PLA, Kina: Office of Naval Intelligence rapporterar och Hans kommenterar

2015-06-03

Inlägg som först skrivet inkluderade endast information om att rapporten publicerats och återkoppling till mitt tidigare inlägg (d.v.s. pekande på att möjlighet till sådan information för den av det intresserade finns åtminstone i dessa dokument och kanske fler publicerade av organisationer i amerikanska försvaret jag ej känner till). Dock valde jag när jag upptäckte ett längre mer påkostat dokument att titta närmare på några områden som intresserar mig och adderade några kommentarer för dem. Strukturer är därför ej perfekt där ev. delar av slutet hör mer samman med de inledande delarna.


Följande rubriker används där de första och sista är från första versionen av inlägget med utbyggnad börjande på Integration: Komplexitet och kostnad och slutande med avsnittet om UAV. Avsnittet om UAV och kanske fler delar ska korrekt ses ha nära koppling till Att sampla Kina.


1. Information jag tidigare pekade på är intressant att känna till för Kinas medborgare om de hamnar nära "intensiv" transformation till demokrati

2. Taiwan

3. Diskussion av amerikanska konceptet "deter" och dess kinesiska motsvarighet jag ej minns

4. Integration: Komplexitet och kostnad

5. Cyber Warfare

6. Hanterande av minor

7. Från minsta förutsättning etablerad direkt till att ta kontroll över områden andra länder menar är deras

8. Luftförsvar

9. UAV: Kanske ej första prototypen då jag sett bilder av sådant förr från Kina

10. Flottans politiska resp. "krigs-tekniska" ledarskap

11. Att sampla Kina

12. Crowd sourcing för att lära sig mer av (och om) kinesiska försvaret

Information jag tidigare pekade på är intressant att känna till för Kinas medborgare om de hamnar nära "intensiv" transformation till demokrati


Information om PLA, Kina, jag inte kan se är annat än meningsfull utan särskilda risker att publicera om aktörer bedömande Kina har den diskuterades i samband med att rapport till US Congress publicerades:



Och som upptäckt via The Diplomat (Revelations on China’s Maritime Modernization) har vi exempel på mer exakt information närmare vad jag tyckte borde kunna vara intressant inte minst för Kinas egna medborgare i en rapport från Office of Naval Intelligence, US:



Taiwan


Ett utvalt citat rörande tänkande:


The PLA(N) has subsequently sought to develop a force with integrated, highly technical systems capable of long-range strikes for regional deterrence.

“Informationization” describes China’s effort to incorporate modern information technology into all aspects of military operations, such as command and control (C2), logistics, and targeting. China’s leaders recognize that the information advantage is vital on the modern battlefield.

“Non-contact warfare” involves employing platforms and weapons in long-range, precision strikes from outside an enemy’s “defended zone.” The PLA(N)’s commitment to non-contact warfare is demonstrated by its continued acquisition of long-range weapons to be launched from ships, submarines, aircraft, or shore-based platforms as well as the associated detection and targeting capabilities required to employ these weapons to their fullest capacity.

Och rörande Taiwan (fetstil adderad av mig):


"Offshore defense focuses on regional goals and deterring a modern adversary from intervening in a regional conflict. Admiral Liu characterized 'offshore' areas as those east of Taiwan and the northern part of the Pacific Ocean, stretching beyond the First Island Chain."
[...]
"China’s leaders have long emphasized their preference for peaceful reunification; however, they also note that China is not prepared to wait indefinitely for a political resolution.

For several decades, China’s naval investments have focused heavily on capabilities to deter Taiwan’s moves toward independence, to successfully reverse Taiwan’s actions should deterrence fail, and if necessary, to forcibly reunify Taiwan with the mainland even if the United States were to become militarily involved. As a military strategist at Beijing’s Academy of Military Sciences stated, 'We can resolve a crisis if we are in a position to deter.'"

Diskussion av amerikanska konceptet "deter" och dess kinesiska motsvarighet jag ej minns


Wiktionary förklarar deter:


1. (transitive) To prevent something from happening.

2. (transitive) To persuade someone not to do something; to discourage.

