin subkultur som har mutat in hela Tibet-befrielsen klarat att leverera ett enda mätbart värde).


Lamans gubb-gnäll är dock forgående pågående problem sist jag följde upp Tibet - Kina under tror jag första kvartalet 2014. Gubb-gnäll är varken meningsfullt för att vinna konflikten eller ens religiöst rituellt riktigt för en Buddha oavsett subtyp. Kanske är Laman inspirerad av Li Ka-shing i någon gemensam organisation man är medlem? Eller bara att man har passerat den ålder där det faktiskt är dags för hemmet om man inte begriper själv problemen man skapar) kvarstår dock även om saker bättrat sig något jag vet inte riktigt hur stor skillnad det i faktisk effekt det är mellan bara miss management i någon av att avsaknad av skapande värden är given information sedan år resp. om man är medlem i något hemligt kinesiskt brödraskap tillsammans med andra gamla gubbar folk känner igen namnet på. Vad man behöver är nytänkande med en hyggligt ung Begtse Lama som gör mer än av gammal vana åkande över och roar kommunistpartiet när de vill ha någon att skratta åt eller i depressions-dimman saknar förmåga att se fel i att hans flock börjat självmord-elda bort sig i brist på vettig management och konstruktiv battle hunger efter seger född av rationella åtgärder där man faktiskt lyckas i delsteg.


Relaterat


Skämtteckning: Dalai Lama och Libyen
2011-04-27


Riktad information - Identifiera potenta symboler 1: Similarity med perspektiv
I The Big Dog förklarar dominerande makt och sätter den nya världsordningen via strategiska ö-affärer (inkl. en bit Gotland) har vi förövrigt ett till exempel på Vek-media-kulturen (om att visa The Big Dog för dem i titel hade någon inspirerande påverkan är ganska osäkert: Även om jag egentligen skrev det mest för mig själv gäller att The Big Dog uttrycker aktör för media är aktör utanför just vara media ej riktigt normalt men när du angrips behöver man vara aktör försvarande sig och vad mera därför att man är media och påverkar läsande behöver de se att media-flocken inte bara överlever utan vinner - Om du är aktör eller inte är rörande det mesta med väsentlig påverkan i positiv mening samhälle upp till dig själv d.v.s. du varken ska förvänta dig eller förutsätta dig att aktör ledning kinesiska kommunistpartiet, Obama eller den här flocken som skickar brev till diktaturer för att protester ska lösa dina problem i din geografiska region rörande din etniska grupp) där illustrerad med:
Att hantera Dalai Lama: Dags att ta lärorik attityd-misshandel till ett rationellt anti-kommunistiskt människooffer


Nyhetshändelsernas tid och information resp. påverkan från inlärd värdegrund


Sydsudan, Japan och Tibet: När motiverande abstrakt kraft behöver möta konkretiserad realisering


Inlägg Sista April Uppsala: Flykt disk, eldsläckare, eldstålets gnista, pistolen och den tibetanska sensmoralen (2014-04-30) inkluderar förutom några förklarande visualiseringar av hur eldande-samhälls-defekten går till en inledande inspirerande illustration med några symboliska alternativa metod-vägar Tibet-flocken efter alla misslyckanden med andra metoder kanske borde titta på. Jag inkluderar den nedan:
Eldsläckare: Hantera självdestruktionen och spela för att förlora kulturen.


Pistol: Försöker någon skjuta dig: Ta fram din pistol och skjut tillbaka. Att du är munk-djävel är ingen ursäkt för att spela med förrövaren i övergrepp oavsett om det handlar om själmords-eldande eller något av en mängd andra underligheter om munkarna håller på med.


Hårddisken: Konflikten i information ska vinnas i Kina. inte Norge, Sverige eller en bunt medelålders amerikanska forskare och professorer inom kognitiv-psykologi. Analysera och reagera med effektiv information.


Eldstålet: När du brinner själv förlorar du. När fienden brinner är det åtminstone inte du som brinner och kanske en bra sak. åtminstone tror jag många i kommunistpartiet bara älskar när en till munk-djävul kommer och eldar upp sig skapande fina motivringar för fortsatt diktatur och förmyndarkap över Tibet.


