Ryssland penetrerad underifrån: Svenskt kultur-medveten skildring av ett samtal med ett pågående uppblåst Ryssland

2015-06-10

Att läsar intresse enkelt kan ökas på ordentligt genom att mindre korrekt inkludera bilder, personliga uppgifter m.m. för brottsoffer är sant kanske särskilt när det handlar om sexuella våldshandlingar. Vill man inte vara del av detta därför att det känns lite fel men samtidigt tycks ha ett värde man vill ha förfaller en del till illustrationer där likväl kända ansikten återanvänds. Sådant är mig verkligen främmande: Illustrerande våldtäkten konceptuellt använder jag därför streckfigurer (som ändå är vad jag bedömer p.g.a. explicita könsdelar m.m. olämpliga för ungdomar under 24 resp. ogifta kvinnor och äldre män och kvinnor över 60 år eller när de typiskt börjat gå i barndom).


"A Swedish peace group said Tuesday it has lowered a sonar device into the Baltic Sea off Stockholm to deter Russian submarines, emitting the message “This Way if You Are Gay.”

The Swedish Peace and Arbitration Society’s (SPAS) cheeky device emits the message in Morse code and is designed to scare off subs from Russia, which does not share Sweden’s acceptance of homosexuality."

Från: Swedish 'Gay Sailor' Message Intimidates Russian Subs (2015-05-12) | Discovery.com

Refererad i mer vetenskapliga än populistiska visar på att händelsen inte bara är intressant, kul, undervisande oss om säkerhetspolitik och information utan dessutom har en vetenskaplig dimension. Kanske kommer det visa sig att vi lär oss något om havsbottnen också? Discovery är en ganska acceptabel kanal med visst förtroende mot media om den kommer tidigt då diverse skribenter och redaktörer på diverse tidningar runt om i världen inte sällan tenderar till att lätta ämnesnyheter utanför huvudområden "energieffektivt".

Innan den sexuellt mer utmanande illustrationen av övergreppet passar jag på att belöna nöjet nyheten gav att läsa genom att återpublicera min anka: Större än min duck art: Storankan vågade hoppa i. Riktigt perfekt som det ser ut så här långt i sprid säkert hjälpande Ryssland till att balansera relativ storlek, förståelse av effektivitet som funktion av konkreta kostnader (jag tänker att deras konstverk: Riktad information - Exempel: Välgjord och kul rysk musikalisk tolkning av det svenska försvaret (2015-04-29) som jag också laggade lite efter att uppmärksamma inträffad var såväl lite dyrare som sämre penetrerande än detta.

Hur penetrerande var det svenska konstverket?

Och hur penetrerande blev det här? Det verkar ha blivit imponerande penetrerande. Själva "nyhetssorten" när det är bra tänkt där det känns intressant, lite ovanligt och kul gärna relaterat makt, sex m.m. utan att kännas osmakligt kan ta ordentligt utrymme i antal nyhetsmedier även om det så klart inte är vad någon kommer följa upp återkommande ("Sexuella våldsdådet "gay sailor" ett år senare").


Penetration underifrån: Kommande från djupa vatten in i något okänt mörkt och svart man ej utan särskilda verktyg kan se in i

Det som är lite roligt här är emellertid att det har för hela segmentet som indikerat i själva payload en så tydlig relevans och relevans till vad som är oerhört intensivt pågående sedan länge nu och lär vara det fortsatt: Konflikt intensitet relaterat Ryssland. Det är ju en direkt respons så det är heller inte vad som ibland (och ganska ofta är det) kan uppfattas överdrivet konstruerat.


Penetration så här långt tycks mycket stort i antal publikationer. Jag får försöka återkomma senare där om kanske fyra till sex veckor när vi bättre kan följa det över en tid.


