Att lära sig att se ansikten i någon annans skalle

2015-02-23

Rörande;Gäller välkänt sedan många år nu att hjärnan rörande dessa strukturer organiserar informationen topologiskt. Därmed var det också förväntat att just detta skulle vara möjligt att göra men av vad jag kan inse inte självklart sägande något alls om en gemensam funktion jämförbar finns för hur hjärnan utnyttjar eller ens skapar dessa representationer.


"Fenomenet" att neuronnät tar ut strukturen från meningsfullt data man egentligen inte vet organiseras eller skapas jämförbart för har vi bl.a. också för skapandet av visuella "kategoriseringar" av språkdata. Där neuronnät i alla dessa former genom åren lärt sig vad som verkar meningsfullt men i all verklighet inte säger något alls om hur hjärnan hanterar det i funktion. Att man här flyttat ett steg närmare "hjärnan" och gör det på den visuella aktivitets-representationerna från olika meningsfulla vinklar förändrar heller ingenting.


P.s.s. även om jag tror komplexiteten för det är mycket större än vi lär se några är probabilistiska (ex. vanliga maximum-entropi) parsers av aktivitet representationer av hjärnan läsande eller skrivande att förvänta. Metoderna som sådan används ju förövrigt (men för användning ordentligt mindre krävande än för parsern) för analys av bl.a. fmri-bilder (såväl som en multidimensionell variant av maximum-entropi jag ca var tredje år får för mig att jag vill se igen men varje gång svårligen hittar fram till ej minnas namnen: Numerande hittande sista två gångerna genom att söka New York State University om jag minns rätt på medicinska instituionen efter studie på fmri diskuterande också patentfrågor kring algoritmen vilket var vad jag hittar den via).


Så klart att man kan tycka att det är en strunt sak att peka på. Men det stör mig att neuronnäts-tekniken inte bara levererar värde i bättre algoritmer utan också när det (typiskt för den större domänen) "självorganiserar" (gör en massa små-operationer vi inte riktigt klarar att hålla reda på tillsammans) får så hamnade i hårda-insikter om att det antagligen förklarar vad helst annat också enormt komplicerat i data man idag ej begriper som ex. hjärnan.


En sak kanske talande emot just detta är att hjärnan tycks utnyttja serier av neuroner i inlärda linjer som look-up för en del data. D.v.s. inte bara bredare organisera topologiskt utan också slå upp i det görande att mer multidimensionell mening ligger bl.a. i samtidigheten över många sådana dimensioner. Jag tänker att komplexiteten för att lära mer neuronnäts-liknande för sådant nog blir ganska enorm även för hjärnan och samtidigt så onödigt: Du får ju samma ingångsvärden för samma varje gång oavsett hur fuzzy ex. själva ansiktsrepresentationen här om nu personen och platsen är samma - och emotionell association ej väsentligt skiljer.


Betyg: Lågt - Duger ej att läsa mer i för Husman

På försök ska jag börja betygsssätta ny forskning och teknik efter hur bra det hela verkar för mig. Högt betyg att jag här skulle lärt mig något nytt om hjärnan: Icke så inget nytt. Eller vi lärt något nytt om neuronnät: Känns minst sagt otroligt även om jag inte tittade vad dom nu gjort med algoritmerna.


Meningsfullhet i forskning såväl som annat känns viktigt för oss alla. Kan jag bjuda till för ett bättre samhälle med mer användbar forskning vill jag gärna göra ett försök. Att vi alla vågar dela är så viktigt för vårt världs-stora ändå lokala samhälle. Det skapar förståelse och vi känsla förebyggande konflikt och problem. Faktiskt att jag märker att jag blev lite uppåt här på att dela av min ranking för att uppmuntra bättre kvalitet för mig och säkert många andra som vill lära eller tillämpa till något bra de har nytta av.


Jag har inte känt mig lika uppåt av att dela här sedan jag agerade kraftfullt mot problematiken med negativa stereotyper gediget illustrerande många av problem-domänerna i inte minst en serie av fler än 100 hånfulla skämtteckningar.

Hur kan Orden ljugas om ej av Satan? Hur länge till väljer Syriens och Libyens folk att lida demonen?

Säg vad helst i ord. Sanningen är vad vi vet är rätt när Orden ej är främmande för oss. Du ljuger mig inte orden. Jag vet Orden och jag vet vad ord är och kan lära av de senare. När Orden förljugs är det av Satan - och annat - det förleder till vad ondska är - det tar det mänskliga Gud gav oss till mindre - och när människan faller prövningen vandrar Varelse bland oss. Att visa att ISIS ljög orden en gång är sällan när nu flera muslimska folk och stammar möter Satans Varelse och i vad många säger "förleds" (ett svenskt ord: pekande bort från vägen men när förruttelse redan är att Varelse vandrar fritt är detta ofta fallet från människa - förnekande att vara av och från Gud)::


Efter Varelse: När Satan ljuger Orden i Qur'an ska jag månad som kommer visa att ISIS öjög orden tre gånger (oavsett hur många gånger de argumenterat kan ha ljugit dem för resp. fall).


Vilka Ord är detta? Hur kan de vara annat än Orden från Profeten. Allt annat är Orden direkt från tydligare att fråga en människa om vad Guds ord betyder och från det gå och handla sägande att jag förstår och gör rätt därför att gör som människan säger till mig. Vad menas i denna vers? Den är så lång och jag har lärt den utantill redan.

Meningen är att du ska bränna din stad, ljuga Orden, och sista tiden i ditt liv redan tappat från mänskligt göra tjänst för Satan.

Prövande folket som ej läser Orden, ej förstår orden.

Läser du Orden och osäker frågar någon har du ej läst dem rätt. Vetande kan hjälpa dig att hitta rätt till din vardag från formen Mohammed utvald av Gud gav orden. Men sådant är ej att förstå orden.


