Iran: Ett oanvänt ekonomiskt verktyg för "I-världen"

2015-01-21

Jag har verkligen ingen seriös bild av behovet av och hur väl dialog från Iran resp. USA m.fl. aktörer hanteras rörande sanktionerna. Men vill verkligen föreslå att det i all rimlighet bör vara motiverat för alla partier - särskilt det iranska folket - att nå fram till något vettigt.


Iran är inte bara stort i folk. Det är stort i potentiellt värde av sådan form att det går att realisera ut relativt snabbt. D.v.s. de kan ex. realisera tillgångar för att finansiera upprustning av industri, import av konsumentprodukter o.s.v. Påverkan på ekonomin i USA, EU, Kina, Japan m.fl. väsentliga exportörer är knappast noll särskilt över några år. Hur stor effekten skulle bli kan jag inte bedöma seriöst (på den tid jag ids lägga på det här) men som en positiv drivkraft kan jag tänka mig att det ka ha större effekt än man först vill tro just det här och nästa år om man orkar fram till ett vettigt slutresultat i förhandlingarna.Optimalt skulle man så klart önska större krav än man diskuterar: Inte minst att de teokratiska funktionerna släpper icke-demokratiska mandat över dom demokratiska funktionerna. Men just dessa förhandlar lär väl inte i någon rimlighet nå resultat där. Det är vad iranierna själva behöver få till något bättre runt.


Jag tror ju att mer pengar in i Iran med ökat resande såväl som annan kontakt med omvärlden tänkbart har positiv effekt på konvergensen mot sundare demokratiska funktioner.


Hela den här alternativa internationella regionen som börjar förstärkas och kanske mejslas ut mer nu i år och fortsatt är ju heller inte bra på något sett. D.v.s. ökad närhet mellan entiteter som är mindre engagerade i att kräva rimlig nivå på människovärde i dom regioner man vill handla med: Kina, Ryssland och kanske Iran. Iran kanske betyder något mätbart i hela den dynamiken. Att man riskerar att gå över något av ett tröskelvärde där det blir etablerat att en alternativ världsregion rörande sådant här finns.


Kallas det "international ekonomi" när det är mellan national-ekonomier? Eller var "International ekonomi" socialistisk ekonomi?

Vem argumentar Nordkorea egentligen med?

Defekterna i skildringen aktuell här var kanske inte särskilt avgörande. Och även om vi kastar bort hela värdet av skildringen finns så mycket annat. Det är inte en fråga svår att avgöra för de flesta intresserade av Nordkorea att avgöra om polaritet ligger mer åt utopi eller svält.


Så vem argumenterar Nordkorea numera "ständigt" sedan säg (höftande en aning här runt ungefär där jag här och nu upplever att förändringen började komma) ett par till fyra år? Som färskt nedan?Jag betvivlar verkligen att styrande aktörer har någon annan bild än den jag gav i första stycket. Så vem argumenterar de med? Några förslag:


  • Man har propaganda funktion. Propaganda funktion behöver givet att information externt från utanför landet i viss utsträckning måste hanteras ta del av just sådan information. Att ha dem att skapa argument genomgående oavsett om man behöver argumentera mot andra grupper kan därför vara "positivt" givet att argumentera sönder något delvis påverkar hur den informationen inverkar på sig. D.v.s. man argumenterar kanske delvis för att minska påverkan på propaganda-funktionerna i sig.
  • Hur stort är flödet av information från resten av världen in i Nordkorea numera? Det kan vara ganska betydande. Oavsett tidigare kända kanaler utnyttjande bl.a. gamla ryska mobilnät under kortare tidsperioder (innan funktioner kan träda in för att slå-ner samtalen) kanske andra kanaler har etablerats.

Och vem vet: Kanske finns generella reward systems för propaganda funktionerna baserade på antalet head lines inkluderande diktatur-pro-budskap man orkar till. Det kan i så fall möjligen tänkas ha en mänsklig uppsida genom att nödvändigtvis öka påverkan på dessa från den fria information man behöver arbeta med.


Eller så handlar det om risk management av Kina. Det får kanske inte bli för övervägande negativt Nordkorea utan "balanserande" argument för då börjar kinesiska regimen ta kostnad av att stödja Nordkorea internt bland det egna folket. Om så släpper tänkbart Kina stödet Nordkorea vilket de rimligen måste se som oerhört problematiskt och vad man i all rimlighet förebygger så väl man kan.