Jag får erkänna mig imponerad här. Nu tyckte jag också att det ryska konstverket var fint det med. Och min personliga preferens ligger nog närmare utnyttjande av information, musiken, språk m.m. snarare än det här mer "svensk-tyska-tekniska" men det i språk energi-effektiva. Men i penetration lär och inte bara buret av riktat mot det större Ryssland få större genomslag. Enkel och effektiv information att ta till sig.


Homosexualitet är kraftfullt och kan vara politiskt korrekt att få intensitet från

Elegant även hur man klarar att ta in den stereotypiska intensitet verklig relaterat såväl det sexuella generellt och allt relaterat homosexualitet allmänt i världen (även om det så klart varierar ordentligt när det kommer till nivå av rationalitet) utan att det inkorrekta tangerades. Tvärtom finns ju en också ganska svenskt diskret mindre moraliserande uttryck som att understryka hur öppna och rationella man själva är lämnande mer än andra av patrikaliskt förtryck av kvinnan, fördomar om homosexualitet, föreställningar om det det är problematiskt att kvinnan ej skattar till gemensamt värde med barnen på dagis, istället för att sitta och överträna dom.


När just allmänt uppfattat som korrekt för dom aktuella och ej känns lite utjattat eller vad man kanske överuttryckt bara lite för ofta rörande något som gått bra när andra har pågående problem (jämför exempelvis brittiska - eller om de var bland de amerikanska - medier med variation för några år sedan när IMF om det psykiska våldet: Statsministern fortsatt tyst om Anders Borg (2013-10-14) underströk sin överlägsenhet över "sämre" finansministrar).

Och här fås ändå samma värde när fördomar är på en annan nivå hos läsare eller redaktör.


Så jag är imponerad.


Att våga var lantligt okultiverad utan allt det finkänsligt eleganta

Själv om jag kreativt reflekterar i liknande domäner har jag större personlig preferens (ej rationell strategi utan just kreativt givna idéer) åt närmare det ryska uttryck om än mindre musik och dans givetvis (även om jag köpte en ukulele för några år sedan och försökte lära mig spela på). Och vad som ej spontant hamnar så elegant avgränsat: Gjort och klart med föga ansträngning. Hade varit ännu elegantare om det istället varit Kina och själva föremålet eller dess delar köpts på Alibaba men man kan inte få allt: Ryssland har nu ingen industri aktuell att köpa från.


Jag kan själv ofta störas av att när riktigt tänkande fritt tycks idéer störande ofta - lite osvenskt - konvergera mot något mer eller mindre realistiskt vapen (så är nu världen: Först blir Hans lite nervös runt Ryssland och hotar runt med dem så de förstår att hålla sig borta görande Putin agiterat nervös tills någon säkert ren struntsak utlöser smyg-invasionen av Ukraina, vid en tidpunkt när vår utlösande vapensmed redan tröttnat på allt Ryskt så bökigt arbetsamt med deras icke-engelska språk). typiskt med information snarare än en maskinverkstad i centrum. Praktiskt värde att realisera är ju dock väsentligt närmare vad som kan ge konkretiserat värde utan just någon nersida eller risk för exempel vi hade här.


Effektivt (mycket penetrerande tycks det) i räckvidd.

Låg kostnad och tidskostnad.

Föga risk.

Uttryckande svenska värden: Den tysta norrlänningen som bygger något tekniskt eller snidar en servo till bilen från ett träd utan att säga mer än nödvändigt. Och det lilla som sägs små-moraliserar väldigt diskret utan att direkt säga hur mycket sämre uttryckt explicit (snarare än faktiskt bredare penetration) är när det kommer till fördomar om homosexualitet.

