Taylor & Francis Online - Ex. på det dum-giriga problem-gänget bland journalhusen med typiskt ofog

2015-05-12

Som försökar dra in på gamla artiklar från 1940-talet. Typiskt för samma journalhus inkl. dessa är att deras icke-ambitiösa inställning till att förstå vad de håller på med skadar deras egen affär. De är just dom som går så får långt i inställning som drivit fram hela open-journal-publish rörelsen som börjar bli brutalt stark nu. Forskarna vinner just så oerhört mycket på öppenheten därför att de når ut bättre, får fler referenser och enklare får tillgång till material (man skulle gärna tro att det sista är vad som "enkelt" löses via universitetens bibliotek men en uppsjö av tekniska såväl som praktiska problem i andra delar är av och till fallet beroende på aktör: Konceptet att fotostatkopiera trots annan betald access sägs ej vara ovanligt):


  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08856559.1948.10533472

Oavsett vad den här tandfonline.com sajten uppger är ursprungligt datum artikeln publicerades utanför ev. återpublicering eller antologi i deras bamboozle-ofog långt äldre. Snarare 1948 (om andra referenser jag har i böcker närmare i tiden: Två stycken är korrekta) än tidigt 1950-tal.


Just denna har sista veckorna särskilt när jag uppenbart kommit i deras ämnes-domäner verkligen märkt ut sig som irrationell. Rätt tänkande för en lagom nivå är att:


 • Ej ta betalt för artiklar andra köpt ut rätten för att publicera fritt. Då känner sig folk lurade. När jag ser någon med artikel-marketing havande betalt för den snarare än det annars vanligare formatet brukade jag förr för ett antal år sedan när open-journal rörelsen fortfarande var i sin linda och jag allmänt var mer e-postande påpeka för dem att de hade kunnat ladda ner den gratis. Även om jag inte ids riktigt sådant längre är jag verkligen både personligen såväl för alla som luras ner till dåliga värden i karriär såväl som alla överbetalande oavsett om artiklarna egentligen är gratis eller inte.
 • Ej sitta och ta betalt för gamla artiklar som mindre troligt har relevans idag men som likväl kan ge viss kortare värde kanske med normalt artikel-längd-normaliserat värde av färska publicering motsvarande ett stycke eller så.
 • Under en utvald period marknadsföra upp sin viktigaste kundgrupp - när de nu av och till faktiskt tar betalt också för publiceringen såväl som att universiteten skribenterna är anställda vid är vad som står för nära nog alla intäkter de har när det handlar om mindre journal från bibliotekens inköp - genom att öppna access till artiklarna åtminstone under begränsade perioder. Ev. om man tycker det känns vågat prioriterat just de mest motiverade tidigt i karriären (där lönar det sig faktiskt mer över medellång-tid) samt om man vill försöka trycka upp trafik tänkbart mer intressanta findings publicerade av något välkänt namn.

Aktörer som denna vilken precis som APA sitter och försöker - säkert utan att de ger annat än rena struntsummor per månad: Kanske några svenska tusenlappar - försöker ta betalt för gamla artiklar från 1940-talet förtjänar ej att få finnas kvar.


Och de hör verkligen till just dom aktörer publicerande skribenter ska undvika: De ger sämre räckvidd, därmed sämre synlighet forskning och som resultat av det att mycket mer krävs för att orka lika bra i karriären.


En riktig strunt aktör. Emotionellt utan att suttit noggrant att jämfört dem med andra trouble makers i gäng-bildning kring dom här som sitter och lurar varandra med Elsevier åtminstone tidigare som gängledare (även om det nu tycks att de börjar öppna sig lite: Av och till träffar man på vad man får läsa även om det knappt märks på sidorna) en liten ligist jag nu när de märkts ut sig en period har ögonen på.


Vi vuxna internet-konsumenter och aktörer - mogna i vårat tänkande - som riskerar att råka på dom här med deras ofog här ska verkligen inte acceptera något utan: Korrekt lossas man inte alls om den utan håller sig till hederliga journalhus positiva för såväl publicerande forskare som samhället.


Ett logiskt steg jag ser kommer åren som kommer nu är en helt annan mycket mer aktiv inköpssida hos universiteten som vågar ställa krav till dom sociala problemgängen bland journalhusen när det gäller publicering om man ska ha affärer med dem på samma sätt i övrigt. Sådant pratas de redan om också vid sidan motivationen hos forskarna att få ordningen på ofoget kring access av att flera aktörer försöker ta överbetalt för publikationer man levererar universiteten samt stycka upp de samma i allt fler titlar.


Jag börjar nästa små-fundera på att ge argumenten och skapa engagemanget för att ge mitt lilla bidrag till att biblioteken äntligen tar ett gemensamt approach här. Även om jag håller det för föga troligt att man skulle försöka förslöa ner hanteringen eller räckvidden för någon särskild: Det är vad jag generellt aldrig riktigt får igenom dom moraliska prövo-system jag brukar tillämpa om jag inte är riktigt irriterad vilket inte är fallet här ännu i alla fall. Förövrigt har jag inte särskilt bra gammal räckvidd egentligen alls specifikt mot biblioteken och är osäker på hur kortsiktigt beroende de är kontinuerliga affärer från de mer publicerande (beroende på ev. betallösning där och vilka om så som ev. märker ut sig märkbart om alls några enskilda i vilket fall riktad diskussion pekande på alternativen kan ge mer). Just den hotfulla attityden här implicit noterad post-publicerad stör mig eller mer gör mig lite agiterad vilket antingen faller ifrån när som här något egentligen litet även i sitt segment eller alt. går in i riktig långsinthet (vilket förutom moraliska aspekter kanske ibland också spelat in i en del demokratiska engagemang ibland: Men ingen av oss är alltid 100% perfekta i motiv då sådana föreställningar har föga med den faktiska mänskliga naturen som gjort oss ganska framgångsrika på jorden och det kritiska är det faktiskt samhällsvärdet).


Något enkelt om rätt ämne på journalerna vore dock att uppmuntra - vilket helt säkert där levererar - några alternativa nya journaler att gå upp från några av de aktörer som gärna skapar nya koncept prövande på såväl för en av dem i alla fall har väldigt öppen access. Beroende på hur saker ser ut vad jag kan tänka kanske känns lite om den öppna-accessen samtidigt görs till fråga. Troligen ids jag dock inte utan glömmer det när jag alla artiklar jag direkt önskade samt över-medellång-tid samplande ut mängden för framtida behov. Internet är lite som Valborg i Uppsala: fullt med fulla tonåringar som går runt och skränar och diverse gatuförsäljare som inte ens görs sig besvär att tvätta av sina vagnar tjocka av skit. Man kan inte socialisera upp dem alla till en för oss vanliga hederligare surfare godtagbar nivå.

Surt: Data tillgängligt: Missouri State University

Jag ids verkligen inte kommentera det mer. Jag hade hoppas på något man i alla fall kunde återkomma kring dåligt och fel några år när man känner sig nere eller lite osäker. Det är som döfött. Tillochmed EU verkar börja bli mer rörligt aktiva nu. Tips på något dåligt man kan sparka regelbundet av och till när man känner att självförtroende och personlig styrka behöver näring av att stå upp för en bättre mer kvalitativ värld tas mycket gärna emot: Och just något stabilt så man inte behöver arbeta ihjäl leta nytt skit hela tiden därför att allt fel bara går försvinner bort.Om det mot förmodan fanns där hela tiden (jag har verkligen inte kontrollerat men det skulle inte helt förvåna mig: Det är som inte den typ av aktör som skulle märka någon neg-referens omd em och komma till att korrigera det snabbt tror oavsett hur kommersiellt drivna de amerikanska universiteten blivit särskilt sista fem åren - sju åren nu: Men möjligen för engelska-språket området att de börjar små smått närmare sig dom stora IT-företaget något här) vill jag göra tydligt för alla läsare att ibland utan att någonsin erkänna gör jag fel lätta för engagerade läsare att upptäcka. Jag tycker det är viktigt för att uppmuntra till att våga ifrågasätta och kontrollera vad jag skriver. Men som sagt det förstår själva syftet med sådant att erkänna att det var riktiga fel.Ett tanke som ofta kommer till mig att för mig våga acceptera en viss tänkbar naturlig felandel prioriterande en del egentligen redundant kvalitet kanske är sunt för mina läsare: Just för att stärka kritiskt tänkande. Sedan är det ev. dock en nyligen gjord korrigering: Jag vet inte. Det kan vara en bra övning i webb-informations-extrahering för mina läsare att göra själva. Man kan lära sig så mycket från sådant: Där jag nog lärde mig det mesta om det redan för närmare tio år sedan och sedan dess inte gör det med mindre än att det känns väldigt motiverat.


I sammanfattning: Nyligen korrigering = Bra värde på Hans förbättrande värden. Om medvetet fel = Fint hjälpande mina läsare till kritiskt tänkande. Om varande normalt disträ och små irriterad på diverse universitet som sunkar till sina lite äldre data-nedladdnings sidor för norm data görande fel = Också ett fint värde hos mig skapande en mer motiverande - från unsure och surprise - hos läsarna uppmuntrande till sunt kvalitetstänkande om webben allmänt såväl mig.


Så jag tror vi enas kring att jag är om inte något allmänt globalt föredöme i allt så åtminstone en av få du kan möta på webben som verkligen är trevligt engagerad i att just du ska må bra, lära dig en massa nyttigt, och få bra reflektioner förduga om händelser i världen som hjälper dig konvergera till en sundare rationell åsikt som mitt intryck är att många av er annars kommit fel kring. Och här är enstaka fel - kanske 25 - 30% eller så av vad jag skriver - är ett viktig pedagogiskt verktyg för att det ska klaras att hjälpa dig att orka lyfta upp dig till dessa fina världen. Om nu alls fel här.

