Riktad information - Att förhöra sökande sanning (i Plos One) och att tala med kroppen

2015-05-12

Komplettering: Rörande effekt ansiktsuttryck är THE ROLE OF EMOTION IN THE
INVESTMENT PROCESS
en mycket relevant komplettering. Särskilt tror jag att konceptet att tänka utifrån perspektiv av risktagande i kontext av förhör kanske kan vara meningsfull.


Resultaten publicerade i Plos one är så långt från försöken jag gjorde i Att förhöra självbiografier eftersom effekt man i huvudsak undersökte var hur lätt omedelbart uppfattade indikation om affect / känsla med riktning förhörs-subjekt hos den som förhör undersöktes (ansiktsuttryck varande vad här som går att kanske lära från:


The “Good Cop, Bad Cop” Effect in the RT-Based Concealed Information Test: Exploring the Effect of Emotional Expressions Displayed by a Virtual Investigator
Mihai Varga, George Visu-Petra, Mircea Miclea och Laura Visu-Petra
February 20, 2015DOI: 10.1371/journal.pone.0116087

Översikten givna befintliga resultat i andra studier är intressant och anar jag utmärkt kompletterande för många som förhör professionellt även om man tidigare sökt liknande referensinformation (har man gjort det med det kanske vanligare här är verkligen forskning publicerad eller refererad i lite tyngre verk i det engelska språkområdet ytterst kompletterande).


Diskussionen om arbetsminne är intressant men ex. på vad i studien diskuterat det kan löna sig att söka mer information om även om det troligen är svårt att hitta bra sammanfattad information betonande mer gedigen verifierad kunskap med praktiskt värde ännu. Något att peka på som tänkbart delvis förklaras härifrån (vid sidan om mer amygdala betonande faktorer jag också tror kan spela in i fenomenet indikerat) är (citatet är från tidigare förhörsexpert hos CIA som uppger sig ha stor preferens för mer icke-kontroversiella metoder vilket förövrigt är vad som är ganska bekräftat sedan några år varande vad som ej ger åtminstone sämre resultat):


'When he’s in an interrogation mode, Floyd tries to avoid allowing a person to become more entrenched in their lie. 'The more they say they didn’t do it, our job becomes exponentially more difficult,' he said."

Från: Ex-CIA interrogator tells how to get at the truth ... gently | Napavalleyregister.com

För del-effekt som kan tänkas relatera arbetsminne gäller större aktualisering och förstärkt uttryckt aktiverat där påverkande ex. association eller snabbare svar rörande närmare relaterad information.


Ett till exempel "prata med kroppen"

Valborg kunde jag väntande på bussen med två kassar (inkl. sex stycken mellanöl) konstatera att Uppsala Buss uppenbart körde bussarna tillbaka till Bergsbrunna via stationen eftersom buss 20 var uppe på monitorn. Emellertid var det falskt och tecken på inkompetens rörande teknik i deras verksamhet. Emellertid blev jag där ett tag innan jag slutligen gick ner en hållplats där det heller inte blev av att vänta en massa på 20 ev. utan (vad jag ångrade ett par gånger) tog Buss 5 och gick 1 km cirka.


Väntande vid stationen noterade jag snett stående vid kanten av regnskyddet ej synlig att en grupp personer hörande till en socialgrupp jag kommit att se ofta sitter på samma ställe här och som jag flera gånger konstaterat gärna är associerade inköp av alkohol bl.a. men ej uteslutande rörande det problematiska. Också en grupp med brist på pengar.


Tre yngre personer att döma säkert under 20 år och antar jag eftersom de gör försöket antagligen under 18 år. Så jag såg möjlighet att göra ett kroppsspråk jag tidigare någon gång kunnat konstatera är fungerande och som jag menar från hur sådant fungerar hos människa ska vara funktionellt och samtidigt förutom bekräfta det igen få möjlighet att visa på den solida samhällsryggrad jag ger föredöme till.


Så jag går ut så jag står direkt på mitten av den gräsyta som finns bakom skydden mot vind. Mycket få annat än senare under sommaren beträder gräset alls (förutom en och annan hundrastare). Och ställer mig med avkopplad närvaro utan att kommunicera nervositet eller aggressivitet men också visande allmänt efter att gjort en enkel först för att få viss uppmärksamhet från målgrupp initialt uppmärksam närvaro. Därefter betraktar jag skeendet och samtal direkt tills ungdomarna efter att misslyckat med köpet går därifrån också efter att ha fått tillbaka (antar jag) vad de innan givit i pengar (antar jag: jag håller för mindre troligt att någon skuld reglerades jfr en tonåring som ska ha lånat ut till den 50 år tjock socialt och kanske i beroendesjukdom utmanad person).


Fanns någon risk här för mig? Nej absolut inte. Även om vi antar att man göra approach och jag ej har min tror jag i faktiskt effekt (alltid fungerande) svårslagna förmåga att alltid komma till vänskaplig relation med personer uppträdande aggressivt med mig (där mest utmanande situation om än ej vad jag upplevde svårare var när jag befann mig i mörk-gränd på baksidan av Rådhuset och mötte sex stycken yngre personer som önskade ha min mobiltelefon - det är vad jag minns men ev. kanske - tycks rimligt - efterfrågande övrigt av värde), eller att förmåga att försvara mig skulle vara sämre än den faktiskt är (här är jag mindre exemplarisk men i alla fall funktionell bra), så är avståndet till personerna sådant att jag har ordentligt med tid på mig att bara förflytta mig därifrån och troligt utan som helst behov av att ens gå snabbt (denna lite äldre grupp av socialt utmanade personer hör inte till vad vi ska förvänta springer efter det: de lunkar i alla fall för de överviktiga vilket personen i centrum för kontakten på den sidan var).


