Fredag åker jag iväg för en liten semester och sämre tillgänglig

2015-06-10

Nordkorea 2015 / 2016 - Torkan, El Nino och kanske Svälten

Bilder från Nordkorea 2014 och 2015 visar att befokningen fortfarande är onormalt mager. Åtminstone bilder 2014 inkluderade bevakningssoldater man annars kan föreställa sig kan ha möjlighet till mer mat (via diktatur resp. beskattande befolkningen).


Det bedöms av dom som kan väder att vi kan se problem Nordkorea i år eller om man balanserar området något inte otroligt vad som kan hamna lite förskjutet framåt 2016. USA har vi ju rapporter om torka västerut. Det är nu som jag tycker mig minnas ganska återkommande nyheter men jag såg att de också uppges värre. Och möjligt relaterat samma väderfenomen dynamik kan inkludera Nordkorea i. Resultatet torka.


Och kanske blir det ännu värre än torka. Jag är inte stabil i att ens övergripande förstår sambandet mellan alla realiseringar torka när dom här återkommande problemen dyker upp i Nordkorea till El Nino. El Nino är ju också potentiell omfattande skada på grödorna. Och den kommer ju också med sin torka. Regionen ska redan börja bli varm och torr. Kraftiga vindar på det och problemen blir fler kanske också påverkande utanför odlingen: Infrastruktur transportera annan föda, jästodlingar m.m. Nordkorea ibland fotograferar nuvarande eller tidigare Big Boss person framför (i den mån de producerar något relevant påverkande för många: Jag tvivlar - Majs, Ris, Veta och tydligt sämre men hyggligt funktionellt potatis ger bulknäring och bulknäring man kan ha lager av från goda år).


"Most tropical cyclones form on the side of the subtropical ridge closer to the equator, then move poleward past the ridge axis before recurving into the main belt of the Westerlies.[22] When the subtropical ridge position shifts due to El Niño, so will the preferred tropical cyclone tracks. Areas west of Japan and Korea tend to experience much fewer September–November tropical cyclone impacts during El Niño and neutral years. "

Från: El Nino | Wikipedia

Samtidigt ska man ha klart för sig att diverse projekt, intitiativ m.m. gör den här frågan vad som kanske inte sällan upplevs som lite löst gående lite åt rätt håll i bakgrunden. Men så är nu saker åren mellan det smäller till och reserver föda, infrastruktur och politisk förmåga att ta emot hjälp prövas igen. Tycks gå åt rätt håll: Ingen ny massvält. Riktigt vad som skulle ha gjorts bättre ökande resistans är svårare att få klart för sig. Åtgärder som att byta grödor i den mån det görs nu kan jag i alla fall föreställa mig bara gör allt ännu värre om svälten kommer 2015 eller 2016. Hur troligt ställer sådant om sig bra från början? Kan nog komma med alla möjliga problem initialt dragande ner produktionen när en icke-flexibel organisation som nordkoreanska diktaturen kommer och ska beordra runt runt all produktion förutom enstaka små odlingar till något (jag betvivlar helt allmänt på att de är särskilt kompetenta i något relaterat management av Nordkorea - Där tror jag saker regelmässigt alltid går fel).Jag tror man ej otroligt - och svält som det kan bli ska just vara väldigt otroligt om saker ej ska vara bevisat defekta redan pågående - ska ta den risk indikerad nedan på allvar. Det finns också mer som talar för det än jag tror UN bedömt från därför att jag vet att det är publicerat senare (något att kanske återvända till längre fram någon gång).Vidare omlokaliserar Nordkorea folk från till gränsen näraliggande områden. Blir svält mer trolig lär det väl trots det spe på personer som väljer att lämna Nordkorea resp. personer som tar sig in för att hjälpa andra ut. Om så kanske man avfolkar ännu större områden för att ha buffert. Folket i dom här områdena lever ju när de lämnar dem så i vad vi vet om Nordkorea har dom haft egen matproduktion något så när funktionell.


En stor fråga finns här. Blir svälten omfattande kan Nordkorea falla. Om så kan det långsiktigt bli bättre för befolkningen.


Alternativet är kanske ej att för detta vanligare länder levererar mat till dem även om det skett gång på gång förr. De är ej lätta att hjälpa med sådant och de är ganska paranoida (en tolkning av det medan andra kan vara lika troliga: svårt att veta) redan: .


I vilken grad kan de tänkas acceptera ökad kinesisk kontroll över landet? Ty det är en aktör som förmår att leverera maten och ta kostnad för det såväl som ha strukturen för transport m.m. hanterbart.Blir svälten svår kan det dock som jag indikerar komma med kinesisk kontroll.


Känns den risken problematisk för Nordkorea - oavsett att kanske sannolikheten egentligen är låg (jag vill itne försöka bedöma det) - kan samma utmaningar och problem komma när mat ska levereras den vägen från Kina.


Kan exempelvis nordkoreansk militär klara att distribuera mat? Inte bara i mening att den "ska nå fram" som privata 90 000 hjälporganisationer brukar prata om medan de hamstrar pengar man samlat in till katastrof A sparande dem till något obestämt i framtiden medan säkert välförtjänt om det är den verksamhet man vill bedriva goda löner för nyckelpersonal. Klarar man att ta ut mat med lastbilar? Hur många finns, finns reservdelar, finns bensin, finns vägar. Och om svälten hinner bli svår i vilken status är personal för det.


Hur länge innan vid en ev. stor svält vill man kommunicera faktiskt behov och acceptera den tänkbara kostnad i reducerad kontroll ett eller flera länder i omvärlden?


Kanske blir det ingen svält alls i år eller nästa. Eller så blir det den värsta missväxten hittills.


Och ett till mycket mer av sämre förstådd faktor kanske kan aktiveras. Utsläpp metan såväl flera andra växthusgaser har ökat de sista åren "naturligt" från mänsklig industri och annan aktivitet omsättande naturtillgångar till energi och produkter. Men mängden metan fri i atmosfären och därmed vad som kan inverka på väder-dynamiken (ex. som fota föreslagit höja temperaturen) har minskat.


Orsaken ligger tycks troligt i att den ökade torkan samtidigt har minskat mängden metan som går ut från exempelvis träsk med annars förmultande växter bindande metan till jorden. Det tycks i alla fall inte otroligt att det är en process som kan tänkas fortgå över år överskådliga. Men vi kan tänkbart få kraftiga lokala toppar av höjda nivåer metan. Metan är är ju bundet i jordskorpen i större omfattning än vad som fastnat i träsken sista åren:We must improve understanding: 1) of types, fluxes, and fates of methane emissions from the
seafloor, 2) of the role of methane in global and localized oceanic carbon cycles, and 3) of the
geologic record of past methane release associated with abrupt climate changes and the potential
role that seafloor methane may have played.

Major destructive events, such as the recent tsunami generated by a major sub-sea earthquake in
the Indian Ocean, highlight the grave need for better monitoring and understanding of seafloor
stability and related forcing factors.