Du måste känna Orden. Om ej så är det bara "lagar", "råd", de tips en gubbe eller tant ger i en tidning när någon skriver in och vill veta något svarande genom att referera till lögnen om att de ser mer än annat. Ty oavsett hur rätt ett råd är är rådet tomt utan Orden när det är Orden dui frågar om.


Orden

Är Gud när talade till vem helst den som ljuger? Nej. När Gud talande och förklarade att se honom nära som det han är kan vi ej. Guds anlete är utanför vad vi kan uppfatta: Orden är för alla fall tror jag ej direkta från GUD via proet (men kan missa fall i Bibel såväl som Koran).

Talar den som ljuger? Satan viskar. Men Varelse skriker lögonen allt högre tills prövningen rensat bort vad ej mänskligt kvar. Varelse kallar på Varelse. Priset för alla är högt. Att oskyldig där är kanske det större pris tvingande nödvändigt för att prövningen för dessa folk ska vara stor nog att orka rensa ut förruttnelsen. Länder i diktatur. Länder läsande Koranen men ej lärande Orden.

Varelse skrikande i bild - rörliga bilder - i bilar jag känner till vilka de är med vapen. Vilka bilar är detta? Detta är de bilar som man sålt narkotika med. De inhandlas nya eller nära så och transporterar drogerna från västra-delarna av Afrika där många kanaler kommer in. De distribueras med dessa bilar Österut och Norrut. När bilarna går söner är de inte alltid lätt att laga här: Såväl som att id:identifikation numera även från luft kan göra vissa former av insatser möjliga. Bilarna lurar man ofta på den som fick köra istället för annat.

Ljugande Orden vet jag ej här. Vet dessa var Bilarna kommer ifrån? Vi vet ej så eller värre att de själva kort bilarna. Spottar den som ibland svag dricker alkohol och tar nöje en gång mer sällan och förstår felet troende på Orden och därefter mediterar till det bättre på Orden. Ej när vi söker förståelse är hur jag ser Orden forma mening. Spottar den som kör stora bilar fulla av droger i karavaner att sprida runt om Afrika, Mellanöstern och Europa: Ja.

Satan viskar men Varelse skriker för att viskning hos den svage ej ska höras bakom hans förrädiska blandning förstörande Orden. Görande det gudomliga i människa till av Satan. Ändå annat än att förledda är dåliga i hur de mött orden, vad de orkat och klarat av sin värld, är trots viskande dolt bakom skriken sanningen. Ty de skriker mot Orden - det är ej orden orden är ljugna och stämmer ej med Orden - och det ska den som läser Orden alltid se. Du kan läsa Orden hela dagen och ändå ej läst Orden. Du kan aldrig ha läst Orden som de kom via Mohammed men ändå ha mer av Orden du förstår än den som förleds av Varelse.

Vet inte Gud när vi talar Till honom?

Vet Gud vem jag talar till när jag tänker över världen och ser möjlighet och hopp?

Känner du inte Satan? Vem kan höra Satans viskning och säga sig läst Orden utan att vara fallen till av Satan

Känner jag Satan och demonerna. Varelse - demonerna en gång mänskliga - skapande av varje av Satans viskningar.

Vad är Gud? Är Gud ej Gudinnan? Frågan är utanför profeternas ord. Gud eller Gudinna är anletet. Allt annat vi kan se i kön betvivlar jag är annat än Satan ty sådant tar vår blick bort från de tankar och det lärande orden och Gud är för oss reducerande det mänskliga större än alla individer tillsammans ner till individen. Hur kan vi förstå av Gud vi ej kan förstå som Gud sagt det: Sagt det för att skydda oss från skada överdrivet sökande efter vad av Gud vi ej kan se orsakar.

Ser vi sanning i orden för alla test-koncept vi prövar oss själva med visar det oss att vi är på vägen. Annars börjar du om igen. Om du prövad med våra egna ord från vår värld - eller vad vi ser och gör i världen - ej är nära Orden kan du läsa orden i evighet p.s.s. du läst orden år innan. Du läser ej Orden rätt. Orden av Gud är mer än bokstäver, tecken, eller just orden. Det finns mening i och över dem. De prövar oss och lär oss: Hjälper oss mot honom. Du kan ej rabbla orden och tro att det är vad du känner Gud från:

 • Gud gav Orden. Han gav ej shamanska riter eller droger att ta för att tro sig känna Gud. Ord är vetande applicerande på oss: Vad vi är i tänkande.
 • Rabblar du ord gång på gång är det bara ord du rabblar: Det påverkar hjärna och det är effekt vi känner och förstår. Den kan ge en upplevelse av det religiösa för den som ej mött Orden som Orden ska mötas Förstå och ta visdom av Gud.
 • Att rabbla Orden avseeda för krävande reflektion tagande din moral till det bättre för att få en upplevelse av falsk ytlig insikt eller imponera på annan - eller bara för att säga att: Jag likt alla andra rabblar en massa ord så jag förstår och lär de Ord Gud tog till oss.

Prövar du dig på detta sätt efter att du mött Guds ord som om du vore profet vet vi alla att du är den falska profeten för vilken Satans viksningar är ständigt mummel i dig när du i vad du säger ljuger Guds Ord. Ingen profet ljuger Guds ord. Endast en Profet av Gud är profet förutom att om vi ser prövningen och förbrännandet av det mindre än mänskliga som del av Satans uttryck av Guds vilja men de är ej profet och ej heller av Profetens Gud i verkande och talande.

 • Hur kan Guds Ord vara mindre, sämre eller kännas felaktigt jämfört med ljugna ord.
 • När jag efter prövat mig många gånger mot Profetens ord känner att detta är Guds ord?