Och uppmärksammande associerad emotionell intensitet (snarare föregripande generation när genererande värdena) relaterat homosexualitet klrade jag trots ivrigt tänkande inte att klara något politiskt korrekt. Jag ska säga att jag har flera gånger understrukit hur egentligen inkorrekta dom här skapelserna var föranledda av önskan att känna lite på koncepten praktiskt seende dem visuellt så att säga. Vi kan se det som illustration av fördomar och negativa stereotyper snarare än uttryckande dem (dock är kanal effektuell vilken den här bloggen ej är tänkt i denna mening föreligger skadeverkning förstärkande streotyperna redan på mindre nivå än jag lade mig på). Fler otäcka stereotypiska "skämt" finns i inlägg jag korrekt-svenskt sopsorterar till ett citat: Amerikanska Inrikespolitiken Sexual Deviant om Utrikespolitiken (2012-05-24).


"Den första tydligt moraliskt inkorrekta skämtteckningen där jag verkligen gick utanför vad som egentligen är accepterat. Förutom engagemang kring fallstudier m.m. var jag väl kanske också lite irriterad på vad man kunde uppleva som en strategi lätt initiativ-fattig strategi. Rör man sig snabbt går det ofta bra medan den långsamma strategin har en förmåga oavsett om vi använder Jugoslavien, Afghanistan, Syrien eller Nazityskland som exempel att prestera väldigt lite för att istället ge problemen tid att eskalera in i gigantiska årslånga blodbad. I Libyen rörde man sig snabbt och det gick bra."Här fortsätter jag på samma tema än mer irriterad om jag minns rätt:


Att hjälpa Ryssland att normalisera sin upplevda storlek relativt faktiska kostnader

Jag har förr ett par gånger råkat på liknande lite förvånande välgjorda saker från ett ändå ganska litet land kanske ej när det kommer till segmentet marketing är just störst här (även om man fortsatt är ganska penetrerande i en del besläktade domäner internet). Det har förr såväl som nu irriterat mig lite:


  • I all korrekthet kan man ju inte bara utelämna svenskarna när de presterar något värt som exempel när man utnyttjat vad andra folk runt om i världen gjort.
  • Samtidigt känns det bättre tycker jag att berömma någon som troligen inte pratar svenska eller hittar det indexerat på deras språk så att de inte får för sig - rätt eller fel - att de är bättre än vad man själv är.
  • Jag har absolut inte något problem med att säga det sista: Utan tycker bara att det känns fel att det kan påverka personens bild av sig själv relativt mig.
  • Tipsande om sådant gör man sig ju lite större i ett värde indirekt man visar från någon annan. Men märker de det blir ju dom större relativt mig i stället.

Det är besläktat med hur större Sverige blir medan Ryssland minskar i storlek när en mycket mindre i energi investerad skapelse penetrerar internet mycket mer än dom orkade. Med omvänd riktning hade det varit bättre att Putin ej märker det så att han inte blåser upp sig och gör sig själv större än vad som känns bra. Medan det här när vi i konkretiserad verklighet redan upplever Putin överdrivet övertrampande lite varstans är det korrektare att hjälpa till att normalisera störningen frisk.


Man bugar i kontinuerlig mening förlorande en viss mängd makt och hos andra upplevd dådkraft hos en annan som erövras av entiteten man berömmer när de märker det och det kan påverka. Gör man det för ofta kan man arbeta upp dem som stående över en i människoflocken reducerande möjlighet till att kreativt utforska många olika kvinnors tankar och idéer lika enkelt, och vad man tycker om saker och ting tappar betydelse därför att folk lyssnar på vad man berömt istället.


Viktig dynamik att aldrig glömma som man bäst fördjupar sig mer i från någon lämplig författare hörande till den tidstypiska Laswell-generationen 1930 - (1960 - 1965) med stark topp sista åren World War II in i dom första åren av Kalla kriget där den nya utmanande verkligheten av ett Ryssland som upplevde sig stor efter att besegrat Tyskland svällde ut över Östeuropa. Heller inte en dum läsning när det kommer till språk- och nyhetsanalys särskilt open source. Läsning är exempelvis hans bok Politics . Who Gets What, When, How (signerad 1936) där valt citat val illustrerar risken med att berömma svenskarna för mycket närande dem till vanemässiga oratorer förminskande regelmässigt de små försök man gör själv här av och till.


