PLA, Kina: Office of Naval Intelligence rapporterar och Hans kommenterar

2015-06-03

Inlägg som först skrivet inkluderade endast information om att rapporten publicerats och återkoppling till mitt tidigare inlägg (d.v.s. pekande på att möjlighet till sådan information för den av det intresserade finns åtminstone i dessa dokument och kanske fler publicerade av organisationer i amerikanska försvaret jag ej känner till). Dock valde jag när jag upptäckte ett längre mer påkostat dokument att titta närmare på några områden som intresserar mig och adderade några kommentarer för dem. Strukturer är därför ej perfekt där ev. delar av slutet hör mer samman med de inledande delarna.


Följande rubriker används där de första och sista är från första versionen av inlägget med utbyggnad börjande på Integration: Komplexitet och kostnad och slutande med avsnittet om UAV. Avsnittet om UAV och kanske fler delar ska korrekt ses ha nära koppling till Att sampla Kina.


1. Information jag tidigare pekade på är intressant att känna till för Kinas medborgare om de hamnar nära "intensiv" transformation till demokrati

2. Taiwan

3. Diskussion av amerikanska konceptet "deter" och dess kinesiska motsvarighet jag ej minns

4. Integration: Komplexitet och kostnad

5. Cyber Warfare

6. Hanterande av minor

7. Från minsta förutsättning etablerad direkt till att ta kontroll över områden andra länder menar är deras

8. Luftförsvar

9. UAV: Kanske ej första prototypen då jag sett bilder av sådant förr från Kina

10. Flottans politiska resp. "krigs-tekniska" ledarskap

11. Att sampla Kina

12. Crowd sourcing för att lära sig mer av (och om) kinesiska försvaret

Information jag tidigare pekade på är intressant att känna till för Kinas medborgare om de hamnar nära "intensiv" transformation till demokrati


Information om PLA, Kina, jag inte kan se är annat än meningsfull utan särskilda risker att publicera om aktörer bedömande Kina har den diskuterades i samband med att rapport till US Congress publicerades:Och som upptäckt via The Diplomat (Revelations on China’s Maritime Modernization) har vi exempel på mer exakt information närmare vad jag tyckte borde kunna vara intressant inte minst för Kinas egna medborgare i en rapport från Office of Naval Intelligence, US:Taiwan


Ett utvalt citat rörande tänkande:


The PLA(N) has subsequently sought to develop a force with integrated, highly technical systems capable of long-range strikes for regional deterrence.

“Informationization” describes China’s effort to incorporate modern information technology into all aspects of military operations, such as command and control (C2), logistics, and targeting. China’s leaders recognize that the information advantage is vital on the modern battlefield.

“Non-contact warfare” involves employing platforms and weapons in long-range, precision strikes from outside an enemy’s “defended zone.” The PLA(N)’s commitment to non-contact warfare is demonstrated by its continued acquisition of long-range weapons to be launched from ships, submarines, aircraft, or shore-based platforms as well as the associated detection and targeting capabilities required to employ these weapons to their fullest capacity.

Och rörande Taiwan (fetstil adderad av mig):


"Offshore defense focuses on regional goals and deterring a modern adversary from intervening in a regional conflict. Admiral Liu characterized 'offshore' areas as those east of Taiwan and the northern part of the Pacific Ocean, stretching beyond the First Island Chain."
[...]
"China’s leaders have long emphasized their preference for peaceful reunification; however, they also note that China is not prepared to wait indefinitely for a political resolution.

For several decades, China’s naval investments have focused heavily on capabilities to deter Taiwan’s moves toward independence, to successfully reverse Taiwan’s actions should deterrence fail, and if necessary, to forcibly reunify Taiwan with the mainland even if the United States were to become militarily involved. As a military strategist at Beijing’s Academy of Military Sciences stated, 'We can resolve a crisis if we are in a position to deter.'"

Diskussion av amerikanska konceptet "deter" och dess kinesiska motsvarighet jag ej minns


Wiktionary förklarar deter:


1. (transitive) To prevent something from happening.

2. (transitive) To persuade someone not to do something; to discourage.

Vilken den balanserade och korrekta motsvarigheten till det mycket mer amerikanska konceptet deter skulle vara minns jag ej. Jag känner ej att de översättning jag gjorde med Wiktionary särskilt troligt hamnat alls rätt. Emellertid håller jag för troligt att ett kulturellt tänk motsvarande deter finns men också kanske relevant lite annorlunda vilket hade varit intressant om jag kommit ihåg det när jag läste den amerikanska analysen.


Vidare (resp. Wiktionary-sida länkad från tecknen):
1. impede, hinder, obstruct
2. oppose1. stop, halt, desist
2. detain

阻止

to stop, to prevent, to convince not to

Integration: Komplexitet och kostnad


För tidigare refererad "doktrin" gäller att komplexitet för analys kan vara högre för en extern part. När enskilda delar agerar mer fritt med i detaljer större oberoende av varandra kan det vara svårare att lika snabbt uppfatta vad det gemensamma målet är:


The ability of individual military services to work as a cohesive team in pursuit of common objectives, often at the tactical level, is essential in modern warfare. That is why PLA leaders have emphasized the development of “Integrated Joint Operations.”

Despite its considerable rhetorical emphasis on achieving this goal, the PLA’s record of achievement appears mixed during the past decade. In practice, the PLA has approached the concept of jointness as different services operating toward a common goal in a joint or combined campaign, but often with operations separated by time and space.

Medan förändringen till doktrin nedan kommer med större komplexitet - och därför också kostnad - synkronisering och samarbeta mellan resp. del:


More recently, China’s analysis of U.S. military operations and other observations of modern warfare have convinced the PLA’s leadership to expand integration between the services to include enhanced joint operations at the tactical level.

Förutom kostnader supportsystem i såväl teknik som personer bör en ej trivial kostnad skapas från större behov av att öva krigsmakten. Vidare en större kostnad vid sådana övningar därför att resp. del ej kan anpassa tidpunkter och omständigheter i övrigt endast utifrån vad som passar dom bäst eftersom de behöver öva också med varandra.


Just detta är ett tänkbart mycket intressant område för de flesta intresserade av PLA utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi inser här att lösningar och system tänkbart kan gå igen bredare eventuellt sträckande sig utanför vad som mer naturligt räknas till krigsmakten.


Vidare noterar vi något tidigare i dokumentet följande (jag är ej helt trygg i att jag förstår "informatized conditions" eller om det är mer allmän militär-term eller bredare koncept man avser, eller om det mer specifikt avser PLA):


Training in a Complex Electromagnetic Environment (CEME) In accordance with PLA General Staff Department (GSD) training guidelines, the PLA(N) places heavy emphasis on training and exercising in a “complex electromagnetic environment” (CEME).

In 2006, military training guidelines shifted from “training under mechanized conditions” to “training under informatized conditions.” Since that time, complex electronic warfare training has remained a top priority for the PLA(N). To improve the realism and complexity of training, PLA(N) exercises have included greater numbers of “live” or “hostile” electronic environments.

The PLA(N) has even developed an Electronic Countermeasures Simulation Training Center in the North Sea Fleet to assist with CEME training. In addition, PLA(N) ships, submarines, and occasionally aviation units exercise and train in simulated nuclear, biological, and chemical environments."

Vidare ännu tidigare under rubrik :


"The PLA(N) frequently employs advanced mobile targets equipped with passive and active jamming equipment to simulate a variety of threat scenarios."

Och självklart innebär ökad integration på taktisk-nivå större känslighet mot angrepp av sådana typer inkluderade delvis i vad åtgärderna refererade ovan avser. En konceptuellt annorlunda grupp av angrepp riktade mot integration är vid sidan om att störa ut den att utnyttja dess kanaler för att introducera förgiftad information. Förväntad trafiksäkerhet i form av kryptering m.m. kan tänkbart kringgås om en eller flera verkliga och korrekta "noder" kan tas kanske direkt i det fysiska rummet (Ex. soldater från landet man krigar mot kommer till kommandocentralen och tar över den för att sedan börja skicka ut förgiftad information).


Rörande träningen som redan refererad samt något redundant kompletterad med citatet nedan kan man fråga sig om träning i miljö där man faktiskt exploderar taktiska kärnvapen kommer bli aktuella. I så fall är det information som går att använda för att understryka och illustrera den destruktiva naturen hos diktaturen.


Increase training in accordance with real-war requirements.

Strengthen command authority and relationships through realistic opposing force training.

Deepen tactical innovation.

Improve training in the actual use of weapons in an electromagnetic environment.

Continue “far seas” training.

Rectify training methods by avoiding formalism and scripting in exercises.

Improve joint campaign-level training.

Rörande "avoiding formalism and scripting in exercises" är det ett utmärkt exempel på den preferens och vikt PLA sedan länge lagt vid whitening bl.a. i form av rörlighet och tankar om hur man effekt-effektivt kan utnyttja asymmetriska koncept där man agerar som en i "head count" (och jämförbart) egentligen svagare aktör. Jag kan tänka mig att bakom åtgärden oavsett hur rationell i sig om man inte ska fastna i mönster lätta att prediktera för utomstående såväl som vad ej klarar att hantera avvikelser från dem kan mer finnas bakomliggande i doktrin.