Varelses ord kan kännas rättare när du ej förstår Orden eller ej är stark nog att ta mening till det mänskligt. Lockas du av att verka krafftfull, mäktig, stor och farlig medan du ljuger Orden dräpande de skyddade av Orden om bokens folk är det inte ett brott utan två brott:

 • Brottet av drogen: Alkohole, Heroinet eller vad helst när du låter det äta dig okontrollerat gör dig till mindre än mänsklig. Du blir varelse. En del av oss brottas ständigt med prövning här och själv har jag i perioder av mitt liv ätit snus (tobat) mert än nästan alla andra: Många dagar klarar jag mig utan helt men ofta faller jag till att fortsätta använda. Men jag tillåter aldrig tobaken längre att äta av mitt mänskliga. Du bekämpar alltid till att begränsa tobaken.

 • Lockad av någon som ljuger Orden därför att de verkar stora och farliga - lockande män såväl som kvinnor - just när de ljuger OIrden rent av är ej annorlunda från missbrukaren som låter drogen äta honom tills inget mänskligt finns kvar.

 • Hunger efter att visa sig med svärden,m görande Satan, visa sig större än vad helst, utan att se varken människan eller Gud endast sig själva som det största och starkaste: Detta är drogen - Power Hunger. Och den kan pröva oss lika hårt som något annat: Jag har många gånger känt den starkt i mig ändå sedan ganska ung (kanske kände jag den första gången i årskurs sex rresulterande i ett försök att manipulera en omröstning - ej för egen vinning - om seger i någon tillställning). Men ej för egen vinning? Nej ej segern men power hunger är den falska vinningen. Vi kämpar mot denna som mot annat eller blir mindre än mänskligt likt ISIS: Så långt gångna att de inte stort mer än gapar och skriker när helst de får möjlighet för att synas och höras istället för att lära och förstå.

 • Hur kan du ej se att du ej ännu klarat Orden och vad de säger dig kan göras bättre när du istället för att tänka och kämpa åker runt med bilar skrikande i ständig upprepning. Var finns Orden där? Hur kan du ljuga Orden och sedan läsa Orden verkligt läsa orden tänka istället för att rabbla den?

 • Ingen vi ser åkande dessa Satans bilar kan klara prövning av Varelse. De kan ej förklara Orden.
Är Gud fel när han prövar den som behöver lära och som ej lär själv av Orden? Att prövas är svårt. Och ännu har jag inte prövats lika hört som folken i Syrien och Libyen. Men ej heller har nu Orden varit lika långt borta som där där jag varit. Vad har nu Libyens folk gjort av sin frihet? Är små-pengar viktigare är Orden korrumperande landet och flocken - stammen det som är vi närmast - vad många istället gjort eller hjälpt med. När så varit fortgående kanske man "förstår" något av hur det är möjligt att människa är så blind lämnande Orden att Varelse kan komma rätt in stammens boplatser och ljuga Orden utan något av stanken, viskningarna eller Varelse's ej längre av människa märks i tid? Hur kan när Varelse dödar din flock käppel kring pengar från olja-industrin man just därför att man försöker stjäla den av varandra - av hela folket - ej ens får 1/20 del av vad man bättre annars hade kunnat klara och ej ens märkt något av det värde Gud gav i jorden för folket när de skulle behöva dem: Naturtillgångar ej dokumenterade och större. Jag sökte vägen oom de någonsin kom ur prövningen och visst fann jag likt jag fann i Somalia ännu i prövning.

Vad är tid för en Gud? Kanske är närheten av den i allt alltid. Att mötet med en människa rent av tvingar den för att ej skada mig att reducera sig till det mindre för ett ögonblick krävande en kort diskussion och laborerande världen han visar för dig för dig att förstå var du är just nu?

Hur förstår vi tolkning av Guds ord någon annan skrivit? Vad är värdet i Guds ord om du ej läser dem? Att endast läsa tolkning utan stor närhet till Ordet är att viska över tysta ord. Tolkande från orden ökande avståndet till Guds Ord. Hur kan inte mindre av hans ord om du läser orden lika länge bli när någon sedan tolkar samma igen samt vad samma tolkat?

Att uppleva och förstå orden är det första och sista. Att Satan kan få varelse - spottande på mänskligt och lämnande det bakom sig - att göra lögn med Profetens ord är ej möjligt när orden är Profetens och ej ej lapptäcke av vem helst kommenterat orden. Jag säger att:

 • Inget är närmare Gud vi kan se och förstå än Guds skapade människa.
 • Guds ord är Guds ord. Ingen annan kan tala dem. Talar Gud eller Gudinnan till dig - Den enda Guden - så vet du att det är hans ord. Stämmer det ej med vad du redan vet är Guds ord är di ej profet. < • Är inte Bokens Folk visande på mer Guds ord och mer av vad som står Gud nära? Hur kan du bryta här mot Guds ord när så många gånger av Mohammed repeterade och ändå inte förstås varande vad du är?Många kan läsa mycket kommenterande till Koranen. Förklarande vad som sägs vara rätt exakt för någon situation. Men är detta ej hjälp för dig att förstå Orden - vad du kan pröva dig såväl som den som kommenterar orden genom att läsa Orden och se om de istället för hjälper är långt ifrån Gud.

Många lär sig Koranen utantill. En del sitter och läser Koranen i timmar upprepande verser och ord. Men ser du inte Gud i vad orden är för dig läser du inte orden. Läser du ord och går ut och gör vad Guds Ord tog för givet du begrep felaktigt om en man av Gud och istället ljög den djupare vetande byggande på det Gud gav förklarande att inte bara är bokens folk på vägen som vi utan vishet och lära vi ska respektera finns även där.Hur kan du ljuga Guds ord till ord annat än om de är Satans Ord? Är det inte prövningen och priset prövningen kommer med för dom som ej hört Orden utan Satan viskande lögnen blandande sig med orden för den som aldrig läste Koranen utan endast satt och mummlade verserna till han kunde dem utantill utan vetande eller förståelse.