"The distribution of values may be considered with reference to personality in addition to skill and class.

What is the relative success of all the formas of personality known to clinical and cultural psychologists? What is the varying fortune of the masochists, the sadist, the detached, the hysterical, the obsessive, the compulsive?

From this standpoint the march of time ceases to pivot exclusively around the cavalcade of classes and skills; it bedomes a succession of personality forms.


Special interest attaches to personality forms which are predisposed by nature and by early nurture to find satisfaction in playing particular roles on the stage of politics.

The agitator is such a type: he is set off from his fellows by the intensity of his craving for prompt and excited deference from his comptemporararies. Hence he is emotionally disposed to cultivate such skills of mass appeal as oratory and polemical journalism."

Från: Politics . Who Gets What, When, How - Harold D. Lasswell

Även om jag uttrycker mig lite skämtsamt här så ligger Lasswell inte långt ifrån hur jag gärna periodvis naturligt tenderar att se världen. Det är välsignelsen av vår tid jämfört med det tidiga 1900-talet att sådana pias från personlighet lättare kan korrigera sig från mätningar av mycket mer av funktionellt tillgängligt data. Idag krävs inte en massa människor som sitter och läser nyheter från tidningar runt om i världen och manuellt gör kategorisering, bedömningar intensitet m.m. Därmed är det lättare skapa modell från verklighet än att behöva modell för att klara ens till att få vettigt "snabba" meta-kategorier m.m. att sätta i "open source fabriken" där det var bra om man faktiskt fick en användbar sammanfattning av vad allt del av Sovjetunionen som publicerat i deras mer eller mindre publika publikationer av vilka som gjorde vad vilket datum (Fabrik A efterfrågar 110 Kg av koppar för att bygga traktorer 1952-02-01).


Och också om perspektiv idéer om relativ intensitet, storlek, preferens relationer ej som Lasswell såg det är vad som direkt ensamt förklarar något i världen ger det en ganska lättsam väg till att få en kategorisering av hur man kan tänka rörande relativ storlek för länder som Ryssland (även om där ska förstås som ej egentligen sägande något av vad det fortsatt betyder eller påverkan - Mer av relativa avstånd i en litet värld det spänner upp med starkt inspiration av 1950-talet Kalla Krig som vi i Sverige skulle associera till idag tidsmässigt eller i USA kanske snarare 1930-talet konceptuellt).


I all verklighet finns påverkan av hur vi ser på oss själva såväl som kollektivt från hur vi uttrycks och hur vi kan jämföra oss själva. Ett mer långsamt - såväl som komplext och spekulativt - tänkbart exempel var:För det svenska konstverket kan vi kanske tänka oss viss sådan effekt. Att jämförande vad man klarade med sin nationella representation när man önskade såväl hylla Sverige som att försöka assert it's relative dominance över världen (Ryssland förklarar vilka som betyder något i Norden (det är ej Danmark, Finland och Norge var för sig eller tillsammans) - Igen får jag be om ursäkt för hur grovt inkorrekt jag är: Självklart ska man ej göra sig själv stor understrykande litenheten hos våra grannländer - Sådant kommer inget rationellt värde av: Rätt är att uppmuntra) när ställd mot vad några svenska fredsivrare (kanske dessutom gay - vem vet) klarade i "objektiva" jämförelser som antal tidningar man refererades i kanske hjälper Ryssland att normalisera sig till något mer konstruktivt för sig själv och omvärlden.


Klaras det resulterande i något alls mätbart är det en prestation som är så långt ifrån enkel man kan komma. Dessbättre arbetar nu inget enskilt ensamt utan en befintlig pågående verklighet finns. Den svenskas skapelsen behöver ej ensamt definiera om Rysslands världsbild: Och från svenskt perspektiv känns det bra nog att man tycks ännu ordentligt bättre nått ut i världen och jämfört med liknande nyhetshändelser oavsett relaterade vad presterat bättre än många andra. Och tillsammans med annat kanske förbättrat Ryssland genom att hjälpt till att laga det just nu kulturellt lite ringrostiga och lappade.