Vattenflaskan: Självdestruktionen tillsammans med subkulturella faktorer torde vara relaterad uthållighet under den långa process detta varit och kanske kommer vara fortsatt. Att hantera via supply management där man i begreppet inkluderar psykiska faktorer.


Är du kulturbärare i en flock har du ett ansvar - eller om vi så vill behov av om konflikt ska leda till något vettigt - att förebygga manifestationer av Vek-hammar eller munk-djävel. D.v.s. se till att de används rationellt innan och via övergripande rationellt handlande ser meningsfullhet.

Gay-hammed vs Gay-media

I fortsättning på Murderhammed och kompletterande min uppmärksamhet på att inte bara är Jesus och Buddha folket föga gender-politiskt korrekta jämfört med oss korrekt Gudinna-troende utan tycks för mig både från deras irrationella homosexual-rädsla såväl som tillbeendet av en manlig gud (hur kan det vara naturligt för några andra än heterosexuella kvinnor) är självklart muslimerna lika gay:ish som Jesus- och Buddha-folket.


Det är att peka på att befintliga läsare av inlägg inom den riktade informationen troligt får ut mer värde av diskussionen. Dessa - några i alla fall - har dessutom noterat hur jag av och till gör realiserade exempel implicit. Här för att inte riskera att några arga homosexuella skjuter eller spränger mig gäller att jag snarare när jag använder gay som negativ stereotyp söker spegla hur mer sekteristiska delar av aktuella religioner lägger mening i begreppen. Tvärtom vad mig anbelangar är dom homosexuella männen de ända rationella kristna resp. muslimer världen har: Manlig Gud som ska vara som mest attraktiv av allt och kyrkor fulla av smyg-homosexuella att ta ut i världen doing your shit medan jag gör mitt i Gudinna-kulturen.


Den franska nyhets-intensiva incidenten är ett excellent exempel. En riktig man väljer en kraftfull fiende man kan strida mot länge för att uppnå verkliga värden. Vad som är utmaning och ger utrymme till elegansen och glädjen tung-strid oavsett om nu domänen är väpnat uppror, civila protester, information warfare, eller packeterande en själv riktigt för en fin gender-politiskt korrekt Gudinna-religion manligt-stark inför Januari-riterna ute i skogen (eventuellt - att kriminalisera sig är tabu i vår religion - kan det inkludera offer av en Biskop vi haft i bur några månader).


Korrekt manlig strid från våra preferenser - utmaning värt något för vad som är värt något eller blir värt något i processen resp. uppnår verkligt värde presenterar för oss en bättre domän:


 • Stor fiende som faktiskt kan något som gör den värt att strida: Diktatur delen av Kina.
 • Målsättning demokrati och åtminstone regionalt-självstyre för dom muslimska delarna.
 • Och för att det ska vara meningsfullt: Utan att förstöra hela djälva infrastrukturen och beskatta antalet människoliv i området värre än många fler år av diktatur. D.v.s. inget Syrien fodrande 30 - 40 år för upphämtning när det slutligen blir klart.
 • Tidigare diskuterat bl..a i Strid över många och långa år kräver för gott resultat vuxet tänkande (2013-10-18).

Vad i hela incidenten i Frankrike är annat än game not to win? Inget uppnås. Ingen verklig glädje ens i striden finns därför att inget motstånd eller utmaning existerar. Inte ens om vi i motsatt med den hittills i historien universiella principen för allt som nått stabilt done att sekteristiska försök att äga informations koncept aldrig når en stabil verklighet där subkulturen äger kontroll utan att de måste lära sig leva med att andra kan läsa, tolka och uttrycka ord, fler-gram, rita bilder m.m. som också det sekteristiska använder (se 1 för några tveksamma undantag understrykande genom att i något vara funktionella hur lönlös in-mytande-försök att kontrollera gemensamma informationskoncept i kultur och vetande är) uppnås ej ett värde som går att konkretisera.