Vilken den balanserade och korrekta motsvarigheten till det mycket mer amerikanska konceptet deter skulle vara minns jag ej. Jag känner ej att de översättning jag gjorde med Wiktionary särskilt troligt hamnat alls rätt. Emellertid håller jag för troligt att ett kulturellt tänk motsvarande deter finns men också kanske relevant lite annorlunda vilket hade varit intressant om jag kommit ihåg det när jag läste den amerikanska analysen.


Vidare (resp. Wiktionary-sida länkad från tecknen):




1. impede, hinder, obstruct
2. oppose



1. stop, halt, desist
2. detain

阻止

to stop, to prevent, to convince not to

Integration: Komplexitet och kostnad


För tidigare refererad "doktrin" gäller att komplexitet för analys kan vara högre för en extern part. När enskilda delar agerar mer fritt med i detaljer större oberoende av varandra kan det vara svårare att lika snabbt uppfatta vad det gemensamma målet är:


The ability of individual military services to work as a cohesive team in pursuit of common objectives, often at the tactical level, is essential in modern warfare. That is why PLA leaders have emphasized the development of “Integrated Joint Operations.”

Despite its considerable rhetorical emphasis on achieving this goal, the PLA’s record of achievement appears mixed during the past decade. In practice, the PLA has approached the concept of jointness as different services operating toward a common goal in a joint or combined campaign, but often with operations separated by time and space.

Medan förändringen till doktrin nedan kommer med större komplexitet - och därför också kostnad - synkronisering och samarbeta mellan resp. del:


More recently, China’s analysis of U.S. military operations and other observations of modern warfare have convinced the PLA’s leadership to expand integration between the services to include enhanced joint operations at the tactical level.

Förutom kostnader supportsystem i såväl teknik som personer bör en ej trivial kostnad skapas från större behov av att öva krigsmakten. Vidare en större kostnad vid sådana övningar därför att resp. del ej kan anpassa tidpunkter och omständigheter i övrigt endast utifrån vad som passar dom bäst eftersom de behöver öva också med varandra.


Just detta är ett tänkbart mycket intressant område för de flesta intresserade av PLA utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi inser här att lösningar och system tänkbart kan gå igen bredare eventuellt sträckande sig utanför vad som mer naturligt räknas till krigsmakten.


Vidare noterar vi något tidigare i dokumentet följande (jag är ej helt trygg i att jag förstår "informatized conditions" eller om det är mer allmän militär-term eller bredare koncept man avser, eller om det mer specifikt avser PLA):


Training in a Complex Electromagnetic Environment (CEME) In accordance with PLA General Staff Department (GSD) training guidelines, the PLA(N) places heavy emphasis on training and exercising in a “complex electromagnetic environment” (CEME).

In 2006, military training guidelines shifted from “training under mechanized conditions” to “training under informatized conditions.” Since that time, complex electronic warfare training has remained a top priority for the PLA(N). To improve the realism and complexity of training, PLA(N) exercises have included greater numbers of “live” or “hostile” electronic environments.

The PLA(N) has even developed an Electronic Countermeasures Simulation Training Center in the North Sea Fleet to assist with CEME training. In addition, PLA(N) ships, submarines, and occasionally aviation units exercise and train in simulated nuclear, biological, and chemical environments."

Vidare ännu tidigare under rubrik :


"The PLA(N) frequently employs advanced mobile targets equipped with passive and active jamming equipment to simulate a variety of threat scenarios."

Och självklart innebär ökad integration på taktisk-nivå större känslighet mot angrepp av sådana typer inkluderade delvis i vad åtgärderna refererade ovan avser. En konceptuellt annorlunda grupp av angrepp riktade mot integration är vid sidan om att störa ut den att utnyttja dess kanaler för att introducera förgiftad information. Förväntad trafiksäkerhet i form av kryptering m.m. kan tänkbart kringgås om en eller flera verkliga och korrekta "noder" kan tas kanske direkt i det fysiska rummet (Ex. soldater från landet man krigar mot kommer till kommandocentralen och tar över den för att sedan börja skicka ut förgiftad information).