Hur länge ska Varelse sprida vidare visande på förruttnad mänsklighet - prövande människan. Läs Orden. Jaga Demonen in i Satan och vad Gud har för dem döden ej finns för: De evigt fördömde. Läs så Orden: Läs dem ej bara för att kunna säga ett ord efter det andra. Lär dem och känn nästa gång igenom Varelse innan ditt land brinner och ditt folk dör.

Varelse kan vara hård strid. Känner vi Orden vet vi ändå att det är rätt. Vi vet emellertid om vi känner mänskligt att sådant är tröttande. Att vi är människa gör oss till mindre än människa. Men vi ska alltid göra så mycket vi orkar och klarar när så är rätt. Efter en tids kan du igen orka striden. Eller se hur du kan ta dig och dina barn ut från Varelsernas ljud, deras förstörelse av mänskligt och det kaotiska kanske visande något av Satans boplats när de ej med annat än Satans mumlande och saknande Orden ej skapar, ej förstör i som av Orden för att skydda människan istället förstör det av mänskligt sökande ta något av det förstörda forma till vad man ser kan göra mer av skadan som man lkög Guds Ord med Satans mummel tills demonerna kunde gallskrika det förstörande i hysterisk extas medan ännu många som säger läsa Koranen reser för att se och delta. Hör kan de höra annat än Satans mummel när de läst Koranen? När dessa ljög Orden? Varelse är ej människan och ej av Gud. Den äter oss och gör så tills vi av Orden rena dödar den.

Och Varelse är skräck när den kan. Men aldrig att jag efter att säkert två - kanske tre, fyra eller fem gånger - känt den kraftfulla skräcken men så besegrat den att jag ej går stärkt ur det när vi är i Orden. När vi är längre från dem är ansvaret för oss större oavsett om det är vi som gått längre ifrån eller vad runt om oss att hjälpa som är längre ifrån. En gång var varelse nära och min tanke var att den kom för att som "terminera" mig men hans ansikte var vad jag såg kunde ha värde därför om så någon som kanske kan orsaka många flers död ev. den som kan veta rent av lätt i framtid där ett hot vars orsak man aldrig sågs glöms. Såg jag vandrande ut. Visst var rädslan svår krävande 30 minuter av det mest underliga. Jag såg honom ej och löpte ej heller någon risk. När vi är närmare Orden är vad vi gör större än vi ensamma någonsin är. Vad vi alla människor tillsammans gör till något större än alla individerna kommande närmare något av vad Gud är än vi någonsin ensamma kan. Nära Orden i commotion formar vi oss till vad riktigt. Men reflektionen och att minnas att stridshunger, Satan, Varelse, Förrädaren, och så många andra av våra ovänner inom och utom oss

När Gud prövar dig med Varelse. Om inte du en människa strider den kanske vinnande. Vem ska annars göra det? Satan? Gud? Sådant är för människan att lösa.

Varelse: När Satan ljuger Orden i Qur'an

Mohammed varande den som vid tiden unikt singulärt för sin värld skapat boken (Koranen) eller som troende förstår det uttryckt Gods ord och mening formade över orden. Vad som skapande enhet i kultur större än allt konkret format uttryckande abstrakt möjligt i vad människan kan se och förstå i kultur uttryckt från orden.


Ska ej förvåna oss havande respekt för de vid tiden få andra monumentala skapelser jämförbara. D.v.s. för de troende att Mohammed ser och känner Guds ord varande den ända som vid den tiden och framåt vad vi här tryggt kan argumentera känt dessa ord direkt. Han kan se Gud i ursprunget del av orsaken till uttryck.


Och här diskuterar vi givetvis bokens folk. D.v.s. erkännandet av åtminstone ett litet antal heliga böcker (möjligt några få fler konkretiserat men vi är i så fall ej direkt från Mohammed och därmed åtminstone på ett större avstånd än endast ett steg direkt från Gud):


"If only the People of the Book had faith, it were best for them: among them are some who have faith, but most of them are perverted transgressors. Not all of them are alike: Of the People of the Book are a portion that stand (For the right): They rehearse the Signs of God all night long, and they prostrate themselves in adoration."

En del är i denna religion över historien såväl som andra i mycket en fråga om språkligt argumenterande och tolkning formande och adderande kring saker och ting sökande en tolkning till en förändrad verklighet idag.


Och så har vi orden så nära direkt från Gud när de är så tydliga att du ej kan ha läst och ej förstått. Och där föds ibland abomination:Bättre än Wikipedias sökande efter meningen i abomination är det seende vad hos någon eller något bär spår av Satan.


Och när främling går i öknen dödar för något känner vi honom i att inget mänskligt vi kan se förändrande människa till det desperata. Som ovan dödande ej för vatten törstande till döds, ej heller försvarande liv, utan för att bryta mot orden man falskt säger sig försvara. För händelsens effekt: Blodet och Lögnen om orden.


Och vet man då inte i ökenkulturer där föda är sällsynt faran och hur snabbt varelse - få brunnar, i ritual uttryckta från tradition och exakthet i all kontroll, till vad som är vems samt hur idag ej kanske likt förr havande mycket av den legendariska krigaren kvar i kulturen (ingen slåss som ökenfolken: så är det) men ej alltid seende rent innan man har varelse spritt mitt bland sig vandrande som människa ibland människorna förvanskande orden i vad ljuden det gör och vad det gör. Varelse eller som den troende ser vad som med det som syfte förvränger orden - Guds mening talad - med vad av Satan.


Nå det börjar bli ett fåtal entydiga brott mot orden där vi här har en sådan (i mening av kategori ej för resp. antal fall). Så känner vi igen varelse.