Tolkningen att se ett värde relaterat själva religionen är ytterst att betvivla som trovärdig förklaring. Istället verkar vara vad som är relaterat sådant här över likartat över områden och historien att något upplever sig vara "ett kollektiv" - vad jag kallar en subkultur oavsett hur stor - samt att en annan "flock" - fiende flocken verkligt eller inbillat finns - man känner sig trampad på av eller utmanad av. Då börjar resp. flocks yngre individer (självklart som Frankrike visade kan det inkludera kvinnor: Vi människor är så klart mer än ex. hundarna på F21 jag mötte under värnplikten där hannarna ständigt gick och blåste upp sig inför varandra då de alla trodde sig vara störst och bäst eftersom ingen besegrat dem någonsin - de fick ju så klart ej umgås med varandra i annat än viss distans med resp. hundförare - Kvinnor kan också om de ges utrymme och varken nödvändigtvis mer eller mindre meningsfullt eller moraliskt än männen).


Samma beteenden oavstt typ av subkultur (d.v.s. utanför ens om det handlar om religioner eller nationalism). Samma upphetsade känslor. Ända verkliga magnitud skillnad oavsett skattade upplevelser eller nivå av konflikt är hur många konkurrerande subkulturer individerna har i sina liv resp. hur tydliga upplevda gräns-linjer mot andra flocker är. D.v.s. för gaming-subkulturer som Nintendo vs Xbox vs XX är konfliktnivån låg därför spelandet är normalt ej en mer totalt dominerande del av resp. flocksliv, tradition av konflikter definierande linjer lätt att ta upp som given information i kulturen saknas, och lika verkligt gäller att antalet konkurrerande subkulturer i personernas liv tenderar att lättare nå ett stabilt balanserande därför att zoner där man är mer koncentrerade rörande personer med stark mitt för just den aktuella subkulturen nästan helt saknas (förutom enstaka större möten och mindre lokaler där man tillskillnad från kyrkorna behöver betala per timme för att sitta och spela i ett lokalt LAN).


Samma upplevelse. Samma reaktioner. Olika innehåll. Lika begränsat - om något - dokumenterade konkreta värden av informations-koncepten man har preferens för att se som egna. Inget ens i närheten av evidensbaserat resonerande jämförbart för läkemedel vi godkänner som meningsfulla för det gemensamma samhället att betala för att åstadkomma något.


Samtidigt givet alla mindre män ex. bland Gayhammed folket gäller att enorma kostnader realiseras för deras egna subkulturer, större kultur-grupper runt dem, resp. andra kulturer. Men utan något dokumenterat värde realiserat av den här informationen just denna subkultur tar som sin. Och jag har läst Koranen (på svenska) och faktiskt rent av tittat lite på språket (ej för att lära mig utan mer de grammatiska konstruktioner och typer). Det är ingen konkretiserad skillnad mot andra religioner.


Inget konkretiserat i informationen egentligen mer eller mindre oroande än i andra religioner heller (rörande uttryck Koranen). Ända tänkbart speciellt och ev. spelande i in i hastigheten för processen att lämna historiens föga informations-dynamiska verklighet och vakna upp i den större värden där andra kulturer också finns är denna (kanske problematiska ovanan) att ta barnen till skolor där de sitter och lär sig Koranen utantill.


Liksom som för subkulturer vs andra subkulturer (innehållet i koncepten de ser som egna spelar ingen roll när vi0 jämför med andra subkulturer för hur de reagerar och agerar) är det inte just texten i sig som behöver vara problemet utan att:


 • Det är brutalt repeterat in i inlärt och starkt associerat en övergripande liten grupp av symboler: Ex. Muslim, Koranen, Tro, Vara en god om än ej kreativt innovativ samhällsmedborgare som gör vad mamma och pappa tycker känns tryggast (göra lokala-flock-ritualerna runt religionen, gifta sig, göra något enkelt arbete o.s.v.).
 • Koncept-gruppen har en stark spridd mängd av information som kan associera med allt möjligt i övrigt.
 • Normalt betvivlar jag att det har faktisk betydelse i större samhällsprocesser. Jämför gärna med allt vi lärde oss i skolan kring svensk historia. Hur troligt är det att det påverkar spritt över andra områden?
 • Men en pågående event-historia såväl som koncept-nätverk existerar som kan aktiveras upp via socialt samspel. Ex. att du hittar en ny pappa-figur du som lite mindre man tycker att du behöver: Koran-präst, Papist-präst, Svensk-frikyrko-bonn-präst, Ej kvinno-attraherade-gul-klädda-Tibet-präster, Kommunist-präst eller vad du nu aktuellt.
 • Dennes påverkan spekulerar jag blir lättare mer totalt definierande genom att de befintliga nätverken existerar och är så pass stora. Är denna väldigt divergerad - kanske direkt själv- såväl som samhälls-destruktiv utan rationella värden - kanske trappan givet accepterande av viss inkludering i ett sammanhang denne har en pappa-för-vuxna-barn-roll i innan större inflytande nås kan vara lägre.

Låt oss nu leka med tanken för att verkligen understryka hur fullständigt vekt hela Frankrike incidenten är: Att den faktiskt var del av något meningsfullt som kan leda till något. Varför i helvete skulle då personerna göra det hela så defekt att de förbrukar sig själva som resurs?


Slåss man i något meningsfullt där fienden är annat än trivial är resurserna begränsade. Att gå att kasta bort tre personer engagerade i frågan är så fullständigt ute i fantasi i varje sammanhang där man är i en rationellt driven konflikt med realistisk tro och förutsättning för att faktiskt få det hela att leda till något.


Förutom lära sig Koranen utantill finns egentligen endast en fråga jag finner oroande i det hela under domän av den riktade informationen (ej värderande utmaningar etablera säkerhet i EU):


 • Jag utgår från att man antingen läst ex. Alternativa dimensioner för nivå av proto-agent eller reflekterat dessa frågor tidigare.
 • Den faktiska incidenten är stark i lokalisering geografiskt och i tid. Uttryckr stark intensitet.
 • Men vi hade ju faktiskt två incidenter: Eller vad vi kan uppfatta som två. Först angrepp tidning och därefter fritagande gisslan.

Den första var angrepp på media. Och media förlorade. Uttryck från media senare är i sig per uttryckt ord mindre tungt därför mer distansierat i såväl tid och rum. Och på det är media generellt vekt i uttryck. Man protester och förklarar det illa. Skriver något om att studie tidningen. Men inget av utmanad contestant finns typiskt i det. Ska läsarna uppleva att man inte tar upp utmaningen dådkraftigt? Om så påverkar det dom också och de kan börja att i större utsträckning - praktiskt givet slagkraft subkulturen helt irrationellt - självcensurera sig.


Självklart ska man som jag upplevda att Palin (eller på det sätt media paketerade henne: Ex. där hon muckar-bråk - ev. sista gången - finns här Sarah Palin är ganska lik Muammar Gaddafi) sitta (för USA-lokala politiskt subkulturella värden föga verkliga för hela samhället) och utmana upp den muslimska flocken. Irrationellt. Och ej nödvändigt.


Men media behöver anta utmaningen och ge igen så att läsarna inte upplever att man förlorat. Och tillskillnad från sekteristerna som angrepp tidningen i Frankrike ska det för att verkligt rationellt värde ska vara möjligt ske sunt tänkande på framtid. D.v.s. försöka undvika stereotyper, otrevliga uttryck m.m. (jämför gärna med sådant jag pysslat med här där jag irrationellt och felaktigt trampat på de homosexuella för att försöka förklara för Jesus och Muslim-folken hur fullständigt gay dom är utifrån meningen dom lägger i orden).