Gas hydrates have been implicated in past similar events.

The new Department of Energy strategic plan for methane hydrate studies over the next ten years
(2005-2010) includes climate-related research as a funding priority. These efforts should be
included in the upcoming re-authorization of the Methane Hydrate Research Act, and NOAA and
DoE together should partner to develop the research plan and appropriate funding for these
studies, beginning immediately.”

I allmänhet tror jag (som löst uppmärksammat genom åren) att man inte förväntar sig brutalt snabb effekt i den mening vi är intresserad av här även om en del hypoteser föreslår att jämfört med andra scenarier för globaluppvärmning kan effekt komma ännu tidigare. Emellertid kan man ha fel när nivåerna skiljer sig mer än vad som normalt förväntat från en kontinuerlig långsammare förändring upp eller ner när effektnivån av "naturligt" mänskliga utsläpp är högre än vad historik finns för. Jag tror det är svårt att bedöma för vem som helst med vilken modell som helst på vilka kraftfulla datorer som helst hur faktorer som ev. utsläpp från inledande i år Nepal och kanske förväntad fortsatta mindre rörelser i regionen när torka, hetta, och vindar redan kanske blir väldigt kaotiskt förändrande som det nu varit några år från när det vkom sista gången.


Upplever man det som intressant att få möjlighet att sampla ner nyheter m.m. uttryckt under en storomvälmning av Kina kan det upplevas lite lockande att Nordkorea går in i en riktigt ordentligt svält adderande på intensitets-byggande faktorer. Distansierad i rum såväl som i kultur och relationer personer tänker människan ibland lite fel här.


Att min av och till ganska fria kreativa flytande intelligens hamnar i det moral-system och upplevelse av vad man bättre avstår från för att inte riskera att reducera sig från människa till Varelse (ddehumanisera människa till vad som ser ut och intelligent tänker människa men ej är människa saknande det grundläggande mänskliga: Rovdjuret bland oss som när av flockens blod - Likt Nordkoreas diktatur ätande sig feta med folket svälter) är inte vad som väcker någon manifesterad problematisk negativ känsla läsande in medveten i fri association. Men det är tycker jag vettigt att peka på vad som föranledde till associationen resp. vad jag tror såväl kan motivera entiteter utanför Nordkorea att stödja - förutom det korrekta i att föda de som ej kan äta av brist eller saknad förmåga - samt vad jag tror kan begränsa effekten av det.


Ingen ska tycker jag ska bli förvånad av att alla möjliga försöker ge nordkoreanerna mat men att det ändå blir ineffektivt görande mindre än nödvändigt därför att de ej önskar att riskera kontroll genom att tillåta andra att komma in transport och etablera vägar om så krävs. Inkorrekt - tangerande varelse - hade varit att försöka stimulera den här paranoian upparbetat innan svälten om kanal eller väg för det finns. Det avstår vi från här. Blir svälten svår är den nog just svår tills det igen är över: Och om så tar det kanske ett tag.


Korrekt ska man lägga en hel del ansvar på nordkoreanerna själva i allt relaterat svälten. Ty det är verkligen ingen annan än dom som kommer se till att en för dom vettigt trovärdig fungerande leverans av näring blir görligt. Lika lite som ett drägligt liv i övrigt. Löser dom de inte själva lär ingen annan heller göra det. Nödhjälp, kunnande produktion mat m.m. är dock en annan sak: Sådant när folk svälter är också vårt ansvar om vi har möjlighet att påverka positivt reducerande lidande.


Så fel det kanske blir för AljaZeera

tycker jag ofta har en vettig räckvidd i Mellanöstern och verkar rapportera unika skildrar och innehåll med vettig trovärdighet. Men man kan ibland där - om än tror jag mer sällan ordentligt så än liknande från och i diktaturer implicit från ägarstrukturer - uppleva uttryck jag kan tänka mig är troligare för medier från en kultur i diktatur. Där man tänker sig att andra bias man får för sig rätt eller fel omvärlden har om den egna diktaturer kring ditt och datt är mer av ett allmänt fenomen. Bara av foton från tiden aktuellt för denna "analys" av befolkning Nordkorea ser vi tecken undernäring och absolut obefintligt i reserver på kroppen (blåser det kallt i Nordkorea lär de frysa långt innan den typiska svensken gör det och det är inte fettlager man kan se som lite sund övervikt som det troligt är magert med utan underhudsfett, brunt fett o.s.v.).


"STORY HIGHLIGHTS
North Korea is a secretive country - and, like most secretive countries, it is especially susceptible to cliche-ridden descriptions. Some such cliches are basically well founded, while others are seriously misleading or outdated."
""
[...]
"One of the most commonly cited cliches is that North Korea is a "destitute, starving country". Once upon a time, such a description was all too sadly correct: In the late 1990s, North Korea suffered a major famine that, according to the most recent research, led to between 500,000 and 600,000 deaths. However, starvation has long since ceased to be a fact of life in North Korea."
[...]
"Andrei Lankov is professor of Korean Studies at Kookmin University, Seoul. He is the author of "The Real North Korea: Life and Politics in the Failed Stalinist Utopia"."
[...]
Och väsentligt här:
"Source: Al Jazeera"

Från: N Korea and the myth of starvation (2014-03-27) | AljaZeera

Nästa vecka ska jag följa upp om någon tar ett kontinuerligt redaktionellt ansvar för vad publicerat. Annars ska jag titta ett tag på dem. Ska något bli av Qatars idéer om media-industry över en längre tid har de i all rimlighet insett och låtit styra att för deras företag är acceptansnivå försvinnande jämförbart med entiteter i tydliga demokratier historiskt distanserade. Allt som tangerar ska vi förvänta och kräva är ytterst tydligt rörande vem och varför det skrivits med indikation redaktionell bedömning. Och inte något smyg-diktatur-sekteristiskt grupp-kultur-vänsklighet läckande ut drabbande fria folk såväl som störande världsbild ännu mer destruerande för de i diktatur oavsett någon nordkoreansk bonde som ej orkar ut ur huset men som hittat en liten mobil med någon form av fungerande internet på när den manuella filter-kontrollen på de få datorer man får surfa på dött i svälten och kommer in på sådant här istället för något lindrande hans sista tid eller förklarande hur man gör energi trots ingenting odlat bättre än dom redan lärt sig själva.


En riktigt kreativ slutsats verkligen också givet att svälten kommit så regelbundet under hela 1900-talet från naturfenomen resp. förstörelse av naturen utan förmåga att från egenproduktion hantera det via för normala länder vettiga reserver. Sovjetionen sägs ju ha varit hjälp för Nordkorea några år besparande dem från riktig famina. Men dagens moderna Ryssland kommer ju istället och tar en bit av land från dig medan dom har händerna bakom ryggen och påstår att dom gör ingenting istället för att göra allt så direkt som på den gamla goda tiden med halva världen styrd av inte otroligt f.d. Tzar-agenten Stalin (Stalin kom ju alltid och räddade de som Tzarens polis fick fatt i: Hur var det ens möjligt? Utkörd på landsbygden, i fängelse bakom murar: Stalin kommer och räddar och kanske pratar igenom ditt och datt om vad du och dina kamrater gör - Däremot förstår vi ju den lojalitet det föder och hur det gjorde hans makt senare möjlig - Eller så var han verkligen mannen av Stål - dom finns också) tiden när plötsligt halva Europa var under diktatur.