Cyber Warfare


Cyber warfare är nu ett område jag kan lite mer om (särskilt från perioden 1996 - 2000 cirka från vilken man fortfarande kan få tag i FAQ: Denial of Service från nätet medan den större och kanske mer "potenta" genomgången av Cyber warfare bredare ej är vad jag tror fortfarande finns tillgänglig på nätet vilket kanske är bra). Följande sammanfattningen av Kinas intresse ges i rapporten:


Cyber capabilities represent one of the most revolutionary changes to warfare in modern history. Many security experts have debated how and to what extent cyber will be employed during the next major conflict.

Regardless of cyber’s limitations or potential, we know that China is one of a handful of countries on the forefront of developing military cyber capabilities.

China’s 2010 Defense White Paper highlighted the importance of cybersecurity in China’s national defense. Publicly, China has maintained that it is a victim rather than an originator of cyber actions, but documents such as the 2013 Mandiant Report highlight the PLA’s large cyber effort. During peacetime, cyber espionage enables data collection for intelligence purposes and lays the groundwork for future cyber network attacks.

During war, cyber attacks can constrain an adversary’s actions, or act as a force multiplier when coupled with kinetic attacks. Strategic Chinese military writings do not specifically deal with how China would employ cyber operations in a maritime environment, although they do make clear the importance of cyber operations.

The PLA highlights network warfare as one of the 'basic modes of sea battle' alongside air, surface, and underwater long-range precision strikes.” As the PLA’s larger military investment in emerging domains such as cyber matures, the application of cyber operations in the maritime realm will consequently bolster the PLA(N)’s capability."

Något kommer faktiskt till minnet här från perioden när mitt material om området fanns aktivt på nätet (via Uppsala Universitets webbservrar) relaterat just Kina. Jag minns det dock inte klart (än i alla fall) men något kanske rörande frågor jag av någon anledning uppfattade kanske relaterade - härrörande från kanske just Kina - även om jag tror det ej var namnen. Eller om det var senare under åren jag skrev i (den större andelen av) Säkerhet & Sekretess, IDG.


Oavsett vilket sträcker sig detta område längre än vanligen uppfattat. Man förstår detta bäst från att se det som en fråga om kanal för att nå system och/eller personer. D.v.s. förmåga och möjlighet att nå personer ska ej underskattas: Ett enormt antal möjligheter egentligen bara begränsat av fantasi och förberedelse finns för hur sådana kanaler till personer kan utnyttjas. Vi ska förutsätta att planering finns för att begränsa, störa eller kanske rent av helt sätta stora kanaler för detta urspel för att hindra omvärlden att tala fritt till Kinas medborgare såväl som för att begränsa kinesiska folkets förutsättningar att bibehålla en riktig bild av verkligheten, diskutera händelser, dela vetande och se att fler delar ens kanske kritiska hållning till händelser (och ju praktiskt pågående ett av Kinas stora intressen rörande allt kring internet mest märkbart i censur-systemen).


Konflikt kommer ju också med risker utanför de faktiska militära operationer och allt motsvarande internationellt politiskt samarbete och handel. Det är dessutom vad som kan vara kontroversiellt bland medborgarna särskilt när soldater (och kanske civila) börjar dö. Det ryska kriget med Ukraina bör tänker jag kunna ge vissa färska möjligheter till att se denna effekt i verkligheten (även om jag föreställer mig eftersom Ryssland förnekar inblandning resp. just p.g.a. denna risk att information om antal döda ryska soldater ej är lätt att få tag i utan mer behöver skattas eller "extraheras ut ur personer eller datasystem" utan Ryssland hade tänkt att så skulle ske: Samma sak bör vara fallet för Kina när de slutligen gör slag i saken och gör Nordkorea resp. Vietnam till principiellt av dom direkt styrda länder - Eller vad som nu kommer visa sig aktuellt).


Åtminstone dessa två icke-militära system är öppna för förgiftad information:


"The first is a coastal monitoring network for the Automatic Identification System (AIS)—an automated system required on most commercial vessels by the International Maritime Organization.

China’s Beidou system, installed on several thousand of its fishing boats, provides GPS-like navigation to the boats as well as automatic position reporting back to a ground station in China, allowing the location of the fishing fleet to be constantly monitored by fishing enforcement authorities."

Värde av dem under konflikt tänker jag dock är väldigt litet. Och värdet för andra länder att manipulera dem annars kan jag ej se (men kan förstås existera ändå).


Vi kan komplettera informationen med följande diskussion också med amerikanska försvaret som avsändare:Och förstå tillgång till energi som en av de generellt mest påverkande delarna av ett lands infrastruktur ofta förutsättning som man är så van vid att effekten av att sakna energi underskattas i såväl explicit som implicit påverkan (är min mening). Området med utgångspunkt Sverige diskuterades av och till här med början kanske 2007 eller 2008 (jag och år...). Vi ska förstå denna infrastruktur som (är jag tämligen övertygad om - för - ofta) tänkbart känslig för angrepp inkluderande cyber warfare. Det sista är problematiskt också därför att det kan implementeras för att stödja och skydda en konflikt mot andra aktörer utan behov av stå för angreppet självklart finns: D.v.s. kriga utan att formellt kriga. Jag betvivlar att Kina är mindre känsliga än andra här. Ska man investera i cyber warfare är energi ett av de tveklöst mest intressanta områdena med tror jag också omfattande indirekt påverkan på hela landets krigsmakt oavsett egna energisystem man för direkt effekt kanske ej kan nå.


Hanterande av minor


Så som jorden ser ut utanför Kina på den östra "havs-sidan" gäller att dom tänkbart är känsliga för minering. Det kan gå att försena deras möjligheter att "komma ut" om de mineras in. Vidare gäller att minering kan vara en kostnadseffektiv metod för länder Kina är i delo med rörande hur mycket av haven som är kinesiska resp. andras att försvara sin tolkning mot Kinas. Vi noterar att Kina idag kanske har ofullständig förmåga att hantera minering men försöker ändra på det:


China has also invested heavily in improving its mine countermeasure (MCM) capabilities. A number of advanced, dedicated MCM vessels have joined the fleet in recent years, including the capable WOCHI-class minehunting ships (MHS) and new WOZANG-class minehunters acting as mother-ships to the remotecontrollable WONANG-class inshore minesweepers (MSI). China is improving its minehunting capabilities with improved SONARs and mine neutralization vehicles.

Kanske är de just i brytpunkten till att ha god förmåga att hantera minor och att det var en faktor man värderade innan man började mucka bråk med länderna man delar havsgräns med. Redan att det verkar påbörjats aktivt så nära att de fick större fartyg (som de begagnade man köpte av Ryssland: Chinese aircraft carrier Liaoning) menar jag kan visa på att det var vad man såg som viktigt att påbörja så tidigt som möjligt med bred och stor initial start. Ett antal anledningar till varför det kan vara görligt idag med mycket mer begränsade risker såväl som kostnad finns (men just här diskuterar jag ej dom jag kan se finns eller vet att andra värderat) men man kan enklare nöja sig med att konstatera att det idag ej otroligt bedömdes som görligt med acceptabel risk och kostnad medan samma görlighet om några år är vad man vet mycket mindre om. Jag kan tänka mig att detta är vad man fortlöpande innan värderat möjligheterna för och arbetat mot att få möjlighet att realisera för att så tidigt som möjligt realisera det.


Från minsta förutsättning etablerad direkt till att ta kontroll över områden andra länder menar är deras


Första gången jag här diskuterade nyhetshändelser relaterat området var tror jag 2009 eller 2010 (kanske något år tidigare eller mindre troligt senare). Också då utnyttjade man det mycket mer begränsade man hade fullt ut och klarade med klassiskt tänkande och koncept släktande tillbaka till inbördeskriget uppnå mycket med det: Aggressivt uppträdande där man talade tydligt med egentligen små strunt-båtar klarade att uppnå mycket även på internationellt vatten mot primärt (antagligen uteslutande i de nyhetshändelser jag diskuterat) USA.


Bl.a. sprutade man vatten för att köra iväg större båtar. Korrekt motmedel hade kan jag tycka varit att ha sprutat färg med en mycket större sprut-kapacitet: Billigt, föga lagringsutrymme krävs, och komplettering endast med något där färg-segmenten blandas med havsvatten räcker. Vill man rusta upp ett steg till kan sådant som små-metall-fragment tas med för att störa kommunikation från och till båten. Eller dyrare i lagringsutrymme skum som stelnar med tunga metall-fragment kanske rent av görligt att få att smälta lätt samman ex. genom värme utveckling från kemisk reaktion görande det till ett i bästa fall helvete att få bort det från båtarna.


Komplettering: Händelsen finns diskuterad och refererad vidare i:Och mer från ett komiskt perspektiv i The Big Dog förklarar dominerande makt och sätter den nya världsordningen via strategiska ö-affärer (inkl. en bit Gotland).


Exemplet ska ses som ytterst energi-effektiv projektion av makt - och som lyckades för en tid i alla fall - in i internationellt vatten nekande ett annat land rätten att ha fartyg där.