More eller Most? Kanske finns svaret hos barn (eller varför inte om någon mätt på dem vuxna gediget över 35 år för ålderns visdom)

Experimenterade med mängd koncepten utifrån:Ger vikt till mängd värde när jag utelämnar emotionell intensitet faktor vid sidan om "IDF-måttet" (men ej baserat just på dokument utan mer associationen till näraliggande ord) resp. ett entropi-liknande mått som funktion av sannolikheter more snarare än most som kommer högre. Jag kan förövrigt notera att läggande väsentlig vikt vid mer konceptuella nätverk vilka trots att ord som dessa numera finns med verkligen inte är avsedda att ta ut värden på (snarare mer som "brygg-noder" för att möjlighet till snabbare omräkningar i spridd via co-occurence förekomster) att koncept likt something m.fl. vi kan "skriva" om som ord_1-ord_2 prioriteras upp tydligt.


Jag prövade förövrigt att ej utnyttja mina mätvärden för sannolikheten. De hårdsamplades stort för att få goda mätvärden av mer konceptbetonade flergram som vetenskapsområden, personer, länder, orter m.m. vilka är väldigt scarce och därför har jag märkt lite i skal- och norm-mening relativt överdrivande vanliga ord jämfört med om vi kastar flergrammen och (också i all annan erfarenhet sundare rörande verb, adjektiv, adverb, PP och nouns som ej är personer m.m.) att för att testa det använda 1-gram värdena från:Den var för denna användning - ej helt förvånande där jag säkert pekat på varför tidigare - inte riktigt perfekt. Medline N-gram är genererat från medicinska koncept och data följande tydlig ämne medicin såväl som medicinsk strukturering. Det gör att vi får medicinska koncept mer värderande än är riktigt önskvärt rörande mer funktionella allmänna ord. Rörande emellertid adjektiv och adverb är deras N-gram data möjligt beroende på vilken bredd man har ambition för vad man effektivt utnyttjar försöka vikta om mot ett mer allmänt språkligt koncept: Det är aktuellt för mig i alla fall givet att jag redan har kategoriserat upp dessa bl.a. just för medicin om än inte brutalt finmaskigt jämfört med komplexitets-nivå för mer allmänt använda adjektiv och adverb: post-opera. Ett exempel på mer konceptuell utmaning i tänkande där är hur kanske mer generella koncept och algoritmer relaterade temporala- (tids-) koncept bra går samman med det medicinska. Vi har några exempel på medicinska adjektiv och adverb från The Specialist just argumenterat havande en tidsdimension:


Ett akuttillstånd (en del-komponent där vi har en form av tidsdimension) som uppstått efter ett medicinskt tillstånd innebärande om jag minns rätt att blodkärl expanderar ut och kanske också läcker blod men oavsett det senare tänkbart reducerande normal funktionalitet allmänt. Och så tillståndet vi hamnat i: Blodbrist. Här är vi i närmare vad vi vill se som ett noun-koncept:

acute post-hemorrhagic anemia

Själva del-komponenten post-hemorrhagic är emellertid i sig "ensam" (jag skulle ovan inte vara främmande för att ta ut samlade vikter om de ej finns färdigt projiserade från tillräcklig relevant sampling parsa noun konceptet ovan som fras) och existerar i The Specialist (varande just brutalt komplett för allt medicisnkt) som egen representation:


{base=posthemorrhagic
spelling_variant=posthaemorrhagic
spelling_variant=post-hemorrhagic
spelling_variant=post-haemorrhagic
entry=E0049206
 cat=adj
 variants=inv
 position=attrib(3)
 position=pred
 stative
}

Det sena språket med fortfarande ganska nya koncept specialiserade för medicin ger oss att koncept ofta används oerhört återanvändande över adverb, adjektiv och verb. En indikation på det ovan ser vi i markering av stativ. Vi kan bild verb-varianten post-hemorrhaging (vilket vi ser stative indikationen om som tillräcklig indirekt referens mot i The Specialist).


Och föredömligt jämfört med ex. tidigare ej angivet emotionella kategorisering har vi varken ex. anti-white / anti-white americans saknande anti-black (och ej heller anti-black).


Tydligare släktskap över ordklasser:


{base=anteriorise
spelling_variant=anteriorize
entry=E0332530
 cat=verb
 variants=reg
 tran=np
 nominalization=anteriorisation|noun|E0232091
}


{base=anteriorisation
spelling_variant=anteriorization
entry=E0232091
 cat=noun
 variants=uncount
 compl=pphr(of,np)
 compl=pphr(by,np)
 nominalization_of=anteriorise|verb|E0332530
}


{base=anteriority
entry=E0523105
 cat=noun
 variants=uncount
 compl=pphr(of,np)
 nominalization_of=anterior|adj|E0009299
}

{base=anterior
spelling_variant=anteriour
entry=E0009299
 cat=adj
 variants=inv
 position=attrib(3)
 position=pred
 compl=pphr(to,np)
 stative
 nominalization=anteriority|noun|E0523105
 nominalization=
anteriorness
|noun|E0597130
}

{base=anteriority
entry=E0523105
 cat=noun
 variants=uncount
 compl=pphr(of,np)
 nominalization_of=anterior|adj|E0009299
}

{base=anteriorness
entry=E0597130
 cat=noun
 variants=uncount
 compl=pphr(of,np)
 nominalization_of=anterior|adj|E0009299
}

{base=anteriad
entry=E0009298
 cat=adv
 variants=inv
 modification_type=verb_modifier;locative
}

Och från det i bästa fall vad som ger meningsfull förståelse - eller bättre uttryckt indikationer för betydelsen till koncept som saphenous vein graft to the left anterior descending artery vi också har i The Specialist.Vi får när vi räknar vidare i kontextuell-association ut från orden (från 3-gram filen) också som funktion av 1-gram sannoliketen ex. något cardio koncept (eller just cardio) mycket högt. Det är tveklöst som så ofta att man vinner märkbart här på att etablera en särskild statistik databas korrekt normaliserad och korrigerad för mängd-ord. Mycket möjligt kan vara mätvärden jag också för att pröva praktiskt utgår från för att normalisera ner till detta: Det mycket mer begränsat jag sett små-betraktande den ger en känsla av mycket hög kvalitet.


Helst vill jag inte använda min EMI som faktor här även om som välkänt emotionell-intensitet i ord är mycket påverkande faktor när vi läser särskilt titlar därför att:


 • För ett antal ord just relevanta kring våra "mängd-liknande" (set theory i en mer flummig subjektiv vardags-språk mening: ex. all hela mängden definierad av kontext, nothing den tomma mängden o.s.v.) ligger samplingen efter andra ord därför att de under ett par år låg som stopp-koncept därför att jag hade brist på dator-resurser (sådant växer exponent med mängden grund-symboler vi accepterar som vidare multiplikativt linjär med hur vanliga de är så a m.fl. gör skillnad att kasta). Jag hanterar inte det därför att det gav så oerhört mycket värde för övriga koncept relativt omräkningstid hanterande dessa ord att lägga på gamla statistik-db på det nya. Detta påverkar EMI men inte sannolikheter m.fl. mått (mer kostsam att beräkna p.g.a. av projektioner från olika regioner i samplade text-dokument till koncept).
 • Jag vill också ha ett till normaliseringsmått som är oberoende av EMI som används för fraserna för att bestraffa komplexitet från längd och där något ej utnyttjande heller grammatiska relationer resp. för dessa koncept ej heller ordlängd (det senare tillsammans med grammatiska ger för de stora mängderna ord ej som här i stor andel för undergruppen alla väldigt och jämfört korta: a, an, the, all, any o.s.v.

More ligger emellertid ovanför all vilket praktiskt tillsammans med en del annat pekar på att faktiskt ta viss hänsyn till om vi anger ett absolut mått eller en förändring.


Vidare är dessutom many - som man kan uppleva besläktad i all rimlighet med more och most: Ger kontext en jämförelsegrund där A är fler än B så är A relativt B många åtminstone vid något tröskelvärde fler.


Roar oss att lämna alla de senaste åren av publicerade journal-artiklar där universitets-medarbetare efter universitets-medarbetare ofta sitter och löser sedan evigheter väldokumenterade problem med lösningar i någon variant (eller exakt samma av och till) med en av preferenserna i dom statistiska modellerna med värden etablerade från mätning på skrivet språk och istället går tillbaka till psykologins (snarare än psykiatrins som vi har nu) guld-ålder i att etablera stora delar av den seriösa grundkunskap vi har (d.v.s. i den vetenskapliga psykologin snarare än flum-segmentet baserade på att forskare eller "medicinskt" medarbetare känner sig) gjordes mätningar på barn:


 • Barnen fick vid olika ålder förklara hur många av diverse ex. few, lot, some m.fl. var.
 • De få värden jag har ännu refererade (jag ska försöka leta rätt på fler och kanske med tur någon modern större studie) är inte ointressant.

Vid grades 10 - 11 börjar many ungefär (figuren i The psychology of thought and judgment är ej perfekt) kanske vid 26 st. Innan slutar lot som tycks börja ungefär vid 19. Innan ligger some (och det överraskade mig något: Ev. indikerande att jag ännu ej klar med dessa delar riktigt inte har perfekt känsla för orden eller lika troligt nästan att de förändrats lite i preferens över åren) som föregår several börjande "sent" på 14 - 15 (d.v.s. some är ganska vilket jag också upplevde kanske mer "förväntat" när man väl har sett det men inte direkt vad jag utan sett värdena skulle resonerat mig fram till).