Ett tänkbart värde var för det svenska konstverket att man ej "reducerar" Ryssland "elakt" i uttryckt (vilket "billigare" personer som jag ibland gjort i brist på bättre). Det är vad vi förhoppningsvis alla själva reagerar mot genom att ej bara acceptera det som verklighet. Istället är det konsekvens av händelser Ryssland initierade och erbjuder en mer objektiv jämförelse av världen där man kan se effekten man själv klarade med den budget de lade normaliserat normala löner Ryssland med vad presterat här.


Hur stort är Ryssland "kulturellt"?

Betraktar vi en effekt-skattning av koncept (inkl. exempelvis länder) har jag tidigare använt Bluelight intensity som exempel. Vi har världen för några länder från en lite äldre generation i:Bluelight intensity är ej avsedd att påverkas av pågående nyhetshändelser utan ligger mycket mer påverkad upparbetad historik (inklusive nutidshistoria) gäller likväl att Ryssland idag är på en högre nivå än vad som var fallet bl.a. vid generationer aktuella vid tiden för (såväl som troligen ev. senare exempel jag givit). Det är ett uttryck av "kulturell-tyngd" i mening av hur upparbetad historik, relationer andra kulturer, kontext koncept återkommande m.m. etablerar implicita kanaler effekt kan spridas över. Stort land, samarbetande mycket internationellt under modern tid, och kanske med en gediget uttryckt historia när det handlar om läroböcker, publicerade utgrävningar, analyser av historiska händelser, definierande beskrivningar i form av ontologier ekonomiska samarbeten o.s.v. är större (ex. USA) en ett litet land med föga närhet nu eller bakåt i omvärlden från vad som märks publicerad information (ex. Bhutan).


Trots att Ryssland ej kompletteras rörande relationer (befintligt ej laggande efter jämförande entiteter i någon grupp av relationer) och påverkan ska vara begränsning från pågående händelser relativt upparbetad historia ökade de på mer än normalt förväntat sista genereringen Bluelight intensity. Snarare är det indirekta koncept som stärks och fördjupats i densitet relationer.


Trots den stabilitet och långsamma förändring enskilda entiteter som är själva syftet med Bluelight intensity gäller en tänkbar särskild väg aktuell just för Ryssland som de kan komma att röra sig mer upp via (men knappast relaterat förändringen befintligt). Jag tror mig minnas att jag tidigare i ett inlägg gav exempel på de "kvarglömda" koncept Sovjetunionen lämnande eftersom fortfarande idag potenta. Om konkretiserad verklighet i hur man vedertaget "långsamt" beskriver och förklarar sig själv eller av andra i information ej föränderlig månad från månad kan jag tänka mig att det om anslutande mer dessa kan röra Ryssland uppåt. Själva algoritmerna generering över idag många miljoner koncept med för länder ofta med många tusen relationer till andra koncept är det dock svårt att säkert veta innan det blivit verklighet. Just spridande effekt gör att man inte alltid bedömer rätt hur påverkan visar sig när kommande naturligt. Att Ryssland ökat nu är ett exempel på förändring av allt att döma korrekt ej relaterat komplettering av domäner relativt vekare i densitet relationer än för jämförbara entiteter jag ej hade kunnat föreställa mig. Vi kan se en del jämförelser här bl.a. i media men det är tror jag inte indikerande något rörande om detta sker eller troligt kommer ske - Sådant är mer av normala effekt-jämförelser som hör hemma i dimensioner som har med förändringar dag från dag, vecka till vecka eller över ett år (d.v.s. vad som ej har generationer där man gör en särskild generering som får gå ett antal dagar upp till några veckor beroende på djup som sedan används tills jag gör en ny som för Bluelight intensity när tillräckligt stora importer nya koncept och relationer arbetats på).