Luftförsvar


Realistisk konflikt USA ex. rörande Taiwan inkluderar angrepp från luften så detta är förväntat:


"Unlike a U.S. carrier, LIAONING is not well equipped to conduct long-range power projection. It is better suited to fleet air defense missions, where it could extend a protective envelope over a fleet operating in blue water

Dock är jag tveksam till slutsatsen. Den stämmer säkert tekniskt såväl som motsvarande mening USA lägger i projektion av väpnad makt på längre avstånd (jämför med USS George HW Bush - namngiven efter snarare än presidenten - stridande nere i Persiska viken innan den åkte hem).


Men Kina projicerar makt över stora avstånd pågående just nu. Vi ska bedöma avstånd från förslagsvis Beijing eller mitten av Kina - eller närmaste punkt i Kina. Och de väntade med att ta upp detta till dagens intensiva nivå tills de fått sina nya fartyg. Jag tror något konceptuellt kan leda läsarens tolkning av innebörden fel. Dock är jag nu ej brett kunnig i militära termer även om jag lärde mig en mängd när jag prioriterade dem och deras relationer till Bluelight från manuella kontroller resp. import-kod för att ta ut dem från diverse oftast amerikanska dokument med terminologier. Den intresserade kan ex. titta på följande thesaurus för att identifiera ett ev. existerande mer passande koncept för vad jag pekade på här:Kompletterande meningsfullt är tänkbart följande diskussion även om jag gärna själv här som ofta för liknande information kan sakna något av ett mer formaliserat system för hur sådana här bedömningar görs såväl som hur de struktureras redovisade då det som för denna är väldigt svårt att enkelt ta till sig såväl som värdera idéer presenterade:Följande ger ett historiskt perspektiv på Kinas power projection:Vidare följande dokument tydliggörande betydelsen jag tror man lägger i power projection från citatet:


"Current U.S. military strategy rests on the twin concepts of forward presence and power projection to facilitate accomplishment of military objectives. This is articulated in Joint Vision 2020, the 2001 Quadrennial Defense Review (QDR), and the 2000 National Security Strategy.

JV 2020 states, ... the United States must maintain its overseas presence forces and the ability to rapidly project power worldwide in order to achieve full spectrum dominance."'

The 2001 QDR calls for maintaining regionally tailored forces forward stationed and deployed to assure our allies, counter coercion, and deter aggression.

It further states that we will strengthen our forward deterrent posture.2 Forward deployed forces allow us to identify emerging security problems and facilitate a swift response if necessary. Maintaining an overseas presence enhances our understanding of the military developments within various
regions of the world, reassures our allies, and promotes regional stability."

Från: THE FUTURE OF POWER PROJECTIONBY COLONEL MICHAEL J. CORLEY, United States Army, 2002.

Vilken p.s.s. egentligen ej avser projektion av makt som sådan så mycket som ett koncept för att implementera det (och ett mycket dyrare som beskrivet än det Kina implementerar pågående just nu i havet runt sig).


Om dokumentet är det jag tror det är.


UAV: Kanske ej första prototypen då jag sett bilder av sådant förr från Kina


Läsande följande upplever jag viss förvirring:


China recently unveiled its first prototype unmanned combat aerial vehicle (UCAV), Lijan, which features a blended-wing design and low observable technologies.

Jag tycker mig minnas att jag sett bilder på sådant här redan för säg tre år sedan i samband med att jag samplade Kina. Tänkbart avser man dock inte riktigt samma sak? Det jag tycker mig minnas tror jag dessutom såg annorlunda ut (men jag får erkänna mig väldigt ointresserad av allt tekniskt kring allt vad UAV heter medan man ständigt ser foton här och där i media så tveklöst kan jag minnas fel rörande hur de - ej bara en - såg ut).


Också kan jag lägga till att jag är väldigt säker på att Kina introducerar "falska" bilder av saker och ting. Såväl kanske som förgiftad information som ev. oftare för att göra dem mer propaganda-tilltalande för dom egna medborgarna (så att saker och ting ser riktigt effektfullt ut). Om egentligen allt man råkat på i form av sådant alltid existerar jämförbart är inte när man inte är intresserad särskilt av det tekniska området lika mycket som propaganda effekten att veta (d.v.s. om jag någonsin alls försökt kontrollera mot vad ev. känt riktig existens minns jag det ej). Om alls aktuellt här bör det handla om förgiftad information. Det är ej otroligt (de tycks för mig av och till kanske gjort det i den typ av information det handlade om) även om jag skulle gissa att det kanske inte är det troligaste.


Flottans politiska resp. "krigs-tekniska" ledarskap


Information med direkt motsvarighet till en form av information jag i Rapporten till US Congress om kinesiska militären: Bred men kan kompletteras med bättre konkreta värden för säkerhetspolitiskt mer spännande grupper menade kunde vara bra för Kinas medborgare finns i:Korrigering: Mycket mer av den information jag upplevde delvis saknades i dokument länkat ovan indikerat med exempel nedan finns i The PLA Navy för en del av personerna. Exempel på sådan information:


"Wang Dengping (b.1952) is one of two PLA(N) Deputy Political Commissars (DPC). He was embarked during the PLA(N)’s first global circumnavigation
cruise in 2002, commanded by former PLA(N) Deputy Commander Ding Yiping. Wang is one of the most vocal PLA political work officers in recent memory. While serving as a delegate to the annual National People’s Congress, Wang often made strongly worded pronouncements calling for defense of China’s sovereignty in disputed territories in the South China Sea. Wang will probably retire in 2015."

Ej helt korrekt diskussion följer (inklusive ett fint skämt optimerat just för att göra mig populär i Sverige genom att erkänna Sveriges kulturella närvaro utnyttjande en Sveriges mest legendariska fiktiva skapelser)


Även om jag kan tycka att man lika gärna nedanför kunde ha lagt till fler och bättre bilder såväl som ev. annan information man har om personerna. Fast så klart gärna effektivt: På hittat exempel:


"Director General XX

Har flera gånger vid konferenser, möten, och andra situationer verkat lite dum. Andra generaler från Kina har vid dessa tillfällen visat sig i paus få förklara ej överdrivet komplicerade detaljer för honom.

När ledig och ej på hemadressen är han vanligen antingen i opium-hålan XX på adress YY resp. under perioder ej rökande opium (under dessa perioder är det tänkbart att hans potens är nedsatt då han av och till eftersöker olika behandlingar för impotens) sin älskarinna."

Jag tror dessutom att detta skulle ge större genomslag för rapporten i sociala media inte otroligt medföra att amerikanska försvaret blir allmänt mer omtyckt och av ungdomar som funderar över en karriär ses som mindre tråkigt och istället kul och spännande.


Att sampla Kina


Korrekt när uppmuntrande någon annan att publicera sådan här information tror jag att det är tänkbart att jag har en del själv ev. gående ner på lägre nivåer ganska djupt i data från när jag spindlade webb-sajter för ett fåtal år sedan i och runt kinesiska myndigheter. Idag tror jag att dom har mer kontroll över vad man egentligen delar den vägen (eventuellt) medan jag då förvånades en del över hur mycket de ändå publicerade ut (inte minst när det kom till militärforskning där jag förövrigt vet från tidsmässigt mycket näraliggande att flera av kanalerna de publicerade ut via då slutade att fungera: De inkluderande att man tog ut referenser till dem eller gissade dem och efterfrågade dem p.s.s. som när ev. länkade via en webbsajt - Jag är dock inte alls säker på att dom publicerade det av misstag då de är ganska ad-hoc rent allmänt rörande webbsajter samt att de ibland bara slutar fungerar för mig några dagar eller veckor för att vid senare tillfällen plötsligt börja fungera igen).


Exemplet med forskning är en av de vägar som denna information tänkbart finns i för ett ej helt litet antal personer. Kanske borde man dela själv också. Dock allt tar tid och som gamla rasisten och svart-varg-hataren Bamse brukar säga innan han dopar upp sig med anabola inför varg-misshandel är tid pengar (fint ex. på hur man kan vara kul också i seriös information: Innan några tror jag säkert att mina spännande hög-potenta komik gjort mig till svensk nationalklenod älskad likt få) inkl. att reda ut var data ligger komprimerat vilket kan vara mycket tidsödande därför att jag flera gånger fått "panik-komprimera" och ta undan rådata när hårddisk-utrymme börjar ta slut (köpte i dagarna på två gånger 3 T till så det är i alla fall görligt praktiskt att låta några trådar gå pakande upp gamla arkiv och kontrollera om det tycks ligga i dem) vilket långt ifrån alltid gjordes med att logg över vad inkluderat korrekt sparades utanför filerna för det komprimerade rådatat.


Crowd sourcing för att lära sig mer av (och om) kinesiska försvaret


Medan jag som militär-icke-expert tänker mig att information om olika fartyg, deras siluetter m.m. är mindre intressant i perspektivet jag tog med utgångspunkt från Kinas medborgare under en tänkbar mer intensiv process av att transformera landet till demokrati. Jag kan dock se att det kan underlätta crowd reporting av var fartygen egentligen befinner sig. Större vetskap genom sådana processer tror jag säkert är allmänt sunt.Vi kan förstås tänka oss rörande initial information om generalerna och övrig management publicerad att det kan tänkas uppmuntra till att medborgare i Kina såväl som kanske folk externt börjar publicera mer information om dem som de har eller information om var de stött på dem.