Och several tillsammans med many är har det längsta intervallet aktiv. Kanske kan vi lite vågat uttrycka det som att more kanske faktiskt är mer än less också för längden på intervallen där de är aktiva. Innan som sista figuren i boken hade mer har vi few som liksom some är tämligen kort. Den ser ut att sluta på 7.

Innan man tittat mer på original-studien och mycket gärna senare kanske större resultat ska man verkligen inte tolka in för mycket i det här. Resultatet boken refererar är från 1948: Mycket gedigna arbetet gjordes också då även om jag upplever det som något av ett kvalitativt paradigm-skifte när vi går in i 1960-talet. Framför allt för studier med den här åldern kan de vara väldigt små. En förklaring till 1960-talets paradigm-skifte var hålkortet möjliggörande dataanalys av mer. Brotherton, Read och Pratt är referensen som jag p.g.a. brist på ljus ej utvecklar vidare.

Risken är att jag inte redan har artikeln lokalt i mina arkiv då det för mig tar ett stort steg upp i andel och mängd från och med 1960-talet (som förövrigt i relativt mening är vad jag bättre samplad än 1970-talet p.g.a. visst intresse för informationsteorin, AI, cybnernetiken o.s.v. - såväl som den vetenskapliga psykologin - 1970-talet är inte vad jag upplever riktigt presterade i dom symboliskt mer välkända insatserna jfr Wiener tidigare vad jag eller antagligen särskilt många andra har någon nytta idag oavsett hur i nöjes-mening läsvärda en och annan skildring är över hur Leary med kamrat överraskar en sovande influensa eller feber-sjuk kollega med en injektion - eller liknande - LSD för att "bota" honom: Mycket bra om ego men lite konkreta resultat man kan räkna med eller verifiera medan informationsteorin utvecklad under 1960-talet nådde oerhört långt jämfört med var den stor idag).

Datakvalitet inom lingvistik

The Specialist

Varande en korrekt team-player som bjuder till när en aktör som National Institute of Health skapar och fritt-delar en till excellent datasamling för språkanalys har jag i del två ovan letat upp några fel. Dessutom som en amerikanskt myndighet borde gilla stimulerar jag ju det amerikanska företaget Google's business genom att uppmuntra NIH till att använda Google Translate så att de upptäcker defekten såväl som några jag antagligen postat tidigare genom åren. En poäng för mig postande sådant här också är att jag är lite i det lilla intresserad av att notera något kring dom nya versionerna att ha kvar "loggat" så att säga så jag kan följa ungefärlig utveckling. Så mycket ambitiöst tidigt klingar gärna av vilket man vill så några år innan de helt lägger ner uppdatering. Dessutom är det typisk aktör som ger auto-genererade svar vilket jag inte ids hålla på med. De får nöja sig med att jag marknadsfört dem av och till mot svenska folket (vilket faktiskt är viktigt för dem: Budget numera tenderar att ibland vara scarce fodrande insatser att motivera nya koncept adderande till tidigare stöd).

Emotionell polaritet kan auto-skapat ge inkorrekta bias långt in i det socialt problematiska

Möjligt i dagarna ska jag dessutom posta en bunt underligheter - ej icke-typiska - för auto-tränat emotionellt data diverse aktörer genererar fram utan att läsa igenom det. Fascinerande i att feltänk kring vad de utgick från tidigt skapade en mängd koncept resp. koncept ej med vilket tillsammans gav en tämligen ett rasistiskt bias (bl.a. vilket är jätte-vanligt därför att man laborerar med väldigt små-corpus: För sådant här ska man göra stort. Genererande emotionell intensitet körde jag mot abnorma mängder data - inte några 100 MB eller vad det kan vara reviews från nätet utan flera tera-byte artiklar inom flera grupper för att få representativt data: Då slipper man att det vita amerikanska folket verkar mer rasistiskt än vad det faktiskt är). Så mycket mer där också. Det är svårt att komma ifrån att man behöver gå igenom allt man genererar upp manuellt. Och just denna - och om jag inte blandar samman den här - också använd sekundär i annan forskning av andra personer - havande så ovanligt mycket av just sådant här.

Efter en tio skärdumpar av diverse bl.a. runt det svarta och vita mänskliga lade jag den ifrån mig. Ej för jämförelse detekterande fel jag har i polaritet vad jag kände att jag ides med att handkontrollera (det har värde att handkontrollera annat faktiskt delvis därför att man alltid missar fel vidare därför att dessa system vanligen - eller alltid - är väldigt få med ganska få fler än ett par tusen kanske med den lite större externa jag sett havande cirka 10 - 12 000 koncept genererade via Amazon's mechnial-turk för enklare mätning på personer (som kvalitativt ligger kanske i mitten eller något under jämfört med kortare motsvarigheter jag gissar just varande kortare kanske handkontrollerades bättre).

Och det handlar verkligen inte i datat att bias är korrekt: Jag vet.

Fler emotionella problem associerade data från personer skapande emotionella kategori- och vikt-system

Ska man diskutera problem med dessa är ett till område jag själv delvis är för fallen till att ej hantera ut adverb och adjektiv separat (för min del är det nära nog förändrat nu): Man vinner på det vilket jag annat ända sedan jag läste Osgoods-arbeten från några år sedan. En av flera värden det ger är att man kan vara trygg i att eventuell "riktnings-preferens" man tillskriver ett adjektiv med en polaritets-indikation faktiskt håller (varande möjligen ej ett noun som resonerande riktning ej behöver vara funktionellt givande förväntad polaritet) samt även temporala-stabilitetsindikation hos adjektiven jag ej är säker riktigt håller på noun alltid när de också förekommer som adjektiv (d.v.s. adjektiv:ed som effekt av händelse, adjektiv:ing som en mer pågående polaritets-dynamik kanske i aktuell discourse o.s.v. upp till mest stabilt en tillskriven egenskap hos något Hans big weakness is that he cares to much about his readers / The weak Hans couldn't any longer as in his younger years lift the small Opel Cadet..

Dessutom - vilket jag ej provat - kan det vara möjligt att förutom mer frekvent omräkning av emotionell intensitet hos adjektiven (varande viktigare för att etablera bra värden på emotionell intensitet hos egentligen viktigare koncept som forskningsområden, företag m.m.) mycket möjligt göra det snabbare än när man gör det allmänt för alla koncept och ord detekterade som projektion av aktuella kontext är möjligt mot (om jag inte tänker fel: Jag hör verkligen till dom som behöver pröva sådant och prov-räkna i något eller några av praktiska användningsområdena såväl som manuellt titta på värden och områden jag är van att hålla ett öga på innan jag stabilt riktigt vet).

Att våga acceptera en moralisk och etisk risk för att försvara feminismen med min manliga dådkraft

Mindre korrekt för egen del har jag förövrigt tillsvidare tagit bort cirka 10 indikerade polaritets-koncept rörande bl.a. det "gender-politiska" även om de argumenterat korrekt kanske ska vara där de hamnande (bl.a. strong kategori): Det var väl som en ev. tillfällig åtgärd (jag ska följa upp det lite i data och kontrollera korrektheten djupare) inte 100% motiverat av övertygelse och moral utan mer en bild av någon kommande pinsamhet eller problematiskt kundkontakt rörande något kvinnlig marknadschef som inte alls tycker att ett par manliga relaterade koncept ensamma utan motsvarande kvinnligt bör ge mer boostade värden än när hon och andra kvinnor skriver det.

Generellt är det antagligen för särskilda svårbalanserade fall vad man lägger i konfiguration diskuterande dem i tillhörande böcker. Jag vill hur som helst varken rörande det gender-politiska, etniska-grupper eller dylikt ha några preferens-indikationer jag inte följt upp verkligen är korrekta från data och om så ha kontroll över dem dokumenterat. Det finns så mycket i egenheter i data där något område kan ha samplats mindre balanserat i egenheter svåra att övergripande innan se (som att vissa koncept används abnormt mycket en tidsperiod: Likt diverse idag föga accepterade benämningar på afro-amerikaner längre tillbaka inom sociologi, psykologi och politisk-forskning.

Hans skämtar: Självklart med undantag av grekerna där jag manuellt lade till lite negativt. Men herregud: Vi kan ju alla tänkas semestra där åren som kommer och någon dryg uppblåst bartender som byggts på sig less-service-mind efter att ha vunnit över EU är då inte vad jag vill behöva uppleva. Man vill ha dem motiverade - lite hungriga av alla skulder - såväl som submissive havande lärt sig att de betett sig i alla dom här åren och behöver göra bot med snabb service serverande billiga drinkar.

Undangömt - kanske skumma - Black-op data hos Missouri State University

Andra förklaringar än den jag gav kanske är tänkbara. Samtidigt när de så uppenbart generellt prioriterat webben och indikerar att man verkligen är kvalitetsmedveten måste man i all rimlighet kunna ta dem på allvar. Och det gör min förklaring att man mer lokaliserat försöker mörka kvalitetsproblem mycket tänkbar:

Det är ju också tråkigt för alla besökare att ödsla tid på att försöka reda ut varför filerna inte laddat ner. Och kanske behöva kasta bort tid med någon halv-management på pressavdelningen som knappt vet vilka grupper av forskare och institutioner man har (och jag vet: Havande skrivet många år om forskning i media har jag en god generell känsla av hur kontakt kring sådant här går till - Rapp och korrekt respons med lösning på rimlig tid inom några dagar gäller endast yngre forskare som precis publicerat något viktigt inför deras kommande fortsatta karriär: Annars är det slött, förvirrat med diverse personer som vet ingenting).