Jag menar när de aldrig klarat det förr: Är det verkligen nu så annorlunda att värre utgångspunkt i väder är vad man kommer klara?

Bruce Schneier med tillhörande subkultur Snowden-upphetsade igen: Information trädande fram ur dimman som av magi bara vet vi är så bra och inte bara är att ladda ner med kravsspecifikationer, säkerhetsanalys m.m. från federala hemsidor sedan mer än fyra år

Rörande sådant här kan man tänka relativt:Tänkbart är det inte bra att man visar upp sig nära revir en annan entitet tagit runt sig. Samtidigt ska riskerna inte bedömas felaktigt här. Det är ju inte i nivå med en riktigt stor risk likt om man istället missbrukar funktionen hos nationalstatens försvarsmakt vändande den mot befolkningen. Gör man något defekt där säg efterföljande att Hong Kong väljer att ej gå in i närmare ett tillstånd av direkt styrd från Beijing blir det nog ordentligt med bråk i en mer realiserad mening utanför att visa kraft och kosta pengar (vilket man absolut inte ska förenkla till att bara se ner på som dumt: Det kan spara på kostnader som annars kommit såväl tycks det i vissa länder längre tidsperioder ge stabila långsiktiga investeringar i teknikområden där produkter annars kommer för sent för att riktigt orka kommersiellt).


Och åtminstone Taiwan (Indonesien vet jag ingenting om) har ett starkt försvar. Bedömningar som behöver inte vara felaktiga men jag anar utan det specifikt djupa just för Taiwan att de kan dela "preferens" med så många bedömningar under modern tid rörande effekt krigsmakt underskattande just här svårigheten att invadera. Krigssystem och verktyg prövas så sällan ute i verkligheten att A upplevt lite mot B litar lite på vad B tror att A produkter egentligen klarar av vilket de delvis bygger lite på vad A själv ville ha när beställande, trodde sig få, marketing av leverantör, och jämförande med något eget - så man uppdaterar sin världsbild och tycker det känns bra: Till och med B vi vill ha det här för att ta hand om om det krävs tror det här kan fungera. Så nu tycker B att A verkar känna tilltro till sina lösningar: Då har man nog prövat dem kvalitetstungt i övningar som säkert inte var som jag mindes det själv (pratande som General Manager Q i B) där övningar gick lite si och så (större länder är i nackdel till småländer som Sverige: Militära övningar minns jag som små klockor med en krativ dynamik lokaliserad där fel aldrig inträffade annat än när det egentligen var undervisande och danande som när någon bevakningshund kross-skadade arm på ny närskyddssoldat som fått den: Det kunde man känna ett nationellt gillande av beredande dem för skogens hårda liv tillsammans med hunden de fått de kommande 12 månaderna :-D ).


Större komplexa försvar fungerar inte så felfritt så att lyssna på vad A resp. B tror om en själv blir viktigt. Det är likt Star Wars den plikttrogne amerikanen idag av och till tror på var ungefär som man beskrev det bak på 1980-talet.


Eller när Bruce Schneier tar för givet att spion / whistleblower (beroende på termnologi) Snowden berättar något som var okänt ej tillgängligt i publika dokument endast utifrån att han själv inte sett dem:


Uppmärksamma hur grupp-dynamiskt engagerat det är i flocken: Människans natur när ifnormations naturen är som mest spännande inducerande scouting beteende för att leta nya mat-gömmor. Det är så klart för mig att jag skulle kunna löra ännu mer om människan om det dessutom var möjligt att studera den här flockens telefonssamtal. Hur mycket dynamik finns inte där? Säkert massor av spännande samtal fyllda av värdefull information.

Se hur man kommenterar och tolkar försökande lista ut något dolt spännande. Kvalitet bedömning eller metoden för att inhämta bas-datat påverkas ej av detta: Nivån är så mycket mindre från början i den här informationen att det varken gör till eller från vad som förstås rätt eller fel. Jämfört med att faktiskt läsa vad publicerat sedan år.

Precis som det går till när A får veta via B att deras stora vapen inte bara fungerar utan kan vara bättre än du tillochmed beställde och betalade för.

Jonathan Mayer was consulted on the article. He gives more details on his blog, which I recommend you all read.


[...]

This is especially important for pending information sharing legislation, which Mayer explains.


The other big news is that ProPublica's Julia Angwin is working with Laura Poitras on the Snowden documents. I expect that this isn't the last artcile we're going to see.


EDITED TO ADD: Others are writing about these documents. Shane Harris explains how the NSA and FBI are working together on Internet surveillance. Benjamin Wittes says that the story is wrong, that "combating overseas cybersecurity threats from foreign governments" is exactly what the NSA is supposed to be doing, and that they don't need a warrant for any of that. And Marcy Wheeler points out that she has been saying for years that the NSA has been using Section 702 to justify Internet surveillance.


EDITED TO ADD (6/5): Charlie Savage responds to Ben Wittes.

"

Från: NSA Running a Massive IDS on the Internet Backbone

Informationen blir spännande, känns viktig samtidigt som upplevt behov av att verifiera den i kvalitet resp. relevant för detta exempel faktiskt värde (fanns innan och tror jag säkert bättre beskriven där). Och som jag pekade på kan det engagera spridande: Ockuperande resurser.


Faktiskt rörande just detta gjorde jag som jag minns det av och till noteringar på bloggarna från kanske 2007 eller 2008 möjligen 2009 och framåt ett par år tills det gick drift. Närmast därför att lösningen kändes som en gigantisk point-of-failure med riskdomäner potentiellt påverkande bra mycket annat än just dom amerikanska datorerna systemet var tänkt att skydda. Går USA nuvarande mest nyhets-starka "B" in i dessa hamnar man på ett prioriterat delvis konkret resp. virtuellt nät över sensorerna och systemen man aggregerar till tänkbart med möjlighet att få access annan information inkl. vad de då befintliga (kanske ännu existerande) mer kringliggande IDS-lösningarna (eller som vi kan säga delvis kan gå omlått med sniffning av andra orsaker). Ex. känslig information rörande positiva initiativ för bra politisk förändring i Laos eller vad nu aktuellt.


Inte minst om man anammade "http-kultur" befintlig i allt fler system som de kom regelmässigt redan vid de här åren utnyttjande de gamla X.500 standarderna för certifikane och verifiering för det via OpenSSL eller rent av utnyttjande det bredare i VPN-liknande eller SSL-baserade system. Därav att jag pekade på några problem välkända för mig från 1999 när jag plågade mig med OpenSSL på Ericsson för implementation SPKM. Komplex kod kommer med säkerhetsproblem.