Rörande träningen som redan refererad samt något redundant kompletterad med citatet nedan kan man fråga sig om träning i miljö där man faktiskt exploderar taktiska kärnvapen kommer bli aktuella. I så fall är det information som går att använda för att understryka och illustrera den destruktiva naturen hos diktaturen.


Increase training in accordance with real-war requirements.

Strengthen command authority and relationships through realistic opposing force training.

Deepen tactical innovation.

Improve training in the actual use of weapons in an electromagnetic environment.

Continue “far seas” training.

Rectify training methods by avoiding formalism and scripting in exercises.

Improve joint campaign-level training.

Rörande "avoiding formalism and scripting in exercises" är det ett utmärkt exempel på den preferens och vikt PLA sedan länge lagt vid whitening bl.a. i form av rörlighet och tankar om hur man effekt-effektivt kan utnyttja asymmetriska koncept där man agerar som en i "head count" (och jämförbart) egentligen svagare aktör. Jag kan tänka mig att bakom åtgärden oavsett hur rationell i sig om man inte ska fastna i mönster lätta att prediktera för utomstående såväl som vad ej klarar att hantera avvikelser från dem kan mer finnas bakomliggande i doktrin.


Cyber Warfare


Cyber warfare är nu ett område jag kan lite mer om (särskilt från perioden 1996 - 2000 cirka från vilken man fortfarande kan få tag i FAQ: Denial of Service från nätet medan den större och kanske mer "potenta" genomgången av Cyber warfare bredare ej är vad jag tror fortfarande finns tillgänglig på nätet vilket kanske är bra). Följande sammanfattningen av Kinas intresse ges i rapporten:


Cyber capabilities represent one of the most revolutionary changes to warfare in modern history. Many security experts have debated how and to what extent cyber will be employed during the next major conflict.

Regardless of cyber’s limitations or potential, we know that China is one of a handful of countries on the forefront of developing military cyber capabilities.

China’s 2010 Defense White Paper highlighted the importance of cybersecurity in China’s national defense. Publicly, China has maintained that it is a victim rather than an originator of cyber actions, but documents such as the 2013 Mandiant Report highlight the PLA’s large cyber effort. During peacetime, cyber espionage enables data collection for intelligence purposes and lays the groundwork for future cyber network attacks.

During war, cyber attacks can constrain an adversary’s actions, or act as a force multiplier when coupled with kinetic attacks. Strategic Chinese military writings do not specifically deal with how China would employ cyber operations in a maritime environment, although they do make clear the importance of cyber operations.

The PLA highlights network warfare as one of the 'basic modes of sea battle' alongside air, surface, and underwater long-range precision strikes.” As the PLA’s larger military investment in emerging domains such as cyber matures, the application of cyber operations in the maritime realm will consequently bolster the PLA(N)’s capability."

Något kommer faktiskt till minnet här från perioden när mitt material om området fanns aktivt på nätet (via Uppsala Universitets webbservrar) relaterat just Kina. Jag minns det dock inte klart (än i alla fall) men något kanske rörande frågor jag av någon anledning uppfattade kanske relaterade - härrörande från kanske just Kina - även om jag tror det ej var namnen. Eller om det var senare under åren jag skrev i (den större andelen av) Säkerhet & Sekretess, IDG.


Oavsett vilket sträcker sig detta område längre än vanligen uppfattat. Man förstår detta bäst från att se det som en fråga om kanal för att nå system och/eller personer. D.v.s. förmåga och möjlighet att nå personer ska ej underskattas: Ett enormt antal möjligheter egentligen bara begränsat av fantasi och förberedelse finns för hur sådana kanaler till personer kan utnyttjas. Vi ska förutsätta att planering finns för att begränsa, störa eller kanske rent av helt sätta stora kanaler för detta urspel för att hindra omvärlden att tala fritt till Kinas medborgare såväl som för att begränsa kinesiska folkets förutsättningar att bibehålla en riktig bild av verkligheten, diskutera händelser, dela vetande och se att fler delar ens kanske kritiska hållning till händelser (och ju praktiskt pågående ett av Kinas stora intressen rörande allt kring internet mest märkbart i censur-systemen).