Svåra avvägningar för Hong Kong's pro-demokrater

Ska man prostera att man dör troligare tidigare p.g.a. förgiftad luft eller ska man undvika att gå ute dom extra timmarna protesterna tar?De som har barn bör så klart utgå från att förgiftningen kan försämras fortsatt samtidigt som att de vuxna kan tänka sig att gå ut och protestera. Emellertid som tidigare refererat (och om jag minns rätt studier gjorda vid Carnegie Mellon rörande just Kina och helt säkert går att hitta vid tagg Luftföroreningar) gäller att skador på just barn vars kroppar utvecklas (d.v.s. större celldelning) tar akut oerhört större skador i hjärna såväl som andningsfunktioner (inkl. cancer). Så risken att de ej blir vuxna ska adderas på.


Frågor fodrande viss tekniskt kunnande jag vill föreställa mig gjorts seriöst, publicerats och aktivt "delas socialt".

Obama's "State of the Union"

Möjligen "mer äldre" än "yngre" såg jag delar av Obama's "State of the Union" på CNN under morgonen. Ett tips till Hillary Clinton oavsett om hon behöver möta Vice President (John) Biden eller annan från det egna partiet under "uttagningarna" är att aldrig verka stel i ryggen. Är du grå i håret och verkar stel i ryggen understryker det att du är gammal. Det behöver inte vara bra.


Rörande detta:Kan man fundera om det ev. är till nackdel för det republikanska partiet? Givet korrelation kritik av talet.


Sådan korrelation är välkänt kan störa effekt. Men att bedöma "nivå" där det inträder för en domän man ej riktigt betraktat eller sundare mer konkret försök mäta effekt av upplever jag är vad man kan luras av. En hel del man ej tycker bör ha sådan effekt mätbart kan visa sig ha det medan annat man ej tycker borde ha effekt tycks ha det.


Spontant hade jag kanske valt att tro att detta har effekt. Men när jag reflekterat något vill jag nog inte utesluta att det faktiskt kan ha en troligen mindre men kanske ändå mätbar effekt. Just nu importerar jag dock inte färska nyheter så något svar på den frågan närmaste fyra veckorna (åtminstone) lär ej komma.


Republikanska partiet kan i alla fall trösta sig med att det utan tvekan hade varit mycket sämre om President Putin upprepat argument de redan hade kommit med. Och självklart kan President Obama andas ut när nu Putin inte visade sig kritisera republikanska partiet för att ha kritiserat honom eller ännu otrevligare stött hans tal. Att göra det senare närmare en valrörelse kan jag tänka om det är ett relativt jämt val kan avgöra i USA. Det finns i USA såväl som Sverige väljargrupper som i jämnaval kan avgöra vilka är ytterst känsliga för stereotypiska symboler.


Det är samma väljargrupper som rörande vad de väljer att differentiera voa lämnats "free for all the rest" i Europa av "etablerade partier". När de tas upp av andra partier (i varje situation realiserad genom åren typiskt nya partier) har det i Europa typiskt (jag känner ej till något annat exempel) av främlingsfientliga partier vilka genomgående (lärande av varandra faktiskt verkar det än just lärande av effekt-området av denna typ av riktad information i sig: Bedömt från att man åtminstone i UK, Frankrike och Sverige missar en hel del) utnyttjar starka symboler vilka i motsvarande grad är stereotypiska.


Samma "typer" grupper manifesterar sig i valrörelse ytterst annorlunda avseende realisering i USA därför menar jag att båda av de etablerade partierna drar nytta av kraftfulla symboler såväl som andra typer av argument).


Ett tips till i relativ effekt större verkan är därför för etablerade partier i Sverige att tänka igenom metod-bredden för hur man förklarar sitt budskap. Samma i mening av utökade effekt (om än i relativ effekt troligt mycket mer begränsad) gäller faktiskt också de partier (eller för Sverige i all väsentlighet partiet) som redan talar i mycket av stereotypa symboler givet att man tycks i huvudsak lärt av jämförbara aktörer. De senare kan hjälpa till att motivera de första genom att se över vilka metoder och vilken vetskap man ej redan använder (en roll jag indikerar i visst erkännande av att jag allt som är engagerad läsare relativt regelbundet över ett par tre år är i alla fall lite upplevt av mig positivt även om jag kanske inte alltid i övrigt har större preferens mot en grupp än något annat: Men inte på nivå att jag ids diskutera vad man missat).

Att smida ett otäckt vapen åt Sverige

Eftersom nu ryska ubåtar uppges besöka Sverige (betryggande nog ännu med "inkörnings-problem" efter ner-prioriterade år vilket gjorde det lätt att detektera dem: svenskarna fick styra undan för att inte kollidera med den eller dem under verkar det långvarit ovan-vatten-läge) reflekterade jag under buss-resa in till Uppsala idag om något vapen kunde presentera sig (eftersom jag nu gjorde jag nu publicerade också ett "otäckt vapen" eller där i alla fall "psykotiskt ondskefullt vapen" publicerades tidigare i Taiwan värderar Kinas växande slagkraft: Fram till 2010 är invasionsförsvarets mång-dimensionella mur starkast).