Och visst att man kan tycka som Schneier att det suspekt att NSA fick ansvaret för lösningen given snarare än som innan som indikerat upphandlingar, skapande standarder publicerade m.m. DHS. Men oavsett vilka tillkortakommande NSA demonstrerat i säkerhet sedan dess har jag som svårt att se vilken befintlig erfarenhet och verksamhet de hade för management av distribuerade sensor-lösningar säkerhetskritiska. Vad skulle det vara jämförbart med vad den militära sidan hanterar inte bara för NSA utan även för information mellan soldater utspridda på baser runt om i världen? Det var det rimligare valet. Jämför med hur man kan ha 12 IT-system på olika platser som Uppsala Läns Landsting hade för journalerna när jag pratade med dem inför en artikel Säkerhet & Sekretess för evigheter sedan. Men det är billigare och bättre att ha en drift-enhet som gör ett bra jobb (när möjlighet ges brukar jag själv fråga var mina journaler resp. husläkar-registrering från för mer än 20 år sedan finns någonstans: Ingen som vet var det kan ha gått in för att försvinna).


Jag tror jag ska göra som så att jag kompletterar upp detta med en tidsserie från min publicerade noteringar för det hela så framgår väl också allt redan publicerat om lösningen från aktuella myndigheterna. Blir det ej i morgon blir det på tisdag.


Dessutom växlande man ju tids-mossigt relaterat om jag kommer ihåg rätt här med att General Alexander kom i makt eller hur man kulturellt rätt säger det militärt. En välkänd teknik-nörd vilket ej gäller grovt symboliserat av Napolitano - då chef för DHS och numera boss över University of California - () Mindre risk av mellan-stegs filtrering av faktiska problem. Just strukturen där har väl kanske heller inte falerat som jag märkt i nyheter i alla fall. Det verkar mer vara av att medarbetarna sitter och imponeras av varandras power-points om en stor IDS-lösning man känner är väldigt motiverad att berätta allt man vet om. Jag menar de tittar på ju på angreppsmönster nere i protokoll-stackarna så det är så klart bra att berätta för världen om man inte hittar något lika roligt som 1990-talets teknik-trendiga telefon-koncept: Ska man någonsin förstå allt vad NSA gör är det nog bra att om så görligt av det (knappast fallet just här) korrumpera IDS så vem som helst lättare kan surfa sig in och titta runt lite själv vad det är för information de just har i buffert eller rent av i 3 respektive 7 års loggarna.


Så slipper folk dessutom surfa runt på diverse federala webbplatser havande till syfte att skapa samarbete med leverantörer, andra aktörer med intresse av att stnadarder tas fram gemensamt sparande pengar o.s.v.


Så så går det. En Snowden kommer med några power points så blir det jätte bra information utan att man behöver sitta och söka vad publicerat sedan många år i 100-tals sidor bland de värsta exemplaret som jag minns det. Telefoni-loggningen var ju okänd för mig i alla fall men det känns väl som inte otroligt att deet var mer eller mindre givet att den frågan behövde debatteras via parlamenteen (Kongress och Senat) p.s.s.v att öppenhet är givet ändå i samband med förnyandet givet den distans rolltolkning som varit etablerad mellan verksamhet och delar av politiskt styrsystem sedan några år. Men blir jätte intensiv ändå. Av det kan vi också lära att det för långsamma frågor - kanske standarder som ett exempel - lugnast utan osunt irrelevant intensitet att ge information i varje fall ej direkt problematiskt och som för IDS-lösningen acceptera att det hela är så tråkigt att läsa att förutom några tekniker hos leverantörer kan det varit förbannat få som läst det.


Så verkligen att om Taiwan kommit fel i sin bedömning Kina ligger det nog en bra bit under att räkna med alla de riktigt djävla små-problem invaderande vad som helst kommer med (och bra ofta tar dom som heller aldrig slut under överskådlig nutid: Afghanistan, Sovjetunionen - Vietnam, USA, Irak, nutid - Att kriga fungerar men det kostar duktigt mer än vad ämnes-experterna normalt bedömer i worst-case - så mycket mer att annars riktigt dyra saker i form av fordon, tekniska lösningar m.m. bara är vad man lämnar kvar lämnande Afghanistan - Var är några miljarder hit och dit på andra-hands-marknaden? I sanning ingenting ty krig kostar).


Jag ska inte ge mig på att påstå att Taiwan skulle klara det bra själva. Det är ju bara ett dumt koncept givet att visst samarbete ger stabilitet i dom här dimensionerna: Förutom det mer "bomba-distiska" finns ju en del verksamhetskunnande och brand building etablerat för stora gamla Cold War landet USA). Men som sagt bra många andra med mycket mindre - om än betalande pris i människoliv - klarade av värre entiteter med enklare infrastruktur att etablera in i landet. Så just invasionen Taiwan tror jag inte på även om jag erkänner behovet av att hålla Taiwan rustat för att just det ska vara fallet. Ska inte bara självstyret Taiwan en dag som försvinna bort därför att Beijing får för sig att dom nu utser presidenten får man vara beredd där att kunna tala begripligt tydligt: Så här tycker jag och gör du så där kommande sättande dig på mig för att bajsa blir jag jätte-arg - kanske på nivå med vad skrevs för excess i nödvärnslagen - så därför har jag nu behändigt flyttat min tekopp här så jag kan spilla hett vatten på ditt könsorgan om du försöker släppa tarv på mig.


Det är vad jag gillade med Hong Kong. Man talade tydligt under paraply-protesterna eller vad det konvergerat till för koncept-benämning efterföljande. Ändå elegant utan att onödigt innnan man etablerat det viktiga i det omedelbart viktiga försöka reta upp den andra aktören. Mycket välgjort. På nivå att jag inte ville utesluta risken att någon av dem skulle läsa mig om jag kommenterade det: Det fungerade så varför ta risken att säga något som kan förändra fungerande därför att någon tror det vettigt.


Och kanske fungerade det tillräckligt. En mycket stark prestation om så.


Jag har all respekt för det liksom för Kinas rätt att skapa värden av sina öar oavsett av vad något no-brand land som Indonesien (eller vad det nu var) tror sig förstå om gränser från gamla kartor någon upptäcktsresande ritade för hundratals års sedan.


I all verklighet blev inte Japans ekonomi en av världens starkaste efter WII trots att de dessa år helt saknande kontroll över naturresurser i form av olja m.m.? Och hur bra var deras ekonomi egentligen som bäst under åren i pågående WII när hade kontroll över gigantiska naturresurser? Det är inte det som betyder mest för ekonomin i länder. Tillochmed när så mycket finns av ex. olja att det räcker i sig själv till statsbudget blir landet som format av det inte bra: Ensidigt med dålig kunskap inom andra områden, tenderar att stagnera kulturellt såväl som politiskt...