Konflikt kommer ju också med risker utanför de faktiska militära operationer och allt motsvarande internationellt politiskt samarbete och handel. Det är dessutom vad som kan vara kontroversiellt bland medborgarna särskilt när soldater (och kanske civila) börjar dö. Det ryska kriget med Ukraina bör tänker jag kunna ge vissa färska möjligheter till att se denna effekt i verkligheten (även om jag föreställer mig eftersom Ryssland förnekar inblandning resp. just p.g.a. denna risk att information om antal döda ryska soldater ej är lätt att få tag i utan mer behöver skattas eller "extraheras ut ur personer eller datasystem" utan Ryssland hade tänkt att så skulle ske: Samma sak bör vara fallet för Kina när de slutligen gör slag i saken och gör Nordkorea resp. Vietnam till principiellt av dom direkt styrda länder - Eller vad som nu kommer visa sig aktuellt).


Åtminstone dessa två icke-militära system är öppna för förgiftad information:


"The first is a coastal monitoring network for the Automatic Identification System (AIS)—an automated system required on most commercial vessels by the International Maritime Organization.

China’s Beidou system, installed on several thousand of its fishing boats, provides GPS-like navigation to the boats as well as automatic position reporting back to a ground station in China, allowing the location of the fishing fleet to be constantly monitored by fishing enforcement authorities."

Värde av dem under konflikt tänker jag dock är väldigt litet. Och värdet för andra länder att manipulera dem annars kan jag ej se (men kan förstås existera ändå).


Vi kan komplettera informationen med följande diskussion också med amerikanska försvaret som avsändare:



Och förstå tillgång till energi som en av de generellt mest påverkande delarna av ett lands infrastruktur ofta förutsättning som man är så van vid att effekten av att sakna energi underskattas i såväl explicit som implicit påverkan (är min mening). Området med utgångspunkt Sverige diskuterades av och till här med början kanske 2007 eller 2008 (jag och år...). Vi ska förstå denna infrastruktur som (är jag tämligen övertygad om - för - ofta) tänkbart känslig för angrepp inkluderande cyber warfare. Det sista är problematiskt också därför att det kan implementeras för att stödja och skydda en konflikt mot andra aktörer utan behov av stå för angreppet självklart finns: D.v.s. kriga utan att formellt kriga. Jag betvivlar att Kina är mindre känsliga än andra här. Ska man investera i cyber warfare är energi ett av de tveklöst mest intressanta områdena med tror jag också omfattande indirekt påverkan på hela landets krigsmakt oavsett egna energisystem man för direkt effekt kanske ej kan nå.


Hanterande av minor


Så som jorden ser ut utanför Kina på den östra "havs-sidan" gäller att dom tänkbart är känsliga för minering. Det kan gå att försena deras möjligheter att "komma ut" om de mineras in. Vidare gäller att minering kan vara en kostnadseffektiv metod för länder Kina är i delo med rörande hur mycket av haven som är kinesiska resp. andras att försvara sin tolkning mot Kinas. Vi noterar att Kina idag kanske har ofullständig förmåga att hantera minering men försöker ändra på det:


China has also invested heavily in improving its mine countermeasure (MCM) capabilities. A number of advanced, dedicated MCM vessels have joined the fleet in recent years, including the capable WOCHI-class minehunting ships (MHS) and new WOZANG-class minehunters acting as mother-ships to the remotecontrollable WONANG-class inshore minesweepers (MSI). China is improving its minehunting capabilities with improved SONARs and mine neutralization vehicles.

Kanske är de just i brytpunkten till att ha god förmåga att hantera minor och att det var en faktor man värderade innan man började mucka bråk med länderna man delar havsgräns med. Redan att det verkar påbörjats aktivt så nära att de fick större fartyg (som de begagnade man köpte av Ryssland: Chinese aircraft carrier Liaoning) menar jag kan visa på att det var vad man såg som viktigt att påbörja så tidigt som möjligt med bred och stor initial start. Ett antal anledningar till varför det kan vara görligt idag med mycket mer begränsade risker såväl som kostnad finns (men just här diskuterar jag ej dom jag kan se finns eller vet att andra värderat) men man kan enklare nöja sig med att konstatera att det idag ej otroligt bedömdes som görligt med acceptabel risk och kostnad medan samma görlighet om några år är vad man vet mycket mindre om. Jag kan tänka mig att detta är vad man fortlöpande innan värderat möjligheterna för och arbetat mot att få möjlighet att realisera för att så tidigt som möjligt realisera det.