Jag avstår bäst från att diskutera det mer här även om det var förvånande och ej vad jag förväntade (det är ganska ovanligt) för att istället bättre återkomma till om kanske fyra till åtta veckor (jag räknar med att starta upp generering av en färsk BLI under mitten av nästa vecka vilket bör ha gått klart då).


Aktuell generation värden ges av i länkad inlägg försökte sig ej på att hantera effekter relaterade språkområden utan definierade världen som vad tillgängligt och publicerat på engelska. Det tenderar att ge en mängd länder i åtminstone den spanska- och franska-kultursfären lägre världen. Utan tvivel tar det också ner Ryssland en del. Enskilda länder - och i dessa större koncept-grupper - hanterades riktat (Japan, delar av de många kulturer vi har i Kina, en hel del från Taiwans tidiga år sämre tills ganska nyligen tillgängligt för sampling via nätet, forskning publicerad på spanska under 1900-talet, samt ett fåtal till enskilda länder med som mer ovanlig antingen Somalia eller Eritrera: Jag minns ej och klarar ej att få fram vilket det var från nyhetshändelsen samtidigt med ett kortare upprör skapande viss turbulens huvudstaden man hellre hade sett att Sverige som nationalstat utnyttjat för att försvara värdet medborgare upplever genom att försvara dem när energieffektivt givet någon inkorrekt fängslad svensk där som förövrigt rent av vandrade tror jag flera månader fri utan att Sverige klarade något då heller så i all verklighet faller nationell självkänsla just ner på fredsgrupper, enskild medborgare, en och annan tidning m.fl. frivillighetsförband att försvara) som trots riktad insats i princip tagande ner allt de publicerat officiellt tillgängligt blev väldigt lite - ungefär samtidigt som det slumpade sig någon form av statskupp försöktes vilket jag gissar ej är ovanligt här) men ej med syfte att just hantera detta så mycket som att göra den engelska värden bättre samplad i viktiga områden. Det är förväntat att nästa BLI påverkas mindre av detta för resp. Ryssland och Kina via mer information importerande huvudsakligen i domän av forskning (vilken emellertid också är ganska väl uttryckande politik för i alla fall 1900-talet).


Jag är idag osäker på ungefär vad nedtryck kom på länder som Ryssland sämre uttryckta i engelskan. Det är idag ett minskande faktisk fråga i allt fler delar relaterade viktsystem mer stabila (eller конюшня på Ryska "manuell-klicka-på-länkar" alignment gav en övrsättning av: även om en Yago-strukturering av Wiktionary rörande allt lingvistiskt tungt komplett över språket och lika seriöst kontinuerligt förvaltat som Wikipedia Yago säkert skulle göra alignment mer energieffektivt bredare: Yago3: Fler språkområden med härledd cross-cultural fördjupning av koncepten)


Sedan för att vara korrekt och ej diskriminera svenskarna bara därför att man själv är svensk och skriver på svenska så får man ta att noterande sådant här gör mig lite mindre i avstånd en tänkt svensk centralitet (även om självklart gigantiskt ovanför själva mitten som sådant: Det är vi nog alla eniga). Att ta stora personliga förluster där det känns - i just känslorna - är dock vad jag alltid är beredd att acceptera när så fodras och just detta hör väl inte till det värsta: Men den dag jag och de färre andra slutar att betala moralens kostnader varande det ledljus de vekare fodrar redan i armageddon's första timmar. Sådana värden kanske inte är så himla belönande i form av en massa nyheter publicerade av tusentals tidningar men det är ju också stort att jorden inte går under.


Att vara ett moraliskt föredöme är stort nog och ej vad som korrekt kan jämföras med något som tycks större. Just att man är lite lantligt grov saknande allt det här finkulturella har verkligen ingenting med sådant att göra.