Så tycker jag. Öarna kan Kina, Indonesien, Korea, Japan, Vietnam, USA, Ryssland m.fl. berörda lösa bra själva utan att det kommer betyda överdrivet mycket oavsett vem som tar vilken ö. Och folket i Hong Kong, Shanghai, Beijing och Taiwan (resten av Kina med sällsynta avbrott för ett par etniska grupper finns som inte för mig: Kina är så stort att det är svårt bara i datorresurser att tänka sig att försöka förstå mer och än midnre komma till att man får ut något) tycker jag också bäst struntar i det. Det är inte så himla konkret viktigt vardag i något. Och omvänt tror jag Beijing's politiska topp of China management bäst slappnar av några år rörande Hong Kong låtande dom göra sitt istället.


Och så fick man sin tråkiga föga komprimerade lilla reflektion på slutet intressantare än den säkert förtjänar genom att kommentera den amerikanska utlokaliserade IDS-lösningen som nu såväl amerikaner, kineser, tyskar (jag väntar bara på att Bhutan ska börja intressera sig också för cyber warfare). Vill man få exklusiv information utnyttjande upphandlings-tjänster på amerikanska myndigheters hemsidor, pressmeddelanden, dokument publicerade av öppna samarbeten, så får man vara beredd att undervisas och formas in i min världsbild: Kina medborgare skit i att känna dig stark eller oroad av att miltiären blåser upp sig runt Indonesien för att ta ingenting som antagligen redan är deras formellt om det skulle prövas (vilket det lär göras: Kinesen är slug i sådant - De har egna domstolar politiskt styrda... Mycket smart och kreativt), Big Red toppen skit i Hong Kong.PS

Rörande The Effects of Near Misses on Risk Decision-Making också Schneir - ej helt icke-relevant när vi diskuterar implicit inlärning från tveksamt ddata med ett tolknings bias gäller att vi har några jämförbara liknande fall också dokumenterande av och till sedan åtminstone en 10 år eller så. Lite antonymiskt har vi också:


  • Nära träffar.

Lev dig in i att vara en motiverad Black Jack spelare. Det känns väldigt spännande - upphetsande på något sätt - där sådant intensitet i sig är stimulerande belöning i sig själv för hjärnan. När korten närmar sig 21 - ett svårt kort att ta kanske - men görande det aktiva spelet där vi fortfarande närmar oss 21 mer upphetsande. Så när vi gör defunct (eller vad subkulturen här kallar det) kommande över 21 gör vi med det med högre intensitet hjärna än om vi istället suttit tysta och väntat medan andra har kul och kanske ändå visar oss förlora.


Stannar vi istället på Dubbel-klätt. Stark 20. Men förlorar på att bank tar 21 eller Black Jack förlorar vi från en av de starkaste kombination vi kan ha.


Så nära träffar mål kan vara belönande nog i sig om din kognition har preferens för det. I all verklighet kan det återspegla hur vi alla förstår och lär om världen även om de flesta knappast är så överdrivet känsla för snabba hög intensiva många små förluster efter varandra likt The Card Gambler eller tydligare hos barn runt kanske 10 år snarare än gamlingar (ibland på Parkinson medicin som sitter vid maskinerna) vilka verkligen får enormt nöje av att fortlöpande förlora från endast någon trivial vinst.


Om det vara nära vinst eller nära förlust att läsa sämre sammanfattad information av Snowden än att surfa rätt på det publicerat sedan flera år är vad läsaren bäst förklarar själv för perspektiv av betydelse. Vi kan ge en förenklad förklaring spekuerlande om vad som belönar Schneir kognitivt här. För informationen är det ju ingen nära träff. Tvärt flera år off och ej i fatt publika källor. Men ändå sedan han lämnande AT & T eller något år efter i alla fall har han varit intresserad av NSA. En av de första väsentliga referensböckerna relaterat datateori som gav ändå viss informationen om konceptet av NSA avlyssning. Så här är vi ju i pågående träff äntligen gjort tydligt så att det är klart utan tvivel. Mer av att spela bläck jack sittande och gotta sig över att tagit starkt klätt kort med äss medan bankens hand ej kan vinna över dig och andra försöker göra något av sina sämre initiala kort. Och ingenting är fel med det även om från mitt perspektiv levererade Schneir värde meningsfullt och användbart när han satte sig ner sammanfattade upp alla vid tiden väsentliga krypteringsalgoritmer publicerade. Böcker efterföljande har inte varit lika praktiskt användbara: Mindre av ett starkt verktyg du har nytta av flera år.

Ryssland penetrerad underifrån: Svenskt kultur-medveten skildring av ett samtal med ett pågående uppblåst Ryssland

Att läsar intresse enkelt kan ökas på ordentligt genom att mindre korrekt inkludera bilder, personliga uppgifter m.m. för brottsoffer är sant kanske särskilt när det handlar om sexuella våldshandlingar. Vill man inte vara del av detta därför att det känns lite fel men samtidigt tycks ha ett värde man vill ha förfaller en del till illustrationer där likväl kända ansikten återanvänds. Sådant är mig verkligen främmande: Illustrerande våldtäkten konceptuellt använder jag därför streckfigurer (som ändå är vad jag bedömer p.g.a. explicita könsdelar m.m. olämpliga för ungdomar under 24 resp. ogifta kvinnor och äldre män och kvinnor över 60 år eller när de typiskt börjat gå i barndom).


"A Swedish peace group said Tuesday it has lowered a sonar device into the Baltic Sea off Stockholm to deter Russian submarines, emitting the message “This Way if You Are Gay.”

The Swedish Peace and Arbitration Society’s (SPAS) cheeky device emits the message in Morse code and is designed to scare off subs from Russia, which does not share Sweden’s acceptance of homosexuality."

Från: Swedish 'Gay Sailor' Message Intimidates Russian Subs (2015-05-12) | Discovery.com

Refererad i mer vetenskapliga än populistiska visar på att händelsen inte bara är intressant, kul, undervisande oss om säkerhetspolitik och information utan dessutom har en vetenskaplig dimension. Kanske kommer det visa sig att vi lär oss något om havsbottnen också? Discovery är en ganska acceptabel kanal med visst förtroende mot media om den kommer tidigt då diverse skribenter och redaktörer på diverse tidningar runt om i världen inte sällan tenderar till att lätta ämnesnyheter utanför huvudområden "energieffektivt".

Innan den sexuellt mer utmanande illustrationen av övergreppet passar jag på att belöna nöjet nyheten gav att läsa genom att återpublicera min anka: Större än min duck art: Storankan vågade hoppa i. Riktigt perfekt som det ser ut så här långt i sprid säkert hjälpande Ryssland till att balansera relativ storlek, förståelse av effektivitet som funktion av konkreta kostnader (jag tänker att deras konstverk: Riktad information - Exempel: Välgjord och kul rysk musikalisk tolkning av det svenska försvaret (2015-04-29) som jag också laggade lite efter att uppmärksamma inträffad var såväl lite dyrare som sämre penetrerande än detta.