Från minsta förutsättning etablerad direkt till att ta kontroll över områden andra länder menar är deras


Första gången jag här diskuterade nyhetshändelser relaterat området var tror jag 2009 eller 2010 (kanske något år tidigare eller mindre troligt senare). Också då utnyttjade man det mycket mer begränsade man hade fullt ut och klarade med klassiskt tänkande och koncept släktande tillbaka till inbördeskriget uppnå mycket med det: Aggressivt uppträdande där man talade tydligt med egentligen små strunt-båtar klarade att uppnå mycket även på internationellt vatten mot primärt (antagligen uteslutande i de nyhetshändelser jag diskuterat) USA.


Bl.a. sprutade man vatten för att köra iväg större båtar. Korrekt motmedel hade kan jag tycka varit att ha sprutat färg med en mycket större sprut-kapacitet: Billigt, föga lagringsutrymme krävs, och komplettering endast med något där färg-segmenten blandas med havsvatten räcker. Vill man rusta upp ett steg till kan sådant som små-metall-fragment tas med för att störa kommunikation från och till båten. Eller dyrare i lagringsutrymme skum som stelnar med tunga metall-fragment kanske rent av görligt att få att smälta lätt samman ex. genom värme utveckling från kemisk reaktion görande det till ett i bästa fall helvete att få bort det från båtarna.


Komplettering: Händelsen finns diskuterad och refererad vidare i:



Och mer från ett komiskt perspektiv i The Big Dog förklarar dominerande makt och sätter den nya världsordningen via strategiska ö-affärer (inkl. en bit Gotland).


Exemplet ska ses som ytterst energi-effektiv projektion av makt - och som lyckades för en tid i alla fall - in i internationellt vatten nekande ett annat land rätten att ha fartyg där.


Luftförsvar


Realistisk konflikt USA ex. rörande Taiwan inkluderar angrepp från luften så detta är förväntat:


"Unlike a U.S. carrier, LIAONING is not well equipped to conduct long-range power projection. It is better suited to fleet air defense missions, where it could extend a protective envelope over a fleet operating in blue water

Dock är jag tveksam till slutsatsen. Den stämmer säkert tekniskt såväl som motsvarande mening USA lägger i projektion av väpnad makt på längre avstånd (jämför med USS George HW Bush - namngiven efter snarare än presidenten - stridande nere i Persiska viken innan den åkte hem).


Men Kina projicerar makt över stora avstånd pågående just nu. Vi ska bedöma avstånd från förslagsvis Beijing eller mitten av Kina - eller närmaste punkt i Kina. Och de väntade med att ta upp detta till dagens intensiva nivå tills de fått sina nya fartyg. Jag tror något konceptuellt kan leda läsarens tolkning av innebörden fel. Dock är jag nu ej brett kunnig i militära termer även om jag lärde mig en mängd när jag prioriterade dem och deras relationer till Bluelight från manuella kontroller resp. import-kod för att ta ut dem från diverse oftast amerikanska dokument med terminologier. Den intresserade kan ex. titta på följande thesaurus för att identifiera ett ev. existerande mer passande koncept för vad jag pekade på här:



Kompletterande meningsfullt är tänkbart följande diskussion även om jag gärna själv här som ofta för liknande information kan sakna något av ett mer formaliserat system för hur sådana här bedömningar görs såväl som hur de struktureras redovisade då det som för denna är väldigt svårt att enkelt ta till sig såväl som värdera idéer presenterade:



Följande ger ett historiskt perspektiv på Kinas power projection:



Vidare följande dokument tydliggörande betydelsen jag tror man lägger i power projection från citatet:


"Current U.S. military strategy rests on the twin concepts of forward presence and power projection to facilitate accomplishment of military objectives. This is articulated in Joint Vision 2020, the 2001 Quadrennial Defense Review (QDR), and the 2000 National Security Strategy.