Och här tycker jag att det luktar lite. När data försvinner från diverse EU-finansierade projekt involverade ex. tyska-forskare (låtande sidor, arkiv m.m. dö bort projekt-levererar man enligt finansierings-villkor ska publicera) gäller snarast det omvända: Då vet man att det fanns något kanske praktiskt bra i datat. När amerikanerna som är mycket mer medvetna om betydelsen delande av studier såväl som data växt till de sista åren försvinner med sitt data är det ingenting som har riktigt värde i nivå med annat senare eller har problem.

Likväl vill jag se datat och om inte har jag förhoppning om ett konstant evigt problem man av och till kan använda som ex. rörande diverse företeelser. Något som annars ofta rörande IT-företag som bl.a. Google, Microsoft, IBM m.fl. blivit svårt sista åren där problem man ser möjlighet att få redaktionell-nytta av många år korrigeras sjukligt-otrevligt snabbt. Ibland inom timmar tänkbart p.g.a. av data mining de gör på webben.

Visst värde finns väl i att saker korrigeras men jag gillar också att ha lite problem hos stora aktörer att dra upp av och till genom åren. Utan att rationalisera varför så gillar det helt enkelt: Visar vem som egentligen är eller i alla fall borde vara The Big Dog.

Ett harmlöst nöje man förnekas p.g.a. av en dryga över-motiverade go-getters ska visa sig duktiga. Kanske bra för dom kan man tro: Men jag har alltid förr haft en känsla av att när det slutligen går upp för aktörer att de haft ett väsentligt problem som blivit som implicit känt över åren och folk haft roligt åt är moraliskt uppbyggligt för dem. Lär dem att kvalitet är viktigt och ska prioriteras något dessa över-aktiverade IT-företag går miste om.

Eller ärliga mindre cyniskt-komiskt är jag ganska imponerad. Det är inte om man gör automatiserad detektion av sådant bredare på webben (andra förklaring kanske också finns: Några av dessa har en hel del folk surfande åt dem. För Sverige blev det första för bra många år sedan två stycken åt Google medan det numera antagligen är fler (jag följer inte Google's organisation egentligen - och ej heller då rörande sådana positioner även om jag av och till följt rekrytering resp. folk som gått nära teknik resp. marknadspositioner högre upp). Och på engelska webben är de ganska många. Så förutom att följa upp kvalitet och kanske oftare att Adsense-partners följer riktlinjerna kan de ju också kanske ha i uppgift att hålla ett öga på vad folk är missnöjda med rörande Google. Medan det är för ett annat ej i listan indikerat också större IT-företag - och inte helt otroligt egentligen också Microsoft där jag i alla fall förr hade en hel del kontakt med ganska många arbetande i så fall Sverige som i Palo Alto även om de senare nog är pensionerade ny med tämligen generations-skiftad central press-organisation - är ganska troligt att de satt bevakning på att få meddelande om när jag skriver om dem) inte 100% trivialt.

Missouri State University har jag dock en fin känsla av att få ha flera år som kvalitetsproblems-exempel. Inte otroligt ska jag för att garantera att jag inte obalanserat är elak mot dum se till att mer bredare titta över data de publicerar, kanske referens-nätverk runt artiklar, finansierade forskningsprojekt m.m. Mycket troligt visar det sig att det är en gedigen bra aktör där problemet jag såg här var ett undantag kanske bara p.g.a. en IT-defekt. I så fall ska jag självklart dela det. Kanske kan bli något återkommande ett par gånger per kvartal att surfa runt och titta över vad de pysslar med när jag känner emotionellt-behov av att göra något bra för universitetsvärden.

Ibland kan jag känna mig som liten och osäker (jag tror det är ganska normalt): Att göra något engagerat bra för världen tycker jag kan hjälpa bra och särskilt som i Missouri State University: Varför inte publicera kvalitetsproblemen mer än bara ta bort data? (2015-05-12) våga ta dom komplexa och svåra men problematiska frågorna rätt in i "särskilda" kvalitetsproblem.

Det får mig att känna mig lugn och stark minst flera veckor ibland många månader när man riktigt fått möjlighet att trycka till något litet skit kvalitetsfel som tror sig vara för stor i annan kvalitet för att någon ska slå till felet rätt på näsbenet. Sedan jag skrev inlägget om Missouri State University har jag verkligen känt mig stark och kraftfullt uppåt: Dådkraftig. Ett bra tips för alla läsare om ni känner är svaga, osäkra eller trötta! Piggar verkligen upp.

Jag vill dock säga att även om jag valde att prioritera Missouri State University för att göra något bra för världen och samtidigt stärka upp mig själv gäller för tidigare refererade The Specialist och felet jag pekade på där att inte alls samma sak. Deras data är nära nog felfritt på nivåer ej jämförbart med något rörande språk. Allt rörande språk som kommit från National Institut of Health (kanske formad av den medicinska mer noggranna traditionen rörande data kontakt med myndigheter) är kvaliteten i mening av korrekt och precis helt lösa just de problem man avgränsat sig till i resp. delat (om än ingenting i övrigt vilket jag gillar: Hellre fullständiga kvalitetsmässiga föredömliga lösningar rörande det primära än små-delar kring annat som aldrig gjorts klart ej har sämre datakvalitet huggande en i ryggen om man bedömer kvalitet från det annars mer primära). Om något alls luktar sämre i National Institut of Health (som möjligen en del kanske mindre än nödvändigt dyra processer rörande godkännande av läkemedel) är det ingenting relaterat data de delar rörande lingvistik och deras ontologer.

Nordkorea: Stereotyper resp. kognitiv kritikkänslighet - Gammal och Erfaren resp. Ung och Dum

Kanske stämmer det här bra? Men man kan ju också uppleva att det kanske är en lätt föreställning att ta från föga eller ingen information därför att det kan upplevas stämma in på stereotyper vi har om gamla mer visa och unga mer
ovisa (unwise). Jag är inte alls säker på att de stämmer särskilt bra rörande större kanske lite mer genomtänkta projekt: Vi har exempel åt både det ena och andra hållet hos åldersgrupperna.


"After a year and a half, Kim Jong Un wanted to build the Masikryong Ski Resort and Munsu Water Park, basing it on his experience in Switzerland. Jang Song Thaek initially agreed... but suggested building the economy first. That is where the friction began."

Från: North Korean leader ordered aunt to be poisoned, defector says (2015-05-11) | CNN

Det här att gamlingen skulle vara så engagerad att bygga upp ekonomin snarare än att mer normalt för folket runt makten ta ut värden man själva gillar indirekt eller direkt via värden man får att spendera känns också ganska underligt för mig. Gjordes det så himla mycket - eller något seriöst egentligen - någonsin egentligen oavsett hur makt-polariteterna externt kan tyckas se ut?


Samtidigt är psykotiskt-tänkande påverkande kan kanske vad helst upplevas ha betydelse. Och exakt vad behöver inte vara vad man kan rationalisera fram rimliga förslag till jämförbara med faktorer som kanske var vad som egentligen hade betydelse:Från nyhetens titel och den förgiftnings-incident en avhoppare menade skedde av en släkting är det kanske inte ointressant att det hela om korrekt möjligen - om vi ej säger att en fullständig rationell bedömning av position som diktatur är gällande - har kritik-känslighet spelande in i det närmare personliga sammanhanget.


Är det korrekt vågar jag att inte reflektera om vad det ev. skulle tala för eller emot rörande hypotesen om psykotiskt tänkande men det ger rörande en till övergripande vanlig faktor i bildkoncept (vid sidan om starka singulära symbol-koncept) en tänkbar förklaring. Kritikkänslighet är ju vad förstärkning av det grandiosa eller positiva i egenframställning kan vara relaterat (det är väl i så inte självklart en negativ förklaring: den kan nog vara mer lugnande än kanske andra).


Kritikkänslighet vill jag se som en praktiskt faktor polariserad på motsatt sida till prestigelöshet. Prestigelöshet gör dig starkare som "härskare" därför att du får fler rationella möjligheter medan överdriven kritikkänslighet gör dig öppnare för såväl "angrepp" som ökande risken till impulsiva ej genomtänkta beslut.


Mer problematiskt kan kritikkänslighet om vi ser det som generellt motsvarande faktorer som skattningsbart relaterat bl.a. ADHD vara associerad med ökad känslighet för reward-stimulans kompenserande bakomliggande system d.v.s. större risk för missbruk av ex. de droger vi pekade på kan tänkas förstärka eller utlösa psykotiska problem hos Big Fat. Vidare möjligen att det kommer med fler impulsiva beslut.


Rörande diskussionen om kritikkänslighet är vi dock (jämfört med en diskussion i Är det inte dags för intensiv risk management av Nordkorea? Den psykotiska riskkomponenten kan vara aktiv redan på den nivån jag såg som rimlig för tid att lägga på det (och där relevant noterat tror jag för varje del-komponent) ganska osäker) uppe på ordentligt osäkra tolkningar från nästan ingenting. Emellertid givet själva de dopamin-modeller relevanta för den tidigare diskussionen tyckte jag det ändå relevant att notera som en tänkbar faktor om nu kritikkänslighet är vad som ev. är onormalt stor.

Något elegantare terminering inhämtning kreditkortsnummer

Också här sökande en bok i elektroniskt format gratis. Här får vi träff via en musik-tjänst.