Hur penetrerande var det svenska konstverket?

Och hur penetrerande blev det här? Det verkar ha blivit imponerande penetrerande. Själva "nyhetssorten" när det är bra tänkt där det känns intressant, lite ovanligt och kul gärna relaterat makt, sex m.m. utan att kännas osmakligt kan ta ordentligt utrymme i antal nyhetsmedier även om det så klart inte är vad någon kommer följa upp återkommande ("Sexuella våldsdådet "gay sailor" ett år senare").


Penetration underifrån: Kommande från djupa vatten in i något okänt mörkt och svart man ej utan särskilda verktyg kan se in i

Det som är lite roligt här är emellertid att det har för hela segmentet som indikerat i själva payload en så tydlig relevans och relevans till vad som är oerhört intensivt pågående sedan länge nu och lär vara det fortsatt: Konflikt intensitet relaterat Ryssland. Det är ju en direkt respons så det är heller inte vad som ibland (och ganska ofta är det) kan uppfattas överdrivet konstruerat.


Penetration så här långt tycks mycket stort i antal publikationer. Jag får försöka återkomma senare där om kanske fyra till sex veckor när vi bättre kan följa det över en tid.


Jag får erkänna mig imponerad här. Nu tyckte jag också att det ryska konstverket var fint det med. Och min personliga preferens ligger nog närmare utnyttjande av information, musiken, språk m.m. snarare än det här mer "svensk-tyska-tekniska" men det i språk energi-effektiva. Men i penetration lär och inte bara buret av riktat mot det större Ryssland få större genomslag. Enkel och effektiv information att ta till sig.


Homosexualitet är kraftfullt och kan vara politiskt korrekt att få intensitet från

Elegant även hur man klarar att ta in den stereotypiska intensitet verklig relaterat såväl det sexuella generellt och allt relaterat homosexualitet allmänt i världen (även om det så klart varierar ordentligt när det kommer till nivå av rationalitet) utan att det inkorrekta tangerades. Tvärtom finns ju en också ganska svenskt diskret mindre moraliserande uttryck som att understryka hur öppna och rationella man själva är lämnande mer än andra av patrikaliskt förtryck av kvinnan, fördomar om homosexualitet, föreställningar om det det är problematiskt att kvinnan ej skattar till gemensamt värde med barnen på dagis, istället för att sitta och överträna dom.


När just allmänt uppfattat som korrekt för dom aktuella och ej känns lite utjattat eller vad man kanske överuttryckt bara lite för ofta rörande något som gått bra när andra har pågående problem (jämför exempelvis brittiska - eller om de var bland de amerikanska - medier med variation för några år sedan när IMF om det psykiska våldet: Statsministern fortsatt tyst om Anders Borg (2013-10-14) underströk sin överlägsenhet över "sämre" finansministrar).

Och här fås ändå samma värde när fördomar är på en annan nivå hos läsare eller redaktör.


Så jag är imponerad.


Att våga var lantligt okultiverad utan allt det finkänsligt eleganta

Själv om jag kreativt reflekterar i liknande domäner har jag större personlig preferens (ej rationell strategi utan just kreativt givna idéer) åt närmare det ryska uttryck om än mindre musik och dans givetvis (även om jag köpte en ukulele för några år sedan och försökte lära mig spela på). Och vad som ej spontant hamnar så elegant avgränsat: Gjort och klart med föga ansträngning. Hade varit ännu elegantare om det istället varit Kina och själva föremålet eller dess delar köpts på Alibaba men man kan inte få allt: Ryssland har nu ingen industri aktuell att köpa från.


Jag kan själv ofta störas av att när riktigt tänkande fritt tycks idéer störande ofta - lite osvenskt - konvergera mot något mer eller mindre realistiskt vapen (så är nu världen: Först blir Hans lite nervös runt Ryssland och hotar runt med dem så de förstår att hålla sig borta görande Putin agiterat nervös tills någon säkert ren struntsak utlöser smyg-invasionen av Ukraina, vid en tidpunkt när vår utlösande vapensmed redan tröttnat på allt Ryskt så bökigt arbetsamt med deras icke-engelska språk). typiskt med information snarare än en maskinverkstad i centrum. Praktiskt värde att realisera är ju dock väsentligt närmare vad som kan ge konkretiserat värde utan just någon nersida eller risk för exempel vi hade här.


Effektivt (mycket penetrerande tycks det) i räckvidd.

Låg kostnad och tidskostnad.

Föga risk.

Uttryckande svenska värden: Den tysta norrlänningen som bygger något tekniskt eller snidar en servo till bilen från ett träd utan att säga mer än nödvändigt. Och det lilla som sägs små-moraliserar väldigt diskret utan att direkt säga hur mycket sämre uttryckt explicit (snarare än faktiskt bredare penetration) är när det kommer till fördomar om homosexualitet.

Och uppmärksammande associerad emotionell intensitet (snarare föregripande generation när genererande värdena) relaterat homosexualitet klrade jag trots ivrigt tänkande inte att klara något politiskt korrekt. Jag ska säga att jag har flera gånger understrukit hur egentligen inkorrekta dom här skapelserna var föranledda av önskan att känna lite på koncepten praktiskt seende dem visuellt så att säga. Vi kan se det som illustration av fördomar och negativa stereotyper snarare än uttryckande dem (dock är kanal effektuell vilken den här bloggen ej är tänkt i denna mening föreligger skadeverkning förstärkande streotyperna redan på mindre nivå än jag lade mig på). Fler otäcka stereotypiska "skämt" finns i inlägg jag korrekt-svenskt sopsorterar till ett citat: Amerikanska Inrikespolitiken Sexual Deviant om Utrikespolitiken (2012-05-24).


"Den första tydligt moraliskt inkorrekta skämtteckningen där jag verkligen gick utanför vad som egentligen är accepterat. Förutom engagemang kring fallstudier m.m. var jag väl kanske också lite irriterad på vad man kunde uppleva som en strategi lätt initiativ-fattig strategi. Rör man sig snabbt går det ofta bra medan den långsamma strategin har en förmåga oavsett om vi använder Jugoslavien, Afghanistan, Syrien eller Nazityskland som exempel att prestera väldigt lite för att istället ge problemen tid att eskalera in i gigantiska årslånga blodbad. I Libyen rörde man sig snabbt och det gick bra."Här fortsätter jag på samma tema än mer irriterad om jag minns rätt:


Att hjälpa Ryssland att normalisera sin upplevda storlek relativt faktiska kostnader

Jag har förr ett par gånger råkat på liknande lite förvånande välgjorda saker från ett ändå ganska litet land kanske ej när det kommer till segmentet marketing är just störst här (även om man fortsatt är ganska penetrerande i en del besläktade domäner internet). Det har förr såväl som nu irriterat mig lite:


  • I all korrekthet kan man ju inte bara utelämna svenskarna när de presterar något värt som exempel när man utnyttjat vad andra folk runt om i världen gjort.
  • Samtidigt känns det bättre tycker jag att berömma någon som troligen inte pratar svenska eller hittar det indexerat på deras språk så att de inte får för sig - rätt eller fel - att de är bättre än vad man själv är.
  • Jag har absolut inte något problem med att säga det sista: Utan tycker bara att det känns fel att det kan påverka personens bild av sig själv relativt mig.
  • Tipsande om sådant gör man sig ju lite större i ett värde indirekt man visar från någon annan. Men märker de det blir ju dom större relativt mig i stället.