JV 2020 states, ... the United States must maintain its overseas presence forces and the ability to rapidly project power worldwide in order to achieve full spectrum dominance."'

The 2001 QDR calls for maintaining regionally tailored forces forward stationed and deployed to assure our allies, counter coercion, and deter aggression.

It further states that we will strengthen our forward deterrent posture.2 Forward deployed forces allow us to identify emerging security problems and facilitate a swift response if necessary. Maintaining an overseas presence enhances our understanding of the military developments within various
regions of the world, reassures our allies, and promotes regional stability."

Från: THE FUTURE OF POWER PROJECTIONBY COLONEL MICHAEL J. CORLEY, United States Army, 2002.

Vilken p.s.s. egentligen ej avser projektion av makt som sådan så mycket som ett koncept för att implementera det (och ett mycket dyrare som beskrivet än det Kina implementerar pågående just nu i havet runt sig).


Om dokumentet är det jag tror det är.


UAV: Kanske ej första prototypen då jag sett bilder av sådant förr från Kina


Läsande följande upplever jag viss förvirring:


China recently unveiled its first prototype unmanned combat aerial vehicle (UCAV), Lijan, which features a blended-wing design and low observable technologies.

Jag tycker mig minnas att jag sett bilder på sådant här redan för säg tre år sedan i samband med att jag samplade Kina. Tänkbart avser man dock inte riktigt samma sak? Det jag tycker mig minnas tror jag dessutom såg annorlunda ut (men jag får erkänna mig väldigt ointresserad av allt tekniskt kring allt vad UAV heter medan man ständigt ser foton här och där i media så tveklöst kan jag minnas fel rörande hur de - ej bara en - såg ut).


Också kan jag lägga till att jag är väldigt säker på att Kina introducerar "falska" bilder av saker och ting. Såväl kanske som förgiftad information som ev. oftare för att göra dem mer propaganda-tilltalande för dom egna medborgarna (så att saker och ting ser riktigt effektfullt ut). Om egentligen allt man råkat på i form av sådant alltid existerar jämförbart är inte när man inte är intresserad särskilt av det tekniska området lika mycket som propaganda effekten att veta (d.v.s. om jag någonsin alls försökt kontrollera mot vad ev. känt riktig existens minns jag det ej). Om alls aktuellt här bör det handla om förgiftad information. Det är ej otroligt (de tycks för mig av och till kanske gjort det i den typ av information det handlade om) även om jag skulle gissa att det kanske inte är det troligaste.


Flottans politiska resp. "krigs-tekniska" ledarskap


Information med direkt motsvarighet till en form av information jag i Rapporten till US Congress om kinesiska militären: Bred men kan kompletteras med bättre konkreta värden för säkerhetspolitiskt mer spännande grupper menade kunde vara bra för Kinas medborgare finns i:



Korrigering: Mycket mer av den information jag upplevde delvis saknades i dokument länkat ovan indikerat med exempel nedan finns i The PLA Navy för en del av personerna. Exempel på sådan information:


"Wang Dengping (b.1952) is one of two PLA(N) Deputy Political Commissars (DPC). He was embarked during the PLA(N)’s first global circumnavigation
cruise in 2002, commanded by former PLA(N) Deputy Commander Ding Yiping. Wang is one of the most vocal PLA political work officers in recent memory. While serving as a delegate to the annual National People’s Congress, Wang often made strongly worded pronouncements calling for defense of China’s sovereignty in disputed territories in the South China Sea. Wang will probably retire in 2015."

Ej helt korrekt diskussion följer (inklusive ett fint skämt optimerat just för att göra mig populär i Sverige genom att erkänna Sveriges kulturella närvaro utnyttjande en Sveriges mest legendariska fiktiva skapelser)


Även om jag kan tycka att man lika gärna nedanför kunde ha lagt till fler och bättre bilder såväl som ev. annan information man har om personerna. Fast så klart gärna effektivt: På hittat exempel:


"Director General XX

Har flera gånger vid konferenser, möten, och andra situationer verkat lite dum. Andra generaler från Kina har vid dessa tillfällen visat sig i paus få förklara ej överdrivet komplicerade detaljer för honom.