Up we Go: Communist Down to Free Up public transportation

Med färsk ex. titel ned up och down som path indikation för en abstrakt tillståndsförändring där up tenderar att oftare (och mer så än med istället from och to) till ökad aktivitet och ibland värde.It all going up in flames inte ovanlig som kombination i mening under (men fortfarande tämligen ytlig): Hög intensitet över implicit ofta indikerat högt värde.


Och i The enemy's gate is down: Hög intensitet i en riktning vi uppfattar som långsammare d.v.s. transformera till tanke-koncept av att gå neråt där gravitation är förväntad. Lämnande i alla fall för Ender inte sin egen gate up above in flames falling down to the level of enemy. Eller kanske just det tycks för mig: Är det nu inte konsten att vinna när du förlorar? Något av hur de segrade sista gången i första "mängden" såväl som sista gången i "andra mängden": Uttryckande symbolen för seger om än utanför kulturell förstådd innebörd av seger.

寵壞 - "Bortskämd"?

En tid har jag märkt och reagerat lätt på bortskämd som använt i dom engelska nyheterna för ett koncept som uppges förekomma i Kina. Exempel:


One Weibo user wrote, “Those separatists are crazy, and beyond saving.” Another echoed a common mainland refrain: “Hong Kong is completely spoiled!”

Från: Mainlander Runs for Hong Kong Student Office, Pandemonium Ensues | Foreignpolicy.com

Och i "original" troligen antingen en pushad term - använd publikt av kulturbärare där jag tycker mig minnas jag citerade ett exempel för en tid sedan rörande en av världens rikaste kapitalister diskuterande Hong Kong - eller etablerad naturlig.


Översättning tycks för mig visa att motsvarande mening djupare inte helt stämmer med hur jag i engelskan vill känna meningen av spoiled. Tecknen här runt-om-kring här värde-relaterade men för bortskämd gäller ju implicit att vi har:


 • Ett etablerat värde i historik hos entitet (här Hong Kong) etablerat från någonstans. Värde ska vi ej förvänta kategoriskt förväntat: Ofta kan det vara god / rutten frukt, familj, mer konkreta värden eller vad helst någon ansträngt sig till att försöka få över en mer abstrakt mening en-gång kommande från det mer konkreta.
 • Att värdet kan ställas i relation till den not spoiled.
 • Och den senare inducerar en implicit normalnivå som var och en är ganska fri att sätta från sin värld.

Kontext diskussion ligger i frihet och demokrati. D.v.s. vi kan se den relativa skillnaden från indikerat not spoiled (fastlandet) och vi har den spoiled d.v.s. Hong Kong.


Och där har vi mysteriet i meningen vi får i engelskan. Ty schadenfreude (där jag använder den mer välkända tyska termer en mängd lingvistiker menar kan vara tämligen unikt för Tyskland: I all verklighet finns det i mandarin - jag följde upp en gång - såväl som svenska med skadeglädje) är särskilt som "effekt-dimension" där vi har två så "enkla mängder":


 • Mängd 1: Normalnivå är för industrialiserade världen mycket närmare där Hong Kong befinner sig rörande en mängd värde-typer (demokrati såväl som pengar) medan det industraliserade fastlandet är sämre. Det är ingen hemlighet svår att få kännedom om: Dom vet givetvis det i försvarligt antal åtminstone.
 • Mängd 2: Hong Kong resp. Kina.

Mening vi kanske missat?

Jag är såväl tilltalad av kinesiska tecken (och egentligen mer så japanska som praktiskt varit mer överskådliga för mig såväl som rimligen alla som inte fördjupat lär sig resp.) därför att jag upplever dem närmare koncept likt hur vi kan forma till koncept från ord till fler-gram för en koncept-"noun:ish"-konvergens resp. adderande "event:ish" formande fraser. Som att jag direkt - praktiskt små-klagad varje gång jag ger mig på det - att följa upp meningen i deras tecken: Det börjar och slutar vanligen ungefär med att återigen refresha align mellan diverse "nummer-referenser" mellan gamla ordlistor m.m. för att slutligen alltid hamna i radikal + stroke som jag närmast magiskt varje gång jag inte gjort det på ett år först får för mig saknas läsande fel (först minnas det senare).


I värde etablerat genom att följa upp tecknen när man långt ifrån talar eller förstår språket i övrigt ska dock inte underskattas. Ett utmärkt exempel är den bättre och starkare översättningen vi har av Krigskonsten i Denma översättningen: Tao och Flow. Att du tvingas reflektera konceptet och jämföra befintliga tolkningar över besläktade tecken ger ett lokaliserat djup och bredd argumenterat vad man lätt missar läsande direkt med normal grundförståelse. Den i mening minst sagt begränsade förklaring Wiktionary ger av besläktade tecken här runt om kring torde vara ett exempel på det där vi ett exempel "relaterat relevant" i vår tolkning här är:


"treasure, jewel
precious, rare"

Från: 寶 (radical 40 宀+17)

Låt oss nu göra "back-translation" en teknik som i maskinell översättning visat sig addera värde och just är en väg att skapa värde vid träning av språkmodellerna från ordlistor och uppslagsböcker flera språkversioner finns av (som just Wiktionary och Wikipedia). Vi gör det utnyttjande Google Translate på:


http://zh.wiktionary.org/wiki/%E5%AF%B6

Istället för:

http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%AF%B6

Vilket understryker treasure.


Översättning oavsett om nu maskin eller människa gör det - såväl som när maskin eller människa gör snabb tolkning av aktuell mening i ett kontext (sense om vi så vill) - tenderar att lätt vara (och rent maskinellt väldigt effektivt såväl som oftast funktionellt dessutom):


 • Konvergent över aktuellt kontext.
 • Bra uttryckt i principen: One context one sense. D.v.s. har ett ord några stycken varierade mening ex. treasure resp. jewel tenderar vi ha samma över ett begränsat kontext (säg en Wikipedia-sida snarare än en Wiktionary-sida eftersom de senare just uttrycker många sense).

För ett komplext koncept med kulturhistoria besläktade tecken och användning kan vi ha en konvergent direkt mening men också mycket runt om kring som kan vara implicit påverkande utan att det är vad vi varken maskinellt eller manuellt skulle ta med görande översättning av löpande text. Ej heller typiskt kanske vad läsare eller användare av konceptet tänker på.


För 寵壞 nöjer vi oss här (då jag inte ids plåga mig mer med referens-vägarna till dokumentation av mindre konvergent smal förklaring av koncepten) med att betrakta resp. och .


är radical 40 宀+16, 19 stroke och hittas bäst (för mig i alla fall att minnas) genom att stoppa in tecknet längst till höger i engelska Wiktionary: http://en.wiktionary.org/wiki/寵 - och kontrollera av det.


Börjar vi en bit nedan för 16 vilket vi inte ska se som någon metod som självklart enkelt abstraheras till en algoritm annat än människor tolkande tänkande i allmänhet bör göras har vi en serie av samhälls-gemensamma värden vi enkelt kan se existerande från historiens landsbygd till dagens urbana värld (d.v.s. lite västerut en bit in i inlandet på fastlandet Kina resp. Kina's kust samt Hong Kong). Nedan använder jag beteckningen cirka (a,b) för ungefär radikal med argument som för ovan 40 och 16 menande just cirka i koppling mening tecken. Se också att vi gör en linje där vi fångar meningsfullt för dit vi ska förande in cirka beteckningarna av och till för att stämma av.Cirka ( 40, 4 )
Här har vi det lilla huset vi kan se i tecknet fortfarande i en konkretare koppling. Vad vi byggt färdigt till det stabilt solida. Vad vi kan förvalta värdet av genom att stärka upp. Abstrakt vad vi "cirka" relaterar till att förvalta ett värde familj kan ha nytta över tiden: En gedigen byggd ladugård i såväl det äldre Sverige som det äldre (och fortfarande så i delar säkert) bonde-samhället (andra mer distansierade det kan som jag minnas Disney's - och spekulativt gammal sägen bakom det - film med dom här grisarna som vargen försökte jaga ut.

Värdet här är värdet det skyddar och bevarar (grisen). En containment för något om vi så vill.

Cirka ( 40, 5 )

Värden i tradition ett samhälle bevarar över tid i tydligt stabilt över åren. Moralkoncept rättmätigt, förfäder o.s.v. Att bevara värdet vi har i containment handlar delvis om måttlighet: Mycket populärt i folklig moralfilosofi runt om världen. Det känns om inte bra att något fel inträffar för den som är omåttlig åtminstone lugnande att man själv inte drabbades denna gång.

Och vi har särskilt här i ( 40, 5) ett tecken vi kan titta lite närmare på: 官 Här kan vi se att Wiktionary återigen ger en säkert praktisk funktionell definition men samtidigt missar just vad som intresserar oss i vår lilla analys:

"official, public servant"

Ty vilken public servant var normen man en gång relaterade till? Jo mandarinen. Och vad är mandarinen mer? Mandarinen är standardisering. Vad vi här hos oss kan jämföra med ett gemensamt viktsystem likt kg eller kelvin på termometern. Norm.


Cirka ( 40, 7 )

Familjen. Problem som kan drabba familjen: Negativt värde av vad vi har i containment. Sjukdom m.m. Synliga skador vi kan se om vi är i samma containment.

Hur vi uttrycker mötet med positivt resp. negativt värde vi får. Cermoni, uthärda, storsint, stödja, generös, uppträdande m.m. besläktat säkert nyttigt tillsammans med matematiken för barn att lära sig mer om.


Cirka ( 40, 8 )

Förvalta värden. Erbjuda värde. Och helt värde i containment. Också i omvänt perspektiv (argumenterat enkla i mandarin medan andra menat svårare och många flera idag menar att det är samma) d.v.s. överlämna långsiktigt värde man kan flytta mellan containment likt en värdesak eller en familjemedlem till något containment.

Cirka (40, 9) - Cirka (40, 12 )

Nu är vi i mycket i värden vi samlat i vår containment. Frukt och annan mat, solida föremål som håller över tiden, realiteter som är konkreta just nu men ändå abstrakta över tiden som upparbetad kunskap, mat som ej ruttnar över vintern o.s.v. Och sådana upplevelser (argumenterat av mig här) som ibland i vissa kontext i svenskan såväl som engelskan folk kan referera till autentiska: Att göra något autentiskt kan vara att uppleva något (ej liggande och vila sig på stranden under semestern), lära sig något moraliskt viktigt som är tidlöst, uppleva riktig konst istället för ytliga brand symboler i annonser o.s.v. D.v.s. bredare vad jag vill illustrera med det: Normaliseringen. Normaliseringen över en längre tid förvaltande i sig varande dimension över värde i containment.

Vi avstår helt från Cirka (40, 16) varande just tecknet vi egentligen söker och fortsätter efter det. Med istället cirka (40, 17).

Guld. Mynt vi kan smälta ner till guld och silver och visa versa. Ej smycken utan smycken med komponenter havande värde i sig som singulära tidlösa / förändringståliga tillgångar: Ädla stenar, guld, pärlor.

Radikal 41 vill vi inte in i här även om den är ganska intressant (och rörande diskussion ovan relevant avseende mandarinen och standardiseringen i att vi också här har något av det gamla mandarin och feodalsystemet i mening läckande igen.


Vad är nu värde? Ett värde behöver inte vara en tidlös sanning men kan vara det. Ett värde får vara guld. Ett värde kan underlätta vår verksamhet dagligen. Men gemensamt är värde just vad som är möjligt att långsiktigt förvalta och bevara. Över värdena ligger att de hanteras i containment där containment tål väder och vind flera år.


Låt oss nu anta att vi har:


 • 1 st. containment. Säg ett stenhus.
 • I huset har vi värden i form av matförråd, några djur, och odling.
 • Samt vad som förvaltar förståelse av hur vi bibehåller värdet gemensamt här. D.v.s. familj.
 • När vi falerar i hur vi bevarar värdet faller ju just möjligheten att stabilt över tiden ha värde att ta av för familjen dagligen.
 • Grundläggande tillsammans med containment (bondgården) är därför visheten hos familjen.

Familjen kan inte ta mer än vad som där finns utan att värdet över tiden äventyras. Ej bara värdet vi har sparat konkret i containment som mattförråd utan också själva processen som etablerar det: Hur vi samarbetar och fungerar tillsammans - själva förståelsen av att vi ej kan skada containment.


Mängden personer i för vår enhet som antingen kan vara normaliserat rätt fungerande (d.v.s. ej brännande ner huset, ätande upp all sparad mat, säljande åkern för ett smycke som ej omsätter till guld eller annat tidlöst värde) är bounded:


 • Om inte alla ovist äventyrar långsiktigt värde är det några enstaka av dom.
 • Sådan problematisk divergens mot det äventyrligt slösaktiga som inte bara börjar med en silverskål och slutar med svält utan som börjar eller åtminstone märks ut (om vi antar att vi ej jämför med bondgården bredvid: Det är dock verkligen samma sak endast att vi istället abstraherar över byn, från byn till regionen o.s.v.).

Och säg för att göra det tydligare och enklare för meningen vi söker säger att vi har en konvergens symbol för familjen: En familjemoder eller familjefader. Medan det (som vanligt) är dom yngre som ej upplevt svält-åren som slösar och äventyrar värdet vi har just nu där vi är. Men så klart kan vi ha en mindre vis familje-moder som accepterar det eller som via moraliska lärdom från samhällskulturen har förstått att sådant behöver man hantera (kanske säljande sonen eller dottern som livägd köpande en bit guld för det man vist ej förslösar på opium).


Bortskämd saknande endast tecknet för förstörelse av värde. Vilket vi har i diskussionen efterföljande vår lilla cirka (a, b) linje. Men också:


 • Det normativa värdet i relativ jämförelse.
 • Att uttrycka mer kan i sig vara risk och problem.
  • Inte heller detta är unikt för någon av Kinas större kulturer. Och kan än idag röra här såväl som i andra länder och etniska grupper inte bara värden som lätt omsätter till pengar (likt säg att bara en lätt vulgär guldring omsättande bara i stamp värde till 20 kkr för att understryka att man tjänar mer än de flesta andra arbetskamrater den yngre vi snarare än den äldre kanske gör - men ser vi också lätt riskabelt under "IT-krisen" vara lite provokativt kanske) utan också vad vi vet ty vetskap är värde, och i vilken mån vi vågar acceptera ansvar för vad vi visar i "penning-värde" resp. "informations-värde".
  • Det är säkra att föra vidare rykten i bondesamhällen där alla fortfarande vet vilka alla andra är om vi ej accepterar ansvaret som källa. Ty om "felaktigt" eller "drabbad" ändå har behov att asserting det är felaktigt är det källan denne söker upp och gör exempel av i form av bonn-slagsmål eller kanske uttrycka information tillbaka.
  • Utan uttrycket av värde tycks risken för reaktionen försvinna.

Låt oss nu börja konvergera meningen till en dimension av den egentligen större meningen för att understryka en del av dynamiken konceptet kan ha:

 • 寵壞 äventyrar långsiktigt värde.
 • Genom att ovist uttrycka värde vi har nu relativt det långsiktiga värdet.
 • Ovist uttryckt av värde är när du uttrycker mer värde än förväntat för normen.
 • Här gäller det emellertid inte värden som guld, smycken med tidlösa värden, ett gediget hus, utan de värden som bibehåller möjligheten hos contianment att vara funktionellt över tiden.
 • Har du en gedigen containment är det ej problem att uttrycka pengar eller egendom: Det är en icke fråga här.
 • Det är normen för vad som etablerar containment som varaktigt fortsatt som gäller. Och här var det i de äldre lantbrukssamhällen som vi känner dem från vad skildrat och beskrivet under senare 1800-talet resp. tidigt 1900-tal (ex. så av Mao) ej händelser avbrytande mot detta att säg ha en bunt livägda eller sälja iväg den som bröt mot normen varande definitions dimensionen när långsiktigheten etableras och bibehålls.
 • Normalsorten - standardiserad mandarin - tjänstemannen i en mängd. Lantbruket i en mängd. O.s.v. Ägarna av livägda i en annan. Diktaturens kommunistparti i en annan och folket vid kosten stadigvarande där boende i industraliserade områden i en, folket en bit in i landet i en, och så en egen för Hong Kong.

Och vad är risken? Ty utan risk kan värdet ej äventyras? Risk kan avse en kostnad kortsiktigt eller långsiktigt. En risk för att du blir överkörd besökande storstaden nästa år kan du inse vara större. Det är en något mer långsiktig risk i mening av att det tar lite längre tid tills den realiseras men kostnaden när risken realiseras är omedelbar. Här är intressantare att uppfattad risk containment och värde-processen den är en del av infrastrukturen för realiseras mer långsiktigt: Det tar argumenterat ofta ett tag att ta byn till mer moraliskt korrupt så att de förstör åkrar, låter bli att reparera husen m.m.

Men din risk är mycket mer omedelbar. Ty normen är som närmare cirka (40,7): Klanen: Famil, släkten, sekten (varför inte illustrera med shaolin Kung-fu för något av en mängd ex. för vad vi här avser med sekt: Bredare än vad vi oftare avser när några stycken svenskar bosatt sig i storkollektiv ute i skogen eller kommer och försöker sälja eller värre ge en någon skrift av något slag), skrået o.s.v. Vad helst stabilt över längre tid vara en grupp vi naturligt givit en beteckning.

Och som cirka (40, 5) lär sig är viktigt för den att vakta långsiktigheten, vara medveten om normer och föreskrifter, upprätthålla ordningen.

Om vi ej ska riskera landsförvisning, fördrivas, vilket nu är en av två riktningar vi kan ha till containment och som vi kan välja att uttrycka med cirka (40, 8) såväl som omvänt att inhysa någon eller deponera något.

Meningen missad

Att Hong Kong är farligt visande och uttryckande ett värde man har just nu övriga saknar.

Och när man nu i lätt till medel-svår tortyr gått över konceptet förstår jag bättre varför konceptet understrukits pushat via kulturbärare. Det finns en komplexitet i dynamiken såväl som mer direkt begriplighet jag tänker är bra mer funktionellt än den byfånen Li Ka-shing tagande vilka risker som helst görande tjänst som husneger för att ha kvar det lilla kan ståta med i nyhetsrubrikerna. Springande runt med vad han nu fått och får det visande det för att ge substans till orden han säljer med det från dom som är främling ej del av dom han talar till:

Talande falskt ej endast om främling utan om dom han talar till.

Värt att reflektera. Ingenting nytt har vi ej sett i andra kulturer. Och dynamiken i sig är känd från Kina nutid sedan förr.

Och för att spela för att vinna krävs att man skapar resultat av vad man har eller skaffar det man behöver för att nå resultatet. Här för Hong Kong att bibehålla den norm etablerad i och för Hong Kong också mycket normal för de allra flesta jämförbara länder. Ty så kan vi också se det: Att problematiken med blandad norm endast uppstått därför att Hong Kong ej är ett eget land. Där kanske vi ibland förvånats att diktaturen vågat striden men kanske att en del av vägen de sett i såväl möjlighet som feltänk - eller kanske underskattande en del risker och problem - med koncepten de försöker åstadkomma resultat med. 寵壞 tror jag säkert är en av de sista jag gör och också om jag kan se att en metodik att återanvända finns här inser jag självklart att när kunskaps-referenserna i och runt mening utnyttjat ej tydliggörs (här utnyttjande att jag redan kan kulturen rörande sådant) här missas en hel del men det finns också mer i detaljer diskuterat längre bakåt. Avslutningsvis får också sågas att jag kanske (havande inte samplat Kina på ett tag nu) inte fullt såg konceptet här och aspekter av traditionen och kulturen det indikerar. Hade nu andra gjort det vore det väl bra men jag vet ej om det är så. Det är värt att av och till också stanna och reflektera djupare över vad främling säger.


Främling: Gediget bättre än Varelse

Jag hade önskat att jag tidigare diskuterat främling som koncept - varför ska främling dom andra kommunistpartiet definiera normen - men det tycks ej att jag så har gjort. Närmast och egentligen verkligen rörande delar av dynamiken lika relevant men samtidigt som jag kan uppleva i andra mindre praktiska dimensioner problematiskt koncept är Varelse. I varelse ligger också mening och indikerat utanför vad främling rör vid - inte minst hur vi ser på och förhåller oss till främling som också är varelse - och emedan jag tror jag ej djupare diskuterat främling i hur vi det kanske kan tas till realiserad effekt i vad som skiljer ut det från främling kan det kanske vara en utgångspunkt till främling:

Och i sanning när främling är en typ som vad skapat av eller del av diktaturen stabilt ej en av oss är det argumenterat varelse när den skadar och äter av oss. Men man ska ha respekt för varelse: Många människor har dött i ofantliga förbrytelse genom historien utnyttjande det. Varelse är det främmande ätande av oss i etablerat containment värde vi ej kan tala med: De hör oss ej lika lte som al-Gaddafi eller al-Assad hörde innan värden där börjande brinna. De är vad vi förnekar och ser mänskligt i för att klara att överleva: Exkluderande från oss större som vi människor. Främling är dock den passande vägen här men likhet finns och då jag nu inte tycks diskuterat främling.

Möjligt minns jag rätt i att varelse men ej främling är relaterat hur jag i samband (kanske just i och runt när jag skrev inlägget ovan med atrocity i rubrik) bedömde att typ och effekt så av propaganda likt 寵壞 skulle befinna sig vid en punkt likt denna där jag anstränger mig med dom kinesiska symbolkoncepten via vägen från deras tecknen (vilket jag ogärna gör) skulle vara. Och i sanning att de är och varit kanske försiktigare eller egentligen som jag reflekterat mer som möjligt sista månaderna än säg för fem - sju månader sedan är begränsade jämfört med vad de önskar åtminstone här i propagandan. Sådant är ju praktiskt en mycket större dialog i så många riktingar att det ej är trivialt att säga om det är bättre eller sämre och i så fall avseede vad? Men det tycks kanske ej vara en nackdel man kan ta på i alla fall även om viss intensitet möjligt hade tydligjort främling bättre vid sidan om tydligare kostnader i effekten av propagandan. Polarisering gör dock sådant här lättare att se vilket tänkbart ger en preferens man ska vara medveten kanske påverkar en. Men de kan ha haft ett sämre år här även om just 寵壞 imponerande mer på mig än mycket annat: Mycket fog gömt också. Uppenbart där men mer än man (jag i alla fall) trivialt tänkte mig.

Varelse att minnas har något av the Grand Tour (om jag minns namnet rätt) i flera filmer (och kanske verklighet) från det Kalla Kriget uttryckande den "kärnvapen-lösning" där vi slår ut möjligheten hos fienden som primär dess management politiskt såväl som militärt. D.v.s. vi förnekar oss också möjlighet att samtala med dem för att avsluta kriget. Du kan tala med främling men när du eller de endast ser varelse försöker de inte tala med dem. Stor kontrast till Graceful cute just här föga relevant men som jag inkluderade som tagg för balans.