Relaterade inlägg i mindre urval

Hade jag större möjlighet att prioritera tid på detta (Kina) mindre kommersiellt givande området är särskilt dessa utgångspunkter ej ointressanta att titta närmare på såväl som relaterade diskussion i detta inlägg:


Sovjetunionen sista åren: Snabba i låg impulskontroll "gräns-dispyter", nationalism och främlingsfientlighet (antisemitism)

2013 och vi närmar oss emergence


Fler relaterade inlägg utvalda för såväl illustrera vad som typiskt intresserat mig när jag samplat i och runt Kina (tydliggörande att intresse ej är särskilt just för det militära vilket är orsaken till att det blir lite otydligt när jag här uttryckte något ändå noterat i samband med samplingen), en del inlägg relaterade Sydkinesiska havet och andra diskussion om andra rapporter och analyser jag tipsat om tidigare. Men ej sorterade i någon särskild ordning.


Från gränsen Kina - Sovjetunionen till att sänka kinesiskt fartyg angripande andra länder

Sydkinesiska havet och Nordkorea är utrikespolitik ej att blanda samman med fria val i Kina

Kissinger om varför Kina försvarar Nordkorea

Kina: Att varje steg är konkret och mätbart beständigt är kritiskt

Relationen mellan USA och Kina, de asymmetriska hoten och Kinas framtid

Nya kulturvikter: Norge vs Sverige - Kina vs USA - Frankrike vs England och Europa & EU mot medlemsländerna

Kina i Sverige: Dold dokumentation forskning resp. behov av strategisk investering forskning information warfare

Mobila WLAN för frihet & Europeisk impotens från självstympning

Mot slutet av mer intensiv sampling

Riktad information - Exempel: Kina: Koncept polis kombinerat handeldvapen för ökad drivkraft förändring

Att blanda marknads- och plan-ekonomi: Från Ungern till Kina

Kinesisk ö-rätt: Sverige - De tusen öarnas land

Kinas miljöförstöring motiverar till demokratisering

Similarity och implicita kunskaps-relationer mellan symboler

Co-locomotion och Commotion: När diktaturernas alla protesterande stärker varandra - Och att ta kostnaden att hantera hot rätt (eskalera mer, mer, mer...)

Riktad information - Material pre-exempel: "Chinese Communist System Rules!"

Relativ makt: Reuters välgjorda interaktiva kartläggning av kinesiska diktaturens maktnätverk

Minimalistisk analys från ett minimalt antal ord: "Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee in Beijing"

Riktad information: Budskap levererade med välkända symboler i många varianter från kringliggande associerad koncept-grund

Riktad information - Exempel: The Defender: Korruptionens laster i kontrast till rätt-tänkande och rena manliga symbolerna

Riktad information - Exempel: Partiets lyxklock-excess får länkstöd av diktaturens anti-korruptionssajt

Riktad information: Inducera det diskret paranoida och uppmuntra till hat (ex. med Xinhua och EU)

Upp, ner eller stilla? Terrorism och Självmords-eldande

Förstärkt information: Etablera varaktiga konvergerade symboler ("varumärke")

Himmelska fridens torg: Diskussion metodgrupper riktad information för konkret värde resp. risken att tappa värde redan byggt om moraliskt defekta metoder används

Taiwan värderar Kinas växande slagkraft: Fram till 2010 är invasionsförsvarets mång-dimensionella mur starkast

Strid över många och långa år kräver för gott resultat vuxet tänkande

Kinas diktatur, deras affärer, produkter och åsikter om EU luktar besmittande illa

Kina: Vad social media sajt som censur-honeypot kan berätta

Ledning Kina: Eco-uppblåst eller DoS-kompenserande?

Ekonomiskt kostnad för Ryssland nödvändig för att säkerställa Europas och Mellan-Österns framtid

Kinesisk hyllning till råttans roll i visuell-propaganda

Potentiell och kinetisk energi - Förutsättning och utlösande faktorer

Publicerad “2011 Report on the State of the Environmentof China” (Kina)

Gaskrämaren Ryssland: Lika värdelös för kinesiska diktaturen som Iran, Syrien och Nordkorea

Den viktigaste relevanta repetitionen för data mining och intelligens i politiskt prediktion gömd i det implicita

Kina största nation när det gäller handel? Kommer DARPA ge oss svaret?

Farligt enkla argument i en politiskt oseriös värld törstande efter en till månad av lugn

Risker "nytt" vapen ekonomisk krigföring utifrån ex. från kreditkortsbedrägeriernas enklrre värld med det i särklass största såväl som med unikt farligt "elegant" sajt-nätverket

Riktad information: Tecken på korruption för i bredd effektivt insamlande av råmaterial till media-intensitet

Riktad Information - Informationen och Rörelsen från språk till ibland "märkbar" social motion

Riktat skapade linjer vi invant väljer att komplettera med tro utanför verklighet

Tänker IMF börja ta över stora andelar av alla befintliga lån världens nationalstater har? Och hur mycket ska vi i Sverige skatta extra för det?

Jag vill säga när jag tar Wall Street Journal som utgångspunkt för att kanske en sista gång säga vad jag tror är den kostnadseffektiva metoden att hantera Greklands-problemen med (och hade nog varit bättre för Grekland också kanske om införd mycket tidigare) att de i allmänhet håller upplever jag tydligt högre kvalitet än många andra jämförbara engelsk-språkliga publikationer såväl när det gäller allmänna nyheter av vad som händer i världen (jämfört med tidningar mer inriktade på sådana) som ännu mer finansiella nyheter. Vidare för att illustrera min poäng tolkar och förstår jag IMF som jag tycker passande för det (något som jag inte tror är helt främmande för heller alla gånger). Jag tycker därför inte att någon ska tro att IMF kommer göra något jag förespeglat som vad de i princip föreslår eller för den delen vad de mer exakt menat eller konkret sagt utan att ha kontrollerat det noggrant i detalj.


Emellertid gäller nu för vad som skrevs på en av deras bloggar också just vad jag satte i fetstil från citatet:


"Rather than being obsessed by debt, some countries should spur growth by not paying down their debt, argue top economists from the IMF, the institution largely tasked with helping countries cut their debt burdens.

'Recent debates have centered on the pace at which to pay down this debt, with few questions being asked about whether the debt needs to be paid down in the first place,' argue Jonathan Ostry, deputy director of the IMF’s Research Department, and two other economists in his division, Atish Ghosh and Raphael Espinoza."

[...]

"Traditional economic wisdom holds that those debt burdens must be paid down for a number of reasons. As the European debt crisis has shown, debt obligations can quickly overwhelm a country’s ability to pay as investors lose confidence and raise borrowing costs, precipitating tough economic contractions, or even shutting governments out of bond markets. Countries need to build buffers against future potential crises, the conventional theory says. And large debt loads can weigh on growth as investors keep their cash stockpiled waiting for demand to pick up."

Från: IMF Economists: Stop Obsessing Over Debt (2015-06-02) | blogs.wsj.com

Vilket jag upplever att dom såväl som media i övrigt genomgående nu som åren innan föga brytt sig i att utforska oavsett om man rapporterat eller än mer problematiskt dragit slutsatser med inkluderade råd om lämpliga åtgärder.


D.v.s. skulderna behöver "rullas" (jag tar det personliga exemplet här för att understryka att så länge görligt om än omständligt att hantera ser jag inga som i citat två moraliska "egentligen irrationella" problem i sig med att göra detta: Och för den delen om nödvändigt, juridiskt korrekt och ej gjort av mig ser jag rent av inget hinder att någon annan säljer något skadat av sporer) som jag brukade kalla det tills jag förra året slutförde det sista görande mig upplevt moraliskt fri att vid behov eller önskan lämna EU utan en massa administration hanterande skulder. En skuld rullas genom att frigöra en ny-skuld som ersätter en gammal skuld. Exempelvis fonderar du 100 000 kr i Sverige ett år och ej önskar eller kan betala den ett kommande år kan man fondera en ny summa frigörande den gamla fonderingen (vilket jag gjorde många år tills jag behövde frihet för ett nytt projekt ej beräknat att ej intäkter första sex åren). Därmed kan du hantera avbetalningar, lån som gör slut o.s.v. utan att behöva frigöra kassa i övrigt. Ett gammalt lån ersätts av ett nytt lån och skulden som för mig typiskt håller sig mer eller mindre konstant (upp och ner lite beroende på år).


Förutsättningen för att detta ska vara möjligt är emellertid att du har en villig ny lånegivare. När jag rullade var lånegivaren mig själv (själva naturen hos att fondera delar av intäkter: Du behöver ej betala F-skatt för pengarna åren du tog in dom konsulting och annonsering - eller vad aktuellt - men är tvingad senast X st år senare - sex kanske om jag minns rätt - återinföra fondering på det årets inkomster tvingande dig att betala skatt o.s.v. för dem då istället).