Avståndet här är ej till nackdel alls. Ingenting befinner sig mellan oss. Jag märker ut på unik ensam position där det är uppenbart att jag betraktar. Och det räcker.


Folk gillar inte även när de accepterar att man förväntar sig av dom (vilket är del av problemet med det socialt utmanade tillståndet) att folk betraktar dem intresserat när de bryter mot moralisk kutym (jag är osäker på lagar och förordningar rörande försäljning av något drickbart till yngre).


Kanske särskilt just här givet att vi också hade Uppsala Polisen med närvaro runt stationen även mycket mer i cluster runt ingången till stationen diskuterande något framöver antar jag i grupp om tre senare (och innan dess tror ev. fler än tre andra). Dock utan med sikt till denna plats som är skymd mot det större öppna mot stationsområdet (och med gott om man vill sitta här optimerat avstånd till systemet en tvärgata ner) samt god sikt förmåga framför (där folk typiskt tittar åt andra hållet stående längs gatan väntande på buss) och till höger.


Kroppsspråk eller bättre tala med kroppen kan ofta vara mycket mer effektivt än konkreta ord. Dels är det även om innehållande mindre information given väldigt tydligt. Vidare lämnas till personen vi pratar till att lägga till den information han tycker är viktig. Här exempelvis tänkbart:


  • Vem är den 2 m långa som tittar på mig? Polis har ju den egenheten att de gärna om personer engagerande spaning ej vara så pass långa och om rutinerade antar jag att det kan vara en faktor de väger in.
  • Men kanske någon socialt-över-engagerad medborgare som kanske kan tänka sig att engagera sig. Kanske rent av bli bråkig med oss (nu har 2 m annan bedömningsvikt förutom att dessa grupper ej vill ha något bråk runt om sig) eller kanske ringa polisen (jag hade ingen mobiltelefon med mig och givet den allmänna ungdomsfyllan sista april hade jag knappast brytt mig ringa om alls så: folk hinner ju bort också - Men som förväntat ej nödvändigt).

Delar av samma språk är vad man kan utnyttja också utan att planera för större tidskostnad från engagemang om man visar upp sig i och runt om händelser (av och till utan att jag ids själv kommunicera med de som annars kan utsättas för händelser jag ser poäng och prestige i ej bör ske förr i alla fall när jag bodde i precis närhet) som utlandsstudenter som tittar förbi engagemangen och fotograferar personer som är del av dem o.s.v. Så vad gör vi:


  • Avkopplade. Inget i miljö är vad som är annat händelse för oss.
  • Men vi är synliga kommunicerande viss kontroll men utan aggressivitet.
  • Och vi - ibland utan att egentligen vara engagerade kanske om vi tänker på annat men görande tjänstetecken för det i alla fall - visar att vi är observanta på hela miljön.
  • Och konstaterat över åren när jag gjorde det av och till räcker det utmärkt för att det ska försvinna bort att resp. gång komma förbi en tre gånger al'a 10 minuter och visa sig.

Varför? Därför engagerad och samtidigt utomstående (här verkligen i vad utsatt vad jag egentligen har föga gillande av som för att ta ett exempel om än det alltid mindre intressanta så i alla fall relaterat händelser i öppen-miljö i Uppsala som våra socialt utmanande och tonåringar sökande sprit eller droger Falung Gong sekten) resp. sida, samtidigt svensk. Som svensk är jag potentiellt svenskt engagerad som den aktör vars miljö man rör sig i.


Två sista åren jag brydde mig var det noll tror jag. Året innan dess något ev. problematiskt och givet inget i övrigt roade jag mig efter han fotograferat och fick syn på mig lämnande det hela att följa efter ett tag (en tio minuter tills jag tröttnade havande en buss att passa).


Ofta räcker det bra att se. Att se är energieffektivt. Det löser så mycket i förhindrande av konkreta just då möjligt aktiva händelser för ingenting i kostnad att man verkligen ofta ska se det som praktiskt enkel lösning på problem.


Vi förstår skillnaden som viktig jämförande med Gamlingar på stan (osäker på exakt namn så jag tog ett mindre troligt) vandrande runt när ungdomar som dricker med att de försöker komma ifrån att vara utomstående. De försöker engagera sig i dialog. Det är annorlunda. Respekt och betydelse rörande möjlig systematiskt verkande åtgärd man kan tänkas engagera sig i (för senare exempel rörande spionage organisationer och flyktingar) eller möjligen för ex. med den socialt utmanande gruppen potentiellt konkret engagera mig med dem engagerat agiterad. Har jag redan en socialt-småflummig dialog med vad vi betraktar (det kan dock för Gamlingar på stan möjligen vara alldeles utmärkt: Inget jag kan bedöma) så ges så mycket annan information påverkande saker och ting såväl som att jag måste acceptera att ta emot information och påverkan tillbaka. Frågor som bör vara binära (vi ska ej fotografera personer pratande eller engagerade i organisationer och leverera hem till kommunistpartiet) blir plötsligt vad man accepterar dialog kring.