Även om nu symbolerna för att inducera förtroende ej är funktionella för att verifiera tjänsten via.Också lite små-förtroende kanske att jag inte kan välja ett normalt throw-away lösenord för tjänster som gör det samma.


Kanske också att jag erbjuds något mer än bara en nedladdning - tänkbart görande lite mer omfattande verifiering troligare - men samtidigt ej väldigt lång access görande det ej för bra?Och möjligen inte samma ursprung. Att jag ej kan verifiera sajten via indikerad trust är indikativt. Och självklart kan vi tänkbart feltolka detta helt: Någon läsare får ta vid efter min redan gjorda insats och anmäla på sitt kortnummer efter att ha kontrollerat policy hos utställande bank resp. möjligen viktare VISA eller Mastercard.


Och kanske ändå någonstans här en diffus känsla av något ursprungs-relaterat även om jag har svårt att sätta fingret på vad (och utan att brytt mig titta på IP-adresser eller något jämförbart).


Rent allmänt vore det lite små intressant att se statistiken för hur många kreditkorts-transaktioner för inköp av SSL-certifikat som anmäls som gjorda av någon annan än kortinnehavaren.


Relaterat

Kreditkorts-insamling via boknätverk: Mindre elegant exempel men gissningsvis besläktat rörande skapare

Risker "nytt" vapen ekonomisk krigföring utifrån ex. från kreditkortsbedrägeriernas enklrre värld med det i särklass största såväl som med unikt farligt "elegant" sajt-nätverket

All vs Most

Det här var ju lite intressant givet att jag hållit lösning för att kvantifiera dessa typer av indikationer i NP öppen därför att trots i delar mycket vettig rangordning av dem från mitt viktsystem emotionell intensitet kombinerat med något vi kan jämföra med inverse-document-frequency (men ej skapat från just dokument alls) resp. Bluelight intensity ev. i kombination med ett till mått närmare en form av entropi) så avvek en del i toppen underligt. Bl.a. förutsätta jag att all ska vara ovanför most: Dels känns det ju spontant riktigt vidare är ju all i större utsträckning optimerad för användning (kortare så snabbare att processa).


"Indeed, the tendency for quantifiers to be recalled as generic was strongest for “most”, and weaker (though present) for 'all'. A possible explanation for why 'some' is treated differently is that adults understand “some” statements to express distinctly limited generalizations."

Från: Quantified Statements are Recalled as Generics: Evidence from Preschool Children and Adults.
Sarah-Jane Leslie och Susan A. Gelman.
Cogn Psychol. 2012 May; 64(3): 186–214.
doi: 10.1016/j.cogpsych.2011.12.001

Om det sedan för dessa uttryck har betydelse har två svar. För vanliga koncept likt all och most kan man lösa det regelbaserat. Emellertid innehåller själva filen som har alla kvantifierande ord oavsett typ som kan förekomma i dessa fras-typer med aktuell grammatiskt funktionalitet ett par tusen ord (och några 2-gram resp. en del fler-gram men de har mindre betydelse). Det är emellertid mycket lättare att försöka verifiera funktionalitet för numeriska beräknings-algoritmer för dom vanliga koncepten här eftersom det är dom forskning sker på. Jag har här egentligen inte sett över allt efter att lämnade just denna viktdel (det är i all verklighet en av de mindre kritiska delarna i övergripande beräkning av olika former av polaritet för ex. NP-fraser eller andra till noun-fras nära besläktade typer).


En sak jag kan lära här är att inte vara så brutalt försiktig rörande användning av denna grupp av viktlösningar jag använder. Att de fungerat relativt flera andra i andra områden exceptionellt bra är indikation på att man oftare kan chansa innan verifiering forskning om det inte är brutalt tidsödande kodning (vilket jag kanske för ofta avstår från för att inte riskera att få in senare atavistiska komponenter i subsystem).


Mycket uppmuntrande faktiskt.


Rörande some i citatet behöver jag läsa om det mer noggrant. Men möjligen har jag en jämförbar hantering redan här huvudsakligen dock funktionell i att exempelvis something bryts upp i analys till some thing tillfälligt i ett delsteg. Orsaken till det kanske är besläktad och om så ev. vad jag återkommer till (jag föredrar att diskutera sådant här när det fortfarande är unga lösningar ej testade djupt nog om det finns något att referera som tittat närmare på samma sak så att det inte blir fel för läsare underskattande betydelsen som djupare testning faktiskt har här: Även om det kanske inte är så himla många som sitter och implementerar human-like semantisk och emotionell analys av data).


Följande citat kanske jag tolkar lite fel rörande kontext men delvis håller jag ev. inte riktigt med om det:


"To express a generic generalization, however, we just ‘omit’ the quantifier: “tigers are striped”. There is no special linguistic marker (“gen”) that specifically signals a generic. Interestingly, this is not an isolated fact about English: no known language has a word or linguistic marker that specifically signals a generic (Dahl, 1985; Krifka et al., 1995). In this way, generics are less syntactically marked than quantified statements. Chomsky (2000) argues that less marked syntactic forms may be associated with default interpretations. Thus, if generics express cognitively default generalizations, this would explain why they are syntactically less marked than quantified statements."

Frågan är ju vad det är generiskt uttryck inducerat för vad typ. Här tar man nu tigrar som exempel men låt oss ta ett enklare exempel och betrakta typen Hans Husman. Kan vi göra ett generiskt uttryck för något typiskt för honom med ett särskilt ord:


Hans Husman is great.

Eller ej generiskt (om jag förstår meningen de lägger i det: Jag behöver verkligen egentligen läsa artikeln noggrannare):


Hans Husman is great during lent because he eat's enough to have energy.

Hans Husman is a great person to use for bread baking.

Eller varifrån inte:


Tigers has stripes.

Tigers is an animal with stripes.

Givetvis kan jag istället skriva:


All tigers has stripes.

All tigers is animals with stripes.

Eller ev. mer rätt eller mer fel (jag tror att alla renblodiga tigrar ej korsade med ex. lejon har stripes):


Most tigers has stripes.

Most tigers is animals with stripes.

Men för all varande den närmaste till att utelämna indikation helt behöver den egentligen inte. Även om jag egentligen behöver läsa artikeln noggrannare och ev. kan ha missuppfattat något kring generiskt här kändes det som en för mig väldigt relevant anteckning att göra rörande vad som tidigare kommenterades kring all. Reduktion redundans är ju en faktor nära relaterad komplexitet och tänkbart finns något i det som förklarar mitt tidigare feltänkt när jag tog all som vad som borde fått högre viktvärde än most. Det är emellertid lite för omfattande tror jag att försöka diskutera här.

Missouri State University: Varför inte publicera kvalitetsproblemen mer än bara ta bort data?

Att äldre norm-databaser kan ha en del problem som gjorts tydliga i senare forskning kanske av andra är ju väldigt normalt. Ej heller är det idag kanske ovanligt att man inte alltid har resurser att fortsätta underlägga databaser. Emellertid att som Missouri State University helt enkelt ta bort själva datat medan man behåller själva sidorna där man länkat data-filerna (kanske för att saknaden ej ska vara lika tydlig i artiklar m.m. vilket kanske minskar chansen att de fortsatt ska refereras) är föga korrekt:Dels är det ju säkert använt lite varstans. Vidare kanske arbeten man gjort refereras i nya artiklar som hade avstått om de haft möjlighet att kontrollera datat.


En del av data lyckades jag hitta men endast mindre delar.


I allmänhet inger heller inte företeelsen att ej publicera norm-data förtroende. Men nästan - om faktiskt inte mer faktiskt - att sådant här känns än mindre indikerande problem i datat. Särskilt som det ändå uppenbart ej är övergivna sidorna som glömts bort i någon WWW-flytt.


När det gäller publikation av norm-data fortfarande på universitets-domänerna indikerande att det är del av övergripande policy och idéer om hur man hanterar kvalitet ger jag dem 1.5 av 5 möjliga i betyg. Jag upplever / minns inte att någon i övrigt ska hamna läger än 2.5 och det var ändå en aktör där man kunde få ner datat även om själva gränssnittet för det tvingade till en omständlig process därför att full-nedladdning av allt regelmässigt hamnade i time-out.


Givetvis behöver sådant här kanske inte säga något om utbildningskvaliteten av studenter (jag vet inte att jag allmänt oavsett faktorer känner till hur man ens vettigt bedömer sådant) så det är kanske mindre vad någon ev. svensk funderande på sådant (ofta vill man ju mena att forskning är viktigt kring grundutbildning men jag kan nog tänka mig bra mycket annat viktigare) ska titta på och mer något indikerande hur quality assurance - hur väl man kan lita på dem när de publicerar så att säga - kring forskning fungerar hos aktören.

Kreditkorts-insamling via boknätverk: Mindre elegant exempel men gissningsvis besläktat rörande skapare

Färskt exempel relaterat nätverket använt i Risker "nytt" vapen ekonomisk krigföring utifrån ex. från kreditkortsbedrägeriernas enklrre värld med det i särklass största såväl som med unikt farligt "elegant" sajt-nätverket för att diskutera en tänkbar större risk med något jämförbar metod och teknik:Nu angav jag inte något kreditkortsnummer så vem vet helt säkert vad man får tillbaka. Emellertid fick jag fatt i diverse "böcker" från en av noderna i det tidigare refererade nätverket (vi inte otroligt har ex. på nära relaterat del av det samma ovan) och de är skapade för att ta upp kombinationssökningar relaterade ämnet åtminstone när det gäller fakta-koncept snarare än att innehålla den faktiska boken. Ovan dock från mindre elegant layer-1 nod.