Saknas ny lånegivare och lån ska betalas enligt överenskommelse fungerar inte IMF strategi. Strategin förutsätter närmast att en ny sådan införs internationellt verksam såväl som välfinansierad. Givet IMF roll och verksamhet idag får vi anta att de tänker på sig själva här som den nästan alltid möjliga nya lånegivaren som gör det möjligt att sluta avbetala på gamla lån. Om IMF dessutom tänker sig garantera nuvarande låga ränteläge för väldigt många år vågar jag inte spekulera om: Om så handlar det ju närmast om att IMF gör helikopter-pengar mot en låg avgift som andel av lånen. Fast helikopter-pengar utan att kontrollera en egen valuta man kan skapa inflation från till en lägre faktisk kostnad. "Riktiga" pengar för dessa lån behöver komma någonstans ifrån externt (eller så ger världen IMF en gammal oljeplattform att trycka pengarna projekt Riskfri-inlåning till nationalstater från).


Praktiskt antar jag att bankens delägare - antagligen mest dom som inte är tvingade att själva betala av lån - måste kapitalisera upp IMF rekorderligt ( Sverige och Tyskland m.fl. ) som har förutsättning att kunna låna ut pengar kommer behöva föra in mer pengar till IMF för att möjliggöra det hela. Själva magin in lösningen tänker jag är att när kapitalmarknaden internationellt tappar värde-tilltro till stabilitet (pengar kommer ju reduceras i värde med viss fördröjning jämförbart) så börjar vi alla allt mer köpa kortsiktigt istället för att skjuta på inköpen av mat såväl ännu mer om alls görligt kapitalvaror (eller vad vi förr kallade kapitalvaror innan internationell handel byggd på viss tilltro till valuta-korgar m.m. gjorde tvättmaskiner, spisar m.m. till vad som börjar nere på några tusenlappar i pris d.v.s. vad som kan köpas av en månadslån eller senare antar jag troligare vecko- resp. dagslön) medan stora inköp av verkligt dyra varor där man behöver låna pengar blir omöjliga om nu inte IMF börjar låna ut också till oss och säljaren klarar att omsätta pengarna de får för varan till egna varor (eller värdepapper representerande råvaror som betong, guld, skog, olja, dator-processorer m.m.). Risken här - tänkande som en ekonom som att döma av deras egna prediktioner om framtiden som för IMF historiskt mest baseras på hur man känner och tänker formad av diverse man läst sista tiden än någon egentligen fungerande modell av verkligheten - är väl mest att representationer för råvaror m.m. börjar betraktas som pengar krävande att IMF's delägarna inför lagstiftning görande det möjligt för IMF att ställa ut sådana som de har lust från sina oljeplattform oavsett om nu källan under den är tömd sedan många år.


Eller så antar man att rulla befintliga lån för så stora aktörer som nationalstaterna skulle påverka tilltron till valuta som representation för världen för handel under förutsättningen att låg ränta är garanterad av IMF eller annan aktör. Jag tvivlar egentligen lite på det. Pengar lånas ut sämre än värderade vid fri handel: Varför skulle det inte reducera värderingen på pengarna när väldigt stora aktörer kan göra detta fuskande effektivare än övriga? Är inte detta nära nog direkt vad som sätter värdering på pengar? Kan det vara att IMF tänk som ekonom här och tagit för givet utan att försöka att det ej går att förutspå väder, gruvstrejker lika lite som ännu otroligare värdet på pengar? Jag tror det och kan tänka att IMF ska hålla sig till att prata om sina egna verksamhetsområden motsvarande policy de faktiskt kommer stå för. Tänker de inte gå i borgen för alla befintliga lån nationalstaterna ska betala ska de hålla tyst.


Sedan antar jag att lån som man egentligen inte är tvingad att betala av finns också men jag är inte säker alls på att mycket till förändrad policy rörande dom är troliga från IMF's "nytänkande". Nivån på råd och idéer, såväl som krav för finansiering från IMF ligger på många länder mer av att man inte överdrivet efter-moraliserar från dispergens från krav tidiga lån eller allmänna råd innan man i "värsta fall" gjort något praktiskt för att visa lite god vilja. D.v.s. jag tror inte att det är mycket av "problem" med länder i finansiella svårigheter som sitter och "okynnes" betalar av sina lån utan att långivarna kan kräva det.


Så klart kan man tolka IMF mer kreativt här. De tänker sig inte att dom själva ska ta över alla dom här lånen utan att länderna själva ska fixa till det så att dom inte behöver betala av dom. En lösning jag kan tänka mig IMF föreställer sig (och tror jag typiskt för många varianter mer eller mindre praktiskt realistiska):


  • Säkerställa att IMF står redo för ev. eller givna framtida behov av lån (givet att efterföljande åtgärd i övrigt lär stänga dörren helt till sådant).
  • Införa nationell lagstiftning görande det frivilligt för staten att betala av på lån.
  • Gamla lån är värdelösa. Och nya lån man behöver står IMF för.

Eller bara trycka upp en fet summa med egen valuta och betala av allt som är normaliserat mot den i absoluta antal (snarare än att växelkurs m.m. kan påverka) och veckan efter om det krävs införa en ny valuta räkna av "seriöst sparade" pengar, hushållen o.s.v. 1 till 1 till denna medan stora inväxlare får acceptera att ställa sig i kö om ej samtidigt jämförbart stora arbetsgivare med växande kötid med summan. För 1 miljard U-LANDS / GREKLANDS PENGAR kanske 1000 års väntetid.


Kanske är det något kreativt IMF menar?


Det tyska moral-problemet är frifantasi

Vidare är det ej korrekt att se Tysklands perspektiv som huvudsakligen styrt av stereotypiska idéer relaterade moral kring skulder. Ingenting konkret som skulle peka på att tyska moral-föreställningar påverkar finns: Ingenting. Rent påhitt.


Snarare är det tyskens stereotypiska affärsmässighet som spelar in här. Tyska banker är väsentliga lånegivare till Grekland m.fl. länder:


"That’s why government debt has been one of the biggest political issues across the world. U.S. lawmakers have waged political war over the budget, using “debt clocks” to resist new spending. Germany, where debt is linguistically and socially linked to immorality, has fought a series of bitter battles in Europe, urging eurozone members to cut their debt. And it’s why the Group of 20 largest economies agreed in 2010 to halve their deficits and cut their debt ratios."

D.v.s. ska man IMF:a nationalstatslånen kommer bl.a. Tyskland få dubbel-betala kostnaden. Dels måste de finansiera upp IMF mycket mer än idag. Sedan måste de hantera den kris bland dom egna bankerna deras gamla lån nu värdelösa innebär.


Och här ligger tror jag utmaningen i bredare mening rörande alla idéer om att man ska låta greken vara grek även om det kostar lite för andra länder. Varför är det bättre att den aktör som känt är helt borta rörande allt runt hanterande av budget ta hand om den statliga finansieringen för hanterande av dom ej klarar av att annars betala av gamla lån än att göra det direkt till egna banker under kontroll av en aktör som känt är en av de bästa i världen på allt kring budget?


Särskilt om greken ändå inte egentligen tänker sig ställa om sina kostnader för att göra framtida betalning av lån möjlig någonsin (normaliserande givna kostnader som pension från falska beräkningar av ekonomin Greklands regering gjorde tidigare år medan de i verkligheten i smyg lånande in pengar) kan man ju lätt tänka sig att det nog är billigare att bara göra lånen void utan något stöd via Grekland och istället finansiera upp dom egna bankerna efter behov.


Många tycks mena raka det motsatta jämfört med mig här. Samtidigt kan jag konstatera att så här långt har hela EU vs Grekland m.fl. affären gått precis som jag menade att det skulle bli. Rent av värre:


  • Sitter Grekerna och tolkar åtgärderna ej som viktiga därför att man ska göra åtgärden hanterande problemen i verkligheten.
  • Istället har de börjat se åtgärder som vad som har värde i förhandling med EU m.fl. aktörer och därför ej ska införas innan man för att acceptera ett antal av dom fått nya lån.

Därmed gör Grekland alls väldigt lite numera mer än att förhandla respektive efter förmåga betala ut pengar maximalt i det egna landet under acceptans av överenskommelser man redan gjort om i (som ännu fallet) förhandling resp. nästa utbetalning.


Italiens tidigare statsminister och mäktig representant i EU menade ju att USA ej rätt tog sin del av kostnaden för sanktionerna mot Ryssland. Själv tyckte jag att det sundare nu och fortsättande är att EU börjar klara att själv ta ansvar för säkerhetspolitiken i EU. Och för Grekland och lånen är det ju annorlunda än för sanktionerna faktiskt också andra aktörers ansvar att städa upp här. Lånar du ut pengar till Grekland är risken din och förhoppningsvis inte min risk bara därför Grekland är med i EU. Går Grekland defunct får USA m.fl. länder ta sin del av kostnaden för det. Ty det är nu inte bara tyska banker som sitter med lån till Grekland: Några av de mer anmärkningsvärda konstruktionerna är utställda av amerikanska finansaktörer (och även om jag inte är säker tror jag att ej små andelar av dessa inte längre ägs av dessa aktörer därför de dog när finanskrisen var som värst i USA: Vem som äger dem nu vet jag inte men kan tänka mig att en aktör med ägar-intressen i dem är organisationer ägda av amerikanska staten - Och förstå det verkligen som jag ej kontrollerat detta och bedöm ej nivå från annars normal implicit-kontrollnivå på ibland jämförbara uttryck: Jag har överhuvudtaget inte kontrollerat det).


