Nordkorea: Stereotyper resp. kognitiv kritikkänslighet - Gammal och Erfaren resp. Ung och Dum

2015-05-12

Kanske stämmer det här bra? Men man kan ju också uppleva att det kanske är en lätt föreställning att ta från föga eller ingen information därför att det kan upplevas stämma in på stereotyper vi har om gamla mer visa och unga mer
ovisa (unwise). Jag är inte alls säker på att de stämmer särskilt bra rörande större kanske lite mer genomtänkta projekt: Vi har exempel åt både det ena och andra hållet hos åldersgrupperna.


"After a year and a half, Kim Jong Un wanted to build the Masikryong Ski Resort and Munsu Water Park, basing it on his experience in Switzerland. Jang Song Thaek initially agreed... but suggested building the economy first. That is where the friction began."

Från: North Korean leader ordered aunt to be poisoned, defector says (2015-05-11) | CNN

Det här att gamlingen skulle vara så engagerad att bygga upp ekonomin snarare än att mer normalt för folket runt makten ta ut värden man själva gillar indirekt eller direkt via värden man får att spendera känns också ganska underligt för mig. Gjordes det så himla mycket - eller något seriöst egentligen - någonsin egentligen oavsett hur makt-polariteterna externt kan tyckas se ut?


Samtidigt är psykotiskt-tänkande påverkande kan kanske vad helst upplevas ha betydelse. Och exakt vad behöver inte vara vad man kan rationalisera fram rimliga förslag till jämförbara med faktorer som kanske var vad som egentligen hade betydelse:Från nyhetens titel och den förgiftnings-incident en avhoppare menade skedde av en släkting är det kanske inte ointressant att det hela om korrekt möjligen - om vi ej säger att en fullständig rationell bedömning av position som diktatur är gällande - har kritik-känslighet spelande in i det närmare personliga sammanhanget.


Är det korrekt vågar jag att inte reflektera om vad det ev. skulle tala för eller emot rörande hypotesen om psykotiskt tänkande men det ger rörande en till övergripande vanlig faktor i bildkoncept (vid sidan om starka singulära symbol-koncept) en tänkbar förklaring. Kritikkänslighet är ju vad förstärkning av det grandiosa eller positiva i egenframställning kan vara relaterat (det är väl i så inte självklart en negativ förklaring: den kan nog vara mer lugnande än kanske andra).


Kritikkänslighet vill jag se som en praktiskt faktor polariserad på motsatt sida till prestigelöshet. Prestigelöshet gör dig starkare som "härskare" därför att du får fler rationella möjligheter medan överdriven kritikkänslighet gör dig öppnare för såväl "angrepp" som ökande risken till impulsiva ej genomtänkta beslut.


Mer problematiskt kan kritikkänslighet om vi ser det som generellt motsvarande faktorer som skattningsbart relaterat bl.a. ADHD vara associerad med ökad känslighet för reward-stimulans kompenserande bakomliggande system d.v.s. större risk för missbruk av ex. de droger vi pekade på kan tänkas förstärka eller utlösa psykotiska problem hos Big Fat. Vidare möjligen att det kommer med fler impulsiva beslut.


Rörande diskussionen om kritikkänslighet är vi dock (jämfört med en diskussion i Är det inte dags för intensiv risk management av Nordkorea? Den psykotiska riskkomponenten kan vara aktiv redan på den nivån jag såg som rimlig för tid att lägga på det (och där relevant noterat tror jag för varje del-komponent) ganska osäker) uppe på ordentligt osäkra tolkningar från nästan ingenting. Emellertid givet själva de dopamin-modeller relevanta för den tidigare diskussionen tyckte jag det ändå relevant att notera som en tänkbar faktor om nu kritikkänslighet är vad som ev. är onormalt stor.