När ledig och ej på hemadressen är han vanligen antingen i opium-hålan XX på adress YY resp. under perioder ej rökande opium (under dessa perioder är det tänkbart att hans potens är nedsatt då han av och till eftersöker olika behandlingar för impotens) sin älskarinna."

Jag tror dessutom att detta skulle ge större genomslag för rapporten i sociala media inte otroligt medföra att amerikanska försvaret blir allmänt mer omtyckt och av ungdomar som funderar över en karriär ses som mindre tråkigt och istället kul och spännande.


Att sampla Kina


Korrekt när uppmuntrande någon annan att publicera sådan här information tror jag att det är tänkbart att jag har en del själv ev. gående ner på lägre nivåer ganska djupt i data från när jag spindlade webb-sajter för ett fåtal år sedan i och runt kinesiska myndigheter. Idag tror jag att dom har mer kontroll över vad man egentligen delar den vägen (eventuellt) medan jag då förvånades en del över hur mycket de ändå publicerade ut (inte minst när det kom till militärforskning där jag förövrigt vet från tidsmässigt mycket näraliggande att flera av kanalerna de publicerade ut via då slutade att fungera: De inkluderande att man tog ut referenser till dem eller gissade dem och efterfrågade dem p.s.s. som när ev. länkade via en webbsajt - Jag är dock inte alls säker på att dom publicerade det av misstag då de är ganska ad-hoc rent allmänt rörande webbsajter samt att de ibland bara slutar fungerar för mig några dagar eller veckor för att vid senare tillfällen plötsligt börja fungera igen).


Exemplet med forskning är en av de vägar som denna information tänkbart finns i för ett ej helt litet antal personer. Kanske borde man dela själv också. Dock allt tar tid och som gamla rasisten och svart-varg-hataren Bamse brukar säga innan han dopar upp sig med anabola inför varg-misshandel är tid pengar (fint ex. på hur man kan vara kul också i seriös information: Innan några tror jag säkert att mina spännande hög-potenta komik gjort mig till svensk nationalklenod älskad likt få) inkl. att reda ut var data ligger komprimerat vilket kan vara mycket tidsödande därför att jag flera gånger fått "panik-komprimera" och ta undan rådata när hårddisk-utrymme börjar ta slut (köpte i dagarna på två gånger 3 T till så det är i alla fall görligt praktiskt att låta några trådar gå pakande upp gamla arkiv och kontrollera om det tycks ligga i dem) vilket långt ifrån alltid gjordes med att logg över vad inkluderat korrekt sparades utanför filerna för det komprimerade rådatat.


Crowd sourcing för att lära sig mer av (och om) kinesiska försvaret


Medan jag som militär-icke-expert tänker mig att information om olika fartyg, deras siluetter m.m. är mindre intressant i perspektivet jag tog med utgångspunkt från Kinas medborgare under en tänkbar mer intensiv process av att transformera landet till demokrati. Jag kan dock se att det kan underlätta crowd reporting av var fartygen egentligen befinner sig. Större vetskap genom sådana processer tror jag säkert är allmänt sunt.



Vi kan förstås tänka oss rörande initial information om generalerna och övrig management publicerad att det kan tänkas uppmuntra till att medborgare i Kina såväl som kanske folk externt börjar publicera mer information om dem som de har eller information om var de stött på dem.


Relaterade inlägg i mindre urval

Hade jag större möjlighet att prioritera tid på detta (Kina) mindre kommersiellt givande området är särskilt dessa utgångspunkter ej ointressanta att titta närmare på såväl som relaterade diskussion i detta inlägg:


Sovjetunionen sista åren: Snabba i låg impulskontroll "gräns-dispyter", nationalism och främlingsfientlighet (antisemitism)

2013 och vi närmar oss emergence


Fler relaterade inlägg utvalda för såväl illustrera vad som typiskt intresserat mig när jag samplat i och runt Kina (tydliggörande att intresse ej är särskilt just för det militära vilket är orsaken till att det blir lite otydligt när jag här uttryckte något ändå noterat i samband med samplingen), en del inlägg relaterade Sydkinesiska havet och andra diskussion om andra rapporter och analyser jag tipsat om tidigare. Men ej sorterade i någon särskild ordning.