Från min erfarenhet av att hamna på antologier och jämfört från Google resultat när jag sökt allt för exakt för att den riktigt ska orka att hitta exakta avgränsade resultat alt. att de inte finns hade jag troligen kunnat gjort bättre jämförbara pdf-filer. Emellertid tyckte jag spontant utan att sitta och detalj-läsa att det nog inte var helt dåligt och ovanför hur sådant normalt görs i min erfarenhet mötande de mer spammiga delarna av html-publicerat innehåll som söker det samma (förutom att ha kvalitets-indikationer som ex. Google tänkbart tittar på). Själva antalet gör ju också jämförelsen med vad man själv kan göra mindre stabil eftersom jag inte suttit och funderat på hur möjligheter jag kan se kan auto-genereras.

Riktad information - Att förhöra sökande sanning (i Plos One) och att tala med kroppen

Komplettering: Rörande effekt ansiktsuttryck är THE ROLE OF EMOTION IN THE
INVESTMENT PROCESS
en mycket relevant komplettering. Särskilt tror jag att konceptet att tänka utifrån perspektiv av risktagande i kontext av förhör kanske kan vara meningsfull.


Resultaten publicerade i Plos one är så långt från försöken jag gjorde i Att förhöra självbiografier eftersom effekt man i huvudsak undersökte var hur lätt omedelbart uppfattade indikation om affect / känsla med riktning förhörs-subjekt hos den som förhör undersöktes (ansiktsuttryck varande vad här som går att kanske lära från:


The “Good Cop, Bad Cop” Effect in the RT-Based Concealed Information Test: Exploring the Effect of Emotional Expressions Displayed by a Virtual Investigator
Mihai Varga, George Visu-Petra, Mircea Miclea och Laura Visu-Petra
February 20, 2015DOI: 10.1371/journal.pone.0116087

Översikten givna befintliga resultat i andra studier är intressant och anar jag utmärkt kompletterande för många som förhör professionellt även om man tidigare sökt liknande referensinformation (har man gjort det med det kanske vanligare här är verkligen forskning publicerad eller refererad i lite tyngre verk i det engelska språkområdet ytterst kompletterande).


Diskussionen om arbetsminne är intressant men ex. på vad i studien diskuterat det kan löna sig att söka mer information om även om det troligen är svårt att hitta bra sammanfattad information betonande mer gedigen verifierad kunskap med praktiskt värde ännu. Något att peka på som tänkbart delvis förklaras härifrån (vid sidan om mer amygdala betonande faktorer jag också tror kan spela in i fenomenet indikerat) är (citatet är från tidigare förhörsexpert hos CIA som uppger sig ha stor preferens för mer icke-kontroversiella metoder vilket förövrigt är vad som är ganska bekräftat sedan några år varande vad som ej ger åtminstone sämre resultat):


'When he’s in an interrogation mode, Floyd tries to avoid allowing a person to become more entrenched in their lie. 'The more they say they didn’t do it, our job becomes exponentially more difficult,' he said."

Från: Ex-CIA interrogator tells how to get at the truth ... gently | Napavalleyregister.com

För del-effekt som kan tänkas relatera arbetsminne gäller större aktualisering och förstärkt uttryckt aktiverat där påverkande ex. association eller snabbare svar rörande närmare relaterad information.


Ett till exempel "prata med kroppen"

Valborg kunde jag väntande på bussen med två kassar (inkl. sex stycken mellanöl) konstatera att Uppsala Buss uppenbart körde bussarna tillbaka till Bergsbrunna via stationen eftersom buss 20 var uppe på monitorn. Emellertid var det falskt och tecken på inkompetens rörande teknik i deras verksamhet. Emellertid blev jag där ett tag innan jag slutligen gick ner en hållplats där det heller inte blev av att vänta en massa på 20 ev. utan (vad jag ångrade ett par gånger) tog Buss 5 och gick 1 km cirka.


Väntande vid stationen noterade jag snett stående vid kanten av regnskyddet ej synlig att en grupp personer hörande till en socialgrupp jag kommit att se ofta sitter på samma ställe här och som jag flera gånger konstaterat gärna är associerade inköp av alkohol bl.a. men ej uteslutande rörande det problematiska. Också en grupp med brist på pengar.


Tre yngre personer att döma säkert under 20 år och antar jag eftersom de gör försöket antagligen under 18 år. Så jag såg möjlighet att göra ett kroppsspråk jag tidigare någon gång kunnat konstatera är fungerande och som jag menar från hur sådant fungerar hos människa ska vara funktionellt och samtidigt förutom bekräfta det igen få möjlighet att visa på den solida samhällsryggrad jag ger föredöme till.


Så jag går ut så jag står direkt på mitten av den gräsyta som finns bakom skydden mot vind. Mycket få annat än senare under sommaren beträder gräset alls (förutom en och annan hundrastare). Och ställer mig med avkopplad närvaro utan att kommunicera nervositet eller aggressivitet men också visande allmänt efter att gjort en enkel först för att få viss uppmärksamhet från målgrupp initialt uppmärksam närvaro. Därefter betraktar jag skeendet och samtal direkt tills ungdomarna efter att misslyckat med köpet går därifrån också efter att ha fått tillbaka (antar jag) vad de innan givit i pengar (antar jag: jag håller för mindre troligt att någon skuld reglerades jfr en tonåring som ska ha lånat ut till den 50 år tjock socialt och kanske i beroendesjukdom utmanad person).


Fanns någon risk här för mig? Nej absolut inte. Även om vi antar att man göra approach och jag ej har min tror jag i faktiskt effekt (alltid fungerande) svårslagna förmåga att alltid komma till vänskaplig relation med personer uppträdande aggressivt med mig (där mest utmanande situation om än ej vad jag upplevde svårare var när jag befann mig i mörk-gränd på baksidan av Rådhuset och mötte sex stycken yngre personer som önskade ha min mobiltelefon - det är vad jag minns men ev. kanske - tycks rimligt - efterfrågande övrigt av värde), eller att förmåga att försvara mig skulle vara sämre än den faktiskt är (här är jag mindre exemplarisk men i alla fall funktionell bra), så är avståndet till personerna sådant att jag har ordentligt med tid på mig att bara förflytta mig därifrån och troligt utan som helst behov av att ens gå snabbt (denna lite äldre grupp av socialt utmanade personer hör inte till vad vi ska förvänta springer efter det: de lunkar i alla fall för de överviktiga vilket personen i centrum för kontakten på den sidan var).


Avståndet här är ej till nackdel alls. Ingenting befinner sig mellan oss. Jag märker ut på unik ensam position där det är uppenbart att jag betraktar. Och det räcker.


Folk gillar inte även när de accepterar att man förväntar sig av dom (vilket är del av problemet med det socialt utmanade tillståndet) att folk betraktar dem intresserat när de bryter mot moralisk kutym (jag är osäker på lagar och förordningar rörande försäljning av något drickbart till yngre).


Kanske särskilt just här givet att vi också hade Uppsala Polisen med närvaro runt stationen även mycket mer i cluster runt ingången till stationen diskuterande något framöver antar jag i grupp om tre senare (och innan dess tror ev. fler än tre andra). Dock utan med sikt till denna plats som är skymd mot det större öppna mot stationsområdet (och med gott om man vill sitta här optimerat avstånd till systemet en tvärgata ner) samt god sikt förmåga framför (där folk typiskt tittar åt andra hållet stående längs gatan väntande på buss) och till höger.


Kroppsspråk eller bättre tala med kroppen kan ofta vara mycket mer effektivt än konkreta ord. Dels är det även om innehållande mindre information given väldigt tydligt. Vidare lämnas till personen vi pratar till att lägga till den information han tycker är viktig. Här exempelvis tänkbart:


 • Vem är den 2 m långa som tittar på mig? Polis har ju den egenheten att de gärna om personer engagerande spaning ej vara så pass långa och om rutinerade antar jag att det kan vara en faktor de väger in.
 • Men kanske någon socialt-över-engagerad medborgare som kanske kan tänka sig att engagera sig. Kanske rent av bli bråkig med oss (nu har 2 m annan bedömningsvikt förutom att dessa grupper ej vill ha något bråk runt om sig) eller kanske ringa polisen (jag hade ingen mobiltelefon med mig och givet den allmänna ungdomsfyllan sista april hade jag knappast brytt mig ringa om alls så: folk hinner ju bort också - Men som förväntat ej nödvändigt).

Delar av samma språk är vad man kan utnyttja också utan att planera för större tidskostnad från engagemang om man visar upp sig i och runt om händelser (av och till utan att jag ids själv kommunicera med de som annars kan utsättas för händelser jag ser poäng och prestige i ej bör ske förr i alla fall när jag bodde i precis närhet) som utlandsstudenter som tittar förbi engagemangen och fotograferar personer som är del av dem o.s.v. Så vad gör vi:


 • Avkopplade. Inget i miljö är vad som är annat händelse för oss.
 • Men vi är synliga kommunicerande viss kontroll men utan aggressivitet.
 • Och vi - ibland utan att egentligen vara engagerade kanske om vi tänker på annat men görande tjänstetecken för det i alla fall - visar att vi är observanta på hela miljön.
 • Och konstaterat över åren när jag gjorde det av och till räcker det utmärkt för att det ska försvinna bort att resp. gång komma förbi en tre gånger al'a 10 minuter och visa sig.