Det är besläktat med hur större Sverige blir medan Ryssland minskar i storlek när en mycket mindre i energi investerad skapelse penetrerar internet mycket mer än dom orkade. Med omvänd riktning hade det varit bättre att Putin ej märker det så att han inte blåser upp sig och gör sig själv större än vad som känns bra. Medan det här när vi i konkretiserad verklighet redan upplever Putin överdrivet övertrampande lite varstans är det korrektare att hjälpa till att normalisera störningen frisk.


Man bugar i kontinuerlig mening förlorande en viss mängd makt och hos andra upplevd dådkraft hos en annan som erövras av entiteten man berömmer när de märker det och det kan påverka. Gör man det för ofta kan man arbeta upp dem som stående över en i människoflocken reducerande möjlighet till att kreativt utforska många olika kvinnors tankar och idéer lika enkelt, och vad man tycker om saker och ting tappar betydelse därför att folk lyssnar på vad man berömt istället.


Viktig dynamik att aldrig glömma som man bäst fördjupar sig mer i från någon lämplig författare hörande till den tidstypiska Laswell-generationen 1930 - (1960 - 1965) med stark topp sista åren World War II in i dom första åren av Kalla kriget där den nya utmanande verkligheten av ett Ryssland som upplevde sig stor efter att besegrat Tyskland svällde ut över Östeuropa. Heller inte en dum läsning när det kommer till språk- och nyhetsanalys särskilt open source. Läsning är exempelvis hans bok Politics . Who Gets What, When, How (signerad 1936) där valt citat val illustrerar risken med att berömma svenskarna för mycket närande dem till vanemässiga oratorer förminskande regelmässigt de små försök man gör själv här av och till.


"The distribution of values may be considered with reference to personality in addition to skill and class.

What is the relative success of all the formas of personality known to clinical and cultural psychologists? What is the varying fortune of the masochists, the sadist, the detached, the hysterical, the obsessive, the compulsive?

From this standpoint the march of time ceases to pivot exclusively around the cavalcade of classes and skills; it bedomes a succession of personality forms.


Special interest attaches to personality forms which are predisposed by nature and by early nurture to find satisfaction in playing particular roles on the stage of politics.

The agitator is such a type: he is set off from his fellows by the intensity of his craving for prompt and excited deference from his comptemporararies. Hence he is emotionally disposed to cultivate such skills of mass appeal as oratory and polemical journalism."

Från: Politics . Who Gets What, When, How - Harold D. Lasswell

Även om jag uttrycker mig lite skämtsamt här så ligger Lasswell inte långt ifrån hur jag gärna periodvis naturligt tenderar att se världen. Det är välsignelsen av vår tid jämfört med det tidiga 1900-talet att sådana pias från personlighet lättare kan korrigera sig från mätningar av mycket mer av funktionellt tillgängligt data. Idag krävs inte en massa människor som sitter och läser nyheter från tidningar runt om i världen och manuellt gör kategorisering, bedömningar intensitet m.m. Därmed är det lättare skapa modell från verklighet än att behöva modell för att klara ens till att få vettigt "snabba" meta-kategorier m.m. att sätta i "open source fabriken" där det var bra om man faktiskt fick en användbar sammanfattning av vad allt del av Sovjetunionen som publicerat i deras mer eller mindre publika publikationer av vilka som gjorde vad vilket datum (Fabrik A efterfrågar 110 Kg av koppar för att bygga traktorer 1952-02-01).


Och också om perspektiv idéer om relativ intensitet, storlek, preferens relationer ej som Lasswell såg det är vad som direkt ensamt förklarar något i världen ger det en ganska lättsam väg till att få en kategorisering av hur man kan tänka rörande relativ storlek för länder som Ryssland (även om där ska förstås som ej egentligen sägande något av vad det fortsatt betyder eller påverkan - Mer av relativa avstånd i en litet värld det spänner upp med starkt inspiration av 1950-talet Kalla Krig som vi i Sverige skulle associera till idag tidsmässigt eller i USA kanske snarare 1930-talet konceptuellt).


I all verklighet finns påverkan av hur vi ser på oss själva såväl som kollektivt från hur vi uttrycks och hur vi kan jämföra oss själva. Ett mer långsamt - såväl som komplext och spekulativt - tänkbart exempel var:För det svenska konstverket kan vi kanske tänka oss viss sådan effekt. Att jämförande vad man klarade med sin nationella representation när man önskade såväl hylla Sverige som att försöka assert it's relative dominance över världen (Ryssland förklarar vilka som betyder något i Norden (det är ej Danmark, Finland och Norge var för sig eller tillsammans) - Igen får jag be om ursäkt för hur grovt inkorrekt jag är: Självklart ska man ej göra sig själv stor understrykande litenheten hos våra grannländer - Sådant kommer inget rationellt värde av: Rätt är att uppmuntra) när ställd mot vad några svenska fredsivrare (kanske dessutom gay - vem vet) klarade i "objektiva" jämförelser som antal tidningar man refererades i kanske hjälper Ryssland att normalisera sig till något mer konstruktivt för sig själv och omvärlden.


Klaras det resulterande i något alls mätbart är det en prestation som är så långt ifrån enkel man kan komma. Dessbättre arbetar nu inget enskilt ensamt utan en befintlig pågående verklighet finns. Den svenskas skapelsen behöver ej ensamt definiera om Rysslands världsbild: Och från svenskt perspektiv känns det bra nog att man tycks ännu ordentligt bättre nått ut i världen och jämfört med liknande nyhetshändelser oavsett relaterade vad presterat bättre än många andra. Och tillsammans med annat kanske förbättrat Ryssland genom att hjälpt till att laga det just nu kulturellt lite ringrostiga och lappade.


Ett tänkbart värde var för det svenska konstverket att man ej "reducerar" Ryssland "elakt" i uttryckt (vilket "billigare" personer som jag ibland gjort i brist på bättre). Det är vad vi förhoppningsvis alla själva reagerar mot genom att ej bara acceptera det som verklighet. Istället är det konsekvens av händelser Ryssland initierade och erbjuder en mer objektiv jämförelse av världen där man kan se effekten man själv klarade med den budget de lade normaliserat normala löner Ryssland med vad presterat här.


Hur stort är Ryssland "kulturellt"?