Franska polisen kanske van men det betyder inte så mycket i upplevelsen när själva kanalen man får informationen via känns backande efter konkret ytterst konkret förlust. Du antar utmaningen, you game to win, och du realiserar seger, och du visar upp seger så att irrationella effekter av förlusten man redan tog (förutom gayhammed-folket delvis p.g.a. inkompetens hos tidningen givet känd riskbild: Säkerhet yttre perimeter finns på vilken standard-checklist för fysisk-säkerhet som helst och än bättre vore efter misslyckat angrepp mot yttre skydd att någon kom ut och sköt tillbaka och åtminstone kom oavgjort - Dåligt gjort inte helt olikt hur andra media uttrycker sin "oroa" och "protest" mot händelsen: Vekt). Avslöja ett viktigt terrorist-nät eller annat väldigt tydligt inkluderande något fysiskt realiserat med poliser o.s.v. Rimligen givet samhällseffekten kan andra aktörer vara behjälplig här också (perform for me så får ev. gott samhällsvärde, knappast något problem vs. andra uttryck av själva realiseringen i aktörer och dessutom får jag möjlighet att mäta effekten av det). Så att rimlig balansering kommer i rapporteringen .


Att Gayhammed-sekten var vek och små-gay (möjligen: jag vet mindre om dom andra - annorlunda än Mohammed-folket) är ingen ursäkt för media-entiteter att reagera vekt. Oavsett ekonomiska motiv att motivera sin existens utifrån samhällsvärden skapar uttrycken av dessa såväl som faktisk räckvidd ett samhällsansvar. So man up.


1

Annat än möjligen kanske ytterst begränsad kontroll rörande varumärken - inkluderande en mängd ständiga misslyckanden i så väl som utanför lagen helt ogörligt att hantera - samt för i alla fall Sverige kombinationen av namn, personnummer och folkbokföringsadress medan var för sig - också personnummer tror jag mig minnas från något realiserat exempel om jag ej minns fel - är ej 100% garanterade som ns här associerat till dig och ej heller vad du egentligen kan styra andra användning av: Alla från ICA till informations-inhämtnings-operationer i såväl som utanför normal kommersiell verksamhet kan helt juridiskt accepterat knappt utan reflektion hos någon hämta upp informationen för fortsatt bearbetning för en strunt-summa per transaktion)


Relaterat

Visuell uppmärksamhet kanske påverkas av religion (2012-10-26)


Att vinna är viktigt: I land- och isbandy såväl som religion (2013-10-28)


De två formerna av överträning jämfört med hippies och autism
2010-09-16


Manipulerad avrättning av präst förvanskas utåt till Obama-hat: Manipulerad information i propaganda föder hatets desinformation (2013-07-23)


Och följande bör som tidigare påpekat rörande draftad information relaterat riktad information ej tas som färdigt material. För diskussionen nedan går det addera vettigt trovärdigt effektiva metoder vilka ej alls berördes (därför att jag var mest intresserad av att diskutera frågan utifrån ett relaterat praktisk-modell i en mjukvaru-implementation för en större kontroll-domän ej utnyttjad nyligen d.v.s. religion):


Riktad information - Argument som övertygar trots fundamentalism (2014-05-23)


Jag hoppas att följande är diskussion av frågan kring risk fundamentalism och lära sig information utantill (alt. jämförbart diskuterat för "öken-religionerna") ev. i kombination med föregående.


En enkel "topologisk" modell för att uttrycka dynamik i nätverk där meddelanden passeras (2010-09-13)


I samma problem-domän som nedan har vi realiseringar likt Wordnet. Wordnet är enormt användbar men bra många områden i den (kanske mest märkbart part of whole) är väldigt - direkt opraktiskt för många användsområden - små. För grammatik nära kan den fungera ok men Wordnet är liten. För att nå storlek krävs automatiserat byggande antingen från naturligt språk i text eller från en mängd andra befintliga ontologer och det fodrar att man accepterar att en viss osäkerhet rörande sense accepteras och hanteras. I kontrast Wordnet har jag för min Blue light där lägst grad av sense-vetskap är realiserad (huvudsakligen relationer förutom ngram-konceptet) idag en bit över 5 - 20 miljoner koncept (något varierat med vilken representation som tagits ut för användning). När viss osäkerhet förstås och kan hanteras vinner man på mycket större storlek. Fastnar vi i att vi alltid oavsett behov eller domän (jämför kreativitet där föga behov finns i associations-nätverken) då blir allt väldigt litet trots stora lingvistiska subkulturer som adderar in värde: Och helt i onödan. Lätt gay-hammed över det hela om någon ger sig på att definiera värden enligt Wordnet och tror det är bra oavsett del av system eller användning.