Varför? Därför engagerad och samtidigt utomstående (här verkligen i vad utsatt vad jag egentligen har föga gillande av som för att ta ett exempel om än det alltid mindre intressanta så i alla fall relaterat händelser i öppen-miljö i Uppsala som våra socialt utmanande och tonåringar sökande sprit eller droger Falung Gong sekten) resp. sida, samtidigt svensk. Som svensk är jag potentiellt svenskt engagerad som den aktör vars miljö man rör sig i.


Två sista åren jag brydde mig var det noll tror jag. Året innan dess något ev. problematiskt och givet inget i övrigt roade jag mig efter han fotograferat och fick syn på mig lämnande det hela att följa efter ett tag (en tio minuter tills jag tröttnade havande en buss att passa).


Ofta räcker det bra att se. Att se är energieffektivt. Det löser så mycket i förhindrande av konkreta just då möjligt aktiva händelser för ingenting i kostnad att man verkligen ofta ska se det som praktiskt enkel lösning på problem.


Vi förstår skillnaden som viktig jämförande med Gamlingar på stan (osäker på exakt namn så jag tog ett mindre troligt) vandrande runt när ungdomar som dricker med att de försöker komma ifrån att vara utomstående. De försöker engagera sig i dialog. Det är annorlunda. Respekt och betydelse rörande möjlig systematiskt verkande åtgärd man kan tänkas engagera sig i (för senare exempel rörande spionage organisationer och flyktingar) eller möjligen för ex. med den socialt utmanande gruppen potentiellt konkret engagera mig med dem engagerat agiterad. Har jag redan en socialt-småflummig dialog med vad vi betraktar (det kan dock för Gamlingar på stan möjligen vara alldeles utmärkt: Inget jag kan bedöma) så ges så mycket annan information påverkande saker och ting såväl som att jag måste acceptera att ta emot information och påverkan tillbaka. Frågor som bör vara binära (vi ska ej fotografera personer pratande eller engagerade i organisationer och leverera hem till kommunistpartiet) blir plötsligt vad man accepterar dialog kring.

Är det inte dags för intensiv risk management av Nordkorea? Den psykotiska riskkomponenten kan vara aktiv

Sådant här kan jag inte tänka är annat än generellt policy som märks i någon fråga alt. att man vill understryka att man inte är helt aluf om Nordkorea mot all förmodan vill prata:Idag måste vi ju i all rimlighet acceptera att det inte kommer inträffa att de rustar ner rörande kärnvapen lika litet som något annat. Samtalen i sig om ledaren är mentalt sund borde ju leverera åtminstone med rätt "betalning" (leveranser av säd kanske) att Nordkorea ej bygger ut slagkraften när det gäller kärnvapen. Om ej mentalt sund gäller som för vem som helst att uppmuntrande samtal och goda råd kan tänkas hjälpa när det gäller dålig självförtroende litet men ej har effektivt på psykotiska tillstånd.


Den psykotiska riskkomponenten

Och blir den Stora härskaren psykotisk p.g.a. sjukdom eller narkotikamissbruk kan det vara kört för tiotals miljoner människor: Uppbrända av kärnvapen. Det lilla vi får redan på från Nordkorea rörande makt tycks enligt uppgifter passerade ut i media vara att The Big Fat Stomach är mer ensam styrande än tidigare härskare varit.


Hur stor är risken för en allvarlig psykotisk episod? Kunskap från andra diktaturer som fallit där ett fåtal personer varit ensamstyrande är att narkotikamissbruk är vanligare än bland folk i allmänhet. Särskilt kokain tycks vara vanlig. Kokain är välkänt för att orsaka psykotiska episoder (liksom missbruk av allt centralstimulerande som saknar en ner-regulativ effekt där det enda jag känner till är koffein - nersidan för koffein märks väl mest konkret synligt när gamlingar får kaffe på hemmet och somnar men effekten via adenosin är verklig för alla). En enklare men troligen rörande risker ganska balanserad sammanfattning finns i Wikipedia:Till den kan jag lägga till att de två mer problematiska drogerna här är metyl-amfetamin resp. kokain. Metyl-amfetamin därför att metyl-gruppen "döljer" amfetaminets likhet med dom naturliga signalsubstanserna för de enzym-funktioner som bryter ner dessa. Effekten är därför mycket mer långvarig - och argumenterat funktionellt bredare långvarig än vad adderade fler doser trots det klarar att nå upp till för "normalt" amfetamin - vidare kanske också enzym-funktionernas möjlighet att agera normalt allmänt störs (det sista är jag även om det första är mycket säker på mer osäker om riktigt och det är antagligen svårt att vederhäftigt mäta men tänkbart stör metyl-gruppens polariseringen nära när den återupptas i samband med blockering av dopamin resp. nor-adrenalinets återupptagning liggande spridd i jämvikt gående upp i återupptagning och skjutas ut nära neuronernas förgreningar där ju enzym-funktionerna håller till). Kokain än mer metyl-amfetamin (men mer kunnig bedömning är sunt här) varande så extremt mer blockerande utan återupptagning: Ej samma risk från långvarig effekt av en dos - men diktatorer tycks ju missbruka med fribudget vilket gör det till en mindre faktor - men under effekt ej givande samma möjlighet till normala jämvikt att balansera påverkan från befintlig inlärning som för amfetamin (som ju återupptas resp. ej binder till lika stor andel: Återigen verifiera därför jag tar från minne här och det var år sedan jag tittade över detta område). Därför rörande primärt mani med abnormt självförtroende är kokain mer problematiskt därför att normal självbild ligger inte bara längre ifrån utan sämre om alls kan jämföras genom att så hög andel binärt av receptorerna styrts om till något nytt.


Åldern på Big Fat är ännu inte hög nog att naturlig - oavsett narkotikamissbruk - psykotisk predisposition ej kommer visa sig. Och när det gäller narkotikamissbruk även om en brutal episod akut ej blir fallet kan kontinuerligt missbruk skjuta på ålders-indikationerna annars gälla och giva i resultat kontinuerlig psykotiskt tänkande pågående även efter ev. (och här kanske mindre troligt) avbrytande av missbruk.


Vidare om anlag för större risk för det psykotiska är mindre än vad som normalt utlöser det annars gäller att kontinuerligt missbruk kan föranleda olika former av "reducerad" psykotisk-sinnessjukdom med delar av symtombilden inklusive att det inte alls troligt (p.s.s. som hos personer med få eller genomsnittliga anlag här som bedömt från hela populationer av missbrukande rörande påverkan) är märkbart alls utifrån direkt av de ibland väldigt märkbara överdrivet uppenbart psykotiska beteenden som ibland blir fallet. Men därefter pågående kontinuerligt påverkande hur man bedömer och agerar relativt världen i övrigt.


En verklighet - ej krävande psykotisk-tänkande - där paranoia naturligt uppmuntras som funktionell kan tänkas spela problematik i händerna. Historik av att det varit funktionellt verifierat riktigt när kontrollerat kan förstärka. Och tänkande psykotiskt överdrivet från paranoia kan mycket väl ge såväl verifierat korrekta träffar som en mängd som aldrig kan verifieras (oavsett korrekta eller inte).


Steget från den verkligheten lokalt i makt-hierarkin till att skjuta iväg kärnvapen dödande tiotals miljoner (kanske många fler) i Sydkorea behöver om hjärnan tänker psykotiskt ej vara stort.


Vidare bilder på The Big Fat visar att han haft vad jag kan tänka mig är månansikte av och till (d.v.s. mer än den allmänna fetman han kanske har reducerat något sista året?). Vi noterar:


"Studies of biomarkers of hypothalamic-pituitary-adrenal activity indicate that psychotic disorders are associated with elevated cortisol. This study examined cortisol levels in healthy control subjects and individuals who met clinical high-risk (CHR) criteria for psychosis. It was hypothesized that cortisol levels would be 1) elevated in the CHR group relative to control subjects, 2) positively correlated with symptom severity, and 3) most elevated in CHR patients who transition to psychotic level severity."

Från: Cortisol levels and risk for psychosis: initial findings from the North American prodrome longitudinal study.
Biol Psychiatry. 2013 Sep 15;74(6):410-7. doi: 10.1016/j.biopsych.2013.02.016. Epub 2013 Apr 3.
[Red. Jag vet att både denna och nästa refererade studie troligt finns i sin helhet på nätet ev. via universiteten då jag tycker mig minnas att de motsvarar vad jag rörande detta tidigare läst i sin helhet. Korrigering: Efterföljande studie är troligen ej en av de jag läste i sin helhet då jag minns mig sökt ej äldre än 2000 men i vad indikerat motsvarande dessa. /HH]

Här torde väl om jag ska gissa (varande ej riktigt expert på den nivå jag skulle föredra egentligen för bedömningen) att orsaken är att han behandlats med något syntetiskt kortison (inte kanske just betametason men i effekt systematiskt kanske på den nivån eftersom det av och till verkade bli så tydliga månansikten). Och också för behandling med corticosteroids gäller att psykotiska episoder är möjlig biverkning. Se exempelvis följande som ett av många tänkbara (och kanske mindre lämpligt exempel egentligen vara en fallbeskrivning snarare än något bredare likt en Cochrane review men den seriöst intresserade kan leta vidare själv eller beställa in en seriös översikt här):


"Psychotic side effects of steroids have been observed at relatively high frequency if mild cases, such as euphoria, are included, while it has been said that incidences differ among kinds of steroids. We reported a case developing severe schizophrenia-like symptoms following the treatment with betamethasone although this drug is believed to be rarely involved in steroid-induced psychosis, and its psychotic side effects have been rarely reported."

Från: A case of steroid psychosis associated with betamethasone.
Biol Psychiatry. No To Shinkei. 1992 Oct;44(10):913-6.