Från gränsen Kina - Sovjetunionen till att sänka kinesiskt fartyg angripande andra länder

Sydkinesiska havet och Nordkorea är utrikespolitik ej att blanda samman med fria val i Kina

Kissinger om varför Kina försvarar Nordkorea

Kina: Att varje steg är konkret och mätbart beständigt är kritiskt

Relationen mellan USA och Kina, de asymmetriska hoten och Kinas framtid

Nya kulturvikter: Norge vs Sverige - Kina vs USA - Frankrike vs England och Europa & EU mot medlemsländerna

Kina i Sverige: Dold dokumentation forskning resp. behov av strategisk investering forskning information warfare

Mobila WLAN för frihet & Europeisk impotens från självstympning

Mot slutet av mer intensiv sampling

Riktad information - Exempel: Kina: Koncept polis kombinerat handeldvapen för ökad drivkraft förändring

Att blanda marknads- och plan-ekonomi: Från Ungern till Kina

Kinesisk ö-rätt: Sverige - De tusen öarnas land

Kinas miljöförstöring motiverar till demokratisering

Similarity och implicita kunskaps-relationer mellan symboler

Co-locomotion och Commotion: När diktaturernas alla protesterande stärker varandra - Och att ta kostnaden att hantera hot rätt (eskalera mer, mer, mer...)

Riktad information - Material pre-exempel: "Chinese Communist System Rules!"

Relativ makt: Reuters välgjorda interaktiva kartläggning av kinesiska diktaturens maktnätverk

Minimalistisk analys från ett minimalt antal ord: "Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee in Beijing"

Riktad information: Budskap levererade med välkända symboler i många varianter från kringliggande associerad koncept-grund

Riktad information - Exempel: The Defender: Korruptionens laster i kontrast till rätt-tänkande och rena manliga symbolerna

Riktad information - Exempel: Partiets lyxklock-excess får länkstöd av diktaturens anti-korruptionssajt

Riktad information: Inducera det diskret paranoida och uppmuntra till hat (ex. med Xinhua och EU)

Upp, ner eller stilla? Terrorism och Självmords-eldande

Förstärkt information: Etablera varaktiga konvergerade symboler ("varumärke")

Himmelska fridens torg: Diskussion metodgrupper riktad information för konkret värde resp. risken att tappa värde redan byggt om moraliskt defekta metoder används

Taiwan värderar Kinas växande slagkraft: Fram till 2010 är invasionsförsvarets mång-dimensionella mur starkast

Strid över många och långa år kräver för gott resultat vuxet tänkande

Kinas diktatur, deras affärer, produkter och åsikter om EU luktar besmittande illa

Kina: Vad social media sajt som censur-honeypot kan berätta

Ledning Kina: Eco-uppblåst eller DoS-kompenserande?

Ekonomiskt kostnad för Ryssland nödvändig för att säkerställa Europas och Mellan-Österns framtid

Kinesisk hyllning till råttans roll i visuell-propaganda

Potentiell och kinetisk energi - Förutsättning och utlösande faktorer

Publicerad “2011 Report on the State of the Environmentof China” (Kina)

Gaskrämaren Ryssland: Lika värdelös för kinesiska diktaturen som Iran, Syrien och Nordkorea

Den viktigaste relevanta repetitionen för data mining och intelligens i politiskt prediktion gömd i det implicita

Kina största nation när det gäller handel? Kommer DARPA ge oss svaret?

Farligt enkla argument i en politiskt oseriös värld törstande efter en till månad av lugn

Risker "nytt" vapen ekonomisk krigföring utifrån ex. från kreditkortsbedrägeriernas enklrre värld med det i särklass största såväl som med unikt farligt "elegant" sajt-nätverket

Riktad information: Tecken på korruption för i bredd effektivt insamlande av råmaterial till media-intensitet

Riktad Information - Informationen och Rörelsen från språk till ibland "märkbar" social motion

Riktat skapade linjer vi invant väljer att komplettera med tro utanför verklighet