Sura 5, vers 32 och vers 33: Begå ohämmat övervåld på jorden

2015-02-28

Efter att etablerat grundläggande initialt perspektiv (att frågan om Guds kön är utanför vad människan bedöma d.v.s. det är utanför vad vi berör här om någon refererar till den som Gud eller Gudinna) såväl som indikerat (om än direkt ännu) var troligt lär hamna (i punkt två av de tre indikera ISIS som den troligare kandidaten till al-Masih ad-Dajjal) kommer vi likväl svårligen ifrån att gå över vissa specifika uttryck blanden orden uttryckandet Ordet.


Låt oss därför börja med Sura 5, vers 33 varande ej heller alltid särskilt skild från flera vi finner föregående i Sura 5 såväl som tidigare:


"De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fod på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från sitt land."

Lämnande frågan om straffen (vilka även om vi ej berör den frågan här kan ses som tidstypiskt varande en fråga om passerande av Orden till ord) är frågan vad man egentligen avser.


Läser vi nu endast detta stycke sökande argument för att motivera vadhelst vi gör tycks som att det handlar om typ av trosföreställning. Emellertid berör försvinnande få andelar av hela Koranen just om denna fråga (där som tidigare indikerat vi upprepat har tydliggörande att flera andra trosföreställningar ej berörs i någon negativ mening).


Att vers 33 är just vers 33 ger oss ett troligare svar. Detta eftersom vers 32 berör just gå emot Ordets budskap och mening rörande mord:


"Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som han dödat hela människosläktet."

Och här i vad som uttrycks är poesin närmare Gud än alltid annars varande Gud talande direkt till Adam och Eva som denne återberättar via Mohammed.


Vidare i vers 32 att notera här såväl som på så många platser:


"Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden."

Sådant övervåld är att go emot gud och hör till vad avsett i vers 33.


Just ovan indikerande igen att Koranen ej exkluderar bokens folk utan inkluderar dem. Andra sändebud och heliga böcker kan och är i vissa fall indikerade ord av Gud och kan därför ej sätta annat än jämställt för Orden såväl som Troende.

Att följa internationell politik från titeln (vi slipper läsa resten)

Så sparar man tid såväl som slitage på kognitionen. Vi utgår från:1. Perspektiv är från US.


2. Hur man gör något - med vilken mening vi enkelt kan översätta till makt-politik individ till individ (i nyhetstitlar skiljer det sig inte särskilt och är kanske vad fler relaterar till enklare - är viktig del av meningen. Expanderar Kina vänligt in i detta av och till omtalade hav kanske vi väljer att sluta läsa direkt. Annars om indikerande att US tycker att Kina gör detta "person 2 person emotionellt" mer problematiskt så indikerar vi det:


[US TITTAR OCH TYCKER OM VÄRLDEN]

China is aggressive

3. Och så lägger vi till vad Kina gör när det föranleder denna beskrivning av US (indirekt mer eller mindre korrekt via publicisten):


China is expanding into South Chinese Sea

4. Sparande energi så här när vi läser nyheter gör att vi lättare minns om US noterats tidigare lämnande området eller är på väg till området. Det ger lite kontext av hur andra resp. Kina från perspektiv som utomstående resp. eventuellt motsatt USA (med allierade). Lämnar dom området lägger vi till:


[I understand the world from previous news]

US is submissive

China is alpha male in South Chinese Sea

Annars om de båtar (visst säger vi båtar in när det är stora båtar? Istället för segla för små?) in fler saker.


[I understand the world from previous news]

US is not submissive

US contests China's role as alpha male in South Chinese Sea

Är vi lite osäkra här därför att vi kanske inte följt dom här nyheterna tidigare kan vi pröva följande enkla metod (besparande läsaren från att söka bakåt här: Asserting my news reader dominance):


1. Vi gör en rekursiv-operation och söker på alpha male i US. Vi ställer in sökningen till att endast ge resultat sista 24 timmarna och söker bilder:


2. Och så tittar vi efter om Obama tycks motiverad och uppåt eller om han verkar rädd och orolig. Här får vi en god träff på motiverad (viftande med en knytnäve) samtidigt som vi också får indikationer om att han kan vara distraherad av komedi av något slag (ler mer än elakt glad över ett kommande motdrag - mer som han har kul i Vita huset av clown han hyrt in eller liknande).

Och vi lägger till:

[I understand the world from previous news]
Obama is happy: Distracted?
Obama is waving closed fist: Motivated?

Det tycks som att "waving closed fist" ej kan ersättas med fisting (dessbättre kontrollerade jag innan jag skrev det ovan: Jag vet av erfarenhet att jag kan vara ganska borta kring en del termer).