Ska vi ge bort ännu mer pengar? Utan att lösa problemen skapande den istället evigt växande utlåningen utan att vi någonsin får pengar tillbaka?

Alltid fler nya lån till diverse länder. Säkert ungefär samma. Och aldrig att vi får tillbaka våra pengar.


Hur är det förresten med svenska aktörer här? Jag har ju förstått att mycket intresse numera mer har att göra med Nordkorea och Saudiarabien men kanske var man bakåt i tiden mer verksam i Grekland? Förvisso tror jag nog våra aktörer är lite för små för att våga ge sig in i den här typen av affärer på storskala samtidigt har ju dumheten tydliggjord under tidigare finanskriser med dåliga lån i centrum verkligen förvånat mig (Hej och välkommet till Bank A: Sätt dig här och gör pengar genom att låna ut dem så följer staten upp dina affärer när de tar över oss om fem år. Lånar du ut mycket mer får du mer lön fram tills dess. - där man bara får beklaga att fina nationella intressen som bevarandet av Ö m.fl. särskilda bokstäver också försvann i och runt affärerna).


"Götabanken var en svensk affärsbank som bildades 1848 under namnet Götheborgs Privat-Bank[1]. Namnet Götabanken tillkom 1972 efter att man köpt upp och gått samman med Smålandsbanken[2]. Banken existerade till 1990 då den fusionerades med Skaraborgsbanken och Wermlandsbanken för att tillsammans bilda Gota Bank."

Från: Götabanken | Wikipedia

"Gota Bank var en svensk bank som bildades 1990 genom en sammanslagning av Gotabanken, Skaraborgsbanken och Wermlandsbanken[1]. Gotabanken ägdes av investmentbolaget Proventus[2], men efter fusionen blev Trygg-Hansa SPP Holding ägare till den sammanslagna banken."
[...]
"Det sammanslagna Gota Bank var för en kort tid en av de fem största affärsbankerna i Sverige, men nästan omedelbart efter bildandet fick man stora problem i samband med den finanskris som utvecklade sig under början av 1990-talet, och problemen accentuerades efter hand."

"När Bankstödsnämnden bildades 1993 hade ägarna, försäkringsbolagen Trygg-Hansa och SPP, genom det gemensamma holdingbolaget kommit till vägs ände och kunde inte skjuta till mer kapital utan såg sig tvungna att ansöka om statligt stöd. Man gav då upp ägandet och överlät detta på Bankstödsnämnden, vilket var ett nödvändigt villkor för att få tillgång till stödmedel och den första åtgärden blev att separara tillgångarna i en livskraftig del och en sjuk del med osäkra fordringar. Den livskraftiga delen av Gota Bank slogs samman med Nordbanken, vilken också erhöll statligt bankstöd, medan de osäkra fordringarna placerades i ett separat statlig bolag, Retriva. Tillgångarna och fordringarna i Retriva omstrukturerades för att på sikt kunna säljas av, och för att kunna återvinna en del av de medel som man varit tvungen att sätta in i bolaget."

Från: Gota Bank | Wikipedia


Med IMF som magisk penga-givare försvinner (inte) hela problemet relaterat ägare som ej klarar att bibehålla kontroll över sina investeringar och förvånas inte delvis utan till 100% när plötsligt en av Sveriges största banker och in- och utlånare plötsligt saknar ens kapital att fortlöpande kostnader. Dumt nog löste staten ej dessa problem som IMF kanske tänker sig utan etablerade kontroll accounting d.v.s. basalt vetande om vad man äger och är skyldig (ännu delvis ofullständigt för Grekland även om riskerna relaterade EU bör vara förstådda helt idag) och arbetade från det framåt för vad man tog över från Gothabanken såväl som andra aktörer vilket mer än väl visade sig betala sig för medborgarna (idag flera gånger realiserat bl.a. via sista försäljningen av ägarandelar staten har i Nordea). Man hade istället kunnat givit Gothabanken pengar i fria lån så att de aldrig behöver betala av sina egna lån. Det kanske hade hållit liv i finans-högkonjunkturen några år till. Men jag tvivlar verkligen på att det hade skapat tillväxt i någon verklig mening (ex. utifrån hur mycket spis vi får för 1000 svenska kr) eller att vi ej hade fått en symptomatiskt likartad lågkonjunktur ev. lite senare (och tänkbart bra mycket värre inkluderande kanske rent av hyper-inflation i Sverige när enorm utlåning från staten visar sig ha blivit värdelös).


Var är dom svenska, tyska m.fl. ägar-andelar av Grekland egentligen? Om vi nu än värre än redan ska börja IMF:a Grekland tillsammans med en massa andra länder. Nog skulle man ex. kunna få en hel del pengar bara av gamla antikviteter m.m. Grekland har kvar från sina guldår under antiken och den klassiska tiden? Nog finns en del värdefullt grekerna tog med sig hem från Troja och senare Alexanders krigståg nästan in i Kina?

Ryssland har lurat i SvD och Försvaret att man ej forskat om drönare

Fast jag har studier gjorda av Ryssland rörande just "drönare" från fortlöpande av och till från flera år bakåt i tiden så nedlagd har forskningen inte alls varit:


"– Ryssland ligger på efterkälken just när det gäller drönare. Man mer eller mindre lade ner sin forskning och utveckling till följd av de åtstramningar som gällde för försvarsmaterielbeställningar från 90-talet och framåt, säger Fredrik Westerlund, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI."

Från: Attackdrönare i rysk militär storsatsning (2015-05-27) | SvD

Utan den har varit fortlöpande pågående.


Jag undrar om man räknar p.s.s. rörande sådant här som för budget för Försvaret (Har svenska försvaret verkligen fått mer pengar som SvD uppger? Nej Försvaret får mindre pengar varje år som kommer).


Hur som helst är bra produkter att förvänta tidigt eftersom tid för att lära sig området i delar redan är gjort.


Forskning är komplext och fodrar därför att man lägger lite tid i att se till att man samplar på en nivå hög nog för att göra de bedömningar man gör funktionella snarare än lika gärna vad som för en bakom ljuset. Det kan vara en något större utmaning för Ryssland därför att extra steg jämfört med länder som USA, UK m.fl. krävs där den automatiska översättningen körs (om man nu inte bygger modeller från allmänt vetande, termer o.s.v. för resp. språk vilket jag utan tvivel tror är mindre effektivt givet att forskning nu allmänt har engelskan som sin "största gemensamma nämnare" i kommunikation).


Jag tror dessutom att SvD och Försvaret behöver förstå oavsett hur konstigt elakt det verkar att Ryssland kanske försöker föra dom bakom ljuset. Man kan inte bara tro på vad de säger just nu utan att först ha tittat bakåt i tiden från vad som samlat är känt om vad de gör relaterat krigsmakten. Eller om vetande saknas komplettera detta där tilltro rörande informationen man för in i modell och representationer kan skattas (d.v.s. pressmeddelanden från Ryssland eller leverantör till Ryssland av krigsmaterial ska ha lågt betyg rörande tekniska detaljer).


En bra utgångspunkt som målsättning när forskning ska samplas är att man tar allt tillgängligt. Så slipper man matematiskt och i övrigt teoretiskt minst sagt svåra resonemang om hur man kvantifierar behov av och effekt av nivå sampling. Det är abnormt mer komplext har jag alltid upplevt för forskning jämfört med rena trivialiteter som individer man ställer frågor till, punkter på en kontinuerlig kurva o.s.v. Allt som finns man kommer åt för goda slutsatser samt så bra förutsättning att manuellt vid behov kunna kontrollera. Hade man gjort det kunde man ex. oavsett kanske obefintliga skattningsmodeller i övrigt relevant för vad Ryssland gjort i detta område sökt i genom dokumenten och kunnat konstatera att de visst forskat pågående kontinuerligt i detta område. Gör så nästa gång så blir det nog rätt istället för fel (Och vem vet: Kanske hamnar Försvarsbudget också mer rätt då).


Komplettering: Det här om en satellitdödare kan jag dock tänka mig kanske stämmer. Jag har aldrig tidigare reflekterat området eller riktat sökt i information jag har eller information i bedömningar tillgängliga internet eller jämförbart. Emellertid har de haft andra lösningar för samma sak men det är ju en given bedömning att dessa system byggda på principen att man skjuter en fientlig raket från marken idag ej självklart längre fungerar utan skjuts ner innan de nått atmosfären.