Och ja ett koncept presenterade sig.


Om vi antar att ubåtarna har ett verkligt mål gäller (som jag tror mig förstått) för dessa "mini-ubåtar" att de landsätter "spetnaz-förband" vars syfte är att skada vital infrastruktur (en personlig reflektion är att ev. utan förbandets vetande givet att som jag förstått det delar av i alla fall Stockholms-regionen nu är under the nuclear umbrella att utlösa kärnvapen man tidigare - kanske under en resa som de mini-ubåtarna gjort nu - placerat lokalt ex. under mark men vi struntar i det här även om jag gärna vill föreslå Sverige att utreda möjliga sensorer att låta vandra över nationens yta ovan såväl som under vatten så slipper jag m.fl. i värsta fall brinna upp helt i onödan).


Koncept för att hindra sådana spetnaz-förband existerar. Och möjligen (även om jag tvivlar givet hela Brukshundsklubben) är de olämpliga att beröra i detalj. Men problematiken kan ju vara numera eftersom tänket som presenterades när försvaret började avrustas på allvar rörande omvärldsbevakning (d.v.s. praktiskt visade det sig inte mer funktionellt än att en rysk-ubåt skadad ubåtande ovan vatten ovanpå pågående krig i Central-Europa. krävdes) indikerande när det hela ev. (d.v.s. realiserat) behövde byggas.


Så hur kan vi ta inarbetade koncept till att bli effektiva för en organisation med begränsad personal?


Terräng är kuperad såväl som fylld av träd i tror jag bra många aktuella områden. Det gör det enklare att hantera en stående person kommande. Såväl som en person kommande i mer begränsad hastighet än en högre hastighet. Rent av att skjuta med vinkel neråt mot angripande möjligen är svårare jfr personer i grupp.


Så kanske kan vi ersätta ett väsentligt antal av soldaterna - stående kommande med lägre hastighet särskilt under vintern jfr agent jag föreslår - utan att väsentligt förändra konceptet.


Låt oss i ett mellansteg anta att två stycken hundar närmar sig ett spetnaz-förband på frispår (oavsett om nu sluthandling är rulle, spränga hunden, våldssamt-angrepp eller något annat). I all rimlighet bör hunden uttrycka den grupp av människor den släppts från.Numera sedan ett par år avliden hund tidigare pro-svenskt utnyttjad bl.a. i Propaganda och förstärkt information: Vapen.D.v.s. normalt har vi sådan vinkel att maximal risk för att hund A kan skjuta hund B (vi antar att hundarna skjuter) ligger när de ej uttrycker vinkel mot varandra. Men i så fall frispårande såväl som nu varande så nära spetnaz-förbandet att det skjuts (d.v.s. hunden eller den som följer hundens visuella sensor ser förbandet) gäller att spetnaz-förbandet har soldater mellan resp. hund såväl som normalt kuperad terräng.


Hur fungerar nu en hund (vi antar ej att de är skotträdda vilket menar jag kan hanteras via initial prövning och här kritiskt träning) när den angriper fiende? Den blir upphetsad. Och när en fiende faller flyttar den uppmärksamhet till nästan som är motsvarande potentiellt agentativ d.v.s. står upp. Desto mer blod och skrik desto mer rörlig sökande rörligt mål blir den.


Nu kan man möjligen om man inte tänker igenom konceptet uppleva konceptet som kanske ej fungerande. Låt oss därför jämföra med var försvarsindustrin lägger riktigt stora summor: Rörliga robotar som kan skjuta. Hela områden agenter agerande självständigt är jag långt ifrån okunnig om och bedömer att under åtminstone tio till 15 år kan vi (med ett möjligt undantag vi återkommer till) uppnå bättre effekt utnyttjande hund för dessa situationer. Robot-agent med skjutvapen kommer helt enkelt vara enkla att lura, komma förbi såväl som skapande fler fel angripande skarp-fiende (när det gäller "falsk / feluppfattad fiende" tvivlar jag dock på hund är säkrare - tvärt om faktiskt - men jag ser inte detta som ett problem: Försöker jag skapa vapen blir de alltid väldigt otäcka och utan att acceptera det är det hela sådan många år välkänt för mig meningslöst).