Ontologiska problem II: När vi tror att vi kan definiera världen (2012-11-22)


Himmelska fridens torg: Diskussion metodgrupper riktad information för konkret värde resp. risken att tappa värde redan byggt om moraliskt defekta metoder används (2013-10-28)

Vek, gubb-gnällig och moraliskt defekt: Men rik

Ett moraliskt föredöme:Tänk så fel jag hade:Ups. Får korrigera mig. Helt defekt söker han uppnå en reduktion av demokrati d.v.s. gör motsatt mot det moraliskt korrekta handlandet.


The government hopes to pass reforms enabling public elections for the territory's leader in 2017. Under the reforms, a committee will nominate candidates who will run for the post.

Pro-democracy lawmakers have criticised the reforms and vowed to veto them.

Moraliskt defekt stöd för reduktion av demokrati innebär ej ett värde för någon individ i domän av statsskick, val o.s.v.. Inte heller så för Li Ka-shing.


Om nu inte Li Ka-shing börjar bli dement kan vi därför högst rimligt anta att ett värde utanför domänen finns realiserat just för honom. Ex. att han och hans i antal och effekt av uppsamlad upplevelse av förtryck, positiva särskilda värden o.s.v. är försumbart mot samtliga som gynnas av att Hong Kong och Hong Kong's folk och Kina på fastlandets folk vinner här medan diktatur förlorar.


Kanske är Li Ka-shing inte bara moraliskt korrupt utan är "små-löjligt korrupt" på en lägre nivå där han egentligen inte får något utan bara är gammal-gubbe små-nervös för att någon ev. ska komma och ta hans saker eller göra det svårare att sitta och ha en massa skit han samlat genom åren mer än varken han eller någon annan har nytta av hos honom. Och tycks det ev. gör att han börjat gagga runt förstörande för annat.


Det ända positiva med denne person med uttalanden är att förutom för väldigt rika personer gäller att inga andra får utrymme att uttrycka kombinerat gubb-gnäll, löjligheter och allt relaterat just den folkgruppen. Bland politiker faller de bort långt tidigare än de når dit. Och bland övrigt folk ses lättare vad det är för sorts strunt.


Hade det har nu inte varit vekt hade han tagit på sig en uniform och gjort verklig nytta genom att ge de dum-passiverade Tibet-munkarna något enkelt nog att som första steg ut i verkligheten försvara sig mot - som man om sund och frisk gör det: För att vinna - utan att någon behöver känna obehag av att det kan vara brott mot internationell kutym om någon sunt välmotiverad hanterar risken pro-aktivt. Eller p.s.s. för fastlands-han-kineserna och särskilt Shanghai-folken. Hong Kong flocken vi såg förra året gillar jag: Jag skulle inte drömma om att ge några särskilda råd till dem. De vann ju en lagom stor första seger. Mycket sundare än att som bl.a. tibetanerna som går ut och förlorar år efter år. Hong Kong flocken gör vad de känner är rätt själva och ska ej läsa Tibet-råden i sådant här. Fungerar det och levererar resultat ska man inte försöka laga det med ej praktiskt i den konkreta lokala domänen metod som levererade.

Vantage point

Några lösa anteckningar på mindre min noggranna blogg:Inte helt orelaterad Murderhammed vilket heller inte Galvanize nedan är (inte helt orelaterad).


Murderhammed

Vid tillfälle ska jag återvända bättre till problematiken med radikalisering vi som jag upplever sett allt mer av sista tio åren. Och kanske pågående växande.