Tror fler på det skjuts satellitdödaren säkert ner om världen blir bara så egentligen lite mer konfliktfylld relaterat Ryssland. Inga medborgare oavsett land vill ju ha sin TV störd bara för att man krigar med Ryssland. Även givet alla problem Ryssland haft runt rymden sista åren med allt möjligt oförklarligt exploderande här och där det kanske visar sig att satellitdödaren kolliderar sönder sig själv utan påverkan från andra med rymdskrot p.g.a. felberäkningar. Jag håller det sista som ej helt otroligt: Att Ryssland irriterar länder lite varstans just nu tror jag kan föra otur med sig när kommer till kollisioner med rymdskrot. Vi får väl se.

Har svenska försvaret verkligen fått mer pengar som SvD uppger? Nej Försvaret får mindre pengar varje år som kommer

Citat hos SvD indikerar att så skulle vara fallet:


"–  Vi är i ett trendskifte. För första gången under mina 39 år i försvaret har vi fått mer pengar, inte bara ständigt mindre. Man kan nästa höra en lättnadens suck när Jan Thörnqvist, chef för den svenska marinen, kommenterar politikernas senaste beslut. Efter ett ­utdraget kattrakande lyckades flera partier under våren få till något slags kompromiss kring försvaret som ger ett visst tillskott de närmaste åren."

Från: Försvaret laddar för tuffare tag i Östersjön (2015-06-02) | SvD

[Red. Som vanligt i SvD upplever jag fotot hålla en hög effektnivå i hur för mig troligt många den inverkan på allmän kontextuell tolkning i övrigt. SvD har god talang här någonstans oavsett om nu hos fotograferande / samarbetsparters foto eller redaktionen. Bland de mest effektfulla i Sverige: Och den som har mest talang här bland dom jag läser. /Hans].

Men i samband med överenskommelsen minns jag att uppföljning jag gjorde efter förvånats över hur kostnadseffektivt i förändring (efter att ha chokerats över hur mycket som förr fanns som nu var borta) men verkade uppleva att man kunde klara förändringen att Försvaret ej fick mer pengar oavsett år i effekt av överenskommelsen.


Tvärtom får de i år och närmaste åren mindre pengar.


Dock även om jag tvivlar på att de får "mindre mindre" pengar än beräknat där de kanske egentligen hamnar på mindre än beräknat om vi går ej överdrivet antal år bakåt i tiden får de av allt att döma "mindre mindre" pengar än som beräknat annars varit fallet.


Någon expansion av försvaret mer än som beräknat och planerat ska därför om ej finansplanering är fullständigt oseriös hos Regering och/eller Försvaret ej kunna ske.


Det känns viktigt att påpeka det här så slipper SvD göra samma fel igen. De brukar ju intressera sig kompetent av och till kring försvaret så det är ju bra om de kan få mötet med sin andra stora paketering som en mer effektiv variant av Dagens Industri att fungera.


Försvaret kommer att ha mindre pengar i år jämfört med förra året, såväl som varje år som kommer. Mindre pengar. Ej mer pengar.


Jag finner detta (snarare än Ryssland som ju verkligen av allt att döma älskar Sverige: Riktad information - Exempel: Välgjord och kul rysk musikalisk tolkning av det svenska försvaret och Ryssland förklarar vilka som betyder något i Norden (det är ej Danmark, Finland och Norge var för sig eller tillsammans) - Lite har varit så prestigefullt för Sverige sista åren som Rysslands firande av Sverige) mer problematiskt för Sverige att partierna del av överenskommelsen påstår / tror att de ger Försvaret mer pengar.


Tror du att jag har fel gå samman med alla i övrigt och ge mig årligen summan understigande vad Försvaret har i kassa omvänt. En ända sak kan komma fel i vad jag säger här och det är:


  • Om ekonomin för Försvaret tillåts bli ännu mer vilseledande och bedräglig för hur den redovisas till alla som ej likt spionerande främmande länder kan tänkas bry sig nog att faktiskt läsa offentliga dokument.
  • Och Försvaret tillåts låna mer pengar för kostnader överstigande vad de har budget för. D.v.s. att Regering ej ger dem mer pengar men accepterar att man ändå gör av med mer pengar utan att någon åtgärd hindrande det sker.
  • Det sista är praktiskt ej möjligt utan att Regering är del i processen för inhämtning av pengarna. Försvaret kan ej själv låna in pengar på nivåerna aktuella här lika lite åren nu som åren bakåt. Både tidigare socialdemokratiska som borgerliga regeringen har varit ivrig del av detta.
  • Man kan jämföra med hur den svenska handelsmannen förr kunde lura av statarna pengar genom att väga med bedrägliga vikter. Ett metodområde såväl höger- som vänster-blocket verkar lärt sig av när det kommer till Försvaret. Medborgarna varande statarna här och informationen man ger paketerad media falska vikter.

Just detta är ej helt otroligt faktiskt. Faktiskt är det vanligt att försvaret följer en annan budget än den man tilldelats och i det som styrt av Regering (alternativt att Regeringen saknar all normalt förväntad uppföljning på saker och ting eftersom det varit pågående länge och offentligt redovisats) om än kanske inte Riksdag eller partierna del av överenskommelserna bakåt i tiden. De har varit på högre nivå och lånat in dessa pengar vilket är en av de faktorer som åren som kommer innebär att försvaret kommer ha mindre pengar än i år ty om man lånar utan att fortsätta låna in nytt kostar det kassa när lånen ska betalas tillbaka och de ska de åren som kommer nu som understryket också i den sista överenskommelsen för Försvaret som SvD avser. Mindre pengar. Ej mer.


Komplettering: Och rörande:


"Att man tidigare drog ned är inte så konstigt. Sovjetunionens upplösning i början av 1990-talet ändrade allt och för försvaret blev det en drastisk anpassning till en ny verklighet."

Så var det absolut konstigt för dom sista åren bakåt i tiden. Väldigt konstigt att SvD inte tycker att detta är konstigt. Konstigt ytliga och lättlurade.


Att riskbilden förändrades var ju trivialt givet (för tidstypiska kommentarer kan man gå bakåt här till åren där jag för första gången tämligen sent för det jämfört med en aktör med ansvar för att göra det rätt såväl förväntat kompetent jfr främmande makt som kan önska invadera oss eller Sveriges Regering resp. Försvaret) redan får år sedan och bärande grund för reduktion av Försvaret var att man skulle ha funktion såväl som i skattning av omvärlden förmåga att kunna öka upp Försvaret om det visade sig nödvändigt.


Detta missade man som sagt helt. Och istället för att göra detta idag ljuger man med den information man ger väljare och media om överenskommelsen så att alla som ej sätter sig och kontrollerar det själv luras i att Försvaret får mer pengar. Den väldigt motiverade kan förövrigt här gå över svensk lagstiftning rörande information om budget och accounting svenska staten: Det har ju också florerat så många myter om att vad kommuner, landsting, stat m.fl. gör när de bryter mot lagstiftning ej kan ha straffrättsliga konsekvenser men det är verkligen fortfarande vad som från mer allmänna uttryck ej specifika för respektive lag som berörts i media kommer behöva tolkas ut av domstol. Att lura i väljarna att man gör en sak rörande statens pengar medan man gör något annat kan ha straffrättsliga konsekvenser. Snarare för vad uttolkat resp. indirekt förväntat där funktion för detta avstår från att ta till domstol har mer att göra med att Nämndemännen kommer från partierna än hur man i samband med att lagstiftningen beslutades förklarade och uttryckte den.


En sak kan jag dock lova. Slutar det med att jag tvingas riskera liv, slösa tid från bredare egentligen kanske viktigare frågor utanför det direkt lokala, ta min kondition i form igen ej trevligt motiverat, paketera den typ av information jag egentligen är minst road av oavsett hur mer efterfrågad än annat den typiskt varit o.s.v. Ska alla som ljugit med budgeten runt Försvaret i fängelse när det hela är löst: Och det är ett löfte. Min tid och andras tid kommer översättas till fängelsetid om vi hamnar här.

Väder, Gruvstrejk och mutanklagade ledare för internationella organisationer

I morgon snöar det nog. Det berättade en ekonom.


Är det att SvD's skribent kopplar av när den han hämtar "vetande" från varnar för risker med handelsbaserade representationer för råvaror när denne till vår fascination tydliggör vilken nivå han och tror jag säkert flera i branschen ännu i anpassnings-spåren efter individ-vald pensionsinvesteringar såväl som naturligt förväntad nivå för en bransch av sådan storlek ändå i grunden oftast prenumerations-baserad där någon ska välja bort kostnad för att någon form av feedback ska ges:


"Väder och gruvstrejker kan ingen förutspå."

Varnande för risker är den mänskliga naturen att vi låter strunt som ovan passera så det lär ej bli ett legendarisk citat oavsett hur tilltalande indikativt det skulle vara för den positiva effekt-utdelning svensken får av sina investeringar istället för att år efter år bli lurad av värdestegring lämnad till att vissa internationella aktörer som idag närmast när relaterade diktaturer nått oroande stora nivåer (notera förövrigt hur de gick ut och pratade upp Shanghai m.fl. börser från en av de själv-kontrollerade medierna när diverse folk menade att det kanske fanns något bra för demokrati om det hela äntligen normaliserade sig på vettig nivå: Självklart vad som lär öka chansen för sådan normalisering var gång det sker. Också ej överdrivet svårt att prediktera - På nivå när jag skrev första inlägget att jag tog det som självklart att det skulle ske :-D [Red. Jag handlar ej. /Hans]) på värden man kontrollerar.