Återigen ej kommenterande riktigt med det kunnande jag tycker är lämpligt här säger jag ändå att risken rörande corticosteroids nog inte är riktigt vad man i sig egentligen primärt ska se som risk-problematiken här (vid problem är kanske mer små-maniska tillstånd egentligen troligare). Snarare kanske kombinationen med ev. missbruk liksom hur ev. hälsoproblem när ingenting socialt-begränsande finns kan göra risken för missbruk större. Ev. hälsoproblem föranledande behandlingen jag spekulerat om är kanske vad övermotiverad läkare när Big Fat inte mår bra och är sur behandlar kanske ej helt nödvändigt med ett par dagliga doser av piller med någon opiod reducerande såväl negativ-humör-effekt (som ju är ytterst vanlig för alla möjliga hormon-störningar) som ev. smärta (som ev. ej är det troligaste för vad jag kanske skulle om tvingad gissa är vad man behandlat Big Fat för).


Jag vet att allmänhet i Sverige såväl som den engelskspråkiga världen - Och p.s.s. politiker - gärna vill läsa rationalitet i beteende "hos andra länder". Ingenting sunt stödjer sådan tolkning av Nordkorea. Ej heller finns så vitt jag vet något som stödjer bilden av att någon kontrollfunktion som kan hantera Big Fat finns om han blir psykotiskt.


Är Big Fat redan i psykotiskt tänkande?

Snarare har vi sett beteenden som tänkbart är rationellt och sunt för dennes roll: Och igen p.s.s. som för de medicinska frågorna tycker jag att den seriöst intresserade ska göra en mycket mer omfattande genomgång än möjligt för mig - Jag kommenterar från mitt minne och intryck av att följt Nordkorea i nyheterna men har jag suttit och fört statistik lika lite som mer problematiskt korrekt värderat uppgifterna. Bäst gör det noggrant från normala funktioner aktuella samt givet risk-nivån beställ in genomgång från kommersiella aktörer sammantagna över olika kompetenser.


Men som också tänkbart helt eller delvis är resultatet av nu aktivt psykotiskt tänkande. Hur var det med Jang Sung-taek egentligen? Ingripande (resulterande i avrättning som ju typiskt) tycks ju ha överraskat honom helt och bilden då i omvärlden var närmast att denne kontrollerade mycket direkt och verkligt landets elittrupper och med god head count för soldater "having gun" (d.v.s. vad som i snabb-tid är avgörande rörande kontroll inom landet). Där sämre soldater skickad av Big Fat klarade att arrestera och ta ut honom från aktuellt område. Kanske fanns ingen orsak till det och det var därför det gick kanske så pass enkelt som indikerat att arrestera honom.


En sak jag generellt är skeptisk mot när det gäller bedömningar av Nordkorea är att jag upplever jag för ofta upplever ett bias (varande från utveckling av komponenter för att mätande av bias i text hörande troligt till en av de som läst och gjort mest praktiskt rörande och från vad känt om bias inom psykologi såväl mindre en fråga här lingvistik) format från enkelt-givna av Nordkorea händelse- och -indikationer man i brist på annat tolkar för långt utan att ta in hantering och balansering av information som saknas (och rörande bias över tolkning ofta rationaliserande utan att sätta upp som alternativa hypoteser ex. sådant som psykotiskt tänkande). Vidare jämförbart upplever jag problematiskt är kors-påverkan (tror jag därför att som indikerat senare ej alltid refererat när jag tror det förekommer) där man inspirerar varandra och ej alltid för fall där jag tror det är fallet indikerat via referenser utan snarare tror jag att lånar idéer av varandra. Bedömning roll Jang Sung-taek kanske har något av detta i sig: Hypotesen att denna var den naturliga rollen hanterande det militära benet medan makt-koncept i övrigt var divergerade tycks ej bedömd. Ev. är bedömning av militära rörelser - konceptuellt abstrakt såväl konkret för personer - enklare därför att ex. "visuell-intelligens" torde vara mycket mer prioriterad för detta område såväl som att man har bättre vetskap om centrala roller. Andra roller och funktioner i familj såväl som mycket nära var dock också mycket troliga och kan ha varit - ev. rent av troligare från vana latent hanterande av risker riktat mot makten - aktiva under de sista åren innan Big Fat tog över efter föregående härskares död. Kanske rent av att en mer centralroll fanns där - nu ev. antar jag ej uteslutet död - närmare eller direkt med konkret roll för funktioner avsedda att arrestera hotande personer: Vi noterar funktionen med annorlunda uniform som just senare arresterade Jang Sung-taek. Och med detta stycke vill jag mindre spekulera om något utan just peka på att jag tror att en ofullständig uppsättning av hypoteser allmänt är ett problem och troligt så också här. D.v.s. betraktar man denna fråga seriöst återanvänder man ej hypoteser eller personer relaterade samma hypoteser. Gör något nytt om inte istället så kompletterande istället så man inte missat något väsentligt här.


Och detta har ju därefter kanske rent av växt i frekvens. Återigen kanske det är rationellt beteende för en diktatur. Men mycket möjligt är det psykotiskt tänkande som är i förstärkning.


Jag gillar heller inte här hur han fotograferas. Jag vet inte vem som är målgrupp för grupper av dom officiella foton vi får av honom. Utanför landet hanteras de ofta komiskt eller som argument för att Nordkorea är vridet. Möjligen är de funktionella mot den egna befolkningen eller hierarkin: Men jag är inte alls säker på att det stämmer.


För grupper av foton som uttrycker - överdrivet närmast naivt - är jag inte säker på att en rationell målgrupp finns. Men är då målgruppen? Kanske är det Big Fat själv. I så fall har vi natur här som boostar hans självförtroende vilket möjligen ej är det mest problematiska. Men vi har också bilder med en natur av:


 • Tydliga singulära symbolkoncept.
 • Ej med ett utanför symbolkonceptet görande (mer verb-natur) på nivå att de konkurrerar med det singulära symbolkonceptet.
 • Kraftig stark konvergens i tolkning av bild mot just det singulära symbolkonceptet.

Väljer Big Fat själv ut dessa bilder bland en större mängd tagna av fotografer är det möjligt indikation på psykotiskt-natur pågående. Lite är så typiskt bland bilder och teckningar hos personer i psykos som just att enskilda symbol-koncept sätts i centrum enormt förstärkande med själva händelser och görande sekundärt (förekommer de alls ligger de gärna utspridda i bilden utan sekventiella händelser indikerade: Vi har också samma i konst och teckningar som personer under påverkan av Ayahuasca gör och om jag minns rätt men sämre underbyggt då jag föga studerade konst här också LSD från LSD's tidiga överdrivet positiva uttrycksperiod).


Är det Big Fat som väljer bilderna och indikationer på överdriven paranoia finns i övrigt kan vi ha problem. Det är min tro även om det mycket bättre kontrolleras mycket mer. Just rörande tolkning av bilderna gäller emellertid att under förutsättning att han själv väljer dem har jag antagligen rätt oavsett bedömning andra ev. gör (det är det enda här man kan och bäst ska ta som given utan annan mycket mer omfattande kontroll: Om han väljer bland bilderna).


Är stört självförtroende problematiskt?

Jag vet att man av och till såväl seriöst som i spelfilm och teve-serier i det komiska pekar på stört självförtroende abnormt förstärkt som det mer problematiska. Ev. om nu inte psykotiskt tänkande också gäller är det dock kanske mindre problematiskt. Möjligen rent av en faktor som kan ge stabilitet.


En omvänt onormalt rädd eller osäker härskare kan vara mer problematisk. Utan psykotiskt tänkande under alla normala scenarier av icke-konflikt tvivlar jag på att abnormt självförtroende är vad som får Big Fat att dunka ner handen på kärnvapen-knappen.


Så hur man löser man problemet om verkligt?

Nordkorea uppger att man rustar mot mer problematisk slagkraft när det gäller kärnvapen. Är detta alls verkligt gäller om hypotesen psykotiskt tänkande med ev. pågående - kanske bara periodiskt - missbruk som kan ta upp sådant till svårare episoder att hotet har svår sannolikhet såväl som enorm kostnad.


Den enda vettiga lösningen på det som faktiskt kan ta bort risken jag kan inse existerar (andra kan se andra möjligheter kanske) är att slå ut Nordkoreas förmåga att utnyttja kärnvapen. Och varför inte samtidigt allmänt reducera ner möjlighet att skjuta in i Sydkorea med andra vapen eftersom de nu gör det av och till.


Och sunt måste vara att göra det innan Nordkorea i värsta fall börjar ligga ut med ubåtar kärnvapenbestyckade: Om man nu inte är trygg i att man kan följa och slå ut dessa. Ligger de nära kusten kanske ändå för de länder som nu har sådant försvar missil-skyddet räcker men åtminstone att jag tror att sannolikheten för att missil-skydd klarar det avfyrande en fem - 10 km från kusten mot säg Los Angeles, London, Washington eller vad helst är bra mycket sämre.


Jag tror - återigen som rimligt att förutsätta gäller att seriöst intresserade gör mycket bättre kontroll här innan förutsättande något - att väldigt goda möjligheter idag finns - nära nog 100% lyckat tror jag - för att ta ut allt offensivt Nordkorea (under förutsättning att man har kontroll över var avskjutnings-utrustning är lokaliserad: Nordkoreas tekniknivå tror jag talar för att man idag vet det handlande om stationära konstruktioner).


Pekar det seriösa kontrollerat på psykotiskt tänkande är det enda rimliga att göra det så snart som möjligt.