Men en faktor i0 det större problemet tror jag är ungefär samma sak vi sett i en mängd "upplevt känsliga subkulturer". Är pro- eller anti-subkulturen ovana vid att deras koncept och begrepp lånas av andra blir det "speciellt". En metodgrupp att hantera det är att söka vänja dem till normalt civiliserad nivå. D.v.s. faktiskt utnyttja deras koncept precis som andra koncept, ord, begrepp m.m. som delats fritt för alla där man redan fått lära sig att det faktiskt inte går och heller inte skapar något bra för någon att försöka äga koncepten. Det går inte oavsett hur mycket du eller andra blöder för det.


I någon mening är den subkulturellt "sekteriskt underliga" förtryckt såväl som de som söker lämna den formen av förtryck eller lever i en friare kultur där personer som upplever sig som koncept-ägare försöker styra deras tankar och skapelser:En del oavsett sida i upplevda områden som söks mutas in tenderar ju att bli från lätt till kraftigt på och motiverade av sådant här. En del gillar striden på linjen. Så om du kommer vinna i en fråga påverkande en total population X kan grovt skapas (utan hänsyn tid) med din relativa storlek i head count relativt totala antalet med viss hantering kultur-preferens. Ty andra precis som du blir konflikt-motiverade. En del gillar att slåss.

Ontologier och standarder i stora organisationer: Besparing kontext leverantörer kontra Säkerhetsrisker

Standardisering i och relaterat riktigt stora organisationer (och på en annan nivå redan ibland för nedre delen av medelstora företag) kan innebära större besparing genom förenklad publicering och kommunikation mot leverantörer. Kanske redan tidigt under utvecklingen av standardiseringar och för viktiga leverantörer att man ev. tar in dem i faktiskt arbete även om kostnaden för det i sig kanske ej är nödvändig kontra intern leverans (men för att långsiktigt garantera upp att de begriper och har kunskap att standarderna kommer och att dom om två - fyra år ska se till att deras leveranser följer det hela utan problematik).


Men säkerhet är ibland också en viktig fråga. Det säger sig själv att en mängd säkerhetsfrågor kan vara aktuella och viktiga att hantera.


Ett enkelt exempel man tänker jag (från ett faktiskt exempel) kan missa trots tämligen hanterad säkerhet rörande standarderna i övrigt under hela processen är:


 • Exempel på hur ex. entiteter beskrivs med ex. typer i en ontologi.
 • Att uttrycka ett exempel inkluderande klassifierad information är inte helt stabilt om ex. används av och till eller för mitt konkreta exempel fanns ovanför i owl-filen för typen utkommenterad.

Just här tvivlar jag egentligen lätt på att just någon mer eller i alla fall problematiskt fick tillgång (trots kinesiska hackers av och till tämligen systematiska genomgång av vad man kan nå via nätet). Det krävde viss förståelse av koncept-organisationen resp. dennes kanaler via nätet (tillgängliga under förutsättning behov enligt vissa krav men utan avancerad autentisering då det just är standard-information och ej ska innehålla något viktigt alls) såväl strukturer för själva internet-kanalen och minst lika styrande i min bedömning mycket tråkiga områden som snart nog lär tråkiga ut vem som helst sökande känslig information såväl bekräftande varande vad man enklare helt enkelt (tror jag antagligen korrekt) helt enkelt kan beställa från organisationen.


Viss uppföljning av mig demonstrerade totalt 200 ex. där jag åtminstone för första tio var uppenbart innehållande information rörande "kapacitet" verktyg (vi kan jämföra utan att det alls avser samma sak praktikt sådant som storlek och upplösning på en teve eller datamonitor).


Med lämplig säkerhet postat till en annan organisation relaterad samma huvudman då jag inte riktigt ser vem som är ansvar direkt hos organisationen (ej kommersiellt praktiskt så nära - autiskt hintande som emotionellt utmanand om att någon bättre lösning borde ha varit möjligt - att det är enkelt nog att ta reda på kontra tid medan den andra vägen är välkänd för mig sedan ett tiotal år ungefär eller nära nog). Men aktörens "federalistas" (mexikansk slang tror jag - och här avseende ungefär en law enforement actor) vet jag har leveranskapacitet utredning för sådant här.