Jaha. Är det klimat-debatten i USA som påverkat trots år av excellenta träffar på störda skördar högst predikterade i mening av risknivå? Eller är det en mer allmän vetskap denna implicita branschrepresentant tycker sig byggt från SVT väder-rapporter och SMHI man svårligen kan förneka presterar sämre än som borde förväntas (du spår väder bättre än dom gör med en Bayesiansk-modell med sju vikt-steg bakåt motsvarande dagar värderande r.s.p. historik och ej utnyttjande annat än nästa dags prognos förutom sista dagen vi ej utnyttjar förrän åldrad d.v.s. aldrig återkopplande mot verkligt väder själva eller direkt gjord av deras tidigare prognoser och då har i all rimlighet något gott fel i sista stegets tolkning av väder till själva framtiden).


Och skulle det vara svårare att ge prediktion av gruvstrejk? Låt oss ge en jämförelse för att sätta kontext lättare från samma nummer av SvD: Arbetsgivarna berättar man tycker ej att Riksbankens inflationsmål ska ligga till grund för årets löneförhandling. Nej och det kan väl knappast överraska någon. Och det bör knappast överraska någon att facken i all rimlighet är brutalt mycket mer motiverade att försöka få till att man just använder Riksbankens inflationsmål som utgångspunkt. Givet att inflationen varit ordentligt under inflationsmålet.


Och mer konkret för regioner kan typiskt mycket exaktare i såväl företag, bransch, region och risknivå på prediktioner (jämför med signifikansnivå med det område av statistiken som är ordentligt sämst för allt relaterat prediktion: Varför man heller ej ska bedöma möjligheten att prediktera val från svenska opinionsundersökningar - Du fick historiskt mer ut ex. av att bedöma när jag bytte person jag stödde i amerikanska presidentval därför det motsvarade i anteckningar alltid att den andra indikerades ligga bättre till och därför intressantare att följa mer noggrant för att ej missa ev. intressanta åtgärder initierades). Sverige är ett väldigt avkopplat land - säkert som belöning av en evighet i fred - relaterat all politik och hela området är här vad som bäst ses som en väg till visuella illustrationer av artiklar mest avsedda för respektives sidas redan troende utan att någon egentligen förväntar sig eller antar jag bryr sig överdrivet av vad indikerat i prediktioner. Men det innebär inte att inte en stor och välfungerande vetenskap finns för hur man gör det rätt. Kanske (om än ej särskilt mer drivande som jag vet säkert med finansbranschen - snarare ligger man kanske hyggligt balanserat just när det gäller publicerad forskning rörande kontext) sätter man perspektiv och kontext rätt genom att säga Kalla Kriget i Afrika och Asien. Svensken förstår ofta lättare sådant här har jag lärt mig med ex. härifrån (undantaget ungdomarna under 30 år men dom tycks ju fortgående vara tappade generationer olämpligt jovialisk utan den tyngd och allvar särskilt min - "Den Bästa av Generationer" så ofta kallad - lägger i sådant här). Du kan ge dig på att gruvstrejker i Sydafrika såväl predikterades bra av respektive politiska block som investerade.


En tröst här- Annars för att inte göra svensken missmodig störande konsumtion och investeringar hade jag inte vågat kommentera det här är - är större internationella tidningar lika dåliga på att tänka rätt när citat och enskilda skribenters idébild och kunnande ska filtreras:


"It’s safe to say no one’s Magic 8 Ball predicted Sepp Blatter would resign just days after being elected to a fifth term as FIFA’s president, but that’s exactly what happened on Tuesday just short of 1 p.m. EDT. And it took about three nanoseconds for the Internet to lose its mind about it. Of course, after the requisite surprise tweets, came the joking ones. Yes, it seems no one’s sad to see Blatter go."

Från: Sepp Blatter’s decision to resign as FIFA president is met with surprise, jokes

[Red. Ovan är hela nyheten sorterad under Early Leads citerad. Genom att vara så kort och i allt direkt nödvändig för att ge ex. på det redaktionella problemet bör det tillsammans falla väl innanför svensk lagstiftning citat. Ev. hade dock varit lämpligt att ha kontrollerat om allt gick i rätt fält i deras RSS: Det blir lite särskilt just när hela citeras. Men så kort tror jag som sagt inte att det ska vara nödvändigt. Korrigera mig gärna här om mer exakt uttolkning domstols nu ev. inträffat än när jag följde upp området. /Hans]

Tror någon på fullt allvar att en brottsutredning kan göras utan att det är känt att den pågår? Hur tror att sådana här utredningar går till? Tror man att det bara är NSA-data numera med myndigheterna absolut tysta? Och att mut-förslag e-postas över till resp. ansvariga?


För om inte när det är så konkretiserat att fängelse är aktuellt i ett större land bör väl ingen förvånas om organisationens ordförande avgår. Det kan ju trots allt tänkbart i alla fall göra det mindre motiverat att försöka få i bevis kopplingen till denne vilket kanske är vad som försök till fortfarande pågår för. Dessutom måste ju den här gamla korruptionen vara en bit över 80-år (ser så ut trots ansträngning utseende innan pressfotografering i alla fall)?


Sedan visst att det skulle ske just efter fem dagar är en exakthet jag tvivlar på att är särskilt lätt att göra för någon från vetande rimligt att ha. Samtidigt att det skulle ske tidigt tycker jag ej nödvändigtvis ska ses som gå utanför mer än kanske normalt ambitiösa modeller om hänsyn till individens personlighet, ålder m.m. tas. Det gamla fanstyget är ju "slug". Han vet hur man tänker risk management bra såväl som tycks det från historien prediktera risknivån på saker och ting.


Vad vi kan lära är att finansbranschen ej är en god kunskapskälla när det kommer till skattningar av vad som kan inträffa i framtiden. Och ej heller media. Det är kanske inte vad som väcker förvåning men väl vad som går att skämta utifrån. Ska jag vara ärlig så har min bild av just finans-journalisten sedan år varit att de är sämre än journalister bevakande politik respektive vetenskap allmänt för allt relaterat teknik för finansbranschen (allt känns nytt och feltolkas rörande vad det är åtminstone ganska mycket) och möjliga effekter av händelser redan kända rörande sådant som handel m.m. Det är mycket tänkbart att några exempel finns publicerade här från 2010 just baserade på svenska medier (kanske handelssystem utnyttjande att man ligger före i information om passerad handel som därefter utnyttjas för trivial-prediktioner utifrån i princip kurvans lutning). Tänkbart relaterat någon svensk tidning nämnd här men nu gissar vi förstås: Sådant kan ingen egentligen veta innan det inträffat att man ser det därför att ingen händelse i världen beror av en massa andra händelser innan om det är en stor händelse påverkande ekonomin.


Här olänkade SvD. Jag tror egentligen ej att det är effekt av inlägget här - för snabbt vid sidan om allt annat talande emot det - men kändes ändå lite relevant tyckte jag relaterat uppenbara - för de som intresserar sig för området - orsaker. En god hjälp att bestämma sådana effekter hur som helst.


Komplettering: Jag hittade ej nyheten på nätet. Istället för att referera något från SvD tar jag detta citat från länkad nyhet:


"Kinas ekonomi tappar tempo. Exporten rasade med 15 procent i mars jämfört med samma månad i fjol. Det var betydligt sämre än ekonomernas förväntningar på plus nio procent."

Från: Kinas handel rasar (2015-04-15) | SvD

Och verkligen "ekonomerna" - alla ekonomer som alls talat om frågan historiskt antar jag - snarare än någon ekonom hos SvD eller som de talat med eller brukar läsa. Hoppas att det nu i alla fall verkligen är procent och inte procentenheter men det är vad ingen kan förutspå från själva tidningen som publicerat nyheten man läser utan vad man måste kontrollera själv. Tänk så annorlunda världen kommer verka för oss när det kommer till ekonominyheter den dagen någon journalist ställer sig vid lämplig tågstation i Kina och räknar antalet migrations-arbetare som reser hem.


Komplettering II: Som vi redan visste men nu offentligt: Uppgifter: FBI utreder Blatter för mutbrott. Om FBI är kostnadseffektiva som funktion av vad de får i anslag o.s.v. vet jag ej då jag aldrig ens tittat på frågan. Men jag tycker nog avsett vad Obama m.fl. uttryckt att de få gånger jag intresserat mig för en fråga FBI haft hand om att de agerat mycket kompetent och klarat mer än jag normalt förväntat mig som rimligt som förväntat från europeiska polismyndigheter. Det har dock - om jag ej glömt något enstaka annorlunda - alltid berört utredningar av "spioneri" relaterat Kina respektive någon av Taiwan, USA, och ett europeiskt land i NATO. Men då alltid att de för mig verkat väldigt motiverade såväl som kompetenta. Korruption och mutor ska bekämpas.