Betraktar vi en effekt-skattning av koncept (inkl. exempelvis länder) har jag tidigare använt Bluelight intensity som exempel. Vi har världen för några länder från en lite äldre generation i:Bluelight intensity är ej avsedd att påverkas av pågående nyhetshändelser utan ligger mycket mer påverkad upparbetad historik (inklusive nutidshistoria) gäller likväl att Ryssland idag är på en högre nivå än vad som var fallet bl.a. vid generationer aktuella vid tiden för (såväl som troligen ev. senare exempel jag givit). Det är ett uttryck av "kulturell-tyngd" i mening av hur upparbetad historik, relationer andra kulturer, kontext koncept återkommande m.m. etablerar implicita kanaler effekt kan spridas över. Stort land, samarbetande mycket internationellt under modern tid, och kanske med en gediget uttryckt historia när det handlar om läroböcker, publicerade utgrävningar, analyser av historiska händelser, definierande beskrivningar i form av ontologier ekonomiska samarbeten o.s.v. är större (ex. USA) en ett litet land med föga närhet nu eller bakåt i omvärlden från vad som märks publicerad information (ex. Bhutan).


Trots att Ryssland ej kompletteras rörande relationer (befintligt ej laggande efter jämförande entiteter i någon grupp av relationer) och påverkan ska vara begränsning från pågående händelser relativt upparbetad historia ökade de på mer än normalt förväntat sista genereringen Bluelight intensity. Snarare är det indirekta koncept som stärks och fördjupats i densitet relationer.


Trots den stabilitet och långsamma förändring enskilda entiteter som är själva syftet med Bluelight intensity gäller en tänkbar särskild väg aktuell just för Ryssland som de kan komma att röra sig mer upp via (men knappast relaterat förändringen befintligt). Jag tror mig minnas att jag tidigare i ett inlägg gav exempel på de "kvarglömda" koncept Sovjetunionen lämnande eftersom fortfarande idag potenta. Om konkretiserad verklighet i hur man vedertaget "långsamt" beskriver och förklarar sig själv eller av andra i information ej föränderlig månad från månad kan jag tänka mig att det om anslutande mer dessa kan röra Ryssland uppåt. Själva algoritmerna generering över idag många miljoner koncept med för länder ofta med många tusen relationer till andra koncept är det dock svårt att säkert veta innan det blivit verklighet. Just spridande effekt gör att man inte alltid bedömer rätt hur påverkan visar sig när kommande naturligt. Att Ryssland ökat nu är ett exempel på förändring av allt att döma korrekt ej relaterat komplettering av domäner relativt vekare i densitet relationer än för jämförbara entiteter jag ej hade kunnat föreställa mig. Vi kan se en del jämförelser här bl.a. i media men det är tror jag inte indikerande något rörande om detta sker eller troligt kommer ske - Sådant är mer av normala effekt-jämförelser som hör hemma i dimensioner som har med förändringar dag från dag, vecka till vecka eller över ett år (d.v.s. vad som ej har generationer där man gör en särskild generering som får gå ett antal dagar upp till några veckor beroende på djup som sedan används tills jag gör en ny som för Bluelight intensity när tillräckligt stora importer nya koncept och relationer arbetats på).


Jag avstår bäst från att diskutera det mer här även om det var förvånande och ej vad jag förväntade (det är ganska ovanligt) för att istället bättre återkomma till om kanske fyra till åtta veckor (jag räknar med att starta upp generering av en färsk BLI under mitten av nästa vecka vilket bör ha gått klart då).


Aktuell generation värden ges av i länkad inlägg försökte sig ej på att hantera effekter relaterade språkområden utan definierade världen som vad tillgängligt och publicerat på engelska. Det tenderar att ge en mängd länder i åtminstone den spanska- och franska-kultursfären lägre världen. Utan tvivel tar det också ner Ryssland en del. Enskilda länder - och i dessa större koncept-grupper - hanterades riktat (Japan, delar av de många kulturer vi har i Kina, en hel del från Taiwans tidiga år sämre tills ganska nyligen tillgängligt för sampling via nätet, forskning publicerad på spanska under 1900-talet, samt ett fåtal till enskilda länder med som mer ovanlig antingen Somalia eller Eritrera: Jag minns ej och klarar ej att få fram vilket det var från nyhetshändelsen samtidigt med ett kortare upprör skapande viss turbulens huvudstaden man hellre hade sett att Sverige som nationalstat utnyttjat för att försvara värdet medborgare upplever genom att försvara dem när energieffektivt givet någon inkorrekt fängslad svensk där som förövrigt rent av vandrade tror jag flera månader fri utan att Sverige klarade något då heller så i all verklighet faller nationell självkänsla just ner på fredsgrupper, enskild medborgare, en och annan tidning m.fl. frivillighetsförband att försvara) som trots riktad insats i princip tagande ner allt de publicerat officiellt tillgängligt blev väldigt lite - ungefär samtidigt som det slumpade sig någon form av statskupp försöktes vilket jag gissar ej är ovanligt här) men ej med syfte att just hantera detta så mycket som att göra den engelska värden bättre samplad i viktiga områden. Det är förväntat att nästa BLI påverkas mindre av detta för resp. Ryssland och Kina via mer information importerande huvudsakligen i domän av forskning (vilken emellertid också är ganska väl uttryckande politik för i alla fall 1900-talet).


Jag är idag osäker på ungefär vad nedtryck kom på länder som Ryssland sämre uttryckta i engelskan. Det är idag ett minskande faktisk fråga i allt fler delar relaterade viktsystem mer stabila (eller конюшня på Ryska "manuell-klicka-på-länkar" alignment gav en övrsättning av: även om en Yago-strukturering av Wiktionary rörande allt lingvistiskt tungt komplett över språket och lika seriöst kontinuerligt förvaltat som Wikipedia Yago säkert skulle göra alignment mer energieffektivt bredare: Yago3: Fler språkområden med härledd cross-cultural fördjupning av koncepten)


Sedan för att vara korrekt och ej diskriminera svenskarna bara därför att man själv är svensk och skriver på svenska så får man ta att noterande sådant här gör mig lite mindre i avstånd en tänkt svensk centralitet (även om självklart gigantiskt ovanför själva mitten som sådant: Det är vi nog alla eniga). Att ta stora personliga förluster där det känns - i just känslorna - är dock vad jag alltid är beredd att acceptera när så fodras och just detta hör väl inte till det värsta: Men den dag jag och de färre andra slutar att betala moralens kostnader varande det ledljus de vekare fodrar redan i armageddon's första timmar. Sådana värden kanske inte är så himla belönande i form av en massa nyheter publicerade av tusentals tidningar men det är ju också stort att jorden inte går under.


Att vara ett moraliskt föredöme är stort nog och ej vad som korrekt kan jämföras med något som tycks större. Just att man är lite lantligt grov saknande allt det här finkulturella har verkligen ingenting med sådant att göra.