Vad är nu området där ev. robotar visar sig bättre än hund vi har klätt med sensorer såväl som automatvapen? Antag att spetnaz-förbandet skickar upp ett litet "flygplan" som kan detektera "emit" från sådant som befinner sig i området. Oavsett om detta är något som är känt spetnaz-förband arbetar med är det tekniskt numera trivialt såväl som billigt.


Soldater och hund utan skydd detekteras (vilket givetvis bör stimulera till eftertanke rörande nuvarande koncept i området: Om så krävs - jag har ej uppdaterat mig alls här sedan jag var klar med värnplikten på hundpluton 1995). De ger ifrån sig värme. Värme är lätt att detektera särskilt mot kall-snöig bakgrund.


Robotar kan också ha detta problem med hela konstruktionen från en högst "försvarlig" budget ger möjlighet att försöka hindra värmeutstrålning. Jag vill verkligen inte lära mig materialfysik alls egentligen så praktiskt effektivitet här kontra sensorer låter jag vara obedömt.


Emellertid noterar jag samtidigt att praktiska nu använda lösningar för att hindra "emit" av såväl värme och ljud (såväl som rörelse som jag fattat det även om de koncept jag känner till praktiskt använda ej utnyttjas just för det) används åtminstone där budget ej är ett problem sedan ett par år. Ett exempel jag noterat sista året publicerat är "Obama-filten".


Jag spekulerar att relativt prisvärda lösningar (rörande sådant är Sverige när det gäller vapen skickligare än USA) utifrån samma koncept är möjliga. Rörande undersida av hund inkl. ben och tassar räcker det kanske långt att bara spegla det neråt (ev. har jag fel i detta).


Finns problem med lösningen ej hanterade med "Obama-filten" eller liknande teknik diskuterad? Ja. Detta är troligen ej en lösning någon vill ha ex. försvarande "Arlanda" eller liknande installation befinnande sig i närheten av civilbefolkning. Men samtidigt är väl knappast objekten där lösningen kan tillföra värde just för en under-dimensionerad organisation just dessa objekt. Snarare handlar det väl om försvaret tvingad till att återgå till tidigare bredd och storlek rörande installationer man i så fall givet att de "aktiverats" rimligen försvarar ej har folk nog för det d.v.s. kan ha intresse av att säg minska motsvarande närskyddsförband i yttre områden till kanske tre personer som kan släppa hundar vilka sedan fjärrstyrs från andra platser.


Fler otäcka vapen publicerade här

Nästan ett år efter jag påpekade problematiken Sverige - Ryssland också här (eller något mer än ett år innan budget-diskussioner upprustning utlöstes av ovan-vattnet-gående fientlig ubåt troligen kanske bara övande sig men som jag skrev tycker jag inte att man ska utesluta något värre).


Övning - Operation Ryska Döden: Björn döende i TBC och aids spyr smittan in i Europa (2013-11-29)


Att ej referera vapnet nedan är ju löjligt eftersom jag publicerade det. Dock i all ärlighet får jag erkänna att en nöjdhet över konstruktionen pressade ner en mycket sundare respekt för hur förbannat "ondskefullt" / "icke-mänskligt" / "amoraliskt" (eller korrektare omoraliskt") vapnet var. Att begränsa det är tvivlar jag på om inte för stora "risk-marginaler" rörande där det ej detekterar angrepp väldigt svårt. Så nersidan är kanske tomma hav globalt.


Taiwan värderar Kinas växande slagkraft: Fram till 2010 är invasionsförsvarets mång-dimensionella mur starkast (2013-10-19)


Men som sagt: Försöker jag tänka ut vapen-koncept blir resultatet ens för en normalt tämligen destruktiv-domän sjukligt "otrevliga". Jag vet ej riktigt varför det är så men har spekulerat att jag under den kreativa processen är väldigt känslig för effektens storleksordning givet perspektivet (för vapnet här var ju domänen naturlig den jag hade viss erfarenhet av från värnplikten medan den för Taiwan naturligt var havet mellan dem och fastlandet).


Och här tycks man nå fler av "vapnen" publicerade genom åren: Handing out the guns. Vilket tillsammans med övrigt bör vara en acceptabel andel av gissar jag (ev. har jag avpublicerat några samt glömt andra: Kanske hälften i alla fall samt att minst 1/4 av övriga går att hitta för den överdrivet destruktivt intresserade via andra taggar).


Komplettering: Tänkbart om man letar bakåt ett par år (fyra - fem år bakåt för första referensen här) går det att hitta ett stycken - eller kanske mer av en vapengrupp - pro-demokratiskt vapen på tema luftföroreningar. Tagg m.m. hittas via Svåra avvägningar för Hong Kong